פורום לתורה מאחלת לחו"ר וכל בית ישראל פורים שמח!

החיפוש הניב 514 תוצאות

על ידי אח שלך
19 פברואר 2021, 00:46
פורום: אקטואליה
נושא: מאי חסידות?!
תגובות: 65
צפיות: 1095

Re: מאי חסידות?!

המס"י כתב זאת בתחילת המסלול. 
​​​​​​
על ידי אח שלך
25 יוני 2020, 00:30
פורום: שבת
נושא: שבת דף קט -קי ענייני רפואות שונות
תגובות: 13
צפיות: 229

Re: שבת דף קט -קי ענייני רפואות שונות

מאיפה הוא יודע? ומה הקשר >הלכה< למשה מסיני? ברי לי שלא אמר כן!
על ידי אח שלך
07 מאי 2020, 22:44
פורום: סוכות, שמחת תורה ושמיני עצרת
נושא: מקום חדש לעליה לרגל ולהקפות? (על פי רב האי גאון)
תגובות: 7
צפיות: 369

Re: מקום חדש לעליה לרגל ולהקפות? (על פי רב האי גאון)

דרומאי כתב:
06 מאי 2020, 18:36
בן ישיבה כתב:
06 מאי 2020, 18:34
אח שלך כתב:
19 אוקטובר 2019, 23:24אך צ"ע למה לא הקיפו את הר הבית?? 
​​​​​​(ככתוב "סובו ציון והקיפוה"
וכמנהג זקני ירושלים וגדוליה בדורות האחרונים)

אולי אני עם הארץ, אבל מעולם לא שמעתי על מנהג זה, אולי תוכל לציין איזה זקני ירושלים וגדוליה נהגו המנהג זה ומתי

לא כי, אלא צעיריה ופוחזיה

 
על ידי אח שלך
29 ינואר 2020, 01:06
פורום: דיני ממונות
נושא: להיות ישר - זה משתלם. להיצמד להלכה - זה משתלם מאוד! (עדות מנכ"ל בית השקעות)
תגובות: 0
צפיות: 117

להיות ישר - זה משתלם. להיצמד להלכה - זה משתלם מאוד! (עדות מנכ"ל בית השקעות)

בכובעי השני כחבר זוטר ב'פורום לכלכלה וחברה על פי ההלכה' - קיבלתי כעת במייל עדות אישית מעניינת ומרגשת מאחד מחברי הפורום הנ"ל המשמש כמנכ"ל קרן השקעה מסויימת ברמת גן.  יצויין שזה הובא אגב דיון אחר וכמסיח לפי תומו.  וזה לשונו:  "תרשו לי רגע, לטובת הדיון בלבד, לסבר את האוזן במעט מספרים.   בשש וחצי השנים ...
על ידי אח שלך
27 ינואר 2020, 13:52
פורום: הלכה ומנהג
נושא: פירצה חדשה! טיטולים של חברת "טיטולים", מי שקנה בטעות יכול להשהותם בבית?
תגובות: 10
צפיות: 430

פירצה חדשה! טיטולים של חברת "טיטולים", מי שקנה בטעות יכול להשהותם בבית?

כידוע מיד לאחר מתן תורה נצטוינו "... לא תעשון איתי ". ופירשו חז"ל שהכוונה גם שלא תעשו כדמות שמשי המשמשים לפני במרום חמה ולבנה וכו'. ראיתי כעת בטיטוליה של חברה זו ציור של שמש שלמה, והסתפקתי אם מותר לי להשהותם.  למעשה אין צורך לזרוק כי יש עצה פשוטה לקשקשק עם טוש שחור על חלק כלשהו מציור השמש שעל גבי כל...
על ידי אח שלך
26 ינואר 2020, 21:18
פורום: בית המדרש
נושא: יחס התורה כלפי האישה
תגובות: 37
צפיות: 940

Re: יחס התורה כלפי האישה

למרות שדברי הרב @חוזר ומגיד הם קולעים למטרה ובעקרון סגי בהכי, אך מסתמא יהיו כאלו שיתווכחו על עצם הראיה. (כנראה מתוך השקפה שהטבע האנושי איננו קשור לגמרי לתורה, וכאילו התורה ודיניה והאדם וטבעו לא מבורא אחד הם) אז הנה מקור כביכול יותר מפורש: בשערי קדושה לרבי חיים ויטאל כתב בסתמא שעיקר מצות ואהבת לרעך כ...
על ידי אח שלך
24 ינואר 2020, 14:19
פורום: הלכה ומנהג
נושא: מי התיר להוציא מרפסות בירושלים?
תגובות: 16
צפיות: 291

Re: מי התיר להוציא מרפסות בירושלים?

