החיפוש הניב 228 תוצאות

על ידי איש קטן
03 מרץ 2020, 10:56
פורום: אקטואליה - פנימי
נושא: "וכל אוייביך מהרה יכרתו" - כולל גם את האפיקורסים?
תגובות: 63
צפיות: 543

Re: "וכל אוייביך מהרה יכרתו" - כולל גם את האפיקורסים?

ברכה חשובה מאוד  שנתקנה ע'י שמואל הקטן בעיקבות ריבוי מומרים מעם ישראל  בברכה זו אנו מבקשים שאל יהי להם תקווה ושום הצלחה ומהרה יכרתו ויאבדו (ע'פ סודם של דברים ברכה זו במידת הכתר מכיוון שהפגם שלהם מגיע עד שם) ויש קושיא שהרי מצינו כמה פעמים כגון אצל רבי מאיר שאמר יתמו חטאים ולא חוטאים  ופירשו בזה שהיינ...
על ידי איש קטן
03 מרץ 2020, 07:55
פורום: הלכה ומנהג
נושא: מבטא הספרדים בשם ה'
תגובות: 74
צפיות: 639

Re: מבטא הספרדים בשם ה'

דווקא לא טעה אלם-מלשון אילם הלם-שוק באנגלית- בהלה ומי דיבר על צדיק עתק ? וכי יש חולק על גדלותו של הסטייפלר ? גם הרבנים ששללו מכל וכל את מה שכתב (מהוכחות ברורות סברות ומהמציאות שהיא כמאה עדים) חלקו לו כבוד למרות התימה הגדולה בדבריו אולי לא רואי להתנסח כך אבל לא צריך להגזים... וכי תאמר שגם הסטייפלר די...
על ידי איש קטן
03 מרץ 2020, 02:27
פורום: תצוה
נושא: הזכרת שם משה בפרשה
תגובות: 3
צפיות: 44

Re: הזכרת שם משה בפרשה

הגר'א כותב זה ומוסיף שהמילוי של משה מ'ם ש'ין ה'א זה 101 מספר הפסוקים בפרשה שלמרות שמשה רבנו ע'ה נפטר ניצוצי נשמתו חוזרים כל דור לעולם לצדיקי הדור ומסייעים להם לחדש בתורה ומביא גמרא שכתוב 'משה שפיר כאמרת' ומפרש בעניין זה ולכן למרות שמשה לא הוזכר בפירוש זה הנגלה כלומר עצמו אך המילוי מופיע בכל דור ודור...
על ידי איש קטן
02 מרץ 2020, 20:03
פורום: אקטואליה - פנימי
נושא: "וכל אוייביך מהרה יכרתו" - כולל גם את האפיקורסים?
תגובות: 63
צפיות: 543

Re: "וכל אוייביך מהרה יכרתו" - כולל גם את האפיקורסינים? או אדרבה "ורחמיו על כל מעשיו".

טוב זה שיש פה ושם שמות זה יוצא מן הכלל שאינו מעיד על הכלל ובאמת ראוי ללמוד מנין המקור ויכול להיות שאחר שהשתרש בעם ישראל כבר נקרא שם יהודי (לגבי אלכסנדר כימדומני שזה ע'פ הוראת שמעון הצדיק - תקן אותי אם אני טועה) אני אכן ממוצא ספרדי אך כבר דור שלישי בארץ ככה שאין לי הרבה ידיעה בנושא השמות הרוב כמובן ש...
על ידי איש קטן
02 מרץ 2020, 18:27
פורום: פורים
נושא: האם ישנה שיטה שמספיק לתת שתי מנות לשתי אנשים?
תגובות: 3
צפיות: 223

Re: האם ישנה שיטה שמספיק לתת שתי מנות לשתי אנשים?

