החיפוש הניב 166 תוצאות

על ידי איש ירושלם
אתמול, 00:57
פורום: הלכה ומנהג
נושא: דרשה לבר מצוה
תגובות: 11
צפיות: 161

Re: דרשה לבר מצוה

דרומאי מזל טוב!!!! מזל טוב!!!! קח בחשבון שיתכן שהנוכחים בבר מצווה נוכחים גם פה, לא צריך דווקא משהו מהפרשה תתחיל עם הודיה לה' שזכינו לבן כזה וכו' ועכשיו לראותו נכנס לעול תורה ומצוות וזה המקום להרחיב במעלות שיש לו ולספר איזה משהו מיוחדשמראה את המעלה שלו (רצוי להכניס איזה קטע מצחיק) ובסיום לברך אותו ש...
על ידי איש ירושלם
אתמול, 00:36
פורום: בית המדרש
נושא: חיוב שמירת הנפש
תגובות: 32
צפיות: 427

Re: חיוב שמירת הנפש

גם אני חושב שיש בדברים חידוש גדול מידי וצריך הרבה יותר ראיות למהלך אני מעריך מאד את ההשקעה המרובה בנושא ובכתיבה אבל האינסטינקט הטבעי שלי אומר שבאיזשהו מקוםיש כאן נוסח שמחד מוצג כבנוי היטב על ראיות נכוחות, ומאידך בלימוד בחשיבה פשוטה דהיינו שמוציאים את הראש לחלוטין מסערת הקורונה, אם אפשר להגיע לזה כעת...
על ידי איש ירושלם
20 אוקטובר 2020, 17:59
פורום: בית המדרש
נושא: חיוב שמירת הנפש
תגובות: 32
צפיות: 427

Re: חיוב שמירת הנפש

תשובתי : א. הצד להרוג עכביש בשבת יכול להיות רק במקום שהסכנה היא מדין תורה וקשה לחדש שרבנן הכלילו זאת בתקנתם בתוך וחי בהם מהתורה כי התוצאה היא שמרגע התקנה דחו או ביטלו איסור תורה במצבים מסוימים באופן קבוע , כאשר לפני התקנה לא היה דחוי או מותר . ב. וגם אם תאמר שבאופן עקיף כזה מותר להם לעשות זאת זה וו...
על ידי איש ירושלם
20 אוקטובר 2020, 17:29
פורום: בית המדרש
נושא: חיוב שמירת הנפש
תגובות: 32
צפיות: 427

Re: חיוב שמירת הנפש

אם אני מבין נכון את דבריך מבעד לקישוטים כוונתך: א. שוהיה ודבר כפי שהוא הוא סכנה, רק חסר האדם שיפול זאת סכנה בפנינו ורק על כזו סכנה נאמר איסור מהתורה . ואתה לא מחלק בדאוריתא לעניין סבירות החשש ,ויש להעיר שהרי סתם אדם נזהר בגגות ללא מעקה ואכן החשש רחוק. ב. ורבנן אסרו גם סכנה שאינה בפנינו במקרים מסוימ...
על ידי איש ירושלם
19 אוקטובר 2020, 20:09
פורום: בית המדרש
נושא: חיוב שמירת הנפש
תגובות: 32
צפיות: 427

Re: חיוב שמירת הנפש

א'. דבר שיש בו סכנה פירושו דבר היוצר בעצם המצאותו איום על הבטחון , מדובר במכשול שבכוחו ובאפשרותו להפיל את הנכשל בו לאיבוד החיים, ולפיכך מחויבים אנו מדאורייתא לסלקו אפשרות זו בהיותה חפצא של מציאות אשר בכוחה להרוג בני אדם נקראת על שם ההיזק הטבוע ביכולתה "דמים", היא חייבת להסתלק מבית יהודי שהרי נאמר "ל...
על ידי איש ירושלם
19 אוקטובר 2020, 19:17
פורום: בית המדרש
נושא: חיוב שמירת הנפש
תגובות: 32
צפיות: 427

