הנהלת "פורום לתורה" מאחלת לכל חו"ר שנה טובה ומתוקה, שנת בריאות ושלווה. שימלא ה' לבנו משאלות טובות, וימלא משאלות לבנו לטובה. אכי"ר

החיפוש הניב 79 תוצאות

על ידי אליהוא
02 ספטמבר 2020, 15:21
פורום: סידור התפילה
נושא: נער הייתי ו-גם זקנתי
תגובות: 82
צפיות: 809

Re: נער הייתי ו-גם זקנתי

נדמה לי שלא עמדו פה על ההקבלה שבשירה בתהלים, והכוונה בפסוק 'ימלך . . .' והנה לענ"ד כוונת המחבר: שני חלקים יש בפסוק, כאשר 'הללו-י--ה' הוא סיום של כל המזמור [כמו בתחלת המזמור], ואינו שייך 'רק' לפסוק. שני החלקים המקבילים משלימים זה את זה כדרך השירה העתיקה. בכל חלק יש מספר מילים דומה [ולעתים שווה], ובכל...
על ידי אליהוא
15 אוגוסט 2020, 22:28
פורום: סידור התפילה
נושא: ברוך שם כבוד מלכותו וכו' - מה הפירוש?
תגובות: 11
צפיות: 169

Re: ברוך שם כבוד מלכותו וכו' - מה הפירוש?

לענ"ד: "כבוד מלכותו" = הקב"ה, כמו, להבדיל, שמכנים מלך בו"ד: your majesty "שם" איננו מה שאנחנו מבינים בעברית שלנו: name אלא במקרא "שם" מקביל ל"זֵכֶר". כמו: זה שמי לעלם וזה זכרי לדר דר. וכן בהרבה מקומות. כאשר אומרים על האדם "יהי זכרו ברוך", שוב להבדיל, כך ניתן להבין את כל הפסוק "ברוך שם ..." ככה נראה ...
על ידי אליהוא
11 אוגוסט 2020, 11:28
פורום: סידור התפילה
נושא: מגדול ומגדיל: שגיאת ברוך שאמר או לא?
תגובות: 119
צפיות: 6021

Re: מגדול ומגדיל: שגיאת ברוך שאמר או לא?

א' סליחה אם פתחתי אשכול זה ופתחתי קופת שרצים שתרדוף אחרינו. ב' עוד סליחה אם גרמתי לדיון שלא תמיד מחמיא לת"חים המשתתפים. וזה כואב לי מאד. ג' לבד מטענות יפות לענין, מצאתי מי שמפקפק בשגיאות 'פתיחת ראשי תיבות'. לכן אני מפנה הנה: http://shaalvim.co.il/torah/maayan-article.asp?id=397 שם מצא המחבר כי בהדרן...
על ידי אליהוא
05 אוגוסט 2020, 08:55
פורום: סידור התפילה
נושא: אז בקול רעש גדול מה הגירסה האמיתית?
תגובות: 39
צפיות: 4016

Re: אז בקול רעש גדול מה הגירסה האמיתית?

בבא בוטא: הסיכום, כמו כל מה העתקתי, של הרב לויפר. אני לא מעז לכתוב דבר כזה.
אבל הוא יודע.
על ידי אליהוא
03 אוגוסט 2020, 12:34
פורום: סידור התפילה
נושא: אז בקול רעש גדול מה הגירסה האמיתית?
תגובות: 39
צפיות: 4016

מאמר של הרב לויפר בנושא

אדיר וחזק – או אופנים וחיות בקדושה של תפילת שחרית של שבת אנו אומרים "אז בקול רעש גדול אדיר וחזק משמיעים קול" וזו נוסחא תמוהה מאוד כמו שיפורט. הראשון שידוע לי שעמד על כך הוא רבי אריה צבי פרומר הי"ד (אב"ד קוז'יגלוב וראש ישיבת חכמי לובלין) שכתב בספרו 'ארץ צבי' (חלק ב' ליקוטים - תשובה) : מאמר הרב לויפר...
על ידי אליהוא
01 יולי 2020, 18:44
פורום: סידור התפילה
נושא: שאלה בענין הכלל בדקדוק לגבי דגש בבג"ד כפ"ת בראש מילה
תגובות: 80
צפיות: 591

