החיפוש הניב 184 תוצאות

על ידי סתם איש
08 מאי 2020, 12:15
פורום: הקורונה והשלכותיה - באספקלריא של תורה [הודעות בפורום זה יפורסמו רק לאחר אישור]
נושא: יש הסבר רוחני מדוע הקורונה פגע יותר בציבור החרדי
תגובות: 36
צפיות: 640

Re: יש הסבר רוחני מדוע הקורונה פגע יותר בציבור החרדי

אבל לתשומת הלב גם לומר שהכל מדרכי ה' ואין לנו השגה יש בכך בעיה, שזה נותן לאדם תחושה נו אם גם צדיקים סובלים אז לא בטוח שמה שאני סובל הוא מפני רשעותי אולי אני שייך למחלקה של צדיק ורע לו.
על ידי סתם איש
06 מאי 2020, 21:24
פורום: בית המדרש
נושא: סקופ אדיר מבעל התניא!!!
תגובות: 53
צפיות: 1029

Re: סקופ אדיר מבעל התניא!!!

  באותו ענין,  שמעתי פעם שהחילוק בין נגלה לנסתר שבנגלה עסוקים בחילוקים, ובנסתר עוסקים בדימויים והקבלות. לא שאני מבין בזה אבל כך שמעתי.  הטעם לכך הוא פשוט שדבר שפחות מבינים לא שייך להגדיר ולחלק, וכל הנסיון שיהיה בזה אחיזה הוא ע"י דימוי למקום אחר. ואפשר לראות את זה אף בנגלה במקום רבים [למשל פרק נערה ...
על ידי סתם איש
01 מאי 2020, 14:12
פורום: כשרות
נושא: חלב טבעי
תגובות: 7
צפיות: 175

Re: חלב טבעי

מי אמר שבגלל זה הוא לא מהדרין, הוא לא מהדרין כי לא היה עליו השגחה , ויכול להיות בעיות למשל של חלב עכו"ם
למה המחלבה לא טורחת לעשות לו הכשר מהדרין, זה לא כל כך משנה יתכן שלא שווה למול הביקוש.
על ידי סתם איש
01 מאי 2020, 14:06
פורום: שבת
נושא: למה מותר לדרוך על נמלים בשבת?
תגובות: 11
צפיות: 394

Re: למה מותר לדרוך על נמלים בשבת?

חזי לאצטרופי כאן סברת הט"ז ש"מ ס"ק ב שהרחיב מאד את עניין דרך אכילה המותר בבורר שמאותו הטעם מותר לאכול עוגה שיש עליה אותיות שהוא דרך אכילה וכנראה מדבריו שהבין שכל שנעשה הדבר בדרך חיות האדם ולא בצורה מיוחדת למלאכה אינו חשיב כמלאכה כלל ואולי ה"נ הכא חשיב כהולך לתומו ולא כעושה מלאכה והוא כעין מה שעלמא ...
על ידי סתם איש
01 מאי 2020, 13:54
פורום: הלכה ומנהג
נושא: בצק מקילו אם חייב בהפרשת חלה
תגובות: 13
צפיות: 189

Re: בצק מקילו אם חייב בהפשרת חלה

ביחס להתפחה אולי יש לדון מצד דיחוי במצוות. וכעין הגמ' שדנה על דיחוי על דבר שתפח לכזית.
[וגם אם נאמר שזה חובת גברא יש דיחוי גם במצוות של חובת גברא כמבואר ברא"ש שישי דיחוי על אבלות].
על ידי סתם איש
01 מאי 2020, 11:31
פורום: בית המדרש
נושא: עשה דוחה לא תעשה בעונג שבת
תגובות: 18
צפיות: 146

Re: עשה דוחה לא תעשה בעונג שבת

יושב אוהלים כתב:
01 מאי 2020, 11:12
סתם איש כתב:
30 אפריל 2020, 22:20
לא כל דבר יוגדר כעונג המחויב שידחה,
אכן, אבל האם היה קס"ד שדבר שכן יוגדר כעונג שבת ידח הלא תעשה? וכי יאכל מאכלות אסורות משום עונג שבת??? אתמהה!
אם אין לו אפשרות אחרת וזה עומד בגדר עדל"ת אז למה לא
במצה ודאי זה הדין [מלבד הגזירה של הירושלמי שיאכל יותר מכזית].
על ידי סתם איש
01 מאי 2020, 08:47
פורום: בית המדרש
נושא: טומאת לידה
תגובות: 4
צפיות: 78

