החיפוש הניב 12837 תוצאות

על ידי יושב אוהלים
אתמול, 12:54
פורום: דיני ממונות
נושא: על מי מוטל להחליף נורה שעבר זמנה, על השוכר או על המשכיר?
תגובות: 39
צפיות: 324

Re: על מי מוטל להחליף נורה שעבר זמנה, על השוכר או על המשכיר?

אור החכמה כתב:
אתמול, 12:38
@יושב אוהלים
ההלכה היא כמ"ש הרב @השפל באמת
השפל באמת כתב:
אתמול, 12:26
דבר טבעי כמו לשטוף רצפה וכדו', פעולות שגרתיות ששיכות לתחזוקת הבית השוטפת ולא לבית עצמו,
על ידי יושב אוהלים
אתמול, 12:50
פורום: אקטואליה
נושא: למה בסדנאות שונות לא עוברים על איסור לה"ר?
תגובות: 68
צפיות: 981

Re: למה בסדנאות שונות לא עוברים על איסור לה"ר?

דברי יושר כתב:
24 יוני 2022, 10:46
אם יקרה מקרה כזה, ולא יהיה שום פתרון חילופי, מי שלא יספר לבעל השידוך שהוא הולך להשתדך עם מאפיונר הרי זה חוטא רשע.

זה אך ורק אם מתקיימים כל התנאים שמובאים בהלכות לשון הרע בהיתר תועלת, אבל אם לא, אסור לספר, ומי שכן מספר הוא החוטא.

(במחיכ"ת הלכות לשון הרע לא פוסקים על פי רגש.)
על ידי יושב אוהלים
אתמול, 12:46
פורום: אקטואליה
נושא: למה בסדנאות שונות לא עוברים על איסור לה"ר?
תגובות: 68
צפיות: 981

Re: למה בסדנאות שונות לא עוברים על איסור לה"ר?

דברי יושר כתב:
24 יוני 2022, 10:46
להמחיש את דעתי שלספר לה"ר זה לא אכילת חזיר כפי שטענת.
נכון, זה לא אכילת חזיר, זה הרבה יותר חמור, שהרי באכילת חזיר עובר בלאו א' ובסיפור לשה"ר עובר על כמה לאוין ועשין כמו שמובא בס' חפץ חיים.
אין לאוין ועשין על "מידות מגונות", זה מצוות עשה ולא תעשה כמו שאר עבידות שבתורה.
 
על ידי יושב אוהלים
24 יוני 2022, 10:42
פורום: הלכה ומנהג
נושא: לימוד זכות - בקשת עזרה
תגובות: 12
צפיות: 134

Re: לימוד זכות - בקשת עזרה

פשוט מאוד, שאם אסור להפסיק בין הנטילה לברכה, מהיכי תיתי שזה דוקא אחר שנטל שני ידיו, דלכאו' משנטל ידו האחת אסור להפסיק, שאה"נ שבנטילה יד אחת לא עשה ולא כלום, מ"מ הוי חלק מהנטילה, וכשמברך אינו מברך על הנטילה השנייה, אלא על שניהם יחד, וא"כ למה יהא מותר להפסיק משעה שהתחיל ליטול ידו? הצד להתיר הוא ג"כ פ...
על ידי יושב אוהלים
24 יוני 2022, 10:38
פורום: אקטואליה
נושא: למה בסדנאות שונות לא עוברים על איסור לה"ר?
תגובות: 68
צפיות: 981

Re: למה בסדנאות שונות לא עוברים על איסור לה"ר?

אם מבררים אצל מישהו על אדם רע מעללים שהרע לו עד מאוד לצורך שידוך, ומה לעשות, הוא לא מצליח שלא ליהנות כלום כלום מכך שהשידוך יתקלקל, האם יהיה מישהו שיטען שאסור לו לספר את האמת, והא צריך בגלל זה לדפוק את המברר לכל החיים?) הוא לא צריך 'לדפוק' את המברר, יש דרכים למנוע את השידוך בלי לספר את הלשה"ר, ואם א...
על ידי יושב אוהלים
24 יוני 2022, 10:30
פורום: אקטואליה
נושא: למה בסדנאות שונות לא עוברים על איסור לה"ר?
תגובות: 68
צפיות: 981

Re: למה בסדנאות שונות לא עוברים על איסור לה"ר?

