החיפוש הניב 206 תוצאות

על ידי קדמא ואזלא
היום, 00:47
פורום: הקורונה והשלכותיה - באספקלריא של תורה
נושא: ג"א תש"פ - ד"א תש"פ (מ'סדר הדורות')
תגובות: 5
צפיות: 119

Re: ג"א תש"פ - ד"א תש"פ (מ'סדר הדורות')

נסיתי לברר מה היה בב"א תש"פ. זה נראה לפי מה שיצא לי כשלמדתי נושא זה, בימי השופט אלון הזבולני. לפי ספר יוחסין (מאמר ראשון, ד"ה והזקנים קבלו) אולי זה זמנו של יפתח. ואולי ימי הרעב של אלימלך. אך זה לא ברור כלל שהוא צודק. צרופה טבלה שעלתה לחשבוני כשלמדתי ענין זה ימי השופטים.pdf בסדר הדורות כתוב, שיפתח ה...
על ידי קדמא ואזלא
08 אפריל 2020, 14:36
פורום: הקורונה והשלכותיה - באספקלריא של תורה
נושא: ג"א תש"פ - ד"א תש"פ (מ'סדר הדורות')
תגובות: 5
צפיות: 119

ג"א תש"פ - ד"א תש"פ (מ'סדר הדורות')

מתוך ספר סדר הדורות: ג"א תש"פ , בזמן הזה היה רעש גדול ונורא באסיאה ונפלו י"ב ערים גדולות ובצורות עד היסוד: ד"א תש"פ, אותות השמים גדולים ונוראים והיה חורף וצינה ושלג וקור גדול כמוהו לא היה מן ק' שנה, וכאשר נמס השלג גברו הנהרות ומשטף המים נאבדו ערים וכפרים ובהמות ואדם אין מספר, אח"ז היה רעב של כליה ו...
על ידי קדמא ואזלא
05 אפריל 2020, 01:36
פורום: פסח
נושא: הנודר עד מוצאי שבת הגדול
תגובות: 8
צפיות: 78

Re: הנודר עד מוצאי שבת הגדול

כמדומה שטעות בידך. המג"א אינו מופיע כלל בסי' תל על הטקסט הזה, אלא בסי' תכ"ט על הדין של שואלין בהלכות פסח.

ולבקשתך, הנה:
viewtopic.php?f=11&t=4912&p=120008&hili ... %9C#p57269
על ידי קדמא ואזלא
05 אפריל 2020, 01:18
פורום: פסח
נושא: להפסיק בדיבור בין נטילת ידים לכרפס
תגובות: 12
צפיות: 104

Re: להפסיק בדיבור בין נטילת ידים לכרפס

צריך לזכור שגם בכל נטילה, הלשון בשו"ע (קסו-א) להלכה הוא "וטוב ליזהר".
על ידי קדמא ואזלא
05 אפריל 2020, 01:16
פורום: פסח
נושא: הנודר עד מוצאי שבת הגדול
תגובות: 8
צפיות: 78

Re: הנודר עד מוצאי שבת הגדול

אני דוקא זה שהבאתי מקור מפורש בשו"ע, ששבת שלפני פסח דוקא קורין שבת הגדול, ולא חילק בדבר. אתה זה שהחלטת מסברא שהטעם הוא משום שהגדול דורש, זאת בזמן שרק לפני יומיים הביא כאן בפורום הרב רוצה לדעת   קונטרס עם חמישים טעמים לשם זה, ומישהו גם כתב ע"ז 101 טעמים, ולפי דבריך גם צריך שהנודר ג"כ יכוון לסיבה שאתה...
על ידי קדמא ואזלא
05 אפריל 2020, 00:54
פורום: פסח
נושא: הנודר עד מוצאי שבת הגדול
תגובות: 8
צפיות: 78

