החיפוש הניב 95 תוצאות

על ידי מיכה
26 מאי 2020, 20:36
פורום: בית המדרש
נושא: תמיהה גדולה על החיי אדם בדין תפלה בצבור
תגובות: 30
צפיות: 191

Re: תמיהה גדולה על החיי אדם בדין תפלה בצבור

בחיי אדם חלק א כלל יט כתב: ועיקר התפלה בצבור הוא תפלת י"ח, דהיינו שיתפללו עשרה אנשים שהם גדולים ביחד, ולא כמו שחושבין ההמון שעיקר להתפלל בעשרה הוא רק משום לשמוע קדיש וקדושה וברכו, ולכן אינם מקפידים להתפלל ביחד רק שיהיה י' בבית הכנסת, והוא טעות גדול. ע"כ. והו' במ"ב. וכן נוהגים האידנא בכל המקומות שרא...
על ידי מיכה
26 מאי 2020, 13:01
פורום: בית המדרש
נושא: תמיהה גדולה על החיי אדם בדין תפלה בצבור
תגובות: 30
צפיות: 191

Re: תמיהה גדולה על החיי אדם בדין תפלה בצבור

מילתא דפשיטא, שתיקנו חכמים תפילה בציבור ותפילה היא עמידה, ולא עניית קדיש וקדושה וברכו כך גם אני חושב, שזוהי הסברא שהיתה פשוטה לחיי אדם. אבל על הקושיא שהקשתי לא מצאתי תשובה. ועיינתי ברמב"ם בהלכות תפלה, ונראה ממנו ברור שתפלת הצבור זה התפלה של הש"ץ והיחיד הבקי חיב להשתתף עם תפלת הצבור ע"י שהוא מתפלל י...
על ידי מיכה
26 מאי 2020, 12:34
פורום: בית המדרש
נושא: תמיהה גדולה על החיי אדם בדין תפלה בצבור
תגובות: 30
צפיות: 191

Re: תמיהה גדולה על החיי אדם בדין תפלה בצבור

עקביא בן מהלל אומר כתב:
26 מאי 2020, 12:32
הקפידו על י' בקיאים
בשביל זה כתבתי את הפסקה
ואי אפשר לומר שבאמת בזמנם היו ממתינים לעשרה בקיאים. שבשום מקום בגמ' ובראשונים לא מצאנו שצריך עשרה בקיאין דוקא, וברמב"ם מפורש שאין צריך עשרה בקיאים.
על ידי מיכה
26 מאי 2020, 12:27
פורום: בית המדרש
נושא: תמיהה גדולה על החיי אדם בדין תפלה בצבור
תגובות: 30
צפיות: 191

Re: תמיהה גדולה על החיי אדם בדין תפלה בצבור

אברהם העברי כתב:
26 מאי 2020, 12:25
לא זכיתי להבין את השאלה
כשלא היו בקיאים היה הש"ץ מוציא את כולם יד"ח ושוב הוי עשרה שמתפללים יחדיו
הש"ץ היה מוציא רק את מי שאינו בקי, כך שאם היו במנין 5 בקיאים נמצא שכל 5 התפללו בפנ"ע.
על ידי מיכה
26 מאי 2020, 12:20
פורום: בית המדרש
נושא: תמיהה גדולה על החיי אדם בדין תפלה בצבור
תגובות: 30
צפיות: 191

תמיהה גדולה על החיי אדם בדין תפלה בצבור

בחיי אדם חלק א כלל יט כתב: ועיקר התפלה בצבור הוא תפלת י"ח, דהיינו שיתפללו עשרה אנשים שהם גדולים ביחד, ולא כמו שחושבין ההמון שעיקר להתפלל בעשרה הוא רק משום לשמוע קדיש וקדושה וברכו, ולכן אינם מקפידים להתפלל ביחד רק שיהיה י' בבית הכנסת, והוא טעות גדול. ע"כ. והו' במ"ב. וכן נוהגים האידנא בכל המקומות שרא...
על ידי מיכה
21 מאי 2020, 01:11
פורום: בית המדרש
נושא: אמונה ברועה ישראל
תגובות: 12
צפיות: 144

Re: אמונה ברועה ישראל

אבי חי כתב:
21 מאי 2020, 00:05
רועה = מנהיג. מה קשה בזה שמשה הנהיג את עמ"י במדבר*, ע"פ ד'.


*וכן בכל הדורות, ע"י התורה שקבל מסיני ומסרה לנו.


תודה על ההגדרה..
אני שאלתי שמזה שהמדרש לא אומר משה אלא רועה ישראל משמע שיש עניין להאמין בו, או אף בזולתו, מחמת שהוא/הם רועה ישראל. ולא רק מחמת שהוא משה רבן של נביאים. 
 
