החיפוש הניב 174 תוצאות

על ידי נתן הבבלי
אתמול, 23:35
פורום: בהעלותך
נושא: כל השונא את ישראל שונא את מי שאמר והיה העולם
תגובות: 13
צפיות: 74

Re: כל השונא את ישראל שונא את מי שאמר והיה העולם

רש " י בהעלותך " משנאיך - אלו שונאי ישראל , שכל השונא את ישראל שונא את מי שאמר והיה העולם " ( י ', ל " ה ). וצ " ב דהא ישמעלים שונאי ישראל הם , ובכ " ז עובדים לה '. הם לא אוהבים את ה', אלא את מי שהם מדמיינים שזה ה', אי אפשר להכיר את ה' אלא דרך פעולותיו שהוא פועל בעולם, ומה שהוא פועל בעולם הוא שהוא ...
על ידי נתן הבבלי
אתמול, 21:48
פורום: בהעלותך
נושא: כל השונא את ישראל שונא את מי שאמר והיה העולם
תגובות: 13
צפיות: 74

Re: כל השונא את ישראל שונא את מי שאמר והיה העולם

אם הבנתי אותך נכון הם באמת לא אוהבים את ה', נכון? מבחינתם לא מעניין אותי
על ידי נתן הבבלי
אתמול, 21:31
פורום: בהעלותך
נושא: כל השונא את ישראל שונא את מי שאמר והיה העולם
תגובות: 13
צפיות: 74

Re: כל השונא את ישראל שונא את מי שאמר והיה העולם

לא הבנתי, הם למעשה שונאים את ה' או לא.
על ידי נתן הבבלי
אתמול, 21:19
פורום: קידושין
נושא: מצוות ות"ת
תגובות: 0
צפיות: 14

מצוות ות"ת

כתבו התוספות מסכת קידושין דף מ עמוד ב
וי"מ דאדם שלא למד עדיין ובא לימלך אם ילמוד תחילה או יעסוק במעשה אומרים לו למוד תחלה לפי שאין עם הארץ חסיד אבל אדם שלמד כבר המעשה טוב יותר מלימוד. וצ"ב הרי ת"ת כנגד כולם ובירושלמי פ"ק דפאה אמרי' דכל מצוותיה של תורה אין שווים אפילו לדבר א' מהתורה.
על ידי נתן הבבלי
אתמול, 20:54
פורום: בהעלותך
נושא: כל השונא את ישראל שונא את מי שאמר והיה העולם
תגובות: 13
צפיות: 74

כל השונא את ישראל שונא את מי שאמר והיה העולם

רש"י בהעלותך "משנאיך - אלו שונאי ישראל, שכל השונא את ישראל שונא את מי שאמר והיה העולם" (י', ל"ה). וצ"ב דהא ישמעלים שונאי ישראל הם, ובכ"ז עובדים לה'.
על ידי נתן הבבלי
24 מאי 2020, 23:09
פורום: בית המדרש
נושא: תורה קודם העולם
תגובות: 2
צפיות: 80

תורה קודם העולם

זוהר כרך ב (שמות) פרשת תרומה דף קסא עמוד א
ואהיה אצלו אמון בי ברא קודשא בריך הוא עלמא דעד אתברי עלמא אקדימת אורייתא תרין אלפי שנין לעלמא,
וצ"ב דבמקום אחר כתיב שהיה הקב"ה משתעשע בתורה תתקע"ד דורות קודם שברא העולם.
על ידי נתן הבבלי
24 מאי 2020, 23:06
פורום: בית המדרש
נושא: פלג גופא
תגובות: 7
צפיות: 80

פלג גופא

האם גם האשה נקראת פלג גופא? או רק האיש. מקור.
על ידי נתן הבבלי
23 מאי 2020, 22:44
פורום: דעת דורות
נושא: הציון הקדוש של רבי חיים ויטאל זיע"א
תגובות: 92
צפיות: 6482

