החיפוש הניב 137 תוצאות

על ידי מהבהב בחושך
29 אפריל 2020, 13:19
פורום: פסח
נושא: הנוהגים שלא לאכול שרויה ותינוק שיכול לאכול כזית מצה רק שמטובל עם מים
תגובות: 7
צפיות: 142

Re: הנוהגים שלא לאכול שרויה ותינוק שיכול לאכול כזית מצה רק שמטובל עם מים

הרבה מהמקפידים על שרויה אינם מקפידים בזאת לקטנים.
לדוגמא אנקוט כי במשפחתו של האדמו"ר מצאנז שא"צ לפרט כמה הקפידא בחשש שרוייה, והקטנים עד בר מצווה אוכלים שרוייה.
על ידי מהבהב בחושך
29 אפריל 2020, 13:10
פורום: בית המדרש
נושא: מה הסיבה שנותנים חשיבות לעליות שלישי ושישי ?
תגובות: 25
צפיות: 339

Re: מה הסיבה שנותנים חשיבות לעליות שלישי ושישי ?

השישי מגיע מחסידים.
השישי כנגד היסוד הוא הצדיק יסוד עולם. לכן מכבדים בה את הצדיק.
על ידי מהבהב בחושך
28 אפריל 2020, 18:38
פורום: קידושין
נושא: קנין קידושין
תגובות: 57
צפיות: 512

Re: קנין קידושין

אין כזה קנין לעניין זה שאחרים לא יקנו אותה, מה שאחרים לא קונים אותה זה בגלל שלו יש אותה, ומה שהר"ן מביא להצריכה גט הכוונה היא שהקנין מחייב אותה והיא לא יכולה סתם לברוח, (בניגוד לאישות של עכו"ם שאינה צריכה גט כמבואר בירושלמי), ונחשבת קנין כספו לאכילה בתרומה ולעניין קורבה להיפסל לעדות כמבואר בסנהדרין...
על ידי מהבהב בחושך
28 אפריל 2020, 15:51
פורום: קידושין
נושא: קנין קידושין
תגובות: 57
צפיות: 512

Re: קנין קידושין

HaimL כתב:
26 אפריל 2020, 13:25
העולם החרדי כתב:
26 אפריל 2020, 13:18
מה אדם קונה בקנין קידושין הרי אסורה לו לבוא עליה?
דאסר לה אכו"ע כהקדש. שלא יוכלו כו"ע לקדש אותה. 

וכ"כ הר"ן-- להצריכה גט. ובמאירי באריכות יתירה שרק לענין זה קנאה וכל שאר העניינים עדיין אינם חלים.
על ידי מהבהב בחושך
26 אפריל 2020, 18:02
פורום: הלכה ומנהג
נושא: למה לא לומדים תנ"ך?
תגובות: 158
צפיות: 1962

Re: למה לא לומדים תנ"ך?

הרב @מחשבות מאריך בטיעונים שלא נהגו בביהמ"ד ללמוד מקרא.
ועדיין לא ראיתי שהשיב לכותרת האשכול--
למה??
על ידי מהבהב בחושך
26 אפריל 2020, 18:01
פורום: הלכה ומנהג
נושא: למה לא לומדים תנ"ך?
תגובות: 158
צפיות: 1962

Re: למה לא לומדים תנ"ך?

האריך בדברים מעין אלו על המשכילים הרב יהושע עינבל. כמדומני שהוא בספרו על התורה שבע"פ. רוב טעויותיהם ולא רק במקרא.
על ידי מהבהב בחושך
26 אפריל 2020, 17:54
פורום: הלכה ומנהג
נושא: למה לא לומדים תנ"ך?
תגובות: 158
צפיות: 1962

Re: למה לא לומדים תנ"ך?

