הנהלת "פורום לתורה" מאחלת לכל חו"ר שנה טובה ומתוקה, שנת בריאות ושלווה. שימלא ה' לבנו משאלות טובות, וימלא משאלות לבנו לטובה. אכי"ר

החיפוש הניב 4 תוצאות

על ידי מעתיק
09 ספטמבר 2019, 21:06
פורום: סידור התפילה
נושא: 2 דקות לפני השקיעה, הייתי אמור להתחיל להתפלל?
תגובות: 81
צפיות: 1142

Re: 2 דקות לפני השקיעה, הייתי אמור להתחיל להתפלל?

אולי אפשר להמציא תנאי שאם ראוי ונכון להתחיל תפילת מנחה בכה"ג הרי זה מנחה, ואם לאו, יהיה זה ערבית מבעו"י, ולכשיתפלל סמוך לברכות קרי"ש של ערבית יהיה על תנאי שאם כבר התפלל ערבית יהא זה השלמה ואם לאו יהיה זה ערבית.
על ידי מעתיק
09 ספטמבר 2019, 14:36
פורום: בית המדרש
נושא: לברך בהמ"ז אחר 72 דקות
תגובות: 8
צפיות: 387

Re: לברך בהמ"ז אחר 72 דקות

ואמאי אין חוששין לדעות ששיעור מיל הוא יותר מח"י רגעים עכ"פ בדאורייתא?
על ידי מעתיק
09 ספטמבר 2019, 14:18
פורום: הלכה ומנהג
נושא: זמן צאת הכוכבים "חמשה מיל" לאחר השקיעה?
תגובות: 12
צפיות: 391

Re: זמן צאת הכוכבים "חמשה מיל" לאחר השקיעה?

האם יש ענין לנהוג צה"כ לחומרא ה' מיל לאחר השקיעה, כי כך כתוב בהרבה ראשונים? וכן בגמרא (פסחים צד.) כתוב שצאת הכוכבים זה חמשה מיל לאחר השקיעה. פסחים צ"ג:   כי הא דאמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן כמה מהלך אדם ביום עשרה פרסאות מעלות השחר ועד הנץ החמה חמשת מילין משקיעת החמה ועד צאת הכוכבים חמשת מילין פש...
על ידי מעתיק
09 ספטמבר 2019, 14:17
פורום: הלכה ומנהג
נושא: זמן צאת הכוכבים "חמשה מיל" לאחר השקיעה?
תגובות: 12
צפיות: 391

Re: זמן צאת הכוכבים "חמשה מיל" לאחר השקיעה?

אין שום עניין להחמיר כך, כיון שמה שקובע לילה זה לא שיעור המילין רק סימני הכוכבים והאדמימות, ושיעור המילין רק יכול להיות גילוי מילתא איזה כוכבים הם הבינונים והגדרת האדמומיות וההכסיף.  לכן כיון שאחר ששים דקות בימים השווים אין אדמימות ברקיע לכל הדעות, ובתשעים דקות אחר השקיעה יש כבר כל הכוכבים ברקיע לא...

עבור לחיפוש מתקדם