החיפוש הניב 40 תוצאות

על ידי ל.מ.
13 נובמבר 2020, 10:48
פורום: תנ"ך ופרשת שבוע
נושא: פירוש "נזם זהב באף חזיר"
תגובות: 19
צפיות: 254

Re: פירוש "נזם זהב באף חזיר"

בן ראם כתב:
11 נובמבר 2020, 16:16
פירוש הש"ך על העניין. מחודש מאד.
שפתי כהן על בראשית פרק כד פסוק מז

רק להעיר שספר שפתי כהן על התורה אינו לבעל הש"ך, אלא לר' מרדכי כהן - מתלמידי המבי"ט והבית יוסף
על ידי ל.מ.
04 נובמבר 2020, 08:50
פורום: סידור התפילה
נושא: תיבת ושורש ״להתפלל״
תגובות: 17
צפיות: 223

Re: תיבת ושורש ״להתפלל״

מה שורש ומקור המילה ״להתפלל,״ ומה משמעותה? האם זה פועל רפלקטיבי? רש"ר הירש בראשית מח יא: לא פללתי - "פלל" קרב ל"בלל", להחדיר אל החומר דבר מבחוץ וכך ליצור ממנו חומר אחיד, להבדיל מ"ערב" ... להביא יסוד רוחני אל חוג רעיונות או נסיבות, להחדיר אליהם רעיון, אמת, עיקרון וכו', לחבר ולאחד אותם על ידי היסוד ש...
על ידי ל.מ.
30 אוקטובר 2020, 11:38
פורום: שבת קודש
נושא: קידוש אחרי הבדלה
תגובות: 16
צפיות: 147

קידוש אחרי הבדלה

קי"ל שמי שלא קידש בליל שבת, מקדש כל השבת. ושיטת הרמב"ם שאפשר להבדיל גם קודם מוצ"ש, מפלה"מ, שעיקר ענין ההבדלה אינו להוציא בכך את השבת, אלא לזכור את יום השבת בכניסתו וביציאתו. מעתה יל"ע האם אפשר להבדיל ואח"כ לקדש. עוד יל"ע אם אפשר לצאת בפעולה אחת גם ידי קידוש וגם הבדלה, שהרי מזכיר את יום השבת, ןזמן זה...
על ידי ל.מ.
17 אוגוסט 2020, 14:01
פורום: בית המדרש
נושא: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי
תגובות: 1811
צפיות: 62238

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי

איכא מאן דאמר כתב:
16 אוגוסט 2020, 18:34
בזמן שקדשו על פי הראיה
יתכן שהוא אכל סעודה בראש חודש לכבוד היום
ולפני שברך נודע לו שעברו את החודש ור"ח יהיה רק מחר...

יפה, אך לא לכך כיוונתי.
(במקרה שלך לכאו' התברר שהאכילה לא היתה בר"ח)
המקרה המדובר יכול לקרות גם בזה"ז.
על ידי ל.מ.
14 אוגוסט 2020, 00:46
פורום: בית המדרש
נושא: דברי תורה למי שאינו שומר תו''מ
תגובות: 30
צפיות: 289

Re: דברי תורה למי שאינו שומר תו''מ

האם הגרא"ג זצ"ל לא נסע במונית בתחילת השבוע משום חשש לפני עור של מלאכה קודם הבדלה?
על ידי ל.מ.
14 אוגוסט 2020, 00:41
פורום: בית המדרש
נושא: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי
תגובות: 1811
צפיות: 62238

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי

איך יתכן אדם שאכל סעודה בראש חודש, חייב לברך עליה ברהמ"ז, אך אינו חייב ביעלה ויבא?
(לא משום תרתי דסתרי וכדו', אלא שאינו חייב כלל)
על ידי ל.מ.
22 מאי 2020, 10:03
פורום: במדבר
נושא: מה עשו עם הבקע לגולגולת שבפרשת במדבר
תגובות: 7
צפיות: 83

Re: מה עשו עם הבקע לגולגולת שבפרשת במדבר

מענטשאלע כתב:
19 מאי 2020, 16:44
מה עשו עם הכסף שנאסף במנין בני ישראל שבפרשת במדבר
עי' העמק דבר שכ' (דלא כרש"י) שמנין זה לא נעשה ע"י כסף אלא ע"י פתקים, וכמדומה שזו אחת מהוכחותיו, ועי"ש בהמשך שמביא כן גם בשם האר"י.
על ידי ל.מ.
22 מאי 2020, 09:50
פורום: במדבר
נושא: במספר שמות - בהגדת שמות (הגר"א)
תגובות: 10
צפיות: 164

