החיפוש הניב 255 תוצאות

על ידי שמואל דוד
25 פברואר 2020, 20:28
פורום: ברכות
נושא: ברכות נא:
תגובות: 0
צפיות: 49

ברכות נא:

ברכות נא:

רש״י ד״ה וב"ה אומרים - ׳על הכר׳ או על הכסת יניחנה אחרי כן ושם יקנח בה 
ידיו תמיד וטעמא מפרש בגמ'

במתניתין ״על הכסת״ מדוע הוסיף רש״י ״על הכר״?
על ידי שמואל דוד
21 פברואר 2020, 16:29
פורום: ברכות
נושא: ברכות מו:
תגובות: 2
צפיות: 71

Re: ברכות מו:

רש״י כתב כן קודם שכתב הגמרא במחוג
על ידי שמואל דוד
21 פברואר 2020, 05:46
פורום: ברכות
נושא: ברכות מו:
תגובות: 2
צפיות: 71

ברכות מו:

ברכות מו:  א"ל ריש גלותא לרב ששת אע"ג דרבנן קשישי אתון פרסאי בצרכי סעודה בקיאי מינייכו בזמן שהן שתי מטות גדול מסב בראש ושני לו למעלה הימנו ובזמן שהם שלש גדול מסב באמצע שני לו למעלה הימנו שלישי לו למטה הימנו אמר ליה וכי בעי אשתעויי בהדיה מתריץ תרוצי ויתיב ומשתעי בהדיה א"ל שאני פרסאי דמחוי ליה במחוג. ...
על ידי שמואל דוד
06 פברואר 2020, 07:18
פורום: ש"ס ודף היומי
נושא: שאלה כללית בדרכו של רש״י
תגובות: 12
צפיות: 119

Re: שאלה כללית בדרכו של רש״י

חשבתי שראיתי ...
על ידי שמואל דוד
05 פברואר 2020, 02:36
פורום: ש"ס ודף היומי
נושא: שאלה כללית בדרכו של רש״י
תגובות: 12
צפיות: 119

Re: שאלה כללית בדרכו של רש״י

ראיתי פעם בענין זה מהגר״י קמינצקי ז״ל
על ידי שמואל דוד
04 פברואר 2020, 17:30
פורום: ש"ס ודף היומי
נושא: שאלה כללית בדרכו של רש״י
תגובות: 12
צפיות: 119

Re: שאלה כללית בדרכו של רש״י

אבר כיונה כתב:
04 פברואר 2020, 08:37
נראה שכן, דו"ק ותשכח
(בפ"ה דברכות בדפוס וילנא לא כתוב ברש"י 'אין עומדין' אבל בדפוסי ונציה ושונצינו כן כתוב)

ישיר כח!
על ידי שמואל דוד
04 פברואר 2020, 03:44
פורום: ש"ס ודף היומי
נושא: שאלה כללית בדרכו של רש״י
תגובות: 12
צפיות: 119

שאלה כללית בדרכו של רש״י

האם דרכו של רש״י בתחילת כל פרק לכתוב השם של הפרק אף אין אינו מפרש על תיבות אלו כלום?
 
על ידי שמואל דוד
26 ינואר 2020, 03:27
פורום: ברכות
נושא: הערות והארות בגמרא ורש״י עמ״ס ברכות
תגובות: 75
צפיות: 418

Re: הערות והארות בגמרא ורש״י עמ״ס ברכות

כא:

רש״י ד״ה זב שראה קרי כו׳

כגון זב ונדה כו׳

האם כוונתו לאשה נדה שרצה ללמוד תורה או לבועל נדה?
על ידי שמואל דוד
23 ינואר 2020, 07:50
פורום: הלכה ומנהג
נושא: משנה ברורה ציין לשו״ת של האחרונים
תגובות: 20
צפיות: 268

Re: משנה ברורה ציין לשו״ת של האחרונים

אין לי.

יישר כח!
על ידי שמואל דוד
23 ינואר 2020, 04:09
פורום: הלכה ומנהג
נושא: משנה ברורה ציין לשו״ת של האחרונים
תגובות: 20
צפיות: 268

משנה ברורה ציין לשו״ת של האחרונים

משנה ברורה הלכות שבת רנג ציין למהרש״ק , בית שלמה, ושואל ומשיב. 

האם מצינו בעוד מקומות שציין לאחרונים הנ״ל?