שו"ר שנחלקו בזה רבותינו האחרונים.
כמדומה שהכפתור ופרח/הפאת השולחן נוקט שהתקנות תקפות.
והרדב"ז טוען שלא שמענו נוהגים וכו'.
על ידי אח שלך
24 ינואר 2020, 02:44
פורום: אקטואליה
נושא: "השיבה שופטינו"
תגובות: 43
צפיות: 918

Re: "השיבה שופטינו"

אם מחמת פקפוקם על ייחוס הספר להגר"א, ואם מחמת שלדעתם אין הגר"א נביא. החלק הראשון של דבריך מובן ונכתב ונשנה ונטחן עד דק ויש ע"כ תשובות אבל החלק השני כמדומני גובל בדבר חמור וע"כ מחאתי א. בשם מי כתבת זאת ב. אם הדברים או חלקם יצאו מפי קדשו של הגר"א הם בהחלט אמורים להשפיע על כ"א מאתנו גם אם לא לפעול כך ...
על ידי אח שלך
23 ינואר 2020, 23:48
פורום: בית המדרש
נושא: לא ניקה עצמו עם מים - ברכותיו לבטלה - היתכן?!
תגובות: 58
צפיות: 863

Re: לא ניקה עצמו עם מים - ברכותיו לבטלה - היתכן?!

הה"ד ידוע למי שידוע. בעיקר הנושא, מהיכי תיתי שאם נקי לגמרי ולא ניקה עם מים יש איזה שהיא בעיה, וכי מוזכר מים בתלמוד ובראשונים? שאלה חזקה!  ואולי י"ל רעיון מחוץ לקופסה שגם זה חלק מהכלל הכללי שכ' במ"ב שהעמידה בתפילה צריכה להיות מותאמת לפי גינוני הכבוד וסגנון המנטליות של אותו מקום וזמן. והרי כל ענין הנ...
על ידי אח שלך
23 ינואר 2020, 20:49
פורום: אקטואליה
נושא: "השיבה שופטינו"
תגובות: 43
צפיות: 918

Re: "השיבה שופטינו"

ש הרבה מקורות שלעת"ל עדיין יהיו רשעים וחטאים וה' מבטיח שבכל זאת יחזרו לא בצדקתם וביושר לבבם אלא רק למען שמי המחולל בגויים. למשל נבואה מפורשת ביחזקאל כ' : "ושבתי את שבות סדום ואת בנותיה" וכו' עיין שם שהכוונה לרשעים, ואח"כ יחזרו בתשובה. לא עסקתי כלל בנושא אם הגאולה תבוא ע"י צדיקים בדוקא או תתגלגל ע"י...
על ידי אח שלך
22 ינואר 2020, 20:50
פורום: אקטואליה
נושא: "השיבה שופטינו"
תגובות: 43
צפיות: 918

Re: "השיבה שופטינו"

גם את ההשוואה לכורש עשה כבר הגר"א בכך שניבא מראש שאחרי העלייה של הצדיקים כיחידים, תבוא עלייה המונית ועצמאות בהסכמת האומות, וכפי שכבר קרה. גם ההתערבות הבעייתית של הרשעים בני ברית (שהוא קורא להם ערב רב/בני השפחות) בהמשך הדרך - הוזכרה מראש בחזונו של הגר"א. ראה בהרחבה בספר "אחרית כראשית" עם מקורות רבים...
על ידי אח שלך
22 ינואר 2020, 20:43
פורום: הלכה ומנהג
נושא: מי התיר להוציא מרפסות בירושלים?
תגובות: 16
צפיות: 291

Re: מי התיר להוציא מרפסות בירושלים?

