החיפוש הניב 253 תוצאות

על ידי משבט הכהונא
22 אוקטובר 2020, 19:57
פורום: בית המדרש
נושא: מה זה בעלות?
תגובות: 89
צפיות: 715

Re: מה זה בעלות?

להעיר דברי הגר"ש שקופ הנודעים בענין אחריך כי יש לאדם שני בעלויות על החפץ א. תשמישיו דהיינו שהוא יכול להשתמש בו בכל תשמיש לכשירצה ולא זו בלבד אלא השני אסור לו להפריעו בענין זה וכהיזיק ראיה וכדו' ב. יש לו בעלות שכל זמנים הוא שלו למשל השכיר דבר לחבירו משכירו רק לתשמישים אחדים אבל הוא לא יכול להרוס אותו...
על ידי משבט הכהונא
21 אוקטובר 2020, 16:38
פורום: נח
נושא: נעלה לרקיע ונעשה עמו מלחמה - הגיוני ?!?!?!
תגובות: 17
צפיות: 205

Re: נעלה לרקיע ונעשה עמו מלחמה - הגיוני ?!?!?!

יש לציין שבגמ' שלנו בפרק חלק (סנהדרין קט) כתוב באופן אחר דור הפלגה אין להם חלק לעולם הבא וכו': מאי עבוד אמרי דבי רבי שילא נבנה מגדל ונעלה לרקיע ונכה אותו בקרדומות כדי שיזובו מימיו מחכו עלה במערבא א"כ ליבנו אחד בטורא ה(אלא) א"ר ירמיה בר אלעזר נחלקו לג' כיתות אחת אומרת נעלה ונשב שם ואחת אומרת נעלה ונ...
על ידי משבט הכהונא
20 אוקטובר 2020, 20:41
פורום: סידור התפילה
נושא: על שאנו מודים לך
תגובות: 18
צפיות: 208

Re: על שאנו מודים לך

סתם אני רוצה להקדים הפירוש הפשוט ומצאתיו מפורש ברש"י ובכסף משנה ולכאו' משמע כן בסוגיא דגמ' שאנו מודים לד' על הזכיה שיש לנו שאנו מודים לו וז"ל רש"י על שאנו מודים לך. על שנתת בלבינו להיות (מודים לך) דבוקים בך ומודים לך עכ"ל. וז"ל הכ"מ (פ"ט תפילה) ואומרים מודים אנחנו לך וכו׳ – נוסח זה בגמרא דסוטה פרק א...
על ידי משבט הכהונא
19 אוקטובר 2020, 19:54
פורום: שבת קודש
נושא: קבלת שבת לאחר שהשבת כבר נכנסה
תגובות: 14
צפיות: 210

Re: קבלת שבת לאחר שהשבת כבר נכנסה

דבר ראשון א"כ איך נשים אומרות קבלת שבת אחר הדלקת הנירות כמו כן יש לדעת שקבלת שבת לא הוזכר בשו"ע ולכה דודי חיברו ר' שלמה אלקבץ והמזמורים שאומרים קודם חיברו הרמ"ק ומהאר"י הק' כתוב לומר מזמור לדוד (לגבי מזמור שיר של יום השבת שמעתי שזה מנהג קדום) ורק שכתבו הפוסקים שאם לפי האר"י ז"ל מקבלים באמירת באי כל...
על ידי משבט הכהונא
18 אוקטובר 2020, 22:18
פורום: בית המדרש
נושא: להגר"א - מה עשו בזמן תקנת עזרא בענין טבילה בשבת?
תגובות: 25
צפיות: 352

Re: להגר"א - מה עשו בזמן תקנת עזרא בענין טבילה בשבת?

