החיפוש הניב 1008 תוצאות

על ידי כבוד שמים
05 פברואר 2020, 16:42
פורום: ברכות
נושא: ברכות דף כב. - אע''פ שמיקל אני על אחרים מחמיר אני על עצמי
תגובות: 3
צפיות: 135

Re: ברכות דף כב. - אע''פ שמיקל אני על אחרים מחמיר אני על עצמי

הגראי"ל הקשה כן על כל החומרות.
על רבי צדוק שאכל גרוגרת בסוכה.
ועל המסילת ישרים בשער הפרישות בענין הדינים...
על ידי כבוד שמים
05 פברואר 2020, 16:39
פורום: דעת דורות
נושא: אשכול ספורי חסידים
תגובות: 15
צפיות: 491

Re: אשכול ספורי חסידים

הרה"ק רבי ישראל מרוזין זיע"א היה ממעט באכילה, לא היה בא אל פיו יותר מכף אוכל אחת, ואגב כך היה גם מולח את התבשיל, עד שלא יכול איש לטעום ממנו עוד. מסופר : יום אחד ישבו רבי ישראל עם מחותנו הרה"ק רבי חיים מקוסוב זיע"א בסעודה שערכו לכבודם. הרבי מקוסוב אכל כדרך כל אדם ואילו הרבי מרוזין כדרכו לא טעם מכל ה...
על ידי כבוד שמים
05 פברואר 2020, 16:37
פורום: ברכות
נושא: ברכות לב ע"ב - חסידים הראשונים
תגובות: 49
צפיות: 444

Re: ברכות לב ע"ב - חסידים הראשונים

הכוונה שלא היתה להם אפשרות אחרי דיבוק גדול כזה.
ואנחנו עושים זכר לזה...
גם בכתבי האריז"ל הסדר שלאחר התפילה מקביל לעליית העולמות שלפני התפילה.
על ידי כבוד שמים
05 פברואר 2020, 16:35
פורום: הלכה ומנהג
נושא: תרומות והגרלות
תגובות: 11
צפיות: 239

Re: תרומות והגרלות

מה פתאום שיהי' מותר. ומה טעם שתועיל קומבינה של קצת כסף...
על ידי כבוד שמים
05 פברואר 2020, 16:32
פורום: כשרות
נושא: תרומות ומעשרות
תגובות: 11
צפיות: 1623

Re: תרומות ומעשרות

חלק א׳ ממעל כתב:
01 יולי 2019, 01:58
וכי איך יהי׳ לך באותו ארגז שתי פירות משתי מקומות?
אם הקומביין האוסף תפוחי אדמה של קילומטרים, אסף מא"י ומחו"ל ביום אחד, ובבית האריזה הם הגיעו לאותו ארגז...
 
על ידי כבוד שמים
05 פברואר 2020, 16:30
פורום: אקטואליה
נושא: האם יש הבדל בין תקופת "שפוט השופטים" לתקופה החדשה של שלטון העם.
תגובות: 4
צפיות: 145

Re: האם יש הבדל בין תקופת "שפוט השופטים" לתקופה החדשה של שלטון העם.

אתה מבין שהדמוקרטי' היא שלטון העם. זו אחיזת עינים כי אין באמת אפשרות לעם לשלוט או להשפיע. וכמו בזמן ובמקומות מלוכניים שהשרים בוחרים את המלך גם בדמוקרטי' בכירי המפלגות רוקחים את הקנוניות. וכל הבשורה של הדמוקרטי' היא שינוי צורת הבחירות ליותר פרהסי' וכל תקופה, אבל אין שינוי מהותי בגדר המלוכה...
על ידי כבוד שמים
03 פברואר 2020, 17:42
פורום: הלכה ומנהג
נושא: חפץ שפורסם למסירה בשבת, האם ישנה מניעה לקחתו?
תגובות: 5
צפיות: 271

Re: חפץ שפורסם למסירה בשבת, האם ישנה מניעה לקחתו?