כמעיין המתגבר כתב:
23 יוני 2022, 18:43
אלו לא סדנאות אלא שגעונות, קידום אג'נדה חולפת.
המשפט הזה עצמו הוא לשה"ר ומוצש"ר שזה הרבה הרבה יותר גרוע משגעונות וקידום אגנדה.
על ידי יושב אוהלים
23 יוני 2022, 14:46
פורום: דיני ממונות
נושא: אדם שניזוק על ידי פסק דין של מורה הוראה
תגובות: 14
צפיות: 121

Re: אדם שניזוק על ידי פסק דין של מורה הוראה

על פינת גג כתב:
23 יוני 2022, 14:34
הרי זה פטור מלשלם אע"פ שגרם להזיק לא נתכוין להזיק:
ומה יהיה הדין בתפס הניזק מהרב? הרי בגרמא בנזקין אף שהמזיק פטור מדיני אדם אם תפס הניזק אין מוציאין מידו.
על ידי יושב אוהלים
23 יוני 2022, 14:31
פורום: הלכה ומנהג
נושא: שימוש בחפץ ללא רשות
תגובות: 6
צפיות: 91

Re: שימוש בחפץ ללא רשות

בוודאי שהמקור של הגר"ז זה תוס' רק הבאתי מחלוקת פוסקים ולכך הבאתי את הגר"ז שפוסק כתוס. מנ"ל שהש"ך פוסק דלא כהתוס'? הרי הוא אומר "לולא דמסתפינא" - משמע שהוא לא רוצה לפסוק נגד התוס'. עיין קצוהח רסב סק"א ובשות עונג יו"ט    לשון הקצוה"ח שם "ובש"ך העלה דמותר" - לא כ' "פסק" דמותר. ובהמשך דבריו כ' הקצוה"ח ...
על ידי יושב אוהלים
23 יוני 2022, 14:26
פורום: דיני ממונות
נושא: אדם שניזוק על ידי פסק דין של מורה הוראה
תגובות: 14
צפיות: 121

Re: אדם שניזוק על ידי פסק דין של מורה הוראה

על פינת גג כתב:
23 יוני 2022, 14:19
אם נשא ונתן ביד מה שעשה עשוי וישלם מביתו ואם לא נשא ונתן ביד יחזור הדין ואם אי אפשר להחזיר ישלם מביתו:''
ייש"כ.
לכאורה כל זה שייך בחיוב תשלום, שיכול להיות "נשא ונתן ביד" אבל בניד"ד איך שייך נו"נ ביד, שהרי הוא לא חייב מישהו בתשלום.
על ידי יושב אוהלים
23 יוני 2022, 14:11
פורום: דיני ממונות
נושא: אדם שניזוק על ידי פסק דין של מורה הוראה
תגובות: 14
צפיות: 121

Re: אדם שניזוק על ידי פסק דין של מורה הוראה

במקרה של השאלה הנ"ל זה יותר קל כי לא ניזק ממש אלא רק מנע רווחים ויש לדון מצד מבטל כיסו בכוונה נקטתי כזה מקרה, שהרי במקרה שהמורה פסק שמישהו חייב לשלם כסף מכיסו, והתברר שטעה, אז המקבל צריך להחזיר לו את הכסף ששילם, ולא יוזק. יש מקרים שאינו בחזרה כגון שברח וכדומה      אם המשלם חייב להחזיר את הכסף, והוא...
על ידי יושב אוהלים
23 יוני 2022, 14:06
פורום: הלכה ומנהג
נושא: מחפש הסבר לנוסח "מי שגמלך כל טוב"
תגובות: 7
צפיות: 72

Re: מחפש הסבר לנוסח "מי שגמלך כל טוב"

התקשתי להבין מדוע אומרים את הנוסח "מי שגמלך (כל) טוב הוא יגמלך כל טוב סלע" מדוע נוקטים במילה "מי" ולא אומרים ה' שגמלך כל טוב וכיוצ"ב? בילדותי שאלתי את אאמו"ר זצ"ל למה אומרים "מי שבירך... הוא יברך..." - וכן בברכת החודש "מי שעשה ניסים לאבותנו" - וכי לא יודעים מי הוא זה שבירך? לצערי אינני זוכר מה שענה...
על ידי יושב אוהלים
23 יוני 2022, 14:00
פורום: דיני ממונות
נושא: אדם שניזוק על ידי פסק דין של מורה הוראה
תגובות: 14
צפיות: 121

Re: אדם שניזוק על ידי פסק דין של מורה הוראה

מיכי כתב:
23 יוני 2022, 13:55
על פינת גג כתב:
23 יוני 2022, 13:44
עיין ב"ק צ"ט: וק'.
וחו"מ כ"ה ג'

במקרה של השאלה הנ"ל זה יותר קל כי לא ניזק ממש אלא רק מנע רווחים ויש לדון מצד מבטל כיסו

