החיפוש הניב 178 תוצאות

על ידי אבינועם
10 מאי 2020, 00:54
פורום: אמור
נושא: למה המקלל היה חייב מיתה
תגובות: 8
צפיות: 66

Re: למה המקלל היה חייב מיתה

ברש"י מבואר שבשעה שקילל עדיין לא נאמר שדין מקלל במיתה ולכן הניחוהו לא ליד המקושש א"כ ילה"ק למה באמת הרגו אותו והרי בשעה שקילל לא היה דינו במיתה ועוד שלא התרוהו וכן רבות סנהדרין פ: כל חייבי מיתות [שנתערבו זה בזה נידונין בקלה]: ש''מ מותרה לדבר חמור הוי מותרה לדבר קל א''ר ירמיה הכא במאי עסקינן כגון שה...
על ידי אבינועם
07 מאי 2020, 00:38
פורום: הלכה ומנהג
נושא: למה לא לומדים תנ"ך?
תגובות: 156
צפיות: 1453

Re: למה לא לומדים תנ"ך?

מתאהב על ידך כתב:
07 מאי 2020, 00:30
אולי זהו דינא דגמ' ושו"ע לעולם ישלש אדם ימיו שליש במקרא...
וגם דינא דמשנה בן חמש למקרא. . .
על ידי אבינועם
07 מאי 2020, 00:35
פורום: קידושין
נושא: בעניין מחלוקת רש"י ותוס' בזמן היתר יפת תואר
תגובות: 3
צפיות: 60

Re: בעניין מחלוקת רש"י ותוס' בזמן היתר יפת תואר

גם לפי רש"י מותר לבוא עליה לפני שנתגיירה, כי מפורש בגמרא: א''ד בביאה שניה כ''ע לא פליגי דאסירא דהויא לה גיורת כי פליגי בביאה ראשונה רב אמר מותר דהא לא דברה תורה אלא כנגד יצר הרע ושמואל אמר אסור כל היכא דקרינא ביה {דברים כא-יב} והבאתה אל תוך ביתך קרינא ביה וראית בשביה כל היכא דלא קרינא ביה והבאתה אל ...
על ידי אבינועם
07 מאי 2020, 00:21
פורום: סנהדרין
נושא: היינו דאמרי אינשי גמלא אזלא למיבעי קרני אודני דהוו ליה גזיזן מיניה
תגובות: 8
צפיות: 81

Re: היינו דאמרי אינשי גמלא אזלא למיבעי קרני אודני דהוו ליה גזיזן מיניה

בעיני לא אמור להיות עומק רב למשל הזה, הביטוי הזה מציג גמל שרצה להוסיף על מה שיש לו, ותמורת זאת נלקח ממנו גם מה שיהיה לו. וכך גם קרה לבלעם.
זה רק 'היינו דאמרי אינשי', זה לא כלל מנחה, אלא ביטוי שמשקף סיטואציה, וממחיש את התסכול שבה.
על ידי אבינועם
04 מאי 2020, 00:49
פורום: הלכה ומנהג
נושא: למה נפקד מקומם של הל' לשוה"ר בשו"ע?
תגובות: 11
צפיות: 198

Re: למה נפקד מקומם של הל' לשוה"ר בשו"ע?

נדיב לב כתב:
04 מאי 2020, 00:38
אם באת לרמוז שכל פסקי הח"ח הם מידת חסידות ותו לא, אזי שהיה כאן מי שהקדים טעותך
ממש לא.
התכוונתי רק שיש שם ריבוי פרטים יותר מהצורך.
[וכמדומני שהחזו"א כבר העיר על עניין זה, שאין בידינו כלל ברור בהלכות לשה"ר, אלא כל שע"י דיבורו יכול לבא נזק לחבירו הרי הוא בכלל לשה"ר. כך זכורני ולא מצאתי היכן המקור]
על ידי אבינועם
04 מאי 2020, 00:42
פורום: קדושים
נושא: דברים שנתחדשו לי השבת פרשת קדושים,
תגובות: 13
צפיות: 131

Re: דברים שנתחדשו לי השבת פרשת קדושים,

יעקוב כתב:
03 מאי 2020, 11:16
תודה, נחמד לקבל כזו מחמאה, ממה הכי נהנית?
מהכל למען האמת,
אבל בעיקר מהגישה לכתובים בעין כה רחבה.
על ידי אבינועם
04 מאי 2020, 00:35
פורום: הלכה ומנהג
נושא: למה נפקד מקומם של הל' לשוה"ר בשו"ע?
תגובות: 11
צפיות: 198

Re: למה נפקד מקומם של הל' לשוה"ר בשו"ע?