חוסר רגש קודש לשבת קודש ודאי שיש כאן....
על ידי כבוד שמים
03 פברואר 2020, 17:41
פורום: ענינו של יום
נושא: דליקה בשבת
תגובות: 3
צפיות: 89

Re: דליקה בשבת

מה זה נוגע לריבוי הניידות
אם יש חולה שנוטה למות, וידוע לך שקראה לשירותי ההצלה תזניק צוות של הרבה, וכי לא תקרא להם....
על ידי כבוד שמים
03 פברואר 2020, 17:39
פורום: בשלח
נושא: הנגון של שירת הים
תגובות: 20
צפיות: 259

Re: הנגון של שירת הים

ידוע מ"ש בשו"ת כרך של רומי לגבי הניגון של מזמור לדוד ברוך ה' צורי וכו'. שהוא מנגינה שנשתמרה אצל כל העדות בדיוק, ובודאי היא משירת הלויים. קשה מאוד להאמין שבדיוק השיבוש הזה "לדוד ברוך" "ה' צורי", הוא משירת הלוויים. הלויים שרו "לדוד" (או שלא הזכירו את בעל המזמור) "ברוך ה' צורי". ועל כרחך שהיתה להם מנג...
על ידי כבוד שמים
02 פברואר 2020, 16:39
פורום: הלכה ומנהג
נושא: לבקש על דברים של גשמיות בשבת
תגובות: 17
צפיות: 436

Re: לבקש על דברים של גשמיות בשבת

מה באמת הטעם שאסור להתפלל על צרכיו בשבת.
אם כדי שלא יזכר בטרדותיו וצערו.
השאלה היא כמה מצטער בצער חבירו...
על ידי כבוד שמים
02 פברואר 2020, 16:38
פורום: הלכה ומנהג
נושא: ערבוב סוכר בתה בשבת
תגובות: 9
צפיות: 282

Re: ערבוב סוכר בתה בשבת

פרלמן משה כתב:
02 פברואר 2019, 21:09
נודע לי שיש מחמירים שלא לערב הסוכר בתה בש"ק, אולי משום חשש מוליד? אשמח לפרטים.

כמו שיש מחמירים שלא להכין תה בשבת מהשקית, כיון שעינינו הרואות שזה מתבשל...
על ידי כבוד שמים
02 פברואר 2020, 16:35
פורום: ענינו של יום
נושא: דליקה בשבת
תגובות: 3
צפיות: 89

Re: דליקה בשבת

איזה נזק? הנזק של העמלה על הזמנת מכבי אש לשוא?
לגוף הענין של שריפה בשבת, כתוב ברמ"א שמותר לכבות מחשש עלילות הגויים.
וכתוב בארחות רבנו בשם החזו"א כי כיון שהרמ"א התיר גם היום מותר...
על ידי כבוד שמים
02 פברואר 2020, 16:13
פורום: בית המדרש
נושא: ישיבה לבני תלמידי חכמים
תגובות: 21
צפיות: 415

Re: ישיבה לבני תלמידי חכמים

ראשית כל צריך להגדיר את מהות הישיבה ענינה ודרכי חינוכה. צורת הישיבות שבדורינו עם כל הסירבול שבה נקבעה ע"י חכמים מאתנו בהרבה, ובודאי בלתי אפשרית לדיון בפורום. כפי שנכתב כבר. ראשית כל יש להקים ישיבה במתכונת מקובלת. ועם התפתחותה והצלחתה להכניס בה שיפורים וחידשונים. או אז ברור שכל הישיבות תשכפלנה את ההצ...
על ידי כבוד שמים
30 ינואר 2020, 16:56
פורום: הלכה ומנהג
נושא: תביעת פיצויים מחברת ביטוח וכיו"ב, מותרת?
תגובות: 43
צפיות: 1882

Re: תביעת פיצויים מחברת ביטוח וכיו"ב, מותרת?

בבעל רכב יש גם התחייבות חוזית מסויימת, ולא בגלל הנוסח דלעיל שהעליי' לכביש היא קבלת דיני המדינה, אלא משום הוצאת הרשיון שהיא חתימה על חוקי המדינה בענינים אלו ובכללם קבלת חוקי הפיצויים לנפגעי תאונות.
על ידי כבוד שמים
30 ינואר 2020, 16:50
פורום: הלכה ומנהג
נושא: בדעת החזו"א דלא אמרינן לבוד בשיעור סוכה
תגובות: 6
צפיות: 99

