החיפוש הניב 95 תוצאות

על ידי כינור
12 דצמבר 2019, 01:07
פורום: אקטואליה
נושא: כל אחד יכול ללבוש בגד עליון לבן בשב"ק!
תגובות: 266
צפיות: 3248

Re: כל אחד יכול ללבוש בגד עליון לבן בשב"ק!

שניאור כתב:
05 דצמבר 2019, 09:15
חלק א׳ ממעל כתב:
04 דצמבר 2019, 10:50
כולנו לובשים בגד עליון לבן בבית, לא נראה לי שיש פה מישהו שהולך בחולצה צבעונית גם בשבת...
רק הליטאים, כי אצל החסידים החולצה היא לא בגד עליון, הרי שהחסידים לא מקיימים את דברי האריז"ל והליטאים כן...

 
על ידי כינור
10 דצמבר 2019, 21:40
פורום: אקטואליה
נושא: כל אחד יכול ללבוש בגד עליון לבן בשב"ק!
תגובות: 266
צפיות: 3248

Re: כל אחד יכול ללבוש בגד עליון לבן בשב"ק!

חולצה וציצית בצבע לבן.
ללא כיסוי סוודר שחור וכדו', כבהרבה תמונות מימות החול.
על ידי כינור
10 דצמבר 2019, 21:32
פורום: אקטואליה
נושא: כל אחד יכול ללבוש בגד עליון לבן בשב"ק!
תגובות: 266
צפיות: 3248

Re: כל אחד יכול ללבוש בגד עליון לבן בשב"ק!

יהודי כתב:
10 דצמבר 2019, 00:12
מעניין אם מותר למי שמתפלל במנין אברכים ליטאי קלאסי להתחיל ללכת בשבת עם לבן, 
בבית ודאי יכול.
כמנהג מרן רשכבה"ג הגר"ח קנייבסקי שליט"א.
 
על ידי כינור
10 דצמבר 2019, 21:30
פורום: אקטואליה
נושא: כל אחד יכול ללבוש בגד עליון לבן בשב"ק!
תגובות: 266
צפיות: 3248

Re: כל אחד יכול ללבוש בגד עליון לבן בשב"ק!

שניאור כתב:
05 דצמבר 2019, 09:15
רק הליטאים, כי אצל החסידים החולצה היא לא בגד עליון, הרי שהחסידים לא מקיימים את דברי האריז"ל והליטאים כן
מרן רשכבה"ג הגר''ח קנייבסקי שליט"א לומד בביתו בערב שבת עם בגדי שבת בצבע לבן.
[רואים גם את הכיפה המיוחדת לשבת].
הגר''ח קנייבסקי לומד בביתו בערב שבת עם בגדי שבת.jpg

 
על ידי כינור
10 דצמבר 2019, 00:16
פורום: אקטואליה
נושא: כל אחד יכול ללבוש בגד עליון לבן בשב"ק!
תגובות: 266
צפיות: 3248

Re: כל אחד יכול ללבוש בגד עליון לבן בשב"ק!

שבת (כ"ה ע"ב): "דאמר רב יהודה אמר רב: כך היה מנהגו של רבי יהודה בר אלעאי: ערב שבת מביאים לו עריבה מלאה חמין, ורוחץ פניו ידיו ורגליו, ומתעטף ויושב בסדינין המצוייצין, ודומה למלאך ה' צבאות". ופרש"י (קידושין ע"ב ע"א): "ודומים למלאכי השרת – לבושים לבנים ועטופים כמלאכי השרת. וכתיב (יחזקאל ט'): 'והאיש לבוש...
על ידי כינור
09 דצמבר 2019, 23:55
פורום: אקטואליה
נושא: כל אחד יכול ללבוש בגד עליון לבן בשב"ק!
תגובות: 266
צפיות: 3248

Re: כל אחד יכול ללבוש בגד עליון לבן בשב"ק!