על ידי מיכה
21 מאי 2020, 01:06
פורום: בית המדרש
נושא: יד עיקרים?
תגובות: 46
צפיות: 503

Re: יד עיקרים?

וחי בהם כתב:
21 מאי 2020, 00:57
לדעת המקובלים אין כאן עיקר כי כל קוצים של תורה הם עיקרים מה בין זה לזה. עכ"ל.
כך כתוב בשם הגר"א. אבל יעויין ריש דע"ת, שם כתב "הנה העיקרים הם י"ג.." (ומעניין לציין שיש שינוי בינו לבין הרמב"ם. שהרמב"ם כתב העיקר החמישי שלא לעבוד לזולתו, והרמח"ל הסיר עיקר זה ושם תחתיו את האומנה בחידוש העולם).
על ידי מיכה
21 מאי 2020, 01:03
פורום: בית המדרש
נושא: יד עיקרים?
תגובות: 46
צפיות: 503

Re: יד עיקרים?

בעיקרון מי שאומר אני מאמין כזה על תורת הבעש"ט ותלמידיו הוא כופר בדבר אחד מן התורה: שיש כח ביד חכמי התורה לדון ולחלוק ביניהם.
אבל למעשה, החסידים המתפללים בסידור זה בטוחים שתורת הבעש"ט נאמרה לו בנבואה ע"י אחיה השילוני והיא היא שנאמרה למשה בסיני, ולכן פשוט שיש לדונם כישראל כשרים לכל דבר.
על ידי מיכה
21 מאי 2020, 00:55
פורום: אקטואליה - פנימי
נושא: העולם הזה
תגובות: 17
צפיות: 246

Re: האם היו אנשים לפני האדם הראשון? האם היה עולם לפני העולם הזה?

המחלוקת היא בין האר"י למקובלים קדמונים כמו החייט ועוד. ובפשטות בת"ז וברמב"ן כתוב כמותם. אבל האר"י דוחה אותם בתוקף וכותב שזה לא נאמר ע"י מקובלי אמת ששמעו ברוה"ק, אלא ששמעו מה ששמעו ולא הבינו ושגו בזה, והוא ג"כ מבאר את מקום טעותם. כמו"כ כפי שמתבאר גם בדע"ת לרמח"ל בעצם כל תורת האר"י מכוונת לענין זה שאח...
על ידי מיכה
21 מאי 2020, 00:25
פורום: אקטואליה - פנימי
נושא: הציבור החרדי-לאומי: ראוי להיחשב כחלק מעולם התורה?
תגובות: 82
צפיות: 1521

Re: הציבור החרדי-לאומי: ראוי להיחשב כחלק מעולם התורה?

בלדד השוחי כתב:
15 מאי 2020, 02:01
סאטמר בבורו פארק עשו ג"כ מצעד כזה, יש תיעוד, אז מה, זה אומר שמדינת ארה"ב עריבה להם ? אין לזה שום קשר למדינה.

לצערנו הגדול כן, זה אומר שמדינת ארה"ב ותרבותה ערבה להם. אלה קנאיך ישראל.
על ידי מיכה
21 מאי 2020, 00:01
פורום: בית המדרש
נושא: אמונה ברועה ישראל
תגובות: 12
צפיות: 144

Re: אמונה ברועה ישראל

מכילתא דרבי שמעון בר יוחאי פרק יד " ויאמינו בה ' ובמשה עבדו אם במשה האמינו קל וחומר במקום אלא ללמדך שכל המאמין ברועה ישראל כאילו האמין במי שאמר והיה העולם ". מה הם הדברים שצריכים להאמין ברועה ישראל . שהוא שליח השם וכל מעשיו נעשו במצוות השם ולא מליבו וממילא אפשר לסמוך על כל מה שמסר לעם ישראל שמאת הש...
על ידי מיכה
20 מאי 2020, 23:26
פורום: בית המדרש
נושא: אמונה ברועה ישראל
תגובות: 12
צפיות: 144

Re: אמונה ברועה ישראל

בר בי רב דחד יומא כתב:
20 מאי 2020, 22:34
כוונת השאלה אם גם בדורנו אנו יש דרגה של רועה ישראל שצריך להאמין בו
ומסתעף מזה כפי הנראה כל ענין החסידים והמתנגדים
אתה מתכוון לכוונתך. כי כידוע שהחסידים בנו על המכילתא הזו מצודים וחרמים.
אבל עיקר השאלה, לפחות להבנתי, היא מה הפשט במימרא הזו? מה צריך להאמין, ולמה.
על ידי מיכה
20 מאי 2020, 12:49
פורום: בית המדרש
נושא: דעת ר"ת בעניין השקיעה וחישוב שעות היום
תגובות: 80
צפיות: 769