ציינו לפרי חדש אינני יודע מה אומר אך יתכן שזה תלוי במחלוקת המנות הלוי ותרומת הדשן מה הטעם במשלוח מנות שמנות הלוי סבר להרבות אהבה ואחווה הפך קיטרוג המן ותרומת הדשן סובר שיש המתביישים לקבל מתנות לאביונים יתנו להם מלוח מנות בדרך כבוד ויהיה לכולם סעודת פורים ותולים בזה הרבה מחלוקות השולח לפני פורים והגי...
על ידי איש קטן
02 מרץ 2020, 18:12
פורום: אקטואליה - פנימי
נושא: "וכל אוייביך מהרה יכרתו" - כולל גם את האפיקורסים?
תגובות: 63
צפיות: 543

Re: "וכל אוייביך מהרה יכרתו" - כולל גם את האפיקורסינים? או אדרבה "ורחמיו על כל מעשיו".

תודה על הברכות והאיחולים אבל ב'ה אני לא זקוק לעזרתך :) וכן יש לי הרבה על הלב על צער השכינה .. על צער ישראל .. על ביזוי התורה.. על חורבן המקדש.. על עניות הדעת .. ועל כל הדברים שאנחנו מבקשים בעלינו לשבח ועוד לא יתקיימו יש הרבה גורמים לזה אך המבצעים בפועל של רוב הדברים הם לפיד ליברמן וכל שותפיהם וכמו ...
על ידי איש קטן
02 מרץ 2020, 16:29
פורום: אקטואליה - פנימי
נושא: "וכל אוייביך מהרה יכרתו" - כולל גם את האפיקורסים?
תגובות: 63
צפיות: 543

Re: "וכל אוייביך מהרה יכרתו" - כולל גם את האפיקורסינים? או אדרבה "ורחמיו על כל מעשיו".

נכון כך היא השקפת הרב קוק והמזרחי רוב ככל גדולי הרבנים החרדים לא אחזו מזה שוב אם אדם בא לעשות תשובה גם אם נאמר שאין מספיקין בידו כי החטיא את הרבים אם יעשה תשובה ה' יקבלו אף שזה דבר נדיר מאוד בטוח שאפשר לספור את מחטיאי הרבים כדוגמת אחז ירבעם אחאב לפיד וליברמן שעשו תשובה אם יש כאלה בכלל ? על יד 1 ומסו...
על ידי איש קטן
02 מרץ 2020, 13:19
פורום: דעת דורות
נושא: סיפורים שלא היו
תגובות: 44
צפיות: 1458

Re: סיפורים שלא היו

יפה הבהרת מה שהדגשתי שחשוב לא לזלזל בסיפורים בפני עמי הארץ וכו.. שלא יודעים להבדיל בין סיפור למנהג להלכה לדין ולאיסור ומתוך שישמעו שזה וזה שטויות יכולים גם לבוא להקל באיסורי דאורייתא שאם הרב מספר סיפורים שלא היו .. אולי גם ההלכות לא בדיוק.. ככה שיש פה חבל דק וצריך ללכת בין הטיפות ולאו כולי עלמא דינא...
על ידי איש קטן
02 מרץ 2020, 13:12
פורום: אקטואליה - פנימי
נושא: "וכל אוייביך מהרה יכרתו" - כולל גם את האפיקורסים?
תגובות: 63
צפיות: 543

Re: "וכל אוייביך מהרה יכרתו" - כולל גם את האפיקורסינים? או אדרבה "ורחמיו על כל מעשיו".

אני לא צריך את עזרתך תעזור לעצמך הרב יושב אוהלים בקשר לאהבת חינם זה נאמר אשיגרת לישנא של הביטוי הנבוב מבית הטינופת של הצבועים כבנט וחביריו שלפיד הוא אח וכו.. וכבר אמר הרב מבריסק שכל אלו שמדברים על אהבת חינם ואהבת ישראל הם שונאי ישראל הכי גדולים מי שאוהב ישראל מלמד אותם תורה מקרב אותם לה' יתברך ולא מ...
על ידי איש קטן
02 מרץ 2020, 12:44
פורום: אקטואליה - פנימי
נושא: "וכל אוייביך מהרה יכרתו" - כולל גם את האפיקורסים?
תגובות: 63
צפיות: 543

Re: "וכל אוייביך מהרה יכרתו" - כולל גם את האפיקורסינים? או אדרבה "ורחמיו על כל מעשיו".

