החיפוש הניב 37 תוצאות

על ידי ונכתב בספר
14 אוגוסט 2019, 21:10
פורום: הלכה ומנהג
נושא: קו התאריך ובין השמשות
תגובות: 53
צפיות: 1149

Re: קו התאריך ובין השמשות

ודבר זה הלכה למשה מסיני הוא, שבזמן שיש סנהדרין קובעין על הראייה ובזמן שאין שם סנהדרין קובעין על חשבון זה שאנו מחשבין בו היום ואין נזקקין לראייה פשטות לשון הרמב"ם מורה לא כן, שוב מצאתי עוד ב' דברים. א. הרמבן בספר המצוות מצוה קע חולק על הרמב"ם וסובר שלא מצינו כלל הלכה זו. ב. החזו"א או"ח סוף סי' קמ כת...
על ידי ונכתב בספר
13 אוגוסט 2019, 23:53
פורום: הלכה ומנהג
נושא: קו התאריך ובין השמשות
תגובות: 53
צפיות: 1149

Re: קו התאריך ובין השמשות

תורתך כתב:
09 אוגוסט 2019, 02:11
רמב"ם הלכות קידוש החודש פרק ה
"ודבר זה הלכה למשה מסיני הוא, שבזמן שיש סנהדרין קובעין על הראייה ובזמן שאין שם סנהדרין קובעין על חשבון זה שאנו מחשבין בו היום ואין נזקקין לראייה"

מדברי הרמב"ם אלו משמע שעצם הדבר שאפשר לקדש על פי חשבונות בלי ראייה הוא הלמ"מ ותו לא מידי
על ידי ונכתב בספר
11 אוגוסט 2019, 22:07
פורום: הלכה ומנהג
נושא: קו התאריך ובין השמשות
תגובות: 53
צפיות: 1149

Re: קו התאריך ובין השמשות

האם מישהו כתב שהברייתא דסוד הוא העיבור הוא רק אליבא דר"י ?
או שמעצמך חדשת זאת
על ידי ונכתב בספר
09 אוגוסט 2019, 10:05
פורום: הלכה ומנהג
נושא: קו התאריך ובין השמשות
תגובות: 53
צפיות: 1149

Re: קו התאריך ובין השמשות

דעת הרז"ה שהסיבה  שנולד אחר חצות לא קובעים באותו יום  את החודש, הוא משום שאז כבר נגמר המקום האחרון שיכול להיות בו יום שלם אחרי המולד שיהיה  ראש חודש ביום המולד  , (וכמו כן לא תספיק הלבנה להיראות באותו יום של המולד, מכיון שצריך לעבור כד שעות עד שתיראה). והנה הריטב"א והר"ן הכריעו כדעת הבעל המאור . וי...
על ידי ונכתב בספר
06 אוגוסט 2019, 00:01
פורום: דעת דורות
נושא: עצמאות ארה"ב היה בי"ז בתמוז
תגובות: 6
צפיות: 267

Re: עצמאות ארה"ב היה בי"ז בתמוז

לא הבנתי מה צריך להכריע בדיוק?
על ידי ונכתב בספר
28 יולי 2019, 13:12
פורום: הלכה ומנהג
נושא: שמות הרבנים שמסכימים שיפרסמו את עמדתם בענין התכלת.
תגובות: 211
צפיות: 4605

Re: שמות הרבנים שמסכימים שיפרסמו את עמדתם בענין התכלת.

