החיפוש הניב 12 תוצאות

על ידי לעבדיג יענקל
13 אוקטובר 2019, 13:33
פורום: ענינו של יום
נושא: אני חייב לבנות סוכה?
תגובות: 16
צפיות: 208

Re: אני חייב לבנות סוכה?

יש כאן ב' נושאים א. מצוות בניית סוכה שי"א שיש מצווה בעצם בנין ולכאורה אין צריך בדווקא שיהא שלו ב. דברי הר"ן שיש מצווה שתהא מזומנת לו סוכה כל שבעה ולכאורה לפי דברי הר"ן לא צריך שתהא שלו הסוכה כל שבעה רק שיש מצווה שיהא לו סוכה מזומנת כל שבעה וכל שיש סוכה בביה"כ שאפשר להשתמש בו כל שבעה וכמו"כ אדם זה פט...
על ידי לעבדיג יענקל
10 אוקטובר 2019, 11:12
פורום: ענינו של יום
נושא: אני חייב לבנות סוכה?
תגובות: 16
צפיות: 208

Re: אני חייב לבנות סוכה?

יהודי כתב:
10 אוקטובר 2019, 11:03
שיטת הר"ן (סוכה מח) שיש דין בעצם לבנות סוכה, ובשבות יצחק (סוכות פ"ו) הביא מהגריש"א שיש להחמיר לכתחילה כדברי הר"ן.
ועדיין לא ראינו להקפיד שכל אב ישתף את בניו בחלק בסוכה בכדי שיהא להם ג"כ המצוה של בניית סוכה
על ידי לעבדיג יענקל
10 אוקטובר 2019, 11:08
פורום: סוכות, שמחת תורה ושמיני עצרת
נושא: חיבור סכך עם אזיקונים נפק"מ למעשה כעת
תגובות: 23
צפיות: 283

Re: חיבור סכך עם אזיקונים נפק"מ למעשה כעת

יעקב שלם כתב:
10 אוקטובר 2019, 10:46
אבל ההנחייה המקובלת שהלייסט הזה כבר נחשב גם הוא חלק מהסכך
אפשר אולי להבין למה ואצל מי ההנחיה המקובלת הזו
על ידי לעבדיג יענקל
10 ספטמבר 2019, 04:37
פורום: בית המדרש
נושא: מהו המקור הראשון לאימרה תענוג תמידי אינו תענוג
תגובות: 1
צפיות: 61

מהו המקור הראשון לאימרה תענוג תמידי אינו תענוג

מחפש מקור לאימרה הידועה תענוג תמידי אינו תענוג שמובא הרבה בספרי חסידות
על ידי לעבדיג יענקל
10 ספטמבר 2019, 04:35
פורום: בית המדרש
נושא: כל אחד יכול ללבוש בגד עליון לבן בשב"ק!
תגובות: 65
צפיות: 857

Re: כל אחד יכול ללבוש בגד עליון לבן בשב"ק!

ןעדיין לאחר כל המקורות המוכחים דראוי ללבוש בגדי לבן בשבת עדיין סבירא להו להני רבוותא גדולי החסידות שהיו גאונים בקבלה שלא ילבשו בגדי לבן וסברו אם שהבגדים שאנו לובשים הרי הם מבריקים וחשובים כלבן או כפי שנהגו חסידי לעלוב ואחריהם החסידים בירושלים ללבוש מלבוש זהוב או שנהגו במלבושי לבן אך הבגד עליון היה ש...
על ידי לעבדיג יענקל
10 ספטמבר 2019, 02:35
פורום: סידור התפילה
נושא: 2 דקות לפני השקיעה, הייתי אמור להתחיל להתפלל?
תגובות: 39
צפיות: 422

Re: 2 דקות לפני השקיעה, הייתי אמור להתחיל להתפלל?

חיים ליצא כתב:
09 ספטמבר 2019, 14:19
זהירות!!!!!!!
אמרו חז"ל: במערבא לייטי אמאן דמצלי עם דמדומי חמה דלמא מטרפא ליה שעתא
אך ידוע שע"פ האריז"ל יש ענין להתפלל עם דמדומי חמה ויל"ע
על ידי לעבדיג יענקל
10 ספטמבר 2019, 02:21
פורום: ענינו של יום
נושא: תש"פ או תש"ף?
תגובות: 58
צפיות: 1099

Re: תש"פ או תש"ף?