Re: טומאת לידה

אשאל בקצרה (רק ברמה של ד"ת), האם אשה פונדקאית שילדה יש לה טומאת לידה. כידוע יש בזה מחלוקת האם נחשבת היולדת כאמא של הולד או לא. לכאו' אף אם היא אינה נחשבת האמא מ"מ ודאי לכאו' נחשבת יולדת לגבי טומאה. רק השאלה שבקרא כתיב "אשה כי תזריע וילדה זכר", והיינו במזריעה הקרא איירי שיש לה טומאת לידה, ומה יהא לפ...
על ידי סתם איש
01 מאי 2020, 08:43
פורום: בית המדרש
נושא: 'בריאה ו'יצירה' - מה ההבדל?
תגובות: 11
צפיות: 117

Re: 'בריאה ו'יצירה' - מה ההבדל?

בשם הגר"א, יוצר אור ובורא חושך, שהחושך היא בריאה בלי גבול, [שכל מקום שאין את בריאת האור הגוברת עליו יש חושך], ובריאת האור הוא עם גבול וצורה, ולכן לזה קוראים 'יוצר' שיש גם צורה.
על ידי סתם איש
30 אפריל 2020, 22:20
פורום: בית המדרש
נושא: עשה דוחה לא תעשה בעונג שבת
תגובות: 18
צפיות: 146

Re: עשה דוחה לא תעשה בעונג שבת

ולכאורה תמוה וכי קס"ד דלמאן דס"ל עונג שבת הוא מצוה מן התורה יהא מותר לאדם לעבור לא תעשה מן התורה בשבת אם יש לו מזה עונג בשבת?? לא כל דבר יוגדר כעונג המחויב שידחה, וזכורני שבמשנ"ב דן שאע"פ שאסור לאכול חצי שעה קודם זמן מעריב בכ"ז סעודה שלישית יכול לאכול גם סמוך לשקיעה משום שאתי עשה דרבנן של סעודת שבת...
על ידי סתם איש
29 אפריל 2020, 18:21
פורום: הלכה ומנהג
נושא: מוזיאון ישראל
תגובות: 46
צפיות: 1710

Re: מוזיאון ישראל

א' הנידונים באיסור ההליכה למוזיאון ישראל הוא העמדת חלקים מבנין המקדש אשר יתכן שיש בהם מעילה, והעמדתם לתצוגה בדרישת תשלום היא הנאת ממון, והתשלום ע"ז הוא שותפות בהנאת ממון זו, וא"כ בכה"ג יש לדון שיש מעילה גם בקול מראה וריח, וצ"ע. מה פירוש חלקים מבניין המקדש. היש בימינו איזה דבר שנשאר מהמקדש?  וגם אם ...
על ידי סתם איש
28 אפריל 2020, 20:48
פורום: הלכה ומנהג
נושא: חציצה בטבילת עזרא
תגובות: 11
צפיות: 222

Re: חציצה בטבילת עזרא

אבינועם כתב:
27 ינואר 2020, 21:39
ב. 'שלא יהיו ת"ח מצויין' וכו' זה אינו הטעם לתשעה קבין.
זהו רק טעם לאי פרסום ההלכה דתשעה קבין, יעויין שם בגמרא (כב.).

אה"נ שכך מבואר בגמ', אבל הרמב"ם והטור כתבו לא כן, וכבר עמדו בזה נו"כ הטור
 
על ידי סתם איש
26 אפריל 2020, 21:52
פורום: בית המדרש
נושא: בעניין ערבות
תגובות: 33
צפיות: 199

Re: בעניין ערבות

לא הבנתי מה שונה ברכות הנהנים מקידוש אם כוונתך לברכת הקידוש לק"מ שזה חיוב. ואם כוונתך להגפן שבקידוש אמאי אפשר להוציא, כתבו ע"ז הראשונים שכיון שחייב לקדש נחשב שיש חיוב גם לברך הגפן. ואולי נקודה נוספת שהחסרון בברכת הנהנין הוא מה שהיוצא אינו חייב ולכך ל"ש ע"ז ערבות כונתי לברכת הקידוש ועדיין לא הסברת מ...
על ידי סתם איש
26 אפריל 2020, 21:50
פורום: בית המדרש
נושא: בעניין ערבות
תגובות: 33
צפיות: 199

