החיפוש הניב 398 תוצאות

על ידי אין חכמה
היום, 00:08
פורום: הקורונה והשלכותיה - באספקלריא של תורה [הודעות בפורום זה יפורסמו רק לאחר אישור]
נושא: עידנא דריתחא- להיזהר בציצית.
תגובות: 1
צפיות: 58

Re: עידנא דריתחא- להיזהר בציצית.

גם אם כסות יום חייב בלילה מ"מ אי"ז זמנה ומסתבר שאין מענישים ע"ז בעידנא דריתחא ומסתבר שאין בזה אפי' מידת חסידות
על ידי אין חכמה
31 מאי 2020, 21:28
פורום: בית המדרש
נושא: לענות עליכם השלום תוך כדי אמירת הברכה?
תגובות: 5
צפיות: 95

Re: לענות עליכם השלום תוכ"ד הברכה?

יש מקום לדון מדין משיב שלום לכל אדם בברכה ארוכה
על ידי אין חכמה
31 מאי 2020, 00:01
פורום: נשא
נושא: למה ע' אומות שייכים לנח
תגובות: 2
צפיות: 22

למה ע' אומות שייכים לנח

ברש"י הביא מר"מ הדרשן דקערת כסף שמשקלה מאה ושלשים הוא רמז לאדם הראשון שעמיד תולדות בק"ל
ומזרקי כסף שמשקלם ע' הוא רמז לנח שהעמיד ע' אומות  

וראוי לבאר מ"ט ע' אומות שייכי טפי לנח מלאדם[וכן רגיל הוא בני נח וכו' ]
על ידי אין חכמה
27 מאי 2020, 01:14
פורום: בית המדרש
נושא: מקדיש ע"מ שלא יאסר בהנאה
תגובות: 2
צפיות: 84

Re: מקדיש ע"מ שלא יאסר בהנאה

יש בראשונים ממון הקדש ואינו בקדושתו לעניין איסור בכמה דוכתי
ברמב"ן גבי גדולי הקדש
ובבונין בחול ואח"כ מקדישין
ובמקדיש בהמה להניק בהמות הקדש
וגבי תשלום הקדש המזיק
וכן מביאין תוספתא כזו
על ידי אין חכמה
27 מאי 2020, 01:05
פורום: שבת
נושא: חסרון צניעות בהקזת דם? שבת דף קכט
תגובות: 3
צפיות: 71

Re: חסרון צניעות בהקזת דם? שבת דף קכט

אולי הוא סכנה ידועה ומפורסמת ונמנעו מלהזכיר שמה
על ידי אין חכמה
24 מאי 2020, 19:55
פורום: הלכה ומנהג
נושא: האם שינוי מצב באופן לבישת המסיכה ייחשב בשבת כעקירה או הנחה?
תגובות: 14
צפיות: 136

Re: האם שינוי מצב באופן לבישת המסיכה ייחשב בשבת כעקירה או הנחה?

אמנם פשוט שאי"ז מלבוש ולכן נפל פיתא לבירא למלבוש יש כללים כגון דבר המחמם או סופג זיעה או שמשמש לאחד מהבגדים הנ"ל כגון עניבה וחפתים אבל מסיכה אין שום צד בעולם להגדירה מלבוש נא לא להגזים אמנם יש צד שזה אינו מלבוש אבל בהחלט יש הסוברים שהוא מלבוש אם מפני אצולי טינוף או שאפי' אי"צ לזה דזה צורת בנ"א כיום...
על ידי אין חכמה
24 מאי 2020, 01:39
פורום: הלכה ומנהג
נושא: האם שינוי מצב באופן לבישת המסיכה ייחשב בשבת כעקירה או הנחה?
תגובות: 14
צפיות: 136

Re: האם שינוי מצב באופן לבישת המסיכה ייחשב בשבת כעקירה או הנחה?