Re: דעת ר"ת בעניין השקיעה וחישוב שעות היום

1. כל הדברים האלו הם דבר יחסי מאוד, גם מתי שאין נראה על הארץ מחמת ההרים או בניינים הוא דבר המשתנה מאוד ממקום למקום, לכן לא יתכן כלל שזה היה כוונת כל הראשונים ושכולם יסתמו הדברים, וגם איך יתכן שכל גדולי האחרונים טעו בכוונת הראשונים ולא עלה על דעת אחד מהם לפרש כן, וודאי שזה כ"כ פשוט שזה אפילו לא עלה ...
על ידי מיכה
19 מאי 2020, 19:47
פורום: בית המדרש
נושא: דעת ר"ת בעניין השקיעה וחישוב שעות היום
תגובות: 80
צפיות: 769

Re: דעת ר"ת בעניין השקיעה וחישוב שעות היום

מאריה דאברהם איך ניתן לפרש סתימת כל הראשונים, שקיעת החמה, אין נראית בארץ, אינה נראית ברקיע, ועוד לשונות כהנה על חלישת האור שהוא דבר שאינו מוגדר כלל וכלל.  גם עדיין לא תרצתם הראיה מהרשב"א. ר' יהושע, נא לקרוא הדברים במתינות ואז להשיב. במחכ"ת, זה נראה שממש לא קראת את רוב הדברים שנכתו כאן באשכול. שלא ת...
על ידי מיכה
19 מאי 2020, 11:37
פורום: בית המדרש
נושא: דעת ר"ת בעניין השקיעה וחישוב שעות היום
תגובות: 80
צפיות: 769

Re: דעת ר"ת בעניין השקיעה וחישוב שעות היום

מפורש ברמב״ן שכל זמן שהשמש זורח ברקיע עדיין לא התחיל השקיעה ובשקיעת החמה כבר אינו זמן הקרבת הפסח  ז״ל הרמבן בפרשת בא    והנה הם שני צהרים, או מפני שיצהירו כל הצדדין, כי בבקר האור במזרח, ובערב הוא במערב, ובאמצע היום בגובה הרקיע מאיר לכל הצדדין. וכאשר יעברו הצהרים ויסור השמש מזרוח בשני הצדדין יקרא "ע...
על ידי מיכה
18 מאי 2020, 09:40
פורום: בית המדרש
נושא: דעת ר"ת בעניין השקיעה וחישוב שעות היום
תגובות: 80
צפיות: 769

Re: דעת ר"ת בעניין השקיעה וחישוב שעות היום

תודה על הציטוט. ברם, אחר בקשת המחילה, לא הבנת את דבריו כלל. אין דבר כזה בראשונים אני מפרש כך ואפשר לסמוך על דעת השני לקולא. ובודאי לא כשהמפרש אינו אומר את דעתו כמסתפק. אחר העיון בדבריו דברי היראים האלו הם ראיה גדולה למה שכתבתי, וכוונתו שאין שום נפ"מ בינו לבין ר"ת בענין תוספת חול על הקדש בעיוה"כ, כי...
על ידי מיכה
15 מאי 2020, 08:38
פורום: בית המדרש
נושא: דעת ר"ת בעניין השקיעה וחישוב שעות היום
תגובות: 80
צפיות: 769

Re: דעת ר"ת בעניין השקיעה וחישוב שעות היום

ספר יראים סימן תכ [דפוס ישן - קיח] זה פירוש רבינו יעקב זצ"ל ואני פירשתי ענין אחר מפני ראיות וקושיות והרוצה לדעת פירושי יעיין למעלה בחייבי סקילה במחלל שבת [סי' רע"ד] בהלכות המוציא מרשות לרשות והארכתי שם בפירוש זה קדמתי כניסת שבת ויום הכפורים ויום טוב אם הבנתי היטב דבריו, הוא אומר שע"פ ההלכה אפשר לסמ...
על ידי מיכה
15 מאי 2020, 08:21
פורום: בית המדרש
נושא: דעת ר"ת בעניין השקיעה וחישוב שעות היום
תגובות: 80
צפיות: 769

