החיפוש הניב 1730 תוצאות

על ידי יהודי
היום, 12:35
פורום: בית המדרש
נושא: ''התנגדות'' ללימוד הלכה בציבור הליטאי
תגובות: 14
צפיות: 145

Re: ''התנגדות'' ללימוד הלכה בציבור הליטאי

גם אני חושב שאי"ז סתירה בעצם, אלא שינוי חשיבתי.
על ידי יהודי
היום, 11:32
פורום: בית המדרש
נושא: ''התנגדות'' ללימוד הלכה בציבור הליטאי
תגובות: 14
צפיות: 145

Re: ''התנגדות'' ללימוד הלכה בציבור הליטאי

יש משהו בטענת הבן אהרון, מצד שני אלו המשקיעים בעיקר בהלכה, הרבה פעמים לוקים בחוסר הבנה חמור בשורשי ההלכה ולעיתים מדמים מילתא למילתא בצורות המעוררות גיחוך וצער גם יחד (אני לא רוצה לכתוב דוגמאות כדי שלא יכתבו שכוונתי לתקוף אנשים ידועים, מ"מ אכתוב דוגמא קטנה שסיפר לי חבר ששאל אותו אברך שנבחן ברבנות על ...
על ידי יהודי
היום, 11:26
פורום: הלכה ומנהג
נושא: אסור לדבר הזמן עשיית הציצית? וכן שאלה על מניין החוליות
תגובות: 4
צפיות: 66

Re: אסור לדבר הזמן עשיית הציצית? וכן שאלה על מניין החוליות

לגבי מנין הכריכות פשוט שאף אחד לא עושה כמו שכתבתם, יען כל האחרונים נקטו בזה לא כהשו"ע, וכתב הברכי יוסף שכן (שלא כשו"ע) נוהגים רוב העולם וכן נוהגים המדקדקים.
על ידי יהודי
היום, 11:09
פורום: הלכה ומנהג
נושא: אסור לדבר הזמן עשיית הציצית? וכן שאלה על מניין החוליות
תגובות: 4
צפיות: 66

Re: אסור לדבר הזמן עשיית הציצית? וכן שאלה על מניין החוליות

כפשוטו הטעם שלא מדברים הוא מפני שיש לעשות לשם ציצית, ואם ידבר וימשיך לקשור יש לחוש שכבר לא יעלה לו הכוונה שכיון קודם, דהיינו אין איסור לדבר אלא עצה טובה שלא יסתבך עם הכוונה לשם מצוה.
על ידי יהודי
היום, 11:07
פורום: הלכה ומנהג
נושא: דעת הגר"מ שטרנבוך על התכלת - בירור
תגובות: 38
צפיות: 609

Re: דעת הגר"מ שטרנבוך על התכלת - בירור

לגבי השמועה על הבחירות, שכן שלי שאל אותו לפני מס' שבועות אם נכון מה שאמרו בשמו שהמשיח יגיע לפני הבחירות, והגר"ח פרץ בצחוק גדול ואמר הלוואי. מסתמא גם שאר השמועות שוות לכפרות, והכי משמח שא"א שבוע בלי שיקפוץ פה איזה אשכול עם התכלת . למה לצחוק על דבר הנמצא בתורה? (גם אם הם לא צודקים). לא הבנתי מה כוונתך.
על ידי יהודי
21 אפריל 2019, 21:14
פורום: פסח
נושא: “ראתה שפחה על הים מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי” מי היא אותה שפחה?
תגובות: 8
צפיות: 114

Re: “ראתה שפחה על הים מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי” מי היא אותה שפחה?

דרך אגב, ידוע אימרה של בעלי המוסר כי אמנם השפחה על הים ראתה, אך היא נשארה שפחה. אבל הדרכי שמואל זיע"א היה מרגלא בפומיה לומר לא כן, והביא שכן מפורש ברמב"ן בכמה מקומות שמכח אותה ראיה הזדככו בני ישראל בגופם וזכו לאכול את המן - שהוא לחם שמים. זכורני שכאשר הייתי בחור בישיה"ק, היה בשבת פרשת בשלח קידוש לש...
על ידי יהודי
21 אפריל 2019, 00:42
פורום: כשרות
נושא: האם מכירים הכשר של הרב גרובער
תגובות: 18
צפיות: 221

Re: האם מכירים הכשר של הרב גרובער

מה צריך מקור לזה, אם העד אחד אינו מבין את הבעיות שיתכנו בענין, מה שייך שעדותו תועיל במשהו?
על ידי יהודי
19 אפריל 2019, 00:53
פורום: פסח
נושא: הנהגה יפה בבין אדם לחבירו לליל הסדר!
תגובות: 10
צפיות: 103

Re: הנהגה יפה בבין אדם לחבירו לליל הסדר!