ברור.
גם בהר הבית. וגם בשאר דברים
על משקל דברים אלו אפשר לומר כך. רוב מאבדים עצמם לדעת בדקו את הנושא לפני שהחליטו כן, ורוב מוחלט של אלו שלא עשו זאת מעולם לא בדקו את הנושא. מה לעשות זו המציאות.
על ידי ונכתב בספר
26 יולי 2019, 00:38
פורום: בית המדרש
נושא: כינוס ארכאולוגיה תורנית ה'תשע"ט
תגובות: 103
צפיות: 2183

Re: כינוס ארכאולוגיה תורנית ה'תשע"ט

רשום אצלי: שאל רבינו פטר את רבינו תם אמאי לא מעשרין במדינתן שהם במערבה של א"י. והנה ארץ צרפת שבה היו בעלי התוס' היא בקו הרוחב º40 שהיא צפונית להר ההר ב-º14, ואף כל ארץ ספרד מתחילה מקו הרוחב º36 וצפונה (והר ההר מסתיים בקו "2 '1 º36), ומה בכלל שייכא שאלת רבינו פטר, אם לא שנאמר שכיון שחוט גבול א"י המע...
על ידי ונכתב בספר
26 מאי 2019, 00:52
פורום: עזרה ושיתופי מידע בנושאים כלליים
נושא: משתמשים בפרוייקט השו"ת? מה דעתכם על תוסף זה?
תגובות: 6
צפיות: 290

Re: משתמשים בפרוייקט השו"ת? מה דעתכם על תוסף זה?

שאר לעמו כתב:
25 מאי 2019, 22:36
זה דבר מועיל. השאלה מה מחירו.
בכלל יש בעיה לבר אילן שלא נותן לך אפשרות להעלות פרשנים על פסוק אחד בלבד, בחיפוש רגיל.

יש אפשרות. שים את המצביע של העכבר על האות של הפסוק, לחצן ימני ופרשנים, והוא מביא לך את כולם על פסוק זה בלבד
על ידי ונכתב בספר
10 מאי 2019, 15:02
פורום: בית המדרש
נושא: סגולת מערת המכפלה
תגובות: 11
צפיות: 367

Re: סגולת מערת המכפלה

א. בזוה"ק פר' חיי מבואר שאברהם אבינו ראה את המקום 76 שנה לפני שנקבר שם, והרגיש שם ריח גן עדן והיה מתפלל ה' ושוכה לגלוי שכינה, ולכן רצה לקנות המקום, וכדי שלא יחשדוהו שיש לו ענין מיוחד שם המתין לשעת הכושר שנפטרה שרה וקנה המקום לחלקת קבורה. ב. כפי הידוע רוב ככל גדולי ישראל שבקרו בארץ לא וויתרו על הביקו...
על ידי ונכתב בספר
09 מאי 2019, 19:44
פורום: הלכה ומנהג
נושא: בירור דעת הגאונים בסוגיית בין השמשות - האם חולקים הם על הראשונים?
תגובות: 361
צפיות: 10085

Re: בירור דעת הגאונים בסוגיית בין השמשות - האם חולקים הם על הראשונים?

לנכתב בספר, אבהיר לך פה את מחשבתי: לענ"ד, ההתמקדות היא בעניין, בכל התשובה כולה, ולא בלשון עצמה; כלומר על ידי כל העניין כולו מתפרשת הלשון ('ולא תראה...') בדוחק, גם לא כמו הראשונים. ובנוסף, כחיזוק לזה, עדיין לא ראיתי משהו מחייב לומר, שהראשונים, יתנגדו בוודאות שלא שייך לומר שמש בראש דקלים זה גם לאחר ה...
על ידי ונכתב בספר
09 מאי 2019, 00:33
פורום: הלכה ומנהג
נושא: בירור דעת הגאונים בסוגיית בין השמשות - האם חולקים הם על הראשונים?
תגובות: 361
צפיות: 10085

Re: בירור דעת הגאונים בסוגיית בין השמשות - האם חולקים הם על הראשונים?

אין שום קשר בין מה מה שמהר"ח או"ז מדבר לבין מה שהגמרא מדברת . הגמרא מדברת על חמה בראשי דקלים, ומהר"ח או"ז מדבר על חמה בראשי ההרים, השאלה שהוא מדבר עליה זה השאלה שהרמב"ן והרשב"א שאלו על ר"ת ,ואף בדבריהם מוכח שהם הבינו שאין הכרח שיש קשר בין חמה בראשי דקלים לחמה בראש ההר כמבואר בדבריהם, שהביאו מרש"י מ...
על ידי ונכתב בספר
30 אפריל 2019, 10:24
פורום: הלכה ומנהג
נושא: בירור דעת הגאונים בסוגיית בין השמשות - האם חולקים הם על הראשונים?
תגובות: 361
צפיות: 10085

Re: בירור דעת הגאונים בסוגיית בין השמשות - האם חולקים הם על הראשונים?