Re: דעת ר"ת בעניין השקיעה וחישוב שעות היום

אי אפשר להכחיש מציאות מתוך סברא והעתיק את דבריו הק' זוהר כרך ב (שמות) פרשת תרומה  קעא עמוד ב] רוב משריין דככביא ומזלי כלהו נפקין בראשיתא דלילא עד תלת שעתי חסר רביעא, מתמן ולהלאה לא נפקין בר זעירין, דברי ר"א בן הרמב"ם בתשובת מהר"ם אלשקר צו אדרבה, אי אפשר להכחיש מציאות מציטוט של זוהר ור"א בן הרמב"ם. ...
על ידי מיכה
14 מאי 2020, 17:37
פורום: בית המדרש
נושא: דעת ר"ת בעניין השקיעה וחישוב שעות היום
תגובות: 80
צפיות: 769

Re: דעת ר"ת בעניין השקיעה וחישוב שעות היום

זכרונות כתב:
14 מאי 2020, 16:04
כניסה בעובי הרקיע פירושה שאינה ניראת לנו אלא דרך קרניה,
לא מבין מאיפה הבאת פירוש זה. אתה יודע מה זה עובי הרקיע? אולי החלון שיש שם גדול בהרבה ממידות השמש ולכן הוא לא מפריע לה להראות בזמן כניסתה?
על ידי מיכה
14 מאי 2020, 15:49
פורום: בית המדרש
נושא: דעת ר"ת בעניין השקיעה וחישוב שעות היום
תגובות: 80
צפיות: 769

Re: דעת ר"ת בעניין השקיעה וחישוב שעות היום

תתקן אותי בבקשה באם אני טועה, אתה רוצה לחדש שגם ר"ת או יותר נכון שהתנא רבי יהודה שאומר משקיעת החמה עד צאה"כ ד' מיל, מדבר על שקיעה הניראת כאילו כשעה לפני שקיעת האופק, ומה רואים כשעה לפני האופק? אתה מסביר שהשמש נכסית ע"י ההרים ע"כ אני שואל אם יש כאילו הרים בא"י שבו התנא רבי יהודה חי? ואם כן האם לא הי...
על ידי מיכה
14 מאי 2020, 09:27
פורום: בית המדרש
נושא: דעת ר"ת בעניין השקיעה וחישוב שעות היום
תגובות: 80
צפיות: 769

Re: דעת ר"ת בעניין השקיעה וחישוב שעות היום

לא נכון שתורי"ד דיבר על מי שעומד בעמק, כי דבריו מתפרשים היטיב למי שעומד במישור ורואה את שקיעת האופק, ובאותו זמן נראה השמש למי שעומד על הר,ודבריו מובנים ומבוססים על המציאות, שהעומד על חוף הים ורואה את השקיעה ובאותו זמן העומד על הר מזרחית לחוף הים עדיין רואה את השמש, ונעתיק דבריו, תוספות רי"ד מסכת שב...
על ידי מיכה
14 מאי 2020, 09:16
פורום: בית המדרש
נושא: דעת ר"ת בעניין השקיעה וחישוב שעות היום
תגובות: 80
צפיות: 769

Re: דעת ר"ת בעניין השקיעה וחישוב שעות היום

ב. אתה טוען שר"ת הפך את העולם, זה פשוט לא נכון, אף אחד לפניו לא חשב ששקיעת החמה המדובר בכל הש"ס הוא לפני שנגמר אור החמה מהרקיע והוא לעולם לא פחות מ72 דקות אחרי השקיעה, ואפי' בביאור הגר"א יורה דעה סימן רסו אות יז "ומ"מ פשטא דלישנא משמע שקיעת חמה לבד ודאי שקיעה אחרונה קאמר" הראשון שהפך את העולם, הוא ...
על ידי מיכה
14 מאי 2020, 09:05
פורום: בית המדרש
נושא: דעת ר"ת בעניין השקיעה וחישוב שעות היום
תגובות: 80
צפיות: 769

Re: דעת ר"ת בעניין השקיעה וחישוב שעות היום

ושכתבת שהמתחכמים מיישבים שמדובר על כוכבים הנראים אחרי 58.5 דקות או יותר נכון אחרי 72 דקות, זה פשוט האמת לאמיתה, כי 72 דקות לפני הנץ החמה זה כבר יום, וכל הכוכבים הנראים אז הם כוכבים גדולים, כי הם נראים ביום,  וששאלת, הרי אז נראים כבר גם הקטנים, ולא רק הבינונים, זה לא נכון כי העיקרון של רבי יהודה שרק...
על ידי מיכה
14 מאי 2020, 09:01
פורום: בית המדרש
נושא: דעת ר"ת בעניין השקיעה וחישוב שעות היום
תגובות: 80
צפיות: 769