Re: הנודר עד מוצאי שבת הגדול

א. זה שהוא ליל יו"ט אינו גורם שלא ייקרא מוצ"ש.
ב. דרשת שבת הגדול אינה קובעת, אלא ההלכה בשו"ע או"ח סי' ת"ל: "שבת שלפני הפסח קורין אותו שבת הגדול".
על ידי קדמא ואזלא
05 אפריל 2020, 00:39
פורום: פסח
נושא: הנודר עד מוצאי שבת הגדול
תגובות: 8
צפיות: 78

Re: הנודר עד מוצאי שבת הגדול

מוצ"ש שחל ביו"ט הוא מוצ"ש הגדול למהדרין. ואגב, לענין וערבה, י"א שבע"פ שחל בשבת אין מפטירין וערבה: דף על הדף ביצה דף לו עמוד ב בספר מעשה רב (סימן קע"ב) כותב שמנהג הגר"א להפטיר וערבה בשבת הגדול כשאינו חל בע"פ. אבל כשחל ע"פ בשבת אין מפטירין וערבה כי לפי הטעמים שכ' הלבוש לאמירת וערבה בשבת הגדול דעתו לנכ...
על ידי קדמא ואזלא
03 אפריל 2020, 08:06
פורום: הקורונה והשלכותיה - באספקלריא של תורה
נושא: מגיפה בין פסח לעצרת
תגובות: 22
צפיות: 248

Re: מגיפה בין פסח לעצרת

מסורת אבותינו כתב:
03 אפריל 2020, 03:31
פתחתי אשכול על תלמידי ר"ע
למה הרסתם לי אותו ?????????????????
למה?

לפחות בדיון על תלמידי ר"ע ועל הזמן של ספה"ע, היו שומרים על הכבוד, גם שלכם והציבורים שלנו, וגם על הכבוד לפותח האשכול

לא יכלתם להתלבש על אשכול שעוסק במנהג של הפתיתים

למה כאן???????
זה אתה פתחת או @שיתא אלפי ? 
 
על ידי קדמא ואזלא
03 אפריל 2020, 07:07
פורום: הקורונה והשלכותיה - באספקלריא של תורה
נושא: הצטרפות למנין דרך מרפסות השכנים
תגובות: 53
צפיות: 819

Re: הצטרפות למנין דרך מרפסות השכנים

שיעור_הגרש''צ_רוזנבלט_שליטא_צירוף_למנין_דרך.pdf
על ידי קדמא ואזלא
03 אפריל 2020, 06:57
פורום: הקורונה והשלכותיה - באספקלריא של תורה
נושא: הצטרפות למנין דרך מרפסות השכנים
תגובות: 53
צפיות: 819

Re: הצטרפות למנין דרך מרפסות השכנים

"מבית נשיא מועצת גדולי התורה, מרן ראש הישיבה הגאון רבי גרשון אדלשטיין שליט"א, נמסר כי דעת התורה וחובת השעה, שהיות ומדובר בשאלה של סכנת נפשות, יש לשמוע להנחיות הרופאים כפי שמתפרסם ע"י משרד הבריאות. אי לכך, פסק ראש הישיבה, יש להימנע ככל שניתן מיציאה מהבית לכל צורך שהוא, ולכן אסור להתפלל במנין ואסור לק...
על ידי קדמא ואזלא
02 אפריל 2020, 20:57
פורום: בית המדרש
נושא: במוצאי שביעית בן דוד בא. האומנם?
תגובות: 6
צפיות: 80

Re: במוצאי שביעית בן דוד בא. האומנם?

ומהי כוונת רש"י שבוע - שמיטה ?

גם הלשון 'מוצאי שביעית' שהכונה שמינית כדברי המפרשים, משמע בפשוטו שביעית הידוע, ועי' מהרש"א.
על ידי קדמא ואזלא
02 אפריל 2020, 20:49
פורום: בית המדרש
נושא: במוצאי שביעית בן דוד בא. האומנם?
תגובות: 6
צפיות: 80

Re: במוצאי שביעית בן דוד בא. האומנם?

סנהדרין דף צז עמוד א
אמר רב יוסף: הא כמה שביעית דהוה כן, ולא אתא!