ויש להוסיף דגם בסי' קצז יכולה אישה חזור ולטבול לכו"ע גם כשהסיבה היא לכלוך שאינו אלא חומרא בעלמא ונקרא טבילת מצוה
ואלי תקנת עזרא היתה לאשווי לטבילת מצוה ככל טבילת מצוה המותרת
על ידי משבט הכהונא
18 אוקטובר 2020, 21:50
פורום: בית המדרש
נושא: להגר"א - מה עשו בזמן תקנת עזרא בענין טבילה בשבת?
תגובות: 25
צפיות: 352

Re: להגר"א - מה עשו בזמן תקנת עזרא בענין טבילה בשבת?

ויש להוסיף דלשיטתם גם קודם תקנת עזרא לא טבלו לכאורה בשבת
על ידי משבט הכהונא
18 אוקטובר 2020, 21:43
פורום: שבת קודש
נושא: קבלת שבת לאחר שהשבת כבר נכנסה
תגובות: 14
צפיות: 210

Re: קבלת שבת לאחר שהשבת כבר נכנסה

דבר ראשון א"כ איך נשים אומרות קבלת שבת אחר הדלקת הנירות כמו כן יש לדעת שקבלת שבת לא הוזכר בשו"ע ולכה דודי חיברו ר' שלמה אלקבץ והמזמורים שאומרים קודם חיברו הרמ"ק ומהאר"י הק' כתוב לומר מזמור לדוד (לגבי מזמור שיר של יום השבת שמעתי שזה מנהג קדום) ורק שכתבו הפוסקים שאם לפי האר"י ז"ל מקבלים באמירת באי כלה...
על ידי משבט הכהונא
18 אוקטובר 2020, 21:14
פורום: בית המוסר
נושא: מטרת החיים ותכליתם
תגובות: 59
צפיות: 707

Re: מטרת החיים ותכליתם

אני מבקש מחילה מהציבור שאני כ"כ קשה אבל מה הקשר לרצון הקב"ה לברוא את העולם (שדרך אגב נאמרו טעמים רבים טבע הטוב להיטיב כנ"ל ובשער הכוונות כדי להיקרא רחום וחנון ושאר כינויים כי אין מלך בלא עם ובמדרש נתאוה הקב"ה להיות לו דירה בתחתונים וכו' ויש בזה גם כן אריכות דברים דמצד אחד כתיב ם צדקת מה עשית לו וכו'...
על ידי משבט הכהונא
18 אוקטובר 2020, 20:54
פורום: בית המוסר
נושא: איך ליישב בין עבודת ה' לחיי העולם הזה?
תגובות: 10
צפיות: 174

Re: איך ליישב בין עבודת ה' לחיי העולם הזה?

כמי שקרא ושנה ושילש בספר החשוב הנ"ל, הוא מיועד לכולם, ואולי בעיקר לבני עליה וכו', למען האיזון הנכון ועבודת ה' מתוך שמחה אולי כבודו יגיד לי עבודת ד' מתוך שמחה הכונה היא לשמחה של אני עשיתי אני הגעתי ולי טוב  (ואפשר לחיות ככל וכו' בתוך חיי התורה "וליהנות מהחיים") וכו' או שברוך השם שמלאתי כוונתו העליונ...
על ידי משבט הכהונא
18 אוקטובר 2020, 20:48
פורום: בית המוסר
נושא: איך ליישב בין עבודת ה' לחיי העולם הזה?
תגובות: 10
צפיות: 174

Re: איך ליישב בין עבודת ה' לחיי העולם הזה?

גם הכותרת איך ליישב מפחידה ביותר מי אמר שצריך ליישב אולי צריך לעשות יישוב בין היצר טוב לייצר הרע אולי איזה פשרה מה זה?
זה נכון שצריך לנצל את כל העולם הזה להפוך אותו לעולם הבא וכמבואר בסימן רלא פסק שכל כוונתו יהיה לשם שמים (דרך אגב יש כמה דברים שכתוה אינו משובח אך בדבר אחד כתוב מגונה ודיי"ל)
על ידי משבט הכהונא
18 אוקטובר 2020, 20:42
פורום: בית המוסר
נושא: איך ליישב בין עבודת ה' לחיי העולם הזה?
תגובות: 10
צפיות: 174

Re: איך ליישב בין עבודת ה' לחיי העולם הזה?

