החיפוש הניב 48 תוצאות

על ידי מישהוא
04 מאי 2020, 20:18
פורום: תנ"ך ופרשת שבוע
נושא: אסורה נא, למה? מתוך סקרנות? משרע"ה אדון הנביאים!!!
תגובות: 21
צפיות: 3616

Re: אסורה נא, למה? מתוך סקרנות? משרע"ה אדון הנביאים!!!

יודע ספר כתב:
"כתוב כאן לענ"ד יסוד גדול שנוגע מאד לתקופתינו אנו!!
'לעולם אל תחכה שהקב"ה יתגלה אליך- תפנה אתה אליו'!!!"

הדברים יפים ונכונים,
וביותר, דבזה שכתוב וירא ה' כי סר לראות רואים שדווקא בגלל שסר לראות אז ויקרא אליו אלוקים.
על ידי מישהוא
29 אפריל 2020, 19:41
פורום: הקורונה והשלכותיה - באספקלריא של תורה [הודעות בפורום זה יפורסמו רק לאחר אישור]
נושא: בגדר פיקוח נפש לפנינו
תגובות: 2
צפיות: 74

Re: בגדר פיקוח נפש לפנינו

בחזו"א שהבאת יש, שבחולי המהלכת הו"ל כאויבים שצרו בעיר שחוששים אף לחשש רחוק,
ולכאו' הוא הדין לכה"פ לפנינו אף אם נחשב חשש רחוק.
ומכ"ש שכנראה אם יתירו את כל בתי כנסת והישיבות החשש הוא וודאי. ועוד שמזיק את הרבים
וכנראה זה מה שבאת להוכיח.
על ידי מישהוא
01 מרץ 2020, 15:28
פורום: פורים
נושא: האם כל הפושט יד נותנים לו?
תגובות: 1
צפיות: 52

האם כל הפושט יד נותנים לו?

ידוע בפורים שנותנים מעות לכל מי שמבקש מדין כל הפושט. ןלכאו' דבר זה בטעות יסודו, דנראה בשו"ע ובטור (סי' תרצ"ד) דדין זה נאמר כלפי דין מתנות לאביונים שיוצאים ידי חובה בכל מי שפושט יד ואין צריך לדקדק אחריו אם הוא רמאי. והנה נוהגים הבני תורה לדקדק אחר אביון מהודר, ולכאו' זה נובע מאותה טעות שחושבים שהדין ...
על ידי מישהוא
25 פברואר 2020, 20:21
פורום: ספרים
נושא: בקשת קבצים מאוצר החכמה ומאגרים נוספים
תגובות: 507
צפיות: 25801

Re: בקשת קבצים מאוצר החכמה ומאגרים נוספים

זקוק לי מאמרו של ר' משה שיינפלד "בין פרנקפורט לפרשבורג" (כמדומני שזה השם של המאמר)
על ידי מישהוא
25 פברואר 2020, 20:12
פורום: הלכה ומנהג
נושא: לשה"ר על עצמו
תגובות: 39
צפיות: 311

Re: לשה"ר על עצמו

שמעיה כתב:
25 פברואר 2020, 11:13
מישהוא כתב:
17 פברואר 2020, 20:11
האם מותר לבן אדם לספר לשה"ר על עצמו?

כן

פסק שלך?" או שיש לך מקור/ראיות?
על ידי מישהוא
23 פברואר 2020, 19:36
פורום: הלכה ומנהג
נושא: לשה"ר על עצמו
תגובות: 39
צפיות: 311

Re: לשה"ר על עצמו

הח"ח מסביר שכל הבעיה של אבק לשה"ר הוא שיביא לידי לשה"ר
ולכך אסור לספר לשה"ר לתועלת אם השומע לא יודע שזה לתועלת (עיין בכלל ט')
ונראה שה"ה לספר על עצמו כשהשומעים לא יודעים שמדובר בו עצמו וכהסיפור שהובא מהח"ח.
על ידי מישהוא
18 פברואר 2020, 08:50
פורום: יתרו
נושא: האם אדמה יכולה לדבר
תגובות: 34
צפיות: 333

