החיפוש הניב 23 תוצאות

על ידי שלום רב
04 מאי 2020, 20:18
פורום: כשרות
נושא: חלב תנובה לא מהדרין
תגובות: 33
צפיות: 389

Re: חלב תנובה לא מהדרין

לא רק זריקות אלא בעיקר ניתוחים שונים שעושים לפרות.


(מישהו פעם טען שיש גם בעיה של בכורות שלא נמכרו לגוי, אבל שכח שאין לבכורות חלב...)
על ידי שלום רב
04 מאי 2020, 00:39
פורום: עדכונים נחוצים בלבד - אודות הקורונה
נושא: מחירי המקוואות
תגובות: 16
צפיות: 251

Re: מחירי המקוואות

זה מקווה שנחשב לפרטי, למרות שכנראה נמנה במימון ציבורי. ועם זאת, לא היה גזל בעצם הכניסה. הייתה העלמת עין מצד מנהלי המקווה לנעשה בהחבא בדלת הצדדית הזאת שלא באחריותם. ואדרבה, הם השאירו מים בבור וגם תאורה חלקית במשך כל אותה תקופה, אבל לא תחזקו את המקום. (וגם על הצד שזה גזל, עתה אנו דנים בתשלומי הגזל. הא...
על ידי שלום רב
04 מאי 2020, 00:28
פורום: אקטואליה
נושא: הלבוש הליטאי העממי
תגובות: 123
צפיות: 1705

Re: הלבוש הליטאי העממי

לא שמתי לב אם כבר אוזכר. לפני כמאה וששים שנה, הוטלה ברוסיה גזירת הלבוש, שאסרה את הלבוש היהודי (רצו שילבשו כגויי הארץ, הרוסים, שיש לציין שלא היו מודרנים בלבושם כמו הגרמנים באותה תקופה). הגזירה חלה במלוא חומרתה ברוסיה עצמה וגם במדינות הכבושות תחת רוסיה שליטא ופולין בהן. ונחלקו אז גדולי ישראל האם צריך ...
על ידי שלום רב
04 מאי 2020, 00:14
פורום: עדכונים נחוצים בלבד - אודות הקורונה
נושא: מחירי המקוואות
תגובות: 16
צפיות: 251

Re: מחירי המקוואות

שאלה חופפת יש לי, שצריכה שאלת רב, אבל הניחה פה: בחסדי ה' היה ברשותי מפתח של דלת צדדית של מקווה שהיה סגור לציבור במשך כל התקופה (כשבועיים ומחצה), המים בבור היו קרים ולא הוחלפו כל אותו זמן, אבל נשארו צלולים בגלל מיעוט הטובלים (אמנם היו עוד כמוני בעלי מפתחות שנכנסו בהחבא). לאחר שנפתחו השערים, כתבה הנהל...
על ידי שלום רב
05 אפריל 2020, 21:45
פורום: אקטואליה - פנימי
נושא: פוסקים חסידיים וליטאיים - הבדלי גישה
תגובות: 120
צפיות: 1282

Re: פוסקים חסידיים וליטאיים - הבדלי גישה

אני מקוה שהתגובה שלי לא תעורר אמוציות, אבל כיון שבקשת אנסה לענות. אני חושב שהגדרת טוב את הנושא: אצל החסיד ישנם שני נושאים: א. הדבקות בה'. ב. תורה. ולכן תתיכן התנגשות בין שני הנושאים, לפי החסידות יתכן [לפחות באופן תיאורטי] שבאמת בתורה כתוב דבר אחד, אבל רצון ה' הוא שיהיה אחרת, ולכן כמו שהפוסק הליטאי ...
על ידי שלום רב
05 אפריל 2020, 19:53
פורום: אקטואליה - פנימי
נושא: פוסקים חסידיים וליטאיים - הבדלי גישה
תגובות: 120
צפיות: 1282