Re: הציון הקדוש של רבי חיים ויטאל זיע"א

תוכל להעלות דברי הרב יצחק ירנן
תודה מראש
על ידי נתן הבבלי
20 מאי 2020, 22:32
פורום: בית המדרש
נושא: אמונה ברועה ישראל
תגובות: 12
צפיות: 141

אמונה ברועה ישראל

מכילתא דרבי שמעון בר יוחאי פרק יד "ויאמינו בה' ובמשה עבדו אם במשה האמינו קל וחומר במקום אלא ללמדך שכל המאמין ברועה ישראל כאילו האמין במי שאמר והיה העולם". מה הם הדברים שצריכים להאמין ברועה ישראל.
על ידי נתן הבבלי
18 מאי 2020, 23:53
פורום: וישלח
נושא: מהו פירוש ואישתדל בתרגום אונקלוס
תגובות: 2
צפיות: 24

מהו פירוש ואישתדל בתרגום אונקלוס

פ' וישלח: "ויותר יעקב לבדו ויאבק איש עמו" (ל"ב, כ"ה) תרגם אונקלוס "ואישתדל גוברא עימה". ובפ' משפטים: "וכי יפתה איש בתולה" (כ"ב, ט"ו) תירגם אונקלוס "וארי ישדל גבר בתולתא". וצ"ב, ממה נפשך: מדוע התורה לא כתבה בשני המקומות לשון אחת: או בשניהם לשון "ויאבק", או בשניהם לשון "יפתה". ואם קיים הבדל במשמעות המ...
על ידי נתן הבבלי
18 מאי 2020, 22:58
פורום: אקטואליה - פנימי
נושא: סיפורים שלא היו
תגובות: 257
צפיות: 4699

Re: סיפורים שלא היו

יש לי סיפור שלא היה והוא רחב לכל מקום שתרצו לקחתו והוא:
"כל סיפור שבו מספרים שסיפור פלוני לא היה ולא נברא" לפעמים הוא הוא סיפור שלא היה ולא נברא, ועפי"ז ניישב הרבה מהנ"ל, ודו"ק.
על ידי נתן הבבלי
17 מאי 2020, 23:41
פורום: תולדות
נושא: דמעות למלאכים
תגובות: 1
צפיות: 36

דמעות למלאכים

: " ויהי כי זקן יצחק ותכהין עיניו מראות " ( כ " ז , א ') ופרש " י ותכהין - כשנעקד על גבי המזבח והיה אביו רוצה לשחטו , באותה שעה נפתחו השמים וראו מלאכי השרת והיו בוכים וירדו דמעותיהם ונפלו על עיניו , לפיכך כהו עיניו . וצ " ב מה הפשט בזה איזה דמעות יש למלאכים , ואת " ל דהוי כביכול וְכַמָּשָׁל א " כ מ...
על ידי נתן הבבלי
15 מאי 2020, 00:11
פורום: הלכה ומנהג
נושא: האם עידי קידושין צריכים לראות אחד את השני?
תגובות: 11
צפיות: 166

Re: האם עידי קידושין צריכים לראות אחד את השני?

שאלתי בדיוק שאלה זאת קמיה מרן שר התורה וענה לי עי' מכות ו ע"ב .. אגב, לכנות אותו תמיד שר התורה לא מוסיף לא לכבודו ולא לכבודך   ..גם הרבי אמר שלא חייבים כל אחד והרבי שלו... ואשרינו שזכינו בדורינו למרן שר התורה ויה"ר שנזכה לראות יחד עמו בביאת משיח האמת. הרב נדיב לב היית עדין מדי בתגובתך.  
על ידי נתן הבבלי
14 מאי 2020, 23:57
פורום: תנ"ך ופרשת שבוע
נושא: איך זוכים להרגיש - באמת - שבכלל לא קשה ולא מסובך להיות יהודי?
תגובות: 12
צפיות: 547

Re: איך זוכים להרגיש - באמת - שבכלל לא קשה ולא מסובך להיות יהודי?