Re: בדעת החזו"א דלא אמרינן לבוד בשיעור סוכה

כל מה שאמרו המג"א והחזו"א שלא מועיל לבוד זה דוקא בלבוד של עמודים, אבל אם יהי' עומ"ר בלבוד יהני, ולכן אין זה חומרא מבסכך שבו תמיד צריך עומ"ר.
על ידי כבוד שמים
30 ינואר 2020, 16:46
פורום: ברכות
נושא: ברכות כ"ז מתפלל אדם של שבת בערב שבת ואומר קדושה על הכוס
תגובות: 17
צפיות: 199

Re: ברכות כ"ז מתפלל אדם של שבת בערב שבת ואומר קדושה על הכוס

תפילת שבת כוללת קידוש, וגם זה שנוי במחלוקת הפוסקים. אבל אין זו עיקרה של תפילה. גם לא של תפילת השבת.
קידוש על הכוס הוא ממצוות השבת, והרשות לקדש מבעוד יום היא ודאי חידוש.
על ידי כבוד שמים
30 ינואר 2020, 16:42
פורום: בא
נושא: והיה לאות על ידך וכו', 8 מצוות עשה בכל רגע! והערה נחוצה בעקבות מעשה שהיה.
תגובות: 28
צפיות: 248

Re: והיה לאות על ידך וכו', 8 מצוות עשה בכל רגע! והערה נחוצה בעקבות מעשה שהיה.

אם נקבל את דעת הרב רוטמן או אז ברור הדבר שלא מספיק לדעת את כותרות ארבעת הפרשיות, אלא את כל פרטי הפרשיות שהם מתורף המצוה ועיקרה, ואפי' ת"ח שפעם עבר בעיון על פרשיות התפילין והוציא מהם כל מה שיש לומר שמעכב לדינא בהנחת התפילין לצאת מחשש מתעסק, אם עברה שנה והוא שכח את כל הפרטים. די בכך שלא יזכור פסוק אחד...
על ידי כבוד שמים
29 ינואר 2020, 11:36
פורום: סידור התפילה
נושא: מהי תפילה
תגובות: 2
צפיות: 97

Re: מהי תפילה

עיין בהסכמת הרב נויבירט לספר אשי ישראל דברים נפלאים בשם בעל העיקרים.
על ידי כבוד שמים
29 ינואר 2020, 11:31
פורום: ברכות
נושא: ברכות כ"ז מתפלל אדם של שבת בערב שבת ואומר קדושה על הכוס
תגובות: 17
צפיות: 199

Re: ברכות כ"ז מתפלל אדם של שבת בערב שבת ואומר קדושה על הכוס

ודאי שיש בזה חידוש גדול שמצות קידוש שהיא ממצוות השבת ניתנת לקיום בתוספת שאינו עצמו של יום, ומצה אי אפשר לאכול בתוספת.
על ידי כבוד שמים
27 ינואר 2020, 12:03
פורום: הלכה ומנהג
נושא: בדעת החזו"א דלא אמרינן לבוד בשיעור סוכה
תגובות: 6
צפיות: 99

Re: בדעת החזו"א דלא אמרינן לבוד בשיעור סוכה

בסכך תמיד יש תנאי של צילתה מרובה מחמתה
על ידי כבוד שמים
21 ספטמבר 2016, 08:47
פורום: סידור התפילה
נושא: פסיקים בתפילה ובברכות
תגובות: 88
צפיות: 12796

Re: פסיקים בתפילה ובברכות

ויש שרצו לתרץ עפ"י סידורים ישנים שהיו כתוב בהם, אז בקול רעש גדול א"ו משמיעים קול, והכוונה היתה, א"ו = אופנים וחיות , ועדיין יש שרוצים לתרץ כך, אלא שבינתיים עוד לא מצאו את הסידורים הישנים האלו... (זה המצאה של הגר"א פישר אח רי"י ור"ש). יש בעי' יותר קשה, שבסידור רב עמרם גאון כתוב אדיר וחזק ונורא... אב...
על ידי כבוד שמים
21 ספטמבר 2016, 08:33
פורום: הלכה ומנהג
נושא: מדוע אין הלכת לשה"ר בשו"ע
תגובות: 4
צפיות: 1940

