החיפוש הניב 21 תוצאות

על ידי חכ''א
17 מרץ 2020, 15:30
פורום: בית המדרש
נושא: ימות המשיח
תגובות: 14
צפיות: 339

Re: ימות המשיח

עיקר שאלי זה על איזזה זמן מדובר? האם עכשיו אנחנו בימות משיח או לא? כי כל הזמן אומרים שהקורונה זה ימות משיח ועוד כל מיני דברים, השאלה היא עם באמת עשיו זה ימות משיח או לא? נראה שהביאו לשאלה זו, מפני שרבים מנפנפים בלשון התוספתא בתענית פ"ב: יש מבול של דבר לימות המשיח, שנאמר ואקח את מקלי את נועם ואגדע א...
על ידי חכ''א
17 מרץ 2020, 15:22
פורום: בית המדרש
נושא: ימות המשיח
תגובות: 14
צפיות: 339

Re: ימות המשיח

נראה שהביאו לשאלה זו, מפני שרבים מנפנפים בלשון התוספתא בתענית פ"ב: יש מבול של דבר לימות המשיח, שנאמר ואקח את מקלי את נועם ואגדע אותו להפיר את בריתי אשר כרתי את כל העמים. וזה שלא מחכמה, כי ימות המשיח הם אחר ביאת המשיח, וכמו שמוכח בכעשרים מקומות בש"ס שמופיע שם צמד המילים 'ימות המשיח'. ומה שהביאם לטעו...
על ידי חכ''א
10 ינואר 2019, 22:21
פורום: פסח
נושא: סתירה נחמדה בין הרמב"ן למהרח"ו
תגובות: 5
צפיות: 702

Re: סתירה נחמדה בין הרמב"ן למהרח"ו

"ועבר ה' לנגוף את מצרים" וכו', וה' הכה כל בכור". (יב, כט) איתא במדרש (רבה י"ז ה'): יש אומרים ע"י מלאך, וי"א שהקב"ה בעצמו. והקשה המהרז"ו שם: הרי זו סתירה מפורשת לדברי בעל ההגדה: "ועברתי בארץ מצרים בלילה הזה, אני ה' ולא מלאך" - כלומר, שהקב"ה בעצמו הרג אותם. ובאמת בפס' עצמו יש סתירה דמחד כתוב "ועבר ה' ...
על ידי חכ''א
27 דצמבר 2018, 14:52
פורום: שמות
נושא: פרשת שמות, למה חיוב שנים מקרא וא' תרגום נרמז בפרשה דידן.
תגובות: 19
צפיות: 603

Re: פרשת שמות, למה חיוב שנים מקרא וא' תרגום נרמז בפרשה דידן.

שמעתי פעם וורט, שבחומש בראשית- זה התחלה חדשה וכולם קוראים שמו"ת
אבל כשמגיעים לחומש שמות- כאן צריך לעורר על קריאת שמו"ת...
על ידי חכ''א
19 נובמבר 2018, 14:20
פורום: בית המדרש
נושא: לימוד בכולל אחר נישואין- מהבחינה התורנית
תגובות: 33
צפיות: 1010

Re: לימוד בכולל אחר נישואין- מהבחינה התורנית

א. לגבי חיוב ידיעת התורה כבר הבאתי שני שיטות האם זה חיוב או לא, אך גם לשיטת שו"ע הרב שהוא חיוב הרי החיוב ה וא דווקא בשני תנאים: א. כשיש לו פרנסתו ברווח ב. אם הוא מוכשר ללימוד באופן שיכול להגיע למדרגת תלמיד חכם כהלל (צ"ע מהי בדיוק ההגדרה לזה). ב-ג. כו"ע לא פליגי שאדם מחוייב לזון את אשתו ולפרנסה לפי ...
על ידי חכ''א
16 נובמבר 2018, 10:05
פורום: ש"ס ודף היומי
נושא: אין ספק מוציא מידי וודאי או חזקה, מה ההבדל??
תגובות: 4
צפיות: 271

Re: אין ספק מוציא מידי וודאי או חזקה, מה ההבדל??

