החיפוש הניב 106 תוצאות

על ידי רב פפא
16 מרץ 2020, 22:35
פורום: שבת
נושא: שבת דף י. - מה ההבדל בין חגורה לטלית
תגובות: 14
צפיות: 110

Re: שבת דף י. - מה ההבדל בין חגורה לטלית

יושב אוהלים כתב:
16 מרץ 2020, 13:27
רב פפא כתב:
16 מרץ 2020, 12:54
אלא שאם זה טורח, לא מטרחינן. ולכן שאל שזה לא טורח.
שאלתי היתה בעיקר על החלק של "ליקו הכי וליצלי" ולא על הטירחא, וקושיא זו לא קשור לחשיבות.
אתקן את הודעתי: שאין לאוכל חשיבות כמו דין.
הדין הוא חשוב. ולכן נדחית התפילה מפניו.
האוכל אינו חשוב כמו הדין, אלא שאם התחיל לא מטריחינן.
 
על ידי רב פפא
16 מרץ 2020, 22:30
פורום: שבת
נושא: שבת דף י. - מה ההבדל בין חגורה לטלית
תגובות: 14
צפיות: 110

Re: שבת דף י. - מה ההבדל בין חגורה לטלית

ועוד ראיה למה שכתבתי, שהרי הזמן של משיפחו בעלי דינין אין סברא שזה טירחא כלשהיא לדיין אחרי שאחד מבעלי הדינים פתח יותר מאשר לפני (שהרי הדיין לא עשה כלום, רק בעה"ד פתח בדבריו) וע"כ שבמנחה כיון שהתחילו אין מפסיקין, אע"פ שאין טורח. לכאורה אינה ראיה, דמה שלא מתפלל הכא הוא משום שטרוד בדין לאחר שהתחיל לשמו...
על ידי רב פפא
16 מרץ 2020, 22:25
פורום: שבת
נושא: שבת דף י: - הנותן מתנה לחברו צריך להודיעו
תגובות: 6
צפיות: 87

Re: שבת דף י: - הנותן מתנה לחברו צריך להודיעו

עמנואל כתב:
16 מרץ 2020, 16:40
ומעניין שרשב"ג למד מההודעה על השבת את ההודעה לתינוק אחרי הנתינה - למרות שעל השבת הודיע לפני כן.
חזרה
התשובה לזה היא, שבהודעה בנתינה לפני, כלולים שני העניינים.
גם הרבות אהבה וגם מניעת בושה.
(ובנתינת הפת, האופציה היחידה הייתה הודעה שלאחר מעשה, שהרי האמא לא כאן.)
על ידי רב פפא
16 מרץ 2020, 22:15
פורום: שבת
נושא: שבת דף ט: - האם מותר לסַּפָּר, לספר יהודי חילוני שלא יתפלל מנחה
תגובות: 63
צפיות: 705

Re: שבת דף ט: - האם מותר לסַּפָּר, לספר יהודי חילוני שלא יתפלל מנחה

יושב אוהלים כתב:
16 מרץ 2020, 13:34
רב פפא כתב:
16 מרץ 2020, 12:43
לכאורה לפני עור זה כשאדם עובר עבירה בגללך
החילוני הזה לא היה עובר עבירה   ב ג ל ל ך  אלא גם  ב ל ע ד י ך ,
השאלה היתה לגבי העבירה של להסתפר לפני תפילת מנחה, וזה הוא לא היה עושה בלעדיך.
בטל הטעם, בטלה התקנה.
וא"ת לא פלוג, אין מקום ממילא לשאלתך.
 
על ידי רב פפא
16 מרץ 2020, 12:54
פורום: שבת
נושא: שבת דף י. - מה ההבדל בין חגורה לטלית
תגובות: 14
צפיות: 110

Re: שבת דף י. - מה ההבדל בין חגורה לטלית

יתכן שכל שאלת ר"ש, היא מחמת שאין לאוכל חשיבות כמו תפילה.
אלא שאם זה טורח, לא מטרחינן. ולכן שאל שזה לא טורח.
הדין ,יש לו חשיבות גדולה. שהדיין שותף במעשה בראשית. ואולי אפילו גדול מלימוד תורה.
על ידי רב פפא
16 מרץ 2020, 12:43
פורום: שבת
נושא: שבת דף ט: - האם מותר לסַּפָּר, לספר יהודי חילוני שלא יתפלל מנחה
תגובות: 63
צפיות: 705