אבל למה שיאסר להכניס מת להר הבית יותר מלירושלים צריך להסביר כזה דבר פשוט שמפורש במשנה שמחנה לוויה מקודש ממחנה ישראל? אבל מה זה משנה? השאלה היא שלפחות כמו שבירושלים אסור (כדקי"ל שאין מעבירין שם עצמות) כך צריך להיות אסור בהר הבית, בטח לא פחות.  ואם כן הכיצד יוסף שהה שם (במחנה לוויה כנ"ל) ?  ואם תשיבנ...
על ידי אח שלך
22 ינואר 2020, 19:48
פורום: אקטואליה
נושא: "השיבה שופטינו"
תגובות: 43
צפיות: 918

Re: "השיבה שופטינו"

מי זה האנשים ה א ל ה? אתה מכיר אותם? אני לא. אני לתומי חושב שגם אדם שנולד בתוך מגזר שלצערנו הוא יותר חלש בתורה ויראת שמים - עדיין זכאי לדרוש אמת. האם לדעתך אין מחובתנו ואין זה עניננו לתקן עולם במלכות שדי (במעט שבידינו) כי זהו רק מתפקידו של המשיח??? האם זוהי מרידה במלכותו של המשיח בכך שאנו שואפים ומש...
על ידי אח שלך
22 ינואר 2020, 15:05
פורום: הלכה ומנהג
נושא: מי התיר להוציא מרפסות בירושלים?
תגובות: 16
צפיות: 291

Re: מי התיר להוציא מרפסות בירושלים?

הצ"ע הוא כזה. איך אנו אוסרים לכל מת להיקבר בירושלים (וכל שכן בהר הבית) ואילו יוסף שכן כבוד 40 שנה במחנה לויה (שזה בדיוק כמו הר הבית). אלא מאי יוסף הוא חשוב ושונה מסתם מת, וכמו שמלכי בית דוד נקברים בירושלים ואילו מת רגיל אינו דורך שם אפילו עראי בדרכו למקום אחר. אז מי יימר שגם להכניס מת להר הבית מותר,...
על ידי אח שלך
22 ינואר 2020, 14:50
פורום: הלכה ומנהג
נושא: מי התיר להוציא מרפסות בירושלים?
תגובות: 16
צפיות: 291

Re: מי התיר להוציא מרפסות בירושלים?

היום ראיתי שמרן הגרח"ק הסתפק בשאלת הכבשונות האם גם היום אסור או לא.
וזה ממחיש איך בכל דבר ברשימה הנ"ל יש לדון בו ברצינות אם גם היום אסור.
(ולא לנפנף בביטול ולהשליך לפח ההיסטוריה או להתייחס לזה כהלכתא למשיחא).
על ידי אח שלך
22 ינואר 2020, 14:31
פורום: הלכה ומנהג
נושא: האם צריך לברך ברכת המלכים על פוטין נשיא רוסיה?
תגובות: 63
צפיות: 887

Re: האם צריך לברך ברכת המלכים על פוטין נשיא רוסיה?

פוטין מכח הטירוף ולא מצד שררה או מלכות. וכי כל בריון אלים ומטורף שאין כוחו אלא בכוחו.. נברך עליו ברכת מלכים? סליחה. ראיתי עכשיו שכבר הקדימני אברהם העברי ודאי שכן. כל מלכי ארץ בכל הדורות היו טיפוסים אפלים ושתלטנים כידוע לכל מי שקצת מציץ בהיסטוריה. אלא שפעם זה היה כביכול תיאור מלבב על עושר כבוד מלכות...
על ידי אח שלך
22 ינואר 2020, 14:23
פורום: אקטואליה
נושא: "השיבה שופטינו"
תגובות: 43
צפיות: 918

Re: "השיבה שופטינו"

זה אומר שצריך לעשות לו מה שעשה רבי חיים בריסקר לכל התינוקים הממזרים והשתוקים שהושלכו בחצרו באישון ליל ע"י אמותיהם האלמוניות.
הוא טיפל בהם וגידל אותם לתורה לחופה ולמעשים טובים כפי שהתאפשר.
על ידי אח שלך
22 ינואר 2020, 14:17
פורום: אקטואליה
נושא: "השיבה שופטינו"
תגובות: 43
צפיות: 918

Re: הסרטון שעזר לי מאוד לכוין ב"השיבה שופטינו".