Re: בעניין ערבות

לא הבנתי דברך א.מה הסברא שבצריך דווקא להיות מחוייב  ב. לדברך מה שונה ברכות הנהנין מקידוש שאע"פ שכבר קידשתי ואינני מחויב בקידוש אני יכול לקדש פעם נוספת א. לא כתבתי סברא רק מקור. ב. גם אם קידשת אתה מחויב במצוה, אבל יש מצוות שהאדם כלל לא חייב בהם. לא הבנתי מה שונה ברכות הנהנים מקידוש אם כוונתך לברכת ה...
על ידי סתם איש
26 אפריל 2020, 21:48
פורום: הלכה ומנהג
נושא: תחנון שחוזר אלינו-תלוי למי
תגובות: 44
צפיות: 388

Re: תחנון שחוזר אלינו-תלוי למי

כמה מהדיונים פה תמוהים,
מפורש ברמ"א שאף היכא שאין ס"ת אומרים המזמור ורק אין נופלים על אפיים.
ובמשנ"ב במקום הביא מחלוקת אחרונים אם סגי בשאר ספרים.
והיה נראה שכמה מחו"ר פה דנו בזה.
על ידי סתם איש
26 אפריל 2020, 21:45
פורום: בית המדרש
נושא: בעניין ערבות
תגובות: 33
צפיות: 199

Re: בעניין ערבות

האם דין אדם יכול להוציא את חברו מדין ערבות רק בדברים שהוא בעצמו בר חיובא או שגם בדברים שאינו בר חיובא יכול להוציא  וכן האם בברכות הנהנים שאין יכולת להוציא מדין ערבות זה רק תקנה שצריך להנות בשביל לברך או שלא שייך לברך בלי להנות מבואר שאם אישה אינה מחוייבת בדברים מסויים אינה יכול להוציא, וכן ידוע היר...
על ידי סתם איש
26 אפריל 2020, 21:36
פורום: בית המדרש
נושא: בעניין ערבות
תגובות: 33
צפיות: 199

Re: בעניין ערבות

האם דין אדם יכול להוציא את חברו מדין ערבות רק בדברים שהוא בעצמו בר חיובא או שגם בדברים שאינו בר חיובא יכול להוציא  וכן האם בברכות הנהנים שאין יכולת להוציא מדין ערבות זה רק תקנה שצריך להנות בשביל לברך או שלא שייך לברך בלי להנות מבואר שאם אישה אינה מחוייבת בדברים מסויים אינה יכול להוציא, וכן ידוע היר...
על ידי סתם איש
25 אפריל 2020, 21:55
פורום: בית המדרש
נושא: הגוזל בגד נקי האם יכול להשיבו מלוכלך?
תגובות: 13
צפיות: 144

Re: הגוזל בגד נקי האם יכול להשיבו מלוכלך?

אמנם אם לכלך את הבגד בידים יש לומר שחייב הגזלן מטעם גזלן או מזיק מדין תברא או שתייא איזה היזק ואיזה תברא או שתייא. הבגד עדיין כאן בשלימותו עם תוספת לכלוך מעליו שיורד בכיבוס. אא"כ ההיזק הוא הכיבוס.  בזכרוני שכתוב בראשונים שהיכא שהבגד רק צריך כיבוס אי"ז אלא גרמא, [אולי כתב כן הרשב"א שלכך ל"ש מושג של ...
על ידי סתם איש
24 אפריל 2020, 16:41
פורום: הלכה ומנהג
נושא: למה לא לומדים תנ"ך?
תגובות: 158
צפיות: 1787

Re: למה לא לומדים תנ"ך?

יעוי' בהסכמת הגרי"א וינטרויב זצוק"ל לספר מחמדיה מימי קדם של הרב שמאי אסטרייכר [ספר נפלא לכשעצמו על התנ"ך, לא על הפשט אלא סוגיות בתנ"ך בעומק].
על ידי סתם איש
24 אפריל 2020, 13:19
פורום: הקורונה והשלכותיה - באספקלריא של תורה [הודעות בפורום זה יפורסמו רק לאחר אישור]
נושא: בנושא בידוד הקורונה
תגובות: 21
צפיות: 198

Re: בנושא בידוד הקורונה

עפר ואפר כתב:
24 אפריל 2020, 13:17
סתם איש כתב:
24 אפריל 2020, 09:41

וכמה אנשים אתה מכיר שבשתיים בלילה לא יעברו באדום [הולכי רגל].
סתם איש כתב:
24 אפריל 2020, 13:09
לא שאלתי מה אנשים עושים אלא מה התורה מחייבת.