Re: במספר שמות - בהגדת שמות (הגר"א)

כמדומה שבפסוק 'ולתבונתו אין מספר' ביארו כל המפרשים שהוא מלשון מנין, וגם שם הוא חידוש לבאר מל' הגדה, (וכנראה הוקשה לו מה שייך מנין בתבונה). מסתבר שכך הבין גם בעל הפיוט "קה ריבון", ומסתמא שפסוק זה הוא המקור למש"כ שם: "לא יעול גבורתך בחושבניא". ואפשר ששורש שני העניינים אחד הוא, שספירה עניינה הוא צירוף...
על ידי ל.מ.
20 מאי 2020, 14:08
פורום: בית המדרש
נושא: באור חסורי מחסרא, ואוקימתות דחוקות ע"פ הרמח"ל - בקשה
תגובות: 4
צפיות: 128

Re: באור חסורי מחסרא, ואוקימתות דחוקות ע"פ הרמח"ל - בקשה

איני בקי בתורת הרמח"ל, אך לגופו של ענין יש חידוש מענין בתפא"י ערכין פ"ד (בבועז אות א), ואגב אורחא הזכיר גם ביאור זה (שיש בזה דברים נסתרים), וזה לשונו: ק"ל בכל דוכתא דתני חסורי מחסרא וה"ק, א"כ למה לא הגיהו המשנה. ולמה באמת הוה נקט תנא לישנא קטיעא. ואם שי"ל, שגם כאשר באמת חס"מ יש כוונה בהעניין באופן א...
על ידי ל.מ.
17 מאי 2020, 13:26
פורום: ספירת העומר, ל"ג בעומר, חג השבועות
נושא: עומר התבואה
תגובות: 10
צפיות: 230

Re: עומר התבואה

עי' הרחבת דברים בזה בכתב והקבלה עה"ת.
על ידי ל.מ.
05 מאי 2020, 23:30
פורום: בית המדרש
נושא: ספר ספירת העומר וכיון לא לצאת האם הפסיד את התמימות?
תגובות: 11
צפיות: 140

Re: ספר ספירת העומר וכיון לא לצאת האם הפסיד את התמימות?

יוספי כתב:
05 מאי 2020, 22:50
הרי זהו הנידון בקטן שהגדיל באמצע הספירה אם מה שספר בקטנותו (שלא חשוב מצוה משוי ליה לתמימות).
ונחלקו בזה הפוסקים. ודנו בזה פעמים באשכול.

לכאו' מה שספר בקטנותו הוא מצוה כאינו מצווה ועושה, ואין הנידון דומה אלא לנידון הפוסקים בגוי שנתגייר.
על ידי ל.מ.
04 מאי 2020, 23:13
פורום: הלכה ומנהג
נושא: ברכה קודם שהגיע זמן המצוה
תגובות: 6
צפיות: 90

Re: ברכה קודם שהגיע זמן המצוה

לענין ספיה"ע, יש חידוש מעניין באליהו זוטא ובביאור הגר"א (בביאור דברי הראבי"ה המחודשים שהובאו בשו"ע תפט ו) שברכת ספיה"ע אינה משמשת רק כברכת המצוות, אלא היא חלק מנוסח הספירה, וכפי שמצינו בכמה ראשונים שנוסחתם היתה "בא"ה אמ"ה אקב"ו על ספיה"ע ש היום כו"כ ימים", והיינו שספיה"ע נתקנה בתורת ברכה, כמו קידוש ...
על ידי ל.מ.
04 מאי 2020, 21:26
פורום: ספירת העומר, ל"ג בעומר, חג השבועות
נושא: רוב עם בברכה ובספירת העומר
תגובות: 30
צפיות: 2873

Re: רוב עם בברכה ובספירת העומר

בקצירה מפורש שהענין הוא להוציא מליבם של צדוקים
על ידי ל.מ.
04 מאי 2020, 18:55
פורום: סידור התפילה
נושא: פסיקים בתפילה ובברכות
תגובות: 92
צפיות: 13123

