החיפוש הניב 25 תוצאות

על ידי א אידיש קינד
06 מרץ 2020, 01:42
פורום: פורים
נושא: ביאורים מהגאון רבי שמואל ברנד זצ"ל פור
תגובות: 0
צפיות: 46

ביאורים מהגאון רבי שמואל ברנד זצ"ל פור

ביאורי רבי שמואל מהגאון רבי שמואל ברנד זצ " ל   ימי הפורים   ביסוד ימי הפורים בדין משתה ושמחה בה ובעומק האהבה שאוהב הי"ת את עמו ישראל אהבה שאינה תלויה בדבר     משתה ושמחה בפורים – פירסומי ניסא   כתב הרמב"ם בהל' חנוכה ומגילה פרק ב הי"ד: מצות יום ארבעה עשר לבני כפרים ועיירות ויום חמשה עשר לבני כרכים ...
על ידי א אידיש קינד
03 מרץ 2020, 23:39
פורום: תרומה
נושא: ביאורים מהגאון רבי שמואל ברנד זצ"ל פרשת תרומה
תגובות: 1
צפיות: 31

ביאורים מהגאון רבי שמואל ברנד זצ"ל פרשת תרומה

ביאורי רבי שמואל מהגאון רבי שמואל ברנד זצ " ל   פרשת תרומה בענין ארון וכפורת [1]     דברי רש''י שהסדר הוא נתינת הלוחות בארון קודם נתינת הכפורת, והקושיות בזה  (כה, כא), ונתת את הכפורת על הארון מלמעלה ואל הארון תתן את העדות אשר אתן אליך, ונועדתי לך שם וגו'. וברש''י, 'ואל הארון תתן את העדות, לא ידעתי ...
על ידי א אידיש קינד
24 פברואר 2020, 18:28
פורום: בית המדרש
נושא: אשכול בקשת רחמים עבור חולי עמו ישראל
תגובות: 19
צפיות: 3001

Re: אשכול בקשת רחמים עבור חולי עמו ישראל

הרה"צ ר' אליעזר בן ציון בן שרה מיכלה אייכלר שליט"א
רב דקהל עדת באיאן בארה"ב
זקוק לרחמי שמים מרובים
על ידי א אידיש קינד
24 פברואר 2020, 18:24
פורום: אקטואליה
נושא: רבי אפי' א שטעקן (סתם מקל פשוט) - או צדיק אמיתי
תגובות: 8
צפיות: 279

Re: רבי אפי' א שטעקן (סתם מקל פשוט) - או צדיק אמיתי

והנה ישנם כמה דרכים שונות בזה, כמו שידוע רביה"ק היסוד העבודה התבטא פעם: הסיבה שאני רבי ולא מי ומי מהחסידים, לא כי אני יותר גדול מהם, אלא כי אני נשמה כוללת והם אין להם נשמה כוללת, הרי מכאן שהרי אינו בהכרח זה שהוא הצדיק הגדול ביותר, (כמובן שאין לנו השגה בגודל מדרגתו של קה"ק היסוד העבודה, אולם מהווארט ...
על ידי א אידיש קינד
24 פברואר 2020, 18:13
פורום: אקטואליה
נושא: רבי אפי' א שטעקן (סתם מקל פשוט) - או צדיק אמיתי
תגובות: 8
צפיות: 279

רבי אפי' א שטעקן (סתם מקל פשוט) - או צדיק אמיתי

החסיד תר אחר רבי שידריכו דרך העולה בית קל, קרא ושנה בספרי רבוה"ק גדולי ומאורי החסידות, שא"א להתעלות כי אם ע"י רבי, שידריכנו בעבודת ה' ית', ועתה נפשו בשאלתו, מהי הדרך האמיתית, האם צריך להרחיק נדוד, לחפש ולברר, מיהו הצדיק האמת בדור הזה, או גם אם ימצא כל רבי, מדריך בעבודת ה', שיעלהו בעבודת ה' יסתפק בו ...
על ידי א אידיש קינד
24 פברואר 2020, 17:57
פורום: בית המדרש
נושא: מופתים!!!
תגובות: 28
צפיות: 480

Re: מופתים!!!

