לבקשת רבים, עדכנו את כללי פורום הקורונה, לטובת כולנו - נא להקפיד לשמור עליהם
מעתה, בפורום קורונה הראשי יעלו נידונים תורניים בלבד, ובתת הפורום עדכונים נחוצים בלבד
נא לא לערב בין הפורומים, ונא לא להעלות כלל עדכונים שאינם נחוצים ושאר מילי דעלמא, פורומינו - פורום לתורה!
בתקווה להבנה, בברכת "והסירותי מחלה מקרבך"

החיפוש הניב 18 תוצאות

על ידי דגש קל
01 ינואר 2020, 15:22
פורום: עזרה ושיתופי מידע בנושאים כלליים
נושא: כולל ש"ס אידן
תגובות: 12
צפיות: 386

Re: כולל ש"ס אידן

אבל עדיין לא קיבלו שם פרטים על סגנון הלימוד והאם מישהו יודע היכן זה ממקום בירושלים ?
מה השעות ?
האם ישנם תנאי קבלה ?
מי שיודע פרטים יבוא שכרו כפול מן השמים.
על ידי דגש קל
28 אוקטובר 2019, 11:19
פורום: הלכה ומנהג
נושא: בשר בחלב לתינוקות
תגובות: 27
צפיות: 211

Re: בשר בחלב לתינוקות

צריך לדעת שטעם ההמתנה נחלקו הרמב"ם ורש"י - ד' רש"י משום השומן שנבדק (חולין ק"ה.) והרמב"ם סו' משום שנשאר בין השיניים (מאכל"א פ"ט הכ"ח).
עכ"פ בוודאי נראה לו' שתינוק בן שנה וחצי שבקושי יש לו שיניים יש להקל ואי"צ להמתין וסגי בוודאי בהמתנה של שעה כד' הרמ"א, וי"ל דפחות מזה גם מותר.
על ידי דגש קל
06 אוקטובר 2019, 14:59
פורום: בית המדרש
נושא: שיעור פאה - "גובהו של אוזן"
תגובות: 0
צפיות: 56

שיעור פאה - "גובהו של אוזן"

יש לאחרונה התעוררות גדולה באיסור הקפת ראש.  אחד הנקרא בשם הרב אברהם חיים עדס שליט"א הקים בי"ד מיוחד לעניין דבר זה ואך הוציא כמה קונטרסין בבירור הלכה זו. בשיעור הפאה - ברוחב - הוא מביא בשם מרן החזו"א והסטייפלער זצוק"ל שכתבו שמגובה האוזן מתחיל שיעור פאה, והוא אינו מביא עוד מקורות להלכה זו . ואשמח מאוד...
על ידי דגש קל
06 אוקטובר 2019, 14:53
פורום: הלכה ומנהג
נושא: אכילה לשיעורין - דוגמאות
תגובות: 9
צפיות: 140

Re: אכילה לשיעורין - דוגמאות

ישנם שקיות "איגלו" שה השיעור המוסכם שהוא פחות מהשיעור האסור . ישנם מוקדים לחלוקה .
על ידי דגש קל
06 אוקטובר 2019, 14:49
פורום: אלול, ימים נוראים
נושא: מחילת עוונות בהשתתפות בדרשת שובה
תגובות: 15
צפיות: 137

Re: מחילת עוונות בהשתתפות בדרשת שובה

ויש לומר שגם אם מי שנרדם בדרשה נטהר ומתכפרים לו עוונותיו- אא"כ מראש מקדם הוא לוקח לו אגודת עלונים הריש הדרשה ומסיר את משקפיו לתת בכוונה תחילה לעפעפיו תנומה .... - וגם מדברי המדרש משמע שצריך להאזין לדברי ברב ולהחכמים בדברי אגדה.
על ידי דגש קל
06 אוקטובר 2019, 14:35
פורום: אלול, ימים נוראים
נושא: מחילת עוונות בהשתתפות בדרשת שובה
תגובות: 15
צפיות: 137

Re: מחילת עוונות בהשתתפות בדרשת שובה

איתא במדרש משלי (י' י"ז) עה"פ אורח לחייים שומר מוסר וגו' , בא מי שיש לו חמשה חומשי תורה אומר לו: בני, למה לא למדת אגדה (י"ג הגדה ולכאו' זהו טע"ס) ולא שנית ? שבשעה שחכם יושה ודורש אני מוחל ומכפר עוונותיהם של ישראל , יעו"ש. 
על ידי דגש קל
06 אוקטובר 2019, 14:11
פורום: אלול, ימים נוראים
נושא: מעיקרי התשובה "קבלה לעתיד"
תגובות: 4
צפיות: 70