Re: שבת דף ט: - האם מותר לסַּפָּר, לספר יהודי חילוני שלא יתפלל מנחה

אם יהודי חילוני ישאל אותך כשאתה בדרך לתפילת מנחה, האם אני צריך להתפלל גם כן, או שאני פטור ממנחה בגלל שאני חילוני, תגיד לו שהוא פטור????? חס ושלום, לא לזאת היתה כונתי. יהודי שלא אמור להתפלל כי הוא אנוס או משהוא דומה ,אין זה לפני עור ולכן חילוני שלא מתפלל, אתה לא מכשיל אותו בשום דבר. אם הוא לא היה מס...
על ידי רב פפא
16 מרץ 2020, 12:37
פורום: שבת
נושא: שבת דף י: - הנותן מתנה לחברו צריך להודיעו
תגובות: 6
צפיות: 87

Re: שבת דף י: - הנותן מתנה לחברו צריך להודיעו

דף י: בגמ' הנותן מתנה לחבירו צריך להודיעו שנאמר {שמות לא-יג} לדעת כי אני ה' מקדשכם, תניא נמי הכי לדעת כי אני ה' מקדשכם א''ל הקב''ה למשה מתנה טובה יש לי בבית גנזי ושבת שמה ואני מבקש ליתנה לישראל לך והודיעם: וברש"י  צריך להודיעו . מתן פלוני אתן לך וזהו דרך כבוד דשמא יתבייש לקבלה ומתוך כך מתרצין בדברי...
על ידי רב פפא
15 מרץ 2020, 23:03
פורום: שבת
נושא: שבת דף ט: - האם מותר לסַּפָּר, לספר יהודי חילוני שלא יתפלל מנחה
תגובות: 63
צפיות: 705

Re: שבת דף ה: - האם מותר לסַּפָּר, לספר יהודי חילוני שלא יתפלל מנחה

מה שייך בחילוני בכלל ענין של תפילה? מי שלא מאמין אין משמעות למצוות ובודאי לא לתפילה שבלב ואולי כוונתך למסורתיים בדיוק לזה כוונתו, שהחילון לא מתפלל, ולכן לא שייכא ביה גזירת חז"ל. אם יהודי חילוני ישאל אותך כשאתה בדרך לתפילת מנחה, האם אני צריך להתפלל גם כן, או שאני פטור ממנחה בגלל שאני חילוני, תגיד לו...
על ידי רב פפא
15 מרץ 2020, 20:13
פורום: שבת
נושא: שבת דף ט: - האם מותר לסַּפָּר, לספר יהודי חילוני שלא יתפלל מנחה
תגובות: 63
צפיות: 705

Re: שבת דף ה: - האם מותר לסַּפָּר, לספר יהודי חילוני שלא יתפלל מנחה

דער עמעס כתב:
15 מרץ 2020, 19:29
מה שייך בחילוני בכלל ענין של תפילה? מי שלא מאמין אין משמעות למצוות ובודאי לא לתפילה שבלב ואולי כוונתך למסורתיים
בדיוק לזה כוונתו, שהחילון לא מתפלל, ולכן לא שייכא ביה גזירת חז"ל.
על ידי רב פפא
15 מרץ 2020, 19:07
פורום: בית המדרש
נושא: מה לומדים עם הילדים בהתחלה
תגובות: 5
צפיות: 135

Re: מה לומדים עם הילדים בהתחלה

הרמב"ן כותב בהקדמה למלחמת ה': וקנאתי לרבינו הגדול רבי יצחק אלפסי ז"ל קנאה גדולה מפני שראיתי לחולקים על דבריו שלא השאירו לו כפי רובי מחלקותיהם ענין נכון בכל מה שדבר ולא דבר הגון בכל מה שפירש ולא פסק ראוי בכל מה שפסק לא נשאר עם דבריהם בהלכות זולתי הדברים הפשוטים למתחיל פרק אין עומדין. ופירש הגר"מ מאז...
על ידי רב פפא
14 מרץ 2020, 23:57
פורום: הקורונה והשלכותיה - באספקלריא של תורה [הודעות בפורום זה יפורסמו רק לאחר אישור]
נושא: עצות להנצל ממגיפת הקורונה
תגובות: 74
צפיות: 1449

