החיפוש הניב 89 תוצאות

על ידי ידידיה
אתמול, 21:29
פורום: כשרות
נושא: סוכות במסעדות
תגובות: 7
צפיות: 119

Re: סוכות במסעדות

רוצה להתעלות כתב:
אתמול, 19:57
א"א לזהות אם מי שבנה את הסוכה הוא שומר תורה ומצוות, ואם לא, הסוכה פסולה

מפורש בגמ' שסוכת גויים כשרה.
על ידי ידידיה
אתמול, 21:27
פורום: הלכה ומנהג
נושא: אחיזת ד' מינים בהושענות
תגובות: 4
צפיות: 55

Re: אחיזת ד' מינים בהושענות

יש לי הערה אשמח לתגובות אם היא נכונה יש הרבה שבאמירת ההושענות מחזיקים את כל הד' מינים ביד א' וביד השניה את הסידור, ולכאורה אין זה כמו שנתקן וכמו שכתוב במתני' "לולב בימינו ואתרוג בשמאלו", וא"כ ממש אין הם מקיימים את עיקר התקנה לומר הושענות עם הד' מינים [ואף אם זה לא מעכב וצריך תלמוד בזה, מ"מ לכאורה ה...
על ידי ידידיה
18 אוקטובר 2019, 12:25
פורום: סוכות, שמחת תורה ושמיני עצרת
נושא: האם נשים מברכות לישב בסוכה?
תגובות: 31
צפיות: 275

Re: האם נשים מברכות לישב בסוכה?

אין זה סותר מה שכתבתי, משום שעכ"פ לדעת ר"ת האכילה מהווה מעשה דירה מצד עצמה גם ללא שינה ושאר תשמישים, וממילא גם אם האשה נכנסת רק לאכול פעם אחת יש ע"ז שם מעשה דירה ויכולה לברך ע"ז. אגב, למרות שאכן במשנ"ב בשם הח"א כתב כדבריך עפ"י שיטת ר"ת, יש לציין שבדברי הרא"ש בפ"ד דסוכה סי' ג מובאת סברת ר"י שחולק ול...
על ידי ידידיה
18 אוקטובר 2019, 12:21
פורום: סוכות, שמחת תורה ושמיני עצרת
נושא: האם מי שיושב בסוכה כשאינו חייב בזה חייב לברך לישב בסוכה
תגובות: 4
צפיות: 47

Re: האם מי שיושב בסוכה כשאינו חייב בזה חייב לברך לישב בסוכה

המ"ב פוסק למעשה לא לברך, אך ורק על פת או מזונות, לאלברך הכוונה שאסור לברך. כנראה שאין ספר מ"ב מצוי במקומך, לכן אעתיק לך את לשונו בסקמ"ח שציינתי לעיל משנה ברורה סימן תרלט סקמ"ח והמתענה בסוכות או שאין דעתו לאכול פת באותו יום אז לכו"ע כל אימת שיצא יציאה גמורה חייב לברך דדוקא כשאוכל פת ס"ל להנהו פוסקים...
על ידי ידידיה
17 אוקטובר 2019, 23:40
פורום: סוכות, שמחת תורה ושמיני עצרת
נושא: האם מי שיושב בסוכה כשאינו חייב בזה חייב לברך לישב בסוכה
תגובות: 4
צפיות: 47

האם מי שיושב בסוכה כשאינו חייב בזה חייב לברך לישב בסוכה

מבואר בפוסקים סי' תרל"ט ס"ח שמעיקר הדין יש לברך לישב בסוכה גם שלא בשעת אכילה, ואע"פ שאין חיוב לשבת בסוכה שלא בשעת אכילה מ"מ כיושב מקיים מצוה ומברך ע"ז. ואיני יודע האם חייב לברך או שיכול לברך ואינו חייב. [נשים שמקיימות מ"ע שהז"ג גם לר"ת שיכולות לברך בפשטות אינם חייבות לברך, מאידך מי שהניח תפילין פעם ...
על ידי ידידיה
17 אוקטובר 2019, 23:32
פורום: סוכות, שמחת תורה ושמיני עצרת
נושא: האם נשים מברכות לישב בסוכה?
תגובות: 31
צפיות: 275

Re: האם נשים מברכות לישב בסוכה?

