החיפוש הניב 51 תוצאות

על ידי ידידיה
אתמול, 18:47
פורום: ד' תעניות, בין המצרים, תשעה באב
נושא: האם אכן יש היתר למעוברות ומניקות שלא לצום בתשעה באב הנדחה?
תגובות: 155
צפיות: 3168

Re: האם אכן יש היתר למעוברות ומניקות שלא לצום בתשעה באב הנדחה?

אולי תסביר על סמך מה אתה קובע שהרופאים המקילים אינם מתבססים על הרציונל הרפואי המקובל? --------- מ"מ בנידו"ד עדיין חושבני שאסור להקל, ראשית מפני שעוד לא הובא כאן רופא אחד שאומר שזה פיקו"נ לפי גדרי ההלכה. [שזה לא מומלץ כולם אומרים. הדיון כאן הוא על הלכות פיקו"נ] ורבנים הם עדיין לא רופאים. -  ושנית, שי...
על ידי ידידיה
אתמול, 00:16
פורום: ד' תעניות, בין המצרים, תשעה באב
נושא: האם אכן יש היתר למעוברות ומניקות שלא לצום בתשעה באב הנדחה?
תגובות: 155
צפיות: 3168

Re: האם אכן יש היתר למעוברות ומניקות שלא לצום בתשעה באב הנדחה?

כך כותב בעל ויגד משה בהמשך הקטע שציטטתי
אבל חז"ל לא חששו לזה וא"כ אין לזה מקום אא"כ תאמר שהשתנו הטבעים
על ידי ידידיה
19 אוגוסט 2019, 23:53
פורום: ד' תעניות, בין המצרים, תשעה באב
נושא: האם אכן יש היתר למעוברות ומניקות שלא לצום בתשעה באב הנדחה?
תגובות: 155
צפיות: 3168

Re: האם אכן יש היתר למעוברות ומניקות שלא לצום בתשעה באב הנדחה?

אני מסתפק האם כל אלו שנזעקו מרה מקודם הם תמימים או מיתממים. מ"מ מספק אחזור שוב על מה שכתבתי למעלה ובעברית ברורה יותר: מוסכם על כל המשתתפים בדיון שדעת רוב הרופאים בדורנו היא שאין לצום שום השפעה ממשית על אחוזי ההפלה. ורק טוענים שיש רופאים שחולקים על זה, ועדיין לא התברר לי עד כמה הסיכון משמעותי לדעתם  ...
על ידי ידידיה
19 אוגוסט 2019, 11:08
פורום: ד' תעניות, בין המצרים, תשעה באב
נושא: האם אכן יש היתר למעוברות ומניקות שלא לצום בתשעה באב הנדחה?
תגובות: 155
צפיות: 3168

Re: האם אכן יש היתר למעוברות ומניקות שלא לצום בתשעה באב הנדחה?

רציתי רק לעדכן לכל אלו שכתבו כאן בשיא הוודאות שהצום אינו מזיק לעובר, כי השנה לאחר תשעה באב קרה דבר נורא באחת המשפחות בירושלים כתוצאה מהצום בתשעה באב. רק ארמז שלא רק העובר רח"ל, אלא גם המעוברת כתוצאה מכך הגיעה לסכנת נפשות ורק לאחר ניתוח מורכב הצילו את חייה, אבל ילדים כבר לא יהיו לה לעולם רח"ל וד"ל. ...
על ידי ידידיה
19 אוגוסט 2019, 11:05
פורום: בית המדרש
נושא: שאלה במראות הדמים דרך תמונה או וואצ'פ
תגובות: 87
צפיות: 772

Re: שאלה במראות הדמים דרך תמונה או וואצ'פ

אמנם פשוט שבדברים שהם באמת "שאלה" א"א להורות ע"פ תמונות
אבל יש נשים וע"ה שמסתפקים גם בדברים שאינם שאלה כלל ובזה יתכן שכן אפשר לפסוק ע"פ תמונה
אמנם למיגדר מילתא ודאי ראוי לאסור הכל
על ידי ידידיה
18 אוגוסט 2019, 22:11
פורום: ד' תעניות, בין המצרים, תשעה באב
נושא: האם אכן יש היתר למעוברות ומניקות שלא לצום בתשעה באב הנדחה?
תגובות: 155
צפיות: 3168

Re: האם אכן יש היתר למעוברות ומניקות שלא לצום בתשעה באב הנדחה?