 
על ידי שמואל דוד
22 ינואר 2020, 23:26
פורום: ברכות
נושא: הערות והארות בגמרא ורש״י עמ״ס ברכות
תגובות: 75
צפיות: 418

Re: הערות והארות בגמרא ורש״י עמ״ס ברכות

יישר כח!

ראית הקהלות יעקב בפנים?
על ידי שמואל דוד
22 ינואר 2020, 20:12
פורום: ברכות
נושא: הערות והארות בגמרא ורש״י עמ״ס ברכות
תגובות: 75
צפיות: 418

Re: הערות והארות בגמרא ורש״י עמ״ס ברכות

יפה מאוד! שו״ר כן כתב בספר קהלת יעקב.

אולם אם כן צריך לומר שגם שמואל היה גוסס.
על ידי שמואל דוד
22 ינואר 2020, 19:18
פורום: ברכות
נושא: הערות והארות בגמרא ורש״י עמ״ס ברכות
תגובות: 75
צפיות: 418

Re: הערות והארות בגמרא ורש״י עמ״ס ברכות

רש״י יח:

אלמא ידעי - מה שעושין שידעה זו שזו ׳גוססת׳ ונטויה למות

צ״ב, מנ״ל לרש״י שהיתה גוססת?
על ידי שמואל דוד
22 ינואר 2020, 17:16
פורום: ברכות
נושא: הערות והארות בגמרא ורש״י עמ״ס ברכות
תגובות: 75
צפיות: 418

Re: הערות והארות בגמרא ורש״י עמ״ס ברכות

רש״י יח. ד״ה פטור מקריאת שמע - משום דעוסק במצוה

צריך עיון מדוע לא פירש כן בתחילת הברייתא.
על ידי שמואל דוד
22 ינואר 2020, 17:16
פורום: ברכות
נושא: הערות והארות בגמרא ורש״י עמ״ס ברכות
תגובות: 75
צפיות: 418

Re: הערות והארות בגמרא ורש״י עמ״ס ברכות

כוונתך ש״על הלחם״ כולל המוציא והמזון?
על ידי שמואל דוד
22 ינואר 2020, 16:27
פורום: ברכות
נושא: הערות והארות בגמרא ורש״י עמ״ס ברכות
תגובות: 75
צפיות: 418

Re: הערות והארות בגמרא ורש״י עמ״ס ברכות

רש״י יז: ואינו מזמן - אינו צריך לברך ברכת המזון

ובדף יח. ואין מזמנים עליו - אין מצטרף עם שלשה לזימון.

מדוע שינה בפירושו ולא פירש שאין צריך שיברכו לו אחרים בברכת המזון.
על ידי שמואל דוד
22 ינואר 2020, 16:26
פורום: ברכות
נושא: הערות והארות בגמרא ורש״י עמ״ס ברכות
תגובות: 75
צפיות: 418

Re: הערות והארות בגמרא ורש״י עמ״ס ברכות

רש״י יז: ואינו מברך - ואינו צריך לברך ברכת המוציא.

ובדף יח. ואין מברכין עליו - אין צריך שיברכו לו אחרים בברכת הלחם.

מדוע שינה בלשונו מ״המוציא״ ל״הלחם״
על ידי שמואל דוד
21 ינואר 2020, 08:02
פורום: ברכות
נושא: הערות והארות בגמרא ורש״י עמ״ס ברכות
תגובות: 75
צפיות: 418

Re: הערות והארות בגמרא ורש״י עמ״ס ברכות

דף יז רש״י ד״ה מפטרי רבנן - זה מזה שהיה נוטל רשות מחבירו לשוב לביתו ולארצו יש להעיר, חדא מדוע צריך לשאול רשות. ועוד ק׳ שהרי בגמרא משמע שדיבר עם רבו ומדוע כתב רש״י חבירו. ועוד יש לעיין מדוע האריך רש״י וכתב ״ולארצו״, לכאורה מספיק אם היה כותב רק לביתו. בגמרא כתוב רבנן דבי רב פלוני, ומשמע שהיו נפטרים ז...
על ידי שמואל דוד
21 ינואר 2020, 07:16
פורום: ברכות
נושא: הערות והארות בגמרא ורש״י עמ״ס ברכות
תגובות: 75
צפיות: 418

