החיפוש הניב 3355 תוצאות

על ידי המצפה לישועת ה'
היום, 14:56
פורום: בית המדרש
נושא: וכי הנ"ך מיותר???
תגובות: 42
צפיות: 420

Re: וכי הנ"ך מיותר???

יש לי בזה הרהורי דברים כבר רבות בשנים, ונראה לי שיהיו כאן מי שירצו לרגמני באבנים. אנחנו רגילים להשיג את הקב"ה דרך לימוד התורה ונראה לנו שזה השלמות, אך למעשה אילולא נשברו הלוחות לא הייתה התורה משתכחת, ובפשטות לא היה טעם בחזרת הלימוד. ובכלל רוב לימודנו הוא ללמוד רוב הזמן את הלא נכון כדי שאחרי כל העמל...
על ידי המצפה לישועת ה'
היום, 02:31
פורום: הפורום שלנו
נושא: אשכול איחולים לחו"ר הפורום
תגובות: 29
צפיות: 1385

Re: אשכול איחולים לחו"ר הפורום

ובכן כתב:
01 יולי 2022, 16:32
חיי עד

וכי הדר ביה מר ?!
על ידי המצפה לישועת ה'
היום, 02:27
פורום: הפורום שלנו
נושא: אשכול איחולים לחו"ר הפורום
תגובות: 29
צפיות: 1385

Re: אשכול איחולים לחו"ר הפורום

איש פשוט מאד כתב:
01 יולי 2022, 16:30
בת תחילה סימן יפה לבנים.

וכבר המליצו בזה בעלי המליצה, כי 'בנים' עדיפי מ'סימנים' (יבמות י"ב:) ...
על ידי המצפה לישועת ה'
היום, 02:23
פורום: נושאים בפיקוח [הודעות בפורום זה יפורסמו רק לאחר אישור]
נושא: הגר"ד לנדא באמצע בדיקה יסודית על התכלת
תגובות: 2046
צפיות: 31014

Re: הגר"ד לנדא באמצע בדיקה יסודית על התכלת

הבלוטה שקיימת במורקס אינה קשורה כלל לדם החילזון, והוא איבר נפרד ממערכת הדם, ומי שמכיר חלזון לעולם לא יקרא לו דם. התורה וחז"ל לא שעבדו את עצמם לשפה ה'מדעית הטהורה', שמחלקת את ההגדרות לפי נתונים מתמטיים, לאמר: נוזל פלוני 'דם' הוא ונוזל אלמוני אינו. גם הנוזל הממוקם בחללים שבין הזג לחרצן, ובודאי אינו נ...
על ידי המצפה לישועת ה'
היום, 01:34
פורום: נושאים בפיקוח [הודעות בפורום זה יפורסמו רק לאחר אישור]
נושא: הגר"ד לנדא באמצע בדיקה יסודית על התכלת
תגובות: 2046
צפיות: 31014

Re: הגר"ד לנדא באמצע בדיקה יסודית על התכלת

מה שהתורה מצריכה תכלת חלזון, לצבע תכלת, ארגמן ותולעת שני, לצבע אדום ולא למקור אחר צמחי או כנימות הוא משום שכן רצה נותן התורה! התורה מזכירה 'תכלת' ו'ארגמן' ו'תולעת שני' לא רק בהקשר של המצוות, אלא גם בהקשרים חיצוניים מובהקים. ובכולם לא מוזכרים רק שלשת המינים הללו בלבד. וכגון: "תְּכֵ֤לֶת וְאַרְגָּמָן֙...
על ידי המצפה לישועת ה'
01 יולי 2022, 02:23
פורום: שמיטה ויובל
נושא: 'אוצר בית דין' - האם שייך במציאות זמנינו?!
תגובות: 22
צפיות: 383

Re: 'אוצר בית דין' - האם שייך במציאות זמנינו?!

סופר מהיר כתב:
01 יולי 2022, 02:07
לכאו' באוצ"ב אין חשש שמור, אלא רק חשש נעבד. זה אחד מיסודות האוצ"ב, ואין שום אדם בעולם שהתיר לעבור על איסור תורה זה.

יש מה'בתי דינים' שמקילים אף בזה.

