החיפוש הניב 240 תוצאות

על ידי עקביא בן מהלל אומר
21 ינואר 2020, 21:55
פורום: אקטואליה
נושא: הדור הבא - לאן?
תגובות: 50
צפיות: 1270

Re: הדור הבא - לאן?

את האמת שלא הבנתי בדיוק מה רוצה הרב פותח האשכול המון דרמה והמון מילים גבוהות שלא הבנתי בדיוק לאן זה מוביל למעשה (אם הבנתי נכון הרי שמדברים על תיקון הדור הבא, תמיד אפשר להוסיף למה לא, אבל ב"ה כל קהילות ישראל עושים ועוסקים בכך אז על מה הבהלה) מה שכן אנחנו מגיעים שוב שוב לאותה נקודה שמנסים חלק בציבור ...
על ידי עקביא בן מהלל אומר
21 ינואר 2020, 21:44
פורום: בית המדרש
נושא: עצומה נגד השימוש בחשמל בשבת
תגובות: 312
צפיות: 10275

Re: עצומה נגד השימוש בחשמל בשבת

ראיתי שנתעוררו לחתום על עצומה נגד הפעלת החשמל בשבת בחברת החשמל על ידי יהודים. הרב בנימין חותה שליט"א מבקש לחתום על עצומה שיעסיקו רק גויים בחברת החשמל. בטלפון 03-3080800 פקס 1800200103 ‫103M3@iec.co.il‬ מלבד זאת כדאי לחתום על העצומה גם כאן. https://www.atzuma.co.il/a111 רפרפתי באשכול , ומתברר שהעצומ...
על ידי עקביא בן מהלל אומר
21 ינואר 2020, 21:32
פורום: תנ"ך ופרשת שבוע
נושא: שאלה על מעשה יהודה ותמר
תגובות: 56
צפיות: 423

Re: שאלה על מעשה יהודה ותמר

מה לרמב"ן עם רש"י בפשט זה? אבל התאיישתי מלדון איתך. אני לא בנוי לזה
על ידי עקביא בן מהלל אומר
21 ינואר 2020, 21:20
פורום: תנ"ך ופרשת שבוע
נושא: שאלה על מעשה יהודה ותמר
תגובות: 56
צפיות: 423

Re: שאלה על מעשה יהודה ותמר

אחרי שהארכתם ובאמת שלא היה לי כח לקרוא הכל ולהכנס לכל הנושא- עי' בשפתי חכמים במקום שהקשה אמאי דנוה במיתה ואמאי בשריפה, ותי' וז"ל- ויש לומר דלכך דנוה במיתה כדי לאיים על הבריות שלא יפרצו הדור ויקלקלו, וכיון דדנוה במיתה דנוה בשריפה, דהא מצינו בשאר מקום דבת כהן דינה בשריפה. וכ"כ הדעת זקנים מבעלי התוס' ...
על ידי עקביא בן מהלל אומר
20 ינואר 2020, 23:39
פורום: אקטואליה
נושא: אודות "בית מדרש הגר"א"
תגובות: 459
צפיות: 15267

Re: אודות "בית מדרש הגר"א"

ב. לימוד פילוסופיה יהודית כמו כוזרי מורה נבוכים בישיבות אני בטוח ששמעתי באוזניי בשיחה שהרב וולבה (שהיה איש מוסרי במלא המובן, וגדלותו מקובלת כמעט על כולם) אמר שכבר בישיבה קטנה צריך ללמוד כוזרי, וסיפר שתלמיד שלו שמשגיח בישיבה קטנה התחיל ללמד כוזרי, וראו שינוי אצל הבחורים, לא זוכר בדיוק את הנוסח, ועוד...
על ידי עקביא בן מהלל אומר
20 ינואר 2020, 23:34
פורום: תנ"ך ופרשת שבוע
נושא: שאלה על מעשה יהודה ותמר
תגובות: 56
צפיות: 423

Re: שאלה על מעשה יהודה ותמר

משה נפתלי כתב:
20 ינואר 2020, 23:32
הערשל כתב:
20 ינואר 2020, 23:13
בב"ק כז: כ' תוס' דלא אזלי' רק ברוב דדיינים. ואילו בסנהדרין ג: ד"ה דיני כ' דבכל רובא אזלי' בתרי'.
במחילה, הליכה אחר הרוב בממון בהליכה אחר הרוב בנפשות נתחלף לך.
אין עוררין על כך שהולכים אחר הרוב (ואחר כל רוב) בדיני נפשות.
 