בכוונה נקטתי כזה מקרה, שהרי במקרה שהמורה פסק שמישהו חייב לשלם כסף מכיסו, והתברר שטעה, אז המקבל צריך להחזיר לו את הכסף ששילם, ולא יוזק.
על ידי יושב אוהלים
23 יוני 2022, 13:56
פורום: הלכה ומנהג
נושא: שימוש בחפץ ללא רשות
תגובות: 6
צפיות: 91

Re: שימוש בחפץ ללא רשות

ידועה מחלוקת הש"ך והגר"ז, במחיכ"ת זה מחלוקת בין הש"ך (חו"מ שנ"ח) להתוס' (ב"מ דף כב). [הש"ך כותב על דברי התוס' לולא דמסתפינא הייתי אומר לא כמש"כ] בוודאי שהמקור של הגר"ז זה תוס' רק הבאתי מחלוקת פוסקים ולכך הבאתי את הגר"ז שפוסק כתוס.   מנ"ל שהש"ך פוסק דלא כהתוס'? הרי הוא אומר "לולא דמסתפינא" - משמע שה...
על ידי יושב אוהלים
23 יוני 2022, 13:52
פורום: דיני ממונות
נושא: אדם שניזוק על ידי פסק דין של מורה הוראה
תגובות: 14
צפיות: 121

Re: אדם שניזוק על ידי פסק דין של מורה הוראה

על פינת גג כתב:
23 יוני 2022, 13:44
עיין ב"ק צ"ט: וק'.
וחו"מ כ"ה ג'

אפשר ציטוט?
על ידי יושב אוהלים
23 יוני 2022, 13:52
פורום: בית המדרש
נושא: שורש יופי חיצוני - ביופי הפנימי [דברי הגר"א]
תגובות: 35
צפיות: 577

Re: שורש יופי חיצוני - ביופי הפנימי [דברי הגר"א]

המהר"ל בספרו "דרך חיים" על המשנה במסכת אבות פרק ו' משנה י' מבאר כי היופי נובע "מעניין אלוקי שיש בנבראים, מכיוון שאין היופי מתייחס אל הגשמי כלל". יופיה של זריחה או שקיעה אינה נובעת מן הצורה הפיסית של השמש, אלא מכך שניכר בה כוח אלוקי. כמו כן, אדם מאושר וקורן, או אדם בעל שאר רוח, עניו ובעל קסם אישי - י...
על ידי יושב אוהלים
23 יוני 2022, 13:36
פורום: דיני ממונות
נושא: אדם שניזוק על ידי פסק דין של מורה הוראה
תגובות: 14
צפיות: 121

אדם שניזוק על ידי פסק דין של מורה הוראה

מי ששאל מורה הוראה שאלה בהלכה, והורה המורה מה שהורה, ולבסוף התברר שטעה בהוראתו, האם הוא אחראי לנזק שנגרם על ידי ההוראה? לדוגמא - מי ששאל מורה הוראה על הסכם שרוצה לעשות עם חברו אם יש בו משום איסור ריבית, ואם צריך לזה היתר עיסקא. והורה המורה שאין בו שום חשש ריבית וא"צ לזה היתר עיסקא כלל. אחרי שקיבל המ...
על ידי יושב אוהלים
23 יוני 2022, 13:10
פורום: הלכה ומנהג
נושא: הודעה מבד"ץ עה"ח על בצל נכרי
תגובות: 6
צפיות: 180

הודעה מבד"ץ עה"ח על בצל נכרי

בצל נכרי העדה החרדית.JPG
על ידי יושב אוהלים
23 יוני 2022, 11:22
פורום: דיני ממונות
נושא: מעשה שהיה במוותר שהרויח - ושאלה להלכה בצדו
תגובות: 12
צפיות: 133

Re: מעשה שהיה במוותר שהרויח - ושאלה להלכה בצדו

אני מציע לפתוח אשכול נפרד על שכר מצוה בעולם הזה, ולחזור ולדון בספיקו המעניין של ידידינו הרב @יושב אוהלים. בפשטות, צ'ק הוא הוראה לבנק לשלם, וכל זמן שלא בוצעה ההוראה שלו לבנק ולא חוסר ממונו, לא נתחייב השכן להעביר לו את הסכום הנ"ל. אולי י"ל שעל ידי מסירתו של שכן המשלם את הצ'ק לקבלן, הוא פטר את השכן הש...
על ידי יושב אוהלים
23 יוני 2022, 11:08
פורום: בהר
נושא: האם הלוואה ברבית בהיתר עיסקה מתאימה למטרת התורה ורצונה
תגובות: 84
צפיות: 465

