החיפוש הניב 468 תוצאות

על ידי אחד מן הגולה
26 מאי 2020, 18:03
פורום: דעת דורות
נושא: האם היה דור שבו תנועת המוסר השפיעה כל כך הרבה - כמו ימינו אנו?
תגובות: 23
צפיות: 406

Re: האם היה דור שבו תנועת המוסר השפיעה כל כך הרבה - כמו ימינו אנו?

אחרי קריאת האשכול כמדומני שקשה לחלוק על כך שתנועת המוסר כמעט שחדלה מלהתקיים.
נעבאך... יש כאלו שחושבים שתהליך מודרניזציה נוראית שמתחוללת בעולם שורשה בתנועת המוסר. נעבאך...

באמת אולי ראוי להסביר לאנשים כאלו מהו מוסר.
על ידי אחד מן הגולה
26 מאי 2020, 15:26
פורום: כשרות
נושא: מי שמסתובב בעולם מה יכול לאכול בלי הכשר
תגובות: 8
צפיות: 173

Re: מי שמסתובב בעולם מה יכול לאכול בלי הכשר

פירות וירקות קפה בלי טעמים וספרייט מעשה שהיה בשהותי בלוס אנג'לס, חנות ירקות הממוקמת בקרבת מקום לשכונות החרדיות היה לו מדף מיוחד שהקציב ליהודים החרדים. וכששאלנוהו מה מיוחד בירקות אלו, ענה המוכר הגוי בגאווה -"אלו מישראל". מי יודע כמה אנשים הוכשלו באכילתם בלא הפרשת תרומות ומעשרות. [ואם אני זוכר נכון ה...
על ידי אחד מן הגולה
26 מאי 2020, 15:11
פורום: הקורונה והשלכותיה - באספקלריא של תורה [הודעות בפורום זה יפורסמו רק לאחר אישור]
נושא: מגפות מחלות וכדומה. האם זה נכון שיהודים מתים פחות מגויים - בניגוד לסטטיסטיקה?
תגובות: 9
צפיות: 155

Re: מגפות מחלות וכדומה. האם זה נכון שיהודים מתים פחות מגויים - בניגוד לסטטיסטיקה?

אני הקטן לא בקי כל כך בעובדות, אבל משהו אחד זה מיד הזכיר לי:  במלחמת המפרץ טיל אחד שנחת על בסיס אמריקאי הרג עשרות חיילים או יותר. ואילו כאן 39 טילים ריסקו אמנם בתים שלמים ולא הרגו ישירות מלבד אחד שהיה מחלל שבת בפרהסיא ולהכעיס, ותו לא ב"ה.  מכירים עוד כהנה?  נ. ב. מפרשת השבוע: כל המחלה אשר שמתי במצר...
על ידי אחד מן הגולה
26 מאי 2020, 13:10
פורום: בית המדרש
נושא: מותר לפסוק רק בנושא הנוגע אליך?
תגובות: 4
צפיות: 82

Re: מותר לפסוק רק בנושא הנוגע אליך?

א. אשמח אם תצטט את לשון הרמב"ם הנוגע לענייננו. "אמר משה בר' מימון הספרדי ז"ל, שאול שאל איש מבני דורנו לאיש מאנשי החכמה לפי דבריו ממי שלא קרה עליהם מה שקרה על רוב קהילות ישראל מזה השמד המקום יבטלהו על עניין השמד הזה אשר יכריחו בו להודות לאותו האיש בשליחותו שהוא נביא אמת וכו'.  ויען הנשאל ההוא דבר חל...
על ידי אחד מן הגולה
26 מאי 2020, 12:35
פורום: בית המדרש
נושא: תמיהה גדולה על החיי אדם בדין תפלה בצבור
תגובות: 32
צפיות: 317

Re: תמיהה גדולה על החיי אדם בדין תפלה בצבור

אברהם העברי כתב:
26 מאי 2020, 12:28
מיכה כתב:
26 מאי 2020, 12:20
וצריך עיון האם יש לדברי החיי אדם האלו איזה מקור או שזו רק סברא.
לאו אורח ארעא לחשוב (וכ"ש לכתוב) שאפ' לדחות דברי חיי"א ע"י שאלה בסברא בעלמא


מדוע לכתוב כ"כ קטן?
אינני רואה כאן דחייה, הרב השואל מבקש לדעת מקור לדברי החיי"א. או שמא אי"ז אלא סב' דיליה.
 
