החיפוש הניב 571 תוצאות

על ידי מעל הסטנדרט
אתמול, 13:29
פורום: ואת עמלנו - אלו הבנים
נושא: ספרי 'קומיקס' לילדים
תגובות: 8
צפיות: 68

Re: האם לקנות לילדים קומיקס? הרי זה גורם לעצלות בלימוד?

משהוא אמר שמתחת לגיל שלוש אין חסרון בראיית סרטונים כמו קליפים וכדו', האם זה נכון.
על ידי מעל הסטנדרט
02 יוני 2020, 19:11
פורום: הלכה ומנהג
נושא: בשמים בהבדלה
תגובות: 6
צפיות: 154

בשמים בהבדלה

ישנם סוגי בשמים הפסולים לברכת בשמים בהבדלה, האם מי שבטעות ברך עליהם עשה הפסק, וצריך להברף הגפן עוד הפעם.
הודה מאוד על מקור העוסק בזה. 
על ידי מעל הסטנדרט
01 יוני 2020, 22:03
פורום: בית המדרש
נושא: אמירה לנכרי שבות - האם זה גם באמירה ליהודי?
תגובות: 17
צפיות: 170

Re: אמירה לנכרי שבות - האם זה גם באמירה ליהודי?

אבל אם היהודי שוגג יש שיטות שיש ממש שליחות לדבר עבירה מהתורה ויחשב כמלאכת השולח מדאוריתא, כמובן שלפני עיוור יש בכך, ומסתמא גם חילול השם. ב חת"ס בשו"ת או"ח סי' פ"ד, וחו"מ סי' קפ"ח, וח"ו סי' כ"ד והישועות יעקב סי' רס"ג סק"ו כתבו דאף באופנים שיש שליח לדבר עבירה, השולח שליח לחלל שבת אינו עובר באיסור שבת...
על ידי מעל הסטנדרט
27 מאי 2020, 16:26
פורום: דיני ממונות
נושא: זכין לאדם ולא מאדם
תגובות: 15
צפיות: 121

Re: זכין לאדם ולא מאדם

שמעתי משום דזכיה מאדם לעולם אינו נדון כזכות גמור כיון דצריך הדבר לצאת מרשותו, ואף דבחשבון הוי זכות מ"מ עיקר ההוצאה מרשות אינה חשיבא זכות. זכור שבר"ן גיטין לו: מבואר כי זכין יש גם באופן שיש זכות וחובה יחד, כ"ז שאמדינן דעתיה שרוצה בכך.   יעויין תוספות רא"ש בגיטין יא,ב שהטעם שגט נחשב חוב לאשה אף באשת ...
על ידי מעל הסטנדרט
27 מאי 2020, 16:22
פורום: דיני ממונות
נושא: זכין לאדם ולא מאדם
תגובות: 15
צפיות: 121

Re: זכין לאדם ולא מאדם

  בנתיבות שם כתב כי מוכר לא צריך לכוון לקנין, ואינו צריך שיהא וידע בשעת הקנין מהנעשה בממנו, אלא העיקר שבליבו מוכן למכור ממונו, א"כ זה לא מסתדר אם הגרנ"ט שכתב כי במוכר צריך דעת ולא רק ניחותא. ויש לנתיבות הזה הכרחים. א''כ ולמכור בנכסי אביו עד שיהא בן כ' היינו על העסקא עצמה ולא על מעשה הקנין?  מה ברצו...
על ידי מעל הסטנדרט
26 מאי 2020, 22:48
פורום: דיני ממונות
נושא: זכין לאדם ולא מאדם
תגובות: 15
צפיות: 121

Re: זכין לאדם ולא מאדם

בגרנ"ט ב"מ ביאר דבזכין לאדם קנין מצד המקנה גם מועיל ולא צריך דעת מצד הקונה ע"כ מועיל זכין שרק נדע שזה טוב עבורו אבל אם צריך דעתו ממש ע"ז ל"מ זכין. והביאור בזה לכאורה הוא דאם זכין הוי שליחות ממש ע"י אנ"ס דעביד ליה שליח כלשון תוס' כתובות יא. אזי מ"ש לאדם ממאדם. אבל למש"כ הקצות ק"ה א' דזה ל"מ דהוי יאו...
על ידי מעל הסטנדרט
26 מאי 2020, 14:00
פורום: דיני ממונות
נושא: זכין לאדם ולא מאדם
תגובות: 15
צפיות: 121