א. אינני יודע אם מדובר בדקה אחת או שתיים. אני רק רוצה להבין אם אתה מתווכח עם עצם העובדה שבראשונים יש דרך אחד לחמה בראשי האילנות ולא שני דרכים. האם אתה מוכן להודות בכך? ב. שנית האם יש לך דחייה לדעת רש"י בזה? או שחייבים להתעלם בזה בגלל שלא רוצים להתעלם מדברים אחרים??? א. אין הכא נמי היום נגמר כשטהר יו...
על ידי ונכתב בספר
29 אפריל 2019, 23:40
פורום: הלכה ומנהג
נושא: בירור דעת הגאונים בסוגיית בין השמשות - האם חולקים הם על הראשונים?
תגובות: 361
צפיות: 10085

Re: בירור דעת הגאונים בסוגיית בין השמשות - האם חולקים הם על הראשונים?

באר נא איך לפי רבינו תם יודעים ששקיעה ראשונה פוסלת את הדם לפי מ"ד אין לינה מועלת בראשו של מזבח. לא מובן ההקשר. למ"ד זה אולי באמת רק שקיעה שניה פוסלת. אבל לרש"י אין כאן נדון של פסול בהקדמת הלילה אלא הלילה עצמה פוסלת זה החידוש. וכיון שרש"י פירש כן על שקיעה ראשונה על כרחך שמאז מתחיל הלילה. איך אפשר לו...
על ידי ונכתב בספר
29 אפריל 2019, 22:02
פורום: הלכה ומנהג
נושא: בירור דעת הגאונים בסוגיית בין השמשות - האם חולקים הם על הראשונים?
תגובות: 361
צפיות: 10085

Re: בירור דעת הגאונים בסוגיית בין השמשות - האם חולקים הם על הראשונים?

גברא אגברא קרמית, וכמה ראשונים מצאת שכתבו כן חוץ מהרמבן? כמה פעמים אפשר לחזור ? לא שאלתי גברא על גברא כלל, אלא הוכחתי שכל הראשונים הבינו בפשטות שהכוונה לשקיעה ראשונה . וכיון שכל הראשונים הבינו שחמה בראשי אילנות הכוונה היא לפני שקיעה אין ענין להמציא סתם מחלוקת . לא רק רמב"ן אלא גם רשב"א ור"ן . זה לא...
על ידי ונכתב בספר
29 אפריל 2019, 21:58
פורום: הלכה ומנהג
נושא: בירור דעת הגאונים בסוגיית בין השמשות - האם חולקים הם על הראשונים?
תגובות: 361
צפיות: 10085

Re: בירור דעת הגאונים בסוגיית בין השמשות - האם חולקים הם על הראשונים?

כוונתי שכל ההוכחה של תוס' שהוא פסול מחודש היא רק למ"ד לינה מועלת בראשו של מזבח, אבל למ"ד אין לינה מועלת הרי שפיר צריך פסוק נוסף לחדש דבדם לינה מועלת, וא"כ למ"ד זה הדרא קושיא לדוכתה - מהיכן יודעים ששקיעה ראשונה פוסלת את הדם? וע"כ שנצטרך לומר תירוץ אחר, כגון ששקיעה ראשונה פוסלת רק מדרבנן. בקצרה - כל ...
על ידי ונכתב בספר
29 אפריל 2019, 21:55
פורום: הלכה ומנהג
נושא: בירור דעת הגאונים בסוגיית בין השמשות - האם חולקים הם על הראשונים?
תגובות: 361
צפיות: 10085

Re: בירור דעת הגאונים בסוגיית בין השמשות - האם חולקים הם על הראשונים?

