החיפוש הניב 155 תוצאות

על ידי מיכה
28 דצמבר 2020, 08:34
פורום: בית המוסר
נושא: תמימות ופשיטות, מהי?
תגובות: 109
צפיות: 1227

Re: תמימות ופשיטות, מהי?

עי' במהר"ל, שכותב, מאות פעמים בספריו, על מידת הפשיטות והוא כותב שם שהקב"ה עצמו, מידתו פשיטות אכן. וכך אמר גם הנכד שלו - רביה"ק: "כבר מבואר כמה פעמים שאין צריכין שום חוכמות בעבודת הבורא יתברך, רק תמימות ופשיטות ואמונה. ואמר שפשיטות הוא גבוה מן הכל, כי השם יתברך ברוך הוא, הוא בוודאי גבוה מן הכל, והוא...
על ידי מיכה
25 דצמבר 2020, 09:15
פורום: נדה
נושא: דין כתמים גדולים על בגד צבעוני או שאינו מק"ט !
תגובות: 100
צפיות: 1023

Re: דין כתמים גדולים על בגד צבעוני או שאינו מק"ט !

בענין עד מקום שהשמש דש, הלשון "עד" קשה, ולכן נראה לי שצריכים לומר (דומה לדבריכם רק בסגנון אחר) שהשם של אותו מקום, זאת אומרת השטח של בין השיניים, הוא המקום שהשמש דש, (כי זה יותר רחב אחרי זה, והשמש בעיקר חוכך שם), ולכן הגמ' אומר עד מקום זה שהשמש דש, ודו"ק. יפה אמרת. בזמן חז"ל אכן יש מושג של אשה שאין ...
על ידי מיכה
24 דצמבר 2020, 14:02
פורום: נדה
נושא: דין כתמים גדולים על בגד צבעוני או שאינו מק"ט !
תגובות: 100
צפיות: 1023

Re: דין כתמים גדולים על בגד צבעוני או שאינו מק"ט !

וכמובן זה גם מסביר מה שהרבה ראשונים כתבו שבבדיקות צריכים לבדוק כל חורים וסדקים, וכל הפוסקים הסתבכו בזה, מאז הבית יוסף עד הרב דוד מורגנשטרן... הגם ששיטה זו מסתדר עם המון גמרות (אמנם יש מה לפקפק בגמ' אחת של בין השיניים ואכמ"ל) אבל ברור שעיקר הרווח במהלך זה הוא שיותר מובן כל הענין של הרגשות מבלי להחלי...
על ידי מיכה
24 דצמבר 2020, 13:40
פורום: נדה
נושא: דין כתמים גדולים על בגד צבעוני או שאינו מק"ט !
תגובות: 100
צפיות: 1023

Re: דין כתמים גדולים על בגד צבעוני או שאינו מק"ט !

ולפי זה לחות המורגשת שם היא הרגשה גמורה ואי אפשר להתירה. ואיך נפרנס דברי הגמרא 'ישינה אגב צערא מיתערא'? וגם התחלפות בהרגשת עד אינו ברור כ"כ. ישנה אגב צערא מתערא הוא מחלוקת תנאים, כי באמת אינו מוכרח שתשים לב לזה תוך כדי שנתה. אבל ודאי שיתכן שתתעורר מצד ריבוי הלחות וד"א, רש"י שם (נדה ג.) כותב: מרגשת ...
על ידי מיכה
24 דצמבר 2020, 11:33
פורום: נדה
נושא: דין כתמים גדולים על בגד צבעוני או שאינו מק"ט !
תגובות: 100
צפיות: 1023

Re: דין כתמים גדולים על בגד צבעוני או שאינו מק"ט !

יראתי בפצותי כתב:
24 דצמבר 2020, 11:16
ויותר יקשה איך שייך הרגשה שהמקום נפתח בזיבת דם, ואינו כלל וכלל במציאות.

אם אתה מקשה על מה שהבאתי. אדרבה, מצוי מאוד הרגשה שהנרתיק מתרחב ומוציא דם, הן בשעה שהיא שופעת הן בשעה שמוציאה נוזל עב ואפילו מעט. 
על ידי מיכה
24 דצמבר 2020, 11:27
פורום: נדה
נושא: דין כתמים גדולים על בגד צבעוני או שאינו מק"ט !
תגובות: 100
צפיות: 1023

Re: דין כתמים גדולים על בגד צבעוני או שאינו מק"ט !