Re: זכין לאדם ולא מאדם

דרומאי כתב:
26 מאי 2020, 13:56
שמעתי משום דזכיה מאדם לעולם אינו נדון כזכות גמור כיון דצריך הדבר לצאת מרשותו, ואף דבחשבון הוי זכות מ"מ עיקר ההוצאה מרשות אינה חשיבא זכות.
זכור שבר"ן גיטין לו: מבואר כי זכין יש גם באופן שיש זכות וחובה יחד, כ"ז שאמדינן דעתיה שרוצה בכך.  
על ידי מעל הסטנדרט
26 מאי 2020, 13:54
פורום: דיני ממונות
נושא: זכין לאדם ולא מאדם
תגובות: 15
צפיות: 121

Re: זכין לאדם ולא מאדם

בגרנ"ט ב"מ ביאר דבזכין לאדם קנין מצד המקנה גם מועיל ולא צריך דעת מצד הקונה ע"כ מועיל זכין שרק נדע שזה טוב עבורו אבל אם צריך דעתו ממש ע"ז ל"מ זכין. והביאור בזה לכאורה הוא דאם זכין הוי שליחות ממש ע"י אנ"ס דעביד ליה שליח כלשון תוס' כתובות יא. אזי מ"ש לאדם ממאדם. אבל למש"כ הקצות ק"ה א' דזה ל"מ דהוי יאו...
על ידי מעל הסטנדרט
25 מאי 2020, 16:40
פורום: דיני ממונות
נושא: זכין לאדם ולא מאדם
תגובות: 15
צפיות: 121

זכין לאדם ולא מאדם

בקצות החושן סי' רמג כתב דזכין לאדם אמרינן, אבל זכין מאדם א אמרינן.
האם יש לאחד מהרבנים דכאן פשיות אם החסרון בזה מצד גמירות דעת או בגדרי זכין. 
על ידי מעל הסטנדרט
24 מאי 2020, 09:57
פורום: תנ"ך ופרשת שבוע
נושא: למה אין שום מצוה כתובה בתורה באופן ישיר, אלא רק בעקיפין כסיפור דברים?
תגובות: 12
צפיות: 174

Re: למה אין שום מצוה כתובה בתורה באופן ישיר, אלא רק בעקיפין כסיפור דברים?

יאיר כתב:
24 מאי 2020, 09:09
"דַּבֵּר אֶל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְאָמַרְתָּ אֲלֵהֶם וְעָשׂוּ לָהֶם צִיצִת עַל כַּנְפֵי בִגְדֵיהֶם לְדֹרֹתָם וְנָתְנוּ עַל צִיצִת הַכָּנָף פְּתִיל תְּכֵלֶת"

"עם חכם ונבון הגוי הגדול הזה"

"ודי לחכימא ברמיזא ולשטיא..."מה אכפת לך, לכתוב את דבריך בלי רמזים של גנאי.

 
על ידי מעל הסטנדרט
22 מאי 2020, 00:20
פורום: בית המדרש
נושא: קנינו של קטן דחוף!
תגובות: 50
צפיות: 413

Re: קנינו של קטן דחוף!

אם כוונתךלמה שכתב שם בהסבר ההו"א דאשה נקנית בע"כ הרי שאין הוא קשור כלל דאיירי קוודא בקניין כסף ורק על האשה ועכ"פ בתחילת דברי ואף בהמשכם דיברתי כל העת על קידושין וקנייין הוא מדד לזה אם רצונך לחלק תחלק אבל אינו סתירה לדברי לא לזה, אלא לדבריו שם ששואל ברמב"ם כתב שגט מעושה מהני רק משום שאמדינן שרוצה לק...
על ידי מעל הסטנדרט
21 מאי 2020, 14:34
פורום: בית המדרש
נושא: קנינו של קטן דחוף!
תגובות: 50
צפיות: 413

Re: קנינו של קטן דחוף!

