החיפוש הניב 11 תוצאות

על ידי יוני
28 אוגוסט 2016, 13:23
פורום: בית המדרש
נושא: חתנות עם גוי קודם גזירת דוד
תגובות: 3
צפיות: 1650

Re: חתנות עם גוי קודם גזירת דוד

הבועל ארמית קנאין פוגעין בו
על ידי יוני
28 אוגוסט 2016, 13:22
פורום: בית המדרש
נושא: מעשה בכולל אברכים וחמישים ש"ח
תגובות: 11
צפיות: 2737

Re: מעשה בכולל אברכים וחמישים ש"ח

לענ"ד יש לחלק, תורם רגיל שתורם לכל מטרה הוא ע"ד ע"מ שיחיה בני וכו' דהיינו את זכות המעשה צדקה שלו הוא מקדיש לרפואה וכו' משא"כ אברך מקדיש את זכות הלימוד שלו וכל עוד שאינו אומר כך בפירוש אין זכות העמל תורה שלו עובר לאף אחד.
על ידי יוני
28 אוגוסט 2016, 13:18
פורום: בית המדרש
נושא: אין ילד רע יש ילד שרע לו- האומנם? האם זה נכון ע"פ התורה?!!
תגובות: 19
צפיות: 4227

Re: אין ילד רע יש ילד שרע לו- האומנם? האם זה נכון ע"פ התורה?!!

נגד תורתינו הקד' שנאמר בה:וְעַיִר פֶּרֶא אָדָם יִוָּלֵד: איוב יא יב.
ונגד חז"ל שכתבו(סנהדרין דף צא ע"ב ): מאימתי יצר הרע שולט באדם, משעת יצירה או משעת יציאה? - אמר לו: משעת יצירה. - אמר לו: אם כן בועט במעי אמו ויוצא! אלא: משעת יציאה. אמר רבי: דבר זה למדני אנטונינוס, ומקרא מסייעו שנאמר לפתח חטאת רבץ.
על ידי יוני
28 אוגוסט 2016, 12:51
פורום: דיני ממונות
נושא: העתקת דברים שנפוצים ברשת
תגובות: 30
צפיות: 6407

Re: העתקת דברים שנפוצים ברשת

אבידה מדעת זו מח' הראשונים האם מותר ליטלו או שרק אין חיוב השבה, ועכ"פ זו לא סיבה להקל, וכנראה הגרש"ז דחה את השואל, וכנראה גם המנגינה היתה "מה אתה רוצה בדיוק?". הנני מכיר את השואל היטב הוא אינו טרדן או מחפש קולות אלא ת"ח שמחפש לדעת את ההלכה באמת ומדקדק בכל דרכיו כך שלא נראה שהגרש"ז רצה לפטרו מעליו ב...
על ידי יוני
24 אוגוסט 2016, 11:19
פורום: דיני ממונות
נושא: למנוע קריאה בעיתונים
תגובות: 27
צפיות: 5497

Re: למנוע קריאה בעיתונים

שמעתי מפי הגרב"ד פוברסקי שליט"א בשיעור בסוגית נהנה שתמה בפשיטות וכי אדם יכול למנוע מחבירו להביט בו או אם אדם בנה בנין יפה ונהדר האם יכול למנוע מלהסתכל עליו אף שנהנה בראיתו. כללו של דבר אם לא לקחתי ממנו כלום אין ביכלותו לאסור עלי שם ראיה. [ודוקא ללא שימוש כדפדוף בעיתון כמובן.]
על ידי יוני
24 אוגוסט 2016, 11:09
פורום: דיני ממונות
נושא: העברת השימוש ב'חופשי חודשי' למישהו אחר להשתמש בו
תגובות: 9
צפיות: 2846