*הספר אינו מיועד לבני עליה ולצדיקים גדולים אלא לרוב הגדול של האברכים, וגם לבעלי בתים ברמה גבוהה כמי שקרא ושנה ושילש בספר החשוב הנ"ל, הוא מיועד לכולם, ואולי בעיקר לבני עליה וכו', למען האיזון הנכון ועבודת ה' מתוך שמחה אולי כבודו יגיד לי עבודת ד' מתוך שמחה הכונה היא לשמחה של אני עשיתי אני הגעתי ולי טו...
על ידי משבט הכהונא
18 אוקטובר 2020, 14:19
פורום: ואת עמלנו - אלו הבנים
נושא: לימוד עם ילדים עניני צניעות
תגובות: 60
צפיות: 1009

Re: לימוד עם ילדים עניני צניעות

בירושלים יש מסורת ארוכת שנים מה לומדים ומה לא וכמדומה שזה מיסודו של הגר"ש סלנט
על ידי משבט הכהונא
18 אוקטובר 2020, 14:18
פורום: בית המדרש
נושא: כל אחד יכול להיות כמשה - האמנם?
תגובות: 40
צפיות: 564

Re: כל אחד יכול להיות כמשה - האמנם?

ראיתי כל המגיבים עד השוה נראה לי שכולם מסכימים שסוף סוף משה רבינו ע"ה הוא המובחר שבאנושות וזה מפורש ברמב"ם והוא אחד מעיקרי האמונה אלא שיש בני אדם שלפי דרגתם הם יכולים למצות כל כוחם לעבודת השם וכמו עוד שדימו אותם למשה למרות שלא היה להם הנביאות ובודאי נביאות הוא מדריגה בדביקות שהוא גם כן חלק מהשלימות...
על ידי משבט הכהונא
15 אוקטובר 2020, 23:35
פורום: בית המדרש
נושא: כל אחד יכול להיות כמשה - האמנם?
תגובות: 40
צפיות: 564

Re: כל אחד יכול להיות כמשה - האמנם?

יש להיזהרשלא לבוא לידי כפירה וז"ל הרמב"ם  פרק חלק היסוד השביעי, נבואת משה רבינו עליו השלום. והוא שנאמין כי הוא אביהם של כל הנביאים אשר היו מלפניו ואשר קמו מאחריו – כולם הם תחתיו במעלה. והוא היה הנבחר מכל מין האדם, ​​​​​​​ אשר השיג מידיעתו יתברך יותר מִמָּה שהשיג או ישיג שום אדם שנמצא או שֶׁיִּמָּצֵא...
על ידי משבט הכהונא
15 אוקטובר 2020, 17:25
פורום: בית המדרש
נושא: כל אחד יכול להיות כמשה - האמנם?
תגובות: 40
צפיות: 564

Re: כל אחד יכול להיות כמשה - האמנם?

אברך כתב:
15 אוקטובר 2020, 00:53
מ אלישע כתב:
15 אוקטובר 2020, 00:43
יש גדולי הדורות שהיו כמו משה רבינו.
אהרן הכהן, שמואל הנביא, שלמה המלך, ירמיהו הנביא, עזרא הסופר, הלל הזקן,
ובדורות אחרונים בצואת יסוד ושורש העבודה העיד על עצמו שהיה באמונה כמו משה רבינו, אלא ...
(ואיני יודע לעיין בזה )
מקורות בבקשה


לא קם כמותו
על ידי משבט הכהונא
15 אוקטובר 2020, 17:22
פורום: הלכה ומנהג
נושא: מי שהתפלל באופן האסור - האם צריך לחזור? (שאלה מאוד מעשית)
תגובות: 12
צפיות: 189

Re: מי שהתפלל באופן האסור - האם צריך לחזור? (שאלה מאוד מעשית)

