החיפוש הניב 106 תוצאות

על ידי סתם איש
26 ינואר 2020, 22:32
פורום: דיני ממונות
נושא: דמי נסיעה בתחבורה צבורית
תגובות: 9
צפיות: 404

Re: דמי נסיעה בתחבורה צבורית

ועיקר שאלתי לא היתה על האוטובוס הראשון שכבר דשו רבים בעניין, אלא על כך שבגלל שהאוטובוס 'נתקע', ושלחו לי אוטובוס אחר, יוצא שאני חייב לשלם על הנסיעה, וזה פרדוקס. מה הפרדוקס? זה לא שזכית בנסיעה ללא תשלום אלא שעל פי חוק כשאין מכשיר לא מוטל עליך לשלם [אם אכן זה החוק] כי לא מוטל עליך לרוץ אחרי החברה. אבל...
על ידי סתם איש
26 ינואר 2020, 22:26
פורום: כשרות
נושא: האם מותר להשתמש בכלים של הכשר שאיני אוכל
תגובות: 11
צפיות: 220

Re: האם מותר להשתמש בכלים של הכשר שאיני אוכל

ושם יד ב "אע"פ שנחלקו ב"ש וב"ה בצרות ובאחיות בגט ישן ובספק אשת איש ובמגרש את אשתו ולנה עמו בפונדק בכסף ובשוה כסף בפרוטה ובשוה פרוטה לא נמנעו ב"ש מלישא נשים מבית הלל ולא ב"ה מבית שמאי ללמדך שחיבה וריעות נוהגים זה בזה לקיים מה שנאמר (זכריה ח, יט) האמת והשלום אהבו..." המעיין שם בסוגיא רואה את ההיפך הג...
על ידי סתם איש
26 ינואר 2020, 22:22
פורום: כשרות
נושא: פירות וירקות בחנות שנגעו בהם ללא נטילת ידים
תגובות: 13
צפיות: 171

Re: פירות וירקות בחנות שנגעו בהם ללא נטילת ידים

פירות וירקות זה פחות בעיה כי י"א שמהני אחרי נגיעה לשטוף אותם. אבל לחם שלא באריזה זה יותר מסובך.
על ידי סתם איש
26 ינואר 2020, 22:20
פורום: כשרות
נושא: האם צריך הכשר למעונות ומה ההבדל בין זה לקייטרינג
תגובות: 26
צפיות: 233

Re: האם צריך הכשר למעונות ומה ההבדל בין זה לקייטרינג

כיצד אוכלים בבית אנשים אחרים בברית יצחק ופדיון הבן וכדו'? אלא ודאי שסומכים על חזותו של בעה"ב שהוא שומר תו"מ, ועל סמך הדין דע"א נאמן באיסורין. ומה שמצריכים במסעדות תעודת כשרות - לפי שיש לאדם 'נגיעה' שיכול לחסוך אם לא יקפיד על כשרות, כגון בעלויות של מוצרי מהדרין, או בזמן עבודה של ברירת קטניות וכדו'. ...
על ידי סתם איש
26 ינואר 2020, 15:22
פורום: הלכה ומנהג
נושא: משנה ברורה ציין לשו״ת של האחרונים
תגובות: 18
צפיות: 221

Re: משנה ברורה ציין לשו״ת של האחרונים

עוד דבר מעניין ראיתי, בביאור הלכה האחרון בסי' של"ו, שהוא חולק שם על החיי אדם ועוד אחד מאחרוני זמננו, ולכאורה פשוט שכוונתו להגר"ז (הגם שזה מעניין קצת שקורא לו 'אחרוני זמננו'), הרי שאת החיי אדם הזכיר בפירוש שחולק עליו, אבל את הגר"ז הזכיר רק ברמיזא ולא רצה לכתוב במפורש שהוא בא לחלוק עליו! וכן הוא בהלכ...
על ידי סתם איש
26 ינואר 2020, 15:02
פורום: דיני ממונות
נושא: קרן והשיב - השבת חובות אם קיימים אך בלתי ידועים
תגובות: 12
צפיות: 2458

Re: קרן והשיב - השבת חובות אם קיימים אך בלתי ידועים

חילך לאורייתא כתב:
26 ינואר 2020, 14:54
סתם איש כתב:
26 ינואר 2020, 14:02
 
מבכים עם כל מילה


אני מקוה שאתה מסכים ולא מבכה
על ידי סתם איש
26 ינואר 2020, 14:05
פורום: דיני ממונות
נושא: עבודת עריכה נמחקה - על מי ההפסד?
תגובות: 4
צפיות: 377

Re: עבודת עריכה נמחקה - על מי ההפסד?