בלוח דבר בעתו שיצא לקראת שנה הבעל"ט יש מאמר ארוך בתחילת הלוח אם יש לקרוא לשנה תש"פ או תש"ף ומסקנתו הרי הוכחות רבות שיש לקרוא תש"פ ומביא מכמה וכמה שכתבו כן בשנת תר"פ
על ידי לעבדיג יענקל
09 ספטמבר 2019, 01:18
פורום: בית המדרש
נושא: כל אחד יכול ללבוש בגד עליון לבן בשב"ק!
תגובות: 65
צפיות: 857

Re: כל אחד יכול ללבוש בגד עליון לבן בשב"ק!

אכן זה מנהג טוב ויפה אך עדיין כל אחד צריך לחשוב לעצמו היטב, בשביל מה הוא עושה זאת, אם הוא אכן מתנהג ע"פ דברי קבלה וממילא רוצה להתנהג בעוד הנהגה טובה. או שרוצה לקבך כל מיני הנהגות טובות שבאים בקלות בשביל להרגיש שאני שווה בעיני הקב"ה, וכמו שתשאל שהרי אמירת תהילים וטבילות במקווה וגלגולי שלג הם הנהגות ט...
על ידי לעבדיג יענקל
09 ספטמבר 2019, 01:13
פורום: סידור התפילה
נושא: 2 דקות לפני השקיעה, הייתי אמור להתחיל להתפלל?
תגובות: 39
צפיות: 422

Re: 2 דקות לפני השקיעה, הייתי אמור להתחיל להתפלל?

אח שלך כתב:
08 ספטמבר 2019, 23:52
האם הייתי אמור להתחיל להתפלל מנחה - או לחכות ללילה ולהתפלל ערבית שתים?
להתחיל וודאי דהא יש מח' הפוסקים אם כל שהתחיל שמו"ע לפני ז"ת אם חשוב כהתפלל לפני ז"ת
וכמו"כ לכאורה יש מקום לסמוך להתפלל בזמן בין השמשות ועכ"פ להמשיך התפלה
והכל הוא בדרך הצעה בעלמא
על ידי לעבדיג יענקל
09 ספטמבר 2019, 01:08
פורום: בית המדרש
נושא: כל אחד יכול ללבוש בגד עליון לבן בשב"ק!
תגובות: 65
צפיות: 857

Re: כל אחד יכול ללבוש בגד עליון לבן בשב"ק!

אך ידוע שגדולי החסידות אף שהלכו ע"פ דרכי הקבלה, שינו ממנהגם הקודם שהלכו בבגדי לבן לבגדים הנהוגים בזמנינו. משום שסברו שיש הרבה שסוברים עצמם לחסידים ואנשי מעלה ואינו כן בלשון המעטה, ואף היום שבו נהפכנו מעם סגולה לעם סגולות שכל אחד מחפש לעצמו כל מיני הנהגות וסגולות וחושב עצמו כעובד ה' מופלג, בעוד שהוא ...
על ידי לעבדיג יענקל
09 ספטמבר 2019, 01:03
פורום: בית המדרש
נושא: כל אחד יכול ללבוש בגד עליון לבן בשב"ק!
תגובות: 65
צפיות: 857

Re: כל אחד יכול ללבוש בגד עליון לבן בשב"ק!

כבר הקדימוך הביאור הלכה בסימן רסב סעיף ב
ולבישת בגד לבן בשבת אם מחזי כיוהרא לא יעשה ובא"ר הביא ראיה מהגמרא דרבנן לבשו גלימי אוכמי בשבת עי"ש. ובביתו רשאי אדם לעשות מה שירצה לא בפני רבים [פמ"ג]:
על ידי לעבדיג יענקל
07 ספטמבר 2019, 23:41
פורום: אקטואליה
נושא: מה ההיתר לעשות כן? צפו!
תגובות: 12
צפיות: 443

Re: מה ההיתר לעשות כן? צפו!

אין בכך שום פרסומת, שהרי מדובר כבר באמצע הנסיעה, ולא יהיו עוד שיצטרפו אליה. אלא כחלק מהמצב שעושים לכבוד אלה ששילמו על הנסיעה, שמים את המפה הזו, וכן על שאר החפצים.
על אף שעצם הדבר אינו נראה ככבוד לצדיק לעשות כזאת.