החיפוש הניב 66 תוצאות

על ידי מבקש ה'
17 מאי 2016, 19:42
פורום: הלכה ומנהג
נושא: עובר כנגד המתפלל
תגובות: 16
צפיות: 3540

Re: עובר כנגד המתפלל

אם כך, בשו"ע כתוב שאין לעבור נגד המתפלל!
על ידי מבקש ה'
17 מאי 2016, 19:24
פורום: הלכה ומנהג
נושא: עובר כנגד המתפלל
תגובות: 16
צפיות: 3540

Re: עובר כנגד המתפלל

ר' תמים, כדי לקיים את מצוות ה' יש ללמדם, ובוודאי שעיקר הדינים השכיחים כל יום - על כל אחד לידע על בוריים, אמנם בזה אתה צודק וכנראה לזה התכוונת, שאין צריך להיכנס לנערווין בכל דבר, רק לעשות המצוות עם גישמאק וחשק.
על ידי מבקש ה'
17 מאי 2016, 16:38
פורום: הלכה ומנהג
נושא: נופש קסום בפראג
תגובות: 14
צפיות: 3482

Re: נופש קסום בפראג

תיקנתי ל'רבי אריך', ועתה ראה ה' בניך המופלאים שאינם חפצים להתעטר בעטרה לא להם, אשריכם ישראל!!!
על ידי מבקש ה'
17 מאי 2016, 16:12
פורום: הלכה ומנהג
נושא: נופש קסום בפראג
תגובות: 14
צפיות: 3482

Re: נופש קסום בפראג

אולי לצורך נופש, אינו 'טיול בעלמא' ו'טיול בעלמא' אולי הכונה לבילויים בכונה לעשות 'כיף' וזה שזה בחו"ל זה רק בשביל הרגשה מדומיינת שטיול בחו"ל 'הרבה יותר שווה' (הרי שייט ומסלולי הליכה יש גם בארץ), אך נופש במטרה להחליף אוירה ונופים, אולןי אינם בגדר טיול בעלמא, וכפי שכבר כתבתי שהאדם המאמין מגיע ממילא לרא...
על ידי מבקש ה'
17 מאי 2016, 14:56
פורום: הלכה ומנהג
נושא: נופש קסום בפראג
תגובות: 14
צפיות: 3482

Re: נופש קסום בפראג

הרי אחד הדברים שגורמים לגוף לנפוש זה ההתבוננות בנופים שהוא אינו מכיר, במפלי מים, בפלאי בראשית שהוא לא רגיל אליהם, לכן יהודי המאמין שהכל מעתו יתברך, הרי שמיד בהתבננו בדברים אלו, עולים מעצמם המילים 'מה רבו מעשיך ה''. נקודה למחשבה.
על ידי מבקש ה'
17 מאי 2016, 14:43
פורום: הלכה ומנהג
נושא: נופש קסום בפראג
תגובות: 14
צפיות: 3482

Re: נופש קסום בפראג

הועתק מ http://www.zomet.org.il/?CategoryID=261&ArticleID=278#_Toc175461375 ד. יציאה לטיול 1. מתי טיול נחשב לצורך? מפוסקי דורנו עסק בנושא היציאה לחו"ל הרב י"י וייס בשו"ת מנחת-יצחק ח"ג (כו,ז), שבהיותו בחו"ל כתב: "ועל כן ישאל בזה את גדולי ההוראה בארץ הקודש, אשר מהם תצא הוראה זו, שהמה בודאי בררו הלכה ז...
על ידי מבקש ה'
17 מאי 2016, 14:15
פורום: הלכה ומנהג
נושא: נופש קסום בפראג
תגובות: 14
צפיות: 3482

Re: נופש קסום בפראג

כנראה שלמקילים יש להם על מי לסמוך, כי יראים ושלמים נוסעים לחו"ל ואי אפשר לומר שהם עוברים בשאט נפש על הלכה, ופוק חזי שישנם גם אדמורי"ם שנוסעים לשווייץ וכד'.
על ידי מבקש ה'
16 מאי 2016, 20:03
פורום: תנ"ך ופרשת שבוע
נושא: נבילה וטריפה לא יאכלו הכהנים
תגובות: 2
צפיות: 1384

Re: נבילה וטריפה לא יאכלו הכהנים

יישר כחך! ורואה אני שזה גם מדויק ברש"י - נבלה וטרפה לא יאכל לטמאה בה - לענין הטומאה הזהיר כאן שאם אכל נבלת עוף טהור שאין לה טומאת מגע ומשא אלא טומאת אכילה בבית הבליעה - אסור לאכול בקדשים..