Re: עצות להנצל ממגיפת הקורונה

בתורה מצינו מגיפה בעגל ובקורח ועדתו
המחלוקת שאנו נגועים בה - עלינו להתאחד כנגדה אולי זה יביא מזור ותרופה
על ידי רב פפא
14 מרץ 2020, 23:51
פורום: הקורונה והשלכותיה - באספקלריא של תורה [הודעות בפורום זה יפורסמו רק לאחר אישור]
נושא: מידע על קיום הלימודים בכוללים בצל משבר הקורונה
תגובות: 10
צפיות: 339

Re: מידע על קיום הלימודים בכוללים בצל משבר הקורונה

כנראה שכרגע הדברים תלויים ועומדים בפגישת רה"מ עם החכי"ם החרדים ושלושת מזכירי המועצות
על ידי רב פפא
12 מרץ 2020, 13:46
פורום: הקורונה והשלכותיה - באספקלריא של תורה [הודעות בפורום זה יפורסמו רק לאחר אישור]
נושא: קורונה המגיפה משתוללת.
תגובות: 19
צפיות: 654

Re: קורונה המגיפה משתוללת.

בשביל תפילה במניין תצטרך פשוט למצוא מניין קטן ולא ח"ו לבטל ולעצם התקנה אני לא זכיתי להבין איך זה אמור להציל מהידבקות ח"ו אזכה אותך. ואזכה בעצמי במצווה. כל צמצום של מגע אדם באדם מצמצם את ההדבקות. המטרה היא לא למנוע הדבקות, אלא לפרוש את תפוצתן ע"פ זמן ארוך יותר (במקום חודשיים שלושה - תקופה ארוכה ככל ...
על ידי רב פפא
12 מרץ 2020, 13:39
פורום: בית המדרש
נושא: חומרות האם כמה היכן ולמי
תגובות: 62
צפיות: 1694

Re: חומרות האם כמה היכן ולמי

בעניין החומרות יש קהלו"י בברכות איפשהוא שאומר חידוש מעניין
ולפיו בספק דרבנן לקולא אם יכול להחמיר בקל צריך להחמיר
אודה למי שיביא המקור
על ידי רב פפא
11 מרץ 2020, 20:24
פורום: הקורונה והשלכותיה - באספקלריא של תורה [הודעות בפורום זה יפורסמו רק לאחר אישור]
נושא: קורונה המגיפה משתוללת.
תגובות: 19
צפיות: 654

Re: קורונה המגיפה משתוללת.

בשביל תפילה במניין תצטרך פשוט למצוא מניין קטן ולא ח"ו לבטל
ולעצם התקנה אני לא זכיתי להבין איך זה אמור להציל מהידבקות ח"ו
על ידי רב פפא
05 מרץ 2020, 14:10
פורום: בית המדרש
נושא: מדוע המילה 'אמת' מתרגמים בארמית 'קושטא'
תגובות: 28
צפיות: 273

Re: מדוע המילה 'אמת' מתרגמים בארמית 'קושטא'

מדבריך ניכר דעתך ששורש המילה הארמית שאוב מהשורש העברי
מנין לך?
על ידי רב פפא
04 מרץ 2020, 22:23
פורום: אקטואליה
נושא: אשכול בענייני צניעות בגדי הנשים וכל המסתעף
תגובות: 103
צפיות: 1778

Re: אשכול בענייני צניעות בגדי הנשים וכל המסתעף

אתה סבור שאתה יכול לחלוק על הבי"ד שהוקם על על ידי גדולי הפוסקים בדור הקודם ? אולי. אבל נדמה לי שהציבור עוד לא יודע מכך. למה אתה מסלף את דבריי, לא אמרתי את זה, ולא אמרתי שאני חולק, הכרעה הלכתית שלא מציינת מקור הלכתי למה שהיא פוסקת כך אין לה תוקף הלכתי. בבקשה שיציינו את מקורותיהם אח"כ נדון.  שוב יש מ...
על ידי רב פפא
18 פברואר 2020, 19:30
פורום: ברכות
נושא: ברכות מה ע"ב - ענייית אמן על ברכת עצמו
תגובות: 3
צפיות: 91

