החיפוש הניב 171 תוצאות

על ידי ידידיה
10 יוני 2020, 20:51
פורום: בית המדרש
נושא: ברכה על טבילת נידה שנאסרה מכח שויא אנפשא
תגובות: 13
צפיות: 220

Re: ברכה על טבילת נידה שנאסרה מכח שויא אנפשא

כי הם חיינו כתב:
10 יוני 2020, 20:37
אם נודע לבעל ששיקרה ולא טבלה הבעל יהיה חייב קרבן
כמדומני שגם אם ידע מראש שלא טבלה שנית אינו חייב קרבן. שאחד"א הוא רק לגביה ולא לגביו.
 
על ידי ידידיה
10 יוני 2020, 20:48
פורום: הלכה ומנהג
נושא: מוכר ספר בתנאי שהספר לא יכרך ?
תגובות: 59
צפיות: 913

Re: מוכר ספר בתנאי שהספר לא יכרך ?

פשוט שאם זה תנאי ע"פ משפטי התנאים זה תופס ואסור לכרוך. [ואם כרך יכול לתבוע מהמוכר לקבל את הספר חזרה ושיתן לו מעות המקח בניכוי מה שהזיק את הספר, אבל לא ניצל מהאיסור]. ומצד שני פשוט שיש בזה נבזות, ועוד יותר בזוי מה שמשתמש בהלכה לצורך הנבזות שלו, ולכן אני משתדל לא לקנות "מסורת" וב"ה שהיום יש תחליפים. ...
על ידי ידידיה
10 יוני 2020, 20:39
פורום: בית המדרש
נושא: ברכה על טבילת נידה שנאסרה מכח שויא אנפשא
תגובות: 13
צפיות: 220

Re: ברכה על טבילת נדה שנאסרה מכח שויא אנפשא

לדבריך מותר לה לשקר ולומר שטבלה בעוד שבאמת לא טבלה. ואם כן שוב קשה איך יכול הבעל לסמוך עליה שטבלה?! אע"כ שהיא אסורה לגמרי אפילו כלפי עצמה. לשקר אסור. פרשת משפטים. ובחדרי חדרים שייך אולי כשהבעל 'לא בפרשה כלל' אך לא באו''א. א. מותר לשקר [מדבר שקר תרחק היינו כשגורם הפסד לחבירו] ב. הבעל לא צריך "לסמוך ...
על ידי ידידיה
10 יוני 2020, 20:29
פורום: בית המדרש
נושא: ברכה על טבילת נידה שנאסרה מכח שויא אנפשא
תגובות: 13
צפיות: 220

Re: ברכה על טבילת נדה שנאסרה מכח שויא אנפשא

בפשטות אפי' בשאחד"א לה עצמה מותר בחדרי חדרים [לכה"פ כשהבעל שוטה וכדו'], ומה שאנו מחמירים עליה הוא משום שיש לנו כביכול טעות במציאות, ולכן פשוט שלא תברך לדבריך מותר לה לשקר ולומר שטבלה בעוד שבאמת לא טבלה. ואם כן שוב קשה איך יכול הבעל לסמוך עליה שטבלה?! אע"כ שהיא אסורה לגמרי אפילו כלפי עצמה. לשקר אסור...
על ידי ידידיה
25 פברואר 2020, 23:27
פורום: הלכה ומנהג
נושא: פסק הלכה מעניין
תגובות: 117
צפיות: 1826

Re: "פסק הלכה" מופרך

יש לך שיטת פסיקה מאד "מעניינת" א. "כמו שסתם מרן" - מה נעשה שמרן לא כתב אלא שי"א להתיר לנגן, שזה איסור דרבנן, ואין שום מקור להקל באיסור דאורייתא, ואדרבא אם נדייק בדבריו משמע להחמיר, - ומלבד זאת לא סתם כך אלא הביא בשם י"א. ב. "כמו שסתם המ"ב" - המ"ב לא סתם כלום אלא ביאר את שיטת המקילים ותו לא, והביא את...
על ידי ידידיה
07 דצמבר 2019, 23:29
פורום: בית המדרש
נושא: מעשרות להורים
תגובות: 28
צפיות: 359

