החיפוש הניב 1354 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי יהודי
14 דצמבר 2018, 13:19
פורום: הפורום שלנו
נושא: מראה הפורום
תגובות: 1
צפיות: 40

מראה הפורום

נכנסתי דרך גוגל לפורום, וראיתי חזות חדשה (בקישור https://www.tora-forum.co.il/index.php?style=9), האם בעתיד זה יהיה מראה הפורום או שישנן ב' מראות לפורום?
על ידי יהודי
14 דצמבר 2018, 12:52
פורום: תנ"ך ופרשת שבוע
נושא: לאיזה מילה יש הכי הרבה מילים נרדפות?
תגובות: 3
צפיות: 33

Re: לאיזה מילה יש הכי הרבה מילים נרדפות?

בדקתם שאין מילה שיש לה יותר מילים נרדפות?
על ידי יהודי
14 דצמבר 2018, 11:44
פורום: הלכה ומנהג
נושא: חומר האיסור בפנויה
תגובות: 10
צפיות: 128

Re: חומר האיסור בפנויה

אולי אפשר להביאו לאיזה רב ספרדי חשוב שהמדובר מושפע ממנו משהו, ותדברו עם הרב קצת קודם, אולי ישפיע.
על ידי יהודי
14 דצמבר 2018, 00:21
פורום: כשרות
נושא: רבנות מהדרין י-ם
תגובות: 4
צפיות: 92

Re: רבנות מהדרין י-ם

זה גם אני ידעתי זאת כששאלתי, שאלתי היתה בזה גופא.
על ידי יהודי
13 דצמבר 2018, 23:52
פורום: הלכה ומנהג
נושא: האם מותר לקרוא בשם חיבה ע"י קיצור השם ?
תגובות: 18
צפיות: 115

Re: האם מותר לקרוא בשם חיבה ע"י קיצור השם ?

דווקא ראיתי הרבה מתשובותיו, ואני מכירו אישית היטב, הרבה פעמים הוא מוסיף איזה מילה שזה עפ"י הסוד וכדו'.
על ידי יהודי
13 דצמבר 2018, 23:38
פורום: בית המדרש
נושא: במי חפץ ה' יותר שיניח תפילין, רשע או צדיק?
תגובות: 6
צפיות: 49

Re: במי חפץ ה' יותר שיניח תפילין, רשע או צדיק?

ידוע שהיתה תקופה בה היה רפיון שהנחת תפילין, אי"ז רק בספר חסידים אלא בעוד הרבה ראשונים באותה תקופה.
על ידי יהודי
13 דצמבר 2018, 23:37
פורום: הלכה ומנהג
נושא: להזכיר חולה לאחר סיום ברכת רפאנו
תגובות: 9
צפיות: 49

Re: להזכיר חולה לאחר סיום ברכת רפאנו

גם המ"ב הכריע כן, וגם נדפס ברוב הסידורים, כך שאין סיבה שהעולם לא ינהגו כן.
על ידי יהודי
13 דצמבר 2018, 22:48
פורום: בית המדרש
נושא: במי חפץ ה' יותר שיניח תפילין, רשע או צדיק?
תגובות: 6
צפיות: 49

Re: במי חפץ ה' יותר שיניח תפילין, רשע או צדיק?

מזה בדיוק באתי לאפוקי שאינני בטוח שזו כוונתו, אלא שלהקב"ה יש יותר נחת מכך.
על ידי יהודי
13 דצמבר 2018, 22:29
פורום: בית המדרש
נושא: במי חפץ ה' יותר שיניח תפילין, רשע או צדיק?
תגובות: 6
צפיות: 49

Re: במי חפץ ה' יותר שיניח תפילין, רשע או צדיק?

מסתבר שאין כוונתו שאם יש זוג תפילין אחד מספר רגעים לפני השקיעה באופן שרק אחד יכול להניח, יניח הרשע.
על ידי יהודי
13 דצמבר 2018, 22:26
פורום: הלכה ומנהג
נושא: האם מותר לקרוא בשם חיבה ע"י קיצור השם ?
תגובות: 18
צפיות: 115

Re: האם מותר לקרוא בשם חיבה ע"י קיצור השם ?