- המחלוקת האם להסוברים דתרי כמאה אזלי' בתר הבקיאין יותר היא מחלוקת ראשונים והובאה כבר בתורת האדם ובשאר ראשונים, ודלא כמו שיש שכתבו כאן. - דברי הלבוש והגר"ז לכאו' נסתרים מדברי רבינו ירוחם המובא בב"ח תרי"ח וז"ל, וכתב ה"ר ירוחם דהוא הדין שני בקיאין לגבי שנים שאינן בקיאין וחולה אינו אומר כלום דשומעין לב...
על ידי ידידיה
18 אוגוסט 2019, 11:58
פורום: ד' תעניות, בין המצרים, תשעה באב
נושא: האם אכן יש היתר למעוברות ומניקות שלא לצום בתשעה באב הנדחה?
תגובות: 155
צפיות: 3168

Re: האם אכן יש היתר למעוברות ומניקות שלא לצום בתשעה באב הנדחה?

 הרב השני אמר לי שהסיבה שהרופא מגזים כיון שהוא חילוני ולא חשוב בעיניו הצום.  ודבר זה כבר מובא בפוסקים שאין לסמוך על רופאים חילונים שעל כל דבר הם אומרים שיש סכנה. יש לציין לדברי השפ"א שפת אמת מסכת יומא דף פג עמוד א  בגמ' ל"צ דאיכא תרי אחרינא בהדי' כו' ה"מ לענין אומדנא דממונא כו' לכאורה הי' נראה דדוק...
על ידי ידידיה
18 אוגוסט 2019, 11:44
פורום: בית המדרש
נושא: האם כל שכלולי הטכנולוגיה יתקיימו לעתיד לבוא?
תגובות: 31
צפיות: 985

Re: האם כל שכלולי הטכנולוגיה יתקיימו לעתיד לבוא?

לגבי מה שהגיבו כאן המגיבים. לגבי הנזק בפיתוח הטכנולוגי. שלמה המלך ראה את ההקלה לחיים אם יהיו כלי רכב, אך הוא ראה את הנזק העצום, בכך שהעולם ישנה סדרים. וברגע שישנה אפשרות תעבורתית הרי יש לכך השלכות, תרבותיות, התנהגויות, וכו'. שהרי כל פיתוח חדש מצריך פיתוח נוסף, למשל, אם יש רכבים, הרי עולם המסחר משתנ...
על ידי ידידיה
18 אוגוסט 2019, 11:33
פורום: הלכה ומנהג
נושא: קידש על מזונות, האם יש הידור לקדש שוב על הפת?
תגובות: 16
צפיות: 175

Re: קידש על מזונות, האם יש הידור לקדש שוב על הפת?

כ"כ בשו"ת שלמת חיים (סימן רסט) וביאור הדבר כי בקידוש במקום סעודה יש לדון אם הוא דין בקידוש או בסעודה שתהיה במקום הקידוש ואכמ"ל. לא הבנתי מה שייך לחקירה זו, לפי ב' הצדדים י"ל שהאיסור לאכול לפני קידוש פחות חמור מאשר שלא לקדש במקום סעודה כלל, ולכן יש מקום להקל ולאכול לפני קידוש על פת ממש ולהחמיר לעשות...
על ידי ידידיה
15 אוגוסט 2019, 23:19
פורום: ד' תעניות, בין המצרים, תשעה באב
נושא: האם אכן יש היתר למעוברות ומניקות שלא לצום בתשעה באב הנדחה?
תגובות: 155
צפיות: 3168

Re: האם אכן יש היתר למעוברות ומניקות שלא לצום בתשעה באב הנדחה?