צא וברר. תחפש פרדס אתרוגים שמשתמש בהיתר של אוצב"ד, ותנסה לצאת לשם לקטוף אתרוגים לעצמך, ותראה אם השדה 'שמור' לאוצר הבי"ד, או שמא נותר הפקר כדינו.
על ידי המצפה לישועת ה'
01 יולי 2022, 02:21
פורום: שמיטה ויובל
נושא: 'אוצר בית דין' - האם שייך במציאות זמנינו?!
תגובות: 22
צפיות: 383

Re: 'אוצר בית דין' - האם שייך במציאות זמנינו?!

תביא את לשון החזו"א שבזמנינו א"א לקיים מצות שמיטה מבלעדי אוצר בית דין דבר ראשון. זה לא סיבה להתיר סחורה וכו' בפירות שביעית. החזו"א דיבר על אוצר בי"ד כדין. דבר שני. מימות החזו"א ועד ימינו עברו הרבה מים בירדן. כיום, חקלאי שיפקיר כהלכה את שדהו, (או לחילופין, ימסור את פרדסו באמת לבי"ד, בלי 'לגרוף קופה'...
על ידי המצפה לישועת ה'
30 יוני 2022, 23:44
פורום: בית המדרש
נושא: וכי הנ"ך מיותר???
תגובות: 42
צפיות: 420

Re: וכי הנ"ך מיותר???

אלא שהחכמה והמוסר נצרכים רק כדי להכניע את ליבנו ליוצרינו ב"ה, ולולא חטאנו לא היינו נצרכים לחכמה חיצונית זו, והיינו זוכים שכל זה יהיה מושרש בתוכי ליבנו, לא כחכמה חיצונית, אלא כאמת פנימית חיה ומאירה, בבחינת תורתי בקרבם. אתה מערב את שני התירוצים שלך. מרש"י בביצה רצית לבאר תירוץ נוסף, תתקן אותי אני טוע...
על ידי המצפה לישועת ה'
30 יוני 2022, 23:39
פורום: בית המדרש
נושא: וכי הנ"ך מיותר???
תגובות: 42
צפיות: 420

Re: וכי הנ"ך מיותר???

צפית במעשה מרכבה ? סדרי עדיפויות ממקום שבאת... אלו הם סדרי העדיפויות במשנת חז"ל: "בא מי שיש בידו מקרא ולא יש בידו משנה, הקב"ה הופך פניו ממנו ומצירי גיהנם גוברים עליו כזאבי ערב, והם נוטלים ומשליכים אותו לגיהנם. בא מי שיש בידו שני סדרים או ג', אומר לו הקב"ה בני כל ההלכות למה לא שנית? אם אומר להם הניח...
על ידי המצפה לישועת ה'
30 יוני 2022, 23:34
פורום: הלכה ומנהג
נושא: להסיר מכשול - כתובה פסולה - לכאורה
תגובות: 14
צפיות: 287

Re: בלא כתובה רח"ל!!!

י.א.ל כתב:
30 יוני 2022, 23:30
מה זה י.נ.

ככה"נ 'יפה נוף', היינו חנות הספרים יפה נוף, שמוכרת טפסי כתובות מוכנים. (וכנראה עתה נתגלתה שם טעות בהשמטת חיוב המזונות).
על ידי המצפה לישועת ה'
30 יוני 2022, 23:32
פורום: בית המדרש
נושא: וכי הנ"ך מיותר???
תגובות: 42
צפיות: 420

Re: וכי הנ"ך מיותר???

בעיקר הענין, בכוונת דברי רש"י הנ"ל, לכאורה יתבארו דבריו היטב ע"פ הגמרא בביצה כ"ה: "תנא משמיה דר"מ מפני מה נתנה תורה לישראל מפני שהן עזין",ופירש"י שם "שהן עזים - ונתנה להם תורה שיעסקו בה והיא מתשת כחם ומכנעת לבם". אתה אולי מסביר למה יש בנ"ך גם עונש. אבל איך יתכן שריבוי כל החכמה הזו הגיע רק לעונש ולו...
על ידי המצפה לישועת ה'
30 יוני 2022, 23:20
פורום: בית המדרש
נושא: וכי הנ"ך מיותר???
תגובות: 42
צפיות: 420

Re: וכי הנ"ך מיותר???

