החיפוש הניב 173 תוצאות

על ידי הערשל
05 אפריל 2020, 21:46
פורום: כשרות
נושא: האם טבק לנרגילה כשרה לפסח?
תגובות: 19
צפיות: 160

Re: האם טבק לנרגילה כשרה לפסח?

חיים ושלום כתב:
05 אפריל 2020, 21:44
יש מקום יותר להחמיר מפני שיש לטבק ריח טוב וראוי למאכל כלב וא"כ צריך הכשר
אתה מוזמן לתת לכלב לנסות
על ידי הערשל
05 אפריל 2020, 11:41
פורום: צו
נושא: שתי עיונים בפרשת צו
תגובות: 6
צפיות: 39

Re: שתי עיונים בפרשת צו

מוטי מוזס כתב:
05 אפריל 2020, 10:54
לאיזה רש"י אתה מתכוין במסכת מכות?
רש"י במכות יב.
על ידי הערשל
05 אפריל 2020, 10:04
פורום: פסח
נושא: שיעור כזית למעשה בנפח
תגובות: 20
צפיות: 115

Re: שיעור כזית למעשה בנפח

מצולות ים כתב:
05 אפריל 2020, 09:50
השיעור הוא כף יד של אדם בינוני
זה השיעור לפי החזו"א עצמו, אך לא לפי שיעור חזו"א.
כלומר לפי שיעור חזו"א נוקטים שהזיתים בעבר היו גדולות יותר, אך לגבי מה ששיעורו בכזית [לא כביצה ושאר שיעורים] הולכים לפי הזיתים של זמנינו, כך מחדש החזו"א. ולכן היה מורה הסטייפלער לשער באופן של כף יד.
על ידי הערשל
05 אפריל 2020, 01:27
פורום: צו
נושא: שתי עיונים בפרשת צו
תגובות: 6
צפיות: 39

Re: שתי עיונים בפרשת צו

אתה רוצה לטעון שרק לגבי עבודה החשיבו אותו ככהן, אבל בעצם דינו הוי למפרע כזר גמור, וא"כ לא חל עליו חיובים של כהן, ולפי"ז הספק שייך גם בכהן הדיוט ביום שהתחנך, ועוד יש להסתפק אם מנחתו נשרפת כמנחת כהן, אמנם נראה שמאחר שעבודתו כשרה א"כ זה נחשב שהוא כהן, ועי' במכות יא: שיש מ"ד שכה"ג שנמצא חלל נחשב למיתת ה...
על ידי הערשל
05 אפריל 2020, 01:18
פורום: פסח
נושא: להפסיק בדיבור בין נטילת ידים לכרפס
תגובות: 10
צפיות: 71

Re: להפסיק בדיבור בין נטילת ידים לכרפס

במ"ב דרשו סי' קנח ס"ד מביאים מרשז"א שאסור.
על ידי הערשל
05 אפריל 2020, 01:13
פורום: פסח
נושא: להפסיק בדיבור בין נטילת ידים לכרפס
תגובות: 10
צפיות: 71

Re: להפסיק בדיבור בין נטילת ידים לכרפס

זכור לי שלהמגן אברהם אסור ולהחזו"א מותר. צריך לחפש...
על ידי הערשל
05 אפריל 2020, 01:11
פורום: צו
נושא: שתי עיונים בפרשת צו
תגובות: 6
צפיות: 39

Re: שתי עיונים בפרשת צו

ל קרא ד"זה קרבן אהרן ובניו" כתב רש"י בזה"ל "אף הדיוטות מקריבין עשירית האיפה ביום שהן מתחנכין לעבודה אבל כהן גדול בכל יום שנא' מנחה תמיד" ויל"ע בכהן שהקריב מנחת חביתין ונודע שהוא בן גרושה דהנה למ"ד כהן שנמצא חלל עבודתו כשרה היינו דבדיעבד כשרה אך הכא שזהו מנחה של כה"ג אם הוברר שהוא חלל לא חל דין מנחת...
על ידי הערשל
04 אפריל 2020, 22:14
פורום: צו
נושא: אכילת מנחות
תגובות: 0
צפיות: 9

אכילת מנחות

ביבמות דף מ מבואר שמצות אכילת שיירי מנחות נלמד מואכלו אותם אשר כופר בהם, ומהפסוק מצות תאכל לומדים שיש מצוה שהכהן המקריב יאכל ממנה, והיינו הבית אב של אותו יום, [ויש עוד פי' בתוס' דהיינו הכהן המקריב בעצמו] וקשה שהרמב"ם במנין המצוות מנה את אכילת שיירי מנחות למצוה אחת (ע' פח) ונלמד ממצות תאכל ואח"כ מנה ...
על ידי הערשל
04 אפריל 2020, 21:34
פורום: הקורונה והשלכותיה - באספקלריא של תורה
נושא: הלל בתפילת מעריב בליל הסדר
תגובות: 16
צפיות: 204