Re: פסיקים בתפילה ובברכות

בברכת המזון - הוא יגמלנו לעד לחן ולחסד ולרחמים ולרוח , הצלה והצלחה ברכה וכו' ורחמים  וכו'. כבר העירו במק"א בפורום על הכפילות של "רחמים". ובע"כ מבואר, שתחילת הרשימה, עד "ולרווח" מתייחסת לאופן קבלת הברכות, ורק אח"כ מתחילות הברכות עצמם. דהיינו, שאנו מבקשים שהקב"ה ישפיע עלינו הצלה והצלחה וכו', וכל אותם ...
על ידי ל.מ.
04 מאי 2020, 18:40
פורום: ספירת העומר, ל"ג בעומר, חג השבועות
נושא: נוסח בני תימן בספיה"ע
תגובות: 4
צפיות: 72

Re: נוסח בני תימן בספיה"ע

הסברא שצריך לומר היום כו"כ הוא משום שצריך לספור את עצם היום שהוא עומד בו שתפרו חמישים יום הוא לספור את היום עצמו וכמ"ש בשו"ע הרב ס"ז ולכך כל שמזכיר לשון על אותו הזמן הרי סופר את אותו יום אמנם נראה שזה דוקא כשאומר עכשיו יום אחד וכו' אבל אם יום אומר עכשיו עשרה ודאי לא מועיל שלא נראה שסופר את היום אך ...
על ידי ל.מ.
04 מאי 2020, 16:42
פורום: ספירת העומר, ל"ג בעומר, חג השבועות
נושא: נוסח בני תימן בספיה"ע
תגובות: 4
צפיות: 72

נוסח בני תימן בספיה"ע

הנה, קי"ל שאם אמר את המספר של אותו היום ולא אמר "היום" לא יצא ידי חובתו (ט"ז תפט ז; מג"א ס"ק ט; משנ"ב ס"ק כ). ויש להסתפק מה הדין כשאמר "עכשיו" כך וכך לעומר. ומסברא היה נראה שלא יצא, שהרי עיקר הספירה היא לספור את היום, ולא את הזמן שבו הוא עומד. אמנם, נוסח בני תימן הוא "האידנא כך וכך ימים", ונוסח זה ...
על ידי ל.מ.
28 אפריל 2020, 12:45
פורום: סידור התפילה
נושא: לא בגבורת הסוס יחפץ
תגובות: 16
צפיות: 390

Re: לא בגבורת הסוס יחפץ

מכבר תמוה לי מה ההוה אמינא שבגבורת הסוס יחפץ או בשוקי האיש ירצה עד שצריך לאפוקי ממנה? שמעתי פעם ע"ד דרוש בשם ר' שלום שבדרון שאמר שלפעמים גם קיום המצוות שלנו, כשהוא נעשה בלי פנימיות, במלומדה, הוא ספורט בעלמא, בדיוק כמו "גבורת הסוס" או "שוקי האיש". ולמשל, אדם שהציב לעצמו יעד שלא לפספס אף יום תפילה כו...
על ידי ל.מ.
24 אפריל 2020, 10:33
פורום: הלכה ומנהג
נושא: מה הדין בספר ספירת העומר בצורה זו: היום 2- ועוד 3 לעומר ? (מינוס שנים ועוד שלוש)
תגובות: 16
צפיות: 224

Re: מה הדין בספר ספירת העומר בצורה זו: היום 2- ועוד 3 לעומר ? (מינוס שנים ועוד שלוש)

אף שיש כאן ספירה בצורה של חשבון שכשאומר שני שבועות. אומר פעמים שבע שמא יש לחלק שהמילה "שבוע" אין משמעה שבע ימים, אלא היא יחידת זמן בפני עצמה של שבוע, שבמקרה זמנה מקביל לשבע ימים, (ואף שאי"ז שבוע ממש מיום ראשון עד שבת מ"מ ימי הספירה מחולקים ג"כ ליחידות זמן של שבועות) משא"כ ספירה דרך חשבון היא צורה א...
על ידי ל.מ.
23 אפריל 2020, 14:23
פורום: סידור התפילה
נושא: הם משתחוים ומתפללים - ואנחנו כורעים ומודים
תגובות: 3
צפיות: 99