Re: הערות והארות בגמרא ורש״י עמ״ס ברכות

דף יז

רש״י ד״ה מפטרי רבנן - זה מזה שהיה נוטל רשות מחבירו לשוב לביתו ולארצו

יש להעיר, חדא מדוע צריך לשאול רשות. ועוד ק׳ שהרי בגמרא משמע שדיבר עם רבו ומדוע כתב רש״י חבירו. ועוד יש לעיין מדוע האריך רש״י וכתב ״ולארצו״, לכאורה מספיק אם היה כותב רק לביתו.
על ידי שמואל דוד
21 ינואר 2020, 04:27
פורום: ברכות
נושא: הערות והארות בגמרא ורש״י עמ״ס ברכות
תגובות: 75
צפיות: 418

Re: הערות והארות בגמרא ורש״י עמ״ס ברכות

דף טז-יז

יש הרבה תפילות שאמרו חז״ל בתר דמסיימו צלותא.
ויש לעיין מדוע מנהגנו לומר דוקא אלוקי נצור שאמר מר בריה דרבינא.
ועוד קשה מדוע לא אומרים כל מה שאמר הוא ודולגים על כמה תיבות. וצריך ביאור.
על ידי שמואל דוד
21 ינואר 2020, 04:27
פורום: ברכות
נושא: הערות והארות בגמרא ורש״י עמ״ס ברכות
תגובות: 75
צפיות: 418

Re: הערות והארות בגמרא ורש״י עמ״ס ברכות

טז:

בין שהוא בן ברית בין שאינו בן ברית כו׳

פירש״י - שאינו מהול.

ומה עם ערל שמתו אחיו מחמת מילה ועם גוי שמל?

מדוע לא פירש שאינו בן ברית = גוי?
על ידי שמואל דוד
20 ינואר 2020, 17:12
פורום: ברכות
נושא: ברכות דף טז: - הערות והארות
תגובות: 14
צפיות: 126

Re: ברכות דף טז: - הערות והארות

תחפש אבא חלפתא כו׳

עבדים לא מקפידים שלא לקרות לאביהם בשמם...
על ידי שמואל דוד
20 ינואר 2020, 07:30
פורום: ברכות
נושא: הערות והארות בגמרא ורש״י עמ״ס ברכות
תגובות: 75
צפיות: 418

Re: הערות והארות בגמרא ורש״י עמ״ס ברכות

עדיין לא מיושב שאלתי
על ידי שמואל דוד
20 ינואר 2020, 06:40
פורום: ברכות
נושא: ברכות דף טז: - הערות והארות
תגובות: 14
צפיות: 126

Re: ברכות דף טז: - הערות והארות

מצינו בחז״ל שקורים לאביהם בשמם כשאומרים תואר אבא קודם. ואגב ברשי הכוונה לעבדים ...
על ידי שמואל דוד
20 ינואר 2020, 06:10
פורום: ברכות
נושא: הערות והארות בגמרא ורש״י עמ״ס ברכות
תגובות: 75
צפיות: 418

Re: הערות והארות בגמרא ורש״י עמ״ס ברכות

ברכות טז: רב בתר צלותיה אמר הכי יהי רצון מלפניך ה' אלהינו שתתן לנו חיים ארוכים חיים של שלום חיים של טובה חיים של ברכה חיים של פרנסה חיים של חלוץ עצמות חיים שיש בהם יראת חטא חיים שאין בהם בושה וכלימה חיים של עושר וכבוד חיים שתהא בנו אהבת תורה ויראת שמים חיים שתמלא לנו את כל משאלות לבנו לטובה בכל שבת ...
על ידי שמואל דוד
19 ינואר 2020, 21:31
פורום: בית המדרש
נושא: לשון כל על פחות מג׳
תגובות: 15
צפיות: 163

Re: לשון כל על פחות מג׳

יפה !
על ידי שמואל דוד
19 ינואר 2020, 20:15
פורום: בית המדרש
נושא: לשון כל על פחות מג׳
תגובות: 15
צפיות: 163

Re: לשון כל על פחות מג׳

יישר כח גדול!
על ידי שמואל דוד
19 ינואר 2020, 20:10
פורום: בית המדרש
נושא: לשון כל על פחות מג׳
תגובות: 15
צפיות: 163

Re: לשון כל על פחות מג׳

אין לי. אפשר לשלוח צילום?

עבור לחיפוש מתקדם