החיפוש הניב 110 תוצאות

על ידי עמיקא וטמירא
29 אפריל 2020, 23:40
פורום: הקורונה והשלכותיה - באספקלריא של תורה [הודעות בפורום זה יפורסמו רק לאחר אישור]
נושא: כיצד נשמר את החתונות הצנועות
תגובות: 55
צפיות: 1040

Re: כיצד נשמר את החתונות הצנועות

רוב הציבור מתחלק בעיקרון לשנים הציבור הלטאי שם הבעיה אינה (החתונה אם כי גם) אלא בעיקר הדירות שמתחייבים סכומים שאם ניקח את כל המשכורות שלהם מהחתונה עד סוף ימיהם בקושי יחסו את החובות ולפני שמטפלים בחתונה יש לטפל בזה בהנחה שזו בעיה ישנם הרבה שסבורים שכך צרים להיות אבל לכאורה יותר קל לטפל בה בשני סיבות ...
על ידי עמיקא וטמירא
29 אפריל 2020, 22:54
פורום: סוכות, שמחת תורה ושמיני עצרת
נושא: האם עדיף שאדם יקיים מצוות סוכה בליל ט"ו בסוכה שלו ולא כאורח בסוכה שאולה?
תגובות: 31
צפיות: 323

Re: האם עדיף שאדם יקיים מצוות סוכה בליל ט"ו בסוכה שלו ולא כאורח בסוכה שאולה?

וגם זה צ"ע אטו מי שבנה סוכה ובירך שהחיינו ובסוף לא ישב בה הוי ברכה לבטלה ודאי שלא ברור לי שברכתו לבטלה כי גדר המצווה הוא הכנה למצוות סוכה האם נצטוונו שיהיו סווכות בעולם??? אמנם במקרה שבנה על מנת לשבת ונאנס ולא ישב נראה שנוכל לומר בזה כדברי הריטב"א על נט"י שכיווןכשנטל התכוון לאכול הרי שהיה מצווה ואי...
על ידי עמיקא וטמירא
29 אפריל 2020, 20:22
פורום: הקורונה והשלכותיה - באספקלריא של תורה [הודעות בפורום זה יפורסמו רק לאחר אישור]
נושא: סיבה למחשבה
תגובות: 5
צפיות: 119

Re: סיבה למחשבה

חז"ל? איפה? מנהג שנתקבל ברוב אם לא בכל תפוצות ישראל  ומוצאין ממון במנהג כזה  ומה להעשות שישנם כאלו שמנהג זה נתפס אצלם כביטול תורה  אף שבשאר מנהגים אין מקפידים כ"כ על ביטול תורה... וכמו למשל לכתוב בפורום הכל טוב ויפה אבל זה בשום פנים לא חז"ל חוץ מזה המנהג הוא לומר בביהכ"נ זה לא חובה על כל יחיד מעבר ...
על ידי עמיקא וטמירא
29 אפריל 2020, 00:12
פורום: סוכות, שמחת תורה ושמיני עצרת
נושא: האם עדיף שאדם יקיים מצוות סוכה בליל ט"ו בסוכה שלו ולא כאורח בסוכה שאולה?
תגובות: 31
צפיות: 323

Re: האם עדיף שאדם יקיים מצוות סוכה בליל ט"ו בסוכה שלו ולא כאורח בסוכה שאולה?

אך בסוכה החידוש שאף הכשר שאינו מוכרח הוא חלק מהמצוה. אף שבנית סוכה הינה חלק מהמצוה ולכך נמי שייך לברך שהחיינו בבניתה אבל לישב בסוכה שלו מהיכי תיתי חיוב לישב בשלו אינו אלא אי איכא דינא דלכם אלא אולי י"ל דאם אינו יושב בשלו אין כאן הכשר שלמעשה לא קים מצוה בסוכה זו ולמה הכשירו ומסתמא זהו כוונתך וגם זה ...
על ידי עמיקא וטמירא
28 אפריל 2020, 23:45
פורום: הקורונה והשלכותיה - באספקלריא של תורה [הודעות בפורום זה יפורסמו רק לאחר אישור]
נושא: הרב ש"ד סורוצקין פותח את ישיבתו!
תגובות: 29
צפיות: 828

Re: הרב ש"ד סורוצקין פותח את ישיבתו!

