החיפוש הניב 93 תוצאות

על ידי משה בן חנינא
22 יולי 2019, 17:51
פורום: סידור התפילה
נושא: שיטת החתם סופר בנוסח החסידים
תגובות: 9
צפיות: 313

Re: שיטת החתם סופר בנוסח החסידים

איש ווילנא כתב:
22 יולי 2019, 16:06
כידוע שהחת"ס בתשובתו מוחה בישמח משה על שעזב נוסח אשכנז לנוסח ספרד

היכן
על ידי משה בן חנינא
22 יולי 2019, 14:30
פורום: סידור התפילה
נושא: שיטת החתם סופר בנוסח החסידים
תגובות: 9
צפיות: 313

שיטת החתם סופר בנוסח החסידים

רב אחד אמר לי שלדעת החתם סופר, מותר להחליף נוסח תפילה כדי להתפלל בנוסח מעולה יותר, אבל אסור לעזוב נוסח מעולה לטובת נוסח גרוע ממנו. החתם סופר אמר (לדעת אותו הרב) שנוסח אשכנז הוא הגרוע ביותר ומעולה ממנו הוא נוסח החסידים ומעולה ממנו הוא נוסח חב"ד, שאין לך מדה טובה ממנו. יגעתי ולא מצאתי שיטה כזאת בכתבי ...
על ידי משה בן חנינא
22 יולי 2019, 14:01
פורום: דעת דורות
נושא: רבי פנחס הורוביץ, רבה של פרנקפורט דמיין
תגובות: 18
צפיות: 607

רבי פנחס הורוביץ, רבה של פרנקפורט דמיין

שמעתי סיפור בשבת אודות תחילת דרכו של ר׳ פנחס הורוביץ בחסידות. וכך שמעתי: ר׳ הורוביץ ביקר אצל ר׳ דוב בער ממזריטש לראות אם החסידים מבינים את התורה כהלכה. ר׳ דוב בער אמר לו לבקש ר׳ משולם זושא מאניפולי לספר לו מהני מילי מעלייתא. ר׳ משולם זושא אמר לו: הגמרא (ברכות מז ע׳ב) מביאה את דברי הרב הונא שאמר ׳תשע...
על ידי משה בן חנינא
10 יולי 2019, 05:50
פורום: הלכה ומנהג
נושא: לשנות ממנהג אבותנו
תגובות: 27
צפיות: 877

Re: לשנות ממנהג אבותנו

מממממ כתב:
09 יולי 2019, 19:25
צודק! ואולי גם לשנות ואלקי אברהם לאלוקי שרה וכו'....
אלא ודאי שהלכה כ....

אני תמיד אמרתי אלהי אברהם, ולא אלקי אברהם. הברית והשבועה לא נכרתו עם האימהות ולכן אין סיבה להזכירן בתפילתנו. 
על ידי משה בן חנינא
09 יולי 2019, 19:17
פורום: הלכה ומנהג
נושא: לשנות ממנהג אבותנו
תגובות: 27
צפיות: 877

לשנות ממנהג אבותנו

החסידים אומרים שהיה מותר למייסדי החסידות לעזוב את נוסח אשכנז ולתפוס בנוסח חדש שתיקנו על פי הקבלה.  אם הלכה כמותם, סביר שמותר גם לקהילה שלי לתקן תיקונים בתפלתנו. אם כבר משפרים את התפלה, אבקש מקהלתי:  1. לבטל את התוספות הבאות אחרי קדיש תתקבל (טירחא דציבורא) 2. לבטל את התחנונים הארוכים בשני וחמישי (טיר...
על ידי משה בן חנינא
29 מאי 2019, 21:39
פורום: הלכה ומנהג
נושא: חתימת שיר השירים
תגובות: 1
צפיות: 176

Re: חתימת שיר השירים

ראיתי רק פוסק אחד שהתייחס לנושא - ר’ יוסף בן נאים, בספרו ''נוהג בחכמה: אוצר בלום של מנהגים על ד' חלקי השו"ע שנהגו בכל קהילות ישראל במזרח ובמערב" עמ' רמז.
על ידי משה בן חנינא
01 מאי 2019, 00:15
פורום: הלכה ומנהג
נושא: חתימת שיר השירים
תגובות: 1
צפיות: 176