מעיקרי התשובה "קבלה לעתיד"

הרמב"ם בריש הלכות תשובה כותב שא' מעיקי התשובה הוא קבלה לעתיד, וצריך לאמר זאת בפה מלא משום מצוות ווידוי. 
וצ"ע מדוע אנו בתפילת יוהכ"פ לא מזכירים זאת - ויש שלקראת סוף שמו"ע אומרים כבקשה ו"לא אחטא עוד", וגם בסדר העבודה כשמזכירים את ווידויו של כהן גדול לא מוזכר שום קבלה לעתיד. וצ"ע.
 
על ידי דגש קל
06 אוקטובר 2019, 14:07
פורום: אלול, ימים נוראים
נושא: מחילת עוונות בהשתתפות בדרשת שובה
תגובות: 15
צפיות: 137

Re: מחילת עוונות בהשתתפות בדרשת שובה

בספה"ק דגל מחנה אפרים כתב שיש מחילת עוונות לחתן וכלה ולכל השושבונין נמי.
לרבי ד"עיצומו של יום מכפר" הוא גם ללא תשובה הרי שיש מושג כזה של מחילת עוונות ללא תשובה - חתן כלה יום החופה דידיה הוא כיוהכ"פ, ודו"ק.
על ידי דגש קל
06 אוקטובר 2019, 14:03
פורום: תנ"ך ופרשת שבוע
נושא: לשיעור בפירוש רש"י - על איזה ספר אתם ממליצים?
תגובות: 8
צפיות: 123

Re: לשיעור בפירוש רש"י - על איזה ספר אתם ממליצים?

ישנו גם חומש נפלא ונקרא בשם "שימה בפיהם" אשר הוא מסביר היטיב את המקראות לאשורם - וגם הרבה בביאור ד' רש"י הקדוש.
ועתה תשובה לשואל הנ"ל: אכן "פשוטו של מקרא" ו"רש"י כפשוטו" הינם ב' ספרים נפרדים והיו לב' ראשים.
על ידי דגש קל
06 אוקטובר 2019, 14:00
פורום: תנ"ך ופרשת שבוע
נושא: לשיעור בפירוש רש"י - על איזה ספר אתם ממליצים?
תגובות: 8
צפיות: 123

Re: לשיעור בפירוש רש"י - על איזה ספר אתם ממליצים?

ישנו ספר מיוחד ממש, יש בו גם פשט וגם דרש וגם עיון וגם בקיאות - ונקרא שמו "שערי אהרן", בטוחני שכל לומדי רש"י ובפרט מוסרי שיעורים כאשר יעיינו בספר הנ"ל ימצאו בו תועלת רב . כט"ס
על ידי דגש קל
10 ספטמבר 2019, 14:34
פורום: סידור התפילה
נושא: 2 דקות לפני השקיעה, הייתי אמור להתחיל להתפלל?
תגובות: 46
צפיות: 595

Re: 2 דקות לפני השקיעה, הייתי אמור להתחיל להתפלל?

זהירות!!!!!!! אמרו חז"ל: במערבא לייטי אמאן דמצלי עם דמדומי חמה דלמא מטרפא ליה שעתא  במחילת רבותינו הקדושים יורשה לי לשאול רק כדי להבין - האם באמת מותר לקלל כל מי שלא נזהר מספיק ועלול להכשל? כי עד כמה שזכור לי ואם אני לא טועה - יש לאו דאורייתא שלא לקלל יהודי. אל תגזים! גם להגיד יש"ו יהיה אסור? שהרי ...
על ידי דגש קל
10 ספטמבר 2019, 14:27
פורום: תנ"ך ופרשת שבוע
נושא: פירושים שהשתרשו בטעות.
תגובות: 83
צפיות: 1649

Re: פירושים שהשתרשו בטעות.

גם על עצם "לבקר בהיכלו " מה הפירוש ביקור ? אברך אמר לי בפשטות שהכוונה שגם אם הוא לא מצליח לשבת וללמוד "ממש", עכ"פ שיזכה לבקר לבוא לעשות ביקורים בביהמ"ד !! וכמ"כ מה הפרוש "ובלילה שירה עימי" שה' שישר איתי ? זה לא ממש טעות ויש מן הראשונים שם (תילים ב"ם) שמפרשים זאת על שירה וכומו"כ רש"י מביא כן ממדרש אג...
על ידי דגש קל
10 ספטמבר 2019, 14:24
פורום: תנ"ך ופרשת שבוע
נושא: פירושים שהשתרשו בטעות.
תגובות: 83
צפיות: 1649

Re: פירושים שהשתרשו בטעות.