א. המעיין היטב בלשון התוס' רי"ד יראה שאין זה מוכרע. אפשר ללמוד בלשונו שהעולם כדור שווה, והלשון 'אינו שווה' בא לשלול שאינו פלטה. לא הוכחתי מהלשון "אינו שווה " אלא מכך שהוא אומר שאחרי ד מיל החמה נכנסת מתחת הארץ וע"כ שסבר שהכדור הוא כמו ביצה שהשיפוע יותר קצר מהאורך איך אפשר להסביר זאת אם הכדור שווה ? ...
על ידי ונכתב בספר
29 אפריל 2019, 08:31
פורום: הלכה ומנהג
נושא: בירור דעת הגאונים בסוגיית בין השמשות - האם חולקים הם על הראשונים?
תגובות: 361
צפיות: 10085

Re: בירור דעת הגאונים בסוגיית בין השמשות - האם חולקים הם על הראשונים?

לא ענית לענין, ואין זה משנה מי מסתובב ומי עומד, המציאות שכל הזמן השמש מאירה את הירח .ורק פעם בחמשה חודשים קיימת ליקוי לבנה למשך שעה או שעתים ולכן לא הגיוני לומר שמישהוא חשב שכדור הארץ יכול להסתיר את השמש וחוץ מזה גם לא משנה איך הכדור מלמטה עגול או פחוס כי מרחק השמש מהארץ הוא כ"כ רחוק וכדור הארץ כ"כ...
על ידי ונכתב בספר
05 אפריל 2019, 00:02
פורום: הלכה ומנהג
נושא: בירור דעת הגאונים בסוגיית בין השמשות - האם חולקים הם על הראשונים?
תגובות: 361
צפיות: 10085

Re: בירור דעת הגאונים בסוגיית בין השמשות - האם חולקים הם על הראשונים?

ומה שכתבת "עדיין לא הסתיימה השקיעה כיון שיש עדיין אור מחמתה ." הרי לדבריך שקיעה, פירושו, תחילת השקיעה, דהיינו שהנקודה האחרונה של השמש נעלמה, וכל אחד יכול לראות זאת בדיוק רב, ופשוט שזאת השקיעה שבמסכת פסחים צד:, ולדבריך, לרבה מתחיל ביהש"מ, ולרב יוסף זה יום ברור, ואם משתשקע בשבת היא אותה שקיעה שבפסחים...
על ידי ונכתב בספר
04 אפריל 2019, 23:57
פורום: הלכה ומנהג
נושא: בירור דעת הגאונים בסוגיית בין השמשות - האם חולקים הם על הראשונים?
תגובות: 361
צפיות: 10085

Re: כיצד יהיה ניתן להבין את סימני הגמרא לדעת הגאונים דמהר"ם אלאשקר?

אטו כי רוכלא וכו האם מוכח מהתוספת שלא חשבו כל הקושיות של הרמבן לקושיא? מצחיק. אתם שואלים שהמציאות הפשוטה לא מתאימה לפרש שמדובר בשקיעה ראשונה. והנה התוס' הוצרכו להביא סתירות ממקון אחר כדי להוכיח שיש כזה דבר שקיעה מאוחרת. בלי להגיד הנה תסתכלו שלא תבינו שום סימן בגמרא אם לא תדברו משקיעה מאוחרת???? בכל...
על ידי ונכתב בספר
04 אפריל 2019, 01:22
פורום: הלכה ומנהג
נושא: בירור דעת הגאונים בסוגיית בין השמשות - האם חולקים הם על הראשונים?
תגובות: 361
צפיות: 10085

Re: בירור דעת הגאונים בסוגיית בין השמשות - האם חולקים הם על הראשונים?