Re: הלל בתפילת מעריב בליל הסדר

לשון השו"ע (תפז ד) בליל ראשון של פסח גומרין ההלל בציבור בנעימה בברכה תחילה וסוף וכו'. אשמח אם מישהו יודע מה הדין ביחיד (לא אומרים, אומרים בלי ברכה ראשונה, ללא ברכות בכלל), אם יוכל להעלות בציון מקורות. קצת משמע מהגמרא שאין לאמרו, שהרי כתוב בערכין  דאמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יהוצדק שמונה עשר ימ...
על ידי הערשל
03 אפריל 2020, 00:21
פורום: הקורונה והשלכותיה - באספקלריא של תורה
נושא: קריאת התורה במנין מרפסות
תגובות: 41
צפיות: 405

Re: קריאת התורה במנין מרפסות

איש ווילנא כתב:
03 אפריל 2020, 00:16
רק אשמח אם תציין למקומו של הראב"יה
מצאתי אותו בחיפוש באוצר החכמה, אחפש שוב, נראה מתי.
על ידי הערשל
03 אפריל 2020, 00:14
פורום: הקורונה והשלכותיה - באספקלריא של תורה
נושא: קריאת התורה במנין מרפסות
תגובות: 41
צפיות: 405

Re: קריאת התורה במנין מרפסות

הבאתי שראבי"ה מקשה איך אפשר לומר קדיש אחר קריאה"ת על המגדל שקוראים עליו, שהוא כרשות נפרדת, רואים שעל הקריאה עצמה לא קשה לו, ובתפילה הש"ץ צריך להיות באותה רשות עם י' ששומעים, וכן העומדים על המגדל במקרים רבים הם חלק ממנין השומעים. את הראבי"ה אני לא מכיר  אבל דין זה אכן נפסק בשם הרשב"א  והרשב"א כותב ש...
על ידי הערשל
03 אפריל 2020, 00:06
פורום: הקורונה והשלכותיה - באספקלריא של תורה
נושא: קריאת התורה במנין מרפסות
תגובות: 41
צפיות: 405

Re: קריאת התורה במנין מרפסות

הבאתי שראבי"ה מקשה איך אפשר לומר קדיש אחר קריאה"ת על המגדל שקוראים עליו, שהוא כרשות נפרדת, רואים שעל הקריאה עצמה לא קשה לו, ובתפילה הש"ץ צריך להיות באותה רשות עם י' ששומעים, וכן העומדים על המגדל במקרים רבים הם חלק ממנין השומעים.
על ידי הערשל
03 אפריל 2020, 00:00
פורום: הקורונה והשלכותיה - באספקלריא של תורה
נושא: קריאת התורה במנין מרפסות
תגובות: 41
צפיות: 405

Re: קריאת התורה במנין מרפסות

למעשה שמעתי מגדולי ההוראה שכיון שכל הדין הזה של צירוף על ידי מקצתם רואים אלו את אלו אינו ברור ואף הרשב"א לא כתב זאת אלא בדרך אפשר כמוש"כ בביה"ל לא סמך על זה המ"ב בשעת הדחק אלא לגבי קדיש. אבל לגבי ברכה שיש חשש ברכה לבטלה. אלא שאת חזרת הש"ץ ניתן לעשות כתפילת נדבה אבל לגבי קריאת התורה יש לחוש לברכה לב...
על ידי הערשל
02 אפריל 2020, 23:48
פורום: בית המדרש
נושא: מה עדיף? תפילה בציבור עם כובע מלוכלך או ביחידות בלי כובע
תגובות: 16
צפיות: 212

Re: מה עדיף? תפילה בציבור עם כובע מלוכלך או ביחידות בלי כובע

תלמוד תורה כנגד כולם כתב:
02 אפריל 2020, 23:44
נו? אני מחכה כבר לתשובה.
לוקח כובע שמגיע עד אזניו, או כובע שעומד לו ברישא דקרקפתא.
על ידי הערשל
02 אפריל 2020, 23:42
פורום: הקורונה והשלכותיה - באספקלריא של תורה
נושא: קריאת התורה במנין מרפסות
תגובות: 41
צפיות: 405

