החיפוש הניב 988 תוצאות

על ידי כבוד שמים
21 ספטמבר 2016, 08:47
פורום: סידור התפילה
נושא: פסיקים בתפילה ובברכות
תגובות: 77
צפיות: 12533

Re: פסיקים בתפילה ובברכות

ויש שרצו לתרץ עפ"י סידורים ישנים שהיו כתוב בהם, אז בקול רעש גדול א"ו משמיעים קול, והכוונה היתה, א"ו = אופנים וחיות , ועדיין יש שרוצים לתרץ כך, אלא שבינתיים עוד לא מצאו את הסידורים הישנים האלו... (זה המצאה של הגר"א פישר אח רי"י ור"ש). יש בעי' יותר קשה, שבסידור רב עמרם גאון כתוב אדיר וחזק ונורא... אב...
על ידי כבוד שמים
21 ספטמבר 2016, 08:33
פורום: הלכה ומנהג
נושא: מדוע אין הלכת לשה"ר בשו"ע
תגובות: 4
צפיות: 1920

Re: מדוע אין הלכות לשה"ר בשו"ע

אין למדין מהשמטות השו"ע. איסור לשה"ר הובא במג"א ובמשנ"ב בסי' קנ"ו יחד עם עוד הלכות רבות יסודיות ועצומות.
על ידי כבוד שמים
19 ספטמבר 2016, 13:40
פורום: דיני ממונות
נושא: הכל כמנהג המדינה
תגובות: 5
צפיות: 2212

Re: הכל כמנהג המדינה

כפי שנאמר לי, מבואר בחוק שאשה המתפטרת בהריון שלא מחמת ההריון לא זכאית לפיצויים.
אולי יש חילוק בין הריון ללידה, ואולי תעלה את לשון החוק ונחכים כולנו...
על ידי כבוד שמים
19 ספטמבר 2016, 09:18
פורום: דיני ממונות
נושא: אופניים במעלית
תגובות: 11
צפיות: 2916

אופניים במעלית

האם מותר לילד מדיירי הבנין להעלות את אופניו במעלית או שיש זכות לדיירי הבנין להתנגד לכך.
על ידי כבוד שמים
19 ספטמבר 2016, 09:17
פורום: דיני ממונות
נושא: אונאה בקבצים דיגיטליים
תגובות: 10
צפיות: 2459

אונאה בקבצים דיגיטליים

עדיין לא הוגדר ברורות מעמדו של החומר הדיגיטלי, יש שאינם משחררים אותו אלא בכסף מלא, יש בהגבלות מסויימות כמו אוצר החכמה, ויש בחינם לגמרי.
ויש לדון האם מותר למחבר שמפיץ את ספריו בכל אתר אפשרי, למכור אותם גם בתשלום לתמימים שלא חפשו אותם, או שזו אונאה יותר משתות.
על ידי כבוד שמים
14 ספטמבר 2016, 14:02
פורום: בית המדרש
נושא: עזרה בגדר איסורא וממונא
תגובות: 6
צפיות: 2508

Re: עזרה בגדר איסורא וממונא

האשכול על תורת המשפטים, אולי קצת יוסיף גם כאן.
http://tora-forum.co.il/viewtopic.php?f=51&t=732
על ידי כבוד שמים
14 ספטמבר 2016, 08:59
פורום: דיני ממונות
נושא: הכל כמנהג המדינה
תגובות: 5
צפיות: 2212

הכל כמנהג המדינה

יש התחשבות רבה בחוקי המדינה מחמת שהמנהג נקבע על ידיהם, וכל שלא פירשו אחרת, מסתמא סיכמו ע"ד המנהג. אמנם נראה שא"א להפריז בזה, ולקבל את כל דקדוקי פרטי ושינויי החוק. דוגמא לדבר, החוק מאפשר לעובדת בהריון להתפטר ולקבל פיצויים, וכן המנהג. אמנם אם העובדת התפטרה מסיבה אחרת, אין לה פיצויים, קרי, העובדת צריכה...
על ידי כבוד שמים
13 ספטמבר 2016, 20:11
פורום: בית המדרש
נושא: עזרה בגדר איסורא וממונא
תגובות: 6
צפיות: 2508

Re: עזרה בגדר איסורא וממונא

שערי יושר שער ה' פרק א'.
על ידי כבוד שמים
10 ספטמבר 2016, 23:58
פורום: דיני ממונות
נושא: אל תשכן באהליך עולה
תגובות: 4
צפיות: 1795