הנה בפשטות לפי מה דקיי"ל כר"ת דנשים מברכות על מצוות עשה שהזמן גרמא אם כן הוא הדין נשים מברכות על הסוכה וכן מנהג העולם. לולא דמסתפינא אמינא, שבסוכה יש מקום לומר שלא יברכו, הרי מצוות סוכה היא תשבו כעין תדורו, והנה נצייר לעצמנו אשה שאוכלת וכו' הכל חוץ לסוכה ורק באה לאכול כזית או כביצה בסוכה כדי לברך, ...
על ידי ידידיה
17 אוקטובר 2019, 23:21
פורום: הלכה ומנהג
נושא: אשה נהגת
תגובות: 113
צפיות: 1253

Re: אשה נהגת

עוד בימי אבותינו, נשים היו נוהגות, ואף אחד לא היה לו איזה הרגש או איזה קנייטש שהוא התנשא בו על אחרים. פסוקים רבים מתארים זאת: וַתָּ֨קָם רִבְקָ֜ה וְנַעֲרֹתֶ֗יהָ וַתִּרְכַּ֙בְנָה֙ עַל־הַגְּמַלִּ֔ים וַתְּמַהֵר וַתָּקָם אֲבִיגַיִל וַתִּרְכַּב עַל הַחֲמוֹר. וַיְהִ֣י בְּבוֹאָ֗הּ וַתְּסִיתֵ֙הוּ֙ לִשְׁא֤וֹ...
על ידי ידידיה
17 אוקטובר 2019, 23:07
פורום: בית המדרש
נושא: עצומה נגד השימוש בחשמל בשבת
תגובות: 310
צפיות: 9974

Re: עצומה נגד השימוש בחשמל בשבת

בקשר לאלפי הדוגמאות במ"ב, אסתפק במספר דוגמאות בודדות ואז נדבר. ע"ז נאמר בפוסקים נהרא נהרא ופשטיה, יש הקב"ה אחד, וכו''כ מהלכים בכל סעיף בשוע.  ורוב מוחלט של חילוקי דעות אינם בהלכה של זה אומר מותר וזה אומר אסור, אלא על הדגשים וחומרות, וכמו הנידון של דיון זה גופיה, אשר זה טוען שראוי לקנות לכל אחד, וכנ...
על ידי ידידיה
17 אוקטובר 2019, 23:01
פורום: בית המדרש
נושא: עצומה נגד השימוש בחשמל בשבת
תגובות: 310
צפיות: 9974

Re: עצומה נגד השימוש בחשמל בשבת

ליהדות יש תורה אחת ולא י"ב וכשם שיש לה הקב"ה אחד ולא 3.  אבל לפעמים קשה לברר מה האמת האחת, ולכן במקומו של ר"א היו כורתים עצים לעשות פחמים וכו', וברור ששאר ישראל מחזיקים את הנהוגים כר"א כטועים בפרט זה, אבל הם נוהגים לפי כללי הפסק באופן כללי ולכן הם "יישבו במזרח" בעוה"ב. אבל מי שסוטה מכללי הפסק, [כגו...
על ידי ידידיה
17 אוקטובר 2019, 17:21
פורום: בית המדרש
נושא: עצומה נגד השימוש בחשמל בשבת
תגובות: 310
צפיות: 9974

Re: עצומה נגד השימוש בחשמל בשבת

היהדות היא ענין עמוק ואמיתי, וניתנה ל12 שבטים עם 12 מהלכים, שווים אבל שונים, וכך המסורת מאז מתן תורה.  מי שחושב שכשנגיע לעולם האמת נראה במזרח רק את אלו שלא הצביעו בבחירות, או להיפך, רק את אלו שלא שתו קפה לפני התפלה, או רק את אלו שטבלו במקווה לפני התפלה, רק את הבקיאים ברייד של נשים נזיקין או רק את ה...
על ידי ידידיה
09 אוקטובר 2019, 23:19
פורום: ענינו של יום
נושא: העיר החדשה שנחשפה מתחת לאדמה - מוקפת חומה מימות יב"נ ?
תגובות: 5
צפיות: 140

Re: העיר החדשה שנחשפה מתחת לאדמה - מוקפת חומה מימות יב"נ ?