ראיתי את התשובה של הגרב"צ שם, והוא כותב כמו שהביא הרב מק"י, מעניין שאינו מסביר שם את דבריו, הרבה פעמים הוא כותב שם את טעמו (אגב, יש שם בתחילת התשובות שם דברים חריפים מאוד שלו נגד איזה ארגון ולא הבנתי נגד מי).
על ידי יהודי
13 דצמבר 2018, 22:23
פורום: כשרות
נושא: רבנות מהדרין י-ם
תגובות: 4
צפיות: 92

Re: רבנות מהדרין י-ם

גבעת שאול, שערי חסד, קינג ג'ורג'.
בגאולה ובצומת סנהדריה הם בהשגחת העד"ח.
על ידי יהודי
13 דצמבר 2018, 16:04
פורום: הלכה ומנהג
נושא: להזכיר חולה לאחר סיום ברכת רפאנו
תגובות: 9
צפיות: 49

Re: להזכיר חולה לאחר סיום ברכת רפאנו

מותר לקפל הדף באמצע שמונה עשרה?
על ידי יהודי
13 דצמבר 2018, 14:49
פורום: עזרה ושיתופי מידע בנושאים כלליים
נושא: הורדת ריח בואש
תגובות: 12
צפיות: 236

Re: הורדת ריח בואש

לא התכוונתי למשהו אישי, התכוונתי לרעיון שלא צריך להכחיש כל חשד באשר הוא. (אגב, לגבי החלפת שם אפשר לשאול את המנהל)
על ידי יהודי
13 דצמבר 2018, 14:47
פורום: הלכה ומנהג
נושא: להזכיר חולה לאחר סיום ברכת רפאנו
תגובות: 9
צפיות: 49

Re: להזכיר חולה לאחר סיום ברכת רפאנו

לגבי יעו"י משיב הרוח ובקשת גשמים, דעת השו"ע (קיד-ו) שיכול לומר לאחר סיום הברכה, והרבה אחרו' החזיקו כדבריו. והביה"ל (שם ד"ה בלא) הביא אחרונים שחלקו ע"ז. והנה להתפלל על חולים ברפאנו הוא ג"כ מח' באחרונים שי"א יש להזכיר רק בשומע תפילה (ראה שעה"צ קטז-ה), ושמא אין ל...
על ידי יהודי
13 דצמבר 2018, 11:29
פורום: כשרות
נושא: רבנות מהדרין י-ם
תגובות: 4
צפיות: 92

רבנות מהדרין י-ם

רוב מאפיות אנג'ל בי-ם אינן תחת השגחת העד"ח אלא בהשגחת רבנות מהדרין י-ם, וכל המוצרים לטענתם הם בהשגחת העד"ח. יש למישהו מידע ברור מה רמת הפיקוח של הגוף הנ"ל בכגון דא שהנושא הוא להדליק את התנור ע"י ישראל שומתו"צ ולדאוג שלא יכנסו לתנור דברים אחרים וכו' [בעלמא לא שאלתי ואין לי ספ...
על ידי יהודי
13 דצמבר 2018, 10:53
פורום: עזרה ושיתופי מידע בנושאים כלליים
נושא: הורדת ריח בואש
תגובות: 12
צפיות: 236

Re: הורדת ריח בואש

מי אמר שכל ניק חדש שמגיע ומתחיל לחשוד, יש להסיר את החשש.
על ידי יהודי
13 דצמבר 2018, 10:52
פורום: הלכה ומנהג
נושא: האם מותר לקרוא בשם חיבה ע"י קיצור השם ?
תגובות: 18
צפיות: 115

Re: האם מותר לקרוא בשם חיבה ע"י קיצור השם ?