שאלה מצויה נוספת שנזכרתי כעת, בייביסיטר או מטפלת שהתפללה תוך כדי שמירה באופן שזה בודאי נוגד את דעת ההורה שמשלם לה, האם צריכה לחזור ולהתפלל? אז כשתיקח הכסף אוסרת, אבל אינה גונבת ומכליא קרנא בשעת התפילה.  יפה.  אבל בעצם חידשת חידוש גדול שאין הפשיעה נחשבת כאיסור רק כהנהגה לא יפה או משהו כזה, וכאילו מע...
על ידי משבט הכהונא
15 אוקטובר 2020, 14:06
פורום: הלכה ומנהג
נושא: מי שהתפלל באופן האסור - האם צריך לחזור? (שאלה מאוד מעשית)
תגובות: 12
צפיות: 189

Re: מי שהתפלל באופן האסור - האם צריך לחזור? (שאלה מאוד מעשית)

יש לעיין א"כ מדוע מותר לולב הגזול ביום השני בסי' תרמט
וע"ע ביו"ד ש"מ שמשמע אולי להיפך
כמדומה שיש דין ודברים ארוך באחרונים ע"כ
על ידי משבט הכהונא
15 אוקטובר 2020, 13:59
פורום: הלכה ומנהג
נושא: מי שהתפלל באופן האסור - האם צריך לחזור? (שאלה מאוד מעשית)
תגובות: 12
צפיות: 189

Re: מי שהתפלל באופן האסור - האם צריך לחזור? (שאלה מאוד מעשית)

דוגמא נוספת ומצויה מאוד. מי שנמצא במקום שהגבאים או כל מי שיש לו בעלות כזו או אחרת מקפידים מאוד על מנהג מסויים שנהגו שם להתפלל דוקא כך ולא אחרת (לאו דוקא מסיכה... לא חסר קפידות) ובא מישהו והתפלל דלא כדעת הגבאי או השותפים בביהכ"נ, האם צריך לחזור ולהתפלל? שאלה מצויה נוספת שנזכרתי כעת, בייביסיטר או מטפ...
על ידי משבט הכהונא
15 אוקטובר 2020, 13:39
פורום: הלכה ומנהג
נושא: ברכת מתיר אסורים במי שיוצא מבית האסורים
תגובות: 20
צפיות: 153

Re: ברכת מתיר אסורים במי שיוצא מבית האסורים

שתי ברכות אלו לא נתקנו אלא שמברכים אותם כי מודים להקב"ה עליהם לא מצינו בשום מקור קדום שיש בעיה לברך ברכה שלא נתקנה מאיפה כ"כ פשוט לך איסור זה. האם זה נראה לך נשיאת שם השם לשוא, מה גרע מבקשות וזמירות שאומרים בהם ש"ש. גם הגמ' זימנין דכי מדכרנא עבידנא ככולהו נראה שמותר לברך סתם הדברים מפורשים באו"ח סי...
על ידי משבט הכהונא
15 אוקטובר 2020, 13:33
פורום: הלכה ומנהג
נושא: ברכת מתיר אסורים במי שיוצא מבית האסורים
תגובות: 20
צפיות: 153

Re: ברכת מתיר אסורים במי שיוצא מבית האסורים

שתי ברכות אלו לא נתקנו אלא שמברכים אותם כי מודים להקב"ה עליהם לא מצינו בשום מקור קדום שיש בעיה לברך ברכה שלא נתקנה מאיפה כ"כ פשוט לך איסור זה. האם זה נראה לך נשיאת שם השם לשוא, מה גרע מבקשות וזמירות שאומרים בהם ש"ש. גם הגמ' זימנין דכי מדכרנא עבידנא ככולהו נראה שמותר לברך סתם הדברים מפורשים באו"ח סי...
על ידי משבט הכהונא
15 אוקטובר 2020, 13:17
פורום: הלכה ומנהג
נושא: טבילה בלא כוונה
תגובות: 13
צפיות: 212

