החיפוש הניב 978 תוצאות

על ידי שמעיה
אתמול, 18:19
פורום: סוכות, שמחת תורה ושמיני עצרת
נושא: גשמים לעולי רגלים
תגובות: 4
צפיות: 36

Re: גשמים לעולי רגלים

בין חומרות בחוקי התנועה ולבין איסור הזוי לנסוע ברכב יש מרחק רב. והרי ברור שבסנהדרין יישבו אנשים חכמים, ולא טיפשים פופוליסטים.
על ידי שמעיה
אתמול, 17:14
פורום: ש"ס ודף היומי
נושא: שמואל אמר - נהירין לי שבילי כרקיע כשבילי דנהרדעא. מהיכן הכיר שבילי דרקיע?
תגובות: 41
צפיות: 234

Re: שמואל אמר - נהירין לי שבילי כרקיע כשבילי דמחוזא. מהיכן הכיר שבילי דרקיע?

יוסף יצחק כתב:
אתמול, 16:36
אומרים ששאלו את החזו"א איך ידע לענות על הניתוח וענה מפ' אלו טרפות בחולין...

אומרים הרבה דברים...
על ידי שמעיה
אתמול, 17:13
פורום: ש"ס ודף היומי
נושא: שמואל אמר - נהירין לי שבילי כרקיע כשבילי דנהרדעא. מהיכן הכיר שבילי דרקיע?
תגובות: 41
צפיות: 234

Re: שמואל אמר - נהירין לי שבילי כרקיע כשבילי דמחוזא. מהיכן הכיר שבילי דרקיע?

נו נו. אם אתה יודע מסביבתך, שאין אפשרות לדעת דברים בלי ללומדם, ומוזר להסתמך על השגות רוחניות בדברים שטעות בהם היא הרת אסון (כמו ניתוחי מוח), ובעוד בפסיקה הלכתית באם טעה בסברה אין בכך אסון, שהרי לדעת כן ניתנה תורה, בתחומי המדע הריאלי מדובר בסכנת נפשות של ממש - איני מבין למה להאמין שיש דברים שיודעים ...
על ידי שמעיה
אתמול, 15:58
פורום: ש"ס ודף היומי
נושא: שמואל אמר - נהירין לי שבילי כרקיע כשבילי דנהרדעא. מהיכן הכיר שבילי דרקיע?
תגובות: 41
צפיות: 234

Re: שמואל אמר - נהירין לי שבילי כרקיע כשבילי דמחוזא. מהיכן הכיר שבילי דרקיע?

נו נו. אם אתה יודע מסביבתך, שאין אפשרות לדעת דברים בלי ללומדם, ומוזר להסתמך על השגות רוחניות בדברים שטעות בהם היא הרת אסון (כמו ניתוחי מוח), ובעוד בפסיקה הלכתית באם טעה בסברה אין בכך אסון, שהרי לדעת כן ניתנה תורה, בתחומי המדע הריאלי מדובר בסכנת נפשות של ממש - איני מבין למה להאמין שיש דברים שיודעים מ...
על ידי שמעיה
אתמול, 15:48
פורום: ש"ס ודף היומי
נושא: שמואל אמר - נהירין לי שבילי כרקיע כשבילי דנהרדעא. מהיכן הכיר שבילי דרקיע?
תגובות: 41
צפיות: 234

Re: שמואל אמר - נהירין לי שבילי כרקיע כשבילי דמחוזא. מהיכן הכיר שבילי דרקיע?

אכן, כמו שהחזו''א קרא ספרי רפואה, כך למד שמואל ספרי תכונה. מה מקור דבריך זמן רב אני מחפש את המשפט הזה  אמרו לי שכך ר' גרשון אדלשטיין אמר בועד ואחרי זה שאלו וכו  והוא הסתייג מהדברים מפי השמועה. והואיל ושמועה זו מתכתבת יותר עם השכל מאשר ההנחה המופרעת שהוא ידע זאת מהתורה, אני מקבלה לע''ע בלא פקפוק עד ...
על ידי שמעיה
אתמול, 15:29
פורום: סוכות, שמחת תורה ושמיני עצרת
נושא: גשמים לעולי רגלים
תגובות: 4
צפיות: 36

Re: גשמים לעולי רגלים

בהמשך להודעה  כאן פתחתי נושא חדש, כדי לא להסיט את הנושא. אמר לי אחד, שבכדי לשנות הנוסח ולהתחיל לבקש על הגשמים עכשיו מיד, ולא לחכות לז' חשון. יש לנו צורך בסנהדרין. אך אם היתה סנהדרין כיום, הם וודאי לא היו משנים, כי הם היו אוסרים לנסוע במכוניות ....... (משום פקוח נפש) ואגב, מדוע לא מפסיקים לבקש על גש...
על ידי שמעיה
אתמול, 15:14
פורום: ש"ס ודף היומי
נושא: שמואל אמר - נהירין לי שבילי כרקיע כשבילי דנהרדעא. מהיכן הכיר שבילי דרקיע?
תגובות: 41
צפיות: 234

Re: שמואל אמר - נהירין לי שבילי כרקיע כשבילי דמחוזא. מהיכן הכיר שבילי דרקיע?