מי שלא יודע תנ"ך לא כתוב שאינו ת"ח אלא שת"ח צריך שיהא בקי בכ"ד ספרים כמו כ"ד קישוטים לכלה דהיינו שאינו בגדר עצם הת"ח אלא קישוטים לת"ח הליץ מו"ר הגרחי"ש דאסור להתקשט בכל התכשיטים וזהו בזה"ז וכמו שביארתי לעיל ודו"ק אני דמעתי ממורך באופן אחר, תכשיטים נאים לכלה, אבל מי שאינה כלה ומתקשטת אינה אלא זונה. ...
על ידי מהבהב בחושך
26 אפריל 2020, 15:22
פורום: תזריע
נושא: טומאת לידה
תגובות: 32
צפיות: 273

Re: טומאת לידה

ולא זו בלבד אלא שחז"ל דרשו שאפילו פתיחת הקבר בלא דם מטמאה שבוע או שבועיים (לא נ"מ איך זה יתכן, אבל כך חז"ל דרשו), כלמר א"ז מקבילה רעיונית לנדה בכלל. ולא עוד אלא שדם טוהר לידתה אף הוא אותו דם לידה ואיננו מטמא. ולא חז"ל למדונו זאת אלא מקרא מפורש הוא שמלמדנו. הרמב"ן פירש הפסוק באופן אחר. ומפורש בדבריו...
על ידי מהבהב בחושך
20 אפריל 2020, 20:04
פורום: וארא
נושא: שמות ח כב ויאמר משה לא נכון לעשות כן כי תועבת מצרים נזבח ליהוה אלהינו הן נזבח את תועבת מצרים לעיניהם ולא יסקלנו
תגובות: 8
צפיות: 961

Re: שמות ח כב ויאמר משה לא נכון לעשות כן כי תועבת מצרים נזבח ליהוה אלהינו הן נזבח את תועבת מצרים לעיניהם ולא יסקלנו

מה קשה מהתרגום? הוא מפרש הטעם כי לא יוכלון המצרים לאכול את העברים - משום שהעברים אוכלים בהמות שהם אלוקיהם. כך שהמצרים היו אוכלים לחם, וכמו שנמצא בענין שר האופים. כמו כן רש"י (בראשית פרק לז, לו) כתב וז"ל: שר הטבחים - שוחטי בהמות המלך. אמנם באונקלוס מצאתי שפירש שר הטבחים "רב קטוליא" והיינו שר הטובח ב...
על ידי מהבהב בחושך
20 אפריל 2020, 11:17
פורום: נושאים בפיקוח [הודעות בפורום זה יפורסמו רק לאחר אישור]
נושא: סיפורים שלא היו
תגובות: 260
צפיות: 5789

Re: סיפורים שלא היו

בספר מאיר עיני ישראל, המלא בהמצאות כביכול על הח"ח זיע"א מסופר על גנב שפרץ לביתו של הח"ח וגנב את גביעו. ע"פ הסיפור הח"ח קם רדף אחריו תוך שהוא צוער "מחול לך מחול לך". נכדו של הח"ח הג"ר הלל זקס ז"ל תמיד הוקשה על המעשה, והרי מה מועיל מחילה זו מאחר ובאיסורא אתא לידיה. הלך ושאל את אמו בת הח"ח שדרה עמו בב...
על ידי מהבהב בחושך
20 אפריל 2020, 11:13
פורום: הקורונה והשלכותיה - באספקלריא של תורה [הודעה בפורום זה תפורסם רק לאחר אישורה ע"י מנהל]
נושא: מה הסדר לקבל מכונת הנשמה.
תגובות: 48
צפיות: 602

Re: מה הסדר לקבל מכונת הנשמה.

האם יש קדימה לחולה שאינו סופני לחולה סופני???

לחולה עם סיכויי החלמה גבוהים יותר???
על ידי מהבהב בחושך
19 אפריל 2020, 00:27
פורום: עדכונים נחוצים בלבד - אודות הקורונה
נושא: הקורונה פוגעת במיוחד ביהודי חו"ל
תגובות: 89
צפיות: 1493

Re: הקורונה פוגעת במיוחד ביהודי חו"ל

כמדומני שריה"ל עלה עוד לפני הרמב"ן, ולא היה מקובל.
על ידי מהבהב בחושך
19 אפריל 2020, 00:10
פורום: בית המדרש
נושא: האם שמירת פקדון קודמת לשמירת ממונו?
תגובות: 15
צפיות: 151

Re: האם שמירת פקדון קודמת לשמירת ממונו?