כשקראתי בהפטרת השבוע פרשת בלק "עמי מה עשיתי לך ומה הלאיתיך ענה בי". הבנתי שה' בא לומר לנו שזה לא קשה להיות יהודי, כי לא דורש מאיתנו אלפי אילים ורבבות נחלי שמן וקרבנות וכו'. והמעט שהנביא מביא שנדרש מאיתנו הוא רק כמו שכתוב שם "עשות משפט ואהבת חסד והצנע לכת עם אלוקיך". אבל אח"כ כשניסיתי להעביר את המסר...
על ידי נתן הבבלי
14 מאי 2020, 22:53
פורום: וישב
נושא: איך חשב יעקב שיוסף נטרף ע"י חיה
תגובות: 13
צפיות: 105

Re: איך חשב יעקב שיוסף נטרף ע"י חיה

מחשבות כתב:
14 מאי 2020, 12:10
מעשה עדו הנביא יוכיח שאכלו אריה

זה לא מוכיח אלא עוד קושיא
על ידי נתן הבבלי
14 מאי 2020, 00:07
פורום: וישב
נושא: איך חשב יעקב שיוסף נטרף ע"י חיה
תגובות: 13
צפיות: 105

איך חשב יעקב שיוסף נטרף ע"י חיה

[font]פרשת וישב[/font] " ויכירה ויאמר כתונת בני היא , חיה רעה אכלתהו , טרוף טורף יוסף ". צ " ע , כיצד חשב כן , הרי אמרינן בשבת קנא : אין חיה שולטת באדם עד שנדמה לו כבהמה , ויוסף היה צדיק יסוד עולם . (השאלה לפי הפשט של חיה רעה)
על ידי נתן הבבלי
13 מאי 2020, 22:28
פורום: וישב
נושא: כתונת יוסף האם יעקב קברה
תגובות: 4
צפיות: 43

Re: כתונת יוסף האם יעקב קברה

מחשבות כתב:
13 מאי 2020, 00:34
מסתמא כיבסה היטב וקבר המים והדם
אם יכל לנקותו מהדם למה יהיה חייב קבורה??
איני יודע אם מותר לשוטפה, אולי כבר נאסרה מחמת הדם הבלוע, או אולי חוששים שישאר שם קצת דם.
 
על ידי נתן הבבלי
13 מאי 2020, 00:37
פורום: ענינו של יום
נושא: הדלקת נר לעילוי נשמה, האם גם בימינו?
תגובות: 29
צפיות: 506

Re: הדלקת נר לעילוי נשמה, האם גם בימינו?

שאלתי קמיה מרן הגר"ח
וז"ל:
שאלה: האם הענין להדליק נר לעילוי נשמת הנפטר, זהו דווקא בביהכ"נ וביהמ"ד, או ג"כ בבית. תשובה: נהגו גם בבית.
שאלה: ש ענין להדליק נר לעילוי נשמה בביתו ביום, דלכאורה שרגא בטיהר א האם י מאי מהני. תשובה: יש.
על ידי נתן הבבלי
13 מאי 2020, 00:27
פורום: וישב
נושא: כתונת יוסף האם יעקב קברה
תגובות: 4
צפיות: 43

כתונת יוסף האם יעקב קברה

 בפרשת וישב - האם יעקב אבינו קבר את הכתונת של יוסף? דהא חשב שזה דמו של בנו, ולכאורה ידוע ממדרשים, דכתונת זו היתה של אדם הראשון, ולא נראה כ"כ שקברה, וצ"ב הטעם.
על ידי נתן הבבלי
12 מאי 2020, 00:56
פורום: תנ"ך ופרשת שבוע
נושא: בעניין עשיו הרשע
תגובות: 0
צפיות: 49