במחילה רבה. אבל לא עיין בתוס' שם.
על ידי עקביא בן מהלל אומר
20 ינואר 2020, 23:33
פורום: תנ"ך ופרשת שבוע
נושא: שאלה על מעשה יהודה ותמר
תגובות: 56
צפיות: 423

Re: שאלה על מעשה יהודה ותמר

אדרבה, ישפטו נא אנשי הפורום מי מאתנו צודק בנושא. ישנה מח' בין בעלי התוספות האם אזלי' בנפשות בתר רןבא. עי' ב"ק כז: תד"ה קמ"ל, ובמסהש"ס שם. כמדו' שרע"א באיזה מקום מקשה מהגמ' בחולין ומתרץ כדבריך. ויש עוד לפלפל. רבי עקיבא איגר כמדומני נמצא בחולין יא וכדבריו זכור לי כתב גם ההפלאה. והעתקתי מספר השב שמעתת...
על ידי עקביא בן מהלל אומר
20 ינואר 2020, 23:20
פורום: אקטואליה
נושא: אודות "בית מדרש הגר"א"
תגובות: 459
צפיות: 15267

Re: אודות "בית מדרש הגר"א"

דוגמה א. לימוד תנ"ך לפי פשוטו ב. לימוד פילוסופיה יהודית כמו כוזרי מורה נבוכים בישיבות ג. הספקים של שלוש ארבע דפים ביום ד. הכנסת דיונים אקטואליים ושיח קבוצתי של בחורים עם רבניהם ה. הצפת שאלות שרוב רובם של בחורי ישיבות צעירים לא באמת מענין אותם, מלבד מי שנחשף לתכנים מבחוץ. לדוגמה ממה שהובא בפורום תרבו...
על ידי עקביא בן מהלל אומר
20 ינואר 2020, 23:11
פורום: אקטואליה
נושא: אודות "בית מדרש הגר"א"
תגובות: 459
צפיות: 15267

Re: אודות "בית מדרש הגר"א"

למה תמיד להביא דברים לאבסורד ? באמת נראה לך שיש כאן מישהו שרוצה מהפך ? להחדיר עולם מושגים חדש ? או שזה נוח להקצין כל מי שרוצה דיון וכך לסתום פיות. מדברים על הדברים שהיו תמיד הרבה יותר מחודשים, כמו מוסר מסוג מתאים, חינוך מסוג מתאים, לקרב את הלימוד אל הבחור, לקרב את הבחור בכלל. היה פעם פרויקט המשיבים...
על ידי עקביא בן מהלל אומר
20 ינואר 2020, 23:01
פורום: תנ"ך ופרשת שבוע
נושא: שאלה על מעשה יהודה ותמר
תגובות: 56
צפיות: 423

Re: שאלה על מעשה יהודה ותמר

על איזו הוראה שלו היא עברה. על שבי אלמנה בית אביך? אז מדוע ניצלה מדין מיתה כשנודע שממנו? = שאלתך אלי לא ברורה. לדבריך מה חשב יהודה לבסוף כשנתברר שהרתה ממישהו אחר? [היינו ממנו] הרי אני ממילא שאלתי על עצם דברי רש"י, מבלי לגעת בשאלה הזאת, שגם היא קשה. אבל אתה אמרת אחרת מרש"י, ולכן מוטל עליך להצדיק את ...
על ידי עקביא בן מהלל אומר
20 ינואר 2020, 22:55
פורום: אקטואליה
נושא: אודות "בית מדרש הגר"א"
תגובות: 459
צפיות: 15267

Re: אודות "בית מדרש הגר"א"

בכלל לא קשור לשאלות באמונה. זה מאד נדיר היום לפי מה שידוע לי (לא ממש בדקתי). מה שמצוי היום יותר והולך וגובר, זה עניין ה"חיבור", היינו שבחורים לא מחוברים ללימוד ותפילה, ולא ממש מבינים מה רוצים מהחיים שלהם, ולמה לפי שכל התורה צריך ללמוד כל היום, ולעסוק בפרטי פרטים של הלכות. בקיצור "חיבור". וקוראים לז...
על ידי עקביא בן מהלל אומר
20 ינואר 2020, 22:48
פורום: תנ"ך ופרשת שבוע
נושא: שאלה על מעשה יהודה ותמר
תגובות: 56
צפיות: 423