הישיבה הראשונה שהודיעה כי תפתח את שעריה לאחר למעלה מחודש, היא ישיבת עטרת שלמה. לאחר חשיפת 'כיכר השבת' על מתווה החזרה לישיבות. בעטרת שלמה כבר הודיעו על פתיחת זמן קיץ ביום חמישי הקרוב. בהודעה שהשאיר ראש הישיבות הגאון רבי שלום בער סורוצקין לתלמידיו, הודיע כי יחזרו ללימודים ביום חמישי בכפוף לכל התנאים ...
על ידי עמיקא וטמירא
28 אפריל 2020, 21:05
פורום: בית המדרש
נושא: מחפש ספרי הלכה של גדולי החסידות
תגובות: 149
צפיות: 1143

Re: מחפש ספרי הלכה של גדולי החסידות

אבר כיונה כתב:
28 אפריל 2020, 18:55
אחד התלמידים כתב:
28 אפריל 2020, 18:32
דומני שהלבושי שרד היה חסיד.

ודאי שהיה חסיד, חיבר את הספר 'ערבי נחל'
תלמיד של ר' מיכל מזלאטשוב ושל בעל היושר דברי אמת
ישנו ממנו ג"כ ספר תשובות בשם "נאות דשא" ספר חריף גאוני מאוד
 
על ידי עמיקא וטמירא
27 אפריל 2020, 22:05
פורום: סוכות, שמחת תורה ושמיני עצרת
נושא: האם עדיף שאדם יקיים מצוות סוכה בליל ט"ו בסוכה שלו ולא כאורח בסוכה שאולה?
תגובות: 31
צפיות: 323

Re: האם עדיף שאדם יקיים מצוות סוכה בליל ט"ו בסוכה שלו ולא כאורח בסוכה שאולה?

בשאילתות עכ"פ להבנת הנצי"ב שם מבואר שיש מצוה בבניית הסוכה וא"כ לכאורה יש מקום שיש מצוה לשבת בסוכה שלו רק שאין מעכב כי לא כתוב לכם וכמו שנתבאר א' היכן השאילתות? ב' ואם יש מצוה לבנות יש מצוה לשבת בסוכה זו ממ"נ אם המצוה הוא מחמת קיום מצות ישיבת סוכה א"כ אינו אלא הכשר ואם הוא מצוה לעצמו מדוע צריך לקיים...
על ידי עמיקא וטמירא
27 אפריל 2020, 22:00
פורום: הלכה ומנהג
נושא: האם אשה צריכה לכסות ראשה בביתה?
תגובות: 33
צפיות: 419

Re: האם אשה צריכה לחסות ראשה בביתה?

לגבי קימחית מומלץ לעיין שם במאירי מתי כיסתה ומתי לא וכעין דברי מבקש אמת. בית הבחירה למאירי מסכת יומא דף מז עמוד א שבעה בנים היו לה לאמו של ר' ישמעאל בן קמחית וכולן שמשו בכהונה גדולה אמרו לה חכמים מה עשית שזכית לכך אמרה להן מימי לא ראו קורות ביתי שערות ראשי כלומר דרך הפלגה לרוב צניעות ואף על פי שהרב...
על ידי עמיקא וטמירא
26 אפריל 2020, 01:18
פורום: הלכה ומנהג
נושא: תחנון שחוזר אלינו-תלוי למי
תגובות: 44
צפיות: 337