יש רק בעיה אחת, שזה בנוי רק על השיטות שזיבת דבר לח הוי הרגשה כמעט כל הקושיוות שהקשו האחרונים על השיטה שזה הרגשה אינם קשות להשיטה הנ"ל. דוק ותשכח. ובפרט הקושיא איך יתכן הרגשת זד"ל ביציאת מהמקור לפרוזדור. ולשיטה זו יתכן ויתכן, כי המקור הוא הנרתיק והפרוזדור הוא בין השפתים. יתירה מזו, היאך יתכן שתאמר ה...
על ידי מיכה
24 דצמבר 2020, 00:28
פורום: נדה
נושא: דין כתמים גדולים על בגד צבעוני או שאינו מק"ט !
תגובות: 100
צפיות: 1023

Re: דין כתמים גדולים על בגד צבעוני או שאינו מק"ט !

  צריך לדעת שלכו"ע מה שמרגישה נוזל ורטוב לא הוי זיבת דבר לח, היא צריכה להרגיש את היציאה מגופה ממש הזדמן לי לראות בקובץ הלכתי רפואי חשוב הנקרא כמדומני בשם אסיא שיצא לאור דומני בתשע"ט (אולי תש"פ) מאמר ארוך הטוען בצדק (לדעתי כמובן, בעקרון הדברים, אך אחר הרבה מאוד התבוננות בדבר) שבין שפתות הערווה הוא מ...
על ידי מיכה
05 נובמבר 2020, 13:52
פורום: נושאים בפיקוח [הודעות בפורום זה יפורסמו רק לאחר אישור]
נושא: ביקורת חריפה על מוחזקים לתלמידי חכמים, עד היכן?
תגובות: 156
צפיות: 3104

Re: ביקורת חריפה על מוחזקים לתלמידי חכמים, עד היכן?

קדמא ואזלא כתב:
21 אוקטובר 2020, 00:59
דרומאי כתב:
19 אוקטובר 2020, 21:20
חלק א׳ ממעל כתב:
19 אוקטובר 2020, 14:53
 
אני ראיתי פעם, לא זוכר כרגע איפה, שהוא מספר שהגר"ח הלוי כתב מכתב נגד קבלתו של הרב קוק כרב בליטא,
סיפור מופרך מתוכו ומעורר גיחוך, הגר"ח מעולם לא כתב מכתב כזה, ואין עוד שום מקור לסיפור.
אם אין לך את זה אז בבקשה
בריסקיליקס.pdf
על ידי מיכה
30 אוקטובר 2020, 01:40
פורום: נושאים בפיקוח [הודעות בפורום זה יפורסמו רק לאחר אישור]
נושא: ביאור שיטת רבינו תם על זמן צאת הכוכבים
תגובות: 127
צפיות: 1497

Re: ביאור שיטת רבינו תם על זמן צאת הכוכבים

chaim כתב:
26 אוקטובר 2020, 15:07
אשמח אם כבוד ת"ח יסבירו איך שיטת ר"ת [שעד 72 דקות אחרי השקיעה עדיין הוא בין השמשות] תואם במציאות, שהרי רואים שהרבה זמן לפני זה כבר יש כוכבים קטנים וגדולים ורצופים?
viewtopic.php?t=10804
 
על ידי מיכה
13 אוקטובר 2020, 01:09
פורום: דעת דורות
נושא: הגאון רבי יחזקאל קורן זצוק"ל
תגובות: 25
צפיות: 960

Re: הגאון רבי יחזקאל קורן זצוק"ל

דכירנא כד הוינא טליא וישבתי לפניו בישיבת קול תורה לצעירים. היה מג"ש מצויין וחידושי ה"מחברת" שלפניו היו ישרים ונאים. זכור לי במיוחד זהירותו הגדולה בכבוד הזולת. זכיתי להיות מהבודדים שקיבלו ממנו גערה, ואני קיבלתי שתים. גערה אחת היתה בכזו נעימות, שיצאתי עם הרגשה ממש מצוינת.. ואילו הגערה השניה היתה אודות...
על ידי מיכה
12 אוקטובר 2020, 11:58
פורום: אקטואליה
נושא: מהו שיטת זילברמן בדרך הלימוד
תגובות: 778
צפיות: 7819