Re: אל תשכן באהליך עולה

א. מה יהי' כשלא כותבים שזה ערבות, (כמו בדרך כלל שלא כותבים שום דבר על הצ'יק).
ב. גם כשכתוב שזה ערבות יש כאן ערבות של 20,000 (למשל) על הלואה של 10,000.
על ידי כבוד שמים
08 ספטמבר 2016, 20:47
פורום: הלכה ומנהג
נושא: מוזיאון ישראל
תגובות: 0
צפיות: 1239

מוזיאון ישראל

א' הנידונים באיסור ההליכה למוזיאון ישראל הוא העמדת חלקים מבנין המקדש אשר יתכן שיש בהם מעילה, והעמדתם לתצוגה בדרישת תשלום היא הנאת ממון, והתשלום ע"ז הוא שותפות בהנאת ממון זו, וא"כ בכה"ג יש לדון שיש מעילה גם בקול מראה וריח, וצ"ע.
על ידי כבוד שמים
08 ספטמבר 2016, 20:44
פורום: דיני ממונות
נושא: אל תשכן באהליך עולה
תגובות: 4
צפיות: 1795

אל תשכן באהליך עולה

האם מותר לתת למלוה צ'ק פקדון של הלווה, בתוספת לצ'ק ערבות של הערב, או שכל נתינת צ'ק יתירה על ההלואה (ה"ה צ'ק פתוח) הוי שטר אמנה, ואסור לעשות כן משום אל תשכן באהליך עולה.
על ידי כבוד שמים
08 ספטמבר 2016, 20:32
פורום: דיני ממונות
נושא: מעבר לגן ילדים בקומת קרקע
תגובות: 6
צפיות: 2440

Re: מעבר לגן ילדים בקומת קרקע

ועד בית הוא חייב לשלם גם אם השכנים לא מרשים לאף אחד לעבור, כיון שהגננות יכולות להשתמש במעלית ומשתמשות בתאורה ובנקיון הוא שותף גמור, והוא יחזור בגלגול כדי לשלם לך את ה'ועד בית' (או שזהו הגלגול האחרון, ובגלגול הקודם אתם לא שילמתם לו). ועד בית מוגדל לא יכול לעזור אם יש התנגדות של השכנים, אא"כ זה ממהות ...
על ידי כבוד שמים
08 ספטמבר 2016, 20:23
פורום: שבת קודש
נושא: שולחן שבת עם ילדים
תגובות: 20
צפיות: 3296

Re: שולחן שבת עם ילדים

א. כל עצה מחזיקה מעמד רק זמן מסוים. ב. קריאת סיפורי הגמ' מתוך הגמ', גם מרתק וגם מאהיב את הגמ', כדאי לחשוב מראש איזה סיפורים מתאימים, אבל אצלי הי' כמה חודשים שהילדים היו בוחרים איזו גמ' וממנה הייתי קורא את הסיפורים מה שהעצים את תחושת השייכות. ג. לכבד כל ילד בתורו לקרוא/לשיר את פיוטי הזמירות (ולומר/לפ...
על ידי כבוד שמים
08 ספטמבר 2016, 07:52
פורום: דיני ממונות
נושא: מעבר לגן ילדים בקומת קרקע
תגובות: 6
צפיות: 2440

Re: מעבר לגן ילדים בקומת קרקע

הילדים יבואו לגן איך שלא יהי', ואם האינטרס שלו הוא כספי גרידא, לא אכפת לו להקל על ההורים.
על ידי כבוד שמים
07 ספטמבר 2016, 22:28
פורום: הלכה ומנהג
נושא: איפור קבוע
תגובות: 1
צפיות: 1269

איפור קבוע

מהם הגבולות (אם ישנם) בהם איפור קבוע נחשב לכתובת קעקע?. האם יש הבדל כמה זמן מחזיק האיפור, או האם יוצא דם בשעת החדרת האיפור במחט?.
על ידי כבוד שמים
07 ספטמבר 2016, 22:24
פורום: דיני ממונות
נושא: לא תגורו
תגובות: 5
צפיות: 2216

Re: לא תגורו

השאלה היא אחרת, רב משחטה שקיים איום מוחשי לחייו, אם לא יכשיר את הבהמה או העדר שנשחט היום, האם מותר לו להכשיר או לא?
הגרי"ס מדבר על אורחא דמילתא, אבל בפשוטו של מקרא נראה, שלא צריך למסור את הנפש על כך, ודיני ממונות שאני "כי המשפט לאלקים הוא", וצ"ע וכי הכשרות לא לאלקים היא?.
על ידי כבוד שמים
07 ספטמבר 2016, 22:19
פורום: דיני ממונות
נושא: מעבר לגן ילדים בקומת קרקע
תגובות: 6
צפיות: 2440