על ידי אחד מן הגולה
26 מאי 2020, 12:33
פורום: בית המדרש
נושא: מותר לפסוק רק בנושא הנוגע אליך?
תגובות: 4
צפיות: 82

מותר לפסוק רק בנושא הנוגע אליך?

ראיתי במקומות רבים שהביאו דבר חידוש מהרמב"ם באיגרת השמד, ולפיו בתחילת דבריו מותח ביקורת רבה על אותו רב שפסק שראוי ליהרג ולא להתאסלם כלפי חוץ, ושהאנוסים פסולים לעדות. ולדבריהם הרמב"ם טוען עליו שאין לו זכות לפסוק כן מאחר ולא עבר בעצמו את תלעות אלו, והוא עצמו מעולם לא עמד בניסיון. [בניגוד לרמב"ם עצמו.]...
על ידי אחד מן הגולה
26 מאי 2020, 11:46
פורום: דעת דורות
נושא: בביתם של גדולי ישראל
תגובות: 154
צפיות: 3366

Re: בביתם של גדולי ישראל

מילא מנגינות ושירים, אבל שינו מנהגים לצורך כך?
על ידי אחד מן הגולה
26 מאי 2020, 01:49
פורום: בית המדרש
נושא: יהושע בן נ' שערי בינה?
תגובות: 23
צפיות: 210

Re: יהושע בן נ' שערי בינה?

אכן כמדומני שזהו מקורו. דשם מבואר שיש בחינה מסוימת שהיה יהושע עדיף על משה בעניין זה של נ' שערי בינה, במה דהחשק והאהבה לשמש דזה אין לו גבול ושייך להשיג כל הנ' שערים. אבל בעיקרו היה משה עדיף. אלא שבתורה עצמה אין שייך להשיג נ' שערים כפי דברי הגמ' בר"ה. [ובאמת זכורני שהיה הגר"ש מתבטא בזה שהיה בחינה מסוי...
על ידי אחד מן הגולה
26 מאי 2020, 00:11
פורום: בית המדרש
נושא: יהושע בן נ' שערי בינה?
תגובות: 23
צפיות: 210

Re: יהושע בן נ' שערי בינה?

מכל דבריך הארוכים כמדומני שלא נמצא עוד מקור לעיקר הדברים לגבי יהושע בין נו"ן כי אם דברי המגלה עמוקות שהובא. ומעתה קצ"ב מהיכן מקורו של המגלה עמוקות להנ"ל, אם יש לזה מקורות קדומים יותר [ובדבריו לא נראה שזהו חידוש שלו].
על ידי אחד מן הגולה
25 מאי 2020, 18:44
פורום: בית המדרש
נושא: יהושע בן נ' שערי בינה?
תגובות: 23
צפיות: 210

Re: יהושע בן נ' שערי בינה?

ספר וסופר כתב:
25 מאי 2020, 18:41
כתוב שהוא ביקש להיות כמשה לא כיהושע
אך השיבוהו דלא קם בישראל כמשה. וקשה דהא קם יהושע. -דהיינו מבואר בגמ' דבקשתו הייתה לעניין נ' שערי בינה, וע"ז השיבוהו.
 
על ידי אחד מן הגולה
25 מאי 2020, 18:38
פורום: בית המדרש
נושא: יהושע בן נ' שערי בינה?
תגובות: 23
צפיות: 210

Re: יהושע בן נ' שערי בינה?

רק מציין שאף למה שהסברתם אכתי קשיא. [שמא לא ולא ירדתי לעומק דעתכם.]
על ידי אחד מן הגולה
25 מאי 2020, 18:24
פורום: בית המדרש
נושא: יהושע בן נ' שערי בינה?
תגובות: 23
צפיות: 210

Re: יהושע בן נ' שערי בינה?

אני גם זוכר משהו כעין זה, אני מאמין שניתן למצוא את זה בספרים הכחולים שהוציאו מהשיכתובים של השיחות, הם 'איתגרו' את עצמם למצוא את מקורותיו בנסתרות התורה, והם מעלים השערות שונות לכל מיני דברים, מסתבר שגם זה בכלל. קצת חיפשתי בשני הכרכים שיש בידי, וטרם מצאתי. ועדיין ט"ב מכל המקורות שנאמרו בהם שנ' שערי ב...
על ידי אחד מן הגולה
25 מאי 2020, 18:15
פורום: בית המדרש
נושא: יהושע בן נ' שערי בינה?
תגובות: 23
צפיות: 210

Re: יהושע בן נ' שערי בינה?