Re: חיוב שמירת הנפש

אליעזר ג כתב:
19 אוקטובר 2020, 19:02
ויש פוסקים לא מעטים שמפרשים גם ברמבם שכוונתו לדאוריתא וכן זה דוחק בגמרא בחוליו יא להעמיד את זה בדרבנן.
מי הם הפוסקים ומה הדוחק?
על ידי איש ירושלם
19 אוקטובר 2020, 16:23
פורום: בית המדרש
נושא: חיוב שמירת הנפש
תגובות: 32
צפיות: 427

Re: חיוב שמירת הנפש

כתב השו"ע (סי' ש"ל סעיף א') יולדת היא כחולה שיש בו סכנה ומחללין עליה השבת לכל מה שצריכה וכו' ומ"מ בכל מה שיכולין לשנות משנין וכו' וכ' המ"ב (סק"ה) ואפילו למ"ד (בסימן שכ"ח סי"ד) דגבי פיקו"נ לא בעיא שינוי הכא שאני מפני שכאב היולדת דבר טבעי הוא ואין אחת מאלף מתה מחמת לידה לפיכך החמירו בה לשנות [מ"א סק"...
על ידי איש ירושלם
18 אוקטובר 2020, 18:35
פורום: בית המדרש
נושא: חיוב שמירת הנפש
תגובות: 32
צפיות: 427

Re: חיוב שמירת הנפש

כתב השו"ע (סי' ש"ל סעיף א') יולדת היא כחולה שיש בו סכנה ומחללין עליה השבת לכל מה שצריכה וכו' ומ"מ בכל מה שיכולין לשנות משנין וכו' וכ' המ"ב (סק"ה) ואפילו למ"ד (בסימן שכ"ח סי"ד) דגבי פיקו"נ לא בעיא שינוי הכא שאני מפני שכאב היולדת דבר טבעי הוא ואין אחת מאלף מתה מחמת לידה לפיכך החמירו בה לשנות [מ"א סק"ה...
על ידי איש ירושלם
18 אוקטובר 2020, 17:15
פורום: עדכונים נחוצים בלבד - אודות הקורונה
נושא: תועלת של מסכה
תגובות: 34
צפיות: 1087

Re: תועלת של מסכה

בדבר השאלה מה היא דרך התורה שעלינו לנהוג בה לעת הזאת בעקבות נגיף הקורונה, ובפרט לאלו אשר כבר עברו את החולי  ומסתבר שלא יחלו בתקופה הקרובה, דמחד גיסא עומדים גדולי תורה ראשי ישיבות אדמורי"ם ורבנים ומנהיגי קהילות, ואומרים שיש כאן מגיפה וזה שאלה חמורה בהל' רוצח ושמירת נפש ומאבד עצמו לדעת ולכן על כל אחד ...
על ידי איש ירושלם
18 אוקטובר 2020, 15:50
פורום: הקורונה והשלכותיה - באספקלריא של תורה [הודעות בפורום זה יפורסמו רק לאחר אישור]
נושא: האם אדם שעבר קורונה צריך ללכת עם מסיכה?
תגובות: 35
צפיות: 501

Re: האם אדם שעבר קורונה צריך ללכת עם מסיכה?

הוא לא אשם ואינו חייב אפילו בדיני שמים, דהרי דברי הרב ודברי התלמיד דברי מי שומעין. לדבריך מהו המחייב לשים מסיכה לחולה קורונה לפי"ז? איןן מחייב, אלא שהרבנים רוצים לתקן תקנה שכולם ילבשו מסכה ושלא יהיו יוצאים מן הכלל. אך כאמור כל עוד גזרתם לא פשטה ברוב ציבור היא איננה מחייבת. [אולי יש לומר שאם אצל הלי...
על ידי איש ירושלם
11 אוקטובר 2020, 14:50
פורום: סוכה
נושא: ביאור ההתכתשות בין שני הכופרים בשאלת מי בראש
תגובות: 23
צפיות: 322

