החיפוש הניב 82 תוצאות

על ידי שלו'
היום, 12:19
פורום: בית המדרש
נושא: מדוע הר סיני נקרא על שם השנאה לגויים?
תגובות: 7
צפיות: 92

Re: מדוע הר סיני נקרא על שם השנאה לגויים?

מכיר את מקומו כתב:
היום, 12:13
אחרי מתן תורה העולם התחלק לשניים:

מקבלי התורה,
ואלו שלא זכו!

מעתה, השנאה מתבקשת!
השאלה לא היתה מדוע הם שנואים, אלא מדוע ההר נקרא ע"ש כך. וע' מה שהוספתי לעיל.
 
על ידי שלו'
היום, 11:26
פורום: בית המדרש
נושא: מדוע הר סיני נקרא על שם השנאה לגויים?
תגובות: 7
צפיות: 92

Re: מדוע הר סיני נקרא על שם השנאה לגויים?

אגיש קמי יושבי ביהמ"ד מה שהתחדש בזה בחסדו ית'.   א. שבת פ"ט א': דרב חסדא ורבה בריה דרב הונא דאמרי תרוויהו מאי הר סיני – שירדה שנאה לעכו"ם עליו. פרש"י: שלא קבלו בו תורה. ובע"ב: ...דא"ר אבהו הר סיני שמו ולמה נקרא הר חורב שירדה חורבה לעכו"ם עליו.   יש להתבונן במה שנקרא שם ההר ע"ש השנאה או החורבה לגויים...
על ידי שלו'
28 מאי 2020, 15:03
פורום: בית המדרש
נושא: מדוע הר סיני נקרא על שם השנאה לגויים?
תגובות: 7
צפיות: 92

מדוע הר סיני נקרא על שם השנאה לגויים?

שבת פ"ט א': דרב חסדא ורבה בריה דרב הונא דאמרי תרוויהו מאי הר סיני – שירדה שנאה לעכו"ם עליו. פרש"י: שלא קבלו בו תורה. ובע"ב: ...דא"ר אבהו הר סיני שמו ולמה נקרא הר חורב שירדה חורבה לעכו"ם עליו.   יש להתבונן במה שנקרא שם ההר ע"ש השנאה או החורבה לגויים על שלא קבלו התורה, הרי לכא' אין זו אלא תוצאה צדדית...
על ידי שלו'
24 מאי 2020, 15:28
פורום: בית המדרש
נושא: קיום הודאה ותהילה להשי"ת ע"י תורה ומצוות
תגובות: 1
צפיות: 39

קיום הודאה ותהילה להשי"ת ע"י תורה ומצוות

להלן חלק מתוך מאמר שכתבתי בנושא, ומאוד יועילני אם יעמידוני על האמת, בדברים שהוספתי מסברתי, האם נכון וברור או טעות בידי, [כמובן שכל הערה בנושא, גם בדברי רבותינו שהבאתי - תהיה לתועלת].   ...ב. ובריאת האדם הראשון היתה כדי שיודה וישבח להשי"ת, כמבואר ברש"י ישעי' ( ה' ז', בפי' הב' ) שמפרש הפסוק שם על אדם ...
על ידי שלו'
24 מאי 2020, 14:46
פורום: בית המדרש
נושא: איך יקומו אחינו התועים לתחית המתים?
תגובות: 18
צפיות: 216

Re: איך יקומו אחינו התועים לתחית המתים?

העירוני שלפי המקובל בידינו שתחית המתים היי' לעוה"ב, הרי שנינו שכל ישראל יש להם חלק לעוה"ב, ואפי' אלה שכתוב עליהם שלא, כבר ביארו גדולי הדורות שגם הם יגיעו בסוף, ע' בזה בלשם הקדו"ש [שער ו' פרק ט'], והקב"ה חשב מחשבות לבל ידח ממנו נידח. והנה כל זה ידוע ופשוט, ולא היתה כוונתי בשאלתי להטיל איזה ספק בזה ח...
על ידי שלו'
24 מאי 2020, 13:44
פורום: בית המדרש
נושא: איך יקומו אחינו התועים לתחית המתים?
תגובות: 18
צפיות: 216

Re: איך יקומו אחינו התועים לתחית המתים?

העירוני שלפי המקובל בידינו שתחית המתים היי' לעוה"ב, הרי שנינו שכל ישראל יש להם חלק לעוה"ב, ואפי' אלה שכתוב עליהם שלא, כבר ביארו גדולי הדורות שגם הם יגיעו בסוף, ע' בזה בלשם הקדו"ש [שער ו' פרק ט'], והקב"ה חשב מחשבות לבל ידח ממנו נידח. והנה כל זה ידוע ופשוט, ולא היתה כוונתי בשאלתי להטיל איזה ספק בזה ח"...
על ידי שלו'
24 מאי 2020, 00:03
פורום: בית המדרש
נושא: איך יקומו אחינו התועים לתחית המתים?
תגובות: 18
צפיות: 216

Re: איך יקומו אחינו התועים לתחית המתים?

אדרבה אחינו הטועים יקומו יקומו, הם הרי שוגגים ולא אשמים כדעת מרנא החזו"א ז"ל לעניין דין מורידין ולא מעלין. השאלה היא עלינו, איך נקום? והלא איננו שוגגים, ואנו כן אשמים! לא הבנתי. הנושא כאן הוא לא אם הם אשמים, אלא פשוט מה יחיה אותם. בגמ' שם מבואר שרק אור תורה מחיה, ולא שמענו שם שיש פתרון לעמי הארץ במ...
על ידי שלו'
24 מאי 2020, 00:00
פורום: בית המדרש
נושא: איך יקומו אחינו התועים לתחית המתים?
תגובות: 18
צפיות: 216

Re: איך יקומו אחינו התועים לתחית המתים?

שאלה זועקת לשמים! והיא הרבה יותר רחבה מכל היהודים של הדור הזה. איך מכל הרע המסובך והענק הזה מגיעה התכלית להיטיב בלי גבול? ואיזה קידוש ה' יוצא מכל הרוע שבכל הדורות וכל האומות? אז הנה ידיעה גדולה שהרמח"ל מעמיד אותה כפסגת כל הידיעה ותכלית הקבלה (סליחה ששכחתי אם זה באדיר במרום או במקום אחר, תעזרו לי......
על ידי שלו'
23 מאי 2020, 23:10
פורום: בית המדרש
נושא: איך יקומו אחינו התועים לתחית המתים?
תגובות: 18
צפיות: 216

איך יקומו אחינו התועים לתחית המתים?

ידועים דברי הגמ' בסוף כתובות [ קי"א ב '] מחפשת פתרון לעמי הארץ כיצד יקומו לתחית המתים אם אין להם אור תורה שיחיה אותם, ומסיקה באפשרויות של משיא בתו לת"ח ועושה פרקמטיא לת"ח ומהנה ת"ח מנכסיו, שע"י אלו הוא דבוק בת"ח ויזכו לחיות ע"ש היטב וברש"י. ויש לעיין בשאלה כואבת, מה עם כל אחינו התועים שאין בידם פתרו...
על ידי שלו'
22 מאי 2020, 13:52
פורום: בית המדרש
נושא: מדוע ירמיהו לא אמר נורא?
תגובות: 8
צפיות: 97

Re: מדוע ירמיהו לא אמר נורא?

ומענין לענין מוקשה לי מזה, מתי אנכה"ג חזרו ותקנו הנורא, אם משום שנבנה ביהמ"ק בימיהם - שפיר אמרו נורא וא"צ להסבר אחר. אולי עד שנבנה הבית? והלא עסקו בבנינו כשבא עזרא ומינה ק"כ אנכה"ג שאלה יפה. והנה הפס' שהובא ביומא שם להראות שאנכה"ג חזרו לומר נורא הוא מנחמיה ט', ובפשוטו מדובר אחר שכבר נבנה המקדש, ע"ש...
על ידי שלו'
22 מאי 2020, 13:02
פורום: בית המדרש
נושא: מדוע ירמיהו לא אמר נורא?
תגובות: 8
צפיות: 97

מדוע ירמיהו לא אמר נורא?

ידועים דברי הגמ' יומא ס"ט ב' שירמיהו לא אמר נורא משום שנכרים מקרקרים בהיכלו איה נוראותיו, [ומתוך שהקב"ה אמיתי - לא כיזב בו, ע"ש], עד שבאו אנשי כנסת הגדולה והחזירו עטרה ליושנה שהן הן נוראותיו, אלמלא מוראו היאך אומה אחת יכולה להתקיים בין כל ע' אומות, ע"ש. והנה איתא בשמות רבה (פכ"ט ט'): וזהו דכתיב (יר...
על ידי שלו'
21 מאי 2020, 20:45
פורום: בית המדרש
נושא: האם הכהנים בעבודתם היו צריכים לכוין כנגד קה"ק?
תגובות: 8
צפיות: 69

Re: האם הכהנים בעבודתם היו צריכים לכוין כנגד קה"ק?

גם אני הרגשתי בענין הבמות, אך כמדו' שכ"ת סוטה מעיקר הענין של קרבנות, [ולא התכוונתי שנמדד לפי הכרת כמובן].
ודי לנו בזה, שאף שבכלליות כל המצוות נכללות בשם 'עבודה', אך הדבר שנתיחד לו שם עבודה הוא הקרבת קרבן, ועבודה עושים לפני המלך, ואיני מבין למה צריך להאריך בדברים פשוטים כאלה.
על ידי שלו'
21 מאי 2020, 19:45
פורום: בית המדרש
נושא: האם הכהנים בעבודתם היו צריכים לכוין כנגד קה"ק?
תגובות: 8
צפיות: 69

Re: האם הכהנים בעבודתם היו צריכים לכוין כנגד קה"ק?

בפשטות, תפילה היא כנגד השכינה, משא"כ קרבנות עצמם. וזה שתפילה היא כנגד קרבנות, זאת מעלה נוספת, אבל לא שהם חד עניינא לא ברור לי מדוע פשוט לך כך. למי מקריבים? ואוסיף כעת, שכמדומה דאי' שדלתות ההיכל צריכות להיות פתוחות בשעת הקרבה, אולי זה מורה על הנ"ל. ולמי מקיימים מצוות שילוח הקן, וראשית הגז או מעקה. ל...
על ידי שלו'
21 מאי 2020, 19:09
פורום: בית המדרש
נושא: האם הכהנים בעבודתם היו צריכים לכוין כנגד קה"ק?
תגובות: 8
צפיות: 69

Re: האם הכהנים בעבודתם היו צריכים לכוין כנגד קה"ק?

HaimL כתב:
21 מאי 2020, 19:05
בפשטות, תפילה היא כנגד השכינה, משא"כ קרבנות עצמם.
וזה שתפילה היא כנגד קרבנות, זאת מעלה נוספת, אבל לא שהם חד עניינא
לא ברור לי מדוע פשוט לך כך.
למי מקריבים?

ואוסיף כעת, שכמדומה דאי' שדלתות ההיכל צריכות להיות פתוחות בשעת הקרבה, אולי זה מורה על הנ"ל.
 
על ידי שלו'
21 מאי 2020, 17:49
פורום: בית המדרש
נושא: האם הכהנים בעבודתם היו צריכים לכוין כנגד קה"ק?
תגובות: 8
צפיות: 69

האם הכהנים בעבודתם היו צריכים לכוין כנגד קה"ק?

בברכות ל' א' מבואר שהמתפלל צריך שיכוין לבו כנגד בית קדש הקדשים, ומבואר שם עוד: היה עומד בבית קדש הקדשים יכוין את לבו כנגד בית הכפורת. והנה התפילה היא כנגד קרבנות, ויל"ע אם כשם שבתפילה חזינן דהמקום בו היא עולה היי' בבית קדש הקדשים בבית הכפורת, הכי נמי הקרבנות, דאף דהקרבתן מחוץ לקה"ק, אפשר דכוונת הלב...
על ידי שלו'
21 מאי 2020, 15:43
פורום: בית המדרש
נושא: כולנו נתבע ללמוד כמו הלל??
תגובות: 16
צפיות: 106

Re: כולנו נתבע ללמוד כמו הלל??

ואיך נבין גבי ר"א בן חרסום, הרי העשיר הזה טוען טרוד בנכסי הייתי, ומשמע שיש איזושהיא אמת בטענה הזו דומיא דטענת עניות של העני. ומה משיבים לו - מר"א בן חרסום שלא התיחס כלל לכל נכסיו כמבואר שם בגמ'.
מה תשובה היא זו? מה באמת עשיר אמור לעשות, להתעסק בעושר שהשם נתן לו או לעזוב הכל וללכת ללמוד?
על ידי שלו'
21 מאי 2020, 15:41
פורום: בית המדרש
נושא: כולנו נתבע ללמוד כמו הלל??
תגובות: 16
צפיות: 106

Re: כולנו נתבע ללמוד כמו הלל??

תודה למשיבים. אך עדיין לא בהיר לי. אם רוצים להראות לאותו עני שגם הוא יכל ללמוד, ואין עניותו אלא תירוץ וכד', האם חסרים עניים במשך הדורות שלמדו תורה למרות עניותם והם קרובים יותר בדרגתם לאותו עני, האם זה לא מתאים יותר מאשר 'לקפוץ' לדרגת הלל, שכמה שהיה עני, היה בעל אהבת תורה מופלגת למעלה מהשגתנו ושאר מע...
על ידי שלו'
21 מאי 2020, 13:17
פורום: בית המדרש
נושא: כולנו נתבע ללמוד כמו הלל??
תגובות: 16
צפיות: 106

כולנו נתבע ללמוד כמו הלל??

יל"ע בגמ' יומא ל"ה ב' שהלל מחייב העניים ור"א בן חרסום מחייב העשירים, ע"ש.
האם באמת יתבעו מכל עני ומכל עשיר [ובעצם מכולם...] ללמוד כמו הלל או ר"א בן חרסום? [אם כן, אנה אנו באים...].
על ידי שלו'
21 מאי 2020, 13:16
פורום: דיני ממונות
נושא: סיפורי ועדות הצדקה
תגובות: 60
צפיות: 848

Re: סיפורי ועדות הצדקה

שמעתי מאחד מרבותי שליט"א שדרש ברבים נגד כל הך ענינא, והלך מישהו וסיפר לגרח"ק שליט"א, והגיב: סוף סוף יש מישהו שמבין. 
על ידי שלו'
20 מאי 2020, 02:15
פורום: סידור התפילה
נושא: איך מותר לרוב העולם להתפלל בימות החול עם חליפה של יום חול?
תגובות: 4
צפיות: 86

Re: איך מותר לרוב העולם להתפלל בימות החול עם חליפה של יום חול?

איו דין שיהא לבוש כעומד לפני מלך, בענין הלבוש ישנו דין בסיסי שבנוסף על כסוי הערוה צריך גם לכסות את פלג הגוף העליון (מה שלא צריך בקריאת שמע) הדין של עומד לפני המלך, הוא שהאדם יראה את עצמו כעומד לפני מלך, הדבר צריך להתבטאות בעיקר בהרגשה, וזאת האמת שהנפש עומדת לפני מלכו של עולם וכל הענין הוא רוחני, צר...
על ידי שלו'
18 מאי 2020, 15:21
פורום: בית המדרש
נושא: נביא חוזה צופה
תגובות: 4
צפיות: 80

Re: נביא חוזה צופה

קצר ולעניין כתב:
18 מאי 2020, 15:09
שלו' כתב:
17 מאי 2020, 23:20
האם ידוע החילוק בין ג' התוארים נביא חוזה צופה [רואה - בשמואל, ואיני יודע אם מצאנו עוד תואר זה בקשר לנבואה]? 

היכן ממוקמת רוח הקודש בסולם הנבואה אם בכלל?
עיין דרך השם ח"ג פ"ג.
 
על ידי שלו'
18 מאי 2020, 15:13
פורום: בית המדרש
נושא: בקשת מקור - האם ע"י התעוררות רחמי השי"ת מתעוררת גם מידת חסדו?
תגובות: 1
צפיות: 53

בקשת מקור - האם ע"י התעוררות רחמי השי"ת מתעוררת גם מידת חסדו?

בעבר כתבתי את הדברים דלקמן, אך כעת עיינתי בהם שוב, ואיני יודע אם אפשר לומר כך בלי מקור, שהרי מידת חסדו ומידת רחמיו הן ב' הנהגות, ומנלן שזו מביאה לזו, אולי כשמתעוררת מידת רחמיו, יש רק רחמים? אשמח אם ידוע מקור וביסוס למה שכתבתי או שטעון גניזה...   הטוב כי לא כלו רחמיך והמרחם כי לא תמו חסדיך הנה מבואר ...
על ידי שלו'
17 מאי 2020, 23:20
פורום: בית המדרש
נושא: נביא חוזה צופה
תגובות: 4
צפיות: 80

נביא חוזה צופה

האם ידוע החילוק בין ג' התוארים נביא חוזה צופה [רואה - בשמואל, ואיני יודע אם מצאנו עוד תואר זה בקשר לנבואה]? 
על ידי שלו'
16 מאי 2020, 23:30
פורום: בית המדרש
נושא: מהו ענין אומנות הקב"ה להתיש גבורים ולחזק חלשים
תגובות: 1
צפיות: 35

מהו ענין אומנות הקב"ה להתיש גבורים ולחזק חלשים

שמואל א' פרק ב' פס' ד' ברש"י: קשת גבורים חתים וגו'. כך אומנותו של הקב"ה, מתיש את הגבורים ומחזק את החלשים, משביע את הרעבים ומרעיב את השבעים.   מה פשר דבריו הקדושים? מה מונח בתואר 'אומנותו', שמשמעה כאילו זהו עיסוקו התמידי והמיוחד לו? [ונזכרתי בגמ' שבת קנ"א ב' שגלגל חוזר הוא בעולם בענין העניות, ע"ש, א...
על ידי שלו'
13 מאי 2020, 19:56
פורום: בית המדרש
נושא: "הן הן גבורותיו" - מידת "גבורה" בזמן הגלות
תגובות: 10
צפיות: 140

Re: "הן הן גבורותיו" - מידת "גבורה" בזמן הגלות

תשו"ח לכל העונים. השתיקה נוכח מעשי העוול והרשעות בעולם איננה מתייחסת למידת "הוד"? ע' באפיקי מים לגר"מ שפירא זצ"ל על ספירת העמר במהדורה היותר חדשה שיש שם בסוף שיעורי ליל שישי, ושם יש שיעור על פסח שני [למה נגרע], ומבאר ענין הנהגת ההוד, שהוא "להודות" לרשעים במה שהם תופסים את העוה"ז כתכלית וטוב, ולכן ה...
על ידי שלו'
13 מאי 2020, 00:09
פורום: בית המדרש
נושא: אהבה רבה ואהבת עולם
תגובות: 12
צפיות: 129

Re: אהבה רבה ואהבת עולם

ייש"כ לכל הכותבים. יתכן שכאשר אוחזים באהבה רבה הבאה על גודל האהבה והארת הפנים [כמו שהביאו מהמהר"ל נתיב העבודה פ"ז], אז מתאים לבקש על כל פרטי וחלקי התורה, אך בזמן החשך והגלות – מלכה ושריה בגויים אין תורה, ורק כשיבנה ביהמ"ק – ותן חלקנו בתורתך, ולכן באהבת עולם לא מפרטים. מאידך גיסא, דוקא מתוך החשך מתחז...
על ידי שלו'
12 מאי 2020, 23:08
פורום: בית המדרש
נושא: אהבה רבה ואהבת עולם
תגובות: 12
צפיות: 129

Re: אהבה רבה ואהבת עולם

יישר כוחך. בעקבות דבריך אהרהר, שאולי לפ"ז יתפרש גם ניסוח הבקשה בלשון "נשיח", שהוא מורה על דרגה נמוכה יותר, וכמו שיחת חולין של ת"ח כו' בריש פ"ב דסוכה, והמכוון הוא, שמבקשים שדברי התורה שלמדנו במשך היום יקבעו כ"כ בליבנו עד שגם שיחתנו תהיה רק בהם. [תוכ"ד כתיבה נזכרתי שעיקר הדבר יסודו ממה ששמעתי מג"א שלי...
על ידי שלו'
12 מאי 2020, 23:03
פורום: בית המדרש
נושא: "הן הן גבורותיו" - מידת "גבורה" בזמן הגלות
תגובות: 10
צפיות: 140

Re: "הן הן גבורותיו" - מידת "גבורה" בזמן הגלות

מהר"ל בגבורות פע"א: הברכה שיורדת לעולם באה במדת הדין לעולם, ודבר זה ידוע בכ"מ שכל דבר שהוא בא מעולם העליון לתחתונים בא במדת הדין, והוא נרמז בברכת אתה גבור כו', כי אף שהוא מפרנס אותם בחסד, מ"מ כאשר נתגלה בעולם באה הפרנסה בדין, לכך נקבע בברכת אתה גבור. וידוע הוא שכל התגלות לפועל הוא בדין, וזה מפני שכל...
על ידי שלו'
12 מאי 2020, 23:03
פורום: בית המדרש
נושא: "הן הן גבורותיו" - מידת "גבורה" בזמן הגלות
תגובות: 10
צפיות: 140

Re: "הן הן גבורותיו" - מידת "גבורה" בזמן הגלות

כתב בספר מנוחה וקדושה [בשער התפלה שני סי' ט']:   וצריך להקדים פרוש של שם העצם ממילת "גבורה". במשנה [אבות ד' א'] מפרש, איזהו גבור? הכובש את יצרו. ובזה אתי שפיר לשבח את ה' בלשון גבורה, כי לפי המורגל לקרוא גבורה דבר הנעשה בכח גדול, אם כן מבזה לה' בכנוי גבורה, הלא ברוח פיו ברא העולם וכל צבאם. [1] ואולם...
על ידי שלו'
12 מאי 2020, 22:53
פורום: בית המדרש
נושא: אהבה רבה ואהבת עולם
תגובות: 12
צפיות: 129

אהבה רבה ואהבת עולם

ברכת אהבה רבה וברכת אהבת עולם סובבות על התורה והמצוות, ומ"מ שינויים רבים ביניהן. נתעוררתי לעמוד על ב' שינויים: א' באהבה רבה מתיחסים בבקשתנו ל כל דברי תלמוד תורתך. ב' באהבת עולם נזכרת השמחה, ונשמח בדברי תורתך כו'. [והנה כבר מובא שאהבה רבה כנגד זמן האור, ואהבת עולם בזמן החשך והגלות, ויל"ע אם יועיל לה...

עבור לחיפוש מתקדם