Re: מעבר לגן ילדים בקומת קרקע

הסברא לחלק היא שבאמת בגן השותף הוא הבעלים של הגן ואין לו אינטרס אמיתי שההורים לא יצטרכו לעשות עיקוף, לכן יתכן שאי"ז חלק מזכויות השותפות.
על ידי כבוד שמים
07 ספטמבר 2016, 22:13
פורום: אלול, ימים נוראים
נושא: התרת נדרים
תגובות: 1
צפיות: 1396

התרת נדרים

התפרסם בעבר נוסח מקוצר להתרת נדרים, והושמט ממנו הפרט שאין אני מבקש התרה על הנדרים שאין להתירם, א"כ על הדיינים להזהר שלא להתיר על המבקש התרה בנוסח הקצר, כיון שיש איסור על הבי"ד להתיר נדרים ללא פירוט הנדר, ובנוסח הארוך התגברו על הבעי' בהוספת ההצהרה שאין אני מבקש התרה על הנדרים שאין להתירם, אבל בהשמטת ...
על ידי כבוד שמים
07 ספטמבר 2016, 22:09
פורום: דיני ממונות
נושא: מעבר לגן ילדים בקומת קרקע
תגובות: 6
צפיות: 2440

מעבר לגן ילדים בקומת קרקע

האם מותר לעבור בבנין לא שלו לצורך כניסה לחנות או לגן ילדים המוקם בקומת כניסה או קומת קרקע, כדי שלא יצטרך לעקוף ולסבב את כל הבנין. נראה שהדבר תלוי בזכויות השותפים, על מניעת המעבר מחמת הרעש והלכלוך, אמנם במקום שהבנין נבנה בצורה כזו, אין זכות טענה לסלק את החנות או הגן, דאדעתא דהכי נשתתפו, אלא יש לדון ע...
על ידי כבוד שמים
07 ספטמבר 2016, 22:04
פורום: דיני ממונות
נושא: לא תגורו
תגובות: 5
צפיות: 2216

לא תגורו

בדיני ממונות הוזהרנו לא לפחד מאף אחד, ודעת כמה פוסקים שצריך למסור נפש ע"ז, ונראה טעם הדבר, משום שכפיפת משפטי התורה לפחד ואיומים היא חילול ה', וכל חילול ה' יהרג ואל יעבור, אמנם צ"ע מה שנראה מדברי הפוסקים שזהו דין בדיינים, אבל בהוראת איסור והיתר לא נאמר לא תגורו, וצ"ע מאי שנא?.
על ידי כבוד שמים
07 ספטמבר 2016, 22:02
פורום: דיני ממונות
נושא: חוק החזרת מוצרים
תגובות: 0
צפיות: 1126

חוק החזרת מוצרים

נראה שאין משמעות לחוק זה ע"פ דין תורה, ואם הקנין הוא לא במק"ט, אסור לכוף את המוכר להחזיר, ולא לאיים עליו בשום דבר, כיון שעדיין לא התקבל מנהג כזה, וגם אם יתקבל, יתכן שזה נחשב מנהג גרוע שאין הולכים אחריו כמ"ש בתו' ריש ב"ב, ובפרט שהוא נגד הגדרים היסודיים של הלכות מקח וממכר וקנינים.
על ידי כבוד שמים
07 ספטמבר 2016, 21:56
פורום: סידור התפילה
נושא: כוונה במוסף
תגובות: 10
צפיות: 3289

Re: כוונה במוסף

אני הקטן לא הבנתי הנדון דלכאו' מהיכ"ת שלא סגי במה שהזכיר והשב את העבודה לחודיה שמשמעותה עבודת הקרבנות? כתוב בפוסקים שמי שטעה והתפלל תפילה אחרת במקום מוסף, אם הוסיף באחת מן הברכות, יה"ר שנעשה לפניך חובת היום בתמידין ומוספין, יצא יד"ח, מבואר מזה שלא סגי במה שהזכיר והשב את העבודה לחודי', שהרי אומרים כ...
על ידי כבוד שמים
07 ספטמבר 2016, 21:51
פורום: אלול, ימים נוראים
נושא: מאמרי חיזוק לאלול
תגובות: 6
צפיות: 2372