אין חכמה כתב:
03 מאי 2020, 10:08
להעיר כי נכתב ע"ז ספר של אחד מגדולי האחרונים והוא ארוך ומלא פרטים
אז אני מניח שהבנת בכל זאת את כוונתי.
על ידי אבינועם
03 מאי 2020, 04:09
פורום: בית המדרש
נושא: מה ענין מעים לרחמים ואהבה?
תגובות: 17
צפיות: 177

Re: מה ענין מעים לרחמים ואהבה?

וכתיב נמי דודי שלח ידו... ומעי המו עליו.
הדבר ברור בהרגשה, [והיינו דאמרי אינשי 'פרפרים בבטן', סלחו לי על הביטוי]
ומצינו דימויים רבים כאלה במקרא, כליון עינים, שבר מתניים, תצילנה אזניו, כשל רגליים, כאב לב, ייסור כליות, וכו'
על ידי אבינועם
03 מאי 2020, 03:52
פורום: בית המדרש
נושא: קול באשה ערווה
תגובות: 29
צפיות: 381

Re: קול באשה ערווה

סיידוף כתב:
01 מאי 2020, 16:03
האם יש מקור לכך שהתיר לשמוע קול אשה שאינו מכירה?
בהחלט. הוא כתב זאת מפורשות באחד מהשו"תים, ואיני זוכר כעת היכן. וכמדומני שביביע אומר ח"ו יש תשובה ע"ז.
על ידי אבינועם
03 מאי 2020, 03:38
פורום: בית המדרש
נושא: הערה בעניין חלום אות נו"ן
תגובות: 2
צפיות: 54

Re: הערה בעניין חלום אות נו"ן

אולי כי כל החלומות הולכים אחר הפה, אז חז"ל נתנו אפשרות לפתור חלום כזה לטובה.
על ידי אבינועם
03 מאי 2020, 03:34
פורום: הלכה ומנהג
נושא: למה נפקד מקומם של הל' לשוה"ר בשו"ע?
תגובות: 11
צפיות: 198

Re: למה נפקד מקומם של הל' לשוה"ר בשו"ע?

להעיר כי אין כמעט הלכות באיסור לשון הרע, וגדר המצווה הוא ברור מאד.
על ידי אבינועם
03 מאי 2020, 03:25
פורום: הלכה ומנהג
נושא: מהו טבילה.
תגובות: 2
צפיות: 105

Re: מהו טבילה.

יוספי כתב:
03 מאי 2020, 03:16
והנה מדברי הכס"מ שרק ביציאתו מהמקוה נטהר
היכן דבריו?
על ידי אבינועם
03 מאי 2020, 03:23
פורום: קדושים
נושא: דברים שנתחדשו לי השבת פרשת קדושים,
תגובות: 13
צפיות: 131

Re: דברים שנתחדשו לי השבת פרשת קדושים,

יישר כחך על דבריך הנפלאים, הסבת לי עונג רב.
על ידי אבינועם
03 מאי 2020, 03:14
פורום: קדושים
נושא: ביאור שייכות הלכות שלמים לפרשת קדושים
תגובות: 6
צפיות: 31

Re: ביאור שייכות הלכות שלמים לפרשת קדושים

כתב הראב"ע: וכי תזבחו זבח שלמים. דבק עם הכתוב למעלה בעבור שלא יזבחו לשדים לא אלוה כי אם לשם לבדו.
והרמב"ן האריך בזה יותר.
ולכן זה קשור ג"כ לקדושים תהיו.
על ידי אבינועם
03 מאי 2020, 03:08
פורום: בית המדרש
נושא: לימוד חלק ה׳אגדה׳ שבתורה
תגובות: 25
צפיות: 310

Re: לימוד חלק ה׳אגדה׳ שבתורה

אין חכמה כתב:
03 מאי 2020, 02:59
ופשוט שכל לימוד התורה הוא להתגדל בתורה ואי"צ אפי' לראיות ע"ז שכל הלכות ת"ת בנויים סביב לזה
אולי כבודו אינו צריך ראיות.
אבל לאלו שדבריך להם הם כעשן לעיניים, צריך גם צריך.
על ידי אבינועם
03 מאי 2020, 02:59
פורום: אחרי מות
נושא: שני שעירי יום הכיפורים
תגובות: 31
צפיות: 151

