החיפוש הניב 97 תוצאות

על ידי והאיש משתאה
30 יוני 2020, 20:47
פורום: אקטואליה - פנימי [הודעות בפורום זה יפורסמו רק לאחר אישור]
נושא: דרך ההתמודות בישיבות מימות עולם עם פרצות הזמן
תגובות: 42
צפיות: 1397

Re: דרך ההתמודות בישיבות מימות עולם עם פרצות הזמן

מתבונן לעומק כתב:
30 יוני 2020, 15:18
בכוונת הגר"ד נראה לומר שודאי הקדמונים יכלו להבין את עיקרי האמונה, אבל לא אנחנו דור יתמי דיתמי
וזה הולך טוב עם המהלכים שלו בספר על חנוכה
אני מקווה שאתה לא מתכוין ברצינות 
אמר לי פעם המשגיח ר' ראובן לויכטר בשם הגר"ש וולבה שזה כפירה לחשוב כך
 
על ידי והאיש משתאה
30 יוני 2020, 02:29
פורום: אקטואליה - פנימי [הודעות בפורום זה יפורסמו רק לאחר אישור]
נושא: דרך ההתמודות בישיבות מימות עולם עם פרצות הזמן
תגובות: 42
צפיות: 1397

Re: דרך ההתמודות בישיבות מימות עולם עם פרצות הזמן

שבכלל לא תתורו אחרי לבבכם הוא המחשבה שאפשר בכלל להבין את האמונה במחילה זה נראה משפט ממש מחריד לא מאמין שר' דוד אמר אותו תפתח למשל בהתחלה, ממש בהתחלה של ספר דעת תבונות לרמח"ל  וז"ל (א)   אמרה הנשמה  - תאותי ורצוני להתישב על קצת דברים מאותם שנאמר בהם (דברים ד, לט), "והשבות אל לבבך כי ה' הוא האלהים", ...
על ידי והאיש משתאה
25 יוני 2020, 20:39
פורום: אקטואליה - פנימי [הודעות בפורום זה יפורסמו רק לאחר אישור]
נושא: בית המדרש פחד יצחק
תגובות: 99
צפיות: 3295

Re: בית המדרש פחד יצחק

דרייפוס כתב:
25 יוני 2020, 18:38
אנשים לא מבינים שר' משה היה מספיק רחב בשביל לחשוב
שיש חשיבות עצומה שדברי תורתו של הרב פייבלזון יישמעו למרות שהוא חשב אחרת ממנו.
דבריך ראויים לתודה בהודעה מיוחדת
                                       
יש"כ גדול
על ידי והאיש משתאה
24 יוני 2020, 18:23
פורום: בית המדרש
נושא: קנינו של קטן דחוף!
תגובות: 51
צפיות: 508

Re: קנינו של קטן דחוף!

ראשית אני מתנצל על ההקפצה אך מחוייב אני לאמיתה של תורה ברמב"ם מכירה פכ"ט ה"ט כתב "אין קנין בקטן שסתם קנין עומד לשטר, וקטן אינו שייך בשטר א. הרמב"ם מדבר שם על קטן שאינו קונה בקנין חליפין  [אף שתיקנו לו מדרבנן שיקנה בשאר קניינים] כך שאינו קשור לנידון ב.ל"מ כעת את דברי הגדו"ת אנא סייע בידי ושוב מתנצל א...
על ידי והאיש משתאה
18 יוני 2020, 17:47
פורום: בית המדרש
נושא: דברי המהר"ל בענין חוש המישוש
תגובות: 4
צפיות: 175

Re: דברי המהר"ל בענין חוש המישוש

הרמב"ן באגרת הקודש האריך לא ככה עיין  https://he.wikisource.org/wiki/%D7%90%D7%92%D7%A8%D7%AA_%D7%94%D7%A7%D7%95%D7%93%D7%A9_%D7%9C%D7%A8%D7%9E%D7%91%22%D7%9F וזה קטע מתוך דבריו שם בענין דע כי חבור זה הוא ענין קדוש ונקי כשיהיה הדבר כפי מה שראוי ובזמן הראוי ובכוונה הנכונה. ואל יחשוב אדם כי בחבור הראו...
על ידי והאיש משתאה
18 יוני 2020, 02:25
פורום: בית המדרש
נושא: דברי המהר"ל בענין חוש המישוש
תגובות: 4
צפיות: 175