חתימת שיר השירים

שנו חכמים- אין מפסיקין בקללות אלא אחד קורא את כולן (https://www.sefaria.org/Mishnah_Megillah.3.6?vhe=Mishnah,_ed._Romm,_Vilna_1913&lang=he&with=all&lang2=he). יש חילוקי דעות בירושלמי לגבי טעם ההלכה הזאת- א"ר חייה בר גמדא אל תקוץ בתוכחו אל תעשה קוצים קוצים א"ר לוי אמר הקב"ה אינו בדין שיהו בני מתקללין...
על ידי משה בן חנינא
14 נובמבר 2018, 18:14
פורום: תנ"ך ופרשת שבוע
נושא: למה גנבת את אלהי
תגובות: 19
צפיות: 656

למה גנבת את אלהי

התורה אינה מסבירה למה רחל גנבה את אלהי אביה, ולכן פרשנים ישנים וחדשים הציעו כמה הסברים למעשה רחל. נתחיל ביוסף בן מתתיהו, מן היהודים הראשונים לכתוב פירוש על המקרא. τοὺς δὲ τύπους ἐπεφέρετο τῶν θεῶν ἡ Ῥαχήλα καταφρονεῖν μὲν τῆς τοιαύτης τιμῆς τῶν θεῶν διδάξαντος αὐτὴν Ἰακώβου, ἵνα δ᾽ εἰ καταληφθεῖεν ὑ...
על ידי משה בן חנינא
12 נובמבר 2018, 22:31
פורום: הלכה ומנהג
נושא: יסוד היסודות ועמוד החכמות
תגובות: 2
צפיות: 962

Re: יסוד היסודות ועמוד החכמות

משה בן חנינא כתב: קדמונים אחרים חולקים על זה ואומרים שבמקום לבקש את השם דרך השכל,עלינו פשוט לקבל את הדברים על הבורא מתורת אבותינו ככל ׳׳הלכה למה מסיני׳׳.
צ''ל הלכה למשה מסיני
על ידי משה בן חנינא
14 אוקטובר 2018, 19:15
פורום: תנ"ך ופרשת שבוע
נושא: איוב וקהלת
תגובות: 1
צפיות: 114

איוב וקהלת

מהו ההבדל בין קהלת ואיוב? שניהם מלאים ייאוש (איוב אמר: למה לא מרחם אמות מבטן יצאתי ואגוע; קהלת אמר: ושנאתי את החיים כי רע עלי המעשה שנעשה תחת השמש כי הכל הבל ורעות רוח), אבל בכל זאת אסור לקרוא ספר קהלת בט באב מה שאין כן לגבי איוב (בבלי, תענית ל א), ולא עוד אלא שבהרבה קהילות נוהגים לקרוא ספר קהלת דוו...
על ידי משה בן חנינא
14 ספטמבר 2018, 00:32
פורום: ש"ס ודף היומי
נושא: דרשו ה' בהמצאו
תגובות: 24
צפיות: 1034

Re: דרשו ה' בהמצאו

הפקדתי שומרים כתב: לדבריך למה שלא יוותר על תפילה בציבור? שיתפלל יחיד בביתו? ועל כרחך כמו שכתבו כאן החברים כל אחד בנוסחתו, וכך גם בענין הנ"ל.
כן, לדבריי אין סיבה להתפלל בעשרה בין ראש השנה ויום כיפור. תפילה בבית כנסת הוא עניין בפני עצמו, על כן אפילו בין ראש השנה ויום כיפור עדיף להתפלל בבית כנסת ולא בבית.
על ידי משה בן חנינא
12 ספטמבר 2018, 22:39
פורום: ש"ס ודף היומי
נושא: דרשו ה' בהמצאו
תגובות: 24
צפיות: 1034

דרשו ה' בהמצאו

משה רבינו אמר: כי מי גוי גדול אשר לו אלקים קרבים אליו כה' אלקינו בכל קראנו אליו לדעת חז''ל, כוונתו שה' מוכן לשמוע תפילותיו של ישראל בכל עת ובכל שעה. כנגד זאת, ישעיהו בן אמוץ אמר: דרשו ה' בהמצאו קראהו בהיותו קרוב כלומר, רק בזמנים מסוימים ה' שומע לקוראיו. חז''ל (ביבמות מט ב) פתרו את הסתירה כך: הא ביחי...
על ידי משה בן חנינא
31 אוגוסט 2018, 01:18
פורום: תנ"ך ופרשת שבוע
נושא: ספר דברים, פרשת שופטים
תגובות: 16
צפיות: 3472

Re: ספר דברים, פרשת שופטים

יחי כתב:ויש הפסוק הנוסף הידוע במהדורת קורן בספר יהושע כמדומה סוף פכ"א. ערד"ק שם.