הנהגה נפלאה, ואפשר לעשותה גם כל שבת שאף הכנתה אינה קלה כ"כ.
על ידי יהודי
19 אפריל 2019, 00:38
פורום: פסח
נושא: חובת סיפור יציאת מצרים כשהתעורר
תגובות: 8
צפיות: 70

Re: חובת סיפור יציאת מצרים כשהתעורר

לכאו' כוונת הרב הנדיב היא האם עד שתחטפנו שינה או שיעור פטור או אונס, בפמ"ג א"א סי' תפא סק"א לכאו' מבואר שלאחר שישן כבר אינו חייב.
על ידי יהודי
18 אפריל 2019, 22:01
פורום: פסח
נושא: פפושדו
תגובות: 98
צפיות: 9402

Re: פפושדו

לגבי מומחי הכשרות כתבתי מידיעה, רק לא רציתי להיות בוטה מדי. כל מבין משהו בכשרות יודע בדיוק במה מדובר.
לגבי שאר הדברים אין לי ענין לענות ולהתעמת, יען לא מאמין שמישהו יזוז משהו כמלא נימה בעיקר שאצל הקול יוסף המטרה מסומנת מראש.
על ידי יהודי
18 אפריל 2019, 09:35
פורום: פסח
נושא: פפושדו
תגובות: 98
צפיות: 9402

Re: פפושדו

א. אני לא יודע אם מומחי הכשרות של בד"ץ ב"י הם באמת מומחים, ומבינים בכשרות, ואפשר לסמוך עליהם במשהו. ב. 'רוב פוסקי ההלכה הספרדים' הוא דמגוגיה זולה, יען אין כאן הבדל בין ספרדים לאשכנזים בזה. ג. יש הרבה ת"ח ספרדים שנקטו שהוא חמץ גמור כך שג' ת"ח מופלגים ככל שיהיו אינם רוב מנין. למרות שכנראה להבנת הכותב ...
על ידי יהודי
18 אפריל 2019, 01:00
פורום: הלכה ומנהג
נושא: הלכה חדשה ומעשית בספירת העומר
תגובות: 3
צפיות: 50

Re: הלכה חדשה ומעשית בספירת העומר

המ"ב לא דיבר על אופן זה (לספור לפני שהתפלל).
למעשה בשבט הלוי כתב שבאופן זה לא יספור שמא יספור שוב וכדומה. אמנם באור לציון כתב שלמעשה יספור כל יום בצאת הכוכבים משום תמימות.
על ידי יהודי
18 אפריל 2019, 00:57
פורום: תנ"ך ופרשת שבוע
נושא: בגזירת הבן הנולד היאורה תשלוכוהו, מה היה דינו של אנדרוגינוס ?
תגובות: 11
צפיות: 106

Re: בגזירת הבן הנולד היאורה תשלוכוהו, מה היה דינו של אנדרוגינוס ?

מסתמא כל מצרי חישב לבד את כל הצדדים מהו אנדרוגינוס, ופסק לעצמו הלכה למעשה.
על ידי יהודי
18 אפריל 2019, 00:24
פורום: פסח
נושא: הגעלת כלים חדשים
תגובות: 14
צפיות: 121

Re: הגעלת כלים חדשים

כתבתי זאת למעלה, והגרש"ז לא הסכים להקל למעשה מחמת סברא זו.
על ידי יהודי
18 אפריל 2019, 00:09
פורום: פסח
נושא: סגולה נפלאה לרפואה ליל הסדר!
תגובות: 11
צפיות: 124

Re: סגולה נפלאה לרפואה ליל הסדר!

זה בדיוק מה שכתבתי
על ידי יהודי
17 אפריל 2019, 23:34
פורום: פסח
נושא: הגעלת כלים חדשים
תגובות: 14
צפיות: 121

Re: הגעלת כלים חדשים

לפי סברא זו אין כלל בליעות היום, וזאת לא שמענו, והגרש"ז לא הסכים להתיר מחמת סברא זו (אמנם י"א שצירפה בספיקות).
על ידי יהודי
17 אפריל 2019, 23:22
פורום: פסח
נושא: סגולה נפלאה לרפואה ליל הסדר!
תגובות: 11
צפיות: 124

Re: סגולה נפלאה לרפואה ליל הסדר!