אתה מביא ביאורים מענינים בשביל עיון יפה מאוד
הכל נוגע להנהגה העליונה מידת רחמיו וכו..

מאיתנו ה' מצפה לשנוא את הרשעים
ולהתפלל עליהם בלמינים ולמלשינים
גם המהר'ל ורבינו אברהם אמרו ברכה זו

תרבה באהבת חינם באהבת תלמידי חכמים יראי ה' את התפילות להצלחה וקירבת ה' תשמור להם

על הרשעים יש ברכה על המינים
על ידי איש קטן
02 מרץ 2020, 12:07
פורום: אקטואליה - פנימי
נושא: "וכל אוייביך מהרה יכרתו" - כולל גם את האפיקורסים?
תגובות: 63
צפיות: 543

Re: "וכל אוייביך מהרה יכרתו" - כולל גם את האפיקורסינים? או אדרבה "ורחמיו על כל מעשיו".

בדיוק..!
כאשר תדרוש רשעו ותגלה רשעו
בבחינת 'סורו נא מעל אהלי האנשים הרשעים האלה'
יראו רבים וייראו ולאילמדו מדרכם ומעשיהם המקולקלים
ואז ...בל תמצא
על ידי איש קטן
02 מרץ 2020, 11:04
פורום: אקטואליה - פנימי
נושא: "וכל אוייביך מהרה יכרתו" - כולל גם את האפיקורסים?
תגובות: 63
צפיות: 543

Re: "וכל אוייביך מהרה יכרתו" - כולל גם את האפיקורסינים? או אדרבה "ורחמיו על כל מעשיו".

סליחה אבל אני לא מצליח להבין מה השאלה .... אני מבין דבר 1 והוא מה שחשוב מי ששונא את הקב'ה אני שונא אותו . נקודה. ואני מתפלל שיכרת מן העולם כמו שהוא רוצה להכרית נשמות ישראל 'ועשיתם לו כאשר זמם' משתדל כל יום 3 פעמים בלמינים ולמלשינים אל תהי תקווה אל תהי תקווה שום תקווה ... וכל אויבך וכל שונאיך מהרה יכ...
על ידי איש קטן
02 מרץ 2020, 10:39
פורום: אקטואליה - פנימי
נושא: "וכל אוייביך מהרה יכרתו" - כולל גם את האפיקורסים?
תגובות: 63
צפיות: 543

Re: "וכל אוייביך מהרה יכרתו" - כולל גם את האפיקורסינים? או אדרבה "ורחמיו על כל מעשיו".

עניתי לך טוב מאוד שלהתפלל על הרשעים שיחזרו בתשובה נוגע לרשעים לתיאבון מי שעושה להכעיס ובפרט מחטיא הרבים ועושה תקנות נגד התורה אסור לדון אותו לכף זכות מפורש בפוסקים עיין בשערי תשובה לרבנו יונה איך צריך להתייחס לרשעים כאלה עיין חפץ חיים הלכות לשון הרע שכותב מצווה לשנואתם ולהתקוטט עמהם להפר עצתם בכל מה...
על ידי איש קטן
02 מרץ 2020, 07:57
פורום: אקטואליה - פנימי
נושא: "וכל אוייביך מהרה יכרתו" - כולל גם את האפיקורסים?
תגובות: 63
צפיות: 543

Re: "וכל אוייביך מהרה יכרתו" - כולל גם את האפיקורסינים? או אדרבה "ורחמיו על כל מעשיו".