אמנם בב"מ צג: אמרינן בגמ' דשומר חנם חייב להציל בחינם ושומר שכר בשכר. לפי"ז בשאלתך יהיה חילוק בין ש"ח לש"ש נראה דיש לחלק בכמה אנפי. א. בגמרא, האונס לא מאפשר הצלת הממון, אא"כ יציל בשכר ברועים ובמקלות. משא"כ כאן יכול להציל בקל ובלא הפסד, רק שאם יציל יבוא לו הפסד מצד אחר. ול"ח אונס. וכן חילק בתשו' הרמ"...
על ידי מהבהב בחושך
18 אפריל 2020, 20:58
פורום: בית המדרש
נושא: מה זה 'ציון'? ארץ ישראל, ירושלים, הר הבית, בית המקדש
תגובות: 37
צפיות: 527

Re: מה זה 'ציון'? ארץ ישראל, ירושלים, הר הבית, בית המקדש

שאלת הר"א זילברמן שהבאת איננה קשה, שהרי לשון הפסוק בתהלים (סוף קלה) 'ברוך ה' מציון, שכן ירושלם הללולי-ה', כך שגם במקרא מצינו שלשון שכינה ביחוד הוא על ירושלים ולא על ציון הנזכרת עמה, ממילא תיתכן לשון חז"ל בתפילת מוסף המועדות ו'לירושלים בית מקדשך'. (וגם שם כמובן ניתן להסביר בכפל לשון - ירושלים שבה בי...
על ידי מהבהב בחושך
18 אפריל 2020, 20:49
פורום: בית המדרש
נושא: האם שמירת פקדון קודמת לשמירת ממונו?
תגובות: 15
צפיות: 151

Re: האם שמירת פקדון קודמת לשמירת ממונו?

בש"ך סימן ש"ג סק"ז כתב מפורש בשם תשו' רמ"א, בגונא שפרצה דליקה ויכל להציל את שלו או של חבירו, והציל את של עצמו דחייב בין ש"ח בין ש"ש.
ובקצות ונתיבות שם חלקו עליו לגבי ש"ח.
ו
על ידי מהבהב בחושך
17 אפריל 2020, 16:55
פורום: סידור התפילה
נושא: מחויבות מוסרית
תגובות: 16
צפיות: 208

Re: מחויבות מוסרית

אנו אומרים בתפילת שבת ויום טוב לפיכך אנחנו חייבים להודות לך והתעוררתי לשאלה היכן אנו מחויבים להודות לה'  וחשבתי שאולי טמון כאן אחד מיסודות התורה שלפי התורה יש מחויבות מוסרית לקיים דברים אשר נראים כמוסרים אף שאינם חלק ממצוות התורה וזה גם חלק ממה שאנו בעצם מחויבים לקיים את רצונו יתברך לולי היינו נשבע...
על ידי מהבהב בחושך
17 אפריל 2020, 16:53
פורום: סידור התפילה
נושא: מחויבות מוסרית
תגובות: 16
צפיות: 208

Re: מחויבות מוסרית

שאלה יפה אבל אינה קשורה לעצם העניין מ"מ אני חושב שהמושג הודיה הוא לא על בקשה שהתקבלה אלא טוב בעצם אף שלא רצינו בזה כי עד כמה שהדבר הוא טוב הרי שאנו מחויבים להודות ואף שאין אני ביקשנו להגיע לעולם אך לאחר שהגענו היינו יכולים להגיע פגומים או כל דבר אחר ועל זה יש להודות וכן על עצם ההגעה לעולם על מנת לק...
על ידי מהבהב בחושך
17 אפריל 2020, 13:08
פורום: הקורונה והשלכותיה - באספקלריא של תורה [הודעה בפורום זה תפורסם רק לאחר אישורה ע"י מנהל]
נושא: סיכום כל הסיבות שנאמרו ע"י רבנים על מה בא לנו הצרה הזו
תגובות: 32
צפיות: 548