Re: מעשרות להורים

מה שיותר יועיל לכל הצדדים הוא התארגנות חרדית לצאת לפריפריה, ובתנאי שגם הבני תורה החשובים יצאו לשם ולא רק הזיבורית. נוסח מתנשא ומכוער עד מאוד. תמהני למה הוצרכת להוכיח שוב את טענתי כי הנך "מתווכח" מבלי לקרוא את מה שכותבים לך. מישהו כתב שהיום אלו שיוצאים הם רק הזיבורית? זה נאמר על התארגנות תיאורטית. ו...
על ידי ידידיה
07 דצמבר 2019, 22:58
פורום: בית המדרש
נושא: מעשרות להורים
תגובות: 28
צפיות: 359

Re: מעשרות להורים

אם כולם מסכימים על העובדה שאחרי חיתון הילדים ההורים קורסים עד לקבל צדקה ומצוי שהילדים במציו כלכלי שיכולים לתת מעשר כולם צריכים להסכים שעל ההורים לתת פחות ולהחזיק ראש בזמן השידוכים והאירוסין. יש לי הצעה הרבה יותר הגיונית. על בעלי הדירות בירושלים ב"ב לדרוש פחות על הדירות שבבעלותם, ובלצ"ג. כשם שכולם מ...
על ידי ידידיה
06 דצמבר 2019, 14:38
פורום: בית המדרש
נושא: מעשרות להורים
תגובות: 28
צפיות: 359

Re: מעשרות להורים

יהודי כתב:
06 דצמבר 2019, 13:12
מאוד קשה לי להבין על מה בדיוק הויכוח
כנראה שמאד קשה להבין על מה הויכוח בלי לקרוא מה שכותבים לך. [כמו שכתבתי, ודאי שאם ההורים מחתנים ילדים בד"כ הם עניים, אבל בד"כ יש כאלו שגם הם מחתנים ילדים והם יותר עניים מההורים].
אני סיימתי.
 
על ידי ידידיה
06 דצמבר 2019, 13:05
פורום: בית המדרש
נושא: מעשרות להורים
תגובות: 28
צפיות: 359

Re: מעשרות להורים

מי שנותן לקופות הצדקה את מעשרותיו, במקרים רבים ההורים נזקקים הרבה יותר מאלו המתפרנסים מהצדקה. וזה שאינם נזקקים רשמית אינו אלא מחמת עדינות נפשם בדר"כ, וכמש"כ לעיל. ומסתבר שאף באופן שיש מקרה אחד קיצוני בעיר, ואינני מספיק בענין. אינני יודע מה כוונתך "מקרים רבים" מה שאני יודע הוא שאצל 90% מהאנשים, הורי...
על ידי ידידיה
06 דצמבר 2019, 11:26
פורום: בית המדרש
נושא: מעשרות להורים
תגובות: 28
צפיות: 359

Re: מעשרות להורים

מי שנותן לקופות הצדקה את מעשרותיו, במקרים רבים ההורים נזקקים הרבה יותר מאלו המתפרנסים מהצדקה. וזה שאינם נזקקים רשמית אינו אלא מחמת עדינות נפשם בדר"כ, וכמש"כ לעיל. ומסתבר שאף באופן שיש מקרה אחד קיצוני בעיר, ואינני מספיק בענין. אינני יודע מה כוונתך "מקרים רבים" מה שאני יודע הוא שאצל 90% מהאנשים, הורי...
על ידי ידידיה
05 דצמבר 2019, 20:47
פורום: בית המדרש
נושא: מעשרות להורים
תגובות: 28
צפיות: 359

Re: מעשרות להורים

א. מבואר בפוסקים (חת"ס הו' בפת"ש רנ"א סק"ד) שענין קרוב קרוב קודם הוא רק כששניהם שווים אבל כשיש אחר שעני יותר מקרובו אין הקרוב קודם לו. ולכן בד"כ לפי הדין אין ליתן להוריו. ב. ומ"מ רגילים להורות לתת מחצה מצדקותיו להורים, וכנראה משום שסומכים על מה שאברכים בד"כ אינם חייבים לתת מעשר ולכן ענין הכרת הטוב מ...
על ידי ידידיה
21 נובמבר 2019, 22:38
פורום: דעת דורות
נושא: ברוך דיין האמת הגאון רבי אריה אברהמ'ס זצ"ל
תגובות: 19
צפיות: 666