Re: מאמרי חיזוק לאלול

הרמב"ם בהל' תשובה כותב שתקיעת השופר רמז יש בה, להתעורר לתשובה. אינני חושב שזהו בדוקא טבע קול השופר, אלא חינוך לכך שכששומע כל איש ישראל קול שופר, אל יפן לדרכו, אלא יחיי' בלבו חווי' של תשובה, לאמר "מה שהי' הוא לא מה שיהי'", וזה הוספה יקרה למנהג תקיעת שופר באלול, להעלות את חווית שמיעת קול השופר להתעורר...
על ידי כבוד שמים
07 ספטמבר 2016, 20:58
פורום: תנ"ך ופרשת שבוע
נושא: פר' שופטים - ולא ירבה לו סוסים
תגובות: 2
צפיות: 1533

Re: פר' שופטים - ולא ירבה לו סוסים

דרך אגב, זה לא יונתן בן עוזיאל כמ"ש בגמ' ריש מגילה.
על ידי כבוד שמים
03 ספטמבר 2016, 21:40
פורום: דיני ממונות
נושא: ילד שלכלך סחורה בחנות
תגובות: 12
צפיות: 3107

Re: ילד שלכלך סחורה בחנות

היות והוזכרו דברי החזו"א באמונה ובטחון, שציטט מהפ"ת את הגרי"ש נטנזון, בגוף התשובה מבו' שהפסק לא הי' הלכתי כ"כ כפי שהחזו"א הציג, ובהחלט כלל סברות של יושר.
על ידי כבוד שמים
03 ספטמבר 2016, 21:12
פורום: דיני ממונות
נושא: נכסי החסידות
תגובות: 28
צפיות: 5522

Re: נכסי החסידות

הרישום בטאבו בכה"ג הוא ע"ש עמותות וכיו"כ, וזה גופא הדיון מי הבעלים האמיתי של העמותה בדין תורה.
על ידי כבוד שמים
03 ספטמבר 2016, 21:10
פורום: דיני ממונות
נושא: פני' לערכאות באופן שיגרום היזק ממון
תגובות: 0
צפיות: 1150

פני' לערכאות באופן שיגרום היזק ממון

בגליון אהל המשפט כ"א מנ"א תשע"ו דן האם מותר לאדם שהוכה לקחת קנס כספי שהשלטון הטיל על המכה. ושם באות ח' וט' מבו' שהנידון הוא שלא הי' נזק, ובעצם אין שום מקום לחייבו ע"פ ד"ת. ואעפ"כ כתבו שם להקל מכמה צדדים ליטול את הקנס. ולענ"ד צ"ע כיון שהקנס הוא סיבה להחמיר ולאסור לפנות למשטרה בכלל, כיון שכל ההיתר הוא...
על ידי כבוד שמים
03 ספטמבר 2016, 21:06
פורום: דיני ממונות
נושא: מחילה על הנחה בשכר תיווך
תגובות: 0
צפיות: 1201

מחילה על הנחה בשכר תיווך

בגליון אהל המשפט כ"א מנ"א תשע"ו דן בקונה שסיכם עם המתווך שהוא צריך שותף לקנות אתו את הדירה, ולבסוף המתווך מצא את הדירה והקונה את השותף. ומחמת כן הוריד המתווך את דמי התיווך, ולבסוף טוען המתווך שהוא הוריד את דמי התיווך מחמת ידידות של הלקוח במשרד, והתברר שהם כבר עשו לו הנחה, ושם בגליון קבלו את טענת המת...
על ידי כבוד שמים
03 ספטמבר 2016, 21:01
פורום: דיני ממונות
נושא: שכן שבנה על גבי שטח של שכן אחר ברשות ואחר הבניה הלה מכחיש שהסכים לבנות
תגובות: 8
צפיות: 2628

Re: שכן שבנה על גבי שטח של שכן אחר ברשות ואחר הבניה הלה מכחיש שהסכים לבנות

יש כאן הכחשה על הטענה, אם העליון מוחזק ג' שנים אינו צריך להביא ראי', ואם לאו קרקע בחזקת בעלי' עומדת.
כל זה בהנחה ואכן יש משמעות להסכמת התחתון, יתכן מאד שברגע שהוא בנה בחצירו ואפי' בני' קלה, הוא חלק את השותפות, ונתבאר באשכול אחר, וממילא יכול העליון לבנות בחלקו, ואין לתחתון שום זכות ממון או טענה בדבר.
על ידי כבוד שמים
03 ספטמבר 2016, 20:52
פורום: דיני ממונות
נושא: בניה על גג של שכן
תגובות: 32
צפיות: 6320

Re: בניה על גג של שכן

תיבת "רק" ט"ס.