Re: דעת ר"ת בעניין השקיעה וחישוב שעות היום

א. אתה מניח שיש כוכבים אחרי רבע שעה, אבל גם לדידך הקושיא עומדת בצורה הפוכה, כי למעשה אף אחד לא רואה אותם, ואם תתעקש לומר שיש ימים בהם אפשר לראות 3 כוכבים 13.5 דקות אחרי השקיעה, אבל לפי זה אולי תסביר היכן הם הכוכבים הגדולים, ולדידך חייב להיות לפחות 5 כוכבים בתוך 13.5 דקות מהשקיעה שמהם שנים גדולים וש...
על ידי מיכה
14 מאי 2020, 08:55
פורום: בית המדרש
נושא: דעת ר"ת בעניין השקיעה וחישוב שעות היום
תגובות: 80
צפיות: 769

Re: דעת ר"ת בעניין השקיעה וחישוב שעות היום

האם באמת אתה חושב שיש הרים המסתירים את השמש כשעה לפני השקיעה, למי שעומד כמה מאות מטרים לפני ההר??? והאם רבי יהודה שהיה בארץ ישראל, ואומר "משקיעת החמה עד צאת הכוכבים ד' מיל"   היה לו הר בצד מערב המסתיר את השמש כשעה לפני השקיעה? תלוי בגובה ההר והזוית שלו. ברור שאין כאן אלא שיעור ששיערו חכמים שזהו זמן...
על ידי מיכה
13 מאי 2020, 09:31
פורום: בית המוסר
נושא: אודות דברי הגר"א על ספר 'מסילת ישרים'
תגובות: 5
צפיות: 75

Re: מה כוונת הגר״א על מסילת ישרים כשאמר עד פרק יא?

ראיתי פעם מישהו שכותב שאכן בפרק יא יש מילה אחת מיותרת. אני כבר לא זוכר מה, אבל זה היה נשמע טוב.
על ידי מיכה
13 מאי 2020, 00:02
פורום: אקטואליה - פנימי
נושא: ספר החזיונות לר"ח ויטאל
תגובות: 33
צפיות: 602

Re: ספר החזיונות לר"ח ויטאל

ולגבי הדברים הזרים לאוזן ישיבתית, נראה לי שכל שער רוח הקדש זר לאוזן ישיבתית.
על ידי מיכה
13 מאי 2020, 00:01
פורום: אקטואליה - פנימי
נושא: ספר החזיונות לר"ח ויטאל
תגובות: 33
צפיות: 602

Re: ספר החזיונות לר"ח ויטאל

אכן יש שם דברים נוראיים על ר"י נאג'ארה, וכמו"כ יש שם פעמיים שכתב שהתחייב בטבילת עזרא לאונסו, כמו"כ יש שם הרה הרבה דברים זרים לאוזן ליטאית-ישיבתית. זה כתוב ג"כ בשער היחודים (בשערוה"ק כתוב "תיקון לקרי שנתן [האר"י] לאיש אחד בפני", אבל במ"ק זה מפורש: אמר לי החכם שיש לי תשעים ניצוצות קרי וכו'). גם בספר ...
על ידי מיכה
12 מאי 2020, 15:40
פורום: בית המדרש
נושא: דעת ר"ת בעניין השקיעה וחישוב שעות היום
תגובות: 80
צפיות: 769

Re: דעת ר"ת בעניין השקיעה וחישוב שעות היום

לגבי החידושים שהזכרת. א. לפמשנ"כ לא צריך לשנות את זמן עלות השחר כי 'משעלה עמוד השחר' של דין יום הוא תחילת זמן עלות השחר ואינו 'עלות השחר' שנזכר בפסחים. אבל באמת לפי הבנה זו לא מחוייבים לומר שזמן עה"ש הוא 72 או 90 דק' לפני הנץ. וה"ה לעניין הנה"ח שזמנו הוא סוגיא בפני עצמה. א. זה סתום לפרש את המושג נץ...
על ידי מיכה
12 מאי 2020, 00:45
פורום: בית המדרש
נושא: דעת ר"ת בעניין השקיעה וחישוב שעות היום
תגובות: 80
צפיות: 769

Re: דעת ר"ת בעניין השקיעה וחישוב שעות היום

עיין סתירת שיטה זו כאן הלכה ברורה.PDF עיקר טענתו היא מהראשונים שפירשו להדיא שגוף החמה מתכסה מן העין. אבל האמת היא להיפך מדבריו, כי מפורש כתב בתורי"ד שבזמן הזה החמה נכסית למי עומד בעמק, אבל מי שעומד בראש ההר רואה אותה, וז"א שהחמה לא עברה את האופק. וכן יש לפרש את דברי השו"ע, וכמו שהזכרתי. וכן כל האחר...

עבור לחיפוש מתקדם