Re: סיכום כל הסיבות שנאמרו ע"י רבנים על מה בא לנו הצרה הזו

שיתא אלפי כתב:
27 מרץ 2020, 04:36
בן אדם מתאמץ , נכון זה כבוד וכסף, אבל באמת בואו נהיה ריאליים וכי הוא חושב רק על כבוד וכסף? זה נבזות לחשוב ככה! מתוך שלא לשמה בה לשמה! וכו'
עיין עבודה זרה עמוד ב'. כל מה שעשו לעצמן עשו.
על ידי מהבהב בחושך
16 אפריל 2020, 20:02
פורום: פסח
נושא: פסח ללא חת"ס בזכות הפורום...
תגובות: 46
צפיות: 702

Re: פסח ללא חת"ס בזכות הפורום...

ג"א מצטרף לדברי הרב יעקב שלם. הנתונים בפורום על חת"ס למינהו גרמו לי להפסיק לחלוטין את השימוש במוצריו.

כומ"כ שימורים נוספים רק בהכשר שלהם - מלפפון חמוץ בהכשר בד"ץ רק לימות השנה. חת"ס רק לפסח.
על ידי מהבהב בחושך
12 אפריל 2020, 18:49
פורום: סידור התפילה
נושא: "ושם נעלה ונראה ונשתחוה לפניך" מאיזה דין צריך להשתחוות?
תגובות: 10
צפיות: 204

Re: "ושם נעלה ונראה ונשתחוה לפניך" מאיזה דין צריך להשתחוות?

אכתי יל"ד דלכאו' הוה מהל' ביאת מקדש וא"כ מדוע מזכירים זאת שבעבור זה עולים וצ"ת. (עויל"ד דכן משמע ד'היוצא מביהמ"ק' והוא הלכה ביוצא מלפני המלך שהוא ענין מורא מקדש) אכן אי נימא דנתחדש בקרא שיש ענין בפ"ע בהשתחויה יבואר טפי, אך לזאת בעינן יסוד מדברי רבותינו ועל זאת ב אם זו הצורה של ביאת מקדש. ויש חיוב ל...
על ידי מהבהב בחושך
12 אפריל 2020, 15:15
פורום: בית המדרש
נושא: מה זה 'ציון'? ארץ ישראל, ירושלים, הר הבית, בית המקדש
תגובות: 37
צפיות: 527

Re: מה זה 'ציון'? ארץ ישראל, ירושלים, הר הבית, בית המקדש

ובנוסח ברכת המזון אומרים, רחם ה' אלוקינו וכו' ועל ירושלים עירך ועל ציון משכן כבודך. ואע"פ שאפש"ל בדוחק, כי משכן כבודך אף הוא מתייחס לעיר, בה נמצא בית המקדש. וגם שעדיין יש להעיר, שהתואר ירושלים מתייחס לעיר, וציון כמשכן כבודו. וכמובן כל זה ביחס למה שהערתי למעלה כי בנוסח תפילת המוספין כתוב הפוך.  [הערה...
על ידי מהבהב בחושך
12 אפריל 2020, 13:41
פורום: בית המדרש
נושא: מה זה 'ציון'? ארץ ישראל, ירושלים, הר הבית, בית המקדש
תגובות: 37
צפיות: 527

Re: מה זה 'ציון'? ארץ ישראל, ירושלים, הר הבית, בית המקדש

נכון. זה מה שהערתי בשורה הבאה בהודעה.
על ידי מהבהב בחושך
12 אפריל 2020, 13:23
פורום: בית המדרש
נושא: מה זה 'ציון'? ארץ ישראל, ירושלים, הר הבית, בית המקדש
תגובות: 37
צפיות: 527

Re: מה זה 'ציון'? ארץ ישראל, ירושלים, הר הבית, בית המקדש

פלא שלא ציינו מנוסח התפילה לימים אלו.
והביאנו ל'ציון' עירך ברינה. ול'ירושלים' בית מקדשך בשמחת עולם.