Re: הם משתחוים ומתפללים - ואנחנו כורעים ומודים

ויסוד הדברים כמדו' שכבר כתבם המהר"ל בחיבורו אור חדש (פ"ג) [שם מיירי על "כורעים ומשתחוים להמן"] שכתב וז"ל: מה שאמר כורעים ומשתחוים כפל לשון, ועוד דלא הוי ליה לכתוב רק משתחוים דהשתחויה הוא פשוט ידים ורגלים ואלו כריעה אינה רק על ברכיים, ויש לפרש כי כריעה הוא תחלה ואח"כ מוסיף השתחויה על הכריעה, וזה מור...
על ידי ל.מ.
23 אפריל 2020, 12:30
פורום: ספירת העומר, ל"ג בעומר, חג השבועות
נושא: ספירת העומר, מה סופרים
תגובות: 4
צפיות: 216

Re: ספירת העומר, מה סופרים

המכיר את מקומו כתב:
22 אפריל 2020, 20:18
שמעתי בשם ר' הלל זקס שאמר שבהא מתלי תליא חילוק הנוסחאות
אם אומרים "לעומר" או "בעומר". ויל"ד.
אפשר שזו כוונת הט"ז תפט ס"ק ג
על ידי ל.מ.
23 אפריל 2020, 12:27
פורום: ספירת העומר, ל"ג בעומר, חג השבועות
נושא: ספירת העומר, מה סופרים
תגובות: 4
צפיות: 216

Re: ספירת העומר, מה סופרים

עי' ארחות רבינו ח"ב עמ' צד בשם החזו"א שאין סופרים יום ראשון יום שני וכדו' אלא יום אחד שני ימים וכו' משום שאין זה חשוב ספירה, ומ' כצד ב, אמנם בספר דברי שאול (לבעל השואל ומשיב) חדושי אגדות מנחות סו א כ' טעם אחר בזה (שאם היו סופרים כן היה מקום לטעות כהצדוקים), ולכאו' סובר כצד א הנ"ל. ונפקא מינה רבתא במ...
על ידי ל.מ.
23 אפריל 2020, 10:54
פורום: סידור התפילה
נושא: הם משתחוים ומתפללים - ואנחנו כורעים ומודים
תגובות: 3
צפיות: 99

הם משתחוים ומתפללים - ואנחנו כורעים ומודים

בתפילת עלינו לשבח פניית אוה"ע לע"ז מוגדרת - שהם משתחוים להבל וריק ומתפללים אל וכו'. ואילו פניית ישראל לקב"ה מוגדרת בנוסח אחר - ואנחנו כורעים ומשתחוים ומודים. בישראל התווספה הכריעה, והתפילה הוחלפה בהודאה. בביאור החלפת התפילה בהודאה נראה פשוט, שאצל העכו"ם הע"ז הוא כח חיצוני ששולט בעולם, ובעל כרחם הם צ...
על ידי ל.מ.
23 אפריל 2020, 10:46
פורום: סידור התפילה
נושא: הרחמן וכו' למקומה - מה הדגש על המקום
תגובות: 5
צפיות: 116

Re: הרחמן וכו' למקומה - מה הדגש על המקום

למה אתה לא חושב גם בספירת העומר כך? א. למקומה בודאי אין הפירוש למקום הטכני שנראה שיש לך טעות בזה ברישא של דבריך ב.וגם בסיפא שנראה שכן הבנת פתאום את הפירוש האמיתי שהכוונה כתיקונה ועדיין נתקשית זה פשוט שהכוונה על הקרבה של מנחת העומר והוא בדיוק כהבנתך בקרבנות שמתאים לבקש כן  וכך אחרי שנקריב מנחת העומר...
על ידי ל.מ.
22 אפריל 2020, 21:08
פורום: ספירת העומר, ל"ג בעומר, חג השבועות
נושא: הלכות ספירת העומר
תגובות: 35
צפיות: 447

Re: הלכות ספירת העומר

מעניין מאוד מה שאת אומר מכיון שלענ"ד העניין שקטן אינו חייב במצוות הוא משום שלא שייך לחייב קטן שאינו בר דעת וזה לא נתון לשינוי לפי העניין א. עי' ארץ צבי שם שהביא ראיה בדיוק לנידון זה מהא דהו"א בסנהדרין סח: דקטן חייב בבן סורר ומורה אף דבעינן אזהרה לבסו"מ, ובע"כ שיש בו עונש (ויש לדון בראייתו) ב. גם אם...
על ידי ל.מ.
22 אפריל 2020, 15:39
פורום: ספירת העומר, ל"ג בעומר, חג השבועות
נושא: הלכות ספירת העומר
תגובות: 35
צפיות: 447