Re: טבילה בלא כוונה

אתם יכולים להסכים וגם שלא להסכים אבל מהסוגיא בחולין שם משמע דנדה דומיא דשחיטה שהוא חלות המתיר וגם הכונה אינו מצד שצריך כונה בעשיה אלא דההיתר צריך הכוונה ולכן מועיל באנסה חברתה וטבלה שלא בכונה שכונת חברתה מועיל וא"כ אגם שבטבילת כלים היה עדיין מקום לדון בזה אי נחשב למתיר האיסור בטבילת עזרא נראה פשוט כ...
על ידי משבט הכהונא
14 אוקטובר 2020, 20:36
פורום: בית המוסר
נושא: לדעת הגר"ר לויכטר - להתמקד בשאיפות זה דבר פסול
תגובות: 91
צפיות: 1177

Re: לדעת הגר"ר לויכטר - להתמקד בשאיפות זה דבר פסול

סליחה שאני מתערב באמצע אבל אני רוצה להגיד גם דעתי יש הבדל פשוט בין רצון לשאיפות רצון זה דבר קדוש שאין לך דבר העומד לפני הרצון והאדם הרוצה לעשות רצונו וללמוד ולקיים לשמור ולעשות יגיע לזה בעז"ה שאיפות זה תולדה שהתרשרשה אשר מקודם השתמשו לזה לענין הרצון שהוא דבר קדוש אך כהיום משתמשים בזה לדבר מתועב ובעל...
על ידי משבט הכהונא
14 אוקטובר 2020, 20:25
פורום: עירובין
נושא: איזה דיבורים אסורים באשתו נדה
תגובות: 109
צפיות: 1818

Re: איזה דיבורים אסורים באשתו נדה

אני רוצה דבר אחד להגיד שמעתי פעם שיעור של תלמיד חכם אחד בסי' קצה והיה נראה שמתוודה על יצרו
כן הדבר כל אחד טבעיו אחרים ודבר שלא פירטו לנו בזה הפוסקים בפירוש שייך לכל אחד בפני עצמו
כך נראה לי ופשוט שכל אחד מושך לצד אחר כפי טבעו
על ידי משבט הכהונא
14 אוקטובר 2020, 20:20
פורום: הלכה ומנהג
נושא: טבילה בלא כוונה
תגובות: 13
צפיות: 212

Re: טבילה בלא כוונה

מחלוקת מחבר רמ"א סימן קצט יו"ד למחבר עולה ולרמ"א לא עולה טבילה שם נחלקו לגבי אשה אבל נראה שהוא הדין באיש, ס"ס קצ"ח למחבר עלתה לה טבילה ולרמ"א יש להחמיר לכתחלה ובש"ך שם שתחזור ותטבול בכוונה "אם אפשר" והכוונה פשוטה שס"ל להרמ"א כרוב הראשונים דמהני ליה טבילה אלא בדאפשר תחזור ותטבול וכמובן שפשוט שאינה מ...
על ידי משבט הכהונא
08 אוקטובר 2020, 20:31
פורום: סוכות, שמחת תורה ושמיני עצרת
נושא: אין שמחה אלא ביין
תגובות: 18
צפיות: 159

Re: אין שמחה אלא ביין

משהו אמר כמדומה ששמעתי זאת מהגר"י גלינסקי זצ"ל על הפסוק בהאני אל בית היין שהתורה נמשלה ליין למה?? כי מי שאינו מבין בזה לא יבין מה שאתה אומר קברנה כזה חברה וכו' וזה יותר ויותר רק מי שמבין יודע להבחין חילוקים כך התורה הק' טעמו וראו כי טוב אבל אפשר להבין בזה רק אחר טעימה. אז אני יעשה להיפך כמו שבתורה א...
על ידי משבט הכהונא
08 אוקטובר 2020, 20:26
פורום: סידור התפילה
נושא: תפילה במניין
תגובות: 3
צפיות: 150