לכאורה יש לדון מצד נוסף שהרי כל הצד שהמעביד חייב לשלם הוא שכביכול כבר זכה בעבודה, [כך כתבו הפוסקים [נתיבות וחזו"א] לחלק על נזק שנגרם בעבודה שזה תלוי למי שייך החומר גלם, שאם שייך לפועל אם כן התשלום הוא רק על המכירה של החפץ הגמור] ואם כן המכבה הוא מזיק.
על ידי סתם איש
26 ינואר 2020, 14:02
פורום: דיני ממונות
נושא: קרן והשיב - השבת חובות אם קיימים אך בלתי ידועים
תגובות: 12
צפיות: 2458

Re: קרן והשיב - השבת חובות אם קיימים אך בלתי ידועים

כל גמ"ח ישמח לקבל סוג כזה של "פקדונות". לפי מה שאני הבנתי זה לא ממש הגמ"ח של פייגנבוים, אלא יש פה מישהו חוץ ממנו שמקדם את העניין הזה כל הזמן, הקים אתר ועוד ועוד, כאשר יש לו לכאורה עניין בנושא, לא יודע מה, ועל כן אולי כבר עדיף לגשת לגמ"ח שמכירים ולתת לו. בס"ה מדובר בגימיק שיווקי ללא שום דבר עקרוני מ...
על ידי סתם איש
26 ינואר 2020, 14:00
פורום: דיני ממונות
נושא: תשלום חוב - פטנט חדש לחוב שנשכח
תגובות: 5
צפיות: 216

Re: תשלום חוב - פטנט חדש לחוב שנשכח

זה פשוט אותו רעיון בדיוק של קרן והשיב שקיים כבר מספר שנים בפיקוח ר' נפתלי נוסבוים
על ידי סתם איש
26 ינואר 2020, 13:54
פורום: כשרות
נושא: האם צריך הכשר למעונות ומה ההבדל בין זה לקייטרינג
תגובות: 26
צפיות: 233

Re: האם צריך הכשר למעונות ומה ההבדל בין זה לקייטרינג

בעיה נוספת שישנה בישיבות הוא שהגוי נמצא לבד עם הכלים ומבואר בהלכה שיש לחוש שמא בישל בהם לצורכו. אמנם יש לדון אם שייך זה בסירים של ישיבות אבל הדבר צריך ברור.
בעבר בחור מישיבה פלונית 'סחב' את מנהלי הישיבה להרב אלישיב על זה ולמיטב ידיעתי הרב אלישיב הסכים עימו שיש לחוש לזה.
על ידי סתם איש
26 ינואר 2020, 13:47
פורום: הלכה ומנהג
נושא: בעיה של ריבית בקרן הוכשטיין
תגובות: 14
צפיות: 695

Re: בעיה של ריבית בקרן הוכשטיין

שאלתי בעבר יהודי ת"ח גדול העוסק רבות בעניני ריבית [לדוג' כל התנהלות גלאט הון נעשה בהתייעצות [גם] עימו], ואמר לי שהוא סבור שזה חשש דאורייתא, אבל אחד מהאחראים על הקרן [כמדו' הרב פוס] אמר לו שהגרש"ז התיר לו זאת.
על ידי סתם איש
09 ינואר 2020, 22:52
פורום: ברכות
נושא: ברכות ו: - מי שאינו מחזיר שלום לחבירו - גזלן
תגובות: 12
צפיות: 973

Re: ברכות ו: - מי שאינו מחזיר שלום לחבירו - גזלן

בתוס'ק ב"ק עג' ב' כתב ששיעור תוכ"ד הוא משום שצריך להחזיר שלום, ואם יכול בהנד ראש אמאי בעי שיעור זה
על ידי סתם איש
09 ינואר 2020, 22:51
פורום: ברכות
נושא: ברכות ד: "חכמים עשו סייג לדבריהם" והרי קריאת שמע דאורייתא היא ??
תגובות: 8
צפיות: 88

Re: ברכות ד: "חכמים עשו סייג לדבריהם" והרי קריאת שמע דאורייתא היא ??

כלפי ליא כתב:
09 ינואר 2020, 20:31
סייג לדבריהם שלכתחילה יקראו מיד, ועל חלק זה של רבינו יונה אין חולק

זכורני שהרשב"א הביא כן מהגאונים אבל הוא עצמו חולק.
והשו"ע פסק שיקרא מיד והמשנ"ב ביאר דבריו משום זריזים ולא מטעם הר"י. וכמדומה שמקור המשנ"ב הוא בלבוש, והערוה"ש תמה על השו"ע אמאי פסק כדעת הר"י. 
על ידי סתם איש
09 ינואר 2020, 22:45
פורום: בבא מציעא
נושא: האם אי ידיעה על קיום הממון נחשבת כיאוש?
תגובות: 11
צפיות: 124

Re: האם אי ידיעה על קיום הממון נחשבת כיאוש?