וכ' רש"י, וז"ל  - מפני שערכה של ארץ ישראל הוא. שכתוב בו ערך חלק של כל שבט ושבט ולא סגיא בלאו הכי, ולפי שבעטו וחטאו נוסף להם רוב חכמה שאר הספרים להטריחן יותר. בעיקר הענין, בכוונת דברי רש"י הנ"ל, לכאורה יתבארו דבריו היטב ע"פ הגמרא בביצה כ"ה: "תנא משמיה דר"מ מפני מה נתנה תורה לישראל מפני שהן עזין",ופי...
על ידי המצפה לישועת ה'
30 יוני 2022, 23:16
פורום: בית המדרש
נושא: וכי הנ"ך מיותר???
תגובות: 42
צפיות: 420

Re: וכי הנ"ך מיותר???

פדהצור השרף כתב:
30 יוני 2022, 23:13
אין לנו השגה בספירת כתר

לכאו' להרב @רישא דלא אתיידע יש השגה גם למעלה מספירת 'כתר'.. (בזה המקום אעיר את תשומת לבו על בחירת שם פרטי מאותו מושג נעלה ונאצל. לידיעת מר, ניתן להחליף את השם אצל מנהלי המערכת).
על ידי המצפה לישועת ה'
30 יוני 2022, 23:06
פורום: בית המדרש
נושא: וכי הנ"ך מיותר???
תגובות: 42
צפיות: 420

Re: וכי הנ"ך מיותר???

ושאלה עוד יותר גדולה מהדהדת באויר בית המדרש, מרעידה אמות הסיפין: ואחר שהנו"ך נכתבו ונמסרו והגיעו לידינו, וקנינו את כל הסט באותיות מאירות עינים ובכריכה יפה, הכי לכך ניתנו שהם ישבו במדף ויחכו לגואל? הכי התנ"ך מיותר? שאלה נוקבת ותובענית. וכבר העידו על זעקה זו חז"ל במסכת אבות "אמר רבי יהושע בן לוי, בכל...
על ידי המצפה לישועת ה'
30 יוני 2022, 23:05
פורום: נושאים בפיקוח [הודעות בפורום זה יפורסמו רק לאחר אישור]
נושא: האם הגר"ח זצ"ל אמר שאין לקרות בת בשם שירה?
תגובות: 140
צפיות: 1117

Re: האם הגר"ח זצ"ל אמר שאין לקרות בת בשם שירה?

נחש בריח כתב:
30 יוני 2022, 23:01
המצפה לישועת ה' כתב:
30 יוני 2022, 22:50
נחש בריח כתב:
30 יוני 2022, 22:01
 

קדמו לו יוסף בן מתתיהו ופילון.

אגב ל'אהרן' ו'פנחס' יש משמעות מלבד במצרית? (לגבי 'פנחס' ע"ע תחפנחס).
 
על ידי המצפה לישועת ה'
30 יוני 2022, 23:03
פורום: בית המדרש
נושא: וכי הנ"ך מיותר???
תגובות: 42
צפיות: 420

Re: וכי הנ"ך מיותר???

יש לי בזה הרהורי דברים כבר רבות בשנים, ונראה לי שיהיו כאן מי שירצו לרגמני באבנים. אנחנו רגילים להשיג את הקב"ה דרך לימוד התורה ונראה לנו שזה השלמות, אך למעשה אילולא נשברו הלוחות לא הייתה התורה משתכחת, ובפשטות לא היה טעם בחזרת הלימוד. ובכלל רוב לימודנו הוא ללמוד רוב הזמן את הלא נכון כדי שאחרי כל העמל...
על ידי המצפה לישועת ה'
30 יוני 2022, 22:56
פורום: נושאים בפיקוח [הודעות בפורום זה יפורסמו רק לאחר אישור]
נושא: האם הגר"ח זצ"ל אמר שאין לקרות בת בשם שירה?
תגובות: 140
צפיות: 1117

Re: האם הגר"ח זצ"ל אמר שאין לקרות בת בשם שירה?

אחותו של הגר''ח נקראה יוספה, האם מישהו שמע על שם זה במקום אחר? הרבה כיו''ב יש בהסטוריה בהטיות שונות.  מבחינה תחבירית אין לזה שום מובן. אולי 'תוסף' (תי"ו בחול"ם, סמ"ך בסגו"ל), היה מתאים לקרוא לבת, מלשון ברכה, שתוסיף על כוחה וחילה עוד ועוד. אך 'יוספה'? מה זה?! (האות ה' לא הופכת אוטומטית כל ענין של זכ...
על ידי המצפה לישועת ה'
30 יוני 2022, 22:50
פורום: נושאים בפיקוח [הודעות בפורום זה יפורסמו רק לאחר אישור]
נושא: האם הגר"ח זצ"ל אמר שאין לקרות בת בשם שירה?
תגובות: 140
צפיות: 1117

Re: האם הגר"ח זצ"ל אמר שאין לקרות בת בשם שירה?