אין לתאר ואין לשער את גודל הזכות של מי שהולך בשבת וביום טוב בבגדים לבנים, עד כדי כך שהאריז"ל הפליג במעלת הענין הזה, ובפירוש גילה שלמעלה בשמים ילך האדם עם אותו צבע לבושים שהלך בזה העולם בשבת ויום טוב. הרב הקדוש רבי יצחק מדרוביטש זי"ע, עשה תעמולה גדולה שילכו בשבת קודש ויום טוב עם בגדים לבנים, והיה מעו...
על ידי כינור
09 דצמבר 2019, 23:55
פורום: אקטואליה
נושא: כל אחד יכול ללבוש בגד עליון לבן בשב"ק!
תגובות: 266
צפיות: 3248

Re: כל אחד יכול ללבוש בגד עליון לבן בשב"ק!

א. ביערות דבש (רבי יהונתן אייבשיץ) כותב שאסור ללכת בשבת עם בגדים שחורים, ומה שיש שמקפידים לילך בשבת דוקא שחור הוא מאוד לא טוב. עי"ש וד"ל. ב. בספר דברי תורה (של האדמו"ר ממונקאטש) מביא בשם רבי יצחק אייזיק מקאמרנא שצריך על זה מסירות נפש! ג. בספר שולחן הטהור (של האדמו"ר מקומארנא) כתוב שבגדים שחורים בשבת...
על ידי כינור
09 דצמבר 2019, 23:54
פורום: אקטואליה
נושא: כל אחד יכול ללבוש בגד עליון לבן בשב"ק!
תגובות: 266
צפיות: 3248

Re: כל אחד יכול ללבוש בגד עליון לבן בשב"ק!

ענין לבישת בגדי לבן בשבת על פי מנהגי האר”י הוא ענין נשגב מאד – וכידוע האר”י יצא עם תלמידיו חוץ לעיר צפת לבוש ד’ בגדי לבן כדי לקבל השבת ובשם משמואל ומובא בכתבי האר”י ז”ל שקורא לצדיקים, אשר מכנה אותם לשרידים אשר ה’ קורא ללבוש ד’ בגדי לבן בשבת וטעם המנהג שהוא משום ששבת היא כדוגמת כהן גדול ביום הכפורים ...
על ידי כינור
09 דצמבר 2019, 23:54
פורום: אקטואליה
נושא: כל אחד יכול ללבוש בגד עליון לבן בשב"ק!
תגובות: 266
צפיות: 3248

Re: כל אחד יכול ללבוש בגד עליון לבן בשב"ק!

חלק מההבטחות למי שילבש לבן בשב"ק: כתב הצדיק הקדוש מקאמרנא זיע"א (בספר שולחן הטהור הלכות שבת סימן רס"ב) על לבישת בגדים לבנים בשב"ק: ואיצטלית זו ראוי לכל בר ישראל, כידוע ממעשה נורא שהיה לאיש אלקים מוהר"ר רבי יצחק דראביטשער בק"ק הרחוב, ויקבל עלבונות ויסורים וצער ומסירות נפש, וילבש לבנים בשבת, ויהיה ניצ...
על ידי כינור
09 דצמבר 2019, 23:54
פורום: אקטואליה
נושא: כל אחד יכול ללבוש בגד עליון לבן בשב"ק!
תגובות: 266
צפיות: 3248

Re: כל אחד יכול ללבוש בגד עליון לבן בשב"ק!

האר"י הקדוש אמר (שער הכוונות דרושי שבת): צריך האדם ללבוש בגדי לבן ולא של צבעים אחרים. וקבלתי ממורי [האר"י] ז"ל, שכפי הצבע וגוון המלבושים שלובש האדם ביום שבת בעולם הזה, כן ממש יתלבש האדם בעולם הבא אחר פטירתו תמיד ביום השבת. ואמר לי, כי בקבלת שבת פעם אחת נתגלה אליו נשמת חכם אחד שנפטר בימיו, וראהו לובש...
על ידי כינור
09 דצמבר 2019, 23:00
פורום: אקטואליה
נושא: כל אחד יכול ללבוש בגד עליון לבן בשב"ק!
תגובות: 266
צפיות: 3248

Re: כל אחד יכול ללבוש בגד עליון לבן בשב"ק!