Re: שני שעירי יום הכיפורים

בַּחֹ֤דֶשׁ הָרִאשׁוֹן֙ הוּא-חֹ֣דֶשׁ נִיסָ֔ן בִּשְׁנַת֙ שְׁתֵּ֣ים עֶשְׂרֵ֔ה לַמֶּ֖לֶךְ אֲחַשְׁוֵר֑וֹשׁ הִפִּ֣יל פּוּר֩ ה֨וּא הַגּוֹרָ֜ל לִפְנֵ֣י הָמָ֗ן מִיּ֧וֹם | לְי֛וֹם וּמֵחֹ֛דֶשׁ לְחֹ֥דֶשׁ שְׁנֵים-עָשָׂ֖ר הוּא-חֹ֥דֶשׁ אֲדָֽר: [אסתר ג, ז] המלה פור מטועמת תלישה קטנה, והוא הגורל- בקדמא ואזלא. אם כן,...
על ידי אבינועם
03 מאי 2020, 02:47
פורום: אחרי מות
נושא: שני שעירי יום הכיפורים
תגובות: 31
צפיות: 151

Re: שני שעירי יום הכיפורים

יעקוב כתב:
03 מאי 2020, 02:27
נראה שאין הכוונה עם קלפים או קוביות,
אדרבה, פור הוא הגורל כתיב, ו'הגורל' בה"א הידיעה היינו גורל הידוע, והוא הגורל של התורה, שהוא ע"י קלפי כמבואר גבי גורל השעירים וגורל חלוקת א"י.
על ידי אבינועם
03 מאי 2020, 02:19
פורום: במעגלי שנה
נושא: תמייה בעניין הישארותו של רשב"י במערה בשנה השלושה עשר?
תגובות: 17
צפיות: 190

Re: תמייה בעניין הישארותו של רשב"י במערה בשנה השלושה עשר?

פלוני אלמוני כתב:
03 מאי 2020, 00:44
לא בשמיים היא וכמעשה דר אליעזר
דעת ר' יהושע היא שאין משגיחין בבת קול, ומי אמר שזוהי דעתו של רשב"י?
על ידי אבינועם
03 מאי 2020, 02:17
פורום: ספרים
נושא: נבואת הילד
תגובות: 8
צפיות: 234

Re: נבואת הילד

בספר 'נגיד ומצוה' לר' יעקב צמח [תלמיד האר"י] שבהוצאת 'שובי נפשי', הביאו את נבואת הילד בנוסח ברור עם הרבה שינויי גירסאות.
על ידי אבינועם
03 מאי 2020, 02:08
פורום: סידור התפילה
נושא: תפילת בית המדרש מחוץ לבית המדרש
תגובות: 2
צפיות: 67

Re: תפילת בית המדרש מחוץ לבית המדרש

תפילה ניתן לומר תמיד, אפילו ארבע פעמים ביום.
אבל במשנה בברכות נאמר שרחב"ד היה אומרה בכניסתו ויציאתו דייקא.
על ידי אבינועם
03 מאי 2020, 02:05
פורום: קדושים
נושא: מי עוד לא זכה לקיים מצוות נטיעה בא"י?
תגובות: 1
צפיות: 25

Re: מי עוד לא זכה לקיים מצוות נטיעה בא"י?

יש"כ!
אני כבר נטעתי ב"ה.
על ידי אבינועם
03 מאי 2020, 02:02
פורום: בית המדרש
נושא: לימוד חלק ה׳אגדה׳ שבתורה
תגובות: 25
צפיות: 310

Re: לימוד חלק ה׳אגדה׳ שבתורה

אין אדם לומד אלא מה שלבו חפץ.
ומי שליבו חפץ באגדה, איש לא מנע זאת ממנו.
על ידי אבינועם
30 אפריל 2020, 00:45
פורום: סידור התפילה
נושא: מי חיבר את הסידור בפעם הרשונה
תגובות: 3
צפיות: 90

Re: מי חיבר את הסידור בפעם הרשונה

כבר בזמן הגאונים התחילו לכתוב ספרים שמסדרים את התפילות ומבארים את הסדר והזמן לכל תפילה וברכה וכו', יש בידינו את סדר ר' עמרם גאון ועוד אחרים. לאחר מכן בא ספרו הגדול והמסכם של ר' שמחה מויטרי, תלמיד רש"י כמדומני [וכמובן שלאחר מכן כתב הרמב"ם ביד החזקה את סדר התפילות]. ועדיין ספרים אלו אינם בגדר סידור, א...
על ידי אבינועם
30 אפריל 2020, 00:38
פורום: ברכות
נושא: בכל עצב יהיה מותר
תגובות: 19
צפיות: 211

Re: בכל עצב יהיה מותר

אגב, הפשט הפשוט בפסוק בְּכָל עֶצֶב יִהְיֶה מוֹתָר וּדְבַר שְׂפָתַיִם אַךְ לְמַחְסוֹר, הוא שבכל שתיקה יהיה רווח, ובכל דיבור יהיה נזק. כי 'עצב' בלשון הקודש הוא לשון קפיצה והתכנסות, אם כן הכוונה היא לקפיצת השפתיים מלדבר. [וכן בלשון חכמים, אמה מצומצמת וקטנה, נקראת 'אמה עצבה']. כך לדעתי. ומי שרוצה לדעת ע...
על ידי אבינועם
29 אפריל 2020, 03:46
פורום: בית המדרש
נושא: מצוות זכירת יציאת מצרים - האם מקיים מצווה בכל רגע שזוכר? או שזה פעם אחת בלבד?
תגובות: 30
צפיות: 160

Re: מצוות זכירת יציאת מצרים - האם מקיים מצווה בכל רגע שזוכר? או שזה פעם אחת בלבד?