Re: פוסקים חסידיים וליטאיים - הבדלי גישה

דוגמה לנושא מפוסק שהיה רבי חסידי גדול, בעל הישמח משה, יכול המעיין לראות בקישור המצורף פה, שו"ת והשיב משה סי' יד. תשובה לא ארוכה ומיד בתחילת התשובה נראית המגמה

https://beta.hebrewbooks.org/reader/rea ... hlts=&ocr=
על ידי שלום רב
05 אפריל 2020, 19:35
פורום: הלכות אינטרנט
נושא: לפני עוור בשימוש בנט פרי
תגובות: 33
צפיות: 368

Re: לפני עוור בשימוש בנט פרי

השערה: יתכן שנותנים לגויות נקבות לצנזר את התמונות, ובפרסומות הופיע שם זכר ותמונה של זכר, משום שבעיתונות החרדית אי אפשר לפרסם על נשים.
על ידי שלום רב
30 מרץ 2020, 22:45
פורום: הקורונה והשלכותיה - באספקלריא של תורה [הודעות בפורום זה יפורסמו רק לאחר אישור]
נושא: תשלום לגננת פרטית
תגובות: 19
צפיות: 289

Re: תשלום לגננת פרטית

לא נכתב במודעה שהיה על זה 'מושב בי"ד' (רק אחרי החג נכתב שיתקיים אודות אולמות וכו') אין בו חתימות רבנים אלא יצא מהמזכירות של ביה"ד.

בענין חופשת פסח, עד כה שמעתי תמימות דעים בין הרבנים שמחוייבים לשלם. בפתק הנ"ל נכתב גם לשלם מלא הסכום. וצ"ע למה לא נקטו בדרך הפשרה.
על ידי שלום רב
30 מרץ 2020, 00:33
פורום: הלכה ומנהג
נושא: שהשמחה במעונו. האם באמת בזמנינו "ערבה >כל< שמחה"?
תגובות: 4
צפיות: 91

Re: שהשמחה במעונו. האם באמת בזמנינו "ערבה >כל< שמחה"?

אפשר עוד לתרץ בפשטות, כי אמת שבזמן הגמרא נראה שהיו אומרים 'שהשמחה במעונו' גם לאחר חורבן ביהמ"ק ולא ביטלו אמירתו, אולם אחרי שהראשונים ביטלו אמירת 'שהשמחה במעונו' מלבד בז' ימי המשתה בגלל הצרות שהיו בימיהם, צריך שמחה אמיתית כדי להחזיר אותה, ואין לנו בגלותנו שמחה כזאת.
על ידי שלום רב
30 מרץ 2020, 00:19
פורום: דעת דורות
נושא: הגאון האדיר רבי שמעונלה מזליחוב הי"ד
תגובות: 17
צפיות: 281

Re: הגאון האדיר רבי שמעונלה מזליחוב הי"ד

היה משגיח בישיבת חכמי לובלין, גאון גדול וקדוש, ידע את כל דברי חז"ל ראשונים ואחרונים, שותי"ם, כתבי הקבלה, ופוסקים, וחסידות בע"פ ממש, והיתה עליו מחלוקת אחרי פטירת ר"מ שפירא, ומחמת שעניין זה נגע לכו"כ מאדמור"י ורבני פולין לפני המלחמה, לא רצו להזכיר זאת ולדבר אחר מיטתם, ועל כן השתדלו להצניע עניין זה מע...
על ידי שלום רב
30 מרץ 2020, 00:06
פורום: הקורונה והשלכותיה - באספקלריא של תורה [הודעות בפורום זה יפורסמו רק לאחר אישור]
נושא: תשלומים בגנים פרטיים
תגובות: 2
צפיות: 53

Re: תשלומים בגנים פרטיים

מה הפשט בזה? ע"פ מה פסק (מזכירות? אין חתימה) הבי"ד בצורה חד צדדית לטובת הגננות שיקבלו את מלוא התשלום עבור חודש אדר?
על ידי שלום רב
09 מרץ 2020, 22:06
פורום: בית המדרש
נושא: "מי שאמר לשמן וידלוק יאמר לחומץ וידלוק"
תגובות: 2
צפיות: 62

"מי שאמר לשמן וידלוק יאמר לחומץ וידלוק"

מאמר ידוע, מתענית כה:, בסיפור על רבי חנינא בן דוסא שראה בתו עצבה בגלל שהדליקה בטעות בחומץ ולא בשמן.