Re: קריאת התורה במנין מרפסות

תלמוד תורה כנגד כולם כתב:
02 אפריל 2020, 23:27
ועל זה שאלתי אם כוונתך לאותו מ"ד שקריאת המגילה היא רק בעשרה? כי אם מועיל גם ביחיד אז כמובן שאין שום ראיה.
אתה מוכיח טוב אבל אני התכוונתי גם בלי זה, כיון שאין דין ששמיעת התורה צריכה להיות בציבור אלא קריאת התורה, וכיון שהתורה כבר נקראת בציבור הרי הוא שומע קריאת התורה של ציבור.
על ידי הערשל
02 אפריל 2020, 23:19
פורום: הקורונה והשלכותיה - באספקלריא של תורה
נושא: קריאת התורה במנין מרפסות
תגובות: 41
צפיות: 405

Re: קריאת התורה במנין מרפסות

תלמוד תורה כנגד כולם כתב:
02 אפריל 2020, 23:16
בסדר, אבל מה הבאת מהמשנה?
במשנה רואים שלצאת יד"ח אפשר גם כשנמצא במקום אחר.
תלמוד תורה כנגד כולם כתב:
02 אפריל 2020, 23:16
מה הפירוש לא צריך להחידוש של מחיצת ברזל? בדיוק על זה הוא נאמר.
החידוש נאמר על ענית איש"ר וקדושה שאין לאומרם ביחיד, וכאן מה הבעיה לשמוע קריאה"ת.
על ידי הערשל
02 אפריל 2020, 23:14
פורום: הקורונה והשלכותיה - באספקלריא של תורה
נושא: לאור פסק הרבנים לא להתפלל בביהכ"נ-האם מצטרפים אנשי בבתים
תגובות: 59
צפיות: 582

Re: לאור פסק הרבנים לא להתפלל בביהכ"נ-האם מצטרפים אנשי בבתים

תלמוד תורה כנגד כולם כתב:
02 אפריל 2020, 22:45
מה כתב החזו"א?
החזו"א סובר שלא דווקא באופן שכתב הרדב"ז הוא מצטרף, עי' במ"ב האופן שעליו דיבר הרדב"ז, אלא אמרי' אפי' מחיצה של ברזל אינה מפסקת.
על ידי הערשל
02 אפריל 2020, 23:12
פורום: הקורונה והשלכותיה - באספקלריא של תורה
נושא: קריאת התורה במנין מרפסות
תגובות: 41
צפיות: 405

Re: קריאת התורה במנין מרפסות

תלמוד תורה כנגד כולם כתב:
02 אפריל 2020, 22:53
אתה מתכוון לשאול למ"ד מגילה אף בזמנה דווקא בעשרה.
התכוונתי לומר שלגבי לצאת יד"ח אין ענין להיות במקום אחד ורק לגבי צירוף עשרה צריך מקום אחד, ומאחר שכבר ישנם עשרה שמצטרפים, והקריאה היא בציבור, והוא רק בא לשמוע לצאת יד"ח אין סברא שיהיה הפסק, ולא צריך גם לבוא לחידוש של אפי' מחיצת ברזל אינה מפסקת.
על ידי הערשל
02 אפריל 2020, 22:34
פורום: הקורונה והשלכותיה - באספקלריא של תורה
נושא: קריאת התורה במנין מרפסות
תגובות: 41
צפיות: 405

Re: קריאת התורה במנין מרפסות

תלמוד תורה כנגד כולם כתב:
02 אפריל 2020, 22:28
האם דין זה דאף מחיצה של ברזל אינה מפסקת מועיל גם לקריאת התורה?
היה עובר אחורי בית הכנסת ושמע קול שופר או מגילה יצא (ר"ה כז).
 
על ידי הערשל
02 אפריל 2020, 00:12
פורום: בית המדרש
נושא: שומע כעונה
תגובות: 2
צפיות: 54

Re: שומע כעונה

כמדומה שהבהי"ל שמדבר על נשים בקידוש [נידון המג"א אם הבעל יצא בבהכנ"ס] בסו"ד מדבר אם קטן מקרא לאישה ודן בזה לפני מי הכוס מונח הבי"ה מיירי באופן שגם היא אומרת יחד עמו את הקידוש, השאלה היא באופן שיוצא ע"י אחר, האם מספיק שהכוס מונחת לפני השומע, או צריך שברכת המשמיע תהי' על הכוס. ואם המשמיע יוצא גם לעצמ...
על ידי הערשל
01 אפריל 2020, 23:52
פורום: בית המדרש
נושא: קריאת התורה חובת יחיד או ציבור?
תגובות: 19
צפיות: 171

Re: קריאת התורה חובת יחיד או ציבור?