Re: ברוך דיין האמת הגאון רבי אריה אברהמ'ס זצ"ל

פירוש נאה שנאמר ע"י הג"ר מאיר גריינמן בלוייה, 'אחים לי בהספדאי דהתם קאימנא' דמלאכים איקרו עומדים וכן האדם 'התם' - אחר פטירתו. ערוך לנר מסכת סוכה דף כט עמוד א  כמו שפירשו המפרשים מה דקאמר רב (שבת קנג א) אחים בהספדא דהתם קאימנא שתעורר לאחרי' לתשובה ע"י הספד למען יהי' לי זכות עי"ז דהתם קאימנא ששם בעול...
על ידי ידידיה
19 נובמבר 2019, 21:37
פורום: ראש השנה
נושא: ראש השנה פרק א' משנה א'
תגובות: 12
צפיות: 533

Re: ראש השנה פרק א' משנה א'

שאר לעמו כתב:
19 נובמבר 2019, 19:12
בכדי לתפוס דרך קצרה, שברור שרגל שבו הוא בט"ו,
ואילו למלכים זה מא' ניסן.
לכאו' יש לבאר יותר בפשטות, שהסיבה שפסח הוא הראשון שברגלים אינה אלא משום שניסן הוא החודש הראשון, ור"ח ניסן הוא כר"ה.
 
על ידי ידידיה
16 נובמבר 2019, 23:53
פורום: בית המדרש
נושא: שמע מאחורי הפרגוד סודו של חבירו האם מותר לגלותו?
תגובות: 10
צפיות: 109

Re: שמע מאחורי הפרגוד סודו של חבירו האם מותר לגלותו?

שאר לעמו כתב:
16 נובמבר 2019, 22:33
לאו דוקא שנאה.
גם נזק.
וכאן הסבירו יפה שהנזק הוא גדול.
אפשר מקור?
אני חושב שבח"ח סוף כלל ח' מרכילות לא משמע כך.

----
מצורף הדברים ממקורם
הריז.pdf
על ידי ידידיה
16 נובמבר 2019, 22:31
פורום: בית המדרש
נושא: שמע מאחורי הפרגוד סודו של חבירו האם מותר לגלותו?
תגובות: 10
צפיות: 109

Re: שמע מאחורי הפרגוד סודו של חבירו האם מותר לגלותו?

שאר לעמו כתב:
16 נובמבר 2019, 20:34
אכן, נראה שאסור, וזו רכילות מדאורייתא.
כמדומה שרכילות היינו רק כשגורם שנאה בין זל"ז וזה לא שייך כאן.
על ידי ידידיה
16 נובמבר 2019, 20:26
פורום: בית המדרש
נושא: שמע מאחורי הפרגוד סודו של חבירו האם מותר לגלותו?
תגובות: 10
צפיות: 109

שמע מאחורי הפרגוד סודו של חבירו האם מותר לגלותו?

ראיתי השבוע בשם הר' זילברשטיין, מעשה בבחור שנסע באוטובוס לישיבתו, ושמע את היושב לידו מספר בפל' שנוסע לישיבה פלונית לראות בחור פלוני המוצע לבתו ולהווכח באיכות לימודו ותפלתו, ובחור זה הנוסע הוא חברו של המיועד, והשאלה האם מותר לרוץ ולספר לו את אשר שמע, כשמובן שעי"ז התנהגותו של המיועד תהיה הרבה יותר טוב...
על ידי ידידיה
16 נובמבר 2019, 20:09
פורום: הלכה ומנהג
נושא: תפילין דר"ת בעולם הליטאי
תגובות: 125
צפיות: 2742

Re: תפילין דר"ת בעולם הליטאי

סיני ועוקר כתב:
15 נובמבר 2019, 14:51
הגר"א לכאו' לא הכריע כרש"י אלא הלך אחר מש"כ השו"ע "ונוהגים" כרש"י והרמב"ם.
מנין לך? [האחרון שמסתבר לומר עליו כן הוא הגר"א]
על ידי ידידיה
16 נובמבר 2019, 20:06
פורום: הלכה ומנהג
נושא: שתי שמות !מתי זה התחיל ?
תגובות: 58
צפיות: 2177

Re: שתי שמות !מתי זה התחיל ?

פגשתי היום את אחד מרבני עירי ושאלתי אותו מאימתי התחילו שתי שמות, במקום הוא ענה לי את הפסוק "כִּֽי־יֶ֣לֶד יֻלַּד־לָ֗נוּ בֵּ֚ן נִתַּן־לָ֔נוּ וַתְּהִ֥י הַמִּשְׂרָ֖ה עַל־שִׁכְמ֑וֹ וַיִּקְרָ֨א שְׁמ֜וֹ פֶּ֠לֶא יוֹעֵץ֙ אֵ֣ל גִּבּ֔וֹר אֲבִי־עַ֖ד שַׂר־שָׁלֽוֹם" (ישעיהו ט-א) וכותב שם האבן עזרא: והנכון בעיני ...
על ידי ידידיה
15 נובמבר 2019, 08:57
פורום: הלכה ומנהג
נושא: שתי שמות !מתי זה התחיל ?
תגובות: 58
צפיות: 2177

Re: שתי שמות !מתי זה התחיל ?