אם הבעיה היא שלא הביאו לך שם של רופא אין לי בעיה עם זה, ואני לא חושב שאני צריך לתת לך את השמות של הרופאים שאני שמעתי מהם שזה סכנה לעובר. ידידי היקר, אתה לא חייב לי כלום, ואתה לא "צריך" להשתתף בדיון כאן בכלל, אבל אם אתה "רוצה" לנהל דיון רציני ולשכנע אנשים בצורה הגיונית, הרי האינטרס שלך הוא לעשות זאת...
על ידי ידידיה
15 אוגוסט 2019, 15:00
פורום: ד' תעניות, בין המצרים, תשעה באב
נושא: האם אכן יש היתר למעוברות ומניקות שלא לצום בתשעה באב הנדחה?
תגובות: 155
צפיות: 3168

Re: האם אכן יש היתר למעוברות ומניקות שלא לצום בתשעה באב הנדחה?

אכן טעיתי. בסי' תרי"ח ס"ד פוסק השו"ע שכשיש ב' רופאים שאומרים לאכול ומאה שלא לאכול מאכילין אותו [זו מחלוקת ראשונים וכך פוסק השו"ע]. אבל מה שכתבת "ואפילו אם יש ביניהם רופאים יותר מומחים מאלו האומרים שזה פיקו"נ" לא ראיתיו כעת בפוסקים וכמדומה שאינו נכון [במ"ב שם סקי"ב כ' כן רק היכן שהחולה עצמו אומר שצרי...
על ידי ידידיה
15 אוגוסט 2019, 10:16
פורום: ד' תעניות, בין המצרים, תשעה באב
נושא: האם אכן יש היתר למעוברות ומניקות שלא לצום בתשעה באב הנדחה?
תגובות: 155
צפיות: 3168

Re: האם אכן יש היתר למעוברות ומניקות שלא לצום בתשעה באב הנדחה?

מקודם ליקטתי כמה מקורות רפואיים שמראים כי יש סכנה לעובר כתוצאה מהצום, והיתה ע"ז תגובה מזלזלת, כאשר עיקר התגובה היא שאפילו אכן יש התייבשויות וכו' וכו' עדיין זה לא מזיק לעובר. אז לתשומת לב המגיב, נכון שאצל אדם רגיל התייבשות אינה גורמת לסכנה, ואחרי הצום הוא חוזר לעצמו. אבל במעוברות ההתייבשות עלולה לגר...
על ידי ידידיה
15 אוגוסט 2019, 10:11
פורום: ד' תעניות, בין המצרים, תשעה באב
נושא: האם אכן יש היתר למעוברות ומניקות שלא לצום בתשעה באב הנדחה?
תגובות: 155
צפיות: 3168

Re: האם אכן יש היתר למעוברות ומניקות שלא לצום בתשעה באב הנדחה?

ד. הרופא היחיד מאלו שהבאת שהוא יר"ש, כותב ש"ייעוץ כזה צריך להיות פרטני" = ז"א שאסור להורות שכל המעוברות לא יצומו. סליחה על הבוטות, אבל האם אתה עוסק בזה או אומר מסברא? נהיית מחלק פקודות לרבנים מה מותר להגיד ומה אסור. יש הרבה רבנים שעוסקים בזה והם אומרים שזו חשש סכנה לעובר, נכון שיש חולקים עליהם אבל ...
על ידי ידידיה
13 אוגוסט 2019, 10:05
פורום: בית המדרש
נושא: עצומה נגד השימוש בחשמל בשבת
תגובות: 113
צפיות: 7210

Re: עצומה נגד השימוש בחשמל בשבת

אם לחברת החשמל באמת היה רצון לפתור את הנושא, ברור כשמש שהם היו פונים לרבנים שיש להם השפעה על ציבור המשתמשים בגנרטור, שזה מה שמפריע להם, ולא להר' חותה שבסך הכל החתים עצומה של כמה אנשים שמעדיפים שחברת החשמל לא תחלל שבת אבל הם בעצמם לא מוכנים לעשות כלום בשביל זה [וטיפש מי שחושב שהעצומה הזו משפיעה על מש...
על ידי ידידיה
13 אוגוסט 2019, 09:53
פורום: ד' תעניות, בין המצרים, תשעה באב
נושא: האם אכן יש היתר למעוברות ומניקות שלא לצום בתשעה באב הנדחה?
תגובות: 155
צפיות: 3168

Re: האם אכן יש היתר למעוברות ומניקות שלא לצום בתשעה באב הנדחה?