דהיינו שהתורה הזהירה כאן דווקא על טומאה שבא ע"י אכילה, שסתם נבילות אינם מטמאים באכילה.
על ידי מבקש ה'
16 מאי 2016, 13:39
פורום: דעת דורות
נושא: בארה של מרים, - עזרה לצורך עבודה תורני
תגובות: 7
צפיות: 2340

Re: בארה של מרים, - עזרה לצורך עבודה תורני

סליחה הכוונה בטח לשם: ספר נצח ישראל - פרק נד אמנם על ידי מרים היה הבאר. כי היה בישראל שהיו משתוקקים אל העלה, והשתוקקות הזה הוא השתוקקות התחתונים אל העליונים, כמו השתוקקות הנקיבה אל הזכר. לכך נתן להם הבאר, כי הבאר נובע ועולה מלמטה למעלה, וכדכתיב (במדבר כא, ז) "עלי באר ענו לה". כי הבאר הוא התעלות התחת...
על ידי מבקש ה'
16 מאי 2016, 13:35
פורום: דעת דורות
נושא: בארה של מרים, - עזרה לצורך עבודה תורני
תגובות: 7
צפיות: 2340

Re: בארה של מרים, - עזרה לצורך עבודה תורני

האם כוונת כבוד ר' יעקב לשם: ספר גור אריה על שמות - פרק ב פסוק טו [כה] מיעקב למד כו'. דאם לא כן למה ישב על הבאר. ואם תאמר ויעקב גופיה למה נזדווג לו זיווגו על הבאר דוקא (בראשית כט, ב), אם היה דרך מקרה, אם כן אין ללמוד מיעקב, דהיה דרך מקרה, אבל דעת רז"ל (שמו"ר א, לב) כי ראוי להיות מזדווג לו על הבאר, כי...
על ידי מבקש ה'
16 מאי 2016, 10:48
פורום: תנ"ך ופרשת שבוע
נושא: נבילה וטריפה לא יאכלו הכהנים
תגובות: 2
צפיות: 1384

נבילה וטריפה לא יאכלו הכהנים

בהפטרה: נבילה וטריפה לא יאכלו הכהנים. והנה זה אחד מהדברים שספר יחזקאל סותר לדברי תורה ועלה חזקיה בן גוריון לעליה כדי לתרץ הסתירות. והנה לכאורה בפרשתינו כתיב נבילה וטריפה לא יאכל לטמאה בה, וקאי על הכהנים, ואין מקשים הלא גם ישראל אסור, ורש"י מפרש בפשטות שמיירי לענין הטומאה, שאם נטמא באכילה הרי שאסור ב...
על ידי מבקש ה'
15 מאי 2016, 16:13
פורום: דעת דורות
נושא: וכשמתו בניו של...
תגובות: 13
צפיות: 3251

Re: וכשמתו בניו של...

איני יודע תשובה על שאלתך ר' אריך - שכמו תמיד העלתה נקודה מענינית, אך מה שידוע שעד לפני 80 שנה בערך היו נפטרים הרבה ילדים ממחלות (עדיין לא היו חיסונים) וכד', וגם הרבה נשים נפטרו צעירות (כמו שרואים שהרבה אדמורי"ם היו להם זיווג שני ושלישי).
אך וודאי שיסורים של צדיקים, של אהבה הם.
על ידי מבקש ה'
15 מאי 2016, 15:17
פורום: הלכה ומנהג
נושא: לברך את עמו ישראל באהבה
תגובות: 26
צפיות: 5034