Re: תפילה במניין

הדברים מפורשים בדברי הפוסקים הבאתי מעט שולחן ערוך סימן צ סעיף ט ישתדל אדם להתפלל בב"ה עם הציבור ואם הוא אנוס שאינו יכול לבא לב"ה יכוין להתפלל בשעה שהציבו' מתפללין [וה"ה בני אדם הדרים בישובים ואין להם מנין מ"מ יתפללו שחרית וערבית בזמן שהצבור מתפללים סמ"ג] וכן אם נאנס ולא התפלל בשעה שהתפללו הציבו' וה...
על ידי משבט הכהונא
08 אוקטובר 2020, 19:53
פורום: סוכות, שמחת תורה ושמיני עצרת
נושא: צדיקים שאכלו בסוכה למרות הגשם לעומת אמוראים שלא
תגובות: 13
צפיות: 149

Re: צדיקים שאכלו בסוכה למרות הגשם לעומת אמוראים שלא

הנה מקור דין זה שכתב הרמ"א הוא מהגהות מיימוני שכתב בפ"ו ה"ג בהל' סוכה לגבי חתן ושאר שושבינים שפטורים מן הסוכה כתב וז"ל כתב ר' שמחה סבורני כל שפטור מן הסוכה ואינו יוצא אינו מקבל שכר אלא הדיוט הוא כדאיתא בירושלמי שכל הפטור מן הדבר ועושהו נקרא הדיוט ע"כ עכ"ל וז"ל ירושלמי ותני חזקיה כל מי שהוא פטור מן ...
על ידי משבט הכהונא
08 אוקטובר 2020, 14:17
פורום: סוכות, שמחת תורה ושמיני עצרת
נושא: צדיקים שאכלו בסוכה למרות הגשם לעומת אמוראים שלא
תגובות: 13
צפיות: 149

Re: צדיקים שאכלו בסוכה למרות הגשם לעומת אמוראים שלא

הנה מקור דין זה שכתב הרמ"א הוא מהגהות מיימוני שכתב בפ"ו ה"ג בהל' סוכה לגבי חתן ושאר שושבינים שפטורים מן הסוכה כתב וז"ל כתב ר' שמחה סבורני כל שפטור מן הסוכה ואינו יוצא אינו מקבל שכר אלא הדיוט הוא כדאיתא בירושלמי שכל הפטור מן הדבר ועושהו נקרא הדיוט ע"כ עכ"ל וז"ל ירושלמי ותני חזקיה כל מי שהוא פטור מן ה...
על ידי משבט הכהונא
08 אוקטובר 2020, 13:51
פורום: סוכות, שמחת תורה ושמיני עצרת
נושא: האם צריך לשמוע את כל קריאת התורה בסוכות?
תגובות: 8
צפיות: 67

Re: האם צריך לשמוע את כל קריאת התורה בסוכות?

תשובות והנהגות
אוצר החכמה_63080.jpg
אגרות משה
על ידי משבט הכהונא
07 אוקטובר 2020, 14:38
פורום: הקורונה והשלכותיה - באספקלריא של תורה [הודעה בפורום זה תפורסם רק לאחר אישורה ע"י מנהל]
נושא: ביטול ההקפות בצל המצב
תגובות: 68
צפיות: 1008

Re: ביטול ההקפות בצל המצב

גם מנהג להקיף הבימה אם הלולב וגם לימוד בחברותא גם לנשק מזוזה הכל פיקוח נפש ממש וזה גורם להדבקה המונית רח"ל עד כדי פלא למה לא יוצאים הרבנים בחנית, אבל ערב החג כשהייתי ברשת סופר ענקית ע"פ "כללי התו הסגול" היו שם מאות ואלפים כל אחד נגע במה שהשני נגע וגם המסכות היו על הסנטר ולא מצאנו גדולי ישראל נזעקים,...

עבור לחיפוש מתקדם