Re: דברי המהר"ל בענין חוש המישוש

המהר"ל האריך בזה גם בבאר ב בסופו ו עיין פרק ב' דנדרים (כ', ב') שהתירו חכמים ביאה שלא כדרכה. ודבר זה הוא זר בעיניהם מאוד מאוד, עד שכל רודפיהם הזילוה ואומרים כי ראו ערותה. ומעתה נשאל אותם אם התימה באלו הדברים מהוצאת ש"ז לבטלה, הלא כתב הרמב"ם ז"ל (איס"ב, פכ"א, ט') שלא הותר רק אם אינו מוציא ש"ז לבטלה, ו...
על ידי והאיש משתאה
14 יוני 2020, 21:35
פורום: נשא
נושא: גרשון ומררי
תגובות: 28
צפיות: 220

Re: גרשון ומררי

ביאור הדבר כתב:
14 יוני 2020, 21:09
ודאי זה לא נושא של קדושה
הסיבה כי זה הוא עיקר מהות בית וחצר ופשוט
למה לא תקרא רש"י שכותב שתלוי בנראה בבית קדשי הקדשים
ולא בשינוי בין עיקר לטפל
לנוחיותך הוא הובא כבר לעיל גלול מעט למעלה
על ידי והאיש משתאה
13 יוני 2020, 23:14
פורום: נשא
נושא: גרשון ומררי
תגובות: 28
צפיות: 220

Re: גרשון ומררי

אך עכ"פ זה דלא כרש"י דברש''י משמע דיש חילוק בעיקר הקדושה ויריעות עדיפי מקרשים ודבר זה צריך טעם, אך לדברי מהרא"י קדושתן שוה אלא שמתוך כבדן נשאום בעגלות ולכן עבודתן לא חשיב עבודת הקודש. ובאמת בדברי מהרא"י צ''ע דמפורש בפרשת נשא דניתנו עגלות לבני גרשון- ושמא לדבריו נשאו בעגלות רק קלעי החצר ואילו יריעות...
על ידי והאיש משתאה
12 יוני 2020, 13:54
פורום: בית המדרש
נושא: סימני אהבת השי"ת לאדם
תגובות: 11
צפיות: 192

Re: סימני אהבת השי"ת לאדם

הנראה שמקורו מהגמ' בערכין טז שנתכוין להעלות שלוש ועלו שתיים חשיב ייסורין
על ידי והאיש משתאה
12 יוני 2020, 13:06
פורום: נשא
נושא: גרשון ומררי
תגובות: 28
צפיות: 220

Re: גרשון ומררי

משה נפתלי כתב:
12 יוני 2020, 11:33
רש"י הערה מקורו הטהור: 'מָצָאתִי בְּדִבְרֵי רַבִּי משֶׁה הַדַּרְשָׁן'.
לא מדוייק ונראה שציטוט דבריו הוא רק בפסוק ז
עיין בפסוק ח שרש"י מביא ראיה לדבריו של ר"מ הדרשן
וסתם כך מנין לומר שכל פירוש רש"י על הפרשה הוא מיסודו של ר"מ הדרשן
[ויש לדקדק בדבריו של רש"י שהרי דבריו הם על דרך שרפי מעלה]
על ידי והאיש משתאה
12 יוני 2020, 04:10
פורום: נשא
נושא: גרשון ומררי
תגובות: 28
צפיות: 220

Re: גרשון ומררי

הקושיא עדיין במקומה, הא קרשים ג"כ נראין בבית קה"ק, ומאי אולמייהו דיריעות מקרשים. ולמשל מהרא"י [בעל תרומת הדשן]כתב וז"ל וי"ל דבני גרשון נשאו אותן יריעות וקרשים בכתף כמו שנשאו בני קהת כלים המקודשים וכה"ג חשיב כל מקום עבודת הקדש אבל הקרשים מתוך כובדם אי אפשר היה לבני מררי לשאתם בכתף אלא בעגלות ולהכי ל...
על ידי והאיש משתאה
12 יוני 2020, 03:45
פורום: בית המדרש
נושא: סימני אהבת השי"ת לאדם
תגובות: 11
צפיות: 192

Re: סימני אהבת השי"ת לאדם

ישנם סימנים לסייעתא דשמיא בלימוד ומסתמא זה ג"כ לעניין הנ"ל, והם שאם אדם עסק בנושא כלשהו בלימוד ונפגש איתו שוב במקומות נוספים במהלך הימים הסמוכים ללימוד, זה מראה שיש ס"ד בלימוד. זו באמת תופעה מעניינת שקרתה לי כבר כמה פעמים, ושמעתי מאנשים נוספים שמספרים כך, שבדיוק באותו יום שאתה מתעניין במשהו, אתה 'ב...
על ידי והאיש משתאה
12 יוני 2020, 03:12
פורום: נשא
נושא: גרשון ומררי
תגובות: 28
צפיות: 220