Re: שאלה בענין הכלל בדקדוק לגבי דגש בבג"ד כפ"ת בראש מילה

רצה בֿמנוחתנו קַדשנו בּמצוותיך . . . יש לתת את הדעת על ה‘ב‘ הרפויה בתיבה במנוחתנו, לעומת הדגשתה בתיבת במצוותיך (ועוד תיבות). כמעט כל הסידורים מציגים הבדל זה בלי הסבר. והרי במקרא אחרי טעם מחבר מרפים את האותיות בגדכפ“ת (למעט מקרים ידועים שמסבירים הדקדקנים). ויען כי בתפילה אין אפשרות להעריך במדויק מהו ...
על ידי אליהוא
19 מאי 2020, 09:14
פורום: סידור התפילה
נושא: ושבענו מטובך או מטובה?
תגובות: 35
צפיות: 331

Re: ושבענו מטובך או מטובה?

מטובה הוא נוסח א"י = מטוב א"י כמו בברכת מעין שלוש. וראה בספר 'הסידור בהשתלשלותה'.
על ידי אליהוא
08 מרץ 2020, 15:24
פורום: סידור התפילה
נושא: מנהג טעות: לקיים או לבטל?
תגובות: 5
צפיות: 146

מנהג טעות: לקיים או לבטל?

בתפילה לעתים מצאנו מנהגים שנוסדו בטעות: כמו "הקפדה" לקרוא בקמץ כאשר אחר-כך נודע שצריך להיות פתח [כמובן אחרי בדיקה בתנ"ך מתוקן]. יכול להיות גם שהקריאה משנה את פירוש המילה, ואז אולי חמור יותר. גם בקריאת התורה כמובן אותה בעיה קיימת. גם קריאת המגילה. ובשני המקרים [קריאה ותפילה]: האם לבטל את מנהג הטעות? ...
על ידי אליהוא
07 מרץ 2020, 22:11
פורום: סידור התפילה
נושא: מי כמוכה ומי כמוכה למה רק השני עם דגש
תגובות: 25
צפיות: 458

Re: מי כמוכה ומי כמוכה למה רק השני עם דגש

ה'נכון' לפי טעמי המקרא הוא כ' רפויה. כדין כל בגדכפ"ת אחרי תנועה פתוחה.
אלא לפי המדרש, וראה מנחת ש"י באריכות, בגלל מיכה הוסיפו דגש.
יש מעט מאד מקומות שנוסף דגש בגלל חשש כלשהו: ראה גם על 'גאה גאה', 'ידמו כאבן' שוב, ראה מנחת ש"י.
ובספר של ייבין [כתר אר"ץ] הוא מביא עוד כמה מפוזרים בכל התנ"ך.
על ידי אליהוא
01 מרץ 2020, 21:44
פורום: סידור התפילה
נושא: הפסיעות בעושה שלום
תגובות: 4
צפיות: 84

Re: הפסיעות בעושה שלום

אצלנו אין נוהגים להשתחוות לצדדים, כי נראה כשתי רשויות חלילה.
על ידי אליהוא
01 מרץ 2020, 21:40
פורום: סידור התפילה
נושא: מודים דרבנן:
תגובות: 1
צפיות: 87

Re: מודים דרבנן:

בספר 'כתר שם טוב' למנהגים [לא הספר החסידי] כתוב במפורש שכן המנהג להנמיך קול כדי לא לבלבל את הקהל.
על ידי אליהוא
31 דצמבר 2019, 18:26
פורום: סידור התפילה
נושא: אם אין מה הטעם לשאול מי?
תגובות: 21
צפיות: 382

Re: אם אין מה הטעם לשאול מי?

מצאתי רק השבוע בלי כוונת חיפוש שבסידור של הרב יעקובוביץ [אז רב ראשי באנגליה], כתב שאיזכור 'אין' לפני 'מי' דומה לנעשה ונשמע: מבקשים הבנה רק אחרי המעשה ואישור האמת.
כלומר, הרב יעקבוביץ הכיר בבעיה ופתר.
על ידי אליהוא
23 נובמבר 2019, 21:18
פורום: סידור התפילה
נושא: מדוע אברהם תיקן תפילת שחרית ולא ערבית
תגובות: 3
צפיות: 266

Re: מדוע אברהם תיקן תפילת שחרית ולא ערבית

נראה לי כי יש בעיה אחרת בתפלת יעקב: כתוב "ויפגע במקום וילן שם כי בא השמש". טעמי המקרא מחייבים לקרוא: "ויפגע במקום וילן שם   -   כי בא השמש", כלומר התפלל אחרי בוא השמש = ערבית. אך בחולין מא: מביאים דרשה כאילו מחברים "וילן שם כי בא השמש", וכל זה אחרי ש'פגע במקום', כלומר התתפלל מנחה! [יש לציין שאין הדר...
על ידי אליהוא
23 נובמבר 2019, 21:06
פורום: סידור התפילה
נושא: מי צודק האשכנזים או התימנים?
תגובות: 22
צפיות: 469

Re: מי צודק האשכנזים או התימנים?