מובא בסה"ק עירין קדישין מקדוש מישראל רוזין זיע"א על הא דבשעה שנפקדה שרה אימנו נפקדו עימה הרבה עקרות, ומסביר דהענין הוא שלא יתבטל הבחירה, שאם רק אברהם ושרה היו נפקדים בצורה זו לא היה שייך שימשיכו לכפור בה', ע"כ סיבב יהיה להם מקום לטעות. וממשיך וכן מצאנו שיש צדיקים קטנים שעושים מופתים, והוא כי אין הקב...
על ידי א אידיש קינד
23 פברואר 2020, 08:40
פורום: משפטים
נושא: ביאורים מהגאון רבי שמואל ברנד זצ"ל פרשת משפטים
תגובות: 1
צפיות: 834

Re: ביאורים מהגאון רבי שמואל ברנד זצ"ל פרשת משפטים

ההערות על המאמר הנ''ל [1] נערך ע''פ השיעור שמסר בן רבינו הג''ר משה ברנד שליט''א מדברי רבינו. ההערות למטה אינם מדברי רבינו, אלא ממה שדנו ונו''נ בדברים. [2] ובאמת כי דברי הרא''ם אינם מתאימים לדעת רש''י, שהרי לרש''י זה היה קודם מתן תורה. וצ''ל שהרי מקור דברי רש''י כאן הם מהמכילתא, ולזה בא הרא''ם לפרש ה...
על ידי א אידיש קינד
23 פברואר 2020, 08:38
פורום: משפטים
נושא: ביאורים מהגאון רבי שמואל ברנד זצ"ל פרשת משפטים
תגובות: 1
צפיות: 834

ביאורים מהגאון רבי שמואל ברנד זצ"ל פרשת משפטים

ביאורי  רבי  שמואל מהגאון רבי שמואל ברנד זצ " ל   פרשת משפטים ביסוד פרשת עבד עברי ומשפטו [1]   פרשת משפטים שייך למעמד הר סיני, ויש להבין מה חשיבות פרשת עבד עברי לפתוח בו ראשון  (כא, א), ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, כי תקנה עבד עברי שש שנים יעבוד ובשביעית יצא לחפשי חנם, אם בגפו יבוא בגפו יצא וגו', ...
על ידי א אידיש קינד
21 פברואר 2020, 15:25
פורום: בית המדרש
נושא: האם יש חילוק בין אהבה לחביבות
תגובות: 8
צפיות: 117

Re: האם יש חילוק בין אהבה לחביבות

חביבות הוא מה שבלעדיו לא היה חסר דבר, משאי"כ אהבה הוא שמרגיש שאין נפשו שלימה כשאין לו אותו דבר/חבר/וכו'
על ידי א אידיש קינד
17 פברואר 2020, 00:29
פורום: בית המדרש
נושא: היה או לא היה
תגובות: 6
צפיות: 163

Re: היה או לא היה

נתן הבבלי כתב: ↑אתמול, 23:24 מכל מלמדי השכלתי כתב: ↑אתמול, 23:19 ברו כתב: ↑אתמול, 22:59 זה מסופר על הגרשז"א עם שכנו התימני שהיה מצטט בע"פ הלכות שלמות ברמב"ם, והגרש"ז היה מסתייע בו, עד שהיה מעשה וכו', כך אני שמעתי לפני שנים, ואשמח לשמוע אם מישהו יכול לאמת/להכחיש גירסא זו. מריח לא אמיתי. אתה תימני? ל...
על ידי א אידיש קינד
17 פברואר 2020, 00:08
פורום: אקטואליה
נושא: ט"ו בשבט - משמעותו
תגובות: 47
צפיות: 813

Re: ט"ו בשבט - משמעותו

שאר לעמו כתב:
16 פברואר 2020, 01:05
אלא שזו לא סיבה לקובעה יו"ט.
לא באתי להסביר למה הוא יו"ט, קטונתי, כי אם קצת טעם בדברי האר"י הקד' שט"ו בשבט יגיד עליו רעו ט"ו באב,
על ידי א אידיש קינד
16 פברואר 2020, 01:02
פורום: אקטואליה
נושא: ט"ו בשבט - משמעותו
תגובות: 47
צפיות: 813