הגר"ח כתב שם דהחילוק בין גו"ק לחליצה הוא שבגו"ק כיון שהוא הפועל צריך להיות בר דעת ונראה ממנו שזה סברא בעצם הדעת ולא גזה"כ וקניין הרי הוא כגו"ק לעניין זה שהרי הוא הפועל ראה בגרש"ר קידושין ב: שחילק בין גיטין לקנין דבגט בעינן דעת שלמה, וכן ידע לו' בשיטת הרמב"ם שחילק שתליהו וקדיש אינה מקודשת מדאוריתא, ...
על ידי מעל הסטנדרט
20 מאי 2020, 23:10
פורום: בית המדרש
נושא: הפקר בלא כוונה
תגובות: 2
צפיות: 58

Re: הפקר בלא כוונה

בספר אגן הסהר
על ידי מעל הסטנדרט
20 מאי 2020, 22:56
פורום: בית המדרש
נושא: קנינו של קטן דחוף!
תגובות: 50
צפיות: 413

Re: קנינו של קטן דחוף!

היכן הגר"ח. בהלכות יבום וחליצה לא הגר"ח שכתב שחליצה אינה קנין, אלא הגר"ח שכתבת שאו' שחייב דעת בקנין,דברים אלו אינם כתובים בגר"ח ביבום. מסתבר שאין הגר"ח כתב אחרת מכדלהלן:  ביד רמ"ה ב"ב נ"ג סי' רכ"ד כתב דהא דבעינן כוונה בקנין הוא רק כשלא יודע שאפשר לזכות בזה, וכמו בנכסי הגר שלא יודע שהגר מת ויכול לזכ...
על ידי מעל הסטנדרט
20 מאי 2020, 22:53
פורום: בית המדרש
נושא: קנינו של קטן דחוף!
תגובות: 50
צפיות: 413

Re: קנינו של קטן דחוף!

אין חכמה כתב:
20 מאי 2020, 22:48
מעל הסטנדרט כתב:
20 מאי 2020, 22:35
אין חכמה כתב:
20 מאי 2020, 09:31
אפי' מרא דשמעתתא שצריך דעת בקניין והוא הגר"ח
היכן הגר"ח.
בהלכות יבום וחליצה

לא הגר"ח שכתב שחליצה אינה קנין, אלא הגר"ח שכתבת שאו' שחייב דעת בקנין,דברים אלו אינם כתובים בגר"ח ביבום.
 
על ידי מעל הסטנדרט
20 מאי 2020, 22:35
פורום: בית המדרש
נושא: קנינו של קטן דחוף!
תגובות: 50
צפיות: 413

Re: קנינו של קטן דחוף!

אין חכמה כתב:
20 מאי 2020, 09:31
אפי' מרא דשמעתתא שצריך דעת בקניין והוא הגר"ח
היכן הגר"ח.
על ידי מעל הסטנדרט
20 מאי 2020, 02:35
פורום: בית המדרש
נושא: קנינו של קטן דחוף!
תגובות: 50
צפיות: 413

Re: קנינו של קטן דחוף!

הרשב"א לא כתב שאפשר לגרום לטן לכוון אלא שהוא פועל הדעת ומדין שליחות ברשב"א חולין יב. כתב שגדול עומד על גביו מהני בגט, משו שכונת הגדול מהני מדין שליחות, ואילו בשחיטה לא מועיל גדול עומד משום דבעינן כוונת השוחט עצמו, וא"כ לא יעזור  הגדול עומד על גביו. ומהא דחילק בין גט לשחיטה, משמע שסבר שגדול עומד אינ...
על ידי מעל הסטנדרט
20 מאי 2020, 02:21
פורום: בבא קמא
נושא: נגח ואח''כ הפקיר
תגובות: 21
צפיות: 161

Re: נגח ואח''כ הפקיר

עיין באחיעזר ח"ג סי' מ"א סק"ה דכתב דבנגח ואח"כ הפקיר יש מראשונים שפוטרים אף במועד דלא הוה קנס וטעמם כיון דבעינן בעלים מתחילה ועד סוף, נמצא דלא הי' כאן שעבוד בכלל, כיון שהפקיר באמצע, והו"ל כשווי' טמון באש, עיין שם.
אולי יש כאן משהוא שיבאר דבריו.
על ידי מעל הסטנדרט
19 מאי 2020, 11:44
פורום: בית המדרש
נושא: קנינו של קטן דחוף!
תגובות: 50
צפיות: 413

Re: קנינו של קטן דחוף!

