החיפוש הניב 460 תוצאות

על ידי לישועתך קויתי השם
אתמול, 20:03
פורום: בית המדרש
נושא: הוצאות שבת חוזרות - האם יש שיעור להוצאות?
תגובות: 4
צפיות: 45

הוצאות שבת חוזרות - האם יש שיעור להוצאות?

במסכת ביצה (טז, א) אמרינן: "חוץ מהוצאת שבתות והוצאת י"ט וכו' ואם הוסיף מוסיפין לו", ופרש"י: "חוץ מהוצאת שבתות - אותה לא פסקו לו מה ישתכר לצרכה ומהיכן תבואהו, אלא לפי מה שרגיל ממציאים לו לשעה או לאחר שעה", ויל"ע אם אין לזה שיעור, ואפילו אם מרגיל עצמו כמנהג העשירים הגדולים, גם כן מוסיפין לו?
על ידי לישועתך קויתי השם
אתמול, 16:40
פורום: ספרים
נושא: תעלומת שו"ת מנחת שלמה ח"ב
תגובות: 12
צפיות: 180

Re: תעלומת שו"ת מנחת שלמה ח"ב

מי המצנזר?
על ידי לישועתך קויתי השם
אתמול, 16:39
פורום: ספרים
נושא: תעלומת שו"ת מנחת שלמה ח"ב
תגובות: 12
צפיות: 180

Re: תעלומת שו"ת מנחת שלמה ח"ב

פיילוט 0.4 כתב:
אתמול, 14:45
מקובל שצינזרו את המהדורא הראשונה בכמה ענינים
כמו לדוג' (מפי השמועה) השמטת שם היביע אומר
למה צינזרו את השם הזה
על ידי לישועתך קויתי השם
אתמול, 16:07
פורום: בית המדרש
נושא: מחפש מקור שבגלות האחרונה יגיעו לשער נ ויצאו ממנו על ידי התורה
תגובות: 3
צפיות: 46

Re: מחפש מקור שבגלות האחרונה יגיעו לשער נ ויצאו ממנו על ידי התורה

אור החיים שמות "ואם תאמר ומה בכך אם היה ה' גואל אותם קודם זמן זה - עוד למה ה' הוציאם בזבולא בתרייתא בזמן שאם היו מתעכבים קצת היו נלכדים עד שהוצרך למהר ולא יכלו להתמהמה, והיה לו להוציאם בזמן מרווח: הנה למה שקדם לנו כי עיקר הגלות הוא לברר הניצוצות שנטמעו בנ' שערי טומאה, וכמו שציינתי דבר זה כמה פעמים,...
על ידי לישועתך קויתי השם
22 מאי 2020, 12:49
פורום: בית המוסר
נושא: בין אדם לחבירו זה אש - האם? ועד כמה?
תגובות: 39
צפיות: 3162

Re: בין אדם לחבירו זה אש - האם? ועד כמה?

וכבר הביאו בשם הגר"ח שמואלבץ גופא שפי' כוונתו שהכוונה שמי שיש לו עוונות ומגיע לו עונש רק בשמים מאריכים אף אם בא לידו מעשה זה אין מאריכין לו אף אבל לא שעצם המעשה הוא סיבה לעונש דזה ודאי אין בו הבנה אם אין הגיון להעניש, אין היגיון לא להאריך אף, מה גם שאם כן תמיד זה כך, כי אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ו...
על ידי לישועתך קויתי השם
22 מאי 2020, 11:51
פורום: בית המוסר
נושא: בין אדם לחבירו זה אש - האם? ועד כמה?
תגובות: 39
צפיות: 3162

בין אדם לחבירו זה אש - האם? ועד כמה?

ידוע ומפורסם מה שאומרים "בין אדם לחבירו זה אש", ואני שואל האם זה נכון? ועד כמה?
האם (סליחה על הדוגמא) כשאני הולך ברחוב ומשיהו רואה אותי וזה מזכיר לו משהו או מישהו (וכדומה) וזה גורם לו צער, האם אני אשם בזה? לא נראה לי! זה לא הגיוני! לא שבקת חיי לכל בריה
על ידי לישועתך קויתי השם
22 מאי 2020, 10:04
פורום: בית המדרש
נושא: למה קטן לא נקרא 'איש'?
תגובות: 2
צפיות: 43

למה קטן לא נקרא 'איש'?

יל"ע למה קטן לא נקרא 'איש'? ומה זה בכלל 'איש'? שקטן לא נקרא כך?
על ידי לישועתך קויתי השם
21 מאי 2020, 21:06
פורום: בית המדרש
נושא: מה המקור שקטן פטור ממצוות?
תגובות: 8
צפיות: 93

מה המקור שקטן פטור ממצוות?