(ודרך אגב, אולי כדאי לדון פה האם משה הינו שם עברי או מצרי. האם יתכן כי בת פרעה קראה לו שם עברי? ומצד שני, איך שם מצרי מתבטא במשיה, שהיא מילה בלשון הקודש?) "שם משה מתורגם מלשון מצרי בלשון הקדש. ושמו בלשון מצרים היה 'מוניוס' , וככה כתוב בספרי עבודת האדמה הנעתק מלשון מצרים אל לשון קדריים; גם ככה כתוב ...
על ידי המצפה לישועת ה'
29 יוני 2022, 22:17
פורום: שמיטה ויובל
נושא: 'אוצר בית דין' - האם שייך במציאות זמנינו?!
תגובות: 22
צפיות: 383

Re: 'אוצר בית דין' - האם שייך במציאות זמנינו?!

תביא את לשון החזו"א שבזמנינו א"א לקיים מצות שמיטה מבלעדי אוצר בית דין דבר ראשון. זה לא סיבה להתיר סחורה וכו' בפירות שביעית. החזו"א דיבר על אוצר בי"ד כדין. דבר שני. מימות החזו"א ועד ימינו עברו הרבה מים בירדן. כיום, חקלאי שיפקיר כהלכה את שדהו, (או לחילופין, ימסור את פרדסו באמת לבי"ד, בלי 'לגרוף קופה'...
על ידי המצפה לישועת ה'
29 יוני 2022, 21:37
פורום: תנ"ך ופרשת שבוע
נושא: חידות וחידודים בתנ"ך
תגובות: 183
צפיות: 2183

Re: 'חידות וחידודים בתנ"ך ובמקרא'

קמנו ונתעודד כתב:
28 יוני 2022, 10:35
חידה (נראית לי קשה)
חידה.png

"מְנֵ֥א, מְנֵ֖א, תְּקֵ֥ל, וּפַרְסִֽין". (דניאל ה' כ"ה).

(מנא\מנה - מאה זוז. תקל - שקל. פרס - חצי, ['פרסין' - שני חצאים] ).
 
על ידי המצפה לישועת ה'
27 יוני 2022, 23:08
פורום: הפורום שלנו
נושא: אשכול הודאות בפורום
תגובות: 11
צפיות: 954

Re: אשכול הודאות בפורום

עוד @נדיב לב חי... (חזק ואמץ על עקרונותיך. מתפעל ומעריך).
על ידי המצפה לישועת ה'
27 יוני 2022, 23:01
פורום: נושאים בפיקוח [הודעות בפורום זה יפורסמו רק לאחר אישור]
נושא: מה המבט התורני הנכון על שלום הבית?
תגובות: 90
צפיות: 1493

Re: מה המבט התורני הנכון על שלום הבית?

זה לא שאני בעל מושלם . ובטח מידי פעם רב עם אשתי ולפעמים מרגיז אותה אבל סוף סוף אני רואה בחוש שיש לנו משימה משותפת לטובת הקמה של בית יהודי . וגם אם לא תעמוד לנגד עיניך דווקא עצם עובדת ה'משימה המשותפת' (שהיא נכונה כמובן לכשעצמה, וכבודה במקומה מונח), יכולה להספיק לך בהחלט עצם העובדה שהיא אשתך, שכרתת ע...
על ידי המצפה לישועת ה'
27 יוני 2022, 22:45
פורום: נושאים בפיקוח [הודעות בפורום זה יפורסמו רק לאחר אישור]
נושא: מה המבט התורני הנכון על שלום הבית?
תגובות: 90
צפיות: 1493

Re: מה המבט התורני הנכון על שלום הבית?

