הנהלת "פורום לתורה" מאחלת לכל חו"ר שנה טובה ומתוקה, שנת בריאות ושלווה. שימלא ה' לבנו משאלות טובות, וימלא משאלות לבנו לטובה. אכי"ר

החיפוש הניב 11 תוצאות

על ידי מצאצאיו של אברהם
03 ינואר 2018, 14:37
פורום: דיני ממונות
נושא: החלפת ספרים בחנות לאחר קריאתם
תגובות: 8
צפיות: 1252

Re: החלפת ספרים בחנות לאחר קריאתם

הדבר פשוט שאסור שהרי אם היו מתנים כן בפירוש התנאי היה מועיל כבכל תנאי שבממון, א"כ הוה כאילו התנו כן בפירוש כההוא עובדא דזבין נכסיה למיסק לא"י.
עי' סי' רז מתי דברים שבלב הוה דברים
על ידי מצאצאיו של אברהם
10 אוגוסט 2016, 13:54
פורום: דיני ממונות
נושא: טוען ונטען בגוי
תגובות: 4
צפיות: 1476

Re: טוען ונטען בגוי

אודה למר "חכם אדם" אם יועיל בטובו לפרט או לתת מקורות וכו'
על ידי מצאצאיו של אברהם
10 אוגוסט 2016, 09:24
פורום: דיני ממונות
נושא: טוען ונטען בגוי
תגובות: 4
צפיות: 1476

Re: טוען ונטען בגוי

התואיל בטובך לפרט היכן מצאנו שדנים אותו כישראל.
שאין דנים כישראל מצינו לגבי שור של ישראל שנגח שור של עכו"ם פטור, שור של עכו"ם שנגח שור של ישראל בין תם בין מועד משלם נ"ש (שו"ע סי' תו סעי' א).
כמו כן אודה ללומדים איך יהיה הדין בנזקי גרמא שעשה עכו"ם לישראל וכן הלאה.
על ידי מצאצאיו של אברהם
10 יולי 2016, 09:17
פורום: דיני ממונות
נושא: חתימה על היתר בניה
תגובות: 8
צפיות: 2316

Re: חתימה על היתר בניה

שמעתי מדיין חשוב שאחרי חתימה אינו יכול לתבוע תשלום
על ידי מצאצאיו של אברהם
09 יולי 2016, 23:35
פורום: דיני ממונות
נושא: חתימה על היתר בניה
תגובות: 8
צפיות: 2316

Re: חתימה על היתר בניה

על הצד שזה קנין גמור כלומר אני מתיר לך לבנות, וכי יעלה על הדעת שאח"כ השכן החותם יבקש ממנו את חלקו בחזרה, בשלמא אם היה מעמיד שם מחסן של כתר, יכול הלה לומר פנה את מחסנך כי לא הקנתי לך, אך מה שייך לומר זאת בבנין קבע, שקול עציך אבניך ולך.
על ידי מצאצאיו של אברהם
08 יולי 2016, 09:33
פורום: דיני ממונות
נושא: חתימה על היתר בניה
תגובות: 8
צפיות: 2316

Re: חתימה על היתר בניה

דין זה תלוי במחלוקת הידועה האם חתימה על התר בניה הוה כסיטומתא
על ידי מצאצאיו של אברהם
07 יולי 2016, 23:53
פורום: דיני ממונות
נושא: סיטומתא
תגובות: 8
צפיות: 1897

Re: סיטומתא

לשואל הנבון שכתב: אבל חתימה על היתר בני' או זכרון דברים שהם חלק מתהליך של משא ומתן . אינני מבין כוונתך שזה חלק מתהליך וכו', הרי בא שכן ומתחתים את יתר דיירי הבנין (השותפים בנכס) שהוא רוצה לבנות בגג, כלומר תנו לי לבנות בחלקכם, החתימה זהו גמר הענין, ויתר ההתרים והבירוקרטיות בעיריה אין לזה שום קשר להסכמ...
על ידי מצאצאיו של אברהם
06 יולי 2016, 21:57
פורום: דיני ממונות
נושא: הפרת חוזה
תגובות: 6
צפיות: 1988

Re: הפרת חוזה

דברים כדרבנות.
בפועל יהיו דיינים שלא יחייבו את כל הסכום הנ"ל אלא את כל הנזקים הישירים, והעקיפים, בגרמי, ובגרמא, ובגרם גרמא.
על ידי מצאצאיו של אברהם
06 יולי 2016, 21:51
פורום: דיני ממונות
נושא: ראובן שפינה פסולת של שמעון
תגובות: 3
צפיות: 1399

Re: ראובן שפינה פסולת של שמעון

יעויין חו"מ שפח מי שנתפס על חבירו, ולקחו אנסים ממון ממנו בגלל חבירו, אין חבירו חייב לשלם. אין לך מי שנתפס על חבירו ויהיה חברו חייב לשלם לו, חוץ מהנתפס מפני המס הקצוב על כל איש ואיש בכל שנה , או הנתפס על התשורה שנותן כל איש למלך בעוברו עליהם או חיילותיו, הרי זה חייב לשלם לו; והוא שיקחו ממנו בפירוש בג...
על ידי מצאצאיו של אברהם
06 יולי 2016, 21:46
פורום: דיני ממונות
נושא: קנין חצר באויר
תגובות: 5
צפיות: 1843

Re: קנין חצר באויר

לא הבנתי את קושייתך, השכן התחתון לא בנה בחלקו, אלא בחלק המשותף, כלומר באויר הבנין שנבנה על המגרש המשותף. הן אמת שהבניה והחומרים נרכשו על ידו אבל הבניה בחלק המשותף מחייבת להרשות לכולם לקבל את אותם חלקים באחוזים. ויותר מזה אם השכן שגר בקומת חצר יבנה בניה קלה ועתה השכן מעליו יבקש לבנות מעליו, אך אי אפש...
על ידי מצאצאיו של אברהם
06 יולי 2016, 21:40
פורום: דיני ממונות
נושא: גג משותף
תגובות: 5
צפיות: 1795

Re: גג משותף

אודה לך אם תוכל לפרט את החשבון: כלומר איך הגעת לזה שחצי משווי הגג מגיע לעליון בגלל שהגג נרשם עמו במשותף, אולי מגיע לו רבע/שליש/וכדו'

עבור לחיפוש מתקדם