באמת סתירה חזיתית, ואיך כתבת ש"י מד"נ.
אז נפרט יותר את השאלה, כמה אנשים שנשמעים לתורה אתה מכיר שלא יעברו באדום בשתיים בלילה.
על ידי סתם איש
24 אפריל 2020, 13:13
פורום: הקורונה והשלכותיה - באספקלריא של תורה [הודעות בפורום זה יפורסמו רק לאחר אישור]
נושא: בנושא בידוד הקורונה
תגובות: 21
צפיות: 198

Re: בנושא בידוד הקורונה

עפר ואפר כתב:
24 אפריל 2020, 13:12
סתם איש כתב:
24 אפריל 2020, 13:09
עפר ואפר כתב:
24 אפריל 2020, 11:35


הנושא כעת לא הולכי רגל (הניזק שידפוק את עצמו)
הנושא על רכבים (המזיק)
אנשים נורמלים לא נוסעים באדום בשום פנים ואופן
אם יש חיוב מטעם פיקו"נ הוא גם על הניזק שלא יוזק.
לא שאלתי מה אנשים עושים אלא מה התורה מחייבת.

השאלה שלך רשומה ומצוטטת. מה אתה רוצה.

השאלה מצוטטת והתשובה לא עונה.
על ידי סתם איש
24 אפריל 2020, 13:09
פורום: הקורונה והשלכותיה - באספקלריא של תורה [הודעות בפורום זה יפורסמו רק לאחר אישור]
נושא: בנושא בידוד הקורונה
תגובות: 21
צפיות: 198

Re: בנושא בידוד הקורונה

יש לי שאלה מה הדין אם יש רחוב שיש בו רמזור אדום, אבל אין עכשיו שום מכונית ואני גם מסתכל ורואה שאין אנשים, מותר לי לנסוע? ומה הדין לנסוע בשול? והאם בכלל צריך רשיון בשביל לנהוג? אה"נ זה ממש כמו הספיקות לגבי הבידוד ושאר תקנות. וכמה אנשים אתה מכיר שבשתיים בלילה לא יעברו באדום [הולכי רגל]. הנושא כעת לא ...
על ידי סתם איש
24 אפריל 2020, 11:23
פורום: הלכה ומנהג
נושא: ביעור חמץ ע"י אקונומיקה
תגובות: 24
צפיות: 248

Re: ביעור חמץ ע"י אקונומיקה

כבר בהיותי בישיבה סיפרו על ת"ח אחד שבדק ונתן לכלב אחרי כמה ימים והכלב אכל. אמנם מכיון שהיה שבזמנו היה שני שמועות מיהו אותו ת"ח יתכן ששני השמועות צודקות בחלק שזה לא היה הת"ח השני.... אם תביא לכלב רעל בריח בשר הוא יאכל וימות. ובכן זה מאכל כלב? הכותב דיבר על חומצה, והבנתי שהוא מתכוין על דבר שמכלה, אם ...
על ידי סתם איש
24 אפריל 2020, 11:22
פורום: הקורונה והשלכותיה - באספקלריא של תורה [הודעות בפורום זה יפורסמו רק לאחר אישור]
נושא: מה אתם אומרים על העצה הבאה בנוגע לקריאה"ת בעידן הקורונה?
תגובות: 11
צפיות: 152

Re: מה אתם אומרים על העצה הבאה בנוגע לקריאה"ת בעידן הקורונה?

הבעיה הראשונה איננה משום שהמברך יכול רק לשמוע ואינו צריך לקרוא, ויותר מדין שומע כעונה מה נעשה והשו"ע חולק עליך? ז"ל: "לא יקראו שנים אלא העולה קורא ושליח ציבור שותק או שליח ציבור קורא והעולה לא יקרא בקול רם ומכל מקום צריך הוא לקרות עם השליח ציבור כדי שלא תהא ברכתו לבטלה אלא שצריך לקרות בנחת שלאישמיע...
על ידי סתם איש
24 אפריל 2020, 11:15
פורום: הקורונה והשלכותיה - באספקלריא של תורה [הודעות בפורום זה יפורסמו רק לאחר אישור]
נושא: מכתב הבד"ץ - 'אשובה ארעה צאנך אשמור' על פתיחת תלמודי התורה
תגובות: 102
צפיות: 1654