מה ההסבר לדבריך ??
על ידי קדמא ואזלא
02 אפריל 2020, 09:50
פורום: בית המדרש
נושא: אכל נבילה משום פיקוח נפש? האם יש בזה משום קידוש ה'?
תגובות: 33
צפיות: 263

Re: אכל נבילה משום פיקוח נפש? האם יש בזה משום קידוש ה'?

שאר לעמו כתב:
02 אפריל 2020, 09:00
להתפלל במנין (ונקדשתי בתוך בני ישראל). ללמוד תורה בציבור (כנתינתה).
כל מצוה שבה אדם עובד עבודתו של מקום הוא קידוש ה'. אי קיום עבודה מסיבה כלשהיא זה לא ונקדשתי.


כמדומה אאל"ט, שבהגדרה, עצם התפילה במנין (שמו"ע) אינה קשורה ל'ונקדשתי', אלא רק אמירת קדושה וברכו וכו' בציבור.
על ידי קדמא ואזלא
02 אפריל 2020, 09:45
פורום: בית המדרש
נושא: אכל נבילה משום פיקוח נפש? האם יש בזה משום קידוש ה'?
תגובות: 33
צפיות: 263

Re: אכל נבילה משום פיקוח נפש? האם יש בזה משום קידוש ה'?

יש סיפור חסידי שמספר [בערך כך] על האחים ר' אלימלך ור' זושא, שבגלותם כשהיו בבית האסורים היו כלואים בחדר עם עביט של שופכין באופן שלא יכלו להתפלל וללמוד וכו', ר' אלימלך היה שבור מאוד מזה, אבל ר' זושא דוקא להיפך היה שמח מאוד, וכשתהה אחיו לפשר שמחתו, הוא הסביר, שאותו רבוש"ע שצוה עליהם להתפלל וכו' כשיש אפ...
על ידי קדמא ואזלא
02 אפריל 2020, 09:30
פורום: בית המדרש
נושא: אכל נבילה משום פיקוח נפש? האם יש בזה משום קידוש ה'?
תגובות: 33
צפיות: 263

Re: אכל נבילה משום פיקוח נפש? האם יש בזה משום קידוש ה'?

להתפלל במנין (ונקדשתי בתוך בני ישראל). ללמוד תורה בציבור (כנתינתה). כל מצוה שבה אדם עובד עבודתו של מקום הוא קידוש ה '. אי קיום עבודה מסיבה כלשהיא זה לא ונקדשתי. מצוות וחי בהם היא גם מצוה.  יש שיטות שזו מצוה מודרנית, שלא נאה לפרומער'ס לקיים אותה, ואדרבה, יש ללעוג למקיימיה ומדקדקיה. ואגב, זה ברור שלה...
על ידי קדמא ואזלא
01 אפריל 2020, 17:56
פורום: דעת דורות
נושא: לקיים בנו חכמי ישראל - אשכול שמות גדו"י ותפילות לרפואתם השלימה
תגובות: 109
צפיות: 12266

Re: לקיים בנו חכמי ישראל - אשכול שמות גדו"י ותפילות לרפואתם השלימה

רבי יצחק טוביה בן ריקל גאב”ד העדה החרדית הגאון רבי יצחק טוביה וויס שליט”א, אושפז הבוקר במרכז הרפואי הדסה עין כרם בירושלים, לאחר שהובהל בניידת טיפול נמרץ מביתו שבגבעת משה בירושלים. לאתר לדעת נודע כי הסיבה לכך שנלקח לבית החולים היא בשל חום גבוה שהיה לו הבוקר. בשעה זו עובר הגאב”ד בדיקות מקיפות בבית חול...
על ידי קדמא ואזלא
31 מרץ 2020, 18:48
פורום: הקורונה והשלכותיה - באספקלריא של תורה
נושא: שריפת חמץ - בצל הקורונה
תגובות: 2
צפיות: 54