נראה כי זהו הנוסח המקורי של אלקבץ, אך כפי שכתב יהודה ליבס, המחבר של נוסח קדום יותר היה תלמידו של אלקבץ. צריך לקרוא את ההוכחות כמובן במאמר של ליבס. אין לי הנוסח של מרדכי דאטו התלמיד.
לכידה.JPG
על ידי אליהוא
14 נובמבר 2019, 18:14
פורום: סידור התפילה
נושא: מוסף לשלש רגלים
תגובות: 16
צפיות: 148

Re: מוסף לשלש רגלים

שאלה יפה. נראה לי לתרץ כי גם חול המועד אסור במלאכות רבות. ומחבר התפלה הגניב את זה לתפלת מוסף של חול המועד. שים לב- לא לשחרית או למנחה.
עוד, 'חדש ושבת קרא מקרא' נאמר על ראש חודש, אף כי מותר במלאכה.
על ידי אליהוא
06 נובמבר 2019, 18:30
פורום: סידור התפילה
נושא: ואנחנו - כורעים, ומשתחוים. האמנם אנו כורעים? וכי משתחוים?
תגובות: 9
צפיות: 177

Re: ואנחנו - כורעים, ומשתחוים. האמנם אנו כורעים? וכי משתחוים?

א' נפילת אפים נוהגת בכל ירושלם, גם בלי ס"ת. ב' בחו"ל אמרו לי שאין נוהגים להשתחוות [חוץ מימים נוראים] בגלל הנוצרים שזה חלק חשוב בתִפלתם. אלא אנחנו רוצים להראות שוני מהם. ואולי יש חשש הימצאות ע"ז בחו"ל. ג' הרב ישראל אריאל אמר לי שהוא משתחוה בביתו מדי בוקר. חשבתי לעשות כמוהו, אלא נעצרתי: פשוט הרגשתי שא...
על ידי אליהוא
23 אוקטובר 2019, 21:31
פורום: סידור התפילה
נושא: האם צריך לעמוד כשמברכים את ברכות הנותן לשכוי בינה\שלא עשני גוי וכו'?
תגובות: 13
צפיות: 220

Re: האם צריך לעמוד כשמברכים את ברכות הנותן לשכוי בינה\שלא עשני גוי וכו'?

לימדו אותי שיש לקום בברכת זוקף כפופים, לעמוד על הרצפה ברוקע הארץ, לנעול את הסנדל בשעשה לי, וכן בכל ברכה מתאימים לה את התנוחה הנכונה לגוף. לכן יושבים בברכות הראשונות.
על ידי אליהוא
15 אוקטובר 2019, 19:11
פורום: סידור התפילה
נושא: נוכח ונסתר בתפילת שמונה עשרה
תגובות: 8
צפיות: 341

Re: נוכח ונסתר בתפילת שמונה עשרה

נראה לי כי חז"ל לא קבלו את הדקדוק המקראי. במקרה שלפנינו אנחנו מרשים לעצמנו סטייה בכך שמערבים נוכח ונסתר. במקרא אין כמעט דבר כזה. אלא, כאשר פונים למישהו ממשיכים לכנות אותו 'אתה' וכדו'. מצאתי גם בזמירות 'אלהא די ליה', וזאת כנראה הגרסה המקורית עד כמה שבדקתי. כמובן היה צריך לכתוב 'אלהא די לך', כפי שנמצא...
על ידי אליהוא
06 אוקטובר 2019, 12:19
פורום: סידור התפילה
נושא: שירת הים - תרגום פסוק
תגובות: 3
צפיות: 135

Re: שירת הים - תרגום פסוק

אולי הפסוק שהשתרבב הוא דוקא 'כי בא סוס פרעה', כי בסיום השירה אנחנו מביאים פסוקי מלוכה. שתי דעות יש לשאלת איפה מסתיימת השירה: ה' ימלך או כי בא סוס. מי שסובר כי בא סוס צריך לסיים שם ול יוסיף פסוקי מלוכה ולא יכפיל ה' ימלך [כי הרי לא סיים עדיין] ומיד יאמר ישתבח. מי שסובר שהפסוק האחרון הוא ה' ימלך יכול ל...
על ידי אליהוא
31 אוגוסט 2019, 21:17
פורום: סידור התפילה
נושא: יש קשר בין תפילת מנחה לקרבן מנחה?
תגובות: 10
צפיות: 210

Re: יש קשר בין תפילת מנחה לקרבן מנחה?