זכורני שיש ע"ז דברים ברשב"א סוף ב"ק,
על ידי סתם איש
09 ינואר 2020, 22:43
פורום: הלכה ומנהג
נושא: האם תאורת הצג של מעלות החום במזגן - נחשבת כאור בתוך החדר?
תגובות: 8
צפיות: 236

Re: האם תאורת הצג של מעלות החום במזגן - נחשבת כאור בתוך החדר?

שמעתי מאחד מתלמידי הרב צוקר מפונביז' [שה' ישלח דברו וירפאהו] לענין לישון יחידי בחדר שיש מקילים שיש אור, שאף כה"ג נחשב אור, ובפשוטו הדינים שווים, [שאי"ז ענין של צניעות כמש"כ כן אחד אלא שאור נחשב כמו שיש עוד אדם בחדר וכמש"כ בגמ' לענין מזיקים ועוד ואכ"מ].
על ידי סתם איש
31 יולי 2019, 21:06
פורום: הלכה ומנהג
נושא: בקשת מידע: מי מגדולי ישראל הלך עם תפילין כל היום (בסתר או בגלוי) והאם יש מי שכתב שזה לא ראוי.
תגובות: 68
צפיות: 1466

Re: בקשת מידע: מי מגדולי ישראל הלך עם תפילין כל היום (בסתר או בגלוי) והאם יש מי שכתב שזה לא ראוי.

להשאיר אחרי השקיעה זה מפורש בהלכה שמותר ורק בפני ע"ה אסור. אז כל מי שראה אי מי שהשאיר שיקח כמחמאה שהמניח סבור שאינו ע"ה.
על ידי סתם איש
17 יולי 2019, 20:48
פורום: דעת דורות
נושא: מרן ראש הישיבה הגר"ש אויערבך זיע"א
תגובות: 181
צפיות: 17831

Re: מרן ראש הישיבה הגר"ש אויערבך זיע"א

קראתי ושניתי על כל ג' חלקיו, ונא לשתות כוס מיץ ולהירגע.
על ידי סתם איש
17 יולי 2019, 20:39
פורום: דעת דורות
נושא: מרן ראש הישיבה הגר"ש אויערבך זיע"א
תגובות: 181
צפיות: 17831

Re: מרן ראש הישיבה הגר"ש אויערבך זיע"א

שמעתי מאחד מחשובי הת"חים העוסק רבות במסכת שבת [ר' נחום אייזנשטיין רב שכונת מעלות דפנה] שספר "דרכי שמואל" על שבת שיצא לאחרונה - הוא "הספר הכי טוב על המסכת"! עם כל הכבוד לספר ולמחברו. אבל איזה יומרנות! או שהאדם הנ"ל לא קרא ולא שנה במסכת שבת וספריה או שיש לו ענין כלשהו. משנת שבת מנחת אריאל מגילת ספר ו...
על ידי סתם איש
03 יולי 2019, 20:30
פורום: בית המדרש
נושא: ציצית - הנהגות מעניינות
תגובות: 20
צפיות: 746

Re: ציצית - הנהגות מעניינות

לא הבנתי את תמיהות האנשים כאן. זה ברור לכולם, שכל רגע מקיימים מצוה ושמורידים לא מקיימים. אז למה להוריד ולהפסיד? והדברים נכונים גם לחומרות ולא רק הפסד מצוות בתור למה לא. וכל הנידונים שיכולים לדבר זה האם נכון שאדם יקח את זה כפרויקט בחייים, שודאי זה יגרום שזה יהיה על חשבון חלקים אחרים ברוחניות, כי אדם ...
על ידי סתם איש
03 יולי 2019, 20:23
פורום: בית המדרש
נושא: היכן גנוז הארון?
תגובות: 5
צפיות: 244

Re: היכן גנוז הארון?

ןתימה א"כ למה הגמ' ביומא מציגה זאת כמחלוקת
על ידי סתם איש
03 יולי 2019, 20:22
פורום: בית המדרש
נושא: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי
תגובות: 1265
צפיות: 47588

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי

היכן יש חומרא בשבת טילטול דרך מלבוש יותר מאשר טלטול בידו? מדובר על אותו חפץ באותו רשות וכו', שדרך טלטול אסור ובידו מותר. [לפי חלק משיטות הראשונים].
על ידי סתם איש
02 יולי 2019, 23:05
פורום: בית המדרש
נושא: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי
תגובות: 1265
צפיות: 47588

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי

פיניפיני כתב:
02 יולי 2019, 08:49
באיזה נושא הלכתי בדיני ממונות ראינו מעלה בבת על בן?