העולה מכאן: פעם הבאה שספרדי ישאל משהו במיסטיקה, חובה קדושה להגיד לו שלא ישאל את הגר"ח שמיועד לאשכנזים אלא את הגרב"צ מוצפי שמיועד לספרדים.
על ידי יהודי
11 דצמבר 2018, 00:40
פורום: בית המדרש
נושא: חשיבות הנשמה היהודית
תגובות: 2
צפיות: 36

Re: חשיבות הנשמה היהודית

תודה
אני צריך לגבי א' מאלו או בדומה, יקרתה וכבודה של הנשמה, הכבוד הפנימי של כל יהודי, הערך הבלתי תלוי של כל יהודי.
על ידי יהודי
10 דצמבר 2018, 21:01
פורום: בית המדרש
נושא: חשיבות הנשמה היהודית
תגובות: 2
צפיות: 36

חשיבות הנשמה היהודית

אני זקוק למאמרים בענין חשיבות הנשמה היהודית, אשמח לעזרה.
על ידי יהודי
08 דצמבר 2018, 23:54
פורום: חנוכה
נושא: שכח על הניסים בברכת המזון בשבת
תגובות: 2
צפיות: 39

שכח על הניסים בברכת המזון בשבת

כתב הטור (סימן קפח): אם חל ר"ח בשבת והזכיר של שבת ולא של ר"ח, היה אומר ה"ר יוסף שאין מחזירין אם פתח בהטוב והמטיב אף על גב דהשתא לא סגי דלא אכיל מ"מ משום האי מיעוטא לא תיקנו להחזיר, וגם חיוב אכילה דהאי יומא משום שבת הוא. וכתב אחי ה"ר יחיאל ז"ל ויש חולקים בזה ולזה דעתי נו...
על ידי יהודי
08 דצמבר 2018, 22:37
פורום: ענינו של יום
נושא: אדם המתארח בשבת היכן ידליק?
תגובות: 12
צפיות: 72

Re: אדם המתארח בשבת היכן ידליק?

החזו"א נקט שידליק בע"ש היכן שמתארח, ובמוצ"ש ידליק בביתו. הגרש"ז אויערבך זצ"ל נקט שאף במוצ"ש ידליק היכן שנמצא שכעת הוא ביתו, ודעת הגרי"ש לנקוט דברי הפר"ח כפשטותם וידליק בכה"ג בב' המקומות (אינני זוכר דעתו לגבי מוצ"ש). השאלות אלו די חדשות ולא נידונו בספ...
על ידי יהודי
06 דצמבר 2018, 19:25
פורום: חנוכה
נושא: מעשה שהיה בחנוכה, שלא נדלק הנר
תגובות: 9
צפיות: 61

Re: מעשה שהיה בחנוכה, שלא נדלק הנר

שהרי אנו מסופקים (תלוי בראשונים) איזו תקיעה נכונה, ומ"מ אינו הפסק.
על ידי יהודי
06 דצמבר 2018, 15:47
פורום: חנוכה
נושא: מעשה שהיה בחנוכה, שלא נדלק הנר
תגובות: 9
צפיות: 61

Re: מעשה שהיה בחנוכה, שלא נדלק הנר

יש ראיה מתקיעות שלא מקרי הפסק באופן שעוסק באפשרות קיום המצוה.
על ידי יהודי
06 דצמבר 2018, 13:16
פורום: חנוכה
נושא: מעשה שהיה בחנוכה, שלא נדלק הנר
תגובות: 9
צפיות: 61

Re: מעשה שהיה בחנוכה, שלא נדלק הנר

לא מצליח להבין את השאלה, אם הוא חושש להדלקה למעלה, הרי כל יום מפסיק בין ברכתו להדלקה, אלא אוחז שמחמת שעוסק בקיום המצוה ל"ה הפסק וכן הליכה ל"ה הפסק (תלוי במח' הפוסקים או"ח סי' ח) א"כ מדוע שונה האופן בו לא הצליח להדליק למטה. ואם תאמר שאינו חושש להדליק למעלה בלי ברכה, ורק באותו יום ...
על ידי יהודי
06 דצמבר 2018, 12:44
פורום: חנוכה
נושא: מעשה שהיה בחנוכה, שלא נדלק הנר
תגובות: 9
צפיות: 61