מלכים יח: ויהי כעבר הצהרים ויתנבאו עד לעלות המנחה . . . ויהי בעלות המנחה ויגש אליהו הנביא ויאמר "ה' א-להי אברהם יצחק וישראל היום יודע כי אתה א-להים . . . ענני . . ."
זאת תפלה בשעת המנחה על פי הפשט. אכן לא היה צריך לחכות לתוספות.
על ידי אליהוא
13 יולי 2019, 22:26
פורום: סידור התפילה
נושא: 'ונודה לשמו בכל יום תמיד מעין הברכות"
תגובות: 10
צפיות: 340

Re: 'ונודה לשמו בכל יום תמיד מעין הברכות"

בתלמוד הירושלמי, וכן בנוסחי סידור [תימן במיוחד] אין 'מעין הברכות', אלא במקומו יש שם סיום המשפט, וההמשך מתחיל 'מעון הברכות': ראה בספר 'מעון הברכות' על מסכת ברכות של ראובן קמפנינו.
על ידי אליהוא
04 יולי 2019, 17:14
פורום: דעת דורות
נושא: הנקדנים בן אשר ובן נפתלי
תגובות: 28
צפיות: 1348

Re: הנקדנים בן אשר ובן נפתלי

א' רצוי שנירגע כולנו. ב' מעשה של הרמ"ה, שבגלל ריבוי גרסות במקרא נאלץ לבחור ספרים ישנים כדי להכריע על פי הרוב, מוכיח שהיו שיבושים רבים בס"ת בזמנו. ואמנם הוא העיד שנקה את השיבושים כפי יכולתו, הוא ידע שחבל שלא השיג ספרי התימנים. לכן, עד היום יש הבדלים בין ספרי אשכנז וספרד ובין ספרי תימן. ראה פה: http:/...
על ידי אליהוא
02 יוני 2019, 21:52
פורום: סידור התפילה
נושא: רענון ועדכון של קטעים בתפילה בהתאמה למציאות ולהרגשה בימינו
תגובות: 68
צפיות: 2112

Re: רענון ועדכון של קטעים בתפילה בהתאמה למציאות ולהרגשה בימינו

א' בענין יקום פורקן, לפני כמאה וחמשים שנה הוציאו את המילים המעטות על חכמי בבל מן הקטע, ובכך הצילו את יתר התפלה. הדבר נעשה [כן שמעתי, אך אין לי מקור] דוקא כנגד הרפורמים שרצו לבטל את כל אותה תפלה. ב' כן כתב החיד"א בספרו 'טוב עין' סימן ז' ש"אלה מעשים בכל יום  . . . שמשנים אחת או שתים בברכות יוצר אור וב...
על ידי אליהוא
11 אפריל 2019, 21:44
פורום: סידור התפילה
נושא: כוונה בתפילה
תגובות: 13
צפיות: 464

Re: כוונה בתפילה

בסידור וינגרטן יש שני פרקים בנושא: כדאי מאד לקרוא. ולענין כמה ומתי צריך לכוון, ניתן ללמוד בזהירות מדיני כוונה של הסופרים, ששם נפסק שיש לכוון בתחלת כתיבת ס"ת, ודי בכך לכל הספר. מכאן אולי אפשר להסיק שבכל תפלה די לכוון בתחלת האמירה. אך צריך עיון. בעיניי זה נראה פשוט מדיי, אבל מי שלא כוון בכלל חוץ מתחלת...
על ידי אליהוא
15 פברואר 2019, 10:14
פורום: סידור התפילה
נושא: קדושה היא פרישות או דוקא ריבוי תענוגי עולם הזה
תגובות: 71
צפיות: 2267