Re: מכתב הבד"ץ - 'אשובה ארעה צאנך אשמור' על פתיחת תלמודי התורה

לדעתי אין מה לשמוע להנחיות משרד הבריאות לא לקולא ולא לחומרא, ויתרה מכך אין זה כלל התחום שלהם והם מביעים דעה בדבר שאינו שייך להם. ואבאר, כשיש לאדם ל"ע שאלה על עשיית ניתוח, שיש אחוזים שיעזור ואחוזים שיזיק, הרופאים לא אמורים להכריע האם לעשות את הניתוח, אלא מה הסיכויים שיש לכל צד, וההכרעה האם לעשות את ה...
על ידי סתם איש
24 אפריל 2020, 11:03
פורום: הלכה ומנהג
נושא: ביעור חמץ ע"י אקונומיקה
תגובות: 24
צפיות: 248

Re: ביעור חמץ ע"י אקונומיקה

והשנה שמעתי מרב א' שלרגל המצב ולא יכלו לשרוף חמץ בצורה נורמלית שע"י אקונומיקה בעירוב חומצה נגדית [חומצת מלח למשל] זה גדר של שריפה. חידוש גדול מאוד ששייך שריפה שלא ע"י אש.  אמנם יש מקור לזה מדברי הרש"ש הנודעים רפ"ב.   לכאורה דברי הרש"ש לא יועילו כאן, ובדבריו שם מיירי על ביעור בדרך אכילה ומהטעם - שהח...
על ידי סתם איש
24 אפריל 2020, 09:55
פורום: הלכה ומנהג
נושא: ביעור חמץ ע"י אקונומיקה
תגובות: 24
צפיות: 248

Re: ביעור חמץ ע"י אקונומיקה

א. ל. חנן כתב:
23 אפריל 2020, 22:21

והשנה שמעתי מרב א' שלרגל המצב ולא יכלו לשרוף חמץ בצורה נורמלית שע"י אקונומיקה בעירוב חומצה נגדית [חומצת מלח למשל] זה גדר של שריפה.

חידוש גדול מאוד ששייך שריפה שלא ע"י אש.  אמנם יש מקור לזה מדברי הרש"ש הנודעים רפ"ב.
על ידי סתם איש
24 אפריל 2020, 09:53
פורום: הלכה ומנהג
נושא: ביעור חמץ ע"י אקונומיקה
תגובות: 24
צפיות: 248

Re: ביעור חמץ ע"י אקונומיקה

כבר בהיותי בישיבה סיפרו על ת"ח אחד שבדק ונתן לכלב אחרי כמה ימים והכלב אכל. אמנם מכיון שהיה שבזמנו היה שני שמועות מיהו אותו ת"ח יתכן ששני השמועות צודקות בחלק שזה לא היה הת"ח השני....
על ידי סתם איש
24 אפריל 2020, 09:41
פורום: הקורונה והשלכותיה - באספקלריא של תורה [הודעות בפורום זה יפורסמו רק לאחר אישור]
נושא: בנושא בידוד הקורונה
תגובות: 21
צפיות: 198

Re: בנושא בידוד הקורונה

לילה כתב:
23 אפריל 2020, 23:48
יש לי שאלה
מה הדין אם יש רחוב שיש בו רמזור אדום, אבל אין עכשיו שום מכונית ואני גם מסתכל ורואה שאין אנשים, מותר לי לנסוע?
ומה הדין לנסוע בשול?
והאם בכלל צריך רשיון בשביל לנהוג?


אה"נ זה ממש כמו הספיקות לגבי הבידוד ושאר תקנות. וכמה אנשים אתה מכיר שבשתיים בלילה לא יעברו באדום [הולכי רגל].
על ידי סתם איש
23 אפריל 2020, 21:40
פורום: הקורונה והשלכותיה - באספקלריא של תורה [הודעות בפורום זה יפורסמו רק לאחר אישור]
נושא: בנושא בידוד הקורונה
תגובות: 21
צפיות: 198

Re: בנושא בידוד הקורונה

ר' דוב לנדו אומר שהוראת הרופאים מחייבת בשביל זה לא צריך את ר' דוב, רק כוונת השואל היא שודאי שיש הוראה כללית כי אם כולם לא יכנסו ודאי ידביקו, אבל כל יחיד זה חשש רחוק, ויתכן שלא נכלל אף בגדרי ספיקות שיש להחמיר בדיני נפשות, א"כ מהו המחיב על כל יחיד בפני עצמו להיכנס. [וכעין גדרים דרבנן, שגם אם כל מקרה ...

עבור לחיפוש מתקדם