מדרש יוצא מידי פשוטו.
גם הרב שך אמר שהרמב''ם ידע הכל מהתורה, ונעלם ממנו שהוא עצמו מעיד על עצמו שלמד מספרי התכונה של חכמי אומות העולם.
 
על ידי שמעיה
אתמול, 15:12
פורום: סידור התפילה
נושא: להתפלל על גשמים קודם ז חשוון
תגובות: 1
צפיות: 45

Re: להתפלל על גשמים קודם ז חשוון

יותר מכך, מסתבר שכשייבנה בית המקדש, נתחיל להתפלל על הגשם מיד. שהרי בזמנינו אין הנסיעה לאמריקה לוקחת יותר מיום בטיסות שאינן מושפעות מגשמי ברכה. ולכן, היה מקום לשנות כבר בזמננו הואיל והעבר לא יחזור על עצמו בעתיד.
על ידי שמעיה
אתמול, 15:06
פורום: הלכה ומנהג
נושא: ר"ל מי שראה קרי ביוה"כ ידאג כל השנה, והרוצה לדעת אם תעלה לו שנה ידליק נר בי' ימים שבין ר"ה ליוה"כ ואם דלקה יחיה
תגובות: 18
צפיות: 185

Re: ר"ל מי שראה קרי ביוה"כ ידאג כל השנה, והרוצה לדעת אם תעלה לו שנה ידליק נר בי' ימים שבין ר"ה ליוה"כ ואם דלקה יחיה

להיפך המהרש"א מסביר על המקום שמי שנרו דלק זה סימן לחיים, אבל ההיפך זה לא סימן כי יש לתלות בהרבה סיבות. צודק, טעיתי אבל עדיין אני שואל, לדבריך, האם כל מי שמת השנה חייב להיות שנכבה נרו ביוה"כ שעבר? שהרי אם דלק היה חייב להשאר בחיים. הרי זה דבר שאפשר להוכיח, ואם כן זה השגחה גלויה, שלא מצאנו בשום ענין א...
על ידי שמעיה
אתמול, 15:04
פורום: הלכה ומנהג
נושא: ר"ל מי שראה קרי ביוה"כ ידאג כל השנה, והרוצה לדעת אם תעלה לו שנה ידליק נר בי' ימים שבין ר"ה ליוה"כ ואם דלקה יחיה
תגובות: 18
צפיות: 185

Re: ר"ל מי שראה קרי ביוה"כ ידאג כל השנה, והרוצה לדעת אם תעלה לו שנה ידליק נר בי' ימים שבין ר"ה ליוה"כ ואם דלקה יחיה

הוריות דף יב ע"א אמר רבי אמי האי מאן דבעי לידע אי מסיק שתיה אי לא ניתלי שרגא בעשרה יומי דבין ראש השנה ליום הכפורים ב ביתא דלא נשיב זיקא אי משיך נהוריה נידע דמסיק שתיה. יומא פ"ח ע"א תנא דבי רבי ישמעאל דהרואה קרי ביוה"כ ידאג כל השנה כולה ואם עלתה לו שנה מובטח לו שהוא בן העולם הבא אמר רב נחמן בר יצחק ...
על ידי שמעיה
אתמול, 11:01
פורום: הלכה ומנהג
נושא: ר"ל מי שראה קרי ביוה"כ ידאג כל השנה, והרוצה לדעת אם תעלה לו שנה ידליק נר בי' ימים שבין ר"ה ליוה"כ ואם דלקה יחיה
תגובות: 18
צפיות: 185

Re: ר"ל מי שראה קרי ביוה"כ ידאג כל השנה, והרוצה לדעת אם תעלה לו שנה ידליק נר בי' ימים שבין ר"ה ליוה"כ ואם דלקה יחיה

כמדומה שאין זו גמרא מפורשת. ובכל אופן, כפי שלא כל מי שמבדיל על יין זוכה לבנים זכרים, וכפי שלא כל מי שנוטל ידיו בשפע זוכה לעשירות, כך גם לא כל מי שנרו כבה ימות, ולא כל מי שנרו השלים יומו יחיה.
התירוצים אותם תאמרו, וכבר נאמרו על הראשונים - ייאמרו גם על האחרונים.
על ידי שמעיה
16 אוקטובר 2019, 13:31
פורום: בית המדרש
נושא: מהיכן הגיע צורת ספר תורה האשכנזי?
תגובות: 13
צפיות: 172

Re: מהיכן הגיע צורת ספר תורה האשכנזי?