Re: תחנון שחוזר אלינו-תלוי למי

חניכי הישיבות כתב:
26 אפריל 2020, 01:14
אין מצב לא לאמר את המזמור כלל זה אפשר לאמר גם בלילה
ועיקר ענין תחנון הוא ע"י נפילת אפיים וזה בהרבה מהמנינים מחר לא יהיה
מי שיראת ה' בלבבו יחזר ממחר להתפלל בצורה שיוכל ליפול על פניו
אמת!
אולם אפשר לומר גם למנצח על אילת השחר 
אם אין זה מקום שמדינא אין לומר תחנון מה יש בלומר המזמור
על ידי עמיקא וטמירא
26 אפריל 2020, 01:09
פורום: הלכה ומנהג
נושא: תחנון שחוזר אלינו-תלוי למי
תגובות: 44
צפיות: 337

Re: תחנון שחוזר אלינו-תלוי למי

אולי חצרות שאנו מתפללים גרע מחצר בהכנ"ס שאין אומרים תחנון כלל
על ידי עמיקא וטמירא
26 אפריל 2020, 00:59
פורום: ענינו של יום
נושא: האם צריך לעשות התרת נדרים על ההנהגה ללמוד באמצע הזמן יותר שעות מבין הזמנים?
תגובות: 8
צפיות: 114

Re: האם צריך לעשות התרת נדרים על ההנהגה ללמוד באמצע הזמן יותר שעות מבין הזמנים?

לכאורה הזמן התחיל אלא שא"א לבוא למקום הלימודים ומה זה שונה מכל אונס שאינו יכול לבוא לכולל או ישיבה שנכלל בכלל שלא קיבל על עצמו כלל ולא כחרטה אל שלא קיבל כלל
וכמו כשהולך לרופא או לדברים אחרים שאין צריך התרה
על ידי עמיקא וטמירא
26 אפריל 2020, 00:43
פורום: בית המדרש
נושא: מאמר בעניני השעה על ענין פתיחת הישיבות והכוללים
תגובות: 3
צפיות: 154

Re: מאמר בעניני השעה על ענין פתיחת הישיבות והכוללים

הנה המחבר העלה כאן ענין חשוב שכשלעצמו הוא ענין רחב ועמוק מאוד והוא הנהגת הבורא עם רשעים
הוא ענין שנצרך באמת לבירור ויביא לתועלת גדולה שחברי הפורום יבררו ענין זה לאשורו
על ידי עמיקא וטמירא
24 אפריל 2020, 02:12
פורום: הקורונה והשלכותיה - באספקלריא של תורה [הודעות בפורום זה יפורסמו רק לאחר אישור]
נושא: מכתב של מרן שר התורה הגאון רבי חיים קנייבסקי - לב לאחים
תגובות: 4
צפיות: 110

Re: מכתב של מרן שר התורה הגאון רבי חיים קנייבסקי - לב לאחים

נראה שאין המכתב יצא מכתב ידו אלא חתם שמו בסופו ברוב הכתב שיוצא ממנו קשה להבין מה כתוב שם
נא לתקן אם תעיתי
על ידי עמיקא וטמירא
24 אפריל 2020, 01:34
פורום: בית המדרש
נושא: האם מותר לאדם נשוי להיות עני אפילו לזמן קצר ולמה אינו נחשב שחי בלא כתובה?
תגובות: 5
צפיות: 188

Re: האם מותר לאדם נשוי להיות עני אפילו לזמן קצר ולמה אינו נחשב שחי בלא כתובה?