רד"ק דברי הימים א פרק כה
רוממתי עזר הוא שם אחד אעפ"י ששתי תיבות הנה כמוהו רבים,
על ידי ידידיה
14 נובמבר 2019, 21:47
פורום: הלכה ומנהג
נושא: גמילות חסד במתן סיגריה
תגובות: 44
צפיות: 602

Re: גמילות חסד במתן סיגריה

קשה פה עם האנשים. הכוונה שלי הייתה לומר דבר כזה. אם היו אוסרים את זה כשהתחילו לעשן, מטעם של חוקות הגויים, הרי טוב. ומכיוון שלא אסרו את זה, שוב אי אפשר לאסור, שזה נחשב בטעות להנאת הגוף. אם היו אוסרים את זה כשהתחילו משום חוקות הגויים זה היה טעות גמורה מכיון שאין מכוונים אלא להנאה. מלבד זאת אני משער ש...
על ידי ידידיה
14 נובמבר 2019, 21:31
פורום: הלכה ומנהג
נושא: שתי שמות !מתי זה התחיל ?
תגובות: 58
צפיות: 2177

Re: שתי שמות !מתי זה התחיל ?

הפסוק בדה"י אינו ענין לכאן כלל, שם זה שם אחד במשמעות אחת וכמו שמצאנו בשם בת שבע, ואינו ענין לצירוף ב' שמות נפרדים.
על ידי ידידיה
14 נובמבר 2019, 21:28
פורום: בית המדרש
נושא: החיסולים הממוקדים של "פורום לתורה"
תגובות: 49
צפיות: 1404

Re: החיסולים הממוקדים של "פורום לתורה"

אח שלך כתב:
13 נובמבר 2019, 20:21
נ. ב. החזו"א נשאל למה הוא משתדל לאחר בהוצאת השבת (בשביל לסייע לרשעים בגיהנם) הרי בלא"ה הגרי"ז מוציא שבת הרבה יותר מאוחר?

והשיב מרן: "זה לא קשור, יש את הרשעים שלי ויש את הרשעים שלו".

כלומר: לכל אחד יש היקף השפעה עד גבול מסויים.
אם החזו"א היה יודע מה יעשו מהבדיחות שלו ...
 
על ידי ידידיה
13 נובמבר 2019, 19:08
פורום: עבודה זרה
נושא: ע"ז יח: - מבקש את עזרת הציבור לחפותה של הרבנית הקדושה ברוריה!
תגובות: 62
צפיות: 2251

Re: ע"ז יח: - מבקש את עזרת הציבור לחפותה של הרבנית הקדושה ברוריה!

אתה צודק שהלשון לא היתה יפה אבל אח"כ כן הובא מקור בשם הגרי"ש זצ"ל ועוד אני לא מאמין שהגרי"ש אמר כן [אם אמר] בלי מקור ראוי לדבריו. זה מודפס בספר של הרב עדס, זה לא מספיק?  א. לא מספיק, [וידוע שתלמיד טועה הכניס דברים בספר דברי יעקב] ב. הוא כותב רק ש"כמדומה" שהגרי"ש אמר שהמעשה לא היה דברי יעקב.pdf ג.אם...
על ידי ידידיה
11 נובמבר 2019, 22:56
פורום: הלכה ומנהג
נושא: בענין ברכת בני הבית בשבת המוציא על החלה אף שכבר בירך בעה"ב
תגובות: 20
צפיות: 302

Re: בענין ברכת בני הבית בשבת המוציא על החלה אף שכבר בירך בעה"ב

לבד מן האשל אברהם, יש גם בספרו של ר' ידידיה טיאה ווייל בנו של הקרבן נתנאל שגם הוא סבור שניתן לחלק בין לצאת ידי חובת מצוות לחם משנה, ולבין ברכת המוציא. שו''ת ר ידידיה טיאה וייל סי' כו.PDF יש להעיר שאף אם נחלק כדבריך בין מצות לח"מ לדין הברכה, עדיין פשטות הדברים שלא מתקיים בזה לח"מ, משום שדין לח"מ הוא...
על ידי ידידיה
11 נובמבר 2019, 21:10
פורום: אקטואליה
נושא: חלאקה בציבור הליטאי
תגובות: 81
צפיות: 1263