Re: ביאור ההתכתשות בין שני הכופרים בשאלת מי בראש

א'. מעניין שהפסוקים המובאים בויכוח כולם מישעיה שכולו נחמה כדברי הגמ' בבבא בתרא, אולי זה יתרום משהו להבנת הרמוז במעשה. ב'. ויש רק פסוק אחד שאינו מישעיה אלא ממגילת אסתר להוכיח עדיפותו של שמחה שהוקדם בפס' שמחה וששון ליהודים ותמוה למה לא הביא הפסוק שקודם לאותו פסוק שהוא - "ליהודים היתה אורה ושמחה וששון ...
על ידי איש ירושלם
01 ספטמבר 2020, 16:05
פורום: הלכה ומנהג
נושא: עמידה במקום לאחר סיום תפילת יח - הלכה שלא נזהרים בה
תגובות: 37
צפיות: 457

Re: עמידה במקום לאחר סיום תפילת יח - הלכה שאין נזהרים בה

זוהי הלכה שאין מי שעמד על פשרהּ, ואפשר שמכאן הזלזול. נקל לשער שהעולם לוקה יותר בבורות מאשר בהתנהגות נגטיביסטית, וכי בכל המנהגים יודעים פשרם?   ואשר נראה בזה שבנוהג שבעולם כשלא יודעים כיצד לנהוג, מסתכלים על הש"ץ ומחקים את מעשיו (זו הסיבה לבלבול בימים נוראים, שלא יודעים אימתי יש ענין לעמוד כיון שהש"ץ...
על ידי איש ירושלם
21 יולי 2020, 02:54
פורום: עזרה ושיתופי מידע בנושאים כלליים
נושא: המלצה על גרפולוג מקצועי
תגובות: 3
צפיות: 175

Re: המלצה על גרפולוג מקצועי

מומלץ מאד בבני ברק עפ"י כמה שורות של כתב, ציור דמות, וציור עץ. מוכר לי משלש מקרים שמצא את הבעיות (ידע גם לנחש עפ"י זה הרבה דברים במציאות) ופתרונן.
הרב ברנדווין 0533133206
035796187
0527131020
על ידי איש ירושלם
30 יוני 2020, 00:15
פורום: הלכה ומנהג
נושא: מתי יש לחצר קדושת בית כנסת
תגובות: 38
צפיות: 616

Re: מתי יש לחצר קדושת בית כנסת

ברצוני לסכם את הדיון למעשה יוצא שאין לחצרות אלו דין ביהכ"נ, ואפרש מקורי: בשו"ע סי' קנ"ד סעיף ב' "השוכרים בית ומתפללים בו אין לו דין בית הכנסת" מקורו בדברי מהר"י בן חביב. ובטעם הדין ישנם 2 ביאורים וכדלהלן: א'.) הטעם המוכח בלבוש והובא שם במשנ"ב דכיון דבכלות זמן השכירות יש ביד בעה"ב שלא להשכיר להם עוד,...
על ידי איש ירושלם
28 יוני 2020, 17:17
פורום: הלכה ומנהג
נושא: מתי יש לחצר קדושת בית כנסת
תגובות: 38
צפיות: 616

Re: מתי יש לחצר קדושת בית כנסת

הענין הוא להתפלל בבית הכנסת, זה מוזכר ברמב"ם. נכון שיש ענין נוסף של ביני עמודי במקום רינה תהא תפילה, אבל אולי זה רק במקום שהוא לומד. ובלא"ה זה לא מקיימים את זה על פי רוב. "תניא - אבא בנימין אומר אין תפילתו של אדם נשמעת אלא בבית הכנסת שנאמר "לִשמוֹעַ אֶל הָרִנָה וְאֶל הַתְפִילָה" במקום רנה שם תהא תפ...
על ידי איש ירושלם
26 יוני 2020, 15:52
פורום: הלכה ומנהג
נושא: מתי יש לחצר קדושת בית כנסת
תגובות: 38
צפיות: 616