על מי חל החיוב לבקריב תמידין ומוספין ? וי"ל שחל חיוב על כל אחד ואחד שיתקיים חובת הציבור. אך השאלה כאן על איזה ציבור זה מוטל, וי"ל שזה חיוב על כולם להתאסף ציבורים ציבורים ולהשמיע לציבור קריאת התורה. ויתכן שאין חובה על כל יחיד לשמוע, אלא החובה היא שיקראו בציבור, אך מי שלא שמע לכא' מוטל עליו להתאסף עם ...
על ידי הערשל
01 אפריל 2020, 22:56
פורום: בית המדרש
נושא: דחוף-היכן הם דברי הגר"ח על לשון הר"ן במגילה לענין עשר מחוייבים בקריאת התורה
תגובות: 13
צפיות: 120

Re: דחוף-היכן הם דברי הגר"ח על לשון הר"ן במגילה לענין עשר מחוייבים בקריאת התורה

בחידושי הגר"ח על ב"מ של מכון אורייתא, חפש באוצר החכמה את המיקום המדויק.
על ידי הערשל
01 אפריל 2020, 22:41
פורום: הקורונה והשלכותיה - באספקלריא של תורה
נושא: מישהו שמע על ספר לקץ הימים?
תגובות: 16
צפיות: 305

Re: מישהו שמע על ספר לקץ הימים?

תלמוד תורה כנגד כולם כתב:
01 אפריל 2020, 20:48
יתכן אבל לפי מה ששמעתי אז יש שם דיבורים על התקופה הזאת של שבעים שנה אחר הקמת המדינה.
בספר התקופה בסערת אליהו (מרי"א וינטרוב)מביא מהגר"א שקודם ביאת המשיח יהי' ממשלת ערב רב של שבעים שנה. [הממשלה הראשונה במדינת ישראל הוקמה בסוף חורף תש"ט, והאחרונה לע"ע, התפרקה בסוף חורף תשע"ט]
על ידי הערשל
01 אפריל 2020, 22:35
פורום: הלכה ומנהג
נושא: פסח - האם מותר לשתות בארבע כוסות מיץ ענבים
תגובות: 9
צפיות: 459

Re: פסח - האם מותר לשתות בארבע כוסות מיץ ענבים

יהודי כתב:
16 אפריל 2019, 14:40
(מבלי להכנס לנושא כשרותו)
מה הנושא ?
על ידי הערשל
01 אפריל 2020, 16:29
פורום: בית המדרש
נושא: שומע כעונה
תגובות: 2
צפיות: 54

שומע כעונה

יש להסתפק בהא דקיי"ל יצא מוציא וגם בקידוש הוא כך, איך הדין אם הכוס אינה לפני המקדש אלא לפני השומע, אם נחשב ברכה על הכוס.
על ידי הערשל
01 אפריל 2020, 15:26
פורום: הקורונה והשלכותיה - באספקלריא של תורה
נושא: פתרון לטבילת כלים בעידן הקורונה
תגובות: 22
צפיות: 227

Re: פתרון לטבילת כלים בעידן הקורונה

איש ווילנא כתב:
01 אפריל 2020, 14:53
צ"ת איך אפשר לומר כן שאם כן מה המצווה מן התורה 
ואין לומר שמן התורה הוא חיוב בפני עצמו לטבול הכלים 
שהרי התירו למכור הכלי בלי לטובלו
אולי כל החיוב הוא באופן שמתכוין להשהותו אצלו, וברגע שמתכוין למוכרו כבר לא שייך החיוב,
על ידי הערשל
01 אפריל 2020, 15:22
פורום: הקורונה והשלכותיה - באספקלריא של תורה
נושא: פתרון לטבילת כלים בעידן הקורונה
תגובות: 22
צפיות: 227

Re: פתרון לטבילת כלים בעידן הקורונה

משה הלוי-שחור כתב:
01 אפריל 2020, 12:52
הערשל כתב:
01 אפריל 2020, 11:21
משה הלוי-שחור כתב:
01 אפריל 2020, 10:53
שו"מ דבביאור הלכה שכג,ז ד"ה מותר מבואר כן, שאינו אלא מדרבנן.
פעם שמעתי שהגר"ח גריינימן סבר שזה איסור דאורייתא דלא כהביאוה"ל הנ"ל, והוכיח כן מגמ' בעבודה זרה, כרגע אינני זוכר מהיכן.

הרב צבי וויל טבילת כלים.PDF
אכן נזכרתי שזו הראיה עליה דיברתי. והתירוץ שכתב הרב וייל לא זכיתי להבינו.
 

עבור לחיפוש מתקדם