Re: הלכות ספירת העומר

לכאו' אין כוונתו שחייב מחמת מצות ספיה"ע עצמה אלא רק כהכשר מצוה, וכמו שמסתבר שקטן שהגדיל ביו"ט ראשון של סוכות חייב לקנות לו לולב לפני כן וכדו'. ונפ"מ שלפ"ז לכאו' אינו יכול להוציא גדול יד"ח. ועי"ש שהביא ראיה מבן סו"מ שהו"א בסנהדרין סח: לחייבו אף בקטנותו כיון שנידון ע"ש סופו, אך לפ"ד הגר"ח בהל' ממרים א...
על ידי ל.מ.
22 אפריל 2020, 13:46
פורום: סידור התפילה
נושא: הרחמן וכו' למקומה - מה הדגש על המקום
תגובות: 5
צפיות: 116

הרחמן וכו' למקומה - מה הדגש על המקום

"הרחמן הוא יחזיר לנו עבודת בית המקדש למקומה במהרה בימינו אמן סלה" לכאו' תמוה הלשון "למקומה", דהא העיקר הוא שיחזיר לנו את עבודת ביהמ"ק, ומ"ט שמו דגש על המקום. ובשלמא בנוסח התפילה "לדביר ביתך" חשבתי לפרש שכיון שתפילה הויא כקרבנות ממילא יש לה גדר מסוים של "עבודה", וכל הצתפילה היא רק על השבת העבודה למקו...
על ידי ל.מ.
22 אפריל 2020, 13:37
פורום: הלכה ומנהג
נושא: שאלה לחדודי
תגובות: 5
צפיות: 109

Re: שאלה לחדודי

אמנם המ"ב עצמו הלא פטר את האשה מחמת שודאי תשכח, וא"כ שי' המ"ב דאף קודם שחיסר כבר א"י לספור. אמנם כן משמע סתימת המשנ"ב שהביא מספר שולחן שלמה, אך למעיין ב שלחן שלמה בפנים לא כתב כן, אלא שמא ישכחו יום אחד וימשיכו לספור, לפי שאינן יודעות הדין. ולפ"ז משמע אדרבה, שכל החשש הוא רק משום כך ולא משום עצם השכחה.
על ידי ל.מ.
22 אפריל 2020, 13:29
פורום: ספירת העומר, ל"ג בעומר, חג השבועות
נושא: הלכות ספירת העומר
תגובות: 35
צפיות: 447

Re: הלכות ספירת העומר

ישנה שיטה מחודשת בנידון זה בשו"ת ארץ צבי (פרומר) ח"א סי' יז וח"ב סי' לו, שקטן שעומד להגדיל באמצע ספירת העומר חייב מדאורייתא לספור כבר בקטנותו, כיון שאם לא יספור יפסיד את המצוה גם בגדלותו, וגם קטן מחויב לדאוג לקיום מצוות בגדלותו. 
על ידי ל.מ.
22 אפריל 2020, 13:16
פורום: הלכה ומנהג
נושא: שאלה לחדודי
תגובות: 5
צפיות: 109

Re: שאלה לחדודי

לכאו' בסברא הדבר תלוי בטעם הסוברים שמי ששכח יום אחד לא ימשיך לספור, האם היינו מפני שכל הימים הם מצוה אחת וא"א לקיים רק חלק מהמצוה, וא"כ ה"ה אם יודע שבעתיד לא יוכל לקיים חלק מהמצוה אינו יכול להתחיל, או שטעמם מפני שצריך לספור כסדר, וכל שדילג יום אחד אין כאן סדר של ספירה, וטעם זה שייך רק אם דילג בעבר, ...
על ידי ל.מ.
22 אפריל 2020, 00:39
פורום: ספירת העומר, ל"ג בעומר, חג השבועות
נושא: התעורר מהרדמה באמצע ימי העומר.
תגובות: 2
צפיות: 58

Re: התעורר מהרדמה באמצע ימי העומר.

שאלה. מי שהיה מורדם ומונשם בתחילת ימי הספירה, ועוררוהו באמצעם. האם דומה הנידון לקטן שהגדיל. ומה הדין אם עוררוהו והרדימוהו כמה פעמים. לצערינו השאלה הזו נוגעת למעשה לכו"כ יהודים. מי שיכול להביא תשובות ומ"מ, יבורך. אני מבין שהנידון הוא לדמות לקטן שהגדיל ולא ספר כשהיה קטן, כי יש צד שבקטן שהגדיל ממשיך ל...

עבור לחיפוש מתקדם