יש כאן שני ענינים השואל שאל על ענין אין ספק מוציא מידי ודאי- מה ההבדל בינו לחזקה, וע"ז השבתי כנ"ל אתה בא להסביר להיפך מה ההו"א של הגמ' בחולין ובנידה שספק יוציא מידי ודאי- ומדוע הגמ' לא שאלה כן על כל דין חזקה, איך אמרינן חזקה והרי רואים שספק מוציא מידי ודאי, וע"ז כתבת לבאר שבכל חזקה הספק חלש יותר, ומ...
על ידי חכ''א
15 נובמבר 2018, 23:54
פורום: ש"ס ודף היומי
נושא: אין ספק מוציא מידי וודאי או חזקה, מה ההבדל??
תגובות: 4
צפיות: 271

Re: אין ספק מוציא מידי וודאי או חזקה, מה ההבדל??

תוס' לא נתקשו בקושיה זו אלא דנו בתוך סוגית אין ספק מוציא מידי ודאי, דסוגיא זו נמצאת בגמ' חולין י ע"א ובגמ' נידה שם, ובשניהם הגמ' דנה ממקומות שונים שחזינן שספק מוציא מידי ודאי. ולא דיברו על חזקה. עי"ש. ולגופה של שאלה- ידוע לומר דפרשת חזקה נאמרה בספיקות, דחזקה היא הנהגה בספיקות שאמרה תורה שבמקום שיש ס...
על ידי חכ''א
17 אוגוסט 2018, 00:48
פורום: אלול, ימים נוראים
נושא: דיון בדרכו של הרב הופמן בדרך התשובה
תגובות: 77
צפיות: 3231

Re: דיון בדרכו של הרב הופמן בדרך התשובה

מה שר' ישראל כותב (מכתבים ו; טו) הוא שכל עבירה מתחלקת לבחינת קלות וחמורות, וכמה שיותר קל לקיים, התביעה יותר גדולה, וכשעושים תשובה אפשר להתרכז לפחות בחלק הקל (שהוא בעצם החמור), ואותו יותר קל לשנות, ובזה נקרא בחינת בעל תשובה עכ"פ בחלק זה. אין כאן איזה פטנט שפועל על כל העבירה (שזה לא כתוב שם), אלא באמ...
על ידי חכ''א
12 אוגוסט 2018, 22:59
פורום: אלול, ימים נוראים
נושא: דיון בדרכו של הרב הופמן בדרך התשובה
תגובות: 77
צפיות: 3231

Re: דיון בדרכו של הרב הופמן בדרך התשובה

ומה שהבאת שהדבר נמדד לפי מצב של עת הקבלה, לא ידענא מה מועיל, והרי גם עכשיו בעת הקבלה, שהוא בעיצומה של נעילה, הוא צריך להתייחס למצב שאינו בנעילה, וזה גופא הקבלה שגם כשאגיע למצב של נסיון (שבו נכשלתי בעבר), אעמוד בו. ואיך יוכל לקבל ע"ע. שאל כל מי שניסה להפסיק לעשן או לעזוב הרגלים מזיקים כמו אכילת יתר,...
על ידי חכ''א
12 אוגוסט 2018, 22:54
פורום: אלול, ימים נוראים
נושא: דיון בדרכו של הרב הופמן בדרך התשובה
תגובות: 77
צפיות: 3231

Re: דיון בדרכו של הרב הופמן בדרך התשובה

אוסיף גם אני ההדיוט עוד, מה שלא ראיתי בכתבי התלמידי חכמים דלעיל, מתוך דברי הדליות יחזקאל בעמוד קס"ד- ואף שגם בתשובה כמו בכל המצות יש דברים מעכבים שבלעדם לא תקרא תשובה כלל, ויש שהוא רק משום מצוה מן המובחר, מ"מ בזה קבלו חז"ל ש התנאי שהבעל תשובה יעיד על עצמו את היודע תעלומות והיודע העתידות שיעיד על הס...
על ידי חכ''א
31 יולי 2018, 12:09
פורום: ד' תעניות, בין המצרים, תשעה באב
נושא: אלי ציון
תגובות: 7
צפיות: 548