אם העיר חרבה לפני יב"נ פשוט שאין דינה כמוקף ואם יב"נ החריבה ולא יישבה, ראיתי מוכיחים מד' הר"ן על הרי"ף (ב' א' מדהרי"ף) שכ' וז"ל, וא"ת כיון דאמר דכרך דישב ולבסוף הוקף נידון ככפר עיר המוקפת מימות יהושע בן נון היאך קורין בה בט"ו ניחוש דילמא ישבה ולבסוף הוקפה י"ל ישיבת העובדי כוכבים אינה ישיבה ונמצא שבש...
על ידי ידידיה
06 אוקטובר 2019, 22:18
פורום: בית המדרש
נושא: עצומה נגד השימוש בחשמל בשבת
תגובות: 310
צפיות: 9974

Re: עצומה נגד השימוש בחשמל בשבת

בשולי הויכוח התינוקי שמתנהל כאן: בהרבה מקרים, אני מעריך הרבה יותר את זה שאינו חושב כמוני, ולוקח את שיטתו ברצינות וחולק עלי בתוקף, [למשל אם הוא חסיד ואני ליטאי לא יתכן לי לגשת לעמוד בלי מקוה וגרטל וכדו', או שאם אני חסיד והוא ליטאי לא יתן לשתות בביהכנ"ס שלו לפני התפילה] מאשר זה שנוהג אחרת ממני אבל חוש...
על ידי ידידיה
06 אוקטובר 2019, 22:08
פורום: בית המדרש
נושא: ברכה על טבילת נידה שנאסרה מכח שויא אנפשא
תגובות: 3
צפיות: 73

Re: ברכה על טבילת נידה שנאסרה מכח שויא אנפשא

בפשטות אפי' בשאחד"א לה עצמה מותר בחדרי חדרים [לכה"פ כשהבעל שוטה וכדו'], ומה שאנו מחמירים עליה הוא משום שיש לנו כביכול טעות במציאות, ולכן פשוט שלא תברך
על ידי ידידיה
06 אוקטובר 2019, 22:06
פורום: סוכות, שמחת תורה ושמיני עצרת
נושא: שינה בסוכה
תגובות: 9
צפיות: 145

Re: שינה בסוכה

צער שנובע מעצם מהות הסוכה אינו בגדר מצטער
על ידי ידידיה
05 אוקטובר 2019, 23:47
פורום: בית המדרש
נושא: חצייה ברמזור אדום, האם מותר מצד 'חושן משפט'?
תגובות: 8
צפיות: 407

Re: חצייה ברמזור אדום, האם מותר מצד 'חושן משפט'?

לא יודע גזל, אבל ברור שלא תונו יש בהולך רגל שעובר ברמזור אדום ומעכב נוסעי מכוניות [וכן בנהג שמעכב הולכי רגל]. לא גרע ממי שעוקף תור שכל בעל שכל מבין שהוא איסור.
אבל כשאין מכוניות בסמוך ודאי מותר.
על ידי ידידיה
02 אוקטובר 2019, 21:43
פורום: אלול, ימים נוראים
נושא: חידוש - פירוש המאירי ל"יהי רצון שיכרתו שונאינו"
תגובות: 4
צפיות: 109

Re: חידוש - פירוש המאירי ל"יהי רצון שיכרתו שונאינו"

גזל עכו"ם אסור להלכה לכו"ע [כלומר לפי כל הראשונים] בכל מצב, איסור גזילה גמור. גם אם לא כל דברי המאירי הם להלכה, אין שום קשר בין מובאה אחת לשניה כמובן, והמשנ"ב מביא הרבה מדבריו להלכה. הזלזול הזה הוא אפיקורסות במיטבה. במיוחד שכאן לא מדובר בהלכה, אלא ברעיון, ומצוה ללמוד את דברי המאירי בחיבור התשובה שפ...
על ידי ידידיה
01 אוקטובר 2019, 21:47
פורום: אלול, ימים נוראים
נושא: חידוש - פירוש המאירי ל"יהי רצון שיכרתו שונאינו"
תגובות: 4
צפיות: 109

Re: חידוש - פירוש המאירי ל"יהי רצון שיכרתו שונאינו"

המאירי לשיטתו שכתב דברים מחודשים גם בענין גזל עכו"ם [שבמדינותינו אסור]
והיה פולמוס האם באמת זו דעתו או שכתב כן מאימת הנכרים
אך אין בזה כ"כ נ"מ כי גם אם זו דעתו ודאי לא קיי"ל כן
על ידי ידידיה
22 ספטמבר 2019, 22:13
פורום: אלול, ימים נוראים
נושא: מה פשר מנהגינו בדילוגי התפילות בימים נוראים
תגובות: 18
צפיות: 338