Re: שאלה על מעשה יהודה ותמר

למרות שאין עדיין זמנו. מדוע אמר יהודה הוציאוה ותישרף, ופירש"י משום שהיא הייתה בת כהן. הרי לא היו עדים בדבר, שכתוב מפורש בתורה כי כסתה פניה. אלא משום שהוכר הריונה, ולפני מתן תורה אולי היו יכולים להרוג נואפת בכה"ג (שמטעם זה בכלל הייתה מחוייבת מיתה, שהרי הייתה שומרת יבם, ואיסור יבמה לשוק הוא במלקות) א...
על ידי עקביא בן מהלל אומר
20 ינואר 2020, 22:41
פורום: תנ"ך ופרשת שבוע
נושא: שאלה על מעשה יהודה ותמר
תגובות: 56
צפיות: 423

Re: שאלה על מעשה יהודה ותמר

למרות שאין עדיין זמנו. מדוע אמר יהודה הוציאוה ותישרף, ופירש"י משום שהיא הייתה בת כהן. הרי לא היו עדים בדבר, שכתוב מפורש בתורה כי כסתה פניה. אלא משום שהוכר הריונה, ולפני מתן תורה אולי היו יכולים להרוג נואפת בכה"ג (שמטעם זה בכלל הייתה מחוייבת מיתה, שהרי הייתה שומרת יבם, ואיסור יבמה לשוק הוא במלקות) א...
על ידי עקביא בן מהלל אומר
20 ינואר 2020, 22:16
פורום: אקטואליה
נושא: אודות "בית מדרש הגר"א"
תגובות: 459
צפיות: 15267

Re: אודות "בית מדרש הגר"א"

בכלל לא קשור לשאלות באמונה. זה מאד נדיר היום לפי מה שידוע לי (לא ממש בדקתי). מה שמצוי היום יותר והולך וגובר, זה עניין ה"חיבור", היינו שבחורים לא מחוברים ללימוד ותפילה, ולא ממש מבינים מה רוצים מהחיים שלהם, ולמה לפי שכל התורה צריך ללמוד כל היום, ולעסוק בפרטי פרטים של הלכות. בקיצור "חיבור". וקוראים לז...
על ידי עקביא בן מהלל אומר
20 ינואר 2020, 21:52
פורום: אקטואליה
נושא: אודות "בית מדרש הגר"א"
תגובות: 459
צפיות: 15267

Re: אודות "בית מדרש הגר"א"

וכי בעיות אמוניות צצו רק בשנים האחרונות. לפני עשר עשרים שנה בחורים צעירים לא התקשו בשאלות אמוניות? ובכל זאת מצאו דרך מספיק טובה, לשמור על המסגרת ולטפל "בבעייתיים", אז מה יום מיומים? שניה, ע"מ לנהל דו שיח הוגן, אתה לא יכול לקפוץ בהודעה להודעה בפרט ארח בדיו, כתבת טענה, עניתי, תתייחס למה שעניתי, הרושם...
על ידי עקביא בן מהלל אומר
20 ינואר 2020, 21:38
פורום: אקטואליה
נושא: אודות "בית מדרש הגר"א"
תגובות: 459
צפיות: 15267

Re: אודות "בית מדרש הגר"א"

כאלטרנטיבה משנית לבחורי שוליים זה מקום מצוין כמו עוד ישיבות בסגנון, ודומני שאין חולק על כך איזה עוד ישיבות אתה מכיר שמתעסקות עם זה, תבין טוב מדובר על בחור שהיה מתפלל ג' תפילות בישיבה , מתפלל ברצינות ובכוונה, לומד בעומק ובעמל, משקיע גם בבקיאות ומדקדק בהלכה, ועדיין יש לו הרבה הרבה ממה שכתבתי, כמודמה ...
על ידי עקביא בן מהלל אומר
20 ינואר 2020, 21:28
פורום: אקטואליה
נושא: אודות "בית מדרש הגר"א"
תגובות: 459
צפיות: 15267

Re: אודות "בית מדרש הגר"א"

3. מה קורה כשבחורים יש להם גישה לשאלות בהשקפה ואמונה המביאים אותם בהכרח למחוזות של כפירה, האם גם אז אסור להקים מקום שיעסוק בנושאים אלו מתוך יראת שמים באווירת בית המדרש כדי למנוע מהם את הגלישה למחוזות של כפירה? ליהוי ידוע, אני מכיר אחד נמצא שם (שרק בשבוע האחרון נתוודעתי שהוא לומד שם), ואני מכיר אותו...
על ידי עקביא בן מהלל אומר
20 ינואר 2020, 21:26
פורום: אקטואליה
נושא: רציונליות בהשקפה הליטאית - עד כמה?
תגובות: 7
צפיות: 242

Re: רציונליות בהשקפה הליטאית - עד כמה?