מי אמר שהוא עוסק בקניין ? רק סברתו היא מעין הסברא שכתבתי בקניין ואתה מיאנת בה מסברא "וכי אפשר לפעול דעת אני בסה"כ אומר לך שלגרום לקטן לכוון אפשר כדברי הרשב"א שם, אבל לגרום לו דעת זה אי אפשר, וא"כ אין ראיה מחולין לנדו"ד שעוסק בקנין. ואל תלמד מהרשב"א שם על עניני דעת . הרשב"א לא כתב שאפשר לגרום לטן לכ...
על ידי מעל הסטנדרט
18 מאי 2020, 00:16
פורום: בית המדרש
נושא: קנינו של קטן דחוף!
תגובות: 50
צפיות: 413

Re: קנינו של קטן דחוף!

אין חכמה כתב:
18 מאי 2020, 00:12
מי אמר שהוא עוסק בקניין ?
רק סברתו היא מעין הסברא שכתבתי בקניין ואתה מיאנת בה מסברא "וכי אפשר לפעול דעת
אני בסה"כ אומר לך שלגרום לקטן לכוון אפשר כדברי הרשב"א שם, אבל לגרום לו דעת זה אי אפשר, וא"כ אין ראיה מחולין לנדו"ד שעוסק בקנין. ואל תלמד מהרשב"א שם על עניני דעת .
על ידי מעל הסטנדרט
18 מאי 2020, 00:13
פורום: בית המדרש
נושא: קנינו של קטן דחוף!
תגובות: 50
צפיות: 413

Re: קנינו של קטן דחוף!

[אף שלגר"ח פשיטא לי' הדבר טובא] היכן מקור הגר"ח וזה כתוב במקומות אין מספר ומובן מאליו ואם מתייחסים לקטן ואומרים שהוא פסול לקניין פירוש הדבר שחסרון דעתו הוא חסרון בקניין [אף אם הוא מגזה"כ] זה לא כתוב לענין קנין,אלא לדבריהם אחרים דבעינן הרבה דעת, אבל גמ' שאומרת שאין לקטן דעת אפילו לקנין מלבד בקטן ממש...
על ידי מעל הסטנדרט
18 מאי 2020, 00:09
פורום: בית המדרש
נושא: קנינו של קטן דחוף!
תגובות: 50
צפיות: 413

Re: קנינו של קטן דחוף!

אין חכמה כתב:
18 מאי 2020, 00:01
הרשב"א בחולין שכתב שיש כח בגדול להעמיד את הדעת במעשה אף שלקטן אין דעת ואין ההסבר הזה שלי כאמור אלא מבדרא בי' מדרשא להסביר ע"פ סברת הרשב"א
הרשב"א שם כנראה לא עוסק בקנין אלא בדין כונה בשחיטה או לשמה במצות
על ידי מעל הסטנדרט
18 מאי 2020, 00:07
פורום: בית המדרש
נושא: קנינו של קטן דחוף!
תגובות: 50
צפיות: 413

Re: קנינו של קטן דחוף!

מה שהבאת מהרשב"א גבי ישן אינו עניין לכאן כלל דהוא איירי רק לעניין הא דיד לו יש לו דסמיה בידן ומועיל בו זכיה וקבלת גט ופשוט דמי שלא מודע ולא יכול להיות מודע לקניין אין קניינו כלום לא צריך להיות מודע לקנין, סגי במה שיש לנו אומדנא דאילו היה יודע היה רוצה לקנות, וכ"כ בחת"ס יבמות נב:שקנין קונה אף בלא כו...
על ידי מעל הסטנדרט
17 מאי 2020, 23:54
פורום: בית המדרש
נושא: קנינו של קטן דחוף!
תגובות: 50
צפיות: 413

Re: קנינו של קטן דחוף!

מה שיש בקטן הוא מה שאינו בר דעת כמבואר בכל דוכתי אין מקום אחד בש"ס או בראשונים שרכתב שלקטן אין דעת לקנין ממון, יש ראשונים שכתבו כן כלפי קידוישן, ויש גמ' שכתבה כן כלפי עדות דבשני עליהם בעינן דעת טפי מקנין ממון, לקנין ממון לא בעינן אלא קצת דעת שהרי אף שיכור הרבה קנינו קנין, וכן שוטה שאינו שוטה גמור ק...
על ידי מעל הסטנדרט
17 מאי 2020, 23:51
פורום: בית המדרש
נושא: קנינו של קטן דחוף!
תגובות: 50
צפיות: 413

Re: קנינו של קטן דחוף!