Re: גרשון ומררי

מעניין שבמדרש אגדה שככל הנראה הוא מקורו של רש"י 
לא כתוב על גרשון הטעם שכתוב ברש"י אלא
מדרש אגדה בהעלותך.jpg
על ידי והאיש משתאה
12 יוני 2020, 02:58
פורום: בהעלותך
נושא: תנופות הלויים
תגובות: 6
צפיות: 67

Re: תנופות הלויים

ר' יוסף בכור שור 
בכור שור.jpg
על ידי והאיש משתאה
12 יוני 2020, 02:52
פורום: בהעלותך
נושא: תנופות הלויים
תגובות: 6
צפיות: 67

Re: תנופות הלויים

והתשובות
אברבנאל התשובה.jpg
המשך
 
על ידי והאיש משתאה
12 יוני 2020, 02:51
פורום: בהעלותך
נושא: תנופות הלויים
תגובות: 6
צפיות: 67

Re: תנופות הלויים

לתועלת המעיינים אביא את דברי האברבנאל
השאלות
אברבנאל השאלות.jpg
המשך
 
על ידי והאיש משתאה
12 יוני 2020, 02:37
פורום: בהעלותך
נושא: תנופות הלויים
תגובות: 6
צפיות: 67

Re: תנופות הלויים

מַה לְּךָ לְדֶרֶךְ זוֹ? דֶּרֶךְ סְכָלִים הִיא, הַמְדַמִּים בְּנַפְשָׁם כִּי שְׂפַת הַתּוֹרָה הַקְּדוֹשָׁה שְׂפַת אֱנוֹשׁ הִיא. כַּלֵּךְ לְךָ לְדֶרֶךְ אֱמֶת! הִצָּמֵד לַנָּתִיב שֶׁנָּתַב רַבֵּנוּ שְׁלֹמֹה עָלָיו הַשָּׁלוֹם! מְסִלָּה בְּטוּחָה הִיא! שַׂרְפֵי מַעְלָה - חַכְמֵי הַמִּשְׁנָה וְהַתַּלְמוּ...
על ידי והאיש משתאה
11 יוני 2020, 18:37
פורום: בהעלותך
נושא: תנופות הלויים
תגובות: 6
צפיות: 67

תנופות הלויים

בפרשה (בהעלותך ח ה-כב) יש שלוש תנופות וצריך להבין מדוע היה צריך שלוש  רש"י פירש שפעם אחת לקהת פעם לגרשון ופעם למררי  על דרך הפשט קשה להתיישב בפירוש זה שהרי נזכרו הלויים בסתמא ובאמת ברשב"ם נראה שהיו כמה תנופות [בפסוק יג שכתב תחי' אהרן ואח"כ משה] אשמח לדעת אם יש ביד אי מי לתת ביאור בדרך הפשט לזה  נ.ב....
על ידי והאיש משתאה
11 יוני 2020, 17:55
פורום: נשא
נושא: גרשון ומררי
תגובות: 28
צפיות: 220

Re: גרשון ומררי

אמת שגם שם קשה אך לציין באתי 
ואדרבה שם יקשה יותר לכאו' שתלה רש"י בנראה בקה"ק
ואשמח לתירוץ ע"ז 
יש מעט ע"ז במפרשים אך אין הספרים תח"י
ואין עתותי בידי כרגע ועוד חזון למועד 
על ידי והאיש משתאה
11 יוני 2020, 15:10
פורום: נשא
נושא: גרשון ומררי
תגובות: 28
צפיות: 220

Re: גרשון ומררי

רש"י בפרשת בהעלותך מדבר קצת ע"ז
רש''י במדבר ח,יא..jpg
על ידי והאיש משתאה
11 יוני 2020, 02:42
פורום: בית המוסר
נושא: הגדרת ענין תרבות
תגובות: 23
צפיות: 299

Re: הגדרת ענין תרבות

מה אתה מתכוין שהשתנה היום
על ידי והאיש משתאה
11 יוני 2020, 02:01
פורום: בית המוסר
נושא: הגדרת ענין תרבות
תגובות: 23
צפיות: 299