ברצוני לדעת מה ההשקפה ה׳מתנגדית׳ או הליטאית לגבי רציונליות. א. כמה האדם צריך להסתכל על המציאות במבט של טבע? ב. כמה השתדלות וכמה ביטחון? ג. האם להסתכל על כל דבר שקורה לי במהלך היום-יום כמסר ישיר שעליי לפענח, או ללא משמעות כדרך הטבע? ד. איך מתייחסים לביטחון של יישוב יהודי או מדינה, צריך להרבות בשומרי...
על ידי עקביא בן מהלל אומר
20 ינואר 2020, 20:59
פורום: אקטואליה
נושא: הדור הבא - לאן?
תגובות: 50
צפיות: 1270

Re: הדור הבא - לאן?

בקיצור: "אנחנו פטורים מלחשוב לחדש ליזום להעמיק להתבונן, הגדולים יעשו זאת בשבילך" ולזה קוראים חינוך ליטאי.. אולי הונגרי, אני ממש לא בטוח. לא ברור לי על מה יצא קצפך. כתבת שהאנשים מלמטה צריכים ליזום והגדולים יעבירו את שבט ביקורתם, מה לקבל ומה לדחות. ועל זה נכתב לך, שהגדולים מודעים לרעיונות המחכימים שא...
על ידי עקביא בן מהלל אומר
20 ינואר 2020, 20:52
פורום: ברכות
נושא: ברכות יז: לועג לרש
תגובות: 2
צפיות: 77

Re: ברכות יז: לועג לרש

א. אינו ענין ללועג לרש בדבר מצווה. כאן הלועג לרש הוא מצד עצם האכילה, כאומר למת אני חיי וקיים ואוכל, ואתה מוטל בצד, מת
ב. יותר נוח לאכול בביתו האחר, מאשר להטריח אותו ואת חבירו
על ידי עקביא בן מהלל אומר
20 ינואר 2020, 20:45
פורום: אקטואליה
נושא: הדור הבא - לאן?
תגובות: 50
צפיות: 1270

Re: הדור הבא - לאן?

גם הרעיון של הדף היומי לא בא מגדולי הדור, אלא מאברך צעיר בקושי בן 30. גדו"י התלהבו מהרעיון ודחפו, ולכן זה נהיה נחלת הכלל, אבל הם בהחלט לא יזמו וזה לגמרי היה רעיון מהפכני, והיה לזה גם הרבה הסתייגויות דף היומי לא נהוג בישיבות. ללמדך שגם יוזמה מוצלחת שנכנסה בעולם הרחב, קו חוצץ בפניה להכנס לעולם הישיבו...
על ידי עקביא בן מהלל אומר
20 ינואר 2020, 20:39
פורום: אקטואליה
נושא: הדור הבא - לאן?
תגובות: 50
צפיות: 1270

Re: הדור הבא - לאן?

משכנות יעקב כתב:
20 ינואר 2020, 20:26
חלק הם מחייבים וחלק הם שוללים, כמובן.
אז שוב חזרנו לנקודת המוצא. הרעיונות מוכרים להם ומקצתם שללו ומקצתם חייבו, אז מה הנידון? (למי שמקבל סמכות גדולי הדור)
 viewtopic.php?f=68&p=109205#p109154
על ידי עקביא בן מהלל אומר
20 ינואר 2020, 20:34
פורום: בית המדרש
נושא: צילום הפגנה בשבת מותר?
תגובות: 26
צפיות: 1276

Re: צילום הפגנה בשבת מותר?

מלך שבא כתב:
20 ינואר 2020, 20:31
תמוה מאד שכולם כאן דנים רק מצד אמירה לנכרי, ולא הזכירו טעם יותר חזק לאסור: מצד מה שהמפגינים נכנסים בשבת מול עדשת המצלמה ומצטלמים, וניחא להו בצילום זה.
וניחא להו בצילום וממילא בהגברת הזרם. הזכיר בהודעה זו
viewtopic.php?f=24&t=2270#p24833
על ידי עקביא בן מהלל אומר
20 ינואר 2020, 20:26
פורום: בית המדרש
נושא: צילום הפגנה בשבת מותר?
תגובות: 26
צפיות: 1276

Re: צילום הפגנה בשבת מותר?

עמנואל כתב:
20 ינואר 2020, 20:19
עקביא בן מהלל אומר כתב:
20 ינואר 2020, 20:07
הגברת זרם פירושה, יצירת זרם חדש והוי נולד
כלומר, אסור להגביר את האש ביום טוב

כלומר, שהגברת זרם גם היא בשם נולד ולאו דווקא הולכת זרם ראשונית כפי שכתבת
על ידי עקביא בן מהלל אומר
20 ינואר 2020, 20:24
פורום: אקטואליה
נושא: הדור הבא - לאן?
תגובות: 50
צפיות: 1270

Re: הדור הבא - לאן?