Re: האם אדמה יכולה לדבר

בגור אריה שם מבאר על מה שרש"י כתב שגם משה הזהירם על כך (שלא לעלות להר), שמשה דרש ק"ו,
כי הקב"ה לא אמר לו להזהיר אותם אלא לעשות גבול אבל הוא למד ק"ו מהגבול שאם הוא מזהיר אותם כ"ש שהוא משה צריך להזהיר אותם, יעו"ש.
ולפי"ז נראה שהגבול דיבר ממש כפשוטו.
על ידי מישהוא
17 פברואר 2020, 20:43
פורום: פורים
נושא: לחפש ילד לילדה
תגובות: 5
צפיות: 112

Re: לחפש ילד לילדה

טעם האוסרים כמדומה הוא משום שיכול להביא לידי תערובת וא"כ בקטן זה לא שייך.
על ידי מישהוא
17 פברואר 2020, 20:15
פורום: יתרו
נושא: האם אדמה יכולה לדבר
תגובות: 34
צפיות: 333

האם אדמה יכולה לדבר

"והגבלת את העם סביב לאמור"
פי' רש"י הגבול אומר להם וכו' האם כפשוטו או שהגבול רומז על כך בעצם היותו?
על ידי מישהוא
17 פברואר 2020, 20:11
פורום: הלכה ומנהג
נושא: לשה"ר על עצמו
תגובות: 39
צפיות: 311

לשה"ר על עצמו

האם מותר לבן אדם לספר לשה"ר על עצמו?
על ידי מישהוא
13 פברואר 2020, 20:12
פורום: אקטואליה
נושא: חשיבות "עשה לך רב"
תגובות: 12
צפיות: 454

Re: חשיבות "עשה לך רב"

השאלה היא איך בוחרים רב להשקפה וכדו'
בשלמא בהלכה הרב נמדד לפי מומחיותו בהלכה אבל בהשקפה איך מודדים זאת?
ומענין לענין האם יש תוקף לרב השכונתי/קהילתי בעניני השקפה?
על ידי מישהוא
12 פברואר 2020, 18:59
פורום: אקטואליה
נושא: תופתעו לגלות - מה הם חושבים על לימוד ה"בקיאות"!
תגובות: 28
צפיות: 666

Re: תופתעו לגלות - מה הם חושבים על לימוד ה"בקיאות"!

אמר רבא לעולם ילמד אדם תורה ואח"כ יהגה שנא' וכו'
ואמר רבא לעולם ליגריס איניש ואע"ג דמשכח ואע"ג דלא ידע מאי קאמר שנאמר "גרסה נפשי לתאבה" גרסה כתיב ולא כתיב טחנה (גמ' ע"ז י"ט א')
על ידי מישהוא
12 פברואר 2020, 15:31
פורום: בשלח
נושא: חוש ההומור של כלל ישראל
תגובות: 11
צפיות: 174

חוש ההומור של כלל ישראל

מה ההסבר בטענה "המבלי אין קברים במצרים לקחתנו למות במדבר"
(נראה שאין זה כי אם עקיצה בלבד, מעניין אם יש עוד מקום כזה בתורה)
על ידי מישהוא
12 פברואר 2020, 15:26
פורום: הלכה ומנהג
נושא: לימוד בחזרת הש"ץ:
תגובות: 24
צפיות: 343

Re: לימוד בחזרת הש"ץ:

הבעיה בזה שיראו אותו ויבואו להתיר לכתחילה, ואולי אפשר שילמד במחשבה.
על ידי מישהוא
11 פברואר 2020, 19:37
פורום: אקטואליה
נושא: תופתעו לגלות - מה הם חושבים על לימוד ה"בקיאות"!
תגובות: 28
צפיות: 666

Re: תופתעו לגלות - מה הם חושבים על לימוד ה"בקיאות"!

בגמ' ע"ז י"ט ע"א כתוב שאדם צריך לגרוס דפי גמרא קודם שמעיין ואפילו ששוכח ואפילו שלא יודע מה שאומר.
אשמח אם מישהוא יעלה את הנוסח.
על ידי מישהוא
10 פברואר 2020, 20:58
פורום: דיני ממונות
נושא: המציאות של ריבית בימינו
תגובות: 21
צפיות: 736

Re: המציאות של ריבית בימינו

הוא לא כתב
איש קטן כתב:
10 פברואר 2020, 07:37
לפותח הנושא 'משמע שרק המלווה עובר'

בן של רב כתב:
17 מאי 2019, 15:16
משמע שהעיקר זה המלוה.
על ידי מישהוא
10 פברואר 2020, 20:00
פורום: אקטואליה
נושא: תופתעו לגלות - מה הם חושבים על לימוד ה"בקיאות"!
תגובות: 28
צפיות: 666

Re: תופתעו לגלות - מה הם חושבים על לימוד ה"בקיאות"!