טוב אז לא הבנתי. אם זה הולך להיות הויכוח אני פורש עכשיו. הרמב-ן לא מבין את תוספות שבת. ואי אפשר לדעת אם זה הפריע להתוס' או לא. אבל אתם מדברים על בעיה מציאותית פשוטה. שאי אפשר להבין מילה מהנאמר בסימני השקיעה אם מדובר בשקיעה ראשונה. והנה רבינו תם מביא ממרחק לחמו להוכיח זאת בה בשעה שממילא אין שום דרך ל...
על ידי ונכתב בספר
03 אפריל 2019, 23:14
פורום: הלכה ומנהג
נושא: בירור דעת הגאונים בסוגיית בין השמשות - האם חולקים הם על הראשונים?
תגובות: 361
צפיות: 10085

Re: בירור דעת הגאונים בסוגיית בין השמשות - האם חולקים הם על הראשונים?

ובכן: שו"ת מנחת אלעזר חלק א סימן כג וכאשר שמעתי מפה קדוש אדומו"ר הגה"ק משינאווע זצללה"ה זי"ע שדיבר הרבה מענין שיעורי ביהשמ"ש והגיד בשם רבו הגה"ק מהר"ש מבעלזא זי"ע זצללה"ה שלא יהי' באפשרי להכריע ולעמוד על השיעור בבירור להכריע בשיטות הפוסקים בזה הר"ת והגאונים ושאר ראשונים וגם אחריהם המבארים דבריהם ולא...
על ידי ונכתב בספר
03 אפריל 2019, 21:13
פורום: הלכה ומנהג
נושא: בירור דעת הגאונים בסוגיית בין השמשות - האם חולקים הם על הראשונים?
תגובות: 361
צפיות: 10085

Re: כיצד יהיה ניתן להבין את סימני הגמרא לדעת הגאונים דמהר"ם אלאשקר?

להלן מספר קושיות חזקות שאי אפשר ליישבם ברווח ובאופן המתקבל על הדעת אליבא דהגאונים (דמהר"ם אלאשקר). אשר קושיות אלו סותרות את האפשרות שיש גאונים החולקים על הראשונים. ולכן אם יש מישהו החושב שניתן בכל זאת ליישבם באופן פשוט וקל ולא בדוחק, שיואיל בטובו להוכיח זאת, שאכן אין הגאונים מוקשים, מצד פשטות סימני...
על ידי ונכתב בספר
03 אפריל 2019, 09:46
פורום: הלכה ומנהג
נושא: בירור דעת הגאונים בסוגיית בין השמשות - האם חולקים הם על הראשונים?
תגובות: 361
צפיות: 10085

Re: בירור דעת הגאונים בסוגיית בין השמשות - האם חולקים הם על הראשונים?

(שלו' עליכם) אגב, ברצוני לשרש כאן טעות נפוצה, שזמן ר"ת הוא עניין של "חסידים", בעוד שרוב החסידויות נהגו ונוהגים שלא כר"ת, הייתה ע"ז סדרת מאמרים גדולה ומשכנעת בקובץ ביאו"י כמובן מלבד שושלת צאנז והמסתעפות ממנה (כמדומני שהתחיל זה מהרה"ק מקלאשיץ שהתחיל לעורר בזה) מה שמעניין שהם באים בטענת ספק ולא טענת ו...
על ידי ונכתב בספר
03 אפריל 2019, 00:15
פורום: הלכה ומנהג
נושא: בירור דעת הגאונים בסוגיית בין השמשות - האם חולקים הם על הראשונים?
תגובות: 361
צפיות: 10085

Re: כיצד יהיה ניתן להבין את סימני הגמרא לדעת הגאונים דמהר"ם אלאשקר?

להלן מספר קושיות חזקות שאי אפשר ליישבם ברווח ובאופן המתקבל על הדעת אליבא דהגאונים (דמהר"ם אלאשקר). אשר קושיות אלו סותרות את האפשרות שיש גאונים החולקים על הראשונים. ולכן אם יש מישהו החושב שניתן בכל זאת ליישבם באופן פשוט וקל ולא בדוחק, שיואיל בטובו להוכיח זאת, שאכן אין הגאונים מוקשים, מצד פשטות סימני...
על ידי ונכתב בספר
31 מרץ 2019, 23:04
פורום: הלכה ומנהג
נושא: בירור דעת הגאונים בסוגיית בין השמשות - האם חולקים הם על הראשונים?
תגובות: 361
צפיות: 10085

Re: בירור דעת הגאונים בסוגיית בין השמשות - האם חולקים הם על הראשונים?