ברור. הרב מאיר קרליץ (אחי החזו"א) אמר אז בכנס של צעירים: הרעיונות צריכים לבוא ממכם הצעירים, ולא מאתנו הזקנים. אבל אנחנו אלו שצריכים לסנן ולהגיד מה כן ומה לא ואיך לעשות כל דבר. נהייתה תפיסה שגויה כאילו היוזמות צריכות לבוא מהגדולים, כבר הראתי בדברי לעיל שזו טעות חדשה, וכל מי שהתקרב לגדולי ישראל יודע ...
על ידי עקביא בן מהלל אומר
20 ינואר 2020, 20:07
פורום: בית המדרש
נושא: צילום הפגנה בשבת מותר?
תגובות: 26
צפיות: 1276

Re: צילום הפגנה בשבת מותר?

לכאורה המצלם אינו עובר משום "בונה" בהולכת זרם החשמל (הדיון לפי החזו"א שכתב בא"ח נ ט שהמדליק נר החשמל "קרוב הדבר דזה בונה"), משום ש(בשונה מנר החשמל, לפי דעתו של החזו"א) -אין תכונתה לצלם בתמידות (ולכן גם אינו "מתקן מנא" בהולכת הזרם). וגם היא כלי ואין בניין בכלים (בשונה מנר החשמל שמחובר עם כבל ). גם צ...
על ידי עקביא בן מהלל אומר
20 ינואר 2020, 19:59
פורום: הלכה ומנהג
נושא: כיפה
תגובות: 16
צפיות: 303

Re: כיפה

לאחר שנתקבלה חבישת הכיפה אצל עם ישראל, אף שבעיקרה מידת חסידות היא, אבל קשה לחלק מה שכותב הרב הנזכר במאמר, בין הליכה ברחוב ובין התפילה
על ידי עקביא בן מהלל אומר
20 ינואר 2020, 01:04
פורום: בית המדרש
נושא: לשון כל על פחות מג׳
תגובות: 15
צפיות: 151

Re: לשון כל על פחות מג׳

ידוע מבעלי הכללים שלא שייך לשון ׳כל׳ על פחות מג׳. ועיין תוספות כתובות ח. וברמב״ן עמ״ס מכות ועוד.  והנה בפרשת שמות כתיב וַיֹּאמֶר יְהוָה אֶל מֹשֶׁה בְּמִדְיָן לֵךְ שֻׁב מִצְרָיִם כִּי מֵתוּ כָּל הָאֲנָשִׁים הַמְבַקְשִׁים אֶת נַפְשֶׁךָ ועיין רש״י שהכוונה לדתן ואבירם.  לכאורה יש ראיה מכאן דלא ככלל הנ״...
על ידי עקביא בן מהלל אומר
20 ינואר 2020, 00:58
פורום: דעת דורות
נושא: משפט נפלא בעניין דרך הלימוד
תגובות: 9
צפיות: 236

Re: משפט נפלא בעניין דרך הלימוד

בקבלו את חיבורו של אחד מגדולי הרבנים בגליציה, שבו העלה המחבר שמונים הסברים שונים לעניין אחד במסכת זבחים, העיר רי״א הלוי בזו הלשון: ״ההבדל  בין מחבר זה לביני אינו רב. הוא חיפש ומצא שמונים תירוצים אני מנסה למצוא תירוץ אחד לשמונים קושיות״ מיהו רי״א הלוי המדובר כאן? מחבר ספר דורות ראשונים הרב יצחק אייז...
על ידי עקביא בן מהלל אומר
20 ינואר 2020, 00:51
פורום: עזרה ושיתופי מידע בנושאים כלליים
נושא: היסטוריה יהודית רבנית - פודקאסט
תגובות: 34
צפיות: 511

Re: היסטוריה יהודית רבנית - פודקאסט

תנא היכא קאי כתב:
17 ינואר 2020, 01:09
אני כבר באמצע עריכה של נושא ראשון, אבל ללא התגייסות של קריין (ועדיפות גם של עורך לשוני) לא יהיה לנו מה לעשות עם זה.

זה בדיוק היתרון של פודקאסט שאין צורך בקריין מקצועי. מספיק מיקרופון שמחובר למחשב והנה יש לך פודקאסט

עבור לחיפוש מתקדם