Re: מהו שיטת זילברמן בדרך הלימוד

החזו"א והמשנ"ב לקחו גם את הגאון כרב, רק ברוחב דעתם ידעו איך צריך לנהוג ולהתייחס לגאון במקרים מסויימים, או מה לנהוג כשיש סתירה בין מעשה רב לביאורי הגר"א וכ"ו... ופה אתם חולקים עליהם ועל כל כלל ישראל..... אין לכם שום שייכות לגאון יותר מלחזו"א ומשנ"ב.. ועל כך נסוב הויכוח שלי איתך. לגבי יחסם של החזו"א ...
על ידי מיכה
05 אוקטובר 2020, 02:02
פורום: סוכות, שמחת תורה ושמיני עצרת
נושא: מדוע למנהג החסידים ועוד, סדר הנענועים הוא דרום, צפון, מזרח וכו' ?
תגובות: 34
צפיות: 414

Re: מדוע למנהג החסידים ועוד, סדר הנענועים הוא דרום, צפון, מזרח וכו' ?

אני אף פעם לא מבין מה פשר האמירות הללו. מבלי לזלזל בגדולי ישראל, נראה לי שזה סוג של קביעה שמביעה רצון לצייר איך הגדולים נראו בעיני הקרובים אליהם, ותו לא. רק כדי לשבר את האוזן אני אשאל שאלה חצופה, האם יעלה על הדעת אפשרות שהצמח צדק יאמר שהגאון מוילנא או רמח"ל או רש"ש הקדוש נטלו חלק בהשתלשלות הזאת? יש...
על ידי מיכה
21 ספטמבר 2020, 01:13
פורום: נושאים בפיקוח [הודעות בפורום זה יפורסמו רק לאחר אישור]
נושא: אמינות ספר קול התור
תגובות: 93
צפיות: 2700

Re: אמינות ספר קול התור

חוקר ומקובל כתב:
11 ספטמבר 2020, 11:03
כל האמת בענין "קול התור"
נכתב לאחרונה ע"י י. אביבי במאמר מאלף ומקיף בקובץ חדש בשם 'מכילתא' - תש"פ.
כותרת המאמר 'קול התור - דור אחר דור'
עיי"ש ותרוו נחת.

יש אולי קישור למאמר? אולי מישהו יכול להוריד לכאן?
על ידי מיכה
26 אוגוסט 2020, 00:20
פורום: נושאים בפיקוח [הודעות בפורום זה יפורסמו רק לאחר אישור]
נושא: ריכוז חומר אודות מחלוקת הגר"א ובעל התניא מהמסד עד הטפחות
תגובות: 275
צפיות: 7237

Re: ריכוז חומר אודות מחלוקת הגר"א ובעל התניא מהמסד עד הטפחות

לבי במערב כתב:
25 אוגוסט 2020, 04:19
הרי ע"ז המדובר: הטענות הללו לא התרחשו מעולם במציאות.


הנפש החיים מעיד (בפרקים שבין ש"ג לש"ד) על קהילות שהוא ראה (לא שאמרו לו..) שהתקבע אצלם שלא מתפללים מנחה לפני צה"כ. גם אותו אתה מחזיק כמעיד שקר?
הלכת רחוק מידי.
על ידי מיכה
12 אוגוסט 2020, 02:36
פורום: נושאים בפיקוח [הודעות בפורום זה יפורסמו רק לאחר אישור]
נושא: ריכוז חומר אודות מחלוקת הגר"א ובעל התניא מהמסד עד הטפחות
תגובות: 275
צפיות: 7237