במקום לחפש בחיי הנשואין אושר וסיפוק של החיים הפשוטים, הוא מצא בהם סיפוק רוחני. הוא התחיל לחוות את חיי הנישואין שלו מצד השלימות הרוחנית שבהם (פלג גופא, שכינה בינהם) וקיום המצוה כמ"ע מה"ת (לולב ושופר...) ומתוך אמונה פשוטה בחז"ל, שלנשמתו - הכי טוב שיכול להיות.  אז הנה, כבר יש סיפוק, ויש ריגוש מושלם, י...
על ידי המצפה לישועת ה'
27 יוני 2022, 00:37
פורום: עזרה ושיתופי מידע בנושאים כלליים
נושא: צימר בצפת העתיקה
תגובות: 6
צפיות: 283

Re: צימר בצפת העתיקה

https://www.google.com/search?q=%D7%A6%D7%99%D7%9E%D7%A8+%D7%91%D7%A6%D7%A4%D7%AA+%D7%94%D7%A2%D7%AA%D7%99%D7%A7%D7%94+%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%92&rlz=1C1CHZL_iwIL703IL703&ei=xqu4YqfXBZS78gLa05yoDw&ved=0ahUKEwin0r3Y5cv4AhWUnVwKHdopB_UQ4dUDCA4&uact=5&oq=%D7%A6%D7%99%D7%9E%D7%A8+%D7%91%D7%A6%D7%A4%D7%AA...
על ידי המצפה לישועת ה'
26 יוני 2022, 04:06
פורום: בית המדרש
נושא: המצע של קורח
תגובות: 27
צפיות: 271

Re: המצע של קורח

יחיד ורבים כתב:
26 יוני 2022, 03:43
אולם לא לימד אותה לישראל מיד אלא רק לאחר מחלוקת קורח

ומנין שמצות מזוזה (ושאר כל המצוות שנתפרשו בתורה לאחמ"כ) לימדה משה לישראל מיד, שמא גם אותם לא לימד משה לישראל רק בערבות מואב בלבד.
על ידי המצפה לישועת ה'
26 יוני 2022, 03:39
פורום: בית המדרש
נושא: שורש יופי חיצוני - ביופי הפנימי [דברי הגר"א]
תגובות: 35
צפיות: 590

Re: שורש יופי חיצוני - ביופי הפנימי [דברי הגר"א]

עיקר היופי הוא חיתוך אברים כצורתם מה שנקרא 'סימטריה' עיין גר"א בבי' יפת תואר ויפת מראה עיקר נקודת הויכוח תלויה בזה. מר התבסס רק על 'יפת תואר', אך יש גם 'יפת מראה' שעניינו האור הקורן מהפנים, כידוע בהגר"א (ועוד מרבותינו, גם הראשונים) שם. ועיקר היופי בו השתבחו רבותינו ואבותינו היה בזה. ראה בגמרא בהפוע...
על ידי המצפה לישועת ה'
26 יוני 2022, 03:36
פורום: בית המדרש
נושא: המצע של קורח
תגובות: 27
צפיות: 271

Re: המצע של קורח

יחיד ורבים כתב:
26 יוני 2022, 03:33
כסבור אתה שרק אז ניתנה להם מצוה זו?

נו, אם כך אז אף מתנות כהונה ניתנו כולם בסיני, ומה לכם כי תלינו?
על ידי המצפה לישועת ה'
26 יוני 2022, 03:35
פורום: בית המדרש
נושא: שבח ארץ ישראל בזמנינו
תגובות: 77
צפיות: 849

Re: שבח ארץ ישראל בזמנינו

ורק הערתי שכיון שגם הוא ככל הנראה אינו מתכוון להתנער ממסורת אבותינו ורבותינו וכל הנידון העומד לויכוח הוא המצב כיום וממילא גם המסר הרלוונטי, לכן ניתן לכנות את דבריך דמגוגיים. הערתי על דבריו הדמגוגויים של הרב @המצפה לישועת ה' שניסה לתאר אותי בצורה דמגוגית כאחד מיוצאי מצרים (הלואי), והצמיד לי את התואר...
על ידי המצפה לישועת ה'
26 יוני 2022, 03:20
פורום: בית המדרש
נושא: שבח ארץ ישראל בזמנינו
תגובות: 77
צפיות: 849

Re: שבח ארץ ישראל בזמנינו

וחשבתי שיש בזה מהלך פשוט, שהרי התורה היא - מן השמים, והארץ תפקידה להוציא לחם - מן הארץ, והאדם נתון ביניהם, אם אין קמח אין תורה, אם אין תורה אין קמח, ותפקידו למזג ולאחד את התורה שהיא מן השמים, וליטוע אותה ולהצמיחה בארץ, (ואף בעבודה זו יש את צד רבי ישמעאל מצד הארץ, וצד רבי שמעון מצד התורה), וכלל ישרא...

עבור לחיפוש מתקדם