כמדומה לא ביארת את דבריך דים ממ"נ אם גירשה הרי הוא מחויב בכתובה ולא תהא קלה בעיניו להוציאה אף שאין לו עכשיו לשלם מ"מ הוא מחויב להמציא ממון לשלם ואם מת טעם הכתובה במת אינו כלל משום שלא תהא קלה להוציאה שלא שייך במת עצם חיוב כתובה אינו מטעם שלא תהא קלה בעיניו אלא האיסור לשהות עם אשתו בלא כתובה הוא מטעם...
על ידי עמיקא וטמירא
23 אפריל 2020, 16:28
פורום: אקטואליה - פנימי
נושא: אמונה בזוהר ע''פ הלכה
תגובות: 85
צפיות: 984

Re: אמונה בזוהר ע''פ הלכה

על הטוען שנחשב כופר להביא ראיה ומכתבים מגדולי הדורות לצורך שעה (כגון מלחמה בהשכלה) אינו ראיה ואף אם נמצא אחרונים חשובים שסברו כך נוכל לשאול זאת מניין לכם ונראה שצריך ראיות גדולות ולא סברות עצמיות ובפרט שיכול אני להביא רשימת גדולי עולם שמפיהם אנו חיים ומימם אנו שותים ולא האמינו כלל בקבלה, או פקפקו ב...
על ידי עמיקא וטמירא
21 אפריל 2020, 23:04
פורום: בית המדרש
נושא: ספרו של הרב ענבל על פורים
תגובות: 41
צפיות: 820

Re: ספרו של הרב ענבל על פורים

אשמח ג"כ לקבלו באישי
תודה רבה
אם כי לפי הבקשות נראה שאין בעיה להעלות את זה כאן
על ידי עמיקא וטמירא
21 אפריל 2020, 17:25
פורום: ספרים
נושא: ספרים תורניים מעניינים | בקשה
תגובות: 105
צפיות: 2053

Re: ספרים תורניים מעניינים | בקשה

נבשר כתב:
21 אפריל 2020, 16:48
עמיקא וטמירא כתב:
21 אפריל 2020, 00:31
האם שייך להעלות את הקבצים להיברו בוקס?
מה הכוונה, הם נמצאים בהיברו בוקס.

הבנתי שיש לך אותם לא דרך היברו  ברקס
אפשר אולי שתעלה קישור
תודה
על ידי עמיקא וטמירא
21 אפריל 2020, 00:31
פורום: ספרים
נושא: ספרים תורניים מעניינים | בקשה
תגובות: 105
צפיות: 2053

Re: ספרים תורניים מעניינים | בקשה

נבשר כתב:
20 אפריל 2020, 23:34
מחקתי כמה מהקבצים יען כתוב שם בעמוד שאין רשות לפרסם רק בהיברו בוקס. סליחה.
האם שייך להעלות את הקבצים להיברו בוקס?
על ידי עמיקא וטמירא
20 אפריל 2020, 18:10
פורום: ספרים
נושא: ספרים תורניים מעניינים | בקשה
תגובות: 105
צפיות: 2053

Re: ספרים תורניים מעניינים | בקשה

נבשר כתב:
20 אפריל 2020, 16:45
לאחרונה נתוודעתי לספריו של הרב ראובן מרגליות יש בהם דברים נפלאים ביותר למבקש דעת ומנהגים מקורות מפורטים מכל כל מקום עם חידושים מעניינים.
נא להעלות את הספר ב PDF (אם יש כמובן)
תזכו למצות  
על ידי עמיקא וטמירא
20 אפריל 2020, 16:35
פורום: ספרים
נושא: ספרים תורניים מעניינים | בקשה
תגובות: 105
צפיות: 2053

Re: ספרים תורניים מעניינים | בקשה

בקשה חשובה מכל חברי הפורום
אם אפשר להעלות את הספרים שהוזכרו כאן או כאלו שלא ושייכים להגדרה שכתב פותח האשכול בקבצי PDF לתועלת הציבור
תזכו למצות
על ידי עמיקא וטמירא
20 אפריל 2020, 00:44
פורום: אקטואליה
נושא: דרכי הצניעות המקובלים לגבי אופניים, קורקינט, הוברבורד וכדומה.
תגובות: 24
צפיות: 787

Re: דרכי הצניעות המקובלים לגבי אופניים, קורקינט, הוברבורד וכדומה.