קשה מאוד להתיר למעשה באופן גורף דבר שהוא אסור באופן של פקו"נ [אני מדבר באופן שהוא פקו"נ וכמובן שהכל לפי הענין]. וברור לי שאם תשאל את הרבנים הידועים כגון הגר"י זילברשטיין והגר"מ קסלר וכו' יורו לך שלא לעשות כן באופן רגיל שיש פקו"נ. לא צריך להביא 'רבנים ידועים' (מה זה??), ה'בבא מאיר' זצ"ל אמר לאותו אח...
על ידי יהודי
17 אפריל 2019, 23:19
פורום: הלכה ומנהג
נושא: דעת הגר"מ שטרנבוך על התכלת - בירור
תגובות: 38
צפיות: 609

Re: דעת הגר"מ שטרנבוך על התכלת - בירור

לגבי השמועה על הבחירות, שכן שלי שאל אותו לפני מס' שבועות אם נכון מה שאמרו בשמו שהמשיח יגיע לפני הבחירות, והגר"ח פרץ בצחוק גדול ואמר הלוואי.
מסתמא גם שאר השמועות שוות לכפרות, והכי משמח שא"א שבוע בלי שיקפוץ פה איזה אשכול עם התכלת.
על ידי יהודי
17 אפריל 2019, 17:49
פורום: פסח
נושא: חדש! הגדת פרעה...
תגובות: 12
צפיות: 192

Re: חדש! הגדת פרעה...

כוונתו כפי שאני מבין, שגם אם חיים שצורה חושית את יציאת מצרים ומרגישים כאילו יצאנו משם, אין זה מספיק, כי גם פרעה ראה בחוש את יציאת מצרים, אלא העיקר להגיע מזה למסקנא ולהרגשה שהתורה רוצה שנלמד מיציאת מצרים - שהקב"ה כרת אתנו ברית והברית לא תופר. כמו שאומר דוד המלך בתהלים (עח, ו) לְמַעַן יֵדְעוּ דּוֹר א...
על ידי יהודי
17 אפריל 2019, 14:44
פורום: פסח
נושא: אשר אסרת התרתי ולהיפך -- מקומות שבאמת צריך לבדוק מחמץ
תגובות: 9
צפיות: 100

Re: אשר אסרת התרתי ולהיפך -- מקומות שבאמת צריך לבדוק מחמץ

ישנה בעיה עקרונית דומה, שמשקיעים בתחילה בנקיון הבית (ולהוציא באגטים מהתריסים) בכח גדול ונורא, ובסוף כשכבר יש פחות כח מנקים את המטבח, שהוא מסתמא המקום שהכי חשוב לנקותו.
על ידי יהודי
17 אפריל 2019, 01:15
פורום: פסח
נושא: פפושדו
תגובות: 98
צפיות: 9402

Re: פפושדו

על זה בדיוק דיברו כאן, וכמדומה שרוב הפוסקים נקטו כהבית מאיר (שכדבריו נקט הביאור הלכה) ולא כח"י.
על ידי יהודי
16 אפריל 2019, 20:37
פורום: פסח
נושא: פפושדו
תגובות: 98
צפיות: 9402

Re: פפושדו

אתה לא יודע לקרוא? הגר"א יוסף נמצא שם כל הזמן? דיברתי עליו מילה אחת? מצד א' אתה כותב להתמקד בפן ההלכתי ומצד שני אתה משתמש בדמגוגיות.
על ידי יהודי
16 אפריל 2019, 16:11
פורום: ענינו של יום
נושא: שאלות על תרופות לפסח
תגובות: 2
צפיות: 40

Re: שאלות על תרופות לפסח

תראו במדריך של העד"ח שהועלה כאן בפורום.
יש להם גם קו לתרופות: 0742490578
על ידי יהודי
16 אפריל 2019, 14:53
פורום: פסח
נושא: פפושדו
תגובות: 98
צפיות: 9402