Re: אלי ציון

וכבר האריך בזה הלשם והראה לאורך כל הדורות שלעולם לא היה מצב מתוקן ומושלם בעולם
וע"כ לעתיד לבוא תהיה תחיית המתים ורק אח"כ עוה"ב כדי שיהיה זמן של עולם מתוקן.
[איני זוכר מקורו].
על ידי חכ''א
07 יוני 2018, 23:26
פורום: בית המדרש
נושא: תורה לשמה בדעת הגר"א והנפה"ח
תגובות: 16
צפיות: 1307

Re: תורה לשמה בדעת הגר"א והנפה"ח

ב. לא כתבתי שום פלפול בדברי הגר"א, כתבתי מה ששמעתי מהגה"צ ר' ישראל אלי' זת"ע בביאור דברי קדשו והרחיב בזה עוד, וכמדו' שהדברים גם בספריו שבדפוס. אציין גם למאמרו המקיף והמעמיק של הגרח"ק שליט"א שנדפס בקול התורה קובץ ע"א. והוא מתחיל עם הענין הזה. יש מישהו עם אוצר החכמה שיכול להעלות לכאן את מה שכתב בזה ה...
על ידי חכ''א
01 יוני 2018, 15:42
פורום: הלכות אינטרנט
נושא: ויקיפדיה
תגובות: 66
צפיות: 5935

Re: ויקיפדיה

נראה לי שהגישה של הגדולים בדורנו היא שיצרא דעריות יותר מושך בזמנינו ממינות [אף שבגמ' איתא להדיא שאני מינות דמשיך], ולכן חוששים יותר לחשש גרירה [שיגרר ויבוא לפתוח דפים או אתרים שלא תכנן מראש] בעריות מאשר בכפירה, ולכן בכל הסינונים מקפידים יותר על סינון של אביזרייהו דג"ע. שמעתי מכמה וכמה מחנכים וכאלה ...
על ידי חכ''א
29 מאי 2018, 21:21
פורום: בית המדרש
נושא: מצוות צריכות כוונה
תגובות: 41
צפיות: 3857

Re: מצוות צריכות כוונה

שמעתי שיש הסוברים דאעפ"י דקי"ל מצוות צריכות כוונה, כ"ז במצוות שבין אדם למקום, אך במצוות שבין אדם לחבירו, היות ועיקר מגמתם ותכליתם להיטיב לחבירו, לכו"ע א"צ כוונה. האמנם? עיין בספר בתורתו יהגה ח"ב במילואים סימן י' באריכות בענין זה. ובספר אבני מילואים עם הערות שיצא זה מחדש [הרב יברוב] האריך בזה בהקדמת...
על ידי חכ''א
29 מאי 2018, 00:32
פורום: בית המדרש
נושא: הטעם הגלוי והטעם הפנימי בתקנות חז"ל
תגובות: 1
צפיות: 353

הטעם הגלוי והטעם הפנימי בתקנות חז"ל

מצרף כאן, מאמר שכתבתי בענין גזירות ותקנות חז"ל, הדברים אינם גמורים ומושלמים, ואשמח שחו"ר הפורום יוסיפו וירחיבו בזה כיד ה' הטובה עליהם. הקדמה: דבר ידוע הוא שבגזירות דרבנן, ובתקנות שונות שתיקנו, בנוסף לטעם הגלוי יש טעמים נוספים פנימים עפ"י הקבלה שאותם לא גילו בגמ', ונ"מ בזה דפעמים שמחמת הטעם הראשון עו...
על ידי חכ''א
24 מאי 2018, 15:27
פורום: בית המוסר
נושא: בין אדם לחבירו זה אש - האם? ועד כמה?
תגובות: 39
צפיות: 3269