ביום תשעה באב עצמו דיברתי שוב עם אחד הרבנים והוא התפלא על עצם הספק, היות ולדעתו כל הרבנים העוסקים גם בייעוץ רפואי כנהוג במחוזותינו, יודעים היטב כי הצום מזיק מאד לעוברים. הוא עצמו יודע על עשרות מקרים של הפלות רח"ל כתוצאה מצום. כבר מפורש בגמ' במילתא דעבידא לאיגלויי לא משקרי אינשי וד"ל, הרי כל ילד יוד...
על ידי ידידיה
13 אוגוסט 2019, 09:35
פורום: ד' תעניות, בין המצרים, תשעה באב
נושא: האם אכן יש היתר למעוברות ומניקות שלא לצום בתשעה באב הנדחה?
תגובות: 155
צפיות: 3168

Re: האם אכן יש היתר למעוברות ומניקות שלא לצום בתשעה באב הנדחה?

  ביאור הלכה סימן תקנד סעיף ו   דבמקום חולי וכו' - עיין בספר פתחי עולם דבמקום שאין המחלה של חלערי"א חזקה ח"ו יאכל פחות מככותבת בכדי אכילת פרס וכן בשתיה כמ"ש השיעורי' בשו"ע סימן תרי"ח (כך יש להורות לשואל בט"ב שבזה לא נעקר התענית לגמרי ורחמנא ליבא בעי)  תודה על המ"ב שהבאת שבהחלט החכימני. אך זה לא סות...
על ידי ידידיה
09 אוגוסט 2019, 09:26
פורום: ד' תעניות, בין המצרים, תשעה באב
נושא: האם אכן יש היתר למעוברות ומניקות שלא לצום בתשעה באב הנדחה?
תגובות: 155
צפיות: 3168

Re: האם אכן יש היתר למעוברות ומניקות שלא לצום בתשעה באב הנדחה?

אם אחוז ההפלות אינו יותר גבוה ז"א שלא נגרמה שום הפלה מחמת הצום, ואלו שהפילו כעת אם לא היו צמות היו מפילות לאחמ"כ [כמדומני שמצד האם יש אפי' עדיפות שההפלה תהיה כמה שיותר מוקדם, מכמה בחינות]. לא נכון אם עובדתית יש יותר לידות ויותר הפלות בימים שלאחר הצום (וזה נתון בדוק), הרי שהצום כן גורם ללידות והפלות...
על ידי ידידיה
08 אוגוסט 2019, 21:48
פורום: ד' תעניות, בין המצרים, תשעה באב
נושא: לימוד בדברים הרגילים בתשעה באב במקום דחק
תגובות: 22
צפיות: 481

Re: לימוד בדברים הרגילים בתשעה באב במקום דחק

באמת מה איסור יותר חמור, ללמוד דברים האסורים בט"ב או לא ללמוד כלל?
[כמובן כל הנידון רק בהנחה שיש חיוב ת"ת בדברים המותרים, שכך פשוט לדעתי, ויש שנחלקו בזה]
על ידי ידידיה
08 אוגוסט 2019, 21:39
פורום: ד' תעניות, בין המצרים, תשעה באב
נושא: האם אכן יש היתר למעוברות ומניקות שלא לצום בתשעה באב הנדחה?
תגובות: 155
צפיות: 3168

Re: האם אכן יש היתר למעוברות ומניקות שלא לצום בתשעה באב הנדחה?