בעניין עשיו הרשע

 יש להבין בענין עשיו הרשע שכך קראו הקב"ה בשעה שביקש יצחק עליו חנינה, לכאו' מה התביעה עליו הרי נולד עם נשמה טמאה באופן נורא שאף לפני שיצא ממעי אימו נמשך לע"ז וכו'.
על ידי נתן הבבלי
12 מאי 2020, 00:38
פורום: סנהדרין
נושא: למה נח לא הדליק נרות בתיבה להאיר לו - פשט בתשובת מרן הגר"ח
תגובות: 31
צפיות: 321

Re: למה נח לא הדליק נרות בתיבה להאיר לו פשט בתשובת מרן הגר"ח

שאלתי את מרן הגר"ח בסנהדרין קח:  " אמר לו הקדוש ברוך הוא לנח : קבע בה אבנים טובות ומרגליות , כדי שיהיו מאירות לכם כצהרים ", צ " ב מדוע היה צריך ציוו מהקב " ה על זה , וכי לא היה לו נרות להדליק . וענה לי "המבול כיבה את כל הנרות" . מה ביאור תשובתו התשובה הפשוטה ביותר על מה שהקשה כבודו היא שהגר"ח לא או...
על ידי נתן הבבלי
11 מאי 2020, 17:37
פורום: סנהדרין
נושא: למה נח לא הדליק נרות בתיבה להאיר לו - פשט בתשובת מרן הגר"ח
תגובות: 31
צפיות: 321

Re: למה נח לא הדליק נרות בתיבה להאיר לו פשט בתשובת מרן הגר"ח

במבי כתב:
11 מאי 2020, 14:24
התשובה הכי פשוטה לשאלה שנשאלה בפתיח היא שמצד כללי הזהירות באש כדאי כמה שיותר להמנע מהדלקת אש...

אתה רציני?
על ידי נתן הבבלי
10 מאי 2020, 21:39
פורום: יומא
נושא: איזה אומנות זו ששמה 'ארטבין'.
תגובות: 14
צפיות: 202

Re: איזה אומנות זו ששמה 'ארטבין'.

ארטבין זו עיר בטורקיה במחוז אטבין, וצריך לבדוק באיזה אומנות עסקו תושבי העיר הקדמונים. אַרְטַבּוּן שְׁלַח לְרַבֵּנוּ הַקָּדוֹשׁ חַד מַרְגָּלִי טָבָא אֲטִימֵיטוֹן. אֲמַר לֵהּ: שְׁלַח לִי מִלָּה דְּטָבָא דִּכְוָתָהּ. שְׁלַח לֵהּ חַד מְזוּזָה. אֲמַר לֵהּ: מָה אֲנָא שַׁלְחֵי לָךְ מִלָּה דְּלֵית לָהּ טִי...
על ידי נתן הבבלי
10 מאי 2020, 21:36
פורום: יומא
נושא: איזה אומנות זו ששמה 'ארטבין'.
תגובות: 14
צפיות: 202

Re: איזה אומנות זו ששמה 'ארטבין'.

שאלה הנ"ל שאלתי קמיה מרן הגר"ח וזה מה שענה כדלקמן, יש מי שיודע איך הגיע מרן לפירוש זה.

שאלה: רש"י ד"ה בארטבין, "שם האיש, ואמרי לה על שם האומנות". איזה אומנות זו ששמה 'ארטבין'.
תשובה: מתקן רהיטים, מבקיע עצים.
על ידי נתן הבבלי
10 מאי 2020, 00:15
פורום: בית המדרש
נושא: בת שלמה המלך
תגובות: 10
צפיות: 153

Re: בת שלמה המלך

בעל כנפיים כתב:
09 מאי 2020, 23:09
ישורון כ"א עמוד תשנ"ו.
מי שהוא יכול לעלות זה
תודה רבה
 