עקביא בן מהלל אומר כתב:
29 אפריל 2020, 03:41
מה שלתלמיד בריסק הוא תורה שלמה לחניך בית מדרש אחר.. הוא מילתא דבדיחותא..
כך זה בכל תורת בריסק לדעתך?
על ידי אבינועם
29 אפריל 2020, 03:44
פורום: שבת
נושא: שבת דף ט: - האם מותר לסַּפָּר, לספר יהודי חילוני שלא יתפלל מנחה
תגובות: 60
צפיות: 612

Re: שבת דף ט: - האם מותר לסַּפָּר, לספר יהודי חילוני שלא יתפלל מנחה

עקביא בן מהלל אומר כתב:
29 אפריל 2020, 03:39
עוד לצרף את זה בלי שום שכל לכל ספק בהלכות תפילה
רואים משפט אחד ברמב"ם וכבר מוחקים תפילות
תהיה ענייני בבקשה.
מה הטעם שאנו בכל זאת מתפללים?
על ידי אבינועם
29 אפריל 2020, 03:39
פורום: בית המדרש
נושא: מצוות זכירת יציאת מצרים - האם מקיים מצווה בכל רגע שזוכר? או שזה פעם אחת בלבד?
תגובות: 30
צפיות: 160

Re: מצוות זכירת יציאת מצרים - האם מקיים מצווה בכל רגע שזוכר? או שזה פעם אחת בלבד?

עקביא בן מהלל אומר כתב:
29 אפריל 2020, 03:28
להגדיל תורה
מילתא דבדיחותא לא מתאימה לכאן.
כאדם שאין עזרה ננעלת וכו' הנך בודאי מבין שחקירות חסרות טעם וריח מהוות זלזול גמור בתורת ה'.
על ידי אבינועם
29 אפריל 2020, 03:37
פורום: שבת
נושא: שבת דף ט: - האם מותר לסַּפָּר, לספר יהודי חילוני שלא יתפלל מנחה
תגובות: 60
צפיות: 612

Re: שבת דף ט: - האם מותר לסַּפָּר, לספר יהודי חילוני שלא יתפלל מנחה

עקביא בן מהלל אומר כתב:
29 אפריל 2020, 03:35
השולחן ערוך המשנה ברורה וכל האחרונים כותבים שכיום שאין מכוונים כל כך מתפלל גם אם אין דעתו מכוונת
אמת.
ומה הטעם?
על ידי אבינועם
29 אפריל 2020, 03:21
פורום: בית המדרש
נושא: מצוות זכירת יציאת מצרים - האם מקיים מצווה בכל רגע שזוכר? או שזה פעם אחת בלבד?
תגובות: 30
צפיות: 160

Re: מצוות זכירת יציאת מצרים - האם מקיים מצווה בכל רגע שזוכר? או שזה פעם אחת בלבד?

אני תמה. מהי מהותה של שאלה זו?
'האם זכירת יציאת מצרים הינה מצווה אחת ארוכה או מלא מצוות קטנות'.
מה-זה-משנה????
מה ההבדל בכלל??
על ידי אבינועם
29 אפריל 2020, 02:49
פורום: שבת
נושא: שבת דף ט: - האם מותר לסַּפָּר, לספר יהודי חילוני שלא יתפלל מנחה
תגובות: 60
צפיות: 612

Re: שבת דף ט: - האם מותר לסַּפָּר, לספר יהודי חילוני שלא יתפלל מנחה

זה מאוד מאוד נדיר שמצרפים להלכה דעת יחיד כזה שהוא לא מקובל כלל וכלל על כל הפוסקים לסמוך על זה לקולא, ואף אם אכן סובר מאן דהו שכן הוא דעת הרמב"ם שלא חייבים להתפלל בכלל אם לא מכוונים כראוי בודאי לא משתמשים בזה להקל בהלכה. נו! כעת צטט לי אתה את החולקים על הרמב"ם, ואת הטעם לכך, שהרי המקור לדעת הרמב"ם ה...

עבור לחיפוש מתקדם