צריך לכאוב ולמחות על חילול ה' הגדול על ביטול התורה ..על החטאת הרבים .. על צער השכינה על צערם של ישראל... על דמעת העשוקים... על ביזוי התורה.. על ביזוי שריד המקדש... על השקרים הנוראים שהרשעים מפיצים על יראי ה' ... על חילול השבת.... על ביטול תינוקות של בית רבן (לומדים במרתפים מעופשים וכו..) על זה תבכה ...
על ידי איש קטן
02 מרץ 2020, 02:39
פורום: דעת דורות
נושא: סיפורים שלא היו
תגובות: 44
צפיות: 1458

Re: סיפורים שלא היו

חס ושלום לומר שהתורה היא סיפורים מי פתי טיפש שיגיד דבר כזה בכל מה שהתורה מספרת יש פשט דרש רמז וסוד אך מזה שהתורה העבירה את זה דרך סיפור ולא רק את המסקנה וכתוב מפורש 'ספרו בעמים עלילותיו' ויספר משה לחותנו את כל אשר עשה ה' והאמונה נרכשת ע'י סיפור מצווה לספר ביציאת מצרים ועוד.. לכן לא לזלזל בסיפורי צדי...
על ידי איש קטן
01 מרץ 2020, 23:41
פורום: ענינו של יום
נושא: חיקויים בפורים
תגובות: 7
צפיות: 129

Re: חיקויים בפורים

ידוע שלמנהג זה יש השפעה חמורה ביותר על השומעים
וק'ו על העושים בעצמם
לכן צריך לבטלו
ועל כזה אמרו מנהג אותיות גהנם
על ידי איש קטן
01 מרץ 2020, 22:49
פורום: אקטואליה - פנימי
נושא: "וכל אוייביך מהרה יכרתו" - כולל גם את האפיקורסים?
תגובות: 63
צפיות: 543

Re: "וכל אוייביך מהרה יכרתו" - כולל גם את האפיקורסינים? או אדרבה "ורחמיו על כל מעשיו".

מהיכרות שלי עם כל אותם מצטדקים ומיטהרים
הם דין את כולם לזכות ומקבלים הככככל באהבה
עד שזה נוגע לכיס ...
על ידי איש קטן
01 מרץ 2020, 22:46
פורום: אקטואליה - פנימי
נושא: "וכל אוייביך מהרה יכרתו" - כולל גם את האפיקורסים?
תגובות: 63
צפיות: 543

Re: "וכל אוייביך מהרה יכרתו" - כולל גם את האפיקורסינים? או אדרבה "ורחמיו על כל מעשיו".

יש פה כנראה צדיקים יותר מהח'ח מדוד המלך תמשיכו להתפלל עליהם אשריכם תחנכו גם את ילדכם ככה נראה לאן יגיעו רק לא לשכוח להתפלל גם על מי שהזיק לכם/עקף בתור/דפק לך את האוטו/כותב הודעה שלא נראת לך/גנב לך 50 שקל על כולם לקבל הכל באהבה לאהוב ולאהוב .... אשריכם איזה יופי עולם מושלם אין תוכחה .. אין כאב.. אין ...
על ידי איש קטן
01 מרץ 2020, 21:14
פורום: אקטואליה - פנימי
נושא: "וכל אוייביך מהרה יכרתו" - כולל גם את האפיקורסים?
תגובות: 63
צפיות: 543

Re: "וכל אוייביך מהרה יכרתו" - כולל גם את האפיקורסינים? או אדרבה "ורחמיו על כל מעשיו".

שאלת תם. למאי נפקא מינה אם איש פלוני ימות בייסורים, או יעשה תשובה, משל למה הדבר דומה, לשור המועד ששחטוהו או ששב לתמותו. מ"מ כלה הנזק. רבי חיים היקר הנידון הוא לא האיש איך ימות או יחיה אלה המחאה שלנו והזעקה על חילול ה' החטאת הרבים שאין דבר חמור מזה  ןפלא על ה'חכמים' שמתפללים בעדם  בזמן שמשנה מפורשת ...
על ידי איש קטן
01 מרץ 2020, 18:58
פורום: דעת דורות
נושא: רבי אברהם אבועלפיא
תגובות: 48
צפיות: 587