Re: חלאקה בציבור הליטאי

אמונת אומן כתב:
08 נובמבר 2019, 00:41
רבים ובראשם מרן הגרי''ז זצ"ל סברו שיש מצווה ''לעשות פיאות''.  דעת הגריז.pdf
על ידי ידידיה
11 נובמבר 2019, 21:09
פורום: אקטואליה
נושא: חלאקה בציבור הליטאי
תגובות: 81
צפיות: 1263

Re: חלאקה בציבור הליטאי

לדעתי אין שום תוכן במנהג חלאקה ומ"מ אני נוהג לעשותו כדי לשמח לבב נשים קטנים וע"ה, שזו ודאי מצוה גדולה מסתבר שזה טעמם של הרבה מהצבור הליטאי שנוהגים כך לא הבנתי היאך כבודו כותב שלדעתו אין שום תוכן במנהג זה, כשהאריז"ל דווקא ראה בזה הרבה תוכן. מהרח"ו מסתפק האם מה שהאריז"ל נהג בזה היה לאחר שזכה לחכמת הא...
על ידי ידידיה
11 נובמבר 2019, 21:04
פורום: הלכה ומנהג
נושא: בענין ברכת בני הבית בשבת המוציא על החלה אף שכבר בירך בעה"ב
תגובות: 20
צפיות: 302

Re: בענין ברכת בני הבית בשבת המוציא על החלה אף שכבר בירך בעה"ב

וחוץ ממה שבפשטות אין מקיימים לחם משנה בזה, הרי הדין הוא שאם קבעו סעודתם יחד אחד מברך לכולם כמבואר במשנה ונפסק בשו"ע קס"ז סי"א. בסעודה סתם שקובעים יחד בחול, כגון סעודת מצוה, אף אחד לא נוהג ש"אחד מברך לכולם", באמת צריך ביאור מדוע, מ"מ גם הנוהגים כן עושים כך רק בסעודת שבת שיש מצוה של "לחם משנה". הסיבה...
על ידי ידידיה
11 נובמבר 2019, 19:19
פורום: דעת דורות
נושא: י"א חשון יום פטירת רחל!!! כנראה שכן
תגובות: 160
צפיות: 1163

Re: י"א חשון יום פטירת רחל!!! כנראה שכן

לא כל כך הבנתי מה העניין לכתוב הכל שוב. כבר כתבתי והשבתי ועניתי. הכל באשכול המקורי. מה לא מובן? יש אשכול אחד לדיונים שכליים ואשכול אחד לצעקות גיוואלד. אני ממליץ להעתיק את הקונספט לכל האשכולות כאן. [רק צריך להשתדל לא להכנס לדיונים באשכול של הצעקות, אולי כך יבינו אנשי הצעקות לא להתערב באשכול של הדיונ...
על ידי ידידיה
11 נובמבר 2019, 19:13
פורום: הלכה ומנהג
נושא: מדוע אין מקפידים לעשות זימון על יין (לפחות בשבת)?
תגובות: 8
צפיות: 159

Re: מדוע אין מקפידים לעשות זימון על יין (לפחות בשבת)?

אין שום סברא לחלק בין שבת לחול, לכן מנהג "מקומות אחרים" שהבאת יותר מובן ממנהגך.
ואולי יש ליישב מנהגכם משום שלדידן אין חיוב על הכוס אלא מצוה מן המובחר כשיש לו יין בביתו, ובשבת מצוי יין יותר מבחול.
על ידי ידידיה
10 נובמבר 2019, 22:14
פורום: הלכה ומנהג
נושא: האם יש ענין באמירת "לעילוי נשמת"?
תגובות: 13
צפיות: 273

Re: האם יש ענין באמירת "לעילוי נשמת"?

חכימא דיהודאי כתב:
10 נובמבר 2019, 22:05
מקור: אהבת חסד ח"ב פרק טו בהג"ה 
ייש"כ.
ונמצא שחוץ ממה שכתב שעי"ז מתעורר על הנפטר מדת החסד, יש בזה גם משום כיבוד אביו ואמו, שניכר לכל שמזיל ממונו לזכותם.

עבור לחיפוש מתקדם