לכאו' אי נימא שמציאות המסכה חשיבא כלבוש אי"ז משנה באיה צורה מניחה עליו דכמו דלא נימא שכשהוא בחברת אנשים יש בה תועלת היא מלבוש וכשאינו בחברת אנשים טלטול ה"נ כאן הוא לבוש שכך צורתו פעמים כך ופעמים כך ומה שתועלת שימושו היא באופן מסויים לכאו' אי"ז משנה אמנם פשוט שאי"ז מלבוש ולכן נפל פיתא לבירא למלבוש י...
על ידי אין חכמה
24 מאי 2020, 01:00
פורום: הלכה ומנהג
נושא: האם שינוי מצב באופן לבישת המסיכה ייחשב בשבת כעקירה או הנחה?
תגובות: 14
צפיות: 136

Re: האם שינוי מצב באופן לבישת המסיכה ייחשב בשבת כעקירה או הנחה?

לכאו' אי נימא שמציאות המסכה חשיבא כלבוש אי"ז משנה באיה צורה מניחה עליו דכמו דלא נימא שכשהוא בחברת אנשים יש בה תועלת היא מלבוש וכשאינו בחברת אנשים טלטול ה"נ כאן הוא לבוש שכך צורתו פעמים כך ופעמים כך ומה שתועלת שימושו היא באופן מסויים לכאו' אי"ז משנה
על ידי אין חכמה
24 מאי 2020, 00:38
פורום: דעת דורות
נושא: סיפור על הרב שך עם רייכמן
תגובות: 11
צפיות: 260

Re: סיפור על הרב שך עם רייכמן

לכאורה המקור לזה הוא מהמשנה באבות ו' ט' א"ר יוסי בן קסמא פ"א הייתי מהלך בדרך וכו' אמרתי לו וכו' איני דר אלא במקום תורה וכ"כ בספר תהילים ע"י דהע"ה טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף ולא עוד אלא שבשעת פטירתו של אדם אין מלוין לו וכו' אלא תורה ומעשים טובים בלבד כו'. ולכאורה לפי הטעם השני כן הי' יכול לילך ע...
על ידי אין חכמה
22 מאי 2020, 17:34
פורום: פסח
נושא: הקשר שיש בפסח לת"ב
תגובות: 7
צפיות: 53

Re: הקשר שיש בפסח לת"ב

בר בי רב דחד יומא כתב:
22 מאי 2020, 17:09
אין חכמה כתב:
22 מאי 2020, 16:46
יש להרב מיכאל בורנשטיין [תלמיד דהגר"מ שפירא] מאמר על ל"ג בעומר ובו הוא מבאר העניין [נמצא בקול הלשון]
אום יוכל מר לבאר לנו זאת בתמצות יהיה לעזר הציבור


תורה זו היא מן הסוג שנאמר עליה חמוקי יריכיך ולא ראוי לשנותה בשוק
על ידי אין חכמה
22 מאי 2020, 17:31
פורום: בית המדרש
נושא: גדר י"ג עיקרים
תגובות: 28
צפיות: 218

Re: גדר י"ג עיקרים

אליעזר ג כתב:
22 מאי 2020, 10:26
דרך אגב לא ידוע לי על מישהו שחולק על הרמבם לעניין זה שהאיסלם אינו ע"ז
כמדומה שהר"ן בסנהדרין מביא לחלוק ע"ז ואולי גם ברדב"ז
על ידי אין חכמה
22 מאי 2020, 16:56
פורום: הלכה ומנהג
נושא: האין זו סתירה? מצד אחד יש חזרת הש"ץ גם כשכולם התפללו, ומאידך לא עושים קידוש בבית הכנסת כי אין אורחים
תגובות: 5
צפיות: 104

Re: האין זו סתירה? מצד אחד יש חזרת הש"ץ גם כשכולם התפללו, ומאידך לא עושים קידוש בבית הכנסת כי אין אורחים

אם תמצא תי' יותר טוב לא ברור שהוא נצרך כי לא ברור לי שישנה כאן קושיא
אבל לגוף העניין הרי חזרת הש"ץ היא חלק מגוף התפילה ושליח הצבור הוא [והאר"י הפליג שעיקר העלאת התפילה הוא בזה]
משא"כ קידוש הוא עניין תועלתי אם נצרך טוב ואם לאו מממילא נתבטל
אבל עדין נ"ל עיקר כמו שכתבתי בתחילה
על ידי אין חכמה
22 מאי 2020, 16:46
פורום: פסח
נושא: הקשר שיש בפסח לת"ב
תגובות: 7
צפיות: 53

Re: הקשר שיש בפסח לת"ב

יש להרב מיכאל בורנשטיין [תלמיד דהגר"מ שפירא] מאמר על ל"ג בעומר ובו הוא מבאר העניין [נמצא בקול הלשון]
על ידי אין חכמה
22 מאי 2020, 16:36
פורום: בית המוסר
נושא: בין אדם לחבירו זה אש - האם? ועד כמה?
תגובות: 39
צפיות: 3180

Re: בין אדם לחבירו זה אש - האם? ועד כמה?