ולגוף הנושא, אכן חידוש ולא מצאתי אח לו לומר שיש חילופי נוסח ספרנו מחז"ל בתורה עצמה ולא בנ"ך
כבר התייחסו לעניין כמה גאונים, ראשונים ואחרונים. החיבור הטוב ביותר על הנושא הוא משפחת סופרים, שכתב שמואל ראזענפעלד.
על ידי משה בן חנינא
28 אוגוסט 2018, 18:21
פורום: תנ"ך ופרשת שבוע
נושא: ספר דברים, פרשת שופטים
תגובות: 16
צפיות: 3472

Re: ספר דברים, פרשת שופטים

מלמד להועיל כתב:בהפטרה של פרשת השבוע, ישעיה פרק ס', עיין מנחת שי שיש שתי גרסאות אם כתוב "רהב" או "רחב".
איך זה קשור?
על ידי משה בן חנינא
26 אוגוסט 2018, 06:41
פורום: תנ"ך ופרשת שבוע
נושא: ספר דברים, פרשת שופטים
תגובות: 16
צפיות: 3472

Re: ספר דברים, פרשת שופטים

בפרשת שופטים, כתוב לגבי עוברי הברית: וילך ויעבד אלהים אחרים וישתחו להם ולשמש או לירח או לכל צבא השמים אשר לא צויתי והגד לך ושמעת ודרשת היטב והנה אמת נכון הדבר נעשתה התועבה הזאת בישראל בספרי על הפרשה כתוב שם, בין השאר: ''מנין אף המשתחוה תלמוד לומר וישתחו להם ולשמש או לירח או לכל צבא השמים אשר לא צוי...
על ידי משה בן חנינא
13 אוגוסט 2018, 00:21
פורום: הפורום שלנו
נושא: שמות בדויים בפורום - מה עומד מאחורי הקלעים?
תגובות: 55
צפיות: 3393

Re: שמות בדויים בפורום - מה עומד מאחורי הקלעים?

אני כתבתי את השם שבו קוראים לי לקרוא בתורה.
על ידי משה בן חנינא
02 אוגוסט 2018, 00:07
פורום: תנ"ך ופרשת שבוע
נושא: ספר שנים עשר או תרי עשר?
תגובות: 11
צפיות: 816

Re: ספר שנים עשר או תרי עשר?

דרומאי כתב: לא אוכל לצפות בסרטון של הרב אורי שרקי כי לשמחתי אין לי אפשרות צפייה בסרטונים בכלל, מלבד שלינק זה חסום אצלי. אשמח אם תכתוב את עיקרי דבריו.
בסרטון הרב שרקי אומר שטועים אלו הכותבים תרי עשר כנגד הכתיב המופיע בתרגומים מדויקים וצריך לכתוב תרי עסר.
על ידי משה בן חנינא
01 אוגוסט 2018, 22:47
פורום: ש"ס ודף היומי
נושא: תלמוד בבלי, ברכות ח
תגובות: 3
צפיות: 299

תלמוד בבלי, ברכות ח

אמר רב הונא בר יהודה אמר רבי אמי לעולם ישלים אדם פרשיותיו עם הצבור שנים מקרא ואחד תרגום ואפילו עטרות ודיבון שכל המשלים פרשיותיו עם הצבור מאריכין לו ימיו ושנותיו מלשונם של החכמים הללו אפשר להבין שמדובר בעצה טובה ולא בחיוב מן הדין. אולם, לא כך הבינו הפוסקים שהביאו את הגמרא הזו להלכה. הפוסקים מרבים לד...
על ידי משה בן חנינא
01 אוגוסט 2018, 22:25
פורום: תנ"ך ופרשת שבוע
נושא: ספר שנים עשר או תרי עשר?
תגובות: 11
צפיות: 816

Re: ספר שנים עשר או תרי עשר?