Re: האם הלוואה ברבית בהיתר עיסקה מתאימה למטרת התורה ורצונה

ראיתי פעם איזה ספר שמסדר נוסח של הית''ע למשכנתא כזו שנותן לבנק שותפות בדירה בכל היתר עיסקא בבנק צריך המקבל להקנות לבנק שותפות בנכס. כמה אחוזי שותפות? (כאמור לא ראיתי כן מעולם במסמכי הית"ע, אבל לא ראינו אינה ראיה) במחיכ"ת אם לא ראית את זה בנוסח הית"ע זה בעיה גדולה, כי זה כל ענין הית"ע שהנותן הוא שות...
על ידי יושב אוהלים
23 יוני 2022, 11:05
פורום: דיני ממונות
נושא: מעשה שהיה במוותר שהרויח - ושאלה להלכה בצדו
תגובות: 12
צפיות: 133

Re: מעשה שהיה במוותר שהרויח - ושאלה להלכה בצדו

יש לך מקור לדברים ? אני יודע אחרת, שרק לרשעים משלמים שכר בעולם הזה על מעשים טובים. וכמו שנאמר "בפרוח רשעים כמו עשב - להשמדם עדי עד". שלרשעים ה' יתברך נותן את כל השכר בעולם הזה, כי מפני רוב רשעתם, אינם זכאים לקבל שכר בעולם הבא שהם אינם מאמינים בו. רק לרשעים הקב"ה משלם להם את כל שכרם בעולם הזה, אבל ג...
על ידי יושב אוהלים
23 יוני 2022, 10:56
פורום: בהר
נושא: האם הלוואה ברבית בהיתר עיסקה מתאימה למטרת התורה ורצונה
תגובות: 84
צפיות: 465

Re: האם הלוואה ברבית בהיתר עיסקה מתאימה למטרת התורה ורצונה

אברהם נ. שפירא כתב:
23 יוני 2022, 10:50
עכ"פ כרגע בהסכמי משכנתא יש ללווה התחייבות לשלם גם אם הדירה תרד בחצי מחיר והדירה תמכר ע"י הבנק
ההיתר עיסקא אמור להיות מסמך שגובר על כל מסמך אחר שנכתב ונחתם. וכמדומני שכתוב כך בנוסח ההית"ע.
על ידי יושב אוהלים
23 יוני 2022, 10:50
פורום: דיני ממונות
נושא: מעשה שהיה במוותר שהרויח - ושאלה להלכה בצדו
תגובות: 12
צפיות: 133

Re: מעשה שהיה במוותר שהרויח - ושאלה להלכה בצדו

אגב, גם אילו לא היה מוותר והיה כותב 15000, מסתמא היה הערבי מנסה להוסיף 0, כך שאולי רק לא הפסיד מהענין, אבל לא בטוח שהרויח . אני מצטער מאוד מאוד שכ' שייך לאלה שדרכם לנסות להפריך לימודי מוסר שאומרים. מי שעושה מעשה טוב, ורואה שאח"כ מרויח רווח גדול, אמור לראות את זה כשכר משמים על המעשה הטוב, ולא לומר "...
על ידי יושב אוהלים
23 יוני 2022, 10:32
פורום: דיני ממונות
נושא: מעשה שהיה במוותר שהרויח - ושאלה להלכה בצדו
תגובות: 12
צפיות: 133

Re: מעשה שהיה במוותר שהרויח - ושאלה להלכה בצדו

מוישה הירש כתב:
23 יוני 2022, 10:20
יכול להיות שאתה צודק, אבל לדידי סגי במסר הבטוח [עכ"פ מסיפור זה] שלא מפסידים מלוותר, שהוא גם מסר חשוב.

אבל מה התועלת לומר את זה, ולהחליש את הדברים? גם אם לכ' "סגי" במסר חלקי, אבל טבע אנשים שברגע שמישהו מתחיל לפקפק בדברים שנאמרו כבר לא מתייחסים להכל.
על ידי יושב אוהלים
23 יוני 2022, 10:14
פורום: דיני ממונות
נושא: מעשה שהיה במוותר שהרויח - ושאלה להלכה בצדו
תגובות: 12
צפיות: 133