בקצוה"ח רל"ה כותב להדיא שדבריו דמהני מדין זכיה הוא רק להרמב"ם ולהתוס' אינו כן עיין בקונטרסי שיעורים לגטין שלמד בדעת הקצוה"ח רמ"ג כמו שכתבתי וכן מבדרא בי' מדרשא אך זה לא עיקר העניין העניין הוא האם קטן ענינו חסרון בדעת וכוונה או לא וזה ודאי מפורש בקצוה"ח הנ"ל] לשיטת התוס' הנושא לא מתחיל שלתוס' שדעת א...
על ידי מעל הסטנדרט
17 מאי 2020, 23:43
פורום: בית המדרש
נושא: קנינו של קטן דחוף!
תגובות: 50
צפיות: 413

Re: קנינו של קטן דחוף!

[וגם לאחרונים שלמדו העניין מגזה"כ גדר העניין דקטן אינו איש מסתמא גם לדבריהם הוא משום חסרון הדעת דזה הגדרת הקטן ראה לשונו הברורה של קובץ הערות סי' סו ס"ק ג " וכל זה בשוטה וכן בתינוק שאין בו דעת דהוא כשוטה, אבל בקטן שיש בו דעת לפי ראות עינינו נהי נמי דדין תורה הוא שאין כח לקטן לפעול חלות קנין כשהוא ק...
על ידי מעל הסטנדרט
17 מאי 2020, 10:04
פורום: בית המדרש
נושא: קנינו של קטן דחוף!
תגובות: 50
צפיות: 413

Re: קנינו של קטן דחוף!

הרב אין חכמה גדר הדעת הניצרכת לקנין היא לא גבוה כ"כ, והגדיר זאת במהרי"ק בשו"ת החדשות סי' כ' דכתב דלענין מקח וממכר אין להחשיב אדם לאין בו דעת לקנין, אם אינו שוטה כל כך דעל כל פנים מסברו ליה ומסבר. ודרגה זו של מסברו לה ומיסבר, ודאי שיכת לפחות מגיל 9, ואם אעפ"כ אין קנין בקטן, על כורחין שאינו משום חסרון...
על ידי מעל הסטנדרט
17 מאי 2020, 09:51
פורום: בית המדרש
נושא: קנינו של קטן דחוף!
תגובות: 50
צפיות: 413

Re: קנינו של קטן דחוף!

בקצוה"ח מבואר הסברא כמ"ש גדול עומד ע"ג מהני גם בכתיבת גט ואינו גדר מצווה דווקא מה עניין ישן לכאן הרי ודאי דבעינן דיסכים מדעת שלמה ישן קנינו קנין, אע"פ שאין בו דעת שלמה אלא אומדנא שהיה מסכים, ראה רשב"א גיטן עח. והיכן יצא לך ענין הדעת שלמה שכתבת. והיכן הקצות שסובר כמוך שאין קנין בקטן משום חסרון דעת. 
על ידי מעל הסטנדרט
17 מאי 2020, 09:48
פורום: בית המדרש
נושא: קנינו של קטן דחוף!
תגובות: 50
צפיות: 413

Re: קנינו של קטן דחוף!

לעולם גדר העניין [גם אם הוא גזה"כ] שוא חסרון מסויים בדעת ומהאי טעמא מועיל גדול עומד על גביו ועניין מה שאין לקטן מחשבה לאו דידי הוא אלא מסוגיא דחולין גדול עומד על גביו לא מהני בקנין אלא במצות, אולי כונתך לדעת אחרת מקנה, ואכן רש"י סוכה מו. כתב שהוא מדרבנן, ואף לתוס' שהוא דאוריתא הכונה מדין זכין כמבוא...
על ידי מעל הסטנדרט
17 מאי 2020, 01:28
פורום: בית המדרש
נושא: קנינו של קטן דחוף!
תגובות: 50
צפיות: 413

Re: קנינו של קטן דחוף!

בקניין בעי גם דעת ואין לקטן מחשבה רק מעשה כמבואר בסוגיא דחולין שאפי' מחשבתו ניכרת מתוך מעשיו הוא רק דרבנן בקובץ הערות סי' סו חוקר האם קטן יש לו דעת, או דחשוב כאין לו דעת, והוא מוכיח דיש לו, עי' שם, אכן ברש"י קידושין ג: כתב שקטנה אין לה יד לקידושין משום דאין לה דעת, אולם במרדכי שם כתב רק אין לה יד ב...

עבור לחיפוש מתקדם