Re: ט"ו בשבט - משמעותו

בספה"ק מחברת הקודש כתוב שיסוד פנימיות יום ט"ו בשבט דומה או נלמד מיום ט"ו באב. מי מבין החסידים של רבי ישראל בעש"ט או מבין תלמידי הגאון רבי אליהו יכול לבאר? המקור הוא כנ"ל מהאר"י הק' יגיד עליו רעו שמעתי פעם ממו"ר הגאון רבי שמואל ברנד זצ"ל שאמר (בקשר לענין אחר...) שט"ו בשבט מקביל לט"ו באב, כי ט"ו באב ...
על ידי א אידיש קינד
16 פברואר 2020, 00:43
פורום: יתרו
נושא: ביאורים מהגאון רבי שמואל ברנד זצ"ל
תגובות: 3
צפיות: 111

Re: ביאורים מהגאון רבי שמואל ברנד זצ"ל

המאמר הנ"ל להורדה
ביאורי רבי שמואל - פרשת יתרו.pdf

להצטרפות לרשימת התפוצה https://lp.vp4.me/k5wk
על ידי א אידיש קינד
15 פברואר 2020, 23:49
פורום: יתרו
נושא: ביאורים מהגאון רבי שמואל ברנד זצ"ל
תגובות: 3
צפיות: 111

Re: ביאורים מהגאון רבי שמואל ברנד זצ"ל

מי הוא רבי שמואל ברנד? מתוך הקובץ "ישורון" תשרי תשע"ט, כהקדמה למאמר על יום הכיפורים מרבי שמואל ברנד זצ"ל הגאון המופלא רבי שמואל ברנד זצ"ל התבלט כעילוי כבר מימי צעירותו. אביו שיבדל"א הגאון הגדול רבי חיים ברנד שליט"א מראשי ישיבת איתרי וראש ישיבת לוצרן טיפחו וכיונו מילדות לגדולות. בישיבת פונביז' קנה ע...
על ידי א אידיש קינד
15 פברואר 2020, 22:11
פורום: יתרו
נושא: ביאורים מהגאון רבי שמואל ברנד זצ"ל
תגובות: 3
צפיות: 111

ביאורים מהגאון רבי שמואל ברנד זצ"ל

ביאורי רבי  שמואל מהגאון רבי שמואל ברנד זצ " ל פרשת יתרו 'ואביא אתכם אלי' [1]   יש להבין מה ההדגשה שבאו למדבר סיני, ועוד הערות בדברי הכתובים  (יט, א), בחודש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים ביום הזה באו מדבר סיני, ויסעו מרפידים ויבואו מדבר סיני ויחנו במדבר ויחן שם ישראל נגד ההר, ומשה עלה אל האלוקים...
על ידי א אידיש קינד
14 פברואר 2020, 00:35
פורום: בשלח
נושא: ביאורים מהגאון רבי שמואל ברנד זצ"ל
תגובות: 6
צפיות: 137

Re: ביאורים מהגאון רבי שמואל ברנד זצ"ל

עוד לא מוכן, בעז"ה כשיהיה מוכן נעלה אותה באשכול חדש על פר' יתרו
בכל מקרה אתה מוזמן להצטרף לרשימת התפוצה באמצעות הקישור https://lp.vp4.me/k5wk
על ידי א אידיש קינד
12 פברואר 2020, 14:28
פורום: יתרו
נושא: פרשת יתרו - בדרך הלצה
תגובות: 23
צפיות: 671

Re: פרשת יתרו - בדרך הלצה

בא נסכם את הענין הרי אם לא היה פורום הזה הרי אף אחד לא היה טורח אפי' לחשוב את כל הערות והתגובות הנ"ל, ואם לא שהיה לנו מקלדת צמוד לא היינו מעלים על דעתנו להתייחס לנושא יותר מלהתפעל או לא להתפעל מהווארט, את אומרת שכל הביקורת שנכתב כאן על גדול בישראל מהדורות הקודמים הוא כי יש לנו מקלדת מאוד זמינה, נו, ...
על ידי א אידיש קינד
11 פברואר 2020, 02:16
פורום: יתרו
נושא: פרשת יתרו - בדרך הלצה
תגובות: 23
צפיות: 671