כמובן, חומרא אם כבר - הזכרתם לי שאלה ישנה שמפריעה לי. יש עוד כאלה הנהגות של חומרות שאין להם הגיון מצד עצמו כמו למשל מה שרבי נקרא קדוש בגלל שלא הוריד ידיו מתחת לאבנט וכדומה. מה הפשט ולמה צריך הרחקה כזו שלכאורה אין היא שומרת משום חשש איסור. נראה לכם שבאמת רבי היה יכול להכשל באיסור ממש - אם בסה"כ היה ...
על ידי עמיקא וטמירא
20 אפריל 2020, 00:24
פורום: פסח
נושא: ברח דודי
תגובות: 3
צפיות: 66

ברח דודי

ב ד' פרשיות ובחגים נהגו בהרבה קהילות ישראל לומר יוצרות בתפילה  
נתעוררתי לכך ללמוד פירוש הפיוטים 
בעיקר בספרי הפירושים קדמונים 
מי שיודע על ספרים המפרשים נא להעלות לתועלת הציבור
על ידי עמיקא וטמירא
19 אפריל 2020, 17:17
פורום: אקטואליה - פנימי
נושא: סיפורים שלא היו
תגובות: 257
צפיות: 4700

Re: סיפורים שלא היו

בספר מאיר עיני ישראל, המלא בהמצאות כביכול על הח"ח זיע"א מסופר על גנב שפרץ לביתו של הח"ח וגנב את גביעו. ע"פ הסיפור הח"ח קם רדף אחריו תוך שהוא צוער "מחול לך מחול לך". נכדו של הח"ח הג"ר הלל זקס ז"ל תמיד הוקשה על המעשה, והרי מה מועיל מחילה זו מאחר ובאיסורא אתא לידיה. הלך ושאל את אמו בת הח"ח שדרה עמו בב...
על ידי עמיקא וטמירא
19 אפריל 2020, 16:10
פורום: אקטואליה - פנימי
נושא: סיפורים שלא היו
תגובות: 257
צפיות: 4700

Re: סיפורים שלא היו

בספר מאיר עיני ישראל, המלא בהמצאות כביכול על הח"ח זיע"א מסופר על גנב שפרץ לביתו של הח"ח וגנב את גביעו. ע"פ הסיפור הח"ח קם רדף אחריו תוך שהוא צוער "מחול לך מחול לך". נכדו של הח"ח הג"ר הלל זקס ז"ל תמיד הוקשה על המעשה, והרי מה מועיל מחילה זו מאחר ובאיסורא אתא לידיה. הלך ושאל את אמו בת הח"ח שדרה עמו בב...
על ידי עמיקא וטמירא
19 אפריל 2020, 12:55
פורום: אקטואליה - פנימי
נושא: סיפורים שלא היו
תגובות: 257
צפיות: 4700

Re: סיפורים שלא היו

ישנו ניגון אצל חסידים רבים המקובל ש יעקב אבינו שר בעת שרעה את הצאן
מתי התחיל מסורת זו ומה הביא לכך?
על ידי עמיקא וטמירא
16 אפריל 2020, 22:20
פורום: בית המדרש
נושא: למה באמת אין לנו כנפיים? ומתי כן נזכה לזה?
תגובות: 34
צפיות: 539

Re: למה באמת אין לנו כנפיים? ומתי כן נזכה לזה?

לא נראה לי שניתן לומר זאת על רבי יעקב חגיז קצת חוצפה לומר זאת אחר שהכותב כבר הביא את מקור הדברים!! דרך אגב זכורני שלגבי יעקב שכולם לגלגו ע"ז כבר הובא בפירוש הרא"ש על התורה [אולי במק"א אבל באחד מן הראשונים] חיפשתי בגוגל ומצאתי כתוב איפשהו שזה בדעת זקנים, בדקתי שם ואין, אולי זוהי עלילה שפלה על הדעת ז...

עבור לחיפוש מתקדם