הרב בניהו שמאלי בתפילת מנחה ערש''ק.jpg
על ידי כינור
04 דצמבר 2019, 02:40
פורום: אקטואליה
נושא: כל אחד יכול ללבוש בגד עליון לבן בשב"ק!
תגובות: 266
צפיות: 3248

Re: כל אחד יכול ללבוש בגד עליון לבן בשב"ק!

כולנו נלבש בגד עליון לבן בשבת. לפחות בבית.
הורנסטייפל - מגזע טשערנוביל (1).jpg
כולנו נלבש בגד עליון לבן בשבת. לפחות בבית.
על ידי כינור
04 דצמבר 2019, 02:10
פורום: אקטואליה
נושא: כל אחד יכול ללבוש בגד עליון לבן בשב"ק!
תגובות: 266
צפיות: 3248

Re: כל אחד יכול ללבוש בגד עליון לבן בשב"ק!

הם לא הורו מעולם דבר כזה!
על ידי כינור
04 דצמבר 2019, 01:53
פורום: אקטואליה
נושא: כל אחד יכול ללבוש בגד עליון לבן בשב"ק!
תגובות: 266
צפיות: 3248

Re: כל אחד יכול ללבוש בגד עליון לבן בשב"ק!

כולנו נלבש בגד עליון לבן בשבת. לפחות בבית.
על ידי כינור
04 דצמבר 2019, 01:53
פורום: אקטואליה
נושא: כל אחד יכול ללבוש בגד עליון לבן בשב"ק!
תגובות: 266
צפיות: 3248

Re: כל אחד יכול ללבוש בגד עליון לבן בשב"ק!

סקולען (1).jpg
כולנו נלבש בגד עליון לבן בשבת. לפחות בבית.
על ידי כינור
04 דצמבר 2019, 01:51
פורום: אקטואליה
נושא: כל אחד יכול ללבוש בגד עליון לבן בשב"ק!
תגובות: 266
צפיות: 3248

Re: כל אחד יכול ללבוש בגד עליון לבן בשב"ק!

זוטשקא2.jpg
כולנו נלבש בגד עליון לבן בשבת. לפחות בבית.
על ידי כינור
04 דצמבר 2019, 01:51
פורום: אקטואליה
נושא: כל אחד יכול ללבוש בגד עליון לבן בשב"ק!
תגובות: 266
צפיות: 3248

Re: כל אחד יכול ללבוש בגד עליון לבן בשב"ק!

כולנו נלבש בגד עליון לבן בשבת. לפחות בבית.
ניקלשבורג ארה''ב - קאמאדא.jpg
על ידי כינור
04 דצמבר 2019, 01:50
פורום: אקטואליה
נושא: כל אחד יכול ללבוש בגד עליון לבן בשב"ק!
תגובות: 266
צפיות: 3248

Re: כל אחד יכול ללבוש בגד עליון לבן בשב"ק!

טאהש שליט''א1.jpg
כולנו נלבש בגד עליון לבן בשבת. לפחות בבית.
על ידי כינור
04 דצמבר 2019, 01:50
פורום: אקטואליה
נושא: כל אחד יכול ללבוש בגד עליון לבן בשב"ק!
תגובות: 266
צפיות: 3248

Re: כל אחד יכול ללבוש בגד עליון לבן בשב"ק!

כולנו נלבש בגד עליון לבן בשבת. לפחות בבית.
טאהש.jpg
על ידי כינור
04 דצמבר 2019, 01:50
פורום: אקטואליה
נושא: כל אחד יכול ללבוש בגד עליון לבן בשב"ק!
תגובות: 266
צפיות: 3248

Re: כל אחד יכול ללבוש בגד עליון לבן בשב"ק!