Re: מתי יש לחצר קדושת בית כנסת

יש ביהכ"נ ויש ביהמ"ד, וגם בביכנ"ס לומדים לפעמים עד שיש מניין וכד' וואעפי"כ אינו נהפך בכך לביהמ"ד לשון המשנ"ב משמע שמדובר על קבע של לימוד כדרך ביהמ"ד, משא"כ בכה"ג שהחליטו להעמיד חצר לתפילות בשל קושי התקופה גם אם מישהו לפעמים למד שם אין לזה דין בימ"ד וגם לא ביכ"נ ונחשב כמו אוטובוס ששהו בו נוסעים צדיקי...
על ידי איש ירושלם
26 יוני 2020, 15:22
פורום: הלכה ומנהג
נושא: מתי יש לחצר קדושת בית כנסת
תגובות: 38
צפיות: 616

Re: מתי יש לחצר קדושת בית כנסת

עקב המגיפה שכן המשיך את המניינים בחצר שלו בחול ובשבת, גם אחרי הגל הראשון, והסתפקנו האם יש לזה קדושת בית כנסת או לא? ואולי כיון שנפתחו בתי הכנסת, ומלבד העניין של מניין יש עניין להתפלל בבית כנסת, עדיף שהמניין יסגר והציבור ילך לבית כנסת?  כמה תפילות צריך עד שיהיה לזה קדושת בית כנסת? נ.ב. הוא סגר את הח...
על ידי איש ירושלם
26 יוני 2020, 11:07
פורום: סידור התפילה
נושא: אשכול לבירור טעויות בתפילה
תגובות: 144
צפיות: 1279

Re: אשכול לבירור טעויות בתפילה

בחתימת אהבת עולם בערבית יש לדקדק לומר אוהב בה"א ברורה שלא ישמע ח"ו אויב.
על ידי איש ירושלם
26 יוני 2020, 09:56
פורום: בית המדרש
נושא: אוהבה כגופו במשנת האר"י הק'
תגובות: 21
צפיות: 506

Re: אוהבה כגופו במשנת האר"י הק'

יש אימרה ש'מסתובב' בין כותלי ביהמ"ד המצטטת בשם האר"י הק', שתכלית מצות ואהבת לרעך כמוך מתקיימת בין איש לאשתו - משהו בסגנון הזה. אני מחפש כבר הרבה זמן מקור המאמר, ולא מצאתי. האם ידוע למישהו על המאמר הזה. נ.ב. אני יודע שהרה"צ ר' אלימלך בידרמן שליט"א אמרה שבוע שעבר בין השיחות, ונדפס בחוברתו. שם מופיע מ...
על ידי איש ירושלם
25 יוני 2020, 17:22
פורום: הלכה ומנהג
נושא: מתי יש לחצר קדושת בית כנסת
תגובות: 38
צפיות: 616

Re: מתי יש לחצר קדושת בית כנסת

עקב המגיפה שכן המשיך את המניינים בחצר שלו בחול ובשבת, גם אחרי הגל הראשון, והסתפקנו האם יש לזה קדושת בית כנסת או לא? ואולי כיון שנפתחו בתי הכנסת, ומלבד העניין של מניין יש עניין להתפלל בבית כנסת, עדיף שהמניין יסגר והציבור ילך לבית כנסת?  כמה תפילות צריך עד שיהיה לזה קדושת בית כנסת? נ.ב. הוא סגר את הח...
על ידי איש ירושלם
24 יוני 2020, 17:01
פורום: תנ"ך ופרשת שבוע
נושא: האם פרעה ומשפחתו דיברו בלשון הקודש?
תגובות: 21
צפיות: 283

Re: האם פרעה ומשפחתו דיברו בלשון הקודש?