Re: ריכוז חומר אודות מחלוקת הגר"א ובעל התניא מהמסד עד הטפחות

הרב @אחד התלמידים: כנראה שכבר נוצר טשטוש בין 'צד החסידים' לשכנגדם. נו, מילא. דוקא אחד התלמידים צודק. אמנם רוב החומר המובא שם הוא מדברי המתנגדים, וברובו יש שם דיבורים חריפים מאוד נגד החסידים. כי מה לעשות, אין הרבה חומר כתוב שנוגע ישירות למעשה המחלוקת מצד החסידים. אבל במבואות שוילנסקי כותב שם הוא די ...
על ידי מיכה
09 אוגוסט 2020, 11:22
פורום: נושאים בפיקוח [הודעות בפורום זה יפורסמו רק לאחר אישור]
נושא: חסידות ברסלב - התנגדות אליה ועוד
תגובות: 502
צפיות: 10417

Re: חסידות ברסלב - התנגדות אליה ועוד

במחילת כבוד הרבנים החשובים שליט"א אחר כל הדו"ד כאן אודות היסטוריית המחלוקת. למישהו ידוע איזה דברים ספציפיים שנחלקו עליהם ברסלב ואחרים בענייני אמונה ועבודת ה'? עד עכשיו לא נכתב כמעט כלום בעניין. ודומני שמכל רשימת המתנגדים, צ'רנוביל קרלין סלונים וכו', לא הובא שום מקור שמדבר על משהו. וזה במחילה, מטה את...
על ידי מיכה
02 אוגוסט 2020, 16:22
פורום: דעת דורות
נושא: ספרי הרמ"ק והאריז"ל
תגובות: 94
צפיות: 1619

Re: ספרי הרמ"ק והאריז"ל

  ישנו ספר שלם שנקרא ארחות עץ הדעת שנתחבר ע"י הרה"ג המקובל רבי עזריאל מנצור להוכיח שהספר נתחבר לאחר שלמד אצל רבינו האר"י אלא שמאחר וזה (המסקנות שלו...)לא מצא חן בעיני אנשים מסוימים איימו עליו בחרם וע"כ הוא לא י"ל אמנם במקומות מסוימים אפשר לראות את הספר ואכמ"ל יש לך מידע למה זה לא מצא חן בעיניהם?  
על ידי מיכה
02 אוגוסט 2020, 16:19
פורום: דעת דורות
נושא: ספרי הרמ"ק והאריז"ל
תגובות: 94
צפיות: 1619

Re: ספרי הרמ"ק והאריז"ל

החזון איש תקף אותו בחריפות, וכמבואר בספר אורחות רבינו, ומה שמפרסמים בשמו תלמידי הרב אשלג, אינו נכון כלל. שמעתי מא' מתלמידי הר' קלופט, שהיה כידוע מקובל גדול, שאמר שדברי הר' אשלג בקבלה עקומים ולא נכונים. היה ת"ח עצום חברו של הסטייפלר שנקרא רבי ברוך שפירא זצ"ל שטען שבסולם יש דעות הקרובות לנצרות מתחילה...
על ידי מיכה
02 אוגוסט 2020, 16:12
פורום: דעת דורות
נושא: ספרי הרמ"ק והאריז"ל
תגובות: 94
צפיות: 1619

Re: ספרי הרמ"ק והאריז"ל

2 שאלות לבעלי הידיעות: כיון שראיתי סתירה בדברים, ברצוני לדעת אם ספר עץ הדעת טוב חיבר המהרח"ו לפני שהכיר את רבינו האריז"ל או אחרי שהכירו? שאטלה נוספת, אודות טיבו של ספר הליקוטים, מה מקורו וכמה מוסמך הוא. לענ"ד אחרי שלמד מהאר"י. אלא שלא עיינתי בזה. ספר הליקוטים חלקו מכתבי המ"ק של האר"י, ורובו הוא מה ...
על ידי מיכה
29 יולי 2020, 02:08
פורום: נושאים בפיקוח [הודעות בפורום זה יפורסמו רק לאחר אישור]
נושא: בעצתך תנחני
תגובות: 102
צפיות: 3146