שריפת חמץ - בצל הקורונה

מרן הגר"ח קנייבסקי בהוראה: "בשל הצפיפות הרבה בריכוזים החרדים, קיום שריפת חמץ כמידי שנה זה שאלה של פיקוח נפש ח"ו, צריך לדאוג לשריפה על ידי שליח בלי התקהלות ". יוזמה בערים החרדיות: החמץ ירוכז בבניינים ועובדי העירייה יאספו וישרפו בצל בהלת נגיף הקורונה והסכנה הגדולה שבדבר יוצא מרן שר התורה הגאון רבי חיי...
על ידי קדמא ואזלא
31 מרץ 2020, 01:05
פורום: הקורונה והשלכותיה - באספקלריא של תורה
נושא: הוראת מרן הגרח"ק שליט"א - אין להתפלל במנין אלא ביחידות בבית
תגובות: 336
צפיות: 4154

Re: הוראת מרן הגרח"ק שליט"א - אין להתפלל במנין אלא ביחידות בבית

אבל וזעזוע בליקווד שבארצות הברית עם הגעת הידיעה המרה והקשה על לכתו בטרם עת של הרה"ח רבי מיכאל צבי פטמן ז"ל שהלך לעולמו לאחר שנדבק בנגיף הקורונה והוא בשנת השלושים ותשע לחייו. משפחתו ומכריו הרבים מבכים את לכתו בטרם עת של אדם מיוחד מטובי קהילתה של ליקווד החרדית אשר היה ידוע באהבת ישראל המיוחדת שהייתה ל...
על ידי קדמא ואזלא
27 מרץ 2020, 13:48
פורום: עדכונים נחוצים בלבד - אודות הקורונה
נושא: מספר חולי הקורונה בריכוזים חרדיים
תגובות: 73
צפיות: 1185

Re: מספר חולי הקורונה בריכוזים חרדיים

בשיחה שבועית שמסר אמש (חמישי) כ"ק האדמו"ר מסאסוב שליט"א בשידור חי בקו הטלפון של החסידות יצא האדמו"ר בתקיפות ובחריפות שלא כהרגלו על כל אותם אילו אנשים שאינם שומרים ומקפידים על ההנחיות של משרד הבריאות זאת בשל הסכנה הגדולה עם התפשטות נגיף הקורונה בארץ ובעולם וקרא להם רוצחים ושופכי דמים שפסולים לעדות. ב...
על ידי קדמא ואזלא
27 מרץ 2020, 11:16
פורום: בבא קמא
נושא: רשות בית דין
תגובות: 5
צפיות: 56

Re: רשות בית דין

אני מתנצל מראש שאין לי ראיה. אבל בשלמא אם בי"ד היו מתריעים על הדברים הללו, היה מקום לספק. אבל עכשיו שאינם מתריעים על כך כלל. ממילא צועקת הטענה: וכי לעולם לא יהיה אחראי ? עד שיתא אלפי שנין יוכל להשאיר את הכותל הרעוע ? חייב להיות איזה שהוא שיעור ואם מה שיש זה העיריה, אז בהכרח שאז זהו השיעור ואל"כ נוס...
על ידי קדמא ואזלא
26 מרץ 2020, 21:05
פורום: הקורונה והשלכותיה - באספקלריא של תורה
נושא: חולי קורונה - שמות לתפילה
תגובות: 60
צפיות: 849

Re: חולי קורונה - שמות לתפילה

ביילא קריינדל בת אלטע צפורה רחל לאה
על ידי קדמא ואזלא
23 מרץ 2020, 20:05
פורום: ואתחנן
נושא: בכל לבבך
תגובות: 28
צפיות: 133

Re: בכל לבבך

מה שהבאת דרך אגב את 'החש בראשו יעסוק בתורה' בקשר לזה, כנראה אינו קשור, שהרי בהמשך שם (עירובין נד,א) נאמר גם: חש בגרונו - יעסוק בתורה, שנאמר וענקים לגרגרתיך. חש במעיו - יעסוק בתורה, שנאמר רפאות תהי לשרך. חש בעצמותיו - יעסוק בתורה, שנאמר ושקוי לעצמותיך. חש בכל גופו - יעסוק בתורה, שנאמר ולכל בשרו מרפא.
על ידי קדמא ואזלא
23 מרץ 2020, 19:46
פורום: ואתחנן
נושא: בכל לבבך
תגובות: 28
צפיות: 133