Re: העברת השימוש ב'חופשי חודשי' למישהו אחר להשתמש בו

יתכן רק כשמפסיק הראשון כלל להשתמש בכרטיס, אך בלא זה הרי יש קפידא גדולה מצד משרד התחבורה שיהיה תמונתו ע"ג הכרטיס רב קו עם פרטים מזהים וללא תעודת זהות אפשר עקרונית להורידו מן האוטובוס. וזה מובן בסברא שא"כ יבואו לידי הפסד שכרטיס א' ישמש משפחה גדולה, וחלק ממחיר החופשי חודשי מונח בו חשבון שאין אדם א' נוס...
על ידי יוני
24 אוגוסט 2016, 11:03
פורום: דיני ממונות
נושא: אונאה במכולת
תגובות: 5
צפיות: 1777

Re: אונאה במכולת

קשה היום לקבוע אונאה במכולת, כידוע היום יש פערי מחירים ענקיים בין המחירים שמקבלים הרשתות הגדולות לבין המכולות [אצלנו בעל המכולת קונה מוצרים מסוימים בכמות של רשת כדי להוזילו לציבור] וא"כ מה שברשת מסוימת יש מחיר נמוך אינו ראיה כלל למחיר השוק אא"כ מכולת זו יקרה יותר משאר המכולות שבאיזור.
על ידי יוני
24 אוגוסט 2016, 10:52
פורום: דיני ממונות
נושא: העתקת דברים שנפוצים ברשת
תגובות: 30
צפיות: 6407

Re: העתקת דברים שנפוצים ברשת

שמעתי מת"ח נאמן ששאל את מרן הגרש"ז אויערבך זצ"ל והשיב לו שכל המוציא תוכנה לשוק הרי זה אבידה מדעת. ןלענ"ד יתכן שתוכנות שמשקיעים בהם ממון רב בהגנה כגון אוצה"ח ובר אילן אינו נחשב כאבידה מדעת אך שירים וכד' או כל דבר המופץ שאין לן הגנה הרי הוא בכלל אבידה מדעת. יתכן עוד שלאחר שהוציאוהו לרשת הרי הוא כזוטו ...
על ידי יוני
09 מרץ 2016, 16:59
פורום: פורים
נושא: תספורת מרדכי היהודי
תגובות: 11
צפיות: 2986

Re: תספורת מרדכי היהודי

יתכן שאיסור תספורת היא תקנה מאוחרת וגזרוהו חכמים אחר זמנו של מרדכי.
על ידי יוני
09 מרץ 2016, 16:47
פורום: סידור התפילה
נושא: כתינוק בן יומו
תגובות: 7
צפיות: 2166

Re: כתינוק בן יומו

פשוטם של דברים הם שאין אפשרות למעשה להתפלל עם כוונות, כמו שיבין (את שני הצדדים) מי שיעיין בסידור הרש"ש. גם בליקוטי מוהר"נ כתב מה שכתב על האפשרות לכוון. וכוונת המ"ב שזו מסקנת הר"ש מקינון. (אף שדעת האר"י והרש"ש אינה כן או מצד התפיסה של משמעות התפילה, או מחמת ההבדל בתפיסת הכוונות). בדרך אפשר ברור לכל ...
על ידי יוני
09 מרץ 2016, 16:39
פורום: סידור התפילה
נושא: וקרא זה אל זה ואמר
תגובות: 46
צפיות: 9816

Re: וקרא זה אל זה ואמר

אגב, בשאלתי הזכרתי גם את 'בואי כלה',האם יש לכך מקור?? בכל סידורי הספרדים מובא לפנות לימין ושמאל בבואי כלה. כף החיים פלאגי - סימן כח (ח) כתב בספר חמ"י דאין לשחורנ עצמו כשאומר בואי כלה, אלא יטה ראשו מעט לצד דרום, ואחר כך לצפון, ואחר כך למזרח ולמעלה ולמטה, ואחר כך למערב, או הכל למערב ודיו, ובעולת שבת ...

עבור לחיפוש מתקדם