הסבא זצ"ל היה אומר שסדר דומה לקשר שבשלשלת של מרגליות, שאף שהעיקר הלא הם המרגליות, מ"מ אם יתירוהו יפלו כל המרגליות ארצה... סדר הוא השומר כל טוב שבעולם, אע"פ שהוא לעצמו איננו אלא דבר טפל. ר' ירוחם ממיר, דעת תורה במדבר עמ' יז מה זה שייר לבקיאות? אדם אינו גדל מהמאכלים שהוא אוכל, אלא ממה שהוא מעכל. כך, ...
על ידי מישהוא
09 פברואר 2020, 21:16
פורום: כשרות
נושא: מה החששות בבאגט טוסט ממקום לא כ"כ כשר
תגובות: 9
צפיות: 115

Re: מה החששות בבאגט טוסט ממקום לא כ"כ כשר

א"כ השאלה למה אתה מחמיר לא לאכול את ההכשר,
אם רק בגלל מעשר והפרשת חלה שלא עישרו כראוי מספיק שתעשר ותפריש,
אם בגלל חלב עכו"ם וכדו' שאינך סומך עליהם אל תאכל,
ואם סלסול אתה נוהג בעצמך אז השאלה אם זה יהרוס את הסלסול, כנראה שכן...
על ידי מישהוא
09 פברואר 2020, 21:11
פורום: בשלח
נושא: שירת הים בלשון נוכח או נסתר
תגובות: 2
צפיות: 22

שירת הים בלשון נוכח או נסתר

בתחילת שירת הים אומרים בלשון נסתר כי 'גאה גאה' ולא גאית וכן 'רמה בים' ולא רמית וכן 'זה א-לי ואנווהו' ולא ואנווך וכו'
ובהמשך מתחילים לומר בלשון נוכח, 'ימינך ה'' ולא ימין ה' וכן 'וברוב גאונך' ולא גאונו וכן 'עם זו גאלת' ולא גאל וכו' ויל"ע בזה
על ידי מישהוא
09 פברואר 2020, 21:04
פורום: כשרות
נושא: מה החששות בבאגט טוסט ממקום לא כ"כ כשר
תגובות: 9
צפיות: 115

Re: מה החששות בבאגט טוסט ממקום לא כ"כ כשר

עוד א' כתב:
09 פברואר 2020, 20:59
ותולעים בתבלינים וכדו' נראה שאחרי שחיממו ובישלו כבר בטלו ומספק אפשר לסמוך
נניח שזה נכון אבל איך מותר לך להגיד להם להכין לך ולבטל איסור לכתחילה?
על ידי מישהוא
09 פברואר 2020, 21:02
פורום: כשרות
נושא: מה החששות בבאגט טוסט ממקום לא כ"כ כשר
תגובות: 9
צפיות: 115

Re: מה החששות בבאגט טוסט ממקום לא כ"כ כשר

עוד א' כתב:
09 פברואר 2020, 20:59
הגבנ"צ לכאורה אין בו כ"כ בעיית כשרות כמו הרבה מוצרי חלב.
חלב עכו"ם?!
על ידי מישהוא
09 פברואר 2020, 20:48
פורום: אקטואליה
נושא: הדרכת חתנים
תגובות: 24
צפיות: 724

Re: הדרכת חתנים - בירור המציאות

יחי כתב:
07 פברואר 2020, 09:18
ד''א, זה קצת מצחיק שכולם כותבים -- וגם אני -- לא נתקלתי בשום דבר חדש וכו', זה פשוט מראה שהם לומדים מספרי קיצורים ותו לא.
נכתב בשאלה כך האם נתקלתם בהלכה בסיסית ביותר !!!! שלא ידעתם
על ידי מישהוא
09 פברואר 2020, 20:45
פורום: אקטואליה
נושא: הדרכת חתנים
תגובות: 24
צפיות: 724