Re: בכל לבבך

נפש החיים שער א פרק יד
ומחשבה היא בחינת הנשמה שהיא המלמדת לאדם דיעה ובינה בתוה"ק. לכן עיקר משכנה הוא במוח כלי המחשבה והיא הבחי' העליונה שבהם.
על ידי קדמא ואזלא
23 מרץ 2020, 18:16
פורום: הקורונה והשלכותיה - באספקלריא של תורה
נושא: מכתבי הרבנים. קורונה
תגובות: 125
צפיות: 1281

Re: מכתבי הרבנים. קורונה

היום, לאחר התפשטות הנגיף בשכונה [הר נוף], ועם קבלת הנתונים מכלל הגורמים המקצועיים, הורה הגר"מ שטרנבוך בסיומה של האסיפה שהתקיימה במעונו, על מספר הוראות דרמטיות בשינוי סדר היום בשכונה. א] לסגור את השטילבאך המרכזי אמרי שפר כדי לצמצמם את התפשטות הנגיף בשכונה. ב] יש להודיע לכלל התושבים כי אין חובה להתפלל...
על ידי קדמא ואזלא
23 מרץ 2020, 18:07
פורום: הקורונה והשלכותיה - באספקלריא של תורה
נושא: סגירת המקוואות - מה עושים ?
תגובות: 65
צפיות: 1175

Re: סגירת המקוואות - מה עושים ?

המשרד לשירותי דת פרסם היום הנחיות חדשות המחמירות את השהייה במקוואות. לפי ההנחיות החדשות, טבילה במקוואות תתאפשר רק בשהיית 5 איש במתחם המקווה, במרחק לפחות 2 מטר בין אחד לשני. זאת במקום 10 איש שהיה עד עכשיו. יתר ההנחיות – רק אדם יחיד בבור הטבילה באותו זמן, וכמות כלור במים לפי תקן משרד הבריאות, נשארו גם...
על ידי קדמא ואזלא
23 מרץ 2020, 16:22
פורום: בית המדרש
נושא: ציפייה למשיח
תגובות: 36
צפיות: 368

Re: ציפייה למשיח

דעת רבי ישראל אליהו ווינטרוב [כפי שהאריך לבארה במכתבו] איפה נמצא המכתב? מכתב הגאון ר' ישראל אליהו וינטרויב זצ"ל* לכבוד הרה"ג וכו' מרביץ תורה לעדרים הרב ... שליט"א אחדשה"ט, הגיע לידי ספרו החשוב ... ומדי עברי בין בתרי אמריו הנעימים ראיתי בסימן ... דברים תמוהים כפי שנמסרו שם, ובשם מצוקי תבל זצ"ל אשר ב...
על ידי קדמא ואזלא
23 מרץ 2020, 16:10
פורום: עדכונים נחוצים בלבד - אודות הקורונה
נושא: שום וזנגביל תרופה לקורונה ושפעת
תגובות: 23
צפיות: 377

Re: שום וזנגביל תרופה לקורונה ושפעת

שמעתי שמעל גיל 80 צריך להוסיף גם כמון וכוסברה.
על ידי קדמא ואזלא
23 מרץ 2020, 15:22
פורום: הקורונה והשלכותיה - באספקלריא של תורה
נושא: מכתבי הרבנים. קורונה
תגובות: 125
צפיות: 1281

Re: מכתבי הרבנים. קורונה

"ערב חודש ישועות בו מקיפות תש"פ, לנוכח המצב של המגיפה המשתוללת ברחבי העולם בבחינת דֶבֶר בעיר רח"ל, כשזכות התורה היא המגן והתריס בפני כל הצרות, כשעינינו כלות ומייחלות בתפילה שנזכה לישועות בהן מקיפות". "לצערנו הרב נאלצים אנו מתוך ציות מוחלט לממשל אשר אוסר עלינו להמשיך בבתי מדרשות הפתוחים אשר קול התורה...

עבור לחיפוש מתקדם