מאי נפק"מ אם שלטון התורה יקום ע"י מערכת שכבר קיימת או מערכת שתקום? כבר הגדיר הגר"י שוורץ שהמדינה זה כמו תינוק ממזר. תינוק אומלל שגם מי שמתעב אותו מוכרח להודות שאחרי הכל הוא ילד יהודי שיש ללמדו תורה ולחנכו ואף לכפותו לקיים מצוות. מה גם שע"י שינויים אלו ועוד כעין אלו - תוסר מן העולם ממזרותו הלזו. כמד...
על ידי אח שלך
22 ינואר 2020, 14:11
פורום: הלכה ומנהג
נושא: מי התיר להוציא מרפסות בירושלים?
תגובות: 16
צפיות: 291

Re: מי התיר להוציא מרפסות בירושלים?

גם 10 התקנות של עזרא צריכות תלמוד ובירור מה מתוכם עדיין חובה ומה לא ומה הקריטריונים הגורמים להישרדות של תקנות או היכחדותם. ומתי מחזירים קיום תקנות ולא אומרים 'עבר זמנו בטל קרבנו' ...  ידוע למשל שהגר"א הקפיד על אכילת שום (אפילו לבחורים) מכח תקנת עזרא. מסתמא אחרים יפטירו בתנועת ביטול: "האידנא לא נהגו ...
על ידי אח שלך
22 ינואר 2020, 03:05
פורום: אקטואליה
נושא: ארץ ישראל ומדינת ישראל
תגובות: 85
צפיות: 2521

Re: ארץ ישראל ומדינת ישראל

המסקנא של הרב @מבקש אמת שהתורה ניתנה במדבר מחמת שהיא אינה צריכה ארץ - - זה לא מה שאמרו חז"ל. הם הסיקו מזה שהתורה מיועדת אפילו לגויים למרות שהם בארצות אחרות. "שאילו ניתנה תורה בא"י היו אומרים לאומות העולם אין חלק בה, לפיכך ניתנה במדבר דימוס פרהסיא במקום הפקר" (מכילתא דר"י יתרו א) ותביאמו ותטעמו היה ...
על ידי אח שלך
22 ינואר 2020, 02:22
פורום: אקטואליה
נושא: "השיבה שופטינו"
תגובות: 43
צפיות: 918

Re: "השיבה שופטינו"

גם את ההשוואה לכורש עשה כבר הגר"א בכך שניבא מראש שאחרי העלייה של הצדיקים כיחידים, תבוא עלייה המונית ועצמאות בהסכמת האומות, וכפי שכבר קרה. גם ההתערבות הבעייתית של הרשעים בני ברית (שהוא קורא להם ערב רב/בני השפחות) בהמשך הדרך - הוזכרה מראש בחזונו של הגר"א. ראה בהרחבה בספר "אחרית כראשית" עם מקורות רבים ...
על ידי אח שלך
22 ינואר 2020, 02:05
פורום: הלכה ומנהג
נושא: מי התיר להוציא מרפסות בירושלים?
תגובות: 16
צפיות: 291

מי התיר להוציא מרפסות בירושלים?

בב"ק פב ב יש בגמרא רשימה של עשר דברים מיוחדים שנוהגים מדינא רק בירושלים. וכיון שהגמ' נכתבה אחרי החורבן ונפסקה להלכה ברמב"ם בית הבחירה ז יד. - לכן היה נראה לי במבט ראשון שזה נוהג להלכה גם בימינו.  אבל במבט שני התבלבלתי קצת כי לא הכל מתאים ולא על הכל מקפידים. ואני מציין את מה שמעורר לי המבוכה:  1. אין...
על ידי אח שלך
22 ינואר 2020, 01:14
פורום: הלכה ומנהג
נושא: האם צריך לברך ברכת המלכים על פוטין נשיא רוסיה?
תגובות: 63
צפיות: 887

Re: האם צריך לברך ברכת המלכים על פוטין נשיא רוסיה?

אבל הם עצמם המציאו גדר חדש מסברא. דון מינה ואוקי באתרא.
על ידי אח שלך
22 ינואר 2020, 01:11
פורום: הלכה ומנהג
נושא: האם צריך לברך ברכת המלכים על פוטין נשיא רוסיה?
תגובות: 63
צפיות: 887

Re: האם צריך לברך ברכת המלכים על פוטין נשיא רוסיה?