א. תרי עשר מופיע גם בדניאל ד כו ב. מחיפוש מהיר בבר אילן עולה ש'תרי עשר' מופיע בתרגום אונקלוס 14 פעם ובתרגום יונתן שש פעמים. תודה. לעניין בר אילן, נראה שבדקת בפרויקט השו"ת ולא במקראות גדולות הכתר. נוסח התרגומים בפרויקט השו"ת הוא שונה מן הנוסח המופיע במקראות גדולות הכתר וחכמי הלשון נוטים יותר לנוסח מ...
על ידי משה בן חנינא
01 אוגוסט 2018, 22:17
פורום: תנ"ך ופרשת שבוע
נושא: ספר שנים עשר או תרי עשר?
תגובות: 11
צפיות: 816

Re: ספר שנים עשר או תרי עשר?

אני בהחלט מזלזל בחיפוש ונבירה בכתבי יד עתיקים, וכ''ש כאשר מדובר בדבר שאין לו שום משמעות. כי הרי הקריאה של 'תרי עסר' ותרי עשר' היא אותה קריאה, וממתי יש חשיבות לכתיב בארמית? כמובן שאין בכך זלזול ב@משה בן חנינא ח''ו אני אסיר תודה לדרומאי על התגובות שלו. קשה מאוד ''להבין ולהשכיל לשמע ללמד וללמד לשמר ול...
על ידי משה בן חנינא
26 יוני 2018, 03:24
פורום: תנ"ך ופרשת שבוע
נושא: באיזה לשון דברו בלק ובלעם?
תגובות: 21
צפיות: 1049

Re: באיזה לשון דברו בלק ובלעם?

אם בלעם בא מארץ ארם, לכאורה דיבר ארמית. אולי בלק דיבר בשפה הדומה לזו ששימשה למישע בימי בית ראשון (מואבית), שפה קרובה מאוד לעברית (ראו מצבת מישע https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A6%D7%91%D7%AA_%D7%9E%D7%99%D7%A9%D7%A2#%D7%AA%D7%A2%D7%AA%D7%99%D7%A7_%D7%94%D7%9B%D7%AA%D7%95%D7%91%D7%AA). כל זה ...
על ידי משה בן חנינא
15 יוני 2018, 18:45
פורום: תנ"ך ופרשת שבוע
נושא: תורה שבכתב ותורה שבעל פה
תגובות: 9
צפיות: 543

Re: תורה שבכתב ותורה שבעל פה

ראה בפמ"ג בהקדמה לפתיחה כוללת לאו"ח כמדומני 7 הבדלים הלכתיים בין תורה שבכתב לתורה שבע"פ. הרב יוסף תאומים כתב שם אודות המחלוקת בין ר' אלעזר ור' יוחנן על איזו תורה גדולה יותר, שבכתב או שבפה (בבלי, גיטין ס ב). על פי רש''י, הרב תאומים פירש שהמחלוקת מושרשת בהגדרות שונות של 'כתב' - לפי ר' אלעזר, גם המקרא...
על ידי משה בן חנינא
15 יוני 2018, 00:37
פורום: תנ"ך ופרשת שבוע
נושא: תורה שבכתב ותורה שבעל פה
תגובות: 9
צפיות: 543

Re: תורה שבכתב ותורה שבעל פה

אוריאל כתב:5. כתוב ברמב"ם בהל' תלמוד תורה, שמותר ללמד תורה שבכתב וליטול ע"ז שכר, אבל אסור ללמד תורה שבעל פה תמורת שכר (הל' ת"ת פ"א ה"ז).
לכאורה הרבמ''ם למד את זה מנדרים, ששם הבדילו החכמים בין למידת המקרא ולמידת מדרש, הלכות ואגדות.
על ידי משה בן חנינא
14 יוני 2018, 23:28
פורום: הלכה ומנהג
נושא: משטרה-דין מוסר?!
תגובות: 31
צפיות: 2106

Re: משטרה-דין מוסר?!