Re: ברכות מה ע"ב - ענייית אמן על ברכת עצמו

ינון בר כוכבא כתב:
18 פברואר 2020, 09:53
בטעם הדבר הנה ברא"ש (פ"ז ה"י) הביא מחלוקת הגאונים והרמב"ם. שרב יהודאי ורב האי ס"ל הטעם משום הפסק בין הברכות קודם שסיים כולן.
ישר כחך!!!!
א"כ למה נאמר הרי זה מגונה? שמשמע שזה לא הפסק אלא מגונה
על ידי רב פפא
17 פברואר 2020, 21:38
פורום: ברכות
נושא: ברכות מה ע"ב - ענייית אמן על ברכת עצמו
תגובות: 3
צפיות: 91

ברכות מה ע"ב - ענייית אמן על ברכת עצמו

מדוע עניית אמן בסוף כל ברכותיו נחשבת לדבר משובח, 
ואילו ענה אמן אחר ברכה סתם הוי מגונה.
(כשלעצמי אני מבין יותר למה נחשב מגונה - שהרי פירוש אמן "שיאמנו דבריך" או "אמת" וזה לא שייך על דברי עצמו)
על ידי רב פפא
17 פברואר 2020, 20:02
פורום: הלכה ומנהג
נושא: דין רודף - פרשת שי דרומי
תגובות: 4
צפיות: 103

Re: דין רודף - פרשת שי דרומי

איש קטן כתב:
17 פברואר 2020, 18:51
אך קצת צרם לי העניין שכבודו הביא את דעת השופטים אני מבין שהכוונה הייתה סה'כ לספר המציאות אך עדיין נראה לי שזה נותן קצת .. לגיטימציה לאותם שופטים רשעים עוכרי ישראל המרימים יד בתורת משה ביד רמה וזרוע נטויה וזרועות רשעים תשברנה במהרה
ועוד בפרשתינו שכתוב אשר תשים לפניהם...
אך ודאי שלא זאת היתה הכוונה 
על ידי רב פפא
17 פברואר 2020, 13:50
פורום: יתרו
נושא: איזה 3 יהודים שחיו בזמן מתן תורה לא עמדו אצל הר סיני ולא השתתפו במ"ת?
תגובות: 10
צפיות: 164

Re: איזה 3 יהודים שחיו בזמן מתן תורה לא עמדו אצל הר סיני ולא השתתפו במ"ת?

HaimL כתב:
17 פברואר 2020, 12:28
לא, אני סתם ציינתי לכך שהמילה יהודי הוא איש משבט יהודה (או לכל הפחות, כללות עם ישראל שנשאר לאחר גלות אשור). סתם הערה צדדית, לא איזה משהו מהותי
המילה יהודי בסתמא קשורה להודאה בה' וכפירה בע"ז (עשיו קרא לאשתו יהודית כדי לרמות את אביו על אף שיוהדה עוד לא היה בחיים)
 
על ידי רב פפא
17 פברואר 2020, 13:42
פורום: אקטואליה
נושא: מה זה לאומיות
תגובות: 116
צפיות: 1178

Re: מה זה לאומיות

יהודי אחד כתב:
17 פברואר 2020, 03:29
המניע הלאומי לשיטתם מבוסס על התורה ואדרבא הם הלאומיים האמיתיים
כששאלו את אברהם בורג בשעתו "מה אתם יותר דתי או לאומי" 
הוא ענה, הקו המחבר.....
על ידי רב פפא
16 פברואר 2020, 22:09
פורום: יתרו
נושא: איזה 3 יהודים שחיו בזמן מתן תורה לא עמדו אצל הר סיני ולא השתתפו במ"ת?
תגובות: 10
צפיות: 164

Re: איזה 3 יהודים שחיו בזמן מתן תורה לא עמדו אצל הר סיני ולא השתתפו במ"ת?