Re: מה פשר מנהגינו בדילוגי התפילות בימים נוראים

חלק א׳ ממעל כתב:
22 ספטמבר 2019, 03:05
גם רע"א כ׳ בזמן המחלה בעירו שיקצרו ויגמרו ב5 את התפילה...
אתה חושב שהתכוון לשעה 5 כפי השעון שלנו?
על ידי ידידיה
22 ספטמבר 2019, 22:08
פורום: בית המדרש
נושא: עצומה נגד השימוש בחשמל בשבת
תגובות: 310
צפיות: 9974

Re: עצומה נגד השימוש בחשמל בשבת

למעשה המתירים המה רוב רובם של מורי הוראה בישראל, שבביתם ובבית מדרשם השתמשו ומשתמשים בחשמל בשבת. רק כדוגמה, מ רן בעל שבט הלוי, גדול המורים ומקורב כ''כ לחזו''א, נמנה על המתירים. ידוע שהחזו''א הביאו לבני ברק ואכמ''ל, והוא היה מורה לשואליו שבבני ברק ראוי להחמיר משום כבודו של החזו''א, ורק בתאורה. ובירוש...
על ידי ידידיה
10 ספטמבר 2019, 22:31
פורום: בית המדרש
נושא: עצומה נגד השימוש בחשמל בשבת
תגובות: 310
צפיות: 9974

Re: עצומה נגד השימוש בחשמל בשבת

בקופה של הגנרטור או בקופה הפרטית של בעל הגנרטור? [ז"א האם הכסף שימש בסוף לקניית גנרטור חדש או לנישואי הנינים של בעל הגנרטור?]
על ידי ידידיה
09 ספטמבר 2019, 23:57
פורום: בית המדרש
נושא: עצומה נגד השימוש בחשמל בשבת
תגובות: 310
צפיות: 9974

Re: עצומה נגד השימוש בחשמל בשבת

קצת לאזן. אנשי הגרנטורים והמצברים הם חוג ידוע, שקרוב לחוגים שיש להם שליטה בציבור הליטאי. בעלי הגנרטורים השקיעו המון כסף על מנת לקבל את החזר ההוצאות והרווח במשך שנים ארוכות קדימה. אם אכן תיפתר הבעיה, ב'בום' אחד יפסיק להם מקור הפרנסה לעתיד והם יישארו בחובות מטורפים (כל אחד לפי עניינו). האם לכן צריך ל...
על ידי ידידיה
08 ספטמבר 2019, 21:45
פורום: הלכה ומנהג
נושא: יש להמנע מלהזמין צ'קים בבנק ביום חמישי ושישי !
תגובות: 20
צפיות: 265

Re: יש להמנע מלהזמין צ'קים בבנק ביום חמישי ושישי !

ההגיון אומר שבהנחה שיש פעולות ידניות בודאי שכל תוספת הזמנה גורמת תוספת חילול שבת.
לעיקר הנידון האם שייך לפנ"ע כשבלא"ה אדם אחר יכשילנו עי' פ"ת יו"ד ק"ס סק"א.
על ידי ידידיה
07 ספטמבר 2019, 23:26
פורום: הלכה ומנהג
נושא: יש להמנע מלהזמין צ'קים בבנק ביום חמישי ושישי !
תגובות: 20
צפיות: 265

Re: יש להמנע מלהזמין צ'קים בבנק ביום חמישי ושישי !

אמונת אומן כתב:
06 ספטמבר 2019, 09:47
השאלה נראית יותר בגדר של למגדר מילתא ולא הלכתית.
נניח שאכן יש מישהו שמפקח, מה שסביר בהחלט לצערנו.( סיכוי סביר שזה גוי). האם זה הופך את זה למעשה שבת?
ענין מעשה שבת לא קשור. השאלה כאן [בעיקר] מדין לפנ"ע.
על ידי ידידיה
05 ספטמבר 2019, 22:39
פורום: הלכה ומנהג
נושא: מנהג שלא לעבור מעל ילד
תגובות: 27
צפיות: 441

Re: מנהג שלא לעבור מעל ילד

מלמד להועיל כתב:
05 ספטמבר 2019, 01:12
ידידיה כתב:
04 ספטמבר 2019, 21:18
כלל זה יהא בידך, כל עניני סכנה סגולית כגון נידו"ד שלא נמסרו לנו מחז"ל אינם אלא שטויות והבלים
והלא ספר חסידים וצוואת ר"י החסיד מלא בעניני סכנה שלא הוזכרו בחז"ל
בכותבי חז"ל התכוונתי גם לחכמינו ז"ל שחיו בתקופת הראשונים.
על ידי ידידיה
04 ספטמבר 2019, 21:18
פורום: הלכה ומנהג
נושא: מנהג שלא לעבור מעל ילד
תגובות: 27
צפיות: 441