כולנו נלבש בגד עליון לבן בשבת. לפחות בבית.
קרעטשניף סיגעט3.jpg
על ידי כינור
04 דצמבר 2019, 01:49
פורום: אקטואליה
נושא: כל אחד יכול ללבוש בגד עליון לבן בשב"ק!
תגובות: 266
צפיות: 3248

Re: כל אחד יכול ללבוש בגד עליון לבן בשב"ק!

כולנו נלבש בגד עליון לבן בשבת. לפחות בבית.
צאנז זמיגראד.jpg
על ידי כינור
04 דצמבר 2019, 01:49
פורום: אקטואליה
נושא: כל אחד יכול ללבוש בגד עליון לבן בשב"ק!
תגובות: 266
צפיות: 3248

Re: כל אחד יכול ללבוש בגד עליון לבן בשב"ק!

כולנו נלבש בגד עליון לבן בשבת. לפחות בבית.
על ידי כינור
04 דצמבר 2019, 01:49
פורום: אקטואליה
נושא: כל אחד יכול ללבוש בגד עליון לבן בשב"ק!
תגובות: 266
צפיות: 3248

Re: כל אחד יכול ללבוש בגד עליון לבן בשב"ק!

כולנו נלבש בגד עליון לבן בשבת. לפחות בבית.
קרעטשניף רחובות4.jpg
על ידי כינור
04 דצמבר 2019, 01:48
פורום: אקטואליה
נושא: כל אחד יכול ללבוש בגד עליון לבן בשב"ק!
תגובות: 266
צפיות: 3248

Re: כל אחד יכול ללבוש בגד עליון לבן בשב"ק!

כולנו נלבש בגד עליון לבן בשבת. לפחות בבית.
קארלסבורג (2).jpg
על ידי כינור
04 דצמבר 2019, 01:48
פורום: אקטואליה
נושא: כל אחד יכול ללבוש בגד עליון לבן בשב"ק!
תגובות: 266
צפיות: 3248

Re: כל אחד יכול ללבוש בגד עליון לבן בשב"ק!

כולנו נלבש בגד עליון לבן בשבת. לפחות בבית.
זלאטשוב (2).jpg
על ידי כינור
04 דצמבר 2019, 01:47
פורום: אקטואליה
נושא: כל אחד יכול ללבוש בגד עליון לבן בשב"ק!
תגובות: 266
צפיות: 3248

Re: כל אחד יכול ללבוש בגד עליון לבן בשב"ק!

כולנו נלבש בגד עליון לבן בשבת. לפחות בבית.
תולדות אברהם יצחק (1).jpg
על ידי כינור
04 דצמבר 2019, 01:47
פורום: אקטואליה
נושא: כל אחד יכול ללבוש בגד עליון לבן בשב"ק!
תגובות: 266
צפיות: 3248

Re: כל אחד יכול ללבוש בגד עליון לבן בשב"ק!

כולנו נלבש בגד עליון לבן בשבת. לפחות בבית.
קאליב4.jpg
על ידי כינור
04 דצמבר 2019, 01:47
פורום: אקטואליה
נושא: כל אחד יכול ללבוש בגד עליון לבן בשב"ק!
תגובות: 266
צפיות: 3248

Re: כל אחד יכול ללבוש בגד עליון לבן בשב"ק!

כולנו נלבש בגד עליון לבן בשבת. לפחות בבית.
תולדות אהרן1.jpg
על ידי כינור
04 דצמבר 2019, 01:46
פורום: אקטואליה
נושא: כל אחד יכול ללבוש בגד עליון לבן בשב"ק!
תגובות: 266
צפיות: 3248

Re: כל אחד יכול ללבוש בגד עליון לבן בשב"ק!

כולנו נלבש בגד עליון לבן בשבת. לפחות בבית.
זלאטשוב (3).jpg

עבור לחיפוש מתקדם