גם לדעת רבינו תם השקיעה שהוזכרה בפסחים אין לה שום משמעות הלכתית! לא מדויק יש לה משמעות הלכתית לגבי לפסול את דם הקרבנות . הראב"ן נוקט שישנם ב' דעות בבין השמשות לר' יהודה הוא ג' רבעי מיל מתחילת השקיעה, ולר' יוסי זה ה' מיל. כך כותב להדיא עיין שם. וכן הביא המרדכי דבריו. אמנם כך הבין המנח"כ את דברי ראב"...
על ידי ונכתב בספר
31 מרץ 2019, 21:03
פורום: הלכה ומנהג
נושא: בירור דעת הגאונים בסוגיית בין השמשות - האם חולקים הם על הראשונים?
תגובות: 361
צפיות: 10085

Re: בירור דעת הגאונים בסוגיית בין השמשות - האם חולקים הם על הראשונים?

לפי מיטב ידיעתי הגמרא בשבת מדברת על מתי נהיה לילה להלכה. והגמרא בפסחים מדברת על מציאויות אסטרונומיות. אתה מתווכח איתי על זה? גם לדעת רבינו תם השקיעה שהוזכרה בפסחים אין לה שום משמעות הלכתית! מניין לך? הרי התוספות על פסחים מדברים שם מצאת הכוכבים ההלכתי, לא? היינו שהתוספות שם מבינים כי סוגיא זו היא גם...
על ידי ונכתב בספר
29 מרץ 2019, 17:11
פורום: הלכה ומנהג
נושא: בירור דעת הגאונים בסוגיית בין השמשות - האם חולקים הם על הראשונים?
תגובות: 361
צפיות: 10085

Re: בירור דעת הגאונים בסוגיית בין השמשות - האם חולקים הם על הראשונים?

ולא בחינם רואים התעוררות גדולה לאחרונה להחמיר בעניין, חלמא טבא חזית -בהווה (אא"כ הכוונה להתעוררות גדולה עד מאוד לאחרונה לנסות לשכנע אנשים להחמיר בענין) ולפי הקצב נראה שבעוד כמה שנים המנהג ישתנה לפחות אצל כל בני תורה זולת כמה עקשנים שלא יכולים לזוז מדיעות קדומות שלהם. חלמא טבא חזית -בעתיד נו בא נעשה...
על ידי ונכתב בספר
29 מרץ 2019, 17:10
פורום: הלכה ומנהג
נושא: בירור דעת הגאונים בסוגיית בין השמשות - האם חולקים הם על הראשונים?
תגובות: 361
צפיות: 10085

Re: בירור דעת הגאונים בסוגיית בין השמשות - האם חולקים הם על הראשונים?

לפי מיטב ידיעתי הגמרא בשבת מדברת על מתי נהיה לילה להלכה. והגמרא בפסחים מדברת על מציאויות אסטרונומיות. אתה מתווכח איתי על זה? גם לדעת רבינו תם השקיעה שהוזכרה בפסחים אין לה שום משמעות הלכתית! הראשונים שחלקו על רבינו אינם סוברים כן. הראב"ן נוקט שישנם ב' דעות בבין השמשות לר' יהודה הוא ג' רבעי מיל מתחילת...
על ידי ונכתב בספר
29 מרץ 2019, 15:04
פורום: הלכה ומנהג
נושא: בירור דעת הגאונים בסוגיית בין השמשות - האם חולקים הם על הראשונים?
תגובות: 361
צפיות: 10085

Re: בירור דעת הגאונים בסוגיית בין השמשות - האם חולקים הם על הראשונים?

זייט געוזט
שיטת הגאונים אינה נחשבת שיטה, כיון שהיא פשטות דברי הגמרא, ומשמעות השקיעה.
ר"ת חידש שיש שתי שקיעות וזאת מכורח סתירת הסוגיות.