Re: מנהג שלא לעבור מעל ילד

אמונת אומן כתב:
03 ספטמבר 2019, 16:12
הטעם הידוע הוא דברי הרשב''א בתשובה שאין לזלזל בדברי הזקנות
כידוע שאין כזה רשב"א, אלא הזקנות אומרת שכ"ה ברשב"א
כלל זה יהא בידך, כל עניני סכנה סגולית כגון נידו"ד שלא נמסרו לנו מחז"ל אינם אלא שטויות והבלים
על ידי ידידיה
27 אוגוסט 2019, 10:16
פורום: ש"ס ודף היומי
נושא: קונטרס נוסחא ישרה- נחיצת חקר הגירסאות והו"ל ש"ס מוגה בפנים ע"פ כת"י וראשונים
תגובות: 50
צפיות: 818

Re: קונטרס נוסחא ישרה

ברור שנצרך להוציא ש"ס בגירסא מתוקנת ובפרט בסדר קדשים, [וגם בירור גירסת הראשונים בגמ' הוא חלק שמאד חסר היום] אבל תנאי קודם למעשה שייערך ע"י ת"ח המקובלים על גדולי הדור ועל כל שדרות הציבור, מב' סיבות, א', שבאמת מי שאינו ת"ח לא יוכל להכריע כראוי בין הנוסחאות, וגם צריך דעת תורה להכריע איך להדפיס. ב, שבלא...
על ידי ידידיה
25 אוגוסט 2019, 17:25
פורום: סוכות, שמחת תורה ושמיני עצרת
נושא: מהו הסכך הכי טוב, שלא מגיעים אליו תולעים?
תגובות: 18
צפיות: 448

Re: מהו הסכך הכי טוב, שלא מגיעים אליו תולעים?

שאר לעמו כתב:
25 אוגוסט 2019, 13:23
קני סוף של 'פעם', או קני במבוק עבים, אין בהם תולעים! אך הם יקרים מאוד, ויש טירחה רבה באריזתם, ובסיכוך. מלבד שצריך כמות ענקית.
לי יש במבוק וגם בזה יש נגיעות. [אבל יתכן שזה עבר מסכך אחר ואם מסככים בזה לבד לא יהיו חרקים].
על ידי ידידיה
23 אוגוסט 2019, 09:34
פורום: בית המדרש
נושא: האם כל שכלולי הטכנולוגיה יתקיימו לעתיד לבוא?
תגובות: 60
צפיות: 1525

Re: האם כל שכלולי הטכנולוגיה יתקיימו לעתיד לבוא?

אני מבין שאם יתנו לך אפשרות לעבור ליישוב בלי שום טכנולוגיה, [רכבים, רפואה מתקדמת, תקשורת, עבודה ללא מאמץ פיזי בד"כ, תוחלת חיים ארוכה בעשרות שנים מבעבר] אתה תשקול לקבל את ההצעה? אני חושב שיותר מכובד לומר על שלמה המלך שלא חשב על כל מיני פיתוחים טכניים מאשר לומר עליו שהעדיף לחיות בעולם כזה מאשר העולם ...
על ידי ידידיה
22 אוגוסט 2019, 14:20
פורום: ד' תעניות, בין המצרים, תשעה באב
נושא: האם אכן יש היתר למעוברות ומניקות שלא לצום בתשעה באב הנדחה?
תגובות: 175
צפיות: 4163

Re: האם אכן יש היתר למעוברות ומניקות שלא לצום בתשעה באב הנדחה?

א. לא השתנה הטבעיים רק השתנה המנהגים ב. וכי יש ספק שחולשה ירדה לעולם. א. לא נראה לי, ובכל אופן כפי שהוזכר הרופאים טוענים שאין עליה בשיעור ההפלות לאחר הצום אז כנראה שגם הטיעון הזה לא נכון ב. אדרבא, בריאות ירדה לעולם, תזונה משופרת חיסונים הגיינה תרופות, זה משפיע על אחוזי תמותה בלידה והפלה ואפי' על גו...