על ידי נתן הבבלי
09 מאי 2020, 23:02
פורום: בית המדרש
נושא: בת שלמה המלך
תגובות: 10
צפיות: 153

בת שלמה המלך

ישנו אגדה על בת שלמה המלך ששם אותה באיזה אי ובסוף התחתנה עם בחור עני שהנשר הביאו וכו'
מה מקורו?
ומי היו העדים בכל הנצרך.
על ידי נתן הבבלי
08 מאי 2020, 01:54
פורום: סנהדרין
נושא: למה נח לא הדליק נרות בתיבה להאיר לו - פשט בתשובת מרן הגר"ח
תגובות: 31
צפיות: 321

Re: למה נח לא הדליק נרות בתיבה להאיר לו פשט בתשובת מרן הגר"ח

avih כתב:
08 מאי 2020, 01:52
ייתכן שהדליקו נרות רק ע"י העברה מנר לנר והמבול כיבה את הנרות הראשונים.
וביותר שע"י השמש לא היה שייך עקב המבול שכיסה הכל. ויש לברר בתקופה זו איך הדליקו אש.

מסתמא ע"י אבני אש כבאדם הראשון
על ידי נתן הבבלי
08 מאי 2020, 01:40
פורום: סנהדרין
נושא: למה נח לא הדליק נרות בתיבה להאיר לו - פשט בתשובת מרן הגר"ח
תגובות: 31
צפיות: 321

Re: למה נח לא הדליק נרות בתיבה להאיר לו פשט בתשובת מרן הגר"ח

שאלתי את מרן הגר"ח בסנהדרין קח:  " אמר לו הקדוש ברוך הוא לנח : קבע בה אבנים טובות ומרגליות , כדי שיהיו מאירות לכם כצהרים ", צ " ב מדוע היה צריך ציוו מהקב " ה על זה , וכי לא היה לו נרות להדליק . וענה לי "המבול כיבה את כל הנרות" . מה ביאור תשובתו אולי כוונתו שהאויר היה עכור בגלל המבול  מה שגרם לכך שה...
על ידי נתן הבבלי
08 מאי 2020, 01:39
פורום: סנהדרין
נושא: למה נח לא הדליק נרות בתיבה להאיר לו - פשט בתשובת מרן הגר"ח
תגובות: 31
צפיות: 321

Re: למה נח לא הדליק נרות בתיבה להאיר לו פשט בתשובת מרן הגר"ח

על גוף השאלה כתב לפרש במקום בספר בן יהוידע וז"ל: שם כדי שיהיו מאירות לכם כצהרים. נ"ל בס"ד רצה הקב"ה שיהיה אור גדול בתוך התיבה בימים ובלילות, דאמרו רז"ל אור אלו מעשיהם של צדיקים, וחשך אלו מעשיהם של רשעים, ומאחר דהנכנסים לתיבה אנשים ונשים כולם היו צדיקים, וגם בעלי חיים היו נקיים מן העבירה, לכן רצה הק...
על ידי נתן הבבלי
08 מאי 2020, 01:33
פורום: בית המדרש
נושא: פלא עצום: מעשה רשב"י נדרש לגנאי?
תגובות: 52
צפיות: 544

Re: פלא עצום: מעשה רשב"י נדרש לגנאי?

אתה צודק. וכעת ראיתי שהמהרש"א על המעשה דרשב"י כותב כן, וז"ל: דברי ר"ש הם בעצמם דברי הקב"ה לאומות העולם ביום הדין לעתיד כדאיתא בהדיא ברפ"ק דע"ז, וצ"ל דוודאי רבי יהודה נמי מודה כמ"ש בסוגין דהתם שהשיב להם הקב"ה מה שעשיתם לצורך עצמכם עשיתם כו' וכדאמר ר"ש הכא וכו', אלא ר"י סתם דבריו מפני יראת מלכות ואמר...

עבור לחיפוש מתקדם