והטענה של השיעורים היא טענה קלושה כיוון שיש הרבה פוסקים שטוענים שאין שייך שיעורים רק ביו"כ שהדין הוא שצריך עינוי, ופחות משיעור זה גם עינוי, אבל כשגזרו תענית שלא לאכול אין מקום לשיעורים, סברתך אינה מובנת כלל, רק י"ל סברא אחרת שעל חולה לא גזרו כלל בכלל יש לדון אם שייך כזה מושג של חצי שיעור להקל כלפי ...
על ידי ידידיה
08 אוגוסט 2019, 21:32
פורום: ד' תעניות, בין המצרים, תשעה באב
נושא: האם אכן יש היתר למעוברות ומניקות שלא לצום בתשעה באב הנדחה?
תגובות: 155
צפיות: 3168

Re: האם אכן יש היתר למעוברות ומניקות שלא לצום בתשעה באב הנדחה?

הוויכוח על מעוברות לענ"ד הוא לא וויכוח לענין, כי לך תשאל את הרופאים שמומחים בנושא הריון בסיכון והסתבכויות, ורובם ככולם אומרים היום שצום הוא דבר מסוכן לעובר, מה שהם לא אמרו פעם (ודיברתי עם כמה פרופסורים בנושא) נשמע מוזר, לכבוד מה הפרופסורים שינו את דעתם, יש איזה מחקר חדש או מה? בכל אופן נשמח לדעת את...
על ידי ידידיה
07 אוגוסט 2019, 00:17
פורום: ד' תעניות, בין המצרים, תשעה באב
נושא: האם אכן יש היתר למעוברות ומניקות שלא לצום בתשעה באב הנדחה?
תגובות: 155
צפיות: 3168

Re: האם אכן יש היתר למעוברות ומניקות שלא לצום בתשעה באב הנדחה?

  מדובר במו"צ ידוע גם בתחום ידיעותיו הרפואיות. היום המוצי"ם הרי עסוקים בבעיות רפואיות לא פחות משאלות הלכתיות. ואם הוא אומר שיש הרבה הפלות לאחר הצומות אז הוא יודע מה שהוא מדבר. גם הגרי"י פישר זצ"ל היה מדריך הרבה משפחות שעברו הפלות וכדו' מהבחינה הרפואית ולכן היה יודע בענין הזה הרבה יותר מרבנים אחרים ...
על ידי ידידיה
06 אוגוסט 2019, 21:20
פורום: ד' תעניות, בין המצרים, תשעה באב
נושא: האם אכן יש היתר למעוברות ומניקות שלא לצום בתשעה באב הנדחה?
תגובות: 155
צפיות: 3168

Re: האם אכן יש היתר למעוברות ומניקות שלא לצום בתשעה באב הנדחה?

שמעתי מאחד מגדולי המוצי"ם בירושלים שכל שנה ושנה ללא יוצא מן הכלל הוא יודע על הרבה הפלות שאירעו מיד במוצאי או למחרת תשעה באב ויום הכיפורים זאת שמעתי מפיו ממש. אבל שמעתי מאדם אחר ששמע מאחת האחיות בבית החולים ביקור חולים בשעתו (לפני כעשר שנים) שבאופן קבוע למחרת יום הכיפורים יש להם הרבה עבודה רח"ל של ג...
על ידי ידידיה
18 יולי 2019, 22:48
פורום: הלכה ומנהג
נושא: מהי שיטת הפסיקה הייחודית של הגר"א? והאם זו גם שיטת החזו"א?
תגובות: 49
צפיות: 871

Re: מהי שיטת הפסיקה הייחודית של הגר"א? והאם זו גם שיטת החזו"א?

חלק גדול משינוי דרכי הפסיקה של הגר"א איננו רק משיטת פסיקה שונה אלא פשוט משום שהכיר בגדלותו יותר מהדורות שלפניו.
על ידי ידידיה
16 יולי 2019, 22:22
פורום: ש"ס ודף היומי
נושא: ע"ז יח: - מבקש את עזרת הציבור לחפותה של הרבנית הקדושה ברוריה!
תגובות: 40
צפיות: 1302

Re: ע"ז יח: - מבקש את עזרת הציבור לחפותה של הרבנית הקדושה ברוריה!