Re: קדושה היא פרישות או דוקא ריבוי תענוגי עולם הזה

מענין שלא ראיתי פה מי שמצטט את הרמב"ן עד הסוף. בתוך דבריו הוא אומר: "בזה יזהיר שנהיה נקיים וטהורים ופרושים מהמון בני אדם שהם מלכלכים עצמם במותרות ובכיעורים " וזה מתאים כל כך בימינו שאנשים משופעים מאד עם יותר מכיס דינרים על צוארם מחפשים צרות ותענוגות. מצד שני, ההסתגפות של מסילת ישרים מנוגדת לרוח התלמ...
על ידי אליהוא
21 ינואר 2019, 11:09
פורום: סידור התפילה
נושא: פסוק 'כי בא סוס פרעה' בסיום השירה
תגובות: 19
צפיות: 1475

Re: פסוק 'כי בא סוס פרעה' בסיום השירה

דרומאי: לא ידעתי שאתה בז גם לרב מונק, שכמו רבים מרבני גרמניה היה גם דוקטור, ולאו דוקא כדי למצא דרך לכפירה. כדאי לבדוק מי הוא: https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%94%D7%95_%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%A7 מענין שגם הוא גם אלבוגן [כן, הדוקטור הבזוי בעיניך] הגיעו לאותה מסקנה. שמא המחקר של 'דוקט...
על ידי אליהוא
19 ינואר 2019, 21:16
פורום: סידור התפילה
נושא: פסוק 'כי בא סוס פרעה' בסיום השירה
תגובות: 19
צפיות: 1475

Re: פסוק 'כי בא סוס פרעה' בסיום השירה

דרומאי: אנא אל תסתיר את האמת על ידי טענות שלא מן הענין [כמו 'אתה מזלזל' וכד']. ראה את מונק [עולם התפלות] ואת אלבוגן [תולדות התפלה והעבודה] ואחרים שבודאי יכולת לבדוק בלי שאציע לך. [אני מקווה שאינך מזלזל בהם.] לא אני המצאתי את ניתוח. עוד, כל ניתוח אחר לא יסתור את העובדה שאם אתה סובר ש'כי בא' חלק מן הש...
על ידי אליהוא
18 ינואר 2019, 14:52
פורום: סידור התפילה
נושא: פסוק 'כי בא סוס פרעה' בסיום השירה
תגובות: 19
צפיות: 1475

Re: פסוק 'כי בא סוס פרעה' בסיום השירה

דרומאי: אני אומר שוב שאין פה 'אסור' או 'מותר' להוסיף את הפסוק. אלא מי שקורא פעמיים 'ה'ימלך' מציין בזה את סיום השירה ואף סיום פסוקי דזמרא. [כמו שכפל 'כל הנשמה' מסיים את התהלים ובמקור נועד לסיים את פסוקי דזמרא לפני שהוסיפו את שירת הים.] אך המנהג לכפול וגם להוסיף פסוק הוא מנהג כלאיים. לא אמרתי כמובן שי...
על ידי אליהוא
13 ינואר 2019, 21:31
פורום: סידור התפילה
נושא: עליכם שלום/עליכם השלום
תגובות: 2
צפיות: 178

Re: עליכם שלום/עליכם השלום

ה' הידיעה משמשת בעברית במקומות רבים שהלועזים אינם משתמשים בה.
למרות זאת, אין הה' הזאת חובה בכל מקום, כמו שיוכיח הפסוק 'מות וחיים ביד הלשון'.
היינו מצפים ל'המוות והחיים . . .' אבל אינו כן בפסוק.
לכן, ברור כי אין חובה להוסיף ה' ל'שלום'.
מן הסתם, מי שמוסיף ה' אינו חוטא לדקדוק, אלא רק למנהג הרווח.
על ידי אליהוא
23 דצמבר 2018, 17:50
פורום: סידור התפילה
נושא: שאלתו של רש"י: מדוע אומרים "נחמתא" בקדיש?
תגובות: 22
צפיות: 699

Re: שאלתו של רש"י: מדוע אומרים "נחמתא" בקדיש?

ספר הנצחון אכן מחזק את בר-אשר, ואולי הופך את השערתו לאפשרית, למרות מה שכתבו דרומאי ואחרים כנגדו. נראה לי כי קריאה מדויקת במאמרו היתה צריכה להעלות את העובדה הזאת. אבל אני חצוי עדיין. אולי מישהו יכריע לי את הכף? הדיון פה מרתק ואשמח להמשך. עוד, כתבתי שאין בר-אשר סותר את רש"י, כי מותר ורצוי לקיים פירושי...

עבור לחיפוש מתקדם