מה המקור שקטן פטור ממצוות?
על ידי לישועתך קויתי השם
21 מאי 2020, 21:05
פורום: בית המדרש
נושא: שוטה אינו בגדר 'איש'?
תגובות: 13
צפיות: 146

Re: שוטה אינו בגדר 'איש'?

מה המקור שקטן פטור מהמצוות?
על ידי לישועתך קויתי השם
21 מאי 2020, 21:04
פורום: בית המדרש
נושא: תפילת השל"ה בשבת - האם מותר?
תגובות: 2
צפיות: 72

תפילת השל"ה בשבת - האם מותר?

יש לעיין אם מותר להתפלל תפילת השל"ה בשבת, שהרי אסור לשאול צרכיו?
על ידי לישועתך קויתי השם
21 מאי 2020, 17:17
פורום: דעת דורות
נושא: לקטן יש דעת?
תגובות: 33
צפיות: 317

Re: קצת ביאור

דעת פירושו להבין כל דבר לעומק ולהתחבר לעניין דבר זה חסר לקטן שאף שהוא מבין דברים הרי זה בשטחיות ו"אם אין דעת הבדלה מניין" גם "נשים דעתן קלה" היינו אפילו שהן תופסות דברים במהירות "בינה יתירה", אם הכל הן מסתכלות במבט שיטחי יותר על העניין הדעת באה בקטן יחד עם ביאת הסימנים המורים על גדלותו לעניין ביאה,...
על ידי לישועתך קויתי השם
21 מאי 2020, 17:14
פורום: בית המדרש
נושא: כולנו נתבע ללמוד כמו הלל??
תגובות: 16
צפיות: 98

Re: כולנו נתבע ללמוד כמו הלל??

  מה זה ידוע בשם הגאון??? לא נראה לי שכל אחד יכול להגיע לכל מקום!!! אם כן, יתבעו את האחרונים למה לא היו כראשונים, ואת הראשונים וכו' מי אמר שהאחרונים לא היו כראשונים, והראשונים לא היו כגאונים וכו' פשוט במסורת היהדות. ובשבת קיב, ב - אמר רבי זירא אמר רבא בר זימונא אם ראשונים בני מלאכים אנו בני אנשים, ...
על ידי לישועתך קויתי השם
21 מאי 2020, 16:48
פורום: בית המדרש
נושא: כולנו נתבע ללמוד כמו הלל??
תגובות: 16
צפיות: 98

Re: כולנו נתבע ללמוד כמו הלל??

יש מאמר ידוע של המהרי"ל בלוך בספר שיעורי דעת בשם פלס מעגל רגליך, שם מבאר הרב שיש הבדלי כוחות, ולא כל אחד יכול להגיע לכל מקום
על ידי לישועתך קויתי השם
21 מאי 2020, 16:40
פורום: בית המדרש
נושא: כולנו נתבע ללמוד כמו הלל??
תגובות: 16
צפיות: 98

Re: כולנו נתבע ללמוד כמו הלל??

יל"ע בגמ' יומא ל"ה ב' שהלל מחייב העניים ור"א בן חרסום מחייב העשירים, ע"ש. האם באמת יתבעו מכל עני ומכל עשיר [ובעצם מכולם...] ללמוד כמו הלל או ר"א בן חרסום? [אם כן, אנה אנו באים...]. ידוע בשם הגר"א שאכן יהיה תביעה על כולם על הכל, וכל אדם ואפי' הפורק עול, מלבד שיתבעו אותו על חילול שבת וכו' עדיין יתבעו...
על ידי לישועתך קויתי השם
21 מאי 2020, 16:25
פורום: דעת דורות
נושא: לקטן יש דעת?
תגובות: 33
צפיות: 317

Re: קצת ביאור

דעת פירושו להבין כל דבר לעומק ולהתחבר לעניין דבר זה חסר לקטן שאף שהוא מבין דברים הרי זה בשטחיות ו"אם אין דעת הבדלה מניין" גם "נשים דעתן קלה" היינו אפילו שהן תופסות דברים במהירות "בינה יתירה", אם הכל הן מסתכלות במבט שיטחי יותר על העניין הדעת באה בקטן יחד עם ביאת הסימנים המורים על גדלותו לעניין ביאה,...
על ידי לישועתך קויתי השם
21 מאי 2020, 16:24
פורום: בית המדרש
נושא: האם ברכה (ברכות הנהנין) חלה על דבר שלא בא לעולם?
תגובות: 3
צפיות: 43

האם ברכה (ברכות הנהנין) חלה על דבר שלא בא לעולם?