Re: מדוע אין הלכות לשה"ר בשו"ע

אין למדין מהשמטות השו"ע. איסור לשה"ר הובא במג"א ובמשנ"ב בסי' קנ"ו יחד עם עוד הלכות רבות יסודיות ועצומות.
על ידי כבוד שמים
19 ספטמבר 2016, 13:40
פורום: דיני ממונות
נושא: הכל כמנהג המדינה
תגובות: 5
צפיות: 2226

Re: הכל כמנהג המדינה

כפי שנאמר לי, מבואר בחוק שאשה המתפטרת בהריון שלא מחמת ההריון לא זכאית לפיצויים.
אולי יש חילוק בין הריון ללידה, ואולי תעלה את לשון החוק ונחכים כולנו...
על ידי כבוד שמים
19 ספטמבר 2016, 09:18
פורום: דיני ממונות
נושא: אופניים במעלית
תגובות: 11
צפיות: 2941

אופניים במעלית

האם מותר לילד מדיירי הבנין להעלות את אופניו במעלית או שיש זכות לדיירי הבנין להתנגד לכך.
על ידי כבוד שמים
19 ספטמבר 2016, 09:17
פורום: דיני ממונות
נושא: אונאה בקבצים דיגיטליים
תגובות: 10
צפיות: 2465

אונאה בקבצים דיגיטליים

עדיין לא הוגדר ברורות מעמדו של החומר הדיגיטלי, יש שאינם משחררים אותו אלא בכסף מלא, יש בהגבלות מסויימות כמו אוצר החכמה, ויש בחינם לגמרי.
ויש לדון האם מותר למחבר שמפיץ את ספריו בכל אתר אפשרי, למכור אותם גם בתשלום לתמימים שלא חפשו אותם, או שזו אונאה יותר משתות.
על ידי כבוד שמים
14 ספטמבר 2016, 14:02
פורום: בית המדרש
נושא: עזרה בגדר איסורא וממונא
תגובות: 6
צפיות: 2534

Re: עזרה בגדר איסורא וממונא

האשכול על תורת המשפטים, אולי קצת יוסיף גם כאן.
http://tora-forum.co.il/viewtopic.php?f=51&t=732
על ידי כבוד שמים
14 ספטמבר 2016, 08:59
פורום: דיני ממונות
נושא: הכל כמנהג המדינה
תגובות: 5
צפיות: 2226

הכל כמנהג המדינה

יש התחשבות רבה בחוקי המדינה מחמת שהמנהג נקבע על ידיהם, וכל שלא פירשו אחרת, מסתמא סיכמו ע"ד המנהג. אמנם נראה שא"א להפריז בזה, ולקבל את כל דקדוקי פרטי ושינויי החוק. דוגמא לדבר, החוק מאפשר לעובדת בהריון להתפטר ולקבל פיצויים, וכן המנהג. אמנם אם העובדת התפטרה מסיבה אחרת, אין לה פיצויים, קרי, העובדת צריכה...
על ידי כבוד שמים
13 ספטמבר 2016, 20:11
פורום: בית המדרש
נושא: עזרה בגדר איסורא וממונא
תגובות: 6
צפיות: 2534

Re: עזרה בגדר איסורא וממונא

שערי יושר שער ה' פרק א'.
על ידי כבוד שמים
10 ספטמבר 2016, 23:58
פורום: דיני ממונות
נושא: אל תשכן באהליך עולה
תגובות: 4
צפיות: 1797

Re: אל תשכן באהליך עולה

א. מה יהי' כשלא כותבים שזה ערבות, (כמו בדרך כלל שלא כותבים שום דבר על הצ'יק).
ב. גם כשכתוב שזה ערבות יש כאן ערבות של 20,000 (למשל) על הלואה של 10,000.
על ידי כבוד שמים
08 ספטמבר 2016, 20:47
פורום: הלכה ומנהג
נושא: מוזיאון ישראל
תגובות: 46
צפיות: 1699

מוזיאון ישראל

א' הנידונים באיסור ההליכה למוזיאון ישראל הוא העמדת חלקים מבנין המקדש אשר יתכן שיש בהם מעילה, והעמדתם לתצוגה בדרישת תשלום היא הנאת ממון, והתשלום ע"ז הוא שותפות בהנאת ממון זו, וא"כ בכה"ג יש לדון שיש מעילה גם בקול מראה וריח, וצ"ע.

עבור לחיפוש מתקדם