למה חשוב להגדיר מיהו מוסר? אולי הכותבים פה מתכוונים לבבלי (עבודה זרה כו)-
תני רבי אבהו קמיה דרבי יוחנן הגוים ורועי בהמה דקה לא מעלין ולא מורידין אבל המינין והמסורות והמשומדים מורידין ולא מעלין
אם כן, הכותבים אומרים שהמסורות=מוסרים ולכן כל מי שמתקשר למשטרה, דמו בראשו והורגים אותו בהזדמנות הראשונה.
על ידי משה בן חנינא
14 יוני 2018, 23:16
פורום: תנ"ך ופרשת שבוע
נושא: תורה שבכתב ותורה שבעל פה
תגובות: 9
צפיות: 543

תורה שבכתב ותורה שבעל פה

מהו ההבדל בין תורה שבכתב ותורה שבעל פה? מצאתי ארבעה הבדלים הלכתיים בין התורות- 1. החכמים גזרו טומאת ידיים רק על כתבי הקודש (משנה, ידים פ''ג ופ''ד) 2. הוראת מקרא חשובה הנאה והוראת מדרש הלכות ואגדות אינה חשובה הנאה (משנה, נדרים פ''ד) 3. אין אומרים דברים שבכתב על פה (בבלי, גיטין ס ב) 4. חייב האב ללמד ב...
על ידי משה בן חנינא
12 יוני 2018, 19:56
פורום: בית המדרש
נושא: ב י"ג עיקריי אמונה
תגובות: 11
צפיות: 932

Re: ב י"ג עיקריי אמונה

אפשר לראות את הנוסח הערבי שערך הרב יצחק שילת בכותר: http://www.kotar.co.il/KotarApp/Viewer. ... .6.default
על ידי משה בן חנינא
04 יוני 2018, 03:01
פורום: בית המדרש
נושא: ב י"ג עיקריי אמונה
תגובות: 11
צפיות: 932

Re: ב י"ג עיקריי אמונה

סלע כתב: ספק אם אפשר לסמוך על המתרגם שיצאו עליו עוררין.
מי ערער? כתוב איפושהו שאין לסמוך עליו? המפקפקים פיקפקו גם על הנוסח הערבי או רק על התרגום שלו?
על ידי משה בן חנינא
29 מאי 2018, 23:26
פורום: בית המדרש
נושא: ב י"ג עיקריי אמונה
תגובות: 11
צפיות: 932

Re: ב י"ג עיקריי אמונה

לשון הרמב"ם פ' חלק שם -היסוד הרביעי, הקדמוּת. והוא כי זה האחד האמור הוא קדמון בהחלט, וכל נמצא זולתו בלתי קדמון בְּעֶרְכּוֹ אליו. וְהָרְאָיוֹת על זה בכתבי הקודש רבות. והיסוד הרביעי הזה מורה עליו מה שנאמר (דברים לג כז): "מְעֹנָה אֱלֹהֵי קֶדֶם". [ודע כי היסוד היותר גדול של תורת משה רבנו, הוא היות העול...
על ידי משה בן חנינא
11 מאי 2018, 19:33
פורום: בית המדרש
נושא: חוקרי התורה
תגובות: 27
צפיות: 2465

Re: חוקרי התורה

סבא כתב:למדונו רבותנו שיסוד היסודות בתורה הוא
שהתורה אינה חכמה,
אם כן, איך מבינים דברי משה רבינו על תורתו,
ושמרתם ועשיתם כי הוא חכמתכם ובינתכם לעיני העמים אשר ישמעון את כל החקים האלה ואמרו רק עם חכם ונבון הגוי הגדול הזה
על ידי משה בן חנינא
11 מאי 2018, 17:06
פורום: בית המדרש
נושא: חוקרי התורה
תגובות: 27
צפיות: 2465

Re: חוקרי התורה

אפשר להוסיף על מה שכתבתי לפני שנה עוד הבדלים יסודיים בין הרבנים והחוקרים: 1. חוקרים מרבים לפקפק על נוסח המסורה של המקרא, דבר שהוא נדיר מאוד בין הרבנים. 2. חוקרים מרבים לפקפק על נאמנות סיפורי המקרא ורבנים בדרך כלל מקבלים את הסיפורים האלה כפשוטם. 3. לדעת הרבנים, התורה מחייבת על בני ישראל קיום דבריהם ו...