יל"ע המברך (לדוגמא) שהכל על דבר מה ומכוון לפטור קפה שעדיין לא הכינו, האם זה פוטר גם את הקפה?
על ידי לישועתך קויתי השם
21 מאי 2020, 10:07
פורום: בית המדרש
נושא: שוטה אינו בגדר 'איש'?
תגובות: 13
צפיות: 146

שוטה אינו בגדר 'איש'?

המשנ"ב בסימן תעה ס"ק לט כתב ששוטה אינו איש, וצ"ע, שלכאו' הסיבה בשוטה זה חסרון דעת, ולא שם 'איש'?
על ידי לישועתך קויתי השם
21 מאי 2020, 08:48
פורום: אקטואליה
נושא: לימוד באוניברסיטה לאדם חרדי (או לימוד מקצוע בכלל) - מדברי הרבי מליובאוויטש
תגובות: 19
צפיות: 288

Re: לימוד באוניברסיטה לאדם חרדי (או לימוד מקצוע בכלל)

שמח בחור כתב:
20 מאי 2020, 22:59
נשמע לי מוזר שדווקא מי שהלך ללמוד באניברסיטה,
הוא זה שיוצא נגדה בכזו חריפות.
אדברה, הוא יודע יותר טוב מכולם מה זה (כמובן שאותו זה לא הפיל כלל כמו שכתבו לעיל)
על ידי לישועתך קויתי השם
21 מאי 2020, 00:06
פורום: בית המדרש
נושא: אכילת מצה כל שבעה לפי הגר"א - למה אין מברכין על אכילת מצה?
תגובות: 15
צפיות: 154

Re: אכילת מצה כל שבעה לפי הגר"א - למה אין מברכין על אכילת מצה?

  בוודאי מקור הגר"א מקרא. אבל כ"ז בהקדם פירוש הגר"א בגמרא סוכה כז. דאיתא שם להדיא דבשאר ימים הוי רשות , וכך איתא שם: אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יהוצדק נאמר כאן חמשה עשר ונאמר חמשה עשר בחג המצות מה להלן לילה הראשון חובה מכאן ואילך רשות אף כאן לילה הראשון חובה מכאן ואילך רשות והתם מנלן אמר קרא ב...
על ידי לישועתך קויתי השם
20 מאי 2020, 20:35
פורום: בית המדרש
נושא: אכילת מצה כל שבעה לפי הגר"א - למה אין מברכין על אכילת מצה?
תגובות: 15
צפיות: 154

Re: אכילת מצה כל שבעה לפי הגר"א - למה אין מברכין על אכילת מצה?

השדי חמד [כ"ד מערכת אכילה עמוד תרצב, וכ"ח עמוד תסו] הרחיב בזה, ומציין שהיו כאלה שטעו בדברי הגר"א, והיו מברכים על אכילת מצה בכל ימות הפסח. וכתב לבאר שאף לדעת הגר"א שאכילת מצה בז' ימים הוי מצוה, שונה אכילת מצה בלילה הראשון שהמצוה מצד אכילת המצה עצמה לשאר הימים שהמצוה היא להראות שלא אוכלים חמץ בגלל צי...
על ידי לישועתך קויתי השם
20 מאי 2020, 17:34
פורום: בית המדרש
נושא: חטא, עון, פשע, עבירה - מה הפירוש של כל אחד מהם? והערה בנוסח ברכת האורח
תגובות: 7
צפיות: 77

Re: חטא, עון, פשע, עבירה - מה הפירוש של כל אחד מהם? והערה בנוסח ברכה האורח

לכאורה הצדק איתך ש"עבירה" זה כולל הכל, והיינו לעבור על רצון או ציווי ה', בא' מן האופנים, כמו חטא וכו'. אך צריך עיון לפי"ז, בנוסח הנ"ל שאומרים "חטא עבירה ועון"?
על ידי לישועתך קויתי השם
20 מאי 2020, 17:18
פורום: בית המדרש
נושא: חטא, עון, פשע, עבירה - מה הפירוש של כל אחד מהם? והערה בנוסח ברכת האורח
תגובות: 7
צפיות: 77

Re: חטא, עון, פשע, עבירה - מה הפירוש של כל אחד מהם? והערה בנוסח ברכה האורח

HaimL כתב:
20 מאי 2020, 17:11
אם אני זוכר נכון.

חטא - שגגה 
עוון - ל"ת במזיד 
פשע - להכעיס

ולכן, לא מבקשים על פשע, כי אין אדם פושע בדרך של מקרה

1. מה זה עבירה?
2. מהיכי תייתי שברכת האורח זה בדרך מקרה? מה זה יזדקק, יזדקר?
 