Re: רבי אברהם אבועלפיא

לישון בסוכה זה לא מנהג אלא מעיקר המצווה
ואפילו היה צריך לברך על זה כמבואר בתוס' סוכה
רק שלא תלוי באדם אז תיקנו על אכילה
על ידי איש קטן
01 מרץ 2020, 16:49
פורום: דעת דורות
נושא: רבי אברהם אבועלפיא
תגובות: 48
צפיות: 587

Re: רבי אברהם אבועלפיא

חחחח... חבדניקים לא יושנים בסוכה גם שנעים להם לא קשור לקור
וזה רק דוגמא איך מאמונה עיוורת מגיעים לעקירת מצוות מהתורה
על ידי איש קטן
01 מרץ 2020, 16:47
פורום: אקטואליה - פנימי
נושא: "וכל אוייביך מהרה יכרתו" - כולל גם את האפיקורסים?
תגובות: 63
צפיות: 543

Re: "וכל אוייביך מהרה יכרתו" - כולל גם את האפיקורסינים? או אדרבה "ורחמיו על כל מעשיו".

תינקות שנשבו לא קשור לפה כלל

אנחנו מדברים על תינוקות מגודלים חיות רעות
ששובים.. ושובים.. ושובים ..
מחריבים.. הורסים.. מטמאים ..מחללים ...

להתפלל עליו גם אם תרצה בינך לבין בוראך
ברבים להוקיע אותם לשנוא אותם לבזות אותם כדי שאחרים לא ילמדו ממעשיהם

והדברים מפורשים בחפץ חיים
על ידי איש קטן
01 מרץ 2020, 16:18
פורום: אקטואליה - פנימי
נושא: "וכל אוייביך מהרה יכרתו" - כולל גם את האפיקורסים?
תגובות: 63
צפיות: 543

Re: "וכל אוייביך מהרה יכרתו" - כולל גם את האפיקורסינים? או אדרבה "ורחמיו על כל מעשיו".

ברוריא אמרה את זה לרבי מאיר ... א. על מי שמזיק בממון ולא ברוחניות ונפשות ב.על מי שעושה לתאבון אתה מזכיר לי את אלה שאומרים שהיום מותר להדליק אש כי פעם היה צריך אבנים .. התורה היא ניצחית כנ'ל ספר תהילים תראה בחפץ חיים בהלכות לשון הרע שאלו שעוברים על התורה במזיד בפרט מחטיאי הרבים מצווה לשנואתם ביום כיפ...
על ידי איש קטן
01 מרץ 2020, 15:28
פורום: כשרות
נושא: משקאות חריפים
תגובות: 38
צפיות: 792

Re: משקאות חריפים

אני אישית לא מבין בעניני כשרות לכן לא שותה מה שאין תעודה
בכל אופן לגבי הרד לייבל יש כשרות של הרבנות (הצבע האדום)
מה אומרים החברים האם זה ראוי למי שמקפיד על בד'ץ ?
על ידי איש קטן
01 מרץ 2020, 15:06
פורום: אקטואליה - פנימי
נושא: "וכל אוייביך מהרה יכרתו" - כולל גם את האפיקורסים?
תגובות: 63
צפיות: 543

Re: "וכל אוייביך מהרה יכרתו" - כולל גם את האפיקורסינים? או אדרבה "ורחמיו על כל מעשיו".

חברים יקרים חשבתי שהדברים ברורים יותר בציבור ... א.כל יהודי חשוב לה' ולא ידח מובא בגמרא שאפילו ישו אמר לאונקלוס לכבד יהודים וכתבו המפרשים שאמר בניגוד לאחרים כי היה יהודי והגיהנם תיקן אותו קצת ב. כל מה שנאמר בסעיף א' לא נוגע כלל להנהגה שלנו זה רצון ה' בפנמיות מאיתנו הוא מצפה לשנוא אותם ולתעב אותם ונס...
על ידי איש קטן
01 מרץ 2020, 14:26
פורום: אקטואליה - פנימי
נושא: "וכל אוייביך מהרה יכרתו" - כולל גם את האפיקורסים?
תגובות: 63
צפיות: 543

Re: "וכל אוייביך מהרה יכרתו" - כולל גם את האפיקורסינים? או אדרבה "ורחמיו על כל מעשיו".