Re: בעצתך תנחני

יש בספר כמה נקודות שיש לדון בהם [לא לשלול. רק לדון]. א. הדרך המקובלת בחינוך הצעירים ["מקובלת" במובן העובדתי. כך נהגו "תמיד"], להעמיד שאיפות גבוהות, וכשיעשה הצעיר מאמץ לתפוס דרגות גבוהות, כולי האי ואולי ישיג דרגה אמצעית, אך אם ישאף להיות "אמצעי" לא ישיג אלא דרגה נמוכה [מי לא גדל על המשפט מי ששואף לה...
על ידי מיכה
28 יולי 2020, 12:33
פורום: נושאים בפיקוח [הודעות בפורום זה יפורסמו רק לאחר אישור]
נושא: בעצתך תנחני
תגובות: 102
צפיות: 3146

Re: בעצתך תנחני

אני שמעתי באזני, מבחורים שעזבו את עולם הישיבות בגלל חוסר סיפוק וחוסר טעם בלימוד, שנבעו מהלימוד האיטי. רבים עזבו את עולם הישיבות. ויותר מהם נשארו שם והם לא עושים עם זה כלום. הבעיה הזאת ברורה, וצועקת. מה שבעיני הכי עגום בסיפור הזה הוא, שהבעיה הזאת מושרשת במהותו של רוב עולם הישיבות - ולכן אין סיכוי למ...
על ידי מיכה
23 יולי 2020, 09:18
פורום: נושאים בפיקוח [הודעות בפורום זה יפורסמו רק לאחר אישור]
נושא: חסידות ברסלב - התנגדות אליה ועוד
תגובות: 502
צפיות: 10417

Re: חסידות ברסלב - התנגדות אליה ועוד

כבוד הרב משיב, קשה בעיניך איך יכול להיות שאדם גדול כמו הרבי מלובאוויטש ישטה בציבור ויאמר על עצמו שהוא משיח, לדעתי, התשובה היא שהרבי באמת חשב שהוא המשיח. והאמת, אם היית במקומו קשה לומר שהיית חושב אחרת.  הרי הרבי האמין באמת ובתמים במה שהנחילו לו אדמורי חב"ד שלפניו , ש: 1.הפצת תורת החסידות מביאה את הגא...
על ידי מיכה
23 יולי 2020, 01:24
פורום: נושאים בפיקוח [הודעות בפורום זה יפורסמו רק לאחר אישור]
נושא: מוות קליני והדיינים בית דין של מעלה
תגובות: 113
צפיות: 1795

Re: מוות קליני והדיינים בית דין של מעלה

שנינו לא מינים מה בדיוק קורה בעולם הנשמות, מי מקבל כל נשמה ואיך וכו'. אבל מה זה שרש נשמה ב"ה אני יודע ומבין בזה.  
חבל שאתה מנצל אתהפורום הזה בכי להתנגח ולא בשביל לקבל מידע ממי שיודע יותר ממך
על ידי מיכה
23 יולי 2020, 00:30
פורום: נושאים בפיקוח [הודעות בפורום זה יפורסמו רק לאחר אישור]
נושא: מוות קליני והדיינים בית דין של מעלה
תגובות: 113
צפיות: 1795

Re: מוות קליני והדיינים בית דין של מעלה

כשמדברים על יציאה מהגוף וכניסה לעולם רוחני כדאי לדעת קצת מה יש בעולם הרוחני. אם אתה מוכן לקבל את זה שאנשים שחיים בעולם הזה הם שופטים את האדם בהכנסו לעולם הנשמות, ההסבר היחיד שאני מבין בזה הוא שמזלו העליון של אדם (שורש הנשמה) נראה באותו עולם בדמותו של אותו אדם שבעה"ז. האמת אני אכן לא מבין מה זה"מזלו...
על ידי מיכה
23 יולי 2020, 00:22
פורום: נושאים בפיקוח [הודעות בפורום זה יפורסמו רק לאחר אישור]
נושא: התקשרות לצדיק
תגובות: 25
צפיות: 722