ואני שואל: מי אמר לשמן וידלוק? הקב"ה! על ידי הטבע שטבע בבריאה. והרי הוא בעצמו אמר לחומץ (ז"א הטביע בו) שלא ידלוק?
על ידי שלום רב
18 פברואר 2020, 03:34
פורום: בית המדרש
נושא: מה זה יגיעה בתורה
תגובות: 3
צפיות: 109

Re: מה זה יגיעה בתורה

ברש"י מנחות ז. ד"ה מסתייע, משמע שיגיעה בתורה, אינה דווקא בתורה עצמה, להתייגע להבין את התורה או ללמוד אותה, אלא גם יגיעה צדדית. שם בגמ' הרב הלך אצל התלמיד במקום להפך, וזה נחשב ליגיעה המסייעת לתורה ועליה נאמר יגעתי ומצאתי תאמין.
על ידי שלום רב
27 ינואר 2020, 23:46
פורום: בית המדרש
נושא: אכילת ביטול
תגובות: 32
צפיות: 298

Re: אכילת ביטול

הבני יששכר נמצא בחודש אדר מאמר ב דרוש ז. אצטט חלק מדבריו: ועתה מהראוי לך להתבונן, כיון שהדבר הזה הוא מאת הש"י שהוא מזמין הדבר האיסור שיתערב ברוב היתר בכדי שיהיה ניתר באכילה כי יודע הש"י שזה הוא מכלל הבירור הנמסר לישראל, ואם כן מצוה הוא בדוקא שיאכל ישראל החתיכה ההוא ולא יחמיר, כענין שאמרו רז"ל גדול ה...
על ידי שלום רב
27 ינואר 2020, 23:25
פורום: כשרות
נושא: סערת העופות החדשה
תגובות: 1075
צפיות: 120067

Re: סערת העופות החדשה

יהושע כתב:
27 ינואר 2020, 22:44
שלום רב כתב:
27 ינואר 2020, 22:36
בהודעתי מקודם התכוונתי לעמוד האחרון שבחוברת, שבהודעתו של 'גשן' בא גם בעמוד נפרד, אודות דעת האדמו"ר מאמשינוב שליט"א.
דעת כ"ק אדמו"ר מאמשינוב ידוע, ולא צריך עוד ראיות, תשאל כל חסיד אמשינוב


היא ידועה, והיא לא זו שנכתבה בפשקוויל הזה.
על ידי שלום רב
27 ינואר 2020, 22:36
פורום: כשרות
נושא: סערת העופות החדשה
תגובות: 1075
צפיות: 120067

Re: סערת העופות החדשה

בהודעתי מקודם התכוונתי לעמוד האחרון שבחוברת, שבהודעתו של 'גשן' בא גם בעמוד נפרד, אודות דעת האדמו"ר מאמשינוב שליט"א.
על ידי שלום רב
27 ינואר 2020, 21:14
פורום: כשרות
נושא: סערת העופות החדשה
תגובות: 1075
צפיות: 120067

Re: סערת העופות החדשה

גשן כתב:
27 ינואר 2020, 12:39
קיבלתי היום במייל, אבל אני לא מצליח לפתוח, אולי זה פתוח למישהו. תודה.
דעת קדשו של כ"ק האדמו"ר מאמשינוב שליט"א אודות בירור מציאות העופות הפטם
http://groups.google.com/group/76-86/t/ ... dium=email

זה נראה פאשקוויל מטעם הנוגעים בדבר. לא אותנטי ואמין.
על ידי שלום רב
08 דצמבר 2019, 23:11
פורום: בית המדרש
נושא: תפילה במניין או להגיע בזמן לכולל
תגובות: 21
צפיות: 315

