הנהלת "פורום לתורה" מאחלת לכל חו"ר שנה טובה ומתוקה, שנת בריאות ושלווה. שימלא ה' לבנו משאלות טובות, וימלא משאלות לבנו לטובה. אכי"ר

החיפוש הניב 85 תוצאות

על ידי שף ויתיב
12 יולי 2019, 00:44
פורום: בלק
נושא: מהלך מענין בפרשת בלק
תגובות: 1
צפיות: 215

מהלך מענין בפרשת בלק

0_מהלך בפרשת בלק.png
מאת ר' פנחס בן אהרן שיחי'
על ידי שף ויתיב
28 יוני 2019, 01:00
פורום: קרח
נושא: פרשת קרח: דתן ואבירם - דבר תמיהא
תגובות: 17
צפיות: 586

Re: פרשת קרח: דתן ואבירם - דבר תמיהא

מי אמר שכוונת רש"י שדתן ואבירם הצטרפו לקורח, אולי להיפך... פעם כתבתי בזה בארוכה ואינו תח''י כעת, תמצית הדברים היתה, שקורח הסית אותם בדעות אבל הוא לא בא לידי מעשים, והם לקחו את זה לפסים מעשיים עד שכבר קורח עצמו לא יכל לחזור בו.  ועיין היטב לשון הפסוק במדבר  -  פרק כ״ו  -  פסוק ט׳: ובני אליאב נמואל ו...
על ידי שף ויתיב
23 יוני 2019, 02:51
פורום: בית המדרש
נושא: ולדות משונים בימינו
תגובות: 8
צפיות: 524

Re: ולדות משונים בימינו

כמדומה שיש בית חולים בנצרת המטפל בנולדים משונים
על ידי שף ויתיב
23 יוני 2019, 02:48
פורום: קרח
נושא: אל תפן אל מנחתם- פרשת קרח
תגובות: 3
צפיות: 230

Re: אל תפן אל מנחתם- פרשת קרח

אף בחלקם שבתמידי ציבור.
על ידי שף ויתיב
03 יוני 2019, 23:47
פורום: סידור התפילה
נושא: נוכח ונסתר בתפילת שמונה עשרה
תגובות: 8
צפיות: 341

Re: נוכח ונסתר בתפילת שמונה עשרה

עיין בסידור תפילת יוסף בתחילתו.
על ידי שף ויתיב
22 מאי 2019, 13:22
פורום: בית המדרש
נושא: בענין משה רבינו היה שופט ברוח הקודש
תגובות: 7
צפיות: 288

Re: בענין משה רבינו היה שופט ברוח הקודש

אם משה רבינו גילה את המציאות מה הראיה של הגמ'??
על ידי שף ויתיב
18 מאי 2019, 21:22
פורום: דעת דורות
נושא: לקיים בנו חכמי ישראל - אשכול שמות גדו"י ותפילות לרפואתם השלימה
תגובות: 150
צפיות: 15413

Re: לקיים בנו חכמי ישראל - הגאון ר' ישראל גנס שליט''א

הגאון הגדול רבי ישראל גנס שליט''א
התמוטט מחולשה ובביה''ח התגלה כי קריש דם היה קרוב ממש ללב.
איני יודע שם אמו
על ידי שף ויתיב
15 מאי 2019, 11:09
פורום: בית המדרש
נושא: בענין משה רבינו היה שופט ברוח הקודש
תגובות: 7
צפיות: 288

בענין משה רבינו היה שופט ברוח הקודש

בענין משה רבינו שופט על פי רוח הקודש ''וישב משה לשפוט את העם ויעמוד העם'' (שמות יח, יג) במסכת שבועות (ל, ב) למדו חז''ל מכאן שבשעת גמר דין צריכים להיות הדיינים בישיבה ובעלי דינים בעמידה. וצ''ב מהיכן למדנו שאצל משה היה גמר דין, וכתב הבכור שור (בשבועות שם) ''ונראה לפרש משום דבמשה לא היה כי אם גמר דין, ...
על ידי שף ויתיב
28 אפריל 2019, 12:39
פורום: תנ"ך ופרשת שבוע
נושא: אני עבדך בן אמתך ולא נזכר בן עבדך. למה?
תגובות: 6
צפיות: 349

אני עבדך בן אמתך ולא נזכר בן עבדך. למה?