Re: התקשרות לצדיק

רבי לישועתך, תודה שהזכרתני. לענ"ד, הספר נפש החיים מכוון כולו כנגד החסידים ומנהגיהם, כמעט כל מילה,  ובודאי כמעט פרק שלם. עיקר עניין ההתקשרות בצדיק המובאת באריז"ל היא להתחבר עם נשמת הצדיק ולעבוד בכוחו את ה'. כי כשנשמת הצדיק משתתפת במעשה המצוה של האדם המצוה עולה לתקן תיקונים עליונים יותר, כפי כחו של ה...
על ידי מיכה
22 יולי 2020, 09:49
פורום: נושאים בפיקוח [הודעות בפורום זה יפורסמו רק לאחר אישור]
נושא: התקשרות לצדיק
תגובות: 25
צפיות: 722

Re: התקשרות לצדיק

לישועתך קויתי השם כתב:
19 יולי 2020, 16:00
זכורני שיש נפש החיים בעניין שכ' שזה ע"ז, האם זה מוסכם? אולי הוא מיירי בהתקשרות מסויימת, ולא מה שמדובר בברסלב ובעוד חסידויות?
תוכל לצטט את הנה"ח המדובר?
 
על ידי מיכה
22 יולי 2020, 00:57
פורום: נושאים בפיקוח [הודעות בפורום זה יפורסמו רק לאחר אישור]
נושא: מוות קליני והדיינים בית דין של מעלה
תגובות: 113
צפיות: 1795

Re: מוות קליני והדיינים בית דין של מעלה

חידוש בעיני שב"עולם האמת" האמת נסתרת. כ"ש לומר שיש כוח לשקר לדון וכו'. אם תביא מקורות, נקבל. הדחייה הפשוטה היא שמדובר שהמוח נכנס למצב הזייתי (מעין חלומות, או לאחר עישון חומרים מסוכנים). גם את זה לעומת זה עשה האלקים. פסוק בקהלת דומני. מעיון קליל במפרשי הפסוק, אין רמז לדבריך. אומנם זכור לי שיש מקומות...
על ידי מיכה
21 יולי 2020, 13:26
פורום: נושאים בפיקוח [הודעות בפורום זה יפורסמו רק לאחר אישור]
נושא: ולערב אל תנח ידך
תגובות: 209
צפיות: 3689

Re: ולערב אל תנח ידך

משיב כהלכה כתב:
21 יולי 2020, 01:17
ואף רבי יונתן בן עוזיאל תרגם: "וְקָמוּ כָּל בְּנוֹי וְכָל נְשֵׁי בְנוֹי" כרבי נחמיה.

בלי שום קשר לאשכול,
התרגום על התורה המכונה תרגום יונתן אינו לריב"ע. זה תרגום ירושלמי בנוסח אחד.
על ידי מיכה
21 יולי 2020, 12:29
פורום: נושאים בפיקוח [הודעות בפורום זה יפורסמו רק לאחר אישור]
נושא: מוות קליני והדיינים בית דין של מעלה
תגובות: 113
צפיות: 1795

Re: מוות קליני והדיינים בית דין של מעלה

יתכן גם אפשרות שלישית, שבאמת מוחמד דן את המוסלמים וישו את הנוצרים וכד'. כנראה הדת שיש לאומות העולם זה לא נגמר בסתם דמיון, אלא השתייכות אמתית לקליפה מסויימת.   העובדה שישנם כ"כ הרבה סיפורים כאלו (אלפים) מכל קצוות העולם, ובכלל לא רק מאנשי דת, מקשה על הדחיות האמורות. חידוש בעיני שב"עולם האמת" האמת נסת...
על ידי מיכה
20 יולי 2020, 00:36
פורום: נושאים בפיקוח [הודעות בפורום זה יפורסמו רק לאחר אישור]
נושא: מוות קליני והדיינים בית דין של מעלה
תגובות: 113
צפיות: 1795

Re: מוות קליני והדיינים בית דין של מעלה

אעיר שישנם כשלושים מליון איש ברחבי העולם שחוו חויה זו של מוות קליני, ורובם המוחלט לא ראה שום צדיקים או בית דין, אלא כל אחד ראה את מה שמתאים לדת שלו: הנוצרים ראו את אותו האיש, והמוסלמים את מוחמד, והבודהיסטים את בודהה, וכן ע"ז הדרך המסקנה העולה מדבריך היא ש"הכל שטויות". כי אנחנו יודעים שאף אחד לא יפג...

עבור לחיפוש מתקדם