שמעתי לפני כמה שנים את שיעורו הידוע של הראשון לציון הרב יצחק יוסף שליט"א, ושם דן בדיוק בזה, סיפר שנפגש עם פוטין כשביקר ברוסיה, והכריע בשיעורו שאף שבידו 'להעלים' אנשים, אבל אינו עושה זאת על פי החוק, והיינו שאין לו בעצם כח חוקי להרוג, וכן יש מן הפוסקים הכותבים שכדי שיוכלו לברך על מלך צריך שילבש בגדי ...
על ידי אח שלך
22 ינואר 2020, 01:09
פורום: הלכה ומנהג
נושא: האם צריך לברך ברכת המלכים על פוטין נשיא רוסיה?
תגובות: 63
צפיות: 887

Re: האם צריך לברך ברכת המלכים על פוטין נשיא רוסיה?

הרעיון של בגדי מלוכה ירושה היא לו מאביו שחיוה דעתו והביע אומרו כן ביביע אומר או ביחוה דעת. אבל ברשותכם הסתייגות קטנה. לא כתוב בשום מקום על כך שאין בגדיהם עליהם אין כהונתם עליהם... אלא שהוא הבין מסברא שהבגדים הם היכי תימצי להראות את יקר תפארת גדולתו שהיא זו המעוררת את ההתפעלות המביאה אותנו להתחייב בב...
על ידי אח שלך
22 ינואר 2020, 00:55
פורום: אקטואליה
נושא: "השיבה שופטינו"
תגובות: 43
צפיות: 918

Re: הסרטון שעזר לי מאוד לכוין ב"השיבה שופטינו".

אז בעצם היינו מזרוחניקים בכך שהסכמנו לכורש הכלב (כהגדרת חז"ל) לבנות את בית המקדש השני אינני מצוי היטיב בסוגיא שהזכרת. אך עד כמה שאני מבין, כורש נתן רשות לחכמי התורה לבנות מקדש עפ"י תורה. לא השתמשו במושגים ומערכות שאינם מתורה. מדינת ישראל, על גבולותיה ומוסדותיה לא נזכרה בתורה מעולם. אינה שייכת, ולא ...
על ידי אח שלך
22 ינואר 2020, 00:12
פורום: הלכה ומנהג
נושא: האם צריך לברך ברכת המלכים על פוטין נשיא רוסיה?
תגובות: 63
צפיות: 887

Re: האם צריך לברך ברכת המלכים על פוטין נשיא רוסיה?

איני בקיא לגמרי בפרטים, אבל הנשיא פוטין מחזיק בידיו כח שלא היה כמעט לשום מנהיג בעולם. הברנש הזה יכול לעשות מה שעולה לו בראש. להמית ולהחיות. כך נלע"ד. פוטין מכח הטירוף ולא מצד שררה או מלכות. וכי כל בריון אלים ומטורף שאין כוחו אלא בכוחו.. נברך עליו ברכת מלכים? סליחה. ראיתי עכשיו שכבר הקדימני אברהם הע...
על ידי אח שלך
21 ינואר 2020, 23:31
פורום: אקטואליה
נושא: "השיבה שופטינו"
תגובות: 43
צפיות: 918

Re: הסרטון שעזר לי מאוד לכוין ב"השיבה שופטינו".

אז בעצם היינו מזרוחניקים בכך שהסכמנו לכורש הכלב (כהגדרת חז"ל) לבנות את בית המקדש השני?
על ידי אח שלך
21 ינואר 2020, 21:31
פורום: אקטואליה
נושא: "השיבה שופטינו"
תגובות: 43
צפיות: 918

Re: הסרטון שעזר לי מאוד לכוין ב"השיבה שופטינו".

מאי נפק"מ אם שלטון התורה יקום ע"י מערכת שכבר קיימת או מערכת שתקום?
כבר הגדיר הגר"י שוורץ שהמדינה זה כמו תינוק ממזר.
תינוק אומלל שגם מי שמתעב אותו מוכרח להודות שאחרי הכל הוא ילד יהודי שיש ללמדו תורה ולחנכו ואף לכפותו לקיים מצוות.
מה גם שע"י שינויים אלו ועוד כעין אלו - תוסר מן העולם ממזרותו הלזו.

עבור לחיפוש מתקדם