Re: לברך את עמו ישראל באהבה

שמך נאה לך ואתה נאה לשמך, ר' כבוד שמים שליט"א, דבריך כמו תמיד עם טעם ומרבים כבוד שמים בעולם, והנה אמנם בארת את דברי כמו הבוחן 'המבאר' את תשובת התלמיד העונה רק תשובה חלקית ו'בערך', מכל מקום ביאורך היא כמו תמיד כקילורין לעיניים וכדבש לחניכיים, ועל כך - תודה רבה!
על ידי מבקש ה'
15 מאי 2016, 09:15
פורום: הלכה ומנהג
נושא: עובר כנגד המתפלל
תגובות: 16
צפיות: 3540

Re: עובר כנגד המתפלל

הלכה זו צריכה חיזוק רב, שהרבה מזלזלים בה בעוונותינו הרבים, והשכינה בוכה ומיללת, בני היכי אתם מזלזים בי כ"כ???
ואולי יועיל אחד להעלות כאן קונטרס המאגד את כל פרטי ההלכה בענין זה.
על ידי מבקש ה'
15 מאי 2016, 08:29
פורום: בית המדרש
נושא: זוית חדשה במלחמה בפגעי הטכנולוגיה
תגובות: 23
צפיות: 4466

Re: זוית חדשה במלחמה בפגעי הטכנולוגיה

ולא לשכוח שפורומינו מתקיים רק ע"י הרשת העולמית המלא בטומאה וזוהמה, אלא מאי? מוכרח שבים הסוער והשורץ טומאה יש לנו אי קטן של קדושה.
על ידי מבקש ה'
14 מאי 2016, 23:03
פורום: הלכה ומנהג
נושא: לברך את עמו ישראל באהבה
תגובות: 26
צפיות: 5034

Re: לברך את עמו ישראל באהבה

צודק!, אם כי הנושא של 'ל' ו'על' הוא נושא אחר, ואיני מונח בסוגיא.
על ידי מבקש ה'
14 מאי 2016, 22:43
פורום: בית המדרש
נושא: זוית חדשה במלחמה בפגעי הטכנולוגיה
תגובות: 23
צפיות: 4466

Re: זוית חדשה במלחמה בפגעי הטכנולוגיה

לא לשכוח את העיקר, והיא לנהוג כבוד אחד בשני, להשתדל להכיר טובה אפילו רק על התייחסות לתגובה וכ"ש לנושא שפתחת, צא ולמד מפורומים שאינם תורניים (אם כי חרדיים) על אווירה חברית וטובה השורה שם דרך קבע, (אם כי הדבר גם מביא לעקיצות הדדיות לפעמים, שעל זה ניתן לדלג), ולמה יאמרו האורחים בפורום: איה הגעשמאק החיו...
על ידי מבקש ה'
14 מאי 2016, 22:36
פורום: בית המדרש
נושא: זוית חדשה במלחמה בפגעי הטכנולוגיה
תגובות: 23
צפיות: 4466

Re: זוית חדשה במלחמה בפגעי הטכנולוגיה

הודיתי גם לר' אל"ף אל"ף אל"ף שליט"א (עם היד החזקה) וגם לר' מלך הבשן נ"י, כי מצד אחד אפשר להבין את רגשי ר' אא"א, מצד הרחק מן הכיעור ומן הדומה לו, אם כי דעתי נוטה למלך היקר - בשן נ"י, שמכיוון שלומדי פורומינו רחוקים מדברים אלו כרחוק בשן מבני ברק, הרי שאין בעיה בכך, וגם יש כאן משום ויקח את החרב מיד המצר...
על ידי מבקש ה'
14 מאי 2016, 22:27
פורום: הלכה ומנהג
נושא: לברך את עמו ישראל באהבה
תגובות: 26
צפיות: 5034