Re: פפושדו

אם אין חומר מתפיח בעוגיות הללו, ויש בו רק מי פירות בטהרתם, ברור שכבר א"א ואסור לצעוק על זה, ומותר לכתחילה לבני ספרד להשתמש במצה עשירה למי שנהג כן (בכה"ח מביא שיש מקומות של בני ספרד שנהגו שלא להשתמש במי פירות בפסח). ומ"מ לענ"ד פשוט שאין להשתמש בזה אא"כ יעשו זאת בחבורה של יראים ושלמים (ולא רבנות בלי פ...
על ידי יהודי
16 אפריל 2019, 14:47
פורום: פסח
נושא: מעשה ב"כאבי רגלים" מחמת עבודה בחול המועד [מתוך דרשו]
תגובות: 3
צפיות: 53

Re: מעשה ב"כאבי רגלים" מחמת עבודה בחול המועד [מתוך דרשו]

סתם לא שוה לעבוד בחול המועד שהרי אינו רואה בו סימן ברכה, כך שעובדים לריק.
על ידי יהודי
16 אפריל 2019, 14:40
פורום: הלכה ומנהג
נושא: פסח - האם מותר לשתות בארבע כוסות מיץ ענבים
תגובות: 7
צפיות: 85

Re: פסח - האם מותר לשתות בארבע כוסות מיץ ענבים

בכשרות העד"ח מה שמצוין 100 אחוז טהור או מאה אחוז מיץ ענבים הוא מאה אחוז, יש כמעט לכל חברה לפחות סוג אחד כזה (איטלקי, בית סבא, ועוד כמה).
מיץ ענבים שטיינברג: בעבר היה חלקו 90 אחוז וחלקו 100 אחוז (מבלי להכנס לנושא כשרותו).
על ידי יהודי
16 אפריל 2019, 14:32
פורום: פסח
נושא: פפושדו
תגובות: 98
צפיות: 9402

Re: פפושדו

מכון קול יוסף כתב:
16 אפריל 2019, 11:48
AVI12 כתב:
16 אפריל 2019, 11:44
אין זה קשור לדין מצה עשירה אלא לשמרי יין
אתה מדבר על שמרי יין? לא הבנתי מה הקשר לכאן, ואיפה מרן הגר"ע זיע"א דיבר על זה.
אם כבודו לא מכיר את הענין כיצד הוא מתווכח עליו, תמוה הענין להגן על צד בלי ידיעת הנושא.
על ידי יהודי
16 אפריל 2019, 11:20
פורום: פסח
נושא: פפושדו
תגובות: 98
צפיות: 9402

Re: פפושדו

אין לי זלזול הקשור לספרדים אלא לשיטה המזלזלזת בכל גדולי הספרדים במאה שנים האחרונות, וחושבת עצמה שהיא היחידה המכריעה לציבור הספרדי, אני מבין, שיטתו של הגדול בחכמי ספרד בדור האחרון, שדווקא שם דגש על עיון בספרי הפוסקים ולא על סברות הכרס ולצעוק כל הזמן 'משנה ברורה', הוא זה שמזלזל בגדולי האחרונים? בגלל ...
על ידי יהודי
16 אפריל 2019, 11:13
פורום: פסח
נושא: פפושדו
תגובות: 98
צפיות: 9402

Re: פפושדו

איני מבין, מחקת את הרמב"ם והשו"ע סי' תע"א ס"ב שהתירו זאת לספרדים?? [מבלי להכנס לפפושדו ודומיו, אלא רק למושג "מצה עשירה" בהלכה]. וכי אם המ"ב אוחז שזה חמץ גמור, אז הספרדים היוצאים ביד רבותיהם זה משום "שהספרדים צריכים להקל בכל ענין באשר הוא, אף בעניינים הנוגעים בסקילה וכריתות אף שאין על מה לסמוך"?? או...
על ידי יהודי
16 אפריל 2019, 09:20
פורום: פסח
נושא: פפושדו
תגובות: 98
צפיות: 9402

Re: פפושדו

מי שהרעיש על זה שהחברה מפרסמת שאפשר להסתובב עם העוגיות בבית לפני פסח שידע שגם עם חמץ גמור אפשר להסתובב בבית לפני פסח כי כל עוד שהוא אינו בגדר גלוסקא יפה אלא פירורים המתבדרין על הארץ הדבר מותר בהחלט כמו שכתב מרן השו"ע שער"פ שחל בשבת מנער המפה שאכל עליה, וכל העניין הזה הוא לרוב רק אובססיה של הנשים, א...