וכבר הביאו בשם הגר"ח שמואלבץ גופא שפי' כוונתו שהכוונה שמי שיש לו עוונות ומגיע לו עונש רק בשמים מאריכים אף אם בא לידו מעשה זה אין מאריכין לו אף אבל לא שעצם המעשה הוא סיבה לעונש דזה ודאי אין בו הבנה אם אין הגיון להעניש, אין היגיון לא להאריך אף, מה גם שאם כן תמיד זה כך, כי אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ו...
על ידי אין חכמה
22 מאי 2020, 12:27
פורום: בית המוסר
נושא: בין אדם לחבירו זה אש - האם? ועד כמה?
תגובות: 39
צפיות: 3180

Re: בין אדם לחבירו זה אש - האם? ועד כמה?

וכבר הביאו בשם הגר"ח שמואלבץ גופא שפי' כוונתו שהכוונה שמי שיש לו עוונות ומגיע לו עונש רק בשמים מאריכים אף
אם בא לידו מעשה זה אין מאריכין לו אף אבל לא שעצם המעשה הוא סיבה לעונש דזה ודאי אין בו הבנה
על ידי אין חכמה
22 מאי 2020, 11:27
פורום: הלכה ומנהג
נושא: האין זו סתירה? מצד אחד יש חזרת הש"ץ גם כשכולם התפללו, ומאידך לא עושים קידוש בבית הכנסת כי אין אורחים
תגובות: 5
צפיות: 104

Re: האין זו סתירה? מצד אחד יש חזרת הש"ץ גם כשכולם התפללו, ומאידך לא עושים קידוש בבית הכנסת כי אין אורחים

זה ביקשתי להדגיש
לגבי הראשונים
הרי לא מדובר באותה רמה של תקנה זה תקנת חז"ל מזמן המשנה וזה מנהג שנהגו בימי האמוראים
על ידי אין חכמה
22 מאי 2020, 00:33
פורום: בית המדרש
נושא: קנינו של קטן דחוף!
תגובות: 50
צפיות: 411

Re: קנינו של קטן דחוף!

גם אם צריך יותר רצון לגט מקניין אי"ז מכריח שאי"צ דעת בקנין וכמ"ש כבר עיינתי בדברי הנבו"י והחזו"א ועניינם נסוב על מה שלא איכפ"ל מחשבת האדם עצמו אלא על הצורה החיצונית דמה שקיים בצורה החיצונית זהו עניין הדעת המבוקש בכל התורה אבל הוא מבוקש גם כאן באותה מידה לא אמרתי שרק הדעת פועלת הקנייין אבל בודאי היא ...
על ידי אין חכמה
21 מאי 2020, 22:18
פורום: בית המדרש
נושא: שוטה אינו בגדר 'איש'?
תגובות: 13
צפיות: 152

Re: שוטה אינו בגדר 'איש'?

כל הדחיות אינם שייכות לעניני דעת ולכן אין להתחשב בהם. וכל זמן שלא ענית על מה ששאלתיך בהודעתי הקודמת הדיון לא יוביל לשום מקום. פירכא אינה צריכה להיות באותו נושא הנידון אלא להראות שיש בזה מה שאין בזה וכל אלו הם פירכות מספיקות לומר שאין כאן בניין אב  ואני חושב שביארתי היטב ואנסה לבאר שוב לדעתי ענייין ...
על ידי אין חכמה
21 מאי 2020, 21:32
פורום: בית המדרש
נושא: שוטה אינו בגדר 'איש'?
תגובות: 13
צפיות: 152

Re: שוטה אינו בגדר 'איש'?