וכמובן הוא סותר למה שאומרים בכל מקום. ולירושלים עירך ברחמים תשוב. וכדומה.
על ידי מהבהב בחושך
07 אפריל 2020, 17:17
פורום: פסח
נושא: כרפס יותר מכזית
תגובות: 32
צפיות: 300

Re: כרפס יותר מכזית

וכן כתב הרמב"ם פ"ח ממצה שאוכל כזית. וחזר והדגיש וכן כל המסובין אין אוכל פחות מכזית.
על ידי מהבהב בחושך
07 אפריל 2020, 12:15
פורום: פסח
נושא: כנגד ארבעה בנים
תגובות: 2
צפיות: 65

Re: כנגד ארבעה בנים

כידוע הרבה דרושים נאמרו בזה. ואשתדל שלא לכתוב בכאן אלא דברים הקרובים לפשט. אף שקשה להימלט מן הדרושים המפולפלים בזה. הנה הרשע שאילתו בקרבן פסח. התם במצוות פטר חמור. והשאינו יודע לשאול, והגדת לבנך 'בעבור זה'. תשובתו היא בליל הפסח. והחכם שאלתו בדברים בפרשת ואתחנן אחר מת"ת. ואינה מתייחסת לאיזו מצווה מסו...
על ידי מהבהב בחושך
07 אפריל 2020, 01:29
פורום: פסח
נושא: שאלת תם, ואילו לא הוציאנו היינו אנו וכו' משועבדים לפרעה במצרים, האם לא היה מתן תורה?!
תגובות: 6
צפיות: 104

Re: שאלת תם, ואילו לא הוציאנו היינו אנו וכו' משועבדים לפרעה במצרים, האם לא היה מתן תורה?!

ראיתי בעבר בספר שם משמואל (סוכטשוב) על הגדה של פסח, שכתב בזה דברים. ואין הספר לפני כעת להעתיק לשונו. וזה כלל דבריו: היה העולם חוזר לתוהו, אין הכוונה ללא קיום כלל. רק קיום במצב של תוהו ובוהו. זו כוונת דברי חז"ל. כשישראל משועבדים לפרעה במצרים, היינו מצב של תוהו. ע"ש מה שפירש בזה עוד. והא לכם הקישור. ...
על ידי מהבהב בחושך
07 אפריל 2020, 01:13
פורום: פסח
נושא: שאלת תם, ואילו לא הוציאנו היינו אנו וכו' משועבדים לפרעה במצרים, האם לא היה מתן תורה?!
תגובות: 6
צפיות: 104

Re: שאלת תם, ואילו לא הוציאנו היינו אנו וכו' משועבדים לפרעה במצרים, האם לא היה מתן תורה?!

ראיתי בעבר בספר שם משמואל (סוכטשוב) על הגדה של פסח, שכתב בזה דברים.

ואין הספר לפני כעת להעתיק לשונו. וזה כלל דבריו:

היה העולם חוזר לתוהו, אין הכוונה ללא קיום כלל. רק קיום במצב של תוהו ובוהו. זו כוונת דברי חז"ל.
כשישראל משועבדים לפרעה במצרים, היינו מצב של תוהו. ע"ש מה שפירש בזה עוד.
על ידי מהבהב בחושך
06 אפריל 2020, 12:20
פורום: בית המדרש
נושא: סיום מסכת לבכורים השנה מה עושים?
תגובות: 8
צפיות: 134

Re: סיום מסכת לבכורים השנה מה עושים?

ב.א. כתב:
06 אפריל 2020, 11:56
ראיתי מכתב מכמה פוסקים שלא להתענות (הגר"י זילברשטיין, הגר"ש רוזנברג, הגר"י סילמן, הגרמ"ש קליין, הגר"ש בעדני).

ונימוקם???
על ידי מהבהב בחושך
03 אפריל 2020, 07:39
פורום: בית המדרש
נושא: לחתוך "שלם" לפני הברכה
תגובות: 7
צפיות: 113

Re: לחתוך "שלם" לפני הברכה

עי' בר"ן פסחים כה: בדפי הרי"ף דמש"ה נהגינן לחתוך המצה קודם ה'מגיד',שלא לחותכה סמוך לברכה.

עבור לחיפוש מתקדם