Re: לברך את עמו ישראל באהבה

ר' אריך שליט"א אפשר לומר 'על מצוות סוכה' כמו על טלית קטן - 'על מצוות ציצית' אם כי נדמה לי שרוב המצוות מזכרירים פעולה, על נטילת לולב, להדליק נר חנוכה, על אכילת מצה, לקבוע מזוזה, לעסוק בדברי תורה וכו'.
על ידי מבקש ה'
13 מאי 2016, 09:50
פורום: הלכה ומנהג
נושא: לברך את עמו ישראל באהבה
תגובות: 26
צפיות: 5034

Re: לברך את עמו ישראל באהבה

שאלה טובה מאד שאל ר' אריך הי"ו, חיפשתי קצת וראיתי שהברכה (יברכך וכו') חלה רק אם הכהן מברכו באהבה ובלב שלם. לכן נראה לענ"ד שהקב"ה ציווה לברכו באהבה שאם לא כן אין ברכת כהנים חלה כלל וכאילו לא ברך (ואפילו נענש כנ"ל, אולי בגלל ברכה לבטלה). וזה חלק עיקרי בציווי, משא"כ ההלכות האחרות אולי אינם מעכבים בדיעב...
על ידי מבקש ה'
12 מאי 2016, 20:35
פורום: בית המדרש
נושא: תרומת כליה
תגובות: 20
צפיות: 4445

Re: תרומת כליה

אי אפשר לפרש 'דרכיה דרכי נועם' - שכל חיוב המצוות וההימנעות מעבירה זה רק כשנעים, הרבה מצוות אינם נעימות לגוף הגשמי (ברית מילה, עינוי ביו"כ, ועוד) וכן ההימנעות מעבירות לא תמיד 'נעימה' והרבה פעמים היא קשה, להיות חרד לדבר ה' זה לא תמיד קל. 'דרכיה דרכי נועם' הפירוש הוא שההולך בדרכי התורה חייו נעימים וטוב...
על ידי מבקש ה'
12 מאי 2016, 17:33
פורום: בית המדרש
נושא: זוית חדשה במלחמה בפגעי הטכנולוגיה
תגובות: 23
צפיות: 4466

Re: זוית חדשה במלחמה בפגעי הטכנולוגיה

גם מתאים מאד להתחזק בזה בימים אלו, שמתו בו תלמידי רבי עקיבא 'על שלא נהגו כבוד זה בזה'...
על ידי מבקש ה'
12 מאי 2016, 12:09
פורום: בית המדרש
נושא: זוית חדשה במלחמה בפגעי הטכנולוגיה
תגובות: 23
צפיות: 4466

Re: זוית חדשה במלחמה בפגעי הטכנולוגיה

כל הנאמר נכון מאד בעיקר לפי מה שהובא לעיל שבעבר השני (פייסבוק וכד' - איני יודע בדיוק מה זה, כמו הבחור ממאה שערים שנמאס לו מהכל והוא החליט לחזור בשאלה, הוא עוצר את המונית הראשונה שנקרתה בדרכו, ויורה לעבר הנהג 'קח אותי לפייסבוק') מפרגנים ללא הרף, ואם כן, אם הפרגונים לא יהיו גם במחזותינו הרי שיאמרו (שב...
על ידי מבקש ה'
12 מאי 2016, 10:34
פורום: בית המדרש
נושא: זוית חדשה במלחמה בפגעי הטכנולוגיה
תגובות: 23
צפיות: 4466

Re: זוית חדשה במלחמה בפגעי הטכנולוגיה

שמתי לב להרבה הודעות שמגיע לבעליהם תודה והם לא קבלו, אפילו רק מדין הכרת הטוב בסיסית על כך שהלה התייחס להודעתך, ניסה לענות על שאלתך, כ"ש אם ממש התאמץ וחיפש בשבילך דגים שמנים ברשת, הרי שמגיע לו הודעת תודה, לפחות בהודעה שאתה מנסה להפריך או להקשות על תשובתו, הקדם לה תודה על דבריו, גם אני הק' צריך תיקון ...
על ידי מבקש ה'
12 מאי 2016, 09:07
פורום: בית המדרש
נושא: זוית חדשה במלחמה בפגעי הטכנולוגיה
תגובות: 23
צפיות: 4466