Re: מעשה שהיה בחנוכה, שלא נדלק הנר

תכתבו ברור בתחילה שכך אוחז, עדיין לא הבנתי מה השתנה משאר ימים, בגלל שלא התחיל קיום המצוה?
על ידי יהודי
06 דצמבר 2018, 12:34
פורום: חנוכה
נושא: מעשה שהיה בחנוכה, שלא נדלק הנר
תגובות: 9
צפיות: 61

Re: מעשה שהיה בחנוכה, שלא נדלק הנר

לא כ"כ הבנתי, אם אוחז בעל המעשה שעיקר הדין למטה, כיצד יברך למעלה. אלא כנראה השאלה אם אוחז שהוא ספק שקול, ומיקל שהליכה ל"ה הפסק, שהרי מדליק למעלה לצד שלמטה ל"ה מקום ההדלקה, א"כ מ"ש מיום שכן הדליק למטה, שלקח יותר זמן מהרגיל?
על ידי יהודי
06 דצמבר 2018, 09:03
פורום: הלכה ומנהג
נושא: האם המחלוקת בעניין בני ישיבות ספרדים בחנוכה היא הלכתית או 'השקפתית'
תגובות: 23
צפיות: 216

Re: האם המחלוקת בעניין בני ישיבות ספרדים בחנוכה היא הלכתית או 'השקפתית'

איה"נ, כמעט כל המנהגים המדוברים הם מנהגים שבנויים על שיטות ראשונים כל שהם, וע"ז כתבתי מש"כ, איה"נ שמנהגים שאינם לפי ראשונים וכו' דינם אחרת - למרות שלא זכורני שמצאתי מנהג מסוג זה.
על ידי יהודי
05 דצמבר 2018, 23:47
פורום: בית המדרש
נושא: הנוהגים כשיטת ר״ת על מה סומכים להדליק בברכה בערב שבת הרבה לפני פלג המנחה לר״ת
תגובות: 35
צפיות: 200

Re: הנוהגים כשיטת ר״ת על מה סומכים להדליק בברכה בערב שבת הרבה לפני פלג המנחה לר״ת

לגבי ברית מילה, למרות שהיא פשוטה שמעתיה לראשונה בשם הגאון הנז' (ומסתמא גם על זה נאמר שמביא גאולה לעולם).
על ידי יהודי
05 דצמבר 2018, 23:46
פורום: הלכה ומנהג
נושא: האם המחלוקת בעניין בני ישיבות ספרדים בחנוכה היא הלכתית או 'השקפתית'
תגובות: 23
צפיות: 216

Re: האם המחלוקת בעניין בני ישיבות ספרדים בחנוכה היא הלכתית או 'השקפתית'

רק בקצרה אומר משפט א', ברוב קהילות הספרדים לא קיבלו את הוראות השו"ע כלפי מנהגים שנהגו קודם, (יעוי' בהקדמת הב"י), כך שלכתוב שמנהג עתיק הוא נגד ההלכה זה משפט לא תקני, הרי לא קיבלוהו בזה, ונגד איזה הלכה מדובר כאן. לא התכוונתי שהוא יחיד בזלזול, אלא באמת רוב חכמי הספרדים לא סברו כמותו בזה, ומאח...
על ידי יהודי
05 דצמבר 2018, 22:43
פורום: בית המדרש
נושא: הנוהגים כשיטת ר״ת על מה סומכים להדליק בברכה בערב שבת הרבה לפני פלג המנחה לר״ת
תגובות: 35
צפיות: 200

Re: הנוהגים כשיטת ר״ת על מה סומכים להדליק בברכה בערב שבת הרבה לפני פלג המנחה לר״ת

כדי להביא גאולה לעולם, ראיה זאת שמעתי לפני שנים בשם הגרב"צ אבא שאול זצ"ל.

עבור לחיפוש מתקדם

התחבר  •  הרשמה