הנושא שעליו הגיבו 'מפני שאני זכר הפסדתי' [כתובות קח' ב'].
על ידי סתם איש
02 יולי 2019, 08:23
פורום: בית המדרש
נושא: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי
תגובות: 1265
צפיות: 47588

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי

בנו של בת (דווקא, ודו"ק) חצי שפחה וחצי בת חורין מכהן, שהוא יהיה לכאורה חצי עבד וחצי כהן, לכשישתחרר. חלקי, כיון שהנישואין באיסור מחמת שצד החורין היא גיורת מימלא היא נעשית חללה והבן לא כהן. ויש לדון למ"ד שגיורת שנתגיירה פחותה מבת ג' או שנולדה גיורת אינה אסורה לכהונה בכה"ג שאינה אסורה לכהן אלא מצד השפ...
על ידי סתם איש
01 יולי 2019, 20:26
פורום: בית המדרש
נושא: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי
תגובות: 1265
צפיות: 47588

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי

[אקדים ואומר שאני לא בטוח שתשובתי נכונה]
היכא משכח"ל חצי כהן וחצי ישראל?
על ידי סתם איש
29 יוני 2019, 21:00
פורום: בית המדרש
נושא: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי
תגובות: 1265
צפיות: 47588

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי

מאן דהו כתב:
27 יוני 2019, 02:11
מבין ענין כתב:
27 יוני 2019, 02:10
מאן דהו כתב:
27 יוני 2019, 01:26
 
ישר כח לך על החידה
הפתרון הוא של @מחשבות אני רק הבאתי את המקור
ספק אם מגיע לי תודה..

חידה, איך יתכן  שמאן דהו יגיב פתרון על חידה כולל מקור ולא מגיע לו על זה תודה? 
על ידי סתם איש
11 יוני 2019, 21:35
פורום: הלכה ומנהג
נושא: בשר בחלב במכונת כביסה
תגובות: 7
צפיות: 292

Re: בשר בחלב במכונת כביסה

אין דין מבטלים איסור היכא שאין כוונתו להנות מהאיסור, וכמש"כ הפוסקים גבי להשתמש בבור שנעשה בו יי"נ, וה"ה כאן.
וביותר שכאן כוונתו רק להוציא את האיסור ולא שישאר, ובזה ודאי שאין בעיה, דאל"ה כל הגעלת כלים תהיה אסורה....
על ידי סתם איש
11 יוני 2019, 21:33
פורום: הלכה ומנהג
נושא: בצל שנחתך בסכין חלבית והושם בסיר בשרי
תגובות: 30
צפיות: 985

Re: בצל שנחתך בסכין חלבית והושם בסיר בשרי

מסיח לפי תומו כתב:
10 יוני 2019, 14:13
צודק. זה לא רעק"א, זה פמ"ג וכו"פ. טעיתי.בפמ"ג והכו"פ מבואר שרק אם הבצל הבלוע מבשר התבשל עם חלב אסור גם אם יש ס' בחלב נגד הבלוע [משום שנבלע חלב בבצל ונעשה חנ"נ, ואין הבלוע באוכל מקושר], אבל אם התבשל הבצל בתפו"א ומים לכו"ע חוזר הבצל להתירו.
על ידי סתם איש
10 יוני 2019, 15:19
פורום: אקטואליה
נושא: האם היתה פעם כזו חלוקה באוכלוסיה היהודית כמו היום?
תגובות: 20
צפיות: 752

Re: האם היתה פעם כזו חלוקה באוכלוסיה היהודית כמו היום?

הרבינו יונה ועוד הרבה מהקדמונים כותבים שמי שאוהב את ה' מדקדק בדבריו אף יותר מהמחויב וכן רוצה שכולם יקיימו את רצון ה', וכאן אני שומע שמי שאוהב הוא פחות מדקדק ואפילו מתחצף.... מוזר.
על ידי סתם איש
10 יוני 2019, 15:10
פורום: הלכה ומנהג
נושא: בצל שנחתך בסכין חלבית והושם בסיר בשרי
תגובות: 30
צפיות: 985

Re: בצל שנחתך בסכין חלבית והושם בסיר בשרי

לא ידעתי שיש כו"פ ופמ"ג, ודרך אגב היכן הפמ"ג נמצא?
אבל מסברא אם יש ש"ך ט"ז ומהר"ם שנקטו להקל כדבר פשוט והם היון קדומים וגדולים מהכו"פ ופמ"ג יש צורך להחמיר?

עבור לחיפוש מתקדם