וא"כ משמע דלא כהרמב"ן (בהקדמתו כמדומני) ש"ותחסרהו מעט מאלקים" ששער הנ' הוא שער האלקות ושער זה עצמו לא ניתן לאף בשר ודם. אכן דברי הרמב"ן הנודעים בהקדמתו "ואפשר שיהיה השער הזה בידיעת הבורא יתעלה שלא נמסר לנברא". ואולם הרמב"ן שם עצמו כתב דלא משמע כ"כ בלשון הגמ' דנ' שערי בינה "נבראו" בעולם ועיי"ש מש"כ ...
על ידי אחד מן הגולה
25 מאי 2020, 17:59
פורום: בית המדרש
נושא: יהושע בן נ' שערי בינה?
תגובות: 23
צפיות: 210

Re: יהושע בן נ' שערי בינה?

ביהל אור משפטים (ט,ב) מבואר דמשה במתן תורה זכה לנ' שערי בינה, אלא "שאבדה בנחיתו דיליה שירד למטה התפשטות הדעת מ"ט שערי בינה" עיי"ש. ומבואר דמשה רבי' בעצמותו היה ראוי לנ' שערי בינה, ורק שהיה חיסרון בעולם שלא היה יכול לסבול כביכול. וכמו"כ באדרת אליהו (סו"פ ברכה) נאמר שבמותו זכה משה לכל הנ' שערי בינה.
על ידי אחד מן הגולה
25 מאי 2020, 17:36
פורום: בית המדרש
נושא: יהושע בן נ' שערי בינה?
תגובות: 23
צפיות: 210

Re: יהושע בן נ' שערי בינה?

HaimL כתב:
25 מאי 2020, 17:34
האמת שאני יכול להבין מדוע זאת מעלה. בפשטות, למרע"ה היה חסר כביכול בעמל התורה.
כבודו מבין זאת בתור עניין של עמל, כי לדעתי הכיוון יותר בצורה מסוימת בקבלה ולא בכמות העמל. אך יתכן וכבודו צודק אלא שאז אין הנושא במה שקיבל מפי רב, אלא בתוצאה של זה שהוא בעמל טפי.
 
על ידי אחד מן הגולה
25 מאי 2020, 17:30
פורום: בית המדרש
נושא: יהושע בן נ' שערי בינה?
תגובות: 23
צפיות: 210

Re: יהושע בן נ' שערי בינה?

HaimL כתב:
25 מאי 2020, 17:22
כמדומני שיהושע בן נון היה משתוקק לקבל מפי רבו של משה רבנו. אבל אני מבין שהכוונה היא לרב בשר ודם, ולא הבנתי מדוע זאת מעלה.
אני מחפש את המקור מפני שהדברים קשים ורצוני לראות בדיוק היאך נאמרו.
 
על ידי אחד מן הגולה
25 מאי 2020, 17:11
פורום: בית המדרש
נושא: יהושע בן נ' שערי בינה?
תגובות: 23
צפיות: 210

יהושע בן נ' שערי בינה?

לפני שנים רבות שמעתי בשיחה של מרן הגר"ש אויערבך בליל ש"ק שהביא בשם אחד הקדמונים, אינני זוכר מיהו, [כמודמני שהיה זה הגר"א או החת"ס,] דבמה שכינוהו יהושע בין נון, מרומז בזה שהגיע לנ' שערי בינה. [דלא כמשה שמבוא' בגמ' בר"ה שלא הגיע אלא למ"ט.] והסביר בזה, [אינני זוכר אם מדיליה או בשם אותו מקור,] שביאורו מ...
על ידי אחד מן הגולה
25 מאי 2020, 17:04
פורום: בית המוסר
נושא: נחפשה דרכינו
תגובות: 8
צפיות: 120

Re: נחפשה דרכינו

ישנה בעיה שכשאדם בא לעשות תשובה, הוא מתקן את מה שהוא כבר מתוקן או בדרך לתיקון, עצם המודעות שלו לחטא ואפי' ייסורי המצפון שלו, הם כבר חלק מהתיקון, לפעמים הוא צריך לחפש במקום אחר,  כמו שאומרים לצאת מהקופסה, ולפעמים אינו יכול, אולי לזה בימים קדמונים היה צריך את הרואה שיראה לו את הדרך למה שאבד לו. השאלה...
על ידי אחד מן הגולה
24 מאי 2020, 03:27
פורום: תנ"ך ופרשת שבוע
נושא: מה הביאור של המילה עמל בלה"ק
תגובות: 13
צפיות: 148