''ויקרא פרעה שם יוסף צפנת פענח'' ''מפענח הצפונות'' וכן גבי בת פרעה, ותקרא שמו משה ונתנה טעם לדבר בלמדנות של לשון הקודש, כי מן המים משיתיהו ? זו הרי גמרא מפורשת שפרעה לא ידע ולא הצליח ללמוד לשון הקדש, מתפלא אני עליכם, האם נשמט מזכרונכם דברי הגמ' בסוטה דף ל"ו עמוד ב'? (למטה בעמוד)   " אשתעי איהו (יוס...
על ידי איש ירושלם
06 מאי 2020, 00:37
פורום: קדושים
נושא: דברים שנתחדשו לי השבת פרשת קדושים,
תגובות: 13
צפיות: 163

Re: דברים שנתחדשו לי השבת פרשת קדושים,

ואגב, יש מ"ד בקידושין לא שכיבוד אב משל בן, שכן צריך להוציא הוצאות על כיבוד אב אלא שלהלכה לא נפסק כן.   לדעתי לא חייב, זה אינו קשור לאביו אלא לעבודתו את אלהיו, ואפשר ללמוד מהמילה לרצונכם, אגב את אותו הלשון כתוב על קרבן העמר שהכהן מניף אותו לרצונכם ודרשו חכמים שאם בי"ד לא רצו אין מניפים. אותו הדבר כא...
על ידי איש ירושלם
02 מאי 2020, 22:18
פורום: אקטואליה
נושא: הלבוש הליטאי העממי
תגובות: 124
צפיות: 2170

Re: הלבוש הליטאי העממי

אין ספק ששינוי לבוש להידמות לגויים או לקהלים רחוקים מיראת ה', בעייתי, ואף סכנה רוחנית גדולה נשקפת ממנו. אבל כאשר דנים כיום על דרכי הלבוש שהתקבלו בקרב קהילות יראים ושלמים במשך כ"כ הרבה שנים, אין שום סיבה לעורר על כך, שכן כיום וודאי שאינם יוצרים איזושהי תחושת רצון לפריקת עול והתקרבות לגויים.   והנה דב...
על ידי איש ירושלם
01 מאי 2020, 13:30
פורום: קידושין
נושא: דין כיבוד אב באופן שהאב יצא מכלל עמיתך
תגובות: 9
צפיות: 121

Re: דין כיבוד אב באופן שהאב יצא מכלל עמיתך

מכיוון שכבוד ומורא שנתפרשו בפסוקים כבד את אביך וגו', איש אמו ואביו תיראו וגו' הם בכל  מה שנוגע לבנים עצמם, מאכילו משקהו וכו', לא יעמוד במקומו לא יסתור את דבריו וכו',  אבל מה שנוגע לאחרים, היינו אם אחרים מזלזלים בכבוד אביהם, לא מצינו חיוב מן התורה לתקן את כבוד אביהם (למרות שאני רוצה לומר שזה מהפסוק ...
על ידי איש ירושלם
01 מאי 2020, 11:24
פורום: קידושין
נושא: דין כיבוד אב באופן שהאב יצא מכלל עמיתך
תגובות: 9
צפיות: 121

Re: דין כיבוד אב באופן שהאב יצא מכלל עמיתך

אבל הגמרא בבא מציעא לא מדברת על כיבוד אב של הפסוק כבד את אביך וגו', אלא על תיקון העולם, שיהיו הבנים משתדלים בכבוד אביהם, שלא יזלזלו בו אחרים (ושמא הוא בכלל ארור מקלה אביו ואמו וגו', אם יודע בקלון אביו ואינו משתדל בתיקונו). ועל זה הקושיא, אם האב מחל על קלונו, מפני מה ישתדלו הבנים בתיקונו, ותי' בעשה ...
על ידי איש ירושלם
28 אפריל 2020, 22:56
פורום: קידושין
נושא: דין כיבוד אב באופן שהאב יצא מכלל עמיתך
תגובות: 9
צפיות: 121