Re: הדרכת חתנים - בירור המציאות

מסיח לפי תומו כתב:
06 פברואר 2020, 20:53
2. האם מטעם הישיבה היה מעקב או פיקוח אם אתם באמת הלכתם ללמוד את ההלכות?
לא
מסיח לפי תומו כתב:
06 פברואר 2020, 20:53
3. מה היתה רמתו התורנית והרוחנית של מי שלימד, מו"ץ? אברך בקי? מדריך? חבר?
מו"צ
מסיח לפי תומו כתב:
06 פברואר 2020, 20:53
4. האם עברתם איזו בחינה כל שהיא לפני החתונה?
חולקה חוברת שבתוכה היו שאלות לשינון
על ידי מישהוא
09 פברואר 2020, 20:31
פורום: הלכה ומנהג
נושא: חליצת נעלי הכהנים במקום מטונף
תגובות: 0
צפיות: 38

חליצת נעלי הכהנים במקום מטונף

האם יש היתר שלא לחלוץ נעליים לברכת כהנים כשהמקום מטונף או שמא עדיף שלא לעשות ברכת כהנים בהאי גוונא?
על ידי מישהוא
07 פברואר 2020, 09:42
פורום: בית המדרש
נושא: המוציא מחבירו עליו הראיה האם יש עניין להחמיר
תגובות: 25
צפיות: 316

Re: המוציא מחבירו עליו הראיה האם יש עניין להחמיר

HaimL כתב:
28 ינואר 2020, 10:53
בפשטות, רק היכן שכתוב בהלכה שחייב הבא לצאת ידי שמיים.
בריש הכונס יש ד' דברים שהעושה אותם פטור בדיני אדם וחייב בדיני שמים,
ובירושלמי שם כתוב שמהשמים לא מוחלים לו עד שישלם (ועיין בחזו"א שם)
ולפי"ז זה לא שיש ענין לשלם, אלא חייבים, רק שזה לא חוב לחבירו,
על ידי מישהוא
04 פברואר 2020, 21:12
פורום: אקטואליה
נושא: עצות פרקטיות למידת השמחה
תגובות: 30
צפיות: 884

Re: דרושות עצות פרקטיות למידת השמחה

בן טובים כתב:
03 פברואר 2020, 05:44
ולכן אין בו ריח כפירה או זוהמה רח"ל. והוא נקי.
לא כל פעם שמוחקים או משנים מילים בעייתיות הספר נהפך לנקי בפרט שריח עוד יותר קשה למחוק ולמיחש מבעי
על ידי מישהוא
04 פברואר 2020, 20:55
פורום: אקטואליה
נושא: הדור הבא - לאן?
תגובות: 138
צפיות: 3893

Re: הדור הבא - לאן?

האמת היא לדעתי מה לעשות כמו תמיד איפה שהוא באמצע, יש מעלה בדרכים חדשות כל עוד אינם פורצים גדר, היו כנראה בכל הדורות הגדולים שהביאו דרכים חדשות לצד גדולים ששמרו על הגבולות והיסודות שבהם לא יגעו ותרווייהו צריכי ולזה צריך גדולים שקבלו במסורת מה הם הגבולות ולא מסברא בעלמא מה שנראה לי כך או כך, לא כל חדש...
על ידי מישהוא
03 פברואר 2020, 21:11
פורום: בית המדרש
נושא: לשון נורא של החינוך על מי שיש לו ואינו מלוה
תגובות: 27
צפיות: 241

Re: לשון נורא של החינוך על מי שיש לו ואינו מלוה

כנראה יראת שמים ולא מעיקר הדין
על ידי מישהוא
03 פברואר 2020, 21:07
פורום: בית המדרש
נושא: לשון נורא של החינוך על מי שיש לו ואינו מלוה
תגובות: 27
צפיות: 241

Re: לשון נורא של החינוך על מי שיש לו ואינו מלוה

מסתבר בערבות שיכול לעמוד בה שאל"כ ה"ה כגזלן שמעתי מעשה בחזו"א שפעם חתם ערבות למישהוא ולאחר תקופה פגש את אותו אדם ושאל אותו אם החזיר כבר את ההלוואה, ענה לו אותו אדם כן מזמן, שאלו החזו"א מדוע לא אמרת לי, אמר לו למאי נפ"מ, ענה לו החזו"א מאותו זמן שחתמתי שמתי כסף בצד כשווי ההלוואה למקרה שאצטרך לשלם...
על ידי מישהוא
03 פברואר 2020, 20:35
פורום: דעת דורות
נושא: מי הם מחברי ספרים גדולים החיים אתנו
תגובות: 82
צפיות: 1387

Re: מי הם מחברי ספרים גדולים החיים אתנו

מחבר משניות מי באר

עבור לחיפוש מתקדם