מה שקטן נדריו נדר אינו פירכא, דא"כ אדרבא ק"ו. מ"מ חבל שאינך מפרש על איזו נקודה אתה חולק, אשאל שוב, אם נמצא בתורה לשון איש שממעט קטן, ויסתבר לנו שאין הטעם משום שצריך דעת אלא משום שצריך שיהא ראוי להוליד למשל, האם נמעט גם שוטה? ביחס לנדרים צודק טעיתי בהחפזי אבל  מה לקטן שאינו חולץ מה לקטן שכן אינו באי...
על ידי אין חכמה
21 מאי 2020, 21:09
פורום: בית המדרש
נושא: שוטה אינו בגדר 'איש'?
תגובות: 13
צפיות: 152

Re: שוטה אינו בגדר 'איש'?

אני לא כ"כ מבין מה נקודת הויכוח בינינו ואשמח אם תסביר לי. אני טוען פשוט - א. מבחינה לשונית, "איש" אינו כולל קטן, וכולל שוטה. ב. ברור שהסיבה שמיעטה התורה קטן משליחות אינו משום שאינו ראוי להוליד אלא משום שאינו בן דעת, ג. א"כ יש לנו ללמוד בבנין אב, מה קטן אין בו דעת ואינו בכלל שליחות, אף שוטה כיון שאי...
על ידי אין חכמה
21 מאי 2020, 20:56
פורום: בית המדרש
נושא: כמה אחוז מהעם היו אמורים בזמן שנכנסו לארץ - רק ללמוד כל היום בלי לעבוד כלל.
תגובות: 15
צפיות: 183

Re: כמה אחוז מהעם היו אמורים בזמן שנכנסו לארץ - רק ללמוד כל היום בלי לעבוד כלל.

אין המדובר כאן על איסור והיתר אלא מה צורת הכלל ישראל ולפיכך ברור שכשמדובר שבט ששבטים אחר תמכו בו נראה בעליל שהמהלך הכללי היהשאנם עסוקים בפרנסתם ופשוט וממילא שבט לוי שהטילה התורה פרנסתם על הכלל ברור שעיקר עיסוקם לא היה בעבדה כמבואר בקרא וכדברי הרמב"ם הנודעים והן אמנם היה להם מעט שדות וכרמים אבל לא זה...
על ידי אין חכמה
21 מאי 2020, 19:14
פורום: בית המדרש
נושא: האם הכהנים בעבודתם היו צריכים לכוין כנגד קה"ק?
תגובות: 8
צפיות: 70

Re: האם הכהנים בעבודתם היו צריכים לכוין כנגד קה"ק?

בפשטות, תפילה היא כנגד השכינה, משא"כ קרבנות עצמם. וזה שתפילה היא כנגד קרבנות, זאת מעלה נוספת, אבל לא שהם חד עניינא לא ברור לי מדוע פשוט לך כך. למי מקריבים? ואוסיף כעת, שכמדומה דאי' שדלתות ההיכל צריכות להיות פתוחות בשעת הקרבה, אולי זה מורה על הנ"ל. זה נלמד מקרא דאל פתח אוהל מועד וצ"ע אי הוא שייך לענ...
על ידי אין חכמה
21 מאי 2020, 19:07
פורום: בית המדרש
נושא: כמה אחוז מהעם היו אמורים בזמן שנכנסו לארץ - רק ללמוד כל היום בלי לעבוד כלל.
תגובות: 15
צפיות: 183

Re: כמה אחוז מהעם היו אמורים בזמן שנכנסו לארץ - רק ללמוד כל היום בלי לעבוד כלל.

לאו דווקא. משמע שלכל עיר היו (פחות או יותר) עשרה. איפה משמע  וגם אם כדבריך הרי שאי"ז מדובר בערי הלוויים ושבט יהודה ויששכר שמעון וירושלים מדוע. הם לא עסקו במלאכה, חקלאות, חרושת אבן ועץ ? שבטים אלו היו יועדים יותר לעניין מסירת התורה כמבואר בחז"ל  שבט לוי לא עסק כמעט בדבר כמבואר בקרא דה'הוא נחלתו שבט ...
על ידי אין חכמה
21 מאי 2020, 18:41
פורום: בית המדרש
נושא: האם הכהנים בעבודתם היו צריכים לכוין כנגד קה"ק?
תגובות: 8
צפיות: 70

Re: האם הכהנים בעבודתם היו צריכים לכוין כנגד קה"ק?