Re: תפילה במניין או להגיע בזמן לכולל

אם משום ההורדה על שמירת הסדרים, שכרה של תפילה במניין גדול הוא לאין ערוך מכמה הגרושים שראשי הכוללים מורידים (וכן ממה שמשלמים בכלל), וגם יתכן שאין על זה חובת השתדלות. עילה אחרת לפטור אותו ממניין זה אם הוא גורם באופן וודאי לביטול תורה לחברותא שלו או אף לכל הכולל, שם יתכן שצריך לוותר על המעלה של תפילה ב...
על ידי שלום רב
14 אוגוסט 2019, 21:44
פורום: דעת דורות
נושא: תמונות נדירות וסרטונים של גדולי ישראל ורבנים
תגובות: 1280
צפיות: 30359

Re: תמונות נדירות וסרטונים של גדולי ישראל ורבנים

תודה על התמונות.

בתמונה האחרונה החזו"א יושב עם רבי ברוך ממונקאטש.
על ידי שלום רב
18 דצמבר 2018, 23:44
פורום: כשרות
נושא: כשרות הרב רוטנברג
תגובות: 56
צפיות: 13661

Re: כשרות הרב רוטנברג

לפני חמש שנים הוזמנתי להתארח במלון סביוני הגליל שליד יסוד המעלה, שהיה תחת כשרותו של הרב אליהו רוטנברג ובאותו זמן פנה לציבור החרדי. התקשרתי אז להרב זריצקי, והוא אמר לי שההכשר שלו בסדר. הגעתי לשם ביום ששי, וראיתי את המשגיח שם, אברך גוראי מחצור הגלילית הסמוכה בשם זייברט (בן של ר"ע ב"ב היוצא) מטפל בהקמת...
על ידי שלום רב
30 מאי 2018, 23:39
פורום: כשרות
נושא: מסקנות רבני ב"ב בנושא הפאות
תגובות: 260
צפיות: 14302

Re: מסקנות רבני ב"ב בנושא הפאות

במקביל שמעתי שמועה שהג"ר ר' דוד אריה מורגנשטרן שליט"א, מי שהתעסק בנושא בפרוץ הפרשה לפני י"ד שנים בבית הגרי"ש אלישיב זצ"ל, ערך בירור מעמיק בנושא, ולפי בחינת הנתונים והעדויות עולה כי המטרה של התגלחת בהודו אינה הקרבת השערות לאליל אלא להיכנס מגולחים לבית יראתם, ולפי זה הוא נוטה להכריע כי איסור מעיקרא לי...
על ידי שלום רב
24 מאי 2018, 22:36
פורום: כשרות
נושא: מה בין מוצרי טרה בהכשר עדה"ח והרב וועסטהיים
תגובות: 67
צפיות: 5284

Re: מה בין מוצרי טרה בהכשר עדה"ח והרב וועסטהיים

לפי מה שפירסמה העדה"ח כל השנים, כי החלב תחת כשרותה נלקח מרפתות של שומרי שבת בלבד (מעניין אם עומדים בזה לאחר שנותנים כשרות גם על טרה), לכאורה אין צריך לא מצלמות ואף לא משגיח כדי להציל מדין חלב עכו"ם, משום שלפי המבואר ברמ"א יו"ד קטו, א באופנים המבוארים שם מותר לשתות לכתחילה מחלב שנחלב על ידי פועלים גו...
על ידי שלום רב
14 ינואר 2018, 21:51
פורום: כשרות
נושא: מה בין מוצרי טרה בהכשר עדה"ח והרב וועסטהיים
תגובות: 67
צפיות: 5284

Re: מה בין מוצרי טרה בהכשר עדה"ח והרב וועסטהיים

בלי להכנס לגופם של רבנים מכשירים ואיכות כשרותם, המושכל ראשון על אודות מפעל בארץ הנוטל הכשר מטעם רב המתגורר בחו"ל, כי הרי"ז בבחינת הרוצה לשקר ירחיק עדותו. ארה"ק היא היום מרכז היהדות החרדית בעולם, ארץ מלאה חכמים וסופרים, פה נמצא רוב מנין ובנין של צרכני הכשרות המהודרת, וכתוצאה מכך גם גופי הכשרות המחמיר...

עבור לחיפוש מתקדם