במבי כתב:
16 אוקטובר 2019, 10:14
זה ס"ת שומרוני, אך כמובן אין אנו מביאים ראיות מכאלה ושכמותם.

תמונה
מאת תמר הירדני - צילמתי, ייחוס, https://he.wikipedia.org/w/index.php?curid=660139

לא מובן בכלל.
על ידי שמעיה
15 אוקטובר 2019, 21:23
פורום: בית המדרש
נושא: נשבע שלא לאכול חצי שיעור
תגובות: 4
צפיות: 41

Re: נשבע שלא לאכול חצי שיעור

לא קלטתי שכוונתך לכך שמחמת אין שבועה חלה על איסור, וטעיתי שכוונתך שהנשבע שלא יאכל חצי שיעור - אינו עובר כשהוא מוסיף לאכול.
על ידי שמעיה
15 אוקטובר 2019, 16:07
פורום: בית המדרש
נושא: נשבע שלא לאכול חצי שיעור
תגובות: 4
צפיות: 41

Re: נשבע שלא לאכול חצי שיעור

צריך עיון בעצם ההנחה שהנשבע לא לאכול חצי שיעור של נבילה, יוכל להיפטר מאיסור זה על ידי תוספת אכילה.
על ידי שמעיה
15 אוקטובר 2019, 15:59
פורום: סוכות, שמחת תורה ושמיני עצרת
נושא: ברכת הרעמים וברקים בסוכות
תגובות: 9
צפיות: 162

Re: ברכת הרעמים וברקים בסוכות

לצערינו, יורד כעת גשמי (לא)ברכה, עכ"פ בעירי. נתעוררה בליבי שאלה, (אולי היא פשוטה וכתובה בפירוש, רק שאני איני יודע) האם מותר/צריך לברך על הרעמים והברקים בסוכות? הרי אין זה מברך אלא מנאץ ח"ו? דרך אגב, אשמח לקבל אמרות מצדיקי הדורות או מקורות על ה'סימן ברכה'! (כביכול, כמובן שאחר ה'סימן קללה') שיש ביריד...
על ידי שמעיה
15 אוקטובר 2019, 10:55
פורום: סוכות, שמחת תורה ושמיני עצרת
נושא: אם שכב כל הלילה בסוכה ולא נרדם לא קיים המצווה?
תגובות: 5
צפיות: 97

Re: אם שכב כל הלילה בסוכה ולא נרדם לא קיים המצווה?

הגדרה מוצלחת.
כל פעולה שמותר לעשותה מחוץ לסוכה, אין בה משום ברכה, גם אם מצווה לעשותה בסוכה. (טיול, שיחה, וכדו')
על ידי שמעיה
13 אוקטובר 2019, 10:34
פורום: הלכה ומנהג
נושא: שמחת חג הסוכות
תגובות: 12
צפיות: 133

Re: שמחת חג הסוכות

אך, 'תלמידי חכמים' בעיניהם יודעים יותר טוב מן התורה, מחכמי ישראל הקדמונים. יצרו להם תורה חדשה, אשר המחזיק בנושנות עוקרה.
ועל זה גופא יש לברך, ברוך שעקר תורה זו מלבנו.
על ידי שמעיה
13 אוקטובר 2019, 09:16
פורום: הלכה ומנהג
נושא: שמחת חג הסוכות
תגובות: 12
צפיות: 133

Re: שמחת חג הסוכות

בפשטות השמחה היא על הצלחת התבואה (חג האסיף). התלבטתי אם להוסיף תגובה זו מכיון שאכן כך מורים פשטות הפסוקים אך שמעתי מיהודי ת"ח ותו"ד "לומר שחגי התורה זה חגים חקלאיים זה היפך התורה" ואותו ת"ח האריך טובא בדברים פנימיים לומר כפי שאותו ת''ח אמר זהו היפך התורה. לענ''ד, ברור לכל מי שעיניו בראשו שהפנימיות ...
על ידי שמעיה
11 אוקטובר 2019, 12:35
פורום: הלכה ומנהג
נושא: אשה נהגת
תגובות: 118
צפיות: 1470