וככתוב (משלי יב כה) "דְּאָגָה בְלֶב אִישׁ יַשְׁחֶנָּה" דהיינו לכופף ולא לנפח עד שמתפוצץ....
אך ב"פסוק" של העולם כתוב "דאגה בלב איש ישיחנה לאחרים"....
על ידי דגש קל
10 ספטמבר 2019, 14:19
פורום: בית המדרש
נושא: להרוג יתושים המצערים
תגובות: 11
צפיות: 147

Re: להרוג יתושים המצערים

שלו'. א'.  הסתפקתי מקדמת דנא האם עדיף להשתמש בכל מיני חומרים אשר מרחיקים את היתושים והפרעושים לפרקים או להתקין את הנורות הסגולות המסגולות לעשות ביתושים דין שריפה ותליה אף יחד נעבך. נראה לי שלוקח זמן עד שהיתוש הנלכד ברשת ומגיע אל הנורא דפלסא כמה שניות "ורחמיו על כל מעשיו" כתיב, ונכון שמותר להרגו משום...
על ידי דגש קל
09 ספטמבר 2019, 09:20
פורום: סידור התפילה
נושא: מדוע להתחיל את היום עם לעולם יהא אדם...
תגובות: 12
צפיות: 554

Re: מדוע להתחיל את היום עם לעולם יהא אדם...

וזה נכון שבבעלזא אומרים זאת בער''ש קודם מנחה. אך ישתנה הגירסאות כלהלן - ורבים ממדפיסי הזמירות אינן ערים לטעות זו - אומרים שם "ואשנה ואשלש" - האם צריך לאומרו בשו"א או בפת"ח ? תלוי אם הפעולה עתידית כמו בבעלז שאומרים זאת קודם מחנה מריך לומר הכל בפתח אך אם אומרים זאת סמוך לקידוש צ"ל בשו"א ורק תחת "ואשל...
על ידי דגש קל
09 ספטמבר 2019, 09:15
פורום: סידור התפילה
נושא: מדוע להתחיל את היום עם לעולם יהא אדם...
תגובות: 12
צפיות: 554

Re: מדוע להתחיל את היום עם לעולם יהא אדם...

אגב - מה הפטש לפי הגירסה שאומרים "בסתר ובגלוי" בשלמא אומרים לבן אדם תמשע גם בסתר ככה שאף אחד לא רואה תהיה יר"ש ותזכור את בוראך, ניחא - אך להזהירו בגלוי ?! וכי בשופטני עסקינן ??. אלא שמעתי שבספר "סדר היום" מפרש שהיות ואדם נכנס לעקביות מסוימת יכול לבוא לידי אדישות ושיהא "מלומדה" -- בא והזהיר "גם בגלוי...
על ידי דגש קל
09 ספטמבר 2019, 09:07
פורום: סידור התפילה
נושא: 2 דקות לפני השקיעה, הייתי אמור להתחיל להתפלל?
תגובות: 46
צפיות: 595

Re: 2 דקות לפני השקיעה, הייתי אמור להתחיל להתפלל?

הני חשיבי שהעירו שמותר להתחיל בדיעבד ובשעה"ד י"ג מינוטין לא דק אלא י"ג מינוטין וחצי דקה (אינשי דלחוצי חצי דקה מכרעת את הכף לזכות - הסיבה שתפלת מנחה הינה עת רצון ואליהו לא נענה אלא התפילת המנחה משום שאדם עוזב כל מה שיש לו באמצע היום - ועי' בטור שלכן אליהו לא נענה וכו' כי אנשים מוסרים נפשם להתפלל תפלה...
על ידי דגש קל
04 ספטמבר 2019, 17:04
פורום: ענינו של יום
נושא: תש"פ או תש"ף?
תגובות: 58
צפיות: 1337

Re: תש"פ או תש"ף?

הנה בלוח הנפלא של הרב גנוט שליט"א ה"ה דבר בעתו שהיום ב"ה יצא לאור עולם בשעטו"מ כתב את שני האפשרויות ושניהם אמת הם.

עבור לחיפוש מתקדם