ר' יהודה ב"ר קלונימוס משפיירא, שהיה רבו של 'הרוקח' ר' אלעזר מגרמייזא וחי בדור שאחרי רש"י, כתב ספר בשם יחוסי תנאים ואמוראים, באחד הערכים בספר זה מוקדש הוא לברוריה בסוף הערך הוא מציין כמה ממעשיה, המוזכרים בגמרא: "ומעשה ברוריא בפרק א' דעבודה זרה, ובעירובין בפרק כיצד מעברין נמי דָרְשָה 'ערוכה בכל ושמור...
על ידי ידידיה
08 יולי 2019, 22:50
פורום: דיני ממונות
נושא: מעשה בהלואת צ'ק
תגובות: 4
צפיות: 232

Re: מעשה בהלואת צ'ק

הוא לווה.
על ידי ידידיה
08 יולי 2019, 22:20
פורום: דיני ממונות
נושא: מעשה בהלואת צ'ק
תגובות: 4
צפיות: 232

Re: מעשה בהלואת צ'ק

מה יכול לחייב את שמעון. אם משום שלא החזיר את הצ'ק הרי אינו על גוף הממון. והרי זה כמו מה שאמרו ששטרות התמעטו מתשלומי כפל שאי גופו ממון. וכ"ש שהוא לא היזיקו ביידים אלא רק פשע בו ואבדו. ואם על ההלואה הרי לא קיבל כלום. אלא שיכול ראובן לטעון הרי הדרך שהמקבל צ'ק פודיהו ואם לא כן עליך הראיה. ומ"מ המוציא מ...
על ידי ידידיה
07 יולי 2019, 21:57
פורום: דיני ממונות
נושא: מעשה בהלואת צ'ק
תגובות: 4
צפיות: 232

מעשה בהלואת צ'ק

ראובן הלווה לשמעון צ'ק, שראובן קיבלו מאיזה גמ"ח. לאחר חדשים רבים בא שמעון ואומר שהבנק החזיר הצ'ק מחוסר כיסוי. טוען ראובן אם היית מחזיר לי הצ'ק אז הייתי זוכר ממי קיבלתיו והייתי גובה ממנו תמורתו, עתה כבר נשכח ממני הדבר וע"י פשיעתך הפסדתי המעות. הדין עם מי.
על ידי ידידיה
07 יולי 2019, 21:54
פורום: הלכה ומנהג
נושא: לאור קריאת גדולי ישראל - איזה דוגמאות מצויות יש שעלולים לטעות בהלכות שבת
תגובות: 95
צפיות: 2537

Re: לאור קריאת גדולי ישראל - איזה דוגמאות מצויות יש שעלולים לטעות בהלכות שבת

לדעת רוב הראשונים והאחרונים הוצאת שבת בסופה לפני ד' מיל הוה חילול שבת דאורייתא רח"ל ולא עוד, אלא שאלפים אלפים מהציבור הירא את דבר ה' רואים באלו המקלים כמחללי שבת (בשוגג או כתינוקות שנישבו), ולדעתם, בוודאי לכשיבנה בית המקדש בב"א הם יצטרכו להביא קרבן חטאת, ומתפללים עליהם גם בכלל עם ישראל לחזרה בתשובה...
על ידי ידידיה
03 יולי 2019, 22:35
פורום: כשרות
נושא: "לעשר לחומרא" - מה הפולמוס..?
תגובות: 31
צפיות: 1136

Re: "לעשר לחומרא" - מה הפולמוס..?

יהודי נורמלי לא אמור להעלב ממה שיש שמחמירים יותר ממנו, העלבון נובע או מטפשות או מגאווה, שלא מסוגל להבין שיש כאלו שמחמירים יותר ממנו [אני מדבר מנסיון כאחד שיש בסביבתו הקרובה כאלו שלא סומכים עליו. אצלי העלבון נובע משתי הסיבות יחד]. וצ"ע האם מן הדין יש לחוש להעלבות של אנשים לא כ"כ שפויים. א. אין דבר י...