אתה מעלה פה נקודה מעניינת.
האם יתכן שילדיו של משה רבינו לא השתתפו במעמד הר סיני
על ידי רב פפא
16 פברואר 2020, 22:04
פורום: אקטואליה
נושא: כדורים פסיכאטרים
תגובות: 36
צפיות: 835

Re: כדורים פסיכאטרים

פיילוט 0.4 כתב:
16 פברואר 2020, 21:38
יש יותר שיכולים להעזר בריטלין ודומיו ולא נעזרים [בעיקר בשל דעות קדומות] מכאלה שנעזרים בו למען הרוגע של המחנכים
האם הינך מדבר מידיעה?
כי אני שמעתי מכל מיני הורים לילדים אנרגטיים  וכאילה שלא שהמערכת פשוט אטומה לצרכיהם.
על ידי רב פפא
16 פברואר 2020, 22:01
פורום: אקטואליה
נושא: כדורים פסיכאטרים
תגובות: 36
צפיות: 835

Re: כדורים פסיכאטרים

חפוץ כתב:
16 פברואר 2020, 21:43
למה שלא יקום גוף שמאגד את כל הנושא הזה של שידוכים עם הפרעה קלה?
יש מספר שדכנים ושדכניות שמטפלי בזה.
בעיקרון ישנו ארגון בשם לב אחד ששם לו למטרה לאגד את כל השדכנים תחת קורת גג אחת רק שהוא קרס לאחר שהפילנתרופ שהקים אותו נקלע לקשיים

 
על ידי רב פפא
16 פברואר 2020, 21:57
פורום: אקטואליה
נושא: כדורים פסיכאטרים
תגובות: 36
צפיות: 835

Re: כדורים פסיכאטרים

המצב באמת קטסטרופה....במיוחד בשידוכים משהו שהוא כמו אקמול אנשים שמים בסולם העדיפות הכי הכי נמוך יותר מכל הבעיות..... לא משנה כמה הבחור מתפקד חכם אינטלגנט וכו.... עצוב!!! אני יגיד'ך ת'אמת  אנשים חוששים שזה גנטי... ותמיד תמיד יבוא הפתגם המוכר אני לא אכניס ראש בריא למיטה חולה... הנושא הוא שמביאים להור...
על ידי רב פפא
16 פברואר 2020, 20:37
פורום: אקטואליה
נושא: כדורים פסיכאטרים
תגובות: 36
צפיות: 835

Re: כדורים פסיכאטרים

איני יודע אם לזאת כיונת , מר איש קטן.(ואקוה שאיני לוקח לך את האשכול לכיוון אחר..) אך יש היום תופעה הולכת וגוברת של מורים ומורות שממליצים להורים לקחת ריטלין ודומיו..... וזאת למודעי כאחד שנחשף לכמה וכמה סיפורים, בהרבה מקרים פשוט מדובר על חוסר כח מצד הצוות החינוכי לטפל ואז הם פשוט זורקים את הכדור (תרתי...
על ידי רב פפא
16 פברואר 2020, 20:25
פורום: שבת קודש
נושא: פירוש המילות בפייט קה אכסוף
תגובות: 11
צפיות: 203

Re: פירוש המילות בפייט קה אכסוף

עמנואל כתב:
16 פברואר 2020, 18:51
רב פפא כתב:
13 פברואר 2020, 22:27
כנראה שמשום כן כתב הפייטן "מתאחדת" ולא "מאוחדת"
מה זה אומר?
כיצד ניתן להתאחד מבלי להיות אחד?
ישראל קוב"ה ואןרייתא חד הוא - תמיד.
והשבת מתאחדת איתם, אבל רק בשבת. 
 
על ידי רב פפא
15 פברואר 2020, 23:23
פורום: ספירת העומר, ל"ג בעומר, חג השבועות
נושא: אתה הראת לדעת - במעמד הר סיני לא היו בהם טיפשים
תגובות: 19
צפיות: 390

Re: הנס בהר סיני שלא מדברים עליו משום מה

(אך קצת צ"ב שהרי לעניין חנניה מישאל ועזריה מובא שלא היו עומדים בנסיון והיו משתחווים לצלם אילו היו מלקים אותם) תמיד יכול להיות גבר בעל תכונה של אשה וכן להיפך. דווקא עליהם מובא הפסוק: ספר דניאל  -  פרק א׳  -  פסוק ד׳: יְלָדִ֣ים אֲשֶׁ֣ר אֵֽין־בָּהֶ֣ם כָּל־(מאום) מוּם֩ וְטוֹבֵ֨י מַרְאֶ֜ה וּמַשְׂכִּילִ֣...

עבור לחיפוש מתקדם