Re: בענין חידוש הגר"ח שמואלביץ שבין אדם לחברו זה אש

הרב גולדווסר דחה את ראיות הגרח"ש, בספרו צרופה אמרתך. יש להוכיח מדברי הרמב"ם והמלבי"ם כיסוד הגר"ח שמואלביץ ממה שכתבו דברים דומים ליסוד זה: במס' אבות פ"ב משנה ו' מסופר על הלל הזקן שראה גולגולת אחת שצפה על פני המים ואמר 'על דאטפת אטפוך, וכתב שם הרמב"ם בפיה"מ "ומאמר החכמים: "במידה שאדם מודד בה מודדין ל...
על ידי חכ''א
08 מאי 2018, 00:32
פורום: ספירת העומר, ל"ג בעומר, חג השבועות
נושא: גדרן של ימי העומר תקופת דין או ימי רצון - סתירה נחמדה מהרמב"ן לד' האר"י
תגובות: 57
צפיות: 3801

Re: גדרן של ימי העומר תקופת דין או ימי רצון - סתירה נחמדה מהרמב"ן לד' האר"י

אין כל סתירה בין דברי הרמב"ן לאריז"ל דווקא משום שימים אלו הם כחול המועד ומהווים הכנה למתן תורה וזמן שבו עם ישראל נטהרו מזוהמתם וטומאת מצרים לכן ימים אלו הם ימי דין, האם בימים אלו עם ישראל באמת נטהר מה'דם נידה'- דהיינו המידות הרעות, וכמבואר בזוה"ק ומכין את עצמו כראוי לשבועות וכעין מה שמבואר כבר בגמ' ...
על ידי חכ''א
08 מאי 2018, 00:26
פורום: בית המדרש
נושא: 'שב-לד' - הכצעקתה?
תגובות: 45
צפיות: 2538

Re: 'שב-לד' - הכצעקתה?

אם איני טועה רוב הפוסקים לא אסרו נורת לד משום שלהבת אלא רק גופים שיש בהם להט, ומה שאסרו לטלטל תאורת לד בשבת זה יותר מסיבה שלא מצינו להתיר שאדם ילך עם פנס לד בשבת ברחוב. ולגופו של העלון- הם כתבו שם שהוא מותר בקריאה בשבת, וצ"ע מה עם איסור שטרי הדיוטות שלכאור' חמור יותא מחומרא זו. מה גם שהם פרסמו שם על...
על ידי חכ''א
24 ינואר 2018, 21:36
פורום: ענינו של יום
נושא: מה לומדים במיוחד בימי השובבים?
תגובות: 16
צפיות: 3243

Re: מה לומדים במיוחד בימי השובבים?

בעיקר השאלה, מה השייכות בין הלכות נידה לימי השובבי"ם, עקרונית השאלה צודקת, ואה"נ והלכות שבת גם הם מתקנות את פגם הברית וכדכתב האגלי טל בהקדמה, עי"ש. אמנם עדיין יש שייכות לפגם הברית, מלבד מה ששניהם הם עניני קדושה. ויש לשאול עוד מדוע חטא זה של הוז"ל נקרא בשם שמירת הברית, ועמד על זה הב"ח יור"ד סימן רס' ...
על ידי חכ''א
15 אוקטובר 2017, 23:21
פורום: תנ"ך ופרשת שבוע
נושא: מתי נולד בנו יצר הטוב
תגובות: 3
צפיות: 1519

Re: מתי נולד בנו יצר הטוב

יש שני סוגי יצה"ט כשם שיש שני סוגי יצה"ר, כדכתב הגרי"ס באיגרת המוסר. ונראה ששניהם מגיעים בגיל יג'. היצה"ט הגופני שהוא השכל פשוט שבא בגיל יג' כיון שאז האדם בא לכלל דעת. ואף היצה"ט הרוחני שהוא הנשמה שניתנת באדם ניתנת בגיל יג' כדכתב הזוהר פר' משפטים על הפס' ואם לבנו ייעדנה, עי"ש. וכך מפורש באבות דר' נת...
על ידי חכ''א
19 אפריל 2016, 01:13
פורום: בית המדרש
נושא: מראה מקום
תגובות: 2
צפיות: 1208

Re: מראה מקום

בשם ר' אל'ה לפיאן והשלושה דברים הם שמירת המחשבה שמירת הדיבור ושמירת העינים.
ובאמת הם מחשבה דיבור ומעשה.

עבור לחיפוש מתקדם