Re: הגדרת ענין תרבות

כמדומני שהרב דסלר כותב שהתרבות תלויה בשר של האומה ואיני זוכר מקומו
ואצרף פה ידיעה נחמדה מהרמ"ד וואלי תלמידו של הרמח"ל בענין
רמד וואלי ספר הליקוטים.jpg
הרמ"ד כותב בענין כמה פעמים הנה הקישור
https://tablet.otzar.org/he/book/book.p ... pagenum=52
על ידי והאיש משתאה
27 מאי 2020, 01:40
פורום: נשא
נושא: גרשון ומררי
תגובות: 28
צפיות: 220

Re: גרשון ומררי

שאר לעמו כתב:
26 מאי 2020, 14:09
עיקר משכן הוא היריעות.
זה כתוב כבר בשאלה
 
על ידי והאיש משתאה
26 מאי 2020, 13:44
פורום: נשא
נושא: גרשון ומררי
תגובות: 28
צפיות: 220

גרשון ומררי

המהר"ל (בגו"א ד,כז) כותב שגרשון חשוב ממררי ולכך נשאו מה שנשאו  מי שיוכל לסייע בידי בהבהרת הדברים מדוע יריעות המשכן שני המסכים וקלעי החצר ומיתריהם חשובים יותר מקרשי המשכן בריחיהם עמודיהם ואדניהם ועמודי החצר אודה לו מאוד יש לשים לב לגרשון במשכן יש את היריעות וכנגד למררי את הקרשים בחצר לגרשון יש את הקל...
על ידי והאיש משתאה
25 מאי 2020, 23:44
פורום: בית המדרש
נושא: בקשת שיעורי הגרח"י שרייבר דחןף!
תגובות: 11
צפיות: 319

Re: בקשת שיעורי הגרח"י שרייבר

יש בידי שלושה שיעורים על תחילת האומר סוגיית דיבור מבטל דיבור יעזור?
על ידי והאיש משתאה
24 מאי 2020, 01:15
פורום: במדבר
נושא: במספר שמות - בהגדת שמות (הגר"א)
תגובות: 10
צפיות: 135

Re: במספר שמות - בהגדת שמות (הגר"א)

אולי גם כך כתב הרמב"ן א,ב.
יחליטו נא החברים אם אכן זאת כוונתו כי מסופק אני בזה
על ידי והאיש משתאה
22 מאי 2020, 15:16
פורום: סידור התפילה
נושא: למה כמעט כל ההודאות והשבחים בתפילה הם בצורת פניה לאחרים שיצטרפו?
תגובות: 6
צפיות: 106

Re: למה כמעט כל ההודאות והשבחים בתפילה הם בצורת פניה לאחרים שיצטרפו?

התפילה היא תפילת צבור לא?
וכבר ידועים בזה ד' הגר"א על שמונ"ע שאין לבקש כלל בקשות פרטיות
והדברים עתיקים
על ידי והאיש משתאה
22 מאי 2020, 03:00
פורום: הפורום שלנו
נושא: שמות בדויים בפורום - מה עומד מאחורי הקלעים?
תגובות: 69
צפיות: 4133

Re: שמות בדויים בפורום - מה עומד מאחורי הקלעים?

זה מה שהרגשתי כשנרשמתי ובכלל בחיים
על ידי והאיש משתאה
22 מאי 2020, 02:08
פורום: דעת דורות
נושא: לקטן יש דעת?
תגובות: 36
צפיות: 466

Re: לקטן יש דעת?

אנסה לסכם מה שנראה לי שמוסכם על שנינו תקן אותי אם אני טועה א.מעשה קנין ענינו שככה זה קורה בלשונך בור [וגם דברים הנקנים באמירה הם בור שמצליח להיות ע"י דיבור ואכמ"ל]  ב. קטן מחויב לדבר  שעשה -קרה, היינו שאז אין אנו זקוקים לפרשת חיובו אלא כך הוא במציאות עכשיו אם שניהם נכונים ישנה סתירה בדברים  ובעצם המ...
על ידי והאיש משתאה
21 מאי 2020, 23:34
פורום: דעת דורות
נושא: לקטן יש דעת?
תגובות: 36
צפיות: 466

Re: לקטן יש דעת?

החלטת החלטה ואז קשה לך קושיא כתבתי באופן ברור דאף אמנם דלמעשה יש תוכן עצמי אבל תוכן זה חסר משמעות בלא שיהיה מחוייב, והראיה מהא דקנין באונס חסר משמעות וכמו"כ מענין מודעה וקנינו של קטן, ובאופן עקרוני כן מוכח מפרשת תנאים אלא שלא יכיל הגיליון אריכות הענין ורק בקצרה אעיר דאם מעשה הוא בור וע"כ תנאי מלתא ...

עבור לחיפוש מתקדם