מי שרגוע בזמן שרואה רשעים כאלה הוא בבעיה
מי שכואב לו על הצער של הקב'ה וישראל
צועק...!
על ידי איש קטן
01 מרץ 2020, 14:25
פורום: אקטואליה - פנימי
נושא: "וכל אוייביך מהרה יכרתו" - כולל גם את האפיקורסים?
תגובות: 63
צפיות: 543

Re: "וכל אוייביך מהרה יכרתו" - כולל גם את האפיקורסינים? או אדרבה "ורחמיו על כל מעשיו".

תתנצל בפני כל מנהלי הישיבות והכוללים ...תתנצל בפני הכותל המערבי ...תתנצל בפני המסכנים שצריכים לראות את מצעדי התועבה.. תתנצל בפני אותם אומללים שנפלו בידי הרוסיות הגויות שהגיעו לפה תתנצל ביפני אותם משפחות מרובות ילדים שלא מקבלים סיוע בדיור כי הרוסים לקחו הכל .. תתנצל בפני הילדים שלומדים בקראוון ... תנ...
על ידי איש קטן
01 מרץ 2020, 13:57
פורום: אקטואליה - פנימי
נושא: "וכל אוייביך מהרה יכרתו" - כולל גם את האפיקורסים?
תגובות: 63
צפיות: 543

Re: "וכל אוייביך מהרה יכרתו" - כולל גם את האפיקורסינים? או אדרבה "ורחמיו על כל מעשיו".

כבודו טועה לצערי עיין משנ'ב בהתחלה 'אל יבוש מפני המלעיגים' ולא יתקוטט עמהם לשונו כמעט מילה במילה כשיש אנשים הרוצים לעשות תקנות בעניני העיר מצווה לשנואתם ולהתקוטט עמהם ועליהם אמר דוד 'הלא משנאיך ה' אשנא ובתקוממיך אתקוטט תכלית שנאה שנאתים' מניח שאתה לא יותר צדיק מדוד המלך או מהחפץ חיים ותזכיר לי על מי...
על ידי איש קטן
01 מרץ 2020, 05:50
פורום: אקטואליה - פנימי
נושא: "וכל אוייביך מהרה יכרתו" - כולל גם את האפיקורסים?
תגובות: 63
צפיות: 543

Re: "וכל אוייביך מהרה יכרתו" - כולל גם את האפיקורסינים? או אדרבה "ורחמיו על כל מעשיו".

לגבי המלאכים ראיתי שמבארים שיש כמה סוגי הנהגות הנהגה של העולמות העליונים עולמות התכלית והשלמות שהכל יגיע לטוב היה צער על המצריים ולכן נאמר למלאכים לא לומר שירה אך בעולם שלנו תחת השמש והזמן עולם המעשה 'באבוד רשעים רינה' לכן אומרים שירה רק שחז'ל לימדונו שיש בחינה פנימית יותר למרות שאין אנו נוהגים כך ל...
על ידי איש קטן
01 מרץ 2020, 03:48
פורום: אקטואליה
נושא: בחורי ישיבה מתקשים
תגובות: 10
צפיות: 293

Re: בחורי ישיבה מתקשים

אין מבחן טוב כמו מבחן המציאות  כל המסגרות של פרווה גם גם נחלו כישלון חרוץ  והנזק היה רב על התועלת  נכון קשה להבין בדיוק מה רע בזה אבל זה המציאות  התורה היא כמו שמן לא מתערבבת אם שום דבר ברגע שעירבבת עוד משהו זה יוצר בעיות  אגב ככה התחילו הרפורמים המזרחי וכו.. שינוי פה שינוי שם ויוצא העגל הזה מה שכן ...

עבור לחיפוש מתקדם