Re: פרשת יתרו - בדרך הלצה

לכל מי שרוצה לדעת על גדלות המחבר זי"ע, רצוי שיקרא את ההקדמה, https://tablet.otzar.org/he/book/book.p ... &pagenum=2
ומי שחושב שהוא חייב לשפוט את גדולי ישראל בדעתו ובשכלו אינו אלא....... וכו'
על ידי א אידיש קינד
10 פברואר 2020, 13:16
פורום: בשלח
נושא: בשלח - עצמות יוסף
תגובות: 32
צפיות: 202

Re: בשלח - עצמות יוסף

ר' שמואל מסביר שעיקר הענין הוא היציאה בכבוד, שאינם יוצאים כעבדים כי אם כאדונים, ממילא בעינן ושאלה אישה מרעותה וכו' כי העבד רוצה לצאת יום לפני ובלי כלום, אבל הקב"ה הבטיח לאותו זקן שבניו לא יצאו כצאת העבדים, אלא אחרי כן יצאו ברכוש גדול. אבל משה רבינו שהבין שאותו ענין אפש לקיין גם ע"י עצמות יוסף, כי יו...
על ידי א אידיש קינד
10 פברואר 2020, 09:23
פורום: בשלח
נושא: בשלח - עצמות יוסף
תגובות: 32
צפיות: 202

Re: בשלח - עצמות יוסף

פרש"י מחז"ל שלקחו שאר אחיו עמם ג"כ. וא"כ צ"ת מה ההדגשה ביוסף דווקא שאמר ויקח משה וכו'. ועוד למה משה לקחם הרי שאר האחים נישאו מסתמא ע"י צאצאיהם ולמה יוסף יצא מן הכלל. ותן לחכם וג'. בנושא ביאורים מהגאון רבי שמואל ברנד זצ"ל ביאור הענין שאותו ענין שקיימו כלל ישראל בביזת מצרים שזה היה ציווי, קיים משה רב...
על ידי א אידיש קינד
10 פברואר 2020, 09:03
פורום: בשלח
נושא: ביאורים מהגאון רבי שמואל ברנד זצ"ל
תגובות: 6
צפיות: 137

Re: ביאורים מהגאון רבי שמואל ברנד זצ"ל

ביאורי רבי שמואל - פרשת בשלח.pdf
על ידי א אידיש קינד
10 פברואר 2020, 09:01
פורום: בשלח
נושא: ביאורים מהגאון רבי שמואל ברנד זצ"ל
תגובות: 6
צפיות: 137

Re: ביאורים מהגאון רבי שמואל ברנד זצ"ל

איך מצרפים פה pdf?
על ידי א אידיש קינד
10 פברואר 2020, 00:55
פורום: בשלח
נושא: ביאורים מהגאון רבי שמואל ברנד זצ"ל
תגובות: 6
צפיות: 137

Re: ביאורים מהגאון רבי שמואל ברנד זצ"ל

קישור להצטרף לרשימת התפוצה
https://lp.vp4.me/k5wk
על ידי א אידיש קינד
10 פברואר 2020, 00:53
פורום: בשלח
נושא: ביאורים מהגאון רבי שמואל ברנד זצ"ל
תגובות: 6
צפיות: 137

ביאורים מהגאון רבי שמואל ברנד זצ"ל

ביאורי רבי שמואל מהגאון רבי שמואל ברנד זצ " ל   פרשת בשלח בענין ביזת מצרים ועצמות יוסף [1]     שני פירושים ב'וחמושים', או שהוא מזויינים או שהוא טעונים בכסף וזהב. לשני הפירושים קשה מה ענינו כאן, ועוד קושיות  (יג, יז), ויהי בשלח פרעה את העם וגו', ויסב אלוקים את העם דרך המדבר ים סוף וחמושים עלו בני יש...

עבור לחיפוש מתקדם