Re: זוית חדשה במלחמה בפגעי הטכנולוגיה

רציתי להוסיף לאשכול זה, לפני שיישכח בתהום הנשיה, כי ניתן לצאת ידי חובת נתינת מחמאות כאן בפורום, ואם קשה מאד לכתוב הודעת מחמאה אפשר פשוט ללחוץ על הכפתור בצורת יד בצד שמאל למעלה, ואפשר לקיים בזה מצוות רבות - ואהבת לרעך כמוך, חסד, צדקה, עזוב תעזוב עמו, ודבקת בו - הדבק במידותיו מה הוא רחום וכו', ועוד וע...
על ידי מבקש ה'
12 מאי 2016, 08:53
פורום: ספירת העומר, ל"ג בעומר, חג השבועות
נושא: לכבוד ח"י בעומר
תגובות: 13
צפיות: 2803

Re: לכבוד ח"י בעומר

כתבתי מה שכתבתי לפי סברה, וכמובן שדברי בטלים מאליהם.
אך לפי מה שכתבת ש'בסתמא בודאי לא יצא' אם כן באומר 'היום ל"ג בעומר' האם אין זה סתמא?
על ידי מבקש ה'
11 מאי 2016, 22:59
פורום: דעת דורות
נושא: רבי ישעי'לע מקרסטיר - ג' אייר
תגובות: 23
צפיות: 5464

Re: רבי ישעי'לע מקרסטיר - ג' אייר

לרבי אחד התלמידים שליט"א לגבי תחומים מצינו שרגלי החפצים כרגלי הבעלים, ובספרי קבלה מצינו הרבה שחפצי האדם נגררים אחר האדם ויש בהם ניצוצות קדושה השייכים לנשמתו, ואם אינך מאמין כ"כ בסגולות הרי שאין לך מה לדאוג לעכברך, ואולי כשכתבת שראית עכברים שאינם נבהלים מהתמונה אולי התכוונת לעכבר המחשב שלך... והכל בר...
על ידי מבקש ה'
11 מאי 2016, 22:54
פורום: דעת דורות
נושא: רבי ישעי'לע מקרסטיר - ג' אייר
תגובות: 23
צפיות: 5464

Re: רבי ישעי'לע מקרסטיר - ג' אייר

האם אפשר להוסיף אפשרות הורדה לתמונה, הרי א"א להשאיר את המחשב דלוק 7\24 ופתוח באשכול רבי ישעי' - לעיני העכברים.
על ידי מבקש ה'
11 מאי 2016, 22:30
פורום: ספירת העומר, ל"ג בעומר, חג השבועות
נושא: לכבוד ח"י בעומר
תגובות: 13
צפיות: 2803

Re: לכבוד ח"י בעומר

לגבי האורח
הנה הרי יש הסוברים שכל השומע מהש"ץ ספירת העומר צריך לכיוון שאינו יוצא, כי בלאו הכי יוצא ממילא, והנה כאן שענה לו 'הן' על שאלתו, בוודאי לא התכוון בכוונה הפיכית שלא לצאת, ואם השואל אינו יכול לברך, אולי גם האורח כן?
וכמובן שהכל בדרך פלפול, ולא הלכה למעשה.
על ידי מבקש ה'
11 מאי 2016, 22:30
פורום: ספירת העומר, ל"ג בעומר, חג השבועות
נושא: לכבוד ח"י בעומר
תגובות: 13
צפיות: 2803

Re: לכבוד ח"י בעומר

צריכות כוונה ואין צריכות כוונה - זה כוונה לצאת ידי חובת המצווה בעשיה זו אבל בוודאי שעיקר עשייתו יודע הוא שהוא מצווה, כגון השומע תקיעה בראש השנה ולא התכוון לצאת יד"ח, אך בוודאי שהגעתו לבית הכנסת ועמידתו שם הוא לצורך שמיעת השופר, ואין הוה אמינא שהוא חושב שזה לשם סתם השמעת קול בעלמא. ו'בהיום ל"ג בעומר'...

עבור לחיפוש מתקדם