המקור של תפילה הוא בתפילת שלמה ונאמר גבי תפפילה וצריך מקור אחר לעבודה אחרת
על ידי אין חכמה
21 מאי 2020, 18:39
פורום: בית המדרש
נושא: כמה אחוז מהעם היו אמורים בזמן שנכנסו לארץ - רק ללמוד כל היום בלי לעבוד כלל.
תגובות: 15
צפיות: 183

Re: כמה אחוז מהעם היו אמורים בזמן שנכנסו לארץ - רק ללמוד כל היום בלי לעבוד כלל.

HaimL כתב:
21 מאי 2020, 17:50
אין חכמה כתב:
21 מאי 2020, 17:39
HaimL כתב:
21 מאי 2020, 17:24
לכאורה מבואר שצריכים רק עשרה בטלנים

ביחס למה מבואר
ועכ"פ אם העניין הוא הרגיולת הי שמסתמא זה המינימום 
לאו דווקא. משמע שלכל עיר היו (פחות או יותר) עשרה.
איפה משמע 
וגם אם כדבריך הרי שאי"ז מדובר בערי הלוויים ושבט יהודה ויששכר שמעון וירושלים
 
על ידי אין חכמה
21 מאי 2020, 17:39
פורום: בית המדרש
נושא: כמה אחוז מהעם היו אמורים בזמן שנכנסו לארץ - רק ללמוד כל היום בלי לעבוד כלל.
תגובות: 15
צפיות: 183

Re: כמה אחוז מהעם היו אמורים בזמן שנכנסו לארץ - רק ללמוד כל היום בלי לעבוד כלל.

HaimL כתב:
21 מאי 2020, 17:24
לכאורה מבואר שצריכים רק עשרה בטלנים

ביחס למה מבואר
ועכ"פ אם העניין הוא הרגיולת הי שמסתמא זה המינימום 
על ידי אין חכמה
21 מאי 2020, 17:07
פורום: בית המדרש
נושא: כמה אחוז מהעם היו אמורים בזמן שנכנסו לארץ - רק ללמוד כל היום בלי לעבוד כלל.
תגובות: 15
צפיות: 183

Re: כמה אחוז מהעם היו אמורים בזמן שנכנסו לארץ - רק ללמוד כל היום בלי לעבוד כלל.

וחוץ מכל אלו מבואר בחינוך שעניין מע"ש הוא שישאר אחד ממשפחה בירושלים וילמד דעת בירושלים
על ידי אין חכמה
21 מאי 2020, 17:03
פורום: בית המדרש
נושא: שוטה אינו בגדר 'איש'?
תגובות: 13
צפיות: 152

Re: שוטה אינו בגדר 'איש'?

"איך אפשר לדמות מסברא"? כל התורה כולה סברא היא, ואמרינן ל"ל קרא סברא הוא. וברש"י שבועות משמע כדבריי, וכן יש לפרש בל' רש"י גיטין. וכן מוכח סוטה כ"ז א' איש איש לרבות אשת חרש ואשת שוטה שוב ראיתי שכ"כ הקובץ שיעורים גיטין שם הנה הטעם הא דחש"ו לאו בני שליחות נינהו מבואר בגמ' משום דלאו בני דעה נינהו. ופיר...
על ידי אין חכמה
21 מאי 2020, 16:29
פורום: בית המדרש
נושא: האם ברכה (ברכות הנהנין) חלה על דבר שלא בא לעולם?
תגובות: 3
צפיות: 51

Re: האם ברכה (ברכות הנהנין) חלה על דבר שלא בא לעולם?

יל"ע המברך (לדוגמא) שהכל על דבר מה ומכוון לפטור קפה שעדיין לא הכינו, האם זה פוטר גם את הקפה? החומרים באו כבר לעולם רק עדיין לא ערבבו אותם יחד אי משום הא לולי סברת בידו יש לדון אי המים הנמצאים במרחק חשיבי באו לעולם ואמנם נהרות הזורמים לא חשיבי כנולד בשבת אך כאן הוא עסק שלם שמצריך היערכות בידי אדם [ב...

עבור לחיפוש מתקדם