Re: דין כיבוד אב באופן שהאב יצא מכלל עמיתך

יש "כ לרבינו @איש ירושלם על כל העריכה הנפלאה, אבקש לציין: א' איפה הגמרא ביבמות? ב' איפה הגמ' בסנהדרין? ג' איפה הגמ' בבבא מציעא? צודק, לא ציינתי יבמות כ"ב א' מתניתין "מי שיש לו בן מכל מקום".. "וחייב על מכתו ועל קללתו" ראה גמ' עמוד ב'. סנהדרין פ"ה ב' "לכל אין הבן נעשה שליח לאביו להכותו ולקללו" (חוץ מ...
על ידי איש ירושלם
28 אפריל 2020, 22:39
פורום: קידושין
נושא: דין כיבוד אב באופן שהאב יצא מכלל עמיתך
תגובות: 9
צפיות: 121

Re: דין כיבוד אב באופן שהאב יצא מכלל עמיתך

אבל הגמרא בבא מציעא לא מדברת על כיבוד אב של הפסוק כבד את אביך וגו', אלא על תיקון העולם, שיהיו הבנים משתדלים בכבוד אביהם, שלא יזלזלו בו אחרים (ושמא הוא בכלל ארור מקלה אביו ואמו וגו', אם יודע בקלון אביו ואינו משתדל בתיקונו). ועל זה הקושיא, אם האב מחל על קלונו, מפני מה ישתדלו הבנים בתיקונו, ותי' בעשה ...
על ידי איש ירושלם
26 אפריל 2020, 18:06
פורום: ברכות
נושא: ברכות כד ב: ״היה ישן בטליתו״ - וכי ישנים עם טלית ללא בגדים?
תגובות: 14
צפיות: 403

Re: ברכות כד ב: ״היה ישן בטליתו״ - וכי ישנים עם טלית ללא בגדים?

פעם שאל אחד את הבית ישראל מגור, "שנים אוחזין בטלית יחלוקו" מה יעשה עם חצי טלית? אמר לו הבית ישראל זה עדיין טוב בשביל "ברוך שאמר"(שמחזיקים 2 ציציות)
על ידי איש ירושלם
26 אפריל 2020, 17:43
פורום: קידושין
נושא: דין כיבוד אב באופן שהאב יצא מכלל עמיתך
תגובות: 9
צפיות: 121

דין כיבוד אב באופן שהאב יצא מכלל עמיתך

כגון מחלל שבת וכד' יש בזה מחלוקת גדולה בפוסקים.  הנה במשנה ביבמות כ"ב מבואר שממזר חייב מיתה אם מכה או מקלל את אביו והגמרא שם שואלת שהרי האב רשע ודורשים על הפסוק "ונשיא בעמך לא תאור" מי שעמך במצוות, יצא מי שאינו עמך במצוות, והגמרא עונה שהחיוב מיתה האמור בממזר שהיכה אביו, מדובר כשעשה האב תשובה, רואים ...
על ידי איש ירושלם
26 אפריל 2020, 17:19
פורום: בבא מציעא
נושא: בדברי הרא"ש ותוס' בריבית קרקע
תגובות: 0
צפיות: 55

בדברי הרא"ש ותוס' בריבית קרקע

בס"ד   בבא מציעא ס"א א' הנה לכאורה נראה שהתוס' והרא"ש אמרו דבר אחד, שאין ריבית בקרקע ובפחות משו"פ, ושזה נלמד מכלל ופרט וכלל ומדובר שההלוואה היא קרקע, אבל אחר העיון נראה שיש כמה הבדלים.   בתוס' גם בב"מ ס"א וגם בכתובות מ"ו כתבו לגבי קרקע ל' ספק, ומשמע דזה מן התורה שכתבו כן על השאלה מבתי ערי חומה שהתור...

עבור לחיפוש מתקדם