Re: מעשה שהיה במוותר שהרויח - ושאלה להלכה בצדו

אגב, גם אילו לא היה מוותר והיה כותב 15000, מסתמא היה הערבי מנסה להוסיף 0, כך שאולי רק לא הפסיד מהענין, אבל לא בטוח שהרויח . אני מצטער מאוד מאוד שכ' שייך לאלה שדרכם לנסות להפריך לימודי מוסר שאומרים. מי שעושה מעשה טוב, ורואה שאח"כ מרויח רווח גדול, אמור לראות את זה כשכר משמים על המעשה הטוב, ולא לומר "...
על ידי יושב אוהלים
23 יוני 2022, 10:00
פורום: דיני ממונות
נושא: אוטובוס שלא עצר בתחנה
תגובות: 36
צפיות: 377

Re: אוטובוס שלא עצר בתחנה

א. על ידי שקניתי רב-קו יתכן שזה כחוזה. ב. זה שחתמו וזה מחייב אותם לעצור, וא"כ מה שלא עצרו זה שלא ברשות, ונוזקת הממתין על ידי שלא עמדו בחוזה. א. מהיכא תיתי? רק התחייבות לכיבוד הכסף המוטען בכרטיס. ב. יש להם חוזה עם המדינה לא איתך. א. "כיבוד" פירושו לעשות מה שסיכמו שיעשו, והם סיכמו שיעצרו בתחנות. ב. ע...
על ידי יושב אוהלים
23 יוני 2022, 09:57
פורום: דיני ממונות
נושא: מעשה שהיה במוותר שהרויח - ושאלה להלכה בצדו
תגובות: 12
צפיות: 133

מעשה שהיה במוותר שהרויח - ושאלה להלכה בצדו

הגר"א טורק שליט"א סיפר על דין תורה שבא אצלו בשני שכנים שבנו ביחד והתחלקו בהוצאת. על 15000 ש"ח לא היה ויכוח, כל א' שילם חלקו, ונשאר עוד 5,000 ש"ח שהתווכחו ביניהם מי צריך לשלמם. לבסוף ויתר הא' לחברו וביטל את הדין תורה, והסכים לשלם את ה5,000 ש"ח מכסו. והוא רשם צ'ק על סך 20,000 ש"ח ונתנו לקבלן. עבר תקופ...
על ידי יושב אוהלים
23 יוני 2022, 09:51
פורום: דיני ממונות
נושא: אוטובוס שלא עצר בתחנה
תגובות: 36
צפיות: 377

Re: אוטובוס שלא עצר בתחנה

הבנתי, זה שהחוק מחייב אותם זה לא אומר שיש לי עליהם טענה ממונית. קיום והפרת חוזה הוא התחייבות ממונית. עשיתי איתם חוזה? א. על ידי שקניתי רב-קו יתכן שזה כחוזה. ב. זה שחייבים לעצור, וא"כ מה שלא עצרו זה שלא ברשות, והוזק הממתין על ידי שלא עמדו בחוזה. אולי זה קשור לדין 'תפיסת הניזיק בדמי נזק בגרמא / גרמי'...
על ידי יושב אוהלים
23 יוני 2022, 09:45
פורום: דיני ממונות
נושא: אוטובוס שלא עצר בתחנה
תגובות: 36
צפיות: 377

Re: אוטובוס שלא עצר בתחנה

האוטובוס הראשון שלא עזר חייב לעצור לך? השאלה היתה לא מצד הנהג, אלא מצד החברה שחוקית הם אמורים להיצמד לתחנות שקבעו, ולעצור בכל תחנה, הבנתי, זה שהחוק מחייב אותם זה לא אומר שיש לי עליהם טענה ממונית.   קיום והפרת חוזה הוא התחייבות ממונית. הם התחייבו, ובזה שלא עמדו בהתחייבות שלהם הזיקו לנוסע, והנוסע תוב...
על ידי יושב אוהלים
23 יוני 2022, 09:42
פורום: דיני ממונות
נושא: אוטובוס שלא עצר בתחנה
תגובות: 36
צפיות: 377

Re: אוטובוס שלא עצר בתחנה

חימקו כתב:
23 יוני 2022, 09:40
האוטובוס הראשון שלא עזר חייב לעצור לך?
השאלה היתה לא מצד הנהג, אלא מצד החברה שחוקית הם אמורים להיצמד לתחנות שקבעו, ולעצור בכל תחנה,
על ידי יושב אוהלים
23 יוני 2022, 09:39
פורום: דיני ממונות
נושא: אוטובוס שלא עצר בתחנה
תגובות: 36
צפיות: 377

Re: אוטובוס שלא עצר בתחנה

ילמדנו רבנו, גם להצד שמותר לקחת פיצויים בעצמו, מי קבע שהשווי של הפיצויים הוא נסיעה בחינם? אולי 2 או שלש נסיעות? וכי כל א' יקבע לעצמו כמה פיצוי מגיע לו? אתמהה.

עבור לחיפוש מתקדם