Re: אשה נהגת

טעית לגמרי, אם היה חולק כדרכה של תורה ניחא, אבל לבוא ולגחך על עצם דבריו של הרב וואזנר ולומר ש'לא נראה לו שיש בזה בעיה' וכשאשה הולכת ברחוב זה יותר בעיה מנהיגה, זוהי אכן חוצפה שטחיות ורדידות! ממש כך. ואני גם יכול להבין מאיפה זה מגיע...  ובענין החתמות, אולי אתה כבר לא יודע שיש רבנים שאינם יושבים ספוני...
על ידי שמעיה
11 אוקטובר 2019, 09:08
פורום: בית המדרש
נושא: עלון משנת התלמוד : מתעדכן
תגובות: 14
צפיות: 406

Re: עלון משנת התלמוד : מתעדכן

אין שום בעיה...
אכן, עצתך מחכימה...
על ידי שמעיה
11 אוקטובר 2019, 09:07
פורום: הלכה ומנהג
נושא: אשה נהגת
תגובות: 118
צפיות: 1470

Re: אשה נהגת

לא צריך פה סרט מדידה, איני יודע ואיני מכיר את הרב שיינין מה הוא בדיוק אמר. אבל להביא את הדברים זה כנגד זה, יש בזה חוצפה שטחיות ורדידות. אם אינך מכיר את הרב שיינין, אזי דבריך חמורים פי כמה וכמה. משמעות הדברים היא שכל רב או גדול באשר יהיה, אסור לו לחלוק חלילה על הרב וואזנר, ואם העז פניו לחלוק, יהיה א...
על ידי שמעיה
11 אוקטובר 2019, 09:05
פורום: הלכה ומנהג
נושא: אשה נהגת
תגובות: 118
צפיות: 1470

Re: אשה נהגת

נסיונך מניח בפשטות שהאישה צריכה שמירה כילדה פתיה, ואילו הבעל ה חכם יכול לסמוך על רוחב שכלו ובינתו להשמר. כך, שמצב בו האישה לא יכולה להציץ למייל של בעלה הוא תקין בעיניך, והמצב ההפוך הוא השערורייתי. מנסיוני אני, אף אם לא במשך שנים רבות, כל דבר שבו הבעל 'חריף' יותר מאשתו, אפילו מייל תמים - הוא פתח, וא...
על ידי שמעיה
10 אוקטובר 2019, 22:40
פורום: הלכה ומנהג
נושא: אשה נהגת
תגובות: 118
צפיות: 1470

Re: אשה נהגת

נסיונך מניח בפשטות שהאישה צריכה שמירה כילדה פתיה, ואילו הבעל ה חכם יכול לסמוך על רוחב שכלו ובינתו להשמר. כך, שמצב בו האישה לא יכולה להציץ למייל של בעלה הוא תקין בעיניך, והמצב ההפוך הוא השערורייתי. מנסיוני אני, אף אם לא במשך שנים רבות, כל דבר שבו הבעל 'חריף' יותר מאשתו, אפילו מייל תמים - הוא פתח, ואף...
על ידי שמעיה
10 אוקטובר 2019, 21:58
פורום: בית המדרש
נושא: עלון משנת התלמוד : מתעדכן
תגובות: 14
צפיות: 406

Re: עלון משנת התלמוד : ערכין עד נדה

https://drive.google.com/file/d/1BEJ1h6ZoVysfTWGIri3wlRQZfNpUwizI/view?usp=sharing בדבר העורך בתחילת הגיליון ניתן לראות שיקוף מדוייק של השיח שהתפתח כאן ממעל, כך זכיתי ודבריי הובאו כאחד הלומדים ה'מבוגרים'... לעצם העניין, עלי לציין כי השבח לא-ל וזכיתי להצטרף בתחילת המחזור הנוכחי בלימוד ז' דף גמ' ותוס...
על ידי שמעיה
10 אוקטובר 2019, 17:41
פורום: בית המדרש
נושא: הנאה מעוה"ז האם מקזז מעוה"ב
תגובות: 15
צפיות: 129

Re: הנאה מעוה"ז האם מקזז מעוה"ב

זוזו כתב:
10 אוקטובר 2019, 16:25
שמעיה כתב:
10 אוקטובר 2019, 10:05
בשער הגמול לרמב''ן מבואר שהנאות עולם הזה כאשר אין הם לצורך עבודת ה', מנכים לו לאדם משכרו בעולם הבא.

ציטוט או מיקום מדויק יש לך ?

אנסה להעלות מאוחר יותר.