שמעתי מהגר''א פילץ שליט''א שביאר הנה מצינו שכיון שלא חטאו הנשים בחטא העגל לפיכך ניתן להם ר''ח ליו''ט< ומבואר שהוא ענין מצד היותם נשים במיוחד כי לא מסתבר שאילו לא חטאו כל הגבוהים בעגל היה נקבע יום טוב לגבוהים.. על כרחך שהוא מכח האמונה התמימה של הנשים וכמש''כ 'אל תיטוש תורת אמך' שהמסורת מכח האמונה התמ...
על ידי שף ויתיב
22 אפריל 2019, 12:38
פורום: סידור התפילה
נושא: במוסף של יו''ט - בבית בחירתך - בבית הגדול והקדוש''
תגובות: 5
צפיות: 303

במוסף של יו''ט - בבית בחירתך - בבית הגדול והקדוש''

לכאורה ''בבית'' השני מיותר
והיה יכול לומר ''בבית בחירתך הגדול והקדוש''?
על ידי שף ויתיב
21 אפריל 2019, 00:40
פורום: דיני ממונות
נושא: מותר או מצווה לקרוע מודעות של "דרשת שבת הגדול"?
תגובות: 3
צפיות: 317

Re: מותר או מצווה לקרוע מודעות של "דרשת שבת הגדול"?

לכאורה מודעה של עסק אין להוריד ואף אם עשה איסור לא הותר לך לגוזלו
על ידי שף ויתיב
21 אפריל 2019, 00:39
פורום: הלכה ומנהג
נושא: מה מברכים על חרוסת
תגובות: 1
צפיות: 202

Re: מה מברכים על חרוסת

אם אינו ניכר שום פרי לכאורה ברכתו שהכל. ועיין היטב או''ח רב ז' ובמ''ב שם
על ידי שף ויתיב
21 אפריל 2019, 00:34
פורום: פסח
נושא: האם במצוות סיפור יציאת מצרים כל מילה היא מצווה?
תגובות: 1
צפיות: 141

Re: האם במצוות סיפור יציאת מצרים כל מילה היא מצווה?

בכלל סיפור יצי''מ הוא תורה ותיפו''ל מצד זה. אמנם יש נידון שמה שעושים בתורת מצוה אין לו תורת תורה וכמו שביארו לגבי הקושיא המפורסמת במגילה ג' שמבטלין ת''ת ובאים לשמוע מקרא מגילה - ומצד זה יש לדון. ושמעתי מהגאון ר' בונים שרייבר שליט''א שהיה הרה''ק מקלויזענבורג אצל הגרא''מ שך ודן אם יש תורת ת''ת על אמיר...
על ידי שף ויתיב
18 אפריל 2019, 15:49
פורום: פסח
נושא: סגולה נפלאה לרפואה ליל הסדר!
תגובות: 11
צפיות: 458

Re: סגולה נפלאה לרפואה ליל הסדר!

ולענ"ד יתכן שהוא רצה להסתיר את הנס אצל מעשה "טבעי" כמו שידוע במעשה שאני לא זוכר את כל הפרטים בדיוק אבל זה היה הכיוון לאחד שבא לר' שלום שבדרון ואמר לו שהוא שמע מאחד שהחזו"א אמר לו ששיט בים זה רפואה לחולי מסויים האם כדאי שגם הוא יילך וענה לו: שוטה, החזו"א רק רצה להסתיר הנס. וצ"ע. וגם שבדר"כ רבני אבוח...
על ידי שף ויתיב
18 אפריל 2019, 15:48
פורום: פסח
נושא: מנהג הגרח"ק שליט"א בגביע של ליל הסדר
תגובות: 8
צפיות: 378

Re: מנהג הגרח"ק שליט"א בגביע של ליל הסדר

כמדומה שראיתי בצאנז שנוהגים כן והשנה עשו כוס משולב עם זכוכית שיראה ויתקיימו ב' הענינים
על ידי שף ויתיב
18 אפריל 2019, 15:47
פורום: הלכה ומנהג
נושא: עוזבי ה' יכלו - גם בקריאת התורה שהיא מנהג?
תגובות: 3
צפיות: 202

עוזבי ה' יכלו - גם בקריאת התורה שהיא מנהג?

נקלעתי היום יג ניסן למנין חסידי צאנז אחר התפילה הוציאו ס''ת וקראו כמה פסוקים בפרשת בהעלותך (סיום פרשת הנשיאים)
לא כל המתפללים היו מעונינים במנהג וחלקם בחר ביציאה מידית...
האם יש כאן משום 'ועוזבי ה' יכלו' או שזה נאמר רק בקריאה המחוייבת? (כמו''כ יש להסתפק בקריאה של ספר דברים בליל הוש''ר ועוד)
על ידי שף ויתיב
12 אפריל 2019, 01:46
פורום: דעת דורות
נושא: התרסקות החללית בירח
תגובות: 37
צפיות: 1117

Re: התרסקות החללית בירח

שהיה אילן רמון ז"ל אסטרונאוט היו הרבה שראו בזה קידוש ה' ובעצם פרסומם של יהודים והצלחתם מתענינים בעם ה'.

אגב, שמעתי שרמוז בדף היומי של היום ''ראשית הפסיק הדבר''...
על ידי שף ויתיב
10 אפריל 2019, 20:28
פורום: פסח
נושא: פסח והסתירה לנצרות
תגובