החיפוש הניב 681 תוצאות

על ידי למה זה תשאל לשמי
אתמול, 13:54
פורום: דעת דורות
נושא: מה זה אמור להיות!? (עליה להר הבית)
תגובות: 58
צפיות: 691

Re: מה זה אמור להיות!? (עליה להר הבית)

אציין את המסופר על הבת עין זיע"א שבעלותו לארה"ק שאלוהו עם הוא רוצה לעלות להר הבית, והוא שאל הרי אסור, אז ענוהו ששיטת הראב"ד שקדושה ראשונה קדשה לשעתה ולא קדשה לעת"ל, ומותר להיכנס לכל שטח ההר. והוא ענה בחכמתו "אם זה קדוש אז אסור לעלות ואם זה לא קדוש אז אין בשביל מה לעלות..." נוסיף אנחנו את אותו הדבר ...
על ידי למה זה תשאל לשמי
02 יולי 2020, 22:13
פורום: בלק
נושא: האם בלעם נענש אף שלא הוזהר?
תגובות: 19
צפיות: 107

Re: האם בלעם נענש אף שלא הוזהר?

שאר לעמו כתב:
02 יולי 2020, 21:15
שהרי גוי מצרף הקב"ה מחשבה למעשה לעונשו
יישר כח. נראה שזו התשובה היחידה שמניחה את הדעת.
על ידי למה זה תשאל לשמי
02 יולי 2020, 22:11
פורום: בית המדרש
נושא: שו"ת בני בנים - הרב הנקין
תגובות: 61
צפיות: 747

Re: שו"ת בני בנים - הרב הנקין

בלי להתייחס לגופו של אדם, אשמח להבין, גם אם הכל נכון, מדוע יש כאלו שאצלם רווח העיסוק בחלק של 'גדול מחבירו' דהיינו 'מי היו אבותינו ומהי גדולתם' ויש כאלו שתמיד יעסקו בחלק של 'יצרו גדול ממנו'? ומדוע אלה שעוסקים בחלק השני אינם בהכרח כה מושלמים בחלק זה? מה הם מנסים להשיג? על התהילים הם דיברו, האמונה, הבי...
על ידי למה זה תשאל לשמי
02 יולי 2020, 21:52
פורום: בית המדרש
נושא: פרסום הלכות בעיתון
תגובות: 51
צפיות: 250

Re: פרסום הלכות בעיתון

לשונו של האדמו"ר מגור זצ"ל בעל הפני מנחם באוצר מכתבים: "כבודו צודק בהחלט, ואמנם גם 'המודיע' ער לבעיה זו, ונמנע מלהדפיס בדרך כלל דברי תורה לעיתון מחשש בזיון ח"ו, בכל זאת לדאבוננו עדיין קורים פה ושם תקלות קלות בהיסח הדעת, ויפה העיר כבודו, ונשתדל לזרזם ביותר להשגיח ולהקפיד ביתר דיוק, וכמאחז"ל (מכות כג...
על ידי למה זה תשאל לשמי
02 יולי 2020, 21:45
פורום: בלק
נושא: בענין לא מדובשיך ולא מעוקציך
תגובות: 9
צפיות: 46

Re: בענין לא מדובשיך ולא מעוקציך

הנאהב והנעים כתב:
02 יולי 2020, 21:43
ובאמת למה, מה רע שילמד זכות על עם ישראל?

זה כמו לקבל ברכות מהיטלר. הוא רצה להשמיד את כולנו בפיו. ובמיוחד למ''ד בלעם הוא לבן.
(כדי שאראה שהגבת לדבריי תוכל לצטט אותי ע''י לחיצה על המרכאות שבצד שמאל של כל הודעה).
על ידי למה זה תשאל לשמי
02 יולי 2020, 21:36
פורום: בלק
נושא: בענין לא מדובשיך ולא מעוקציך
תגובות: 9
צפיות: 46

Re: בענין לא מדובשיך ולא מעוקציך

 מה שייך להמשיל את הצעתו של בלעם לברך ל'לאמדובשיך ולא מעוקציך' שהרי הטעם שאומרים 'לא מדובשיך ולא מעוקציך' הוא כיון שעם הריוח של הדבש יבוא ההפסד מהעוקץ, אך כשבלעם מציע לברך את עם ישראל איזה הפסד יכול לבא מכך, הרי הקב"ה שולט בפיו של בלעם ואין ביכולתו לקלל? לכאורה לא מדובשך ולא מעוקצך הכוונה גם 'מוותר...
על ידי למה זה תשאל לשמי
02 יולי 2020, 20:57
פורום: דעת דורות
נושא: מה זה אמור להיות!? (עליה להר הבית)
תגובות: 58
צפיות: 691

Re: מה זה אמור להיות!? (עליה להר הבית)

אגב ההגדרה 'שף מדוכתיה' משעשעת ואולי היה שוה כל האשכול עבורה. יש בזה מחלוקת שו''ע ורמ''א (יו''ד סי' נה ס''ב), וא''כ הנ''ל בצרות רק לפי הרמ''א. ההגדרה שף מדוכתיה היא זז ממקומו (המח' בבוקא דאטמא הוא על שיעור התזוזה) הביטוי לא שלי והוא לקוח מב"מ פד כמובן (אלא ששם שפה דעתו ממנו - והוא הידור כבוד כלפי ר...
על ידי למה זה תשאל לשמי
02 יולי 2020, 20:27
פורום: בלק
נושא: האם בלעם נענש אף שלא הוזהר?
תגובות: 19
צפיות: 107

Re: האם בלעם נענש אף שלא הוזהר?

נאמר לו 'לא תאר את העם כי ברוך הוא'. ואעפ"כ רצה לקללם. ע"כ נענש. הרי העונש לא היה שמת, העונש היה שלא יקבל נבואה. נביא יודע מה רצון ה', וע"כ נענש. ולהאמת א"צ אזהרה אלא במיתה בידי אדם. והעובר על נבואת עצמו או מתנבא מה שלא נאמר לו או מתנבא מה שנאמר לאחר, חייב מיתה בידי שמים 'אנכי אדרוש מעמו'. אף שלא ק...
על ידי למה זה תשאל לשמי
02 יולי 2020, 20:25
פורום: דעת דורות
נושא: מה זה אמור להיות!? (עליה להר הבית)
תגובות: 58
צפיות: 691

Re: מה זה אמור להיות!?

חזק וברוך כתב:
02 יולי 2020, 17:27

הכל לפי המבייש והמתבייש.

רבי חזק וברוך, @חזק וברוך!

אגב ההגדרה 'שף מדוכתיה' משעשעת ואולי היה שוה כל האשכול עבורה. יש בזה מחלוקת שו''ע ורמ''א (יו''ד סי' נה ס''ב), וא''כ הנ''ל בצרות רק לפי הרמ''א. 
על ידי למה זה תשאל לשמי
02 יולי 2020, 20:19
פורום: ספרים
נושא: חיבור ספרים - 'איני כדאי והגון לכך' או 'למען יעמדו ימים רבים'?.
תגובות: 17
צפיות: 161

Re: חיבור ספרים - 'איני כדאי והגון לכך' או 'למען יעמדו ימים רבים'?.

אברהם לוי כתב:
02 יולי 2020, 17:20
אם היות זה פשוטו של מקרא וכו'

חזק וברוך על הדברים ועל לשון החכמים הנמלצה שניחן בה מעכ''ת.
על ידי למה זה תשאל לשמי
02 יולי 2020, 15:03
פורום: דעת דורות
נושא: מה זה אמור להיות!? (עליה להר הבית)
תגובות: 58
צפיות: 691

Re: מה זה אמור להיות!?

לגבי מפה וכדו' אין תח"י כעת מה גם שזה תלוי במח' רבות ומה שלא אכתוב יתסיס פה את מחצית מיושבי הפורום ולכן כיון שכ"ז כעת הוא לא למעשה משום האיסור החמור לעלות לכל תחומי ההר בזה"ז לטמאי מתים (באמת נסתפקתי פעם אם לאדם שברור לו שלא נטמא מעולם כגון הללו דפרה פ"ב אם מותר לו לעלות בזה"ז להר הבית או שהגזירה ה...
על ידי למה זה תשאל לשמי
02 יולי 2020, 14:39
פורום: בית המדרש
נושא: פרסום הלכות בעיתון
תגובות: 51
צפיות: 250

Re: פרסום הלכות בעיתון

מצטער, אבל הדבר נסתר מגמ' וכו' ובתור לימוד זכות וכו' הם עוברים איסור. חד וחלק. ה' יצילנו. הלוואי והיה אפשר למחות. מילא למנויים, אך עיתונים ובהם אינספור פסוקים וכו' מתגוללים בראש כל חוצות כיון שמחולקים חינם. תשתפכנה אבני קודש וכדאי ביזיון וקצף הלב דואב על חילול ובזיון התורה. שמעתי פעם קולא שאם לא קר...
על ידי למה זה תשאל לשמי
02 יולי 2020, 14:32
פורום: דעת דורות
נושא: מה זה אמור להיות!? (עליה להר הבית)
תגובות: 58
צפיות: 691

Re: מה זה אמור להיות!?

ויש חלקים נוספים (רוב ההר) שאסורים מדרבנן לבעלי קריין ולזבים. זה אסור רק מדרבנן? לכאו' ר"ל יש חלקים נוספים (רוב ההר) שאסורים מדאו ' לבעלי קריין ולזבים (והיינו ההר המקודש מימות שלמה) וישנם עוד חלקים שאסורים רק מדרבנן לבעלי קרין ולזבים (והיינו הרחבות הורדוס שלא נתקדשו מדאו')  רבי @אברהם העברי, תודה ע...
על ידי למה זה תשאל לשמי
02 יולי 2020, 14:24
פורום: בלק
נושא: האם בלעם נענש אף שלא הוזהר?
תגובות: 19
צפיות: 107

Re: האם בלעם נענש אף שלא הוזהר?

ישר א-ל כתב:
02 יולי 2020, 14:23
התשובה היא כמו שאמרת בדיוק, הוא פשוט 'נצמד' ללשון החוק, ולא לרצון המחוקק, וד"ל

ברור שהיה אסור לו, אבל אין עונשין וכו'
על ידי למה זה תשאל לשמי
02 יולי 2020, 14:10
פורום: בלק
נושא: האם בלעם נענש אף שלא הוזהר?
תגובות: 19
צפיות: 107

האם בלעם נענש אף שלא הוזהר?

אני שואל מבורות. הוא 'נצמד ללשון החוק' להבדיל אלף אלפי אא''ה. אמרו לו ללכת אז הלך. ודאי שברשעות וכו' וכו', אבל האם הוא הוזהר שלא לילך? ואם כן מדוע נענש? ואולי י''ל שמה שנענש לא היה אלא על דבר בנות מואב, אבל קודם לכן לא נענש אלא משום שהאתון גרמה לו לכל תאונות הדרכים בדרך. אשמח אם מישהו יודע על דברי ה...
על ידי למה זה תשאל לשמי
02 יולי 2020, 13:23
פורום: דעת דורות
נושא: מה זה אמור להיות!? (עליה להר הבית)
תגובות: 58
צפיות: 691

Re: מה זה אמור להיות!?

גור אריה יהודה כתב:
02 יולי 2020, 12:54
אם מישהו היה במחאה בבעלז נא לעדכן כאן כמה משתתפים היו וכו'. יישר כח
גא''מ. תמונות נאומים רשמים וכל מה שיכול לרענן בימים חמים אלו.
 
על ידי למה זה תשאל לשמי
02 יולי 2020, 01:24
פורום: מכות
נושא: מהו ביניתא דבי כרבא
תגובות: 9
צפיות: 88

Re: מהו ביניתא דבי כרבא

יש בכיצד הרגל דאכל ביניתא ומיירי בדג.
על ידי למה זה תשאל לשמי
02 יולי 2020, 01:06
פורום: ספרים
נושא: ספר ללמוד עם ילד בן שנתיים
תגובות: 36
צפיות: 358

Re: ספר ללמוד עם ילד בן שנתיים

אלינק'ה קרמר סליחה על הבורות, אך מיהו הנ''ל? הגאון החסיד כמוהר"ר אליהו מוילנא זצ"ל (או בקיצור - הגאון מוילנא... לפי הסיפורים, בילדותו קראו לו בחיבה אלינק'ה (וכידוע - שם משפחתו היה קרמר), וכמו"כ יש סיפורים (דווקא מוסמכים) שבערך בגיל 3 ידע את כל חמישה חומשי תורה על בוריין, מה שמן הסתם אומר שהיה בדרגה...
על ידי למה זה תשאל לשמי
02 יולי 2020, 00:07
פורום: ספרים
נושא: חיבור ספרים - 'איני כדאי והגון לכך' או 'למען יעמדו ימים רבים'?.
תגובות: 17
צפיות: 161

Re: חיבור ספרים - 'איני כדאי והגון לכך' או 'למען יעמדו ימים רבים'?.

הדרך סלולה כתב:
01 יולי 2020, 23:17
הקדמה לבית הבחירה למאירי
חבורי הספרים הוא תכלית אחרון לכל שלם לא יאות רק למיוחדים בדורם בחכמה ובמנין ומהדרים בהדר שיבה ותפארת הזקונים
לענ''ד מיירי בכותב לאחרים ולא בכותב לעצמו.
 
על ידי למה זה תשאל לשמי
01 יולי 2020, 23:01
פורום: ספרים
נושא: חיבור ספרים - 'איני כדאי והגון לכך' או 'למען יעמדו ימים רבים'?.
תגובות: 17
צפיות: 161

Re: חיבור ספרים - 'איני כדאי והגון לכך' או 'למען יעמדו ימים רבים'?.

האמת היא שברור שהדבר באמת תלוי בהרבה גורמים, יש כאלה שאחרי שהוציאו ספר, וראו שעולם התורה נשאר כשהיה- מתרפים ונשברים, ויש כאלה שסתם קשה להם לעסוק בנושא חדש. הכל לפי האדם מה שהוא, ושיהיה בהצלחה. אולי תשתף בפורום חלקים מהספר, או שתעלה אותו לאוצר החכמה שזהו הכלי המרכזי היום לחיפוש ידיעות. אולי אעלה את ...
על ידי למה זה תשאל לשמי
01 יולי 2020, 22:54
פורום: ספרים
נושא: ספר ללמוד עם ילד בן שנתיים
תגובות: 36
צפיות: 358

Re: ספר ללמוד עם ילד בן שנתיים

ב.א. כתב:
01 יולי 2020, 22:29
אלינק'ה קרמר
סליחה על הבורות, אך מיהו הנ''ל?
על ידי למה זה תשאל לשמי
01 יולי 2020, 22:53
פורום: בלק
נושא: בלק - איך קללה יכולה להתקיים אם המתקלל אינו ראוי לה?
תגובות: 4
צפיות: 46

Re: בלק - איך קללה יכולה להתקיים אם המתקלל אינו ראוי לה?

קללה שאינו חל הקללה חוזר על ראש המקלל ומה שכתב האוה"ח הק' שאם אינו חייב ביאת הרע, הקללה תשוב על ראש המקלל, לכאורה כוונתו למה שאמרו בגמ' (סנהדרין דף מ"ט ע"א): היינו דאמרי אינשי תהא לוטא ולא תהא לאטה. ופירש רש"י: 'נוח לך להיות מן המקוללים ולא מן המקללים, לפי שסוף קללת חנם לשוב אל המקלל'. וכעי"ז ביאר ...
על ידי למה זה תשאל לשמי
01 יולי 2020, 22:13
פורום: בית המדרש
נושא: מדוע קוראים ל"ריבה" כך.
תגובות: 3
צפיות: 54

Re: מדוע קוראים ל"ריבה" כך.

אולי כבר ידוע שמה שאומרים שהמקור הוא דברי הגמ' 'מאי ריבה ריבה מיני מתיקה', וטעה 'מייסד השפה' בהבנת הגמ' וקרא לריבה כשמה, ליתא, לפי שגמ' כזו אף משל לא הייתה.
על ידי למה זה תשאל לשמי
01 יולי 2020, 22:11
פורום: בלק
נושא: בלק - איך קללה יכולה להתקיים אם המתקלל אינו ראוי לה?
תגובות: 4
צפיות: 46

Re: בלק - איך קללה יכולה להתקיים אם המתקלל אינו ראוי לה?

תודה על העלאת הדברים אציין שמלבד בפרשתיינו שמצינו את קללת בלעם מצינו איסור בתורה לא תקלל חרש ועל קללת אביו ואמו חייב מיתה וצריך להבין ענין האיסור בקללה וכפי שזכור לי מלשונו של הרמב"ם יסוד הנקודה בקללה הוא הבזיון שמבזה את חברו או אביו ואמו. ולא הנזק שעושה לו בקללתו דוגמת הכאה. אבל יתכן שיש חולקים על...
על ידי למה זה תשאל לשמי
01 יולי 2020, 22:05
פורום: בית המדרש
נושא: עדי קידושין עם מסכה
תגובות: 17
צפיות: 458

Re: עדי קידושין עם מסכה

chaim כתב:
01 יולי 2020, 22:02
מי שהוא יודע מה פרסם הגרי"מ שטרן היום בעיתון המודיע בנושא הזה?
ברוך הבא.
כן. חבל שכבר זרקתי אותו....

כתב שראוי להוריד את המסכה, אבל אאל''ט הקו הכללי היה שזה לא מעכב.
על ידי למה זה תשאל לשמי
01 יולי 2020, 21:48
פורום: ספרים
נושא: חיבור ספרים - 'איני כדאי והגון לכך' או 'למען יעמדו ימים רבים'?.
תגובות: 17
צפיות: 161

Re: חיבור ספרים - 'איני כדאי והגון לכך' או 'למען יעמדו ימים רבים'?.

מה שעורר אותי לענין היה זה שמו''ח שליט''א שקדן עצום ובקי בכל חלקי התורה, כתב כל העת מעין שרבוטים כמעט בכל סוגיא שהיא וספרייתו מליאה קלסרים גדושים להתפקע, וכן אין ספר כמעט בספרייתו שגדולה שאינו מלא בהערות מאירות עינים מזן אל זן. דא עקא הערותיו אינן מובנות אלא רק למי שמבין את סגנון כתיבתו - הוא עצמו....
על ידי למה זה תשאל לשמי
01 יולי 2020, 21:29
פורום: סידור התפילה
נושא: פירוש מילות התפילה באמצע התפילה
תגובות: 20
צפיות: 143

Re: פירוש מילות התפילה באמצע התפילה

שמעתי שהמקובל הגה''צ רבי יעקב עדס מהכותל נוהג לעשות כן בברכת 'אהבה רבה'. יש מישהו כאן ששמע זאת?
על ידי למה זה תשאל לשמי
01 יולי 2020, 21:28
פורום: הלכה ומנהג
נושא: מה מברכים על פצפוצי אורז ?
תגובות: 7
צפיות: 74

Re: מה מברכים על פצפוצי אורז ?

קשה לסמוך על שמועות בעל פה, וכידוע הסיפור מהגרי''ש על השניצל שהורה לאחד מזונות ולאחד שהכל מפני ההבדל בתיאורים, או הסיפור על ליפוף חוט ברזל בשבת שאחד סימן באצבעו סיבוב אחד והתיר, והשני סימן כמה סיבובים ואסר.
על ידי למה זה תשאל לשמי
01 יולי 2020, 21:25
פורום: בית המדרש
נושא: שו"ת בני בנים - הרב הנקין
תגובות: 61
צפיות: 747

Re: שו"ת בני בנים - הרב הנקיין

עד שיהיה לו לזרה ויגמל א"א להיגמל מכפייתיות. זה תרתי דסתרי למי שמבין את פירוש המילה. גם הפיתרון צ''ע רב בלשון המעטה. צריך לפתור את המקור לבעיה ולא את הבעיה עצמה. כמה שהבנתי מאשכולות אחרים ומאנשים שנתקלו בכך שזה או בעיה של נערווים (לא דווקא דתיים) או של תסכול או של בעיה בדימוי האישי, בדומה למשל להפר...

עבור לחיפוש מתקדם