על ידי לישועתך קויתי השם
20 מאי 2020, 17:08
פורום: ענינו של יום
נושא: לרגל פתיחת בתי הכנסת
תגובות: 73
צפיות: 883

Re: לרגל פתיחת בתי הכנסת

בית הכנסת זה יותר מסוכן מדברים אחרים - כי נמצאים 1. אותה קבוצה. 2. הרבה זמן. 3. במקום סגור
על ידי לישועתך קויתי השם
20 מאי 2020, 17:04
פורום: בית המדרש
נושא: חטא, עון, פשע, עבירה - מה הפירוש של כל אחד מהם? והערה בנוסח ברכת האורח
תגובות: 7
צפיות: 77

חטא, עון, פשע, עבירה - מה הפירוש של כל אחד מהם? והערה בנוסח ברכת האורח

בנוסח ברכת האורח אומרים: "ואל יזדקר (נ"א יזדקק) לא לפניו ולא לפנינו שום דבר הרהור חטא עבירה ועון וכו'" - ולי"ע למה רק שלשה לשונות אלו ('חטא' 'עבירה' ו'עון') הוזכרו, ולמה לא הוזכר 'פשע'?
על ידי לישועתך קויתי השם
20 מאי 2020, 16:58
פורום: בית המדרש
נושא: אכילת מצה כל שבעה לפי הגר"א - למה אין מברכין על אכילת מצה?
תגובות: 15
צפיות: 154

Re: אכילת מצה כל שבעה לפי הגר"א - למה אין מברכין על אכילת מצה?

השדי חמד [כ"ד מערכת אכילה עמוד תרצב, וכ"ח עמוד תסו] הרחיב בזה, ומציין שהיו כאלה שטעו בדברי הגר"א, והיו מברכים על אכילת מצה בכל ימות הפסח. וכתב לבאר שאף לדעת הגר"א שאכילת מצה בז' ימים הוי מצוה, שונה אכילת מצה בלילה הראשון שהמצוה מצד אכילת המצה עצמה לשאר הימים שהמצוה היא להראות שלא אוכלים חמץ בגלל צי...
על ידי לישועתך קויתי השם
20 מאי 2020, 16:53
פורום: בית המדרש
נושא: אכילת מצה כל שבעה לפי הגר"א - למה אין מברכין על אכילת מצה?
תגובות: 15
צפיות: 154

Re: אכילת מצה כל שבעה לפי הגר"א - למה אין מברכין על אכילת מצה?

דברי 'בעל המאור' (פסחים כו, ב): "ויש ששואלין באכילת מצה מה טעם אין אנו מברכים עליה כל ז' כמו שמברכים על הסוכה כל ז', דהא גמרינן מהדדי שלילה הראשון חובה מכאן ואילך רשות בין במצה בין בסוכה, כדאיתא בפרק הישן. ויש להשיב לפי שאדם יכול בשאר ימים לעמוד בלא אכילת מצה, ויהיה ניזון באורז ודוחן וכל מיני פירות,...
על ידי לישועתך קויתי השם
20 מאי 2020, 11:46
פורום: בית המדרש
נושא: אכילת מצה כל שבעה לפי הגר"א - למה אין מברכין על אכילת מצה?
תגובות: 15
צפיות: 154

Re: אכילת מצה כל שבעה לפי הגר"א - למה אין מברכין על אכילת מצה?

חריף ובקי כתב:
20 מאי 2020, 11:38
ראה בבעה"מ בסוף פסחים מה שדן בזה, [ואין לומר שכוונתו דלא כהגאון דא"כ כל אריכות דבריו מיותרת לחלוטין, וראה עוד באבנ"ז שעז' שהוכיח מהבעה"מ כהגר"א].

יש בזה עוד מקומות רבים בראשונים ואם מעניין אותך אוכל להרחיב.

יישר כח, אם זה קל לך אודה לך אם תרחיב
על ידי לישועתך קויתי השם
20 מאי 2020, 11:11
פורום: בית המדרש
נושא: אכילת מצה כל שבעה לפי הגר"א - האם בעינן שיהיה לחם עוני?
תגובות: 7
צפיות: 64

Re: אכילת מצה כל שבעה לפי הגר"א - האם בעינן שיהיה לחם עוני?

בפשטות, כן. כי מצה שאינה לחם עוני היא לא מצה. היא פשוט לא חמץ.  היא לא מצה?! מהייכי תייתי? לכאורה אפשר שפיר לומר שהיא מצה, אלא שיש גזירת הכתוב (תנאי צדדי) דבעינן לחם עוני, אבל אין זה מעכב בעיקר שם מצה! וא"כ יש לדון האם יש תנאי זה דלחם עוני בכל שבעת הימים? למאי נפקא מינה לקרוא לזה מצה. הלא התורה כתב...

עבור לחיפוש מתקדם