Re: מה הביאור של המילה עמל בלה"ק

נבשר כתב:
24 מאי 2020, 03:21
היינו שעמל הוא חסרון כלפי שמיא, ולא הכוונה טירחה או משהו כזה,
לכאו' זהו כוונתו, שהוא כביכול טירחה כלפי שמיא.
על ידי אחד מן הגולה
24 מאי 2020, 02:41
פורום: תנ"ך ופרשת שבוע
נושא: מה הביאור של המילה עמל בלה"ק
תגובות: 13
צפיות: 148

Re: מה הביאור של המילה עמל בלה"ק

כבר פי' שם רש"י השייכות "לשון עבירה כמו הרע עמל, וכו', לפי שהעבירה היא עמל לפני המקום" וומבואר שעמל עצמו איננו חיסרון, רק שכיוון זאת בלעם להיעדר חסרון שלא גורמים עמל לפני המקום. זה לא סותר, עכ"פ בלעם נקט לשון "עמל" והיינו שיש צד בעמל שהוא חיסרון, והוא נופל על עבירה. לא כ"כ הבנתי כוונתיה דמר, מבוא' ...
על ידי אחד מן הגולה
24 מאי 2020, 02:03
פורום: במדבר
נושא: כמות שבט בנימין
תגובות: 1
צפיות: 31

Re: כמות שבט בנימין

נבשר כתב:
24 מאי 2020, 01:56
אולי שהיה הכי קטן שנולד אחרון, אז אולי לכך צאצאיו באופן יחסי מועטים. אולי.
קצת תמוה לומר כן, כי הלא בנים היו לו עשר יותר מהשאר, וא"כ היה אמור להיות מספר גבוה יותר. אא"כ נימא שמאחר והיו צעירים יותר ממילא עלה פחות, וזה צ"ע שאם יותר בנים היו לו היה צריך להתקזז ולהיות מספרו יותר.
על ידי אחד מן הגולה
24 מאי 2020, 00:52
פורום: ספירת העומר, ל"ג בעומר, חג השבועות
נושא: שבועות - יום הדין או יום גילוי כבוד ה' ?
תגובות: 41
צפיות: 420

Re: שבועות - יום הדין או יום גילוי כבוד ה' ?

אנוכי הקטן זכיתי להכיר רבים מאחינו הלטאים מקרוב, ואינני יודע את דעתם העיקרית, אבל בישיבות אכן מדברים יומם ולילה על יום הדין הקרב.  מה שנכון, שמקורות מבוססים אין להם, יש חוזרים על כך מדברי הרב שך בשם הגרא"ז מלצר ולמעלה בקודש לנצי"ב מוואלוזי'ן, אם אינני טועה. ואי לכך מעניין אותי אם יש לדבר מקור איתן....
על ידי אחד מן הגולה
24 מאי 2020, 00:48
פורום: תנ"ך ופרשת שבוע
נושא: מה הביאור של המילה עמל בלה"ק
תגובות: 13
צפיות: 148

Re: מה הביאור של המילה עמל בלה"ק

נבשר כתב:
24 מאי 2020, 00:28
"לא ראה עמל בישראל" מבואר שעמל זה חסרון.
כבר פי' שם רש"י השייכות "לשון עבירה כמו הרע עמל, וכו', לפי שהעבירה היא עמל לפני המקום"
וומבואר שעמל עצמו איננו חיסרון, רק שכיוון זאת בלעם להיעדר חסרון שלא גורמים עמל לפני המקום.
 
על ידי אחד מן הגולה
24 מאי 2020, 00:41
פורום: דעת דורות
נושא: תחת השיחים
תגובות: 193
צפיות: 2687

Re: תחת השיחים

רואה אני שהרב @וחי בהם והרב @אברהם העברי בחרו לנקוט בפשיטות כהגי' החסידית שהרב בעל ההפלאה היה תלמידו של המגיד. כמובן שאין לי בעיה עם זה, רק נציין כי זהו הגירסא החסידית לעניין, ואילו המתנגדים טענו שאמנם הלך לבדוק את המגיד אך חזר אחרי שבועה ולא חחזר אליו שוב.
על ידי אחד מן הגולה
24 מאי 2020, 00:36
פורום: ספירת העומר, ל"ג בעומר, חג השבועות
נושא: שבועות - יום הדין או יום גילוי כבוד ה' ?
תגובות: 41
צפיות: 420

Re: שבועות - יום הדין או יום גילוי כבוד ה' ?

כמדומני, שכמה שאין דעותיהם של אנשים שוות, מתבטא הדבר ביתר שאת בחג השבועות הבעל"ט. אינני מדבר על אנשים שכל מחשבותיהם נתונות באותה סעודה חלבית, שח"ו אינני מכחיש את סגולתה אבל בוודאי שיש ביום זה יותר מעניין זה. אבל כוונתי על אנשים ברי שכל שהתעמקו לגלות את סודו ועומקו של החג. ואותם אלו שונים ומשונים. מ...
על ידי אחד מן הגולה
24 מאי 2020, 00:30
פורום: בית המוסר
נושא: שינוי מהאמת לצורך חיזוק
תגובות: 34
צפיות: 526

Re: שינוי מהאמת לצורך חיזוק

יש מכתב של ר' ישראל אל'ה (מסתמא מודפס באיגרות ואין לי תח"י) על סיפורי החסידים, וטוען שם שודאי שאינם אמת, ואפי"ה נהגו לספרם בשביל לגרום להם להאמין ברבותיהם שיבוא בזה תועלת עי"כ.
על ידי אחד מן הגולה
24 מאי 2020, 00:27
פורום: דיני ממונות
נושא: סיפורי ועדות הצדקה
תגובות: 60
צפיות: 909

Re: סיפורי ועדות הצדקה

למה זה תשאל לשמי כתב:
24 מאי 2020, 00:21
דעת הגראי''ל על שקר 'לתועלת' נדון כאן viewtopic.php?f=194&t=11024&p=150106&hi ... 94#p150106
ג"א שמעתי על שמועה זו דעשיו עם המזוזה בשם הגראי"ל והייתה תמוהה בעיניי. בפרט כמו שהוסיפו שם הרי הגראי"ל כידוע סלד משקרים בכל מאודו ונפשו. וצ"ע. אולי על הגר"ש וואזנר יותר מתאים מעשה זה, אני פחות בקי בסגנונו.
על ידי אחד מן הגולה
24 מאי 2020, 00:16
פורום: דיני ממונות
נושא: סיפורי ועדות הצדקה
תגובות: 60
צפיות: 909

Re: סיפורי ועדות הצדקה

שמעתי פעם ממישהו שחבר שלו שאל את מרן הגרי"ש האם סיפורי המופת שוועדות הצדקה מפרסמים נכון, והגרי"ש כדרכו ענה מסתמא לא, שאלו האיש א"כ האיך יתכן לפרסם סיפורי בדים כדי לפתות אנשים לתת כסף? ואמר הגרי"ש שזה מדין כופין על הצדקה. האם סיפור כזה יתכן??? ידוע שהגרי"ש ז"ל היה אומר פעמים רבות לאנשים שאין כל תועל...
על ידי אחד מן הגולה
24 מאי 2020, 00:11
פורום: דעת דורות
נושא: היחס אל מסעי הצלב
תגובות: 14
צפיות: 2719

Re: היחס אל מסעי הצלב

שמחתי למצא כאן התיחסות לנושא שעלה גם בליבי, ובכן נראה לי שבאופן חריג יהודי אשכנז וצרפת באותה תקופה היו בדעה שבאמת הם לא אמורים לקבל כאלו מכות, היתה בתקופה הזו פריחה נדירה של התורה, כל אחד שלומד סוגיא ברצינות יכול לראות את הגאונות של התוספות את השליטה בכל הש"ס וכו', אפשר גם להוכיח מה"תשובות" והמכתבי...
על ידי אחד מן הגולה
23 מאי 2020, 23:58
פורום: בית המדרש
נושא: איך יקומו אחינו התועים לתחית המתים?
תגובות: 18
צפיות: 240

Re: איך יקומו אחינו התועים לתחית המתים?

אדרבה אחינו הטועים יקומו יקומו, הם הרי שוגגים ולא אשמים כדעת מרנא החזו"א ז"ל לעניין דין מורידין ולא מעלין. השאלה היא עלינו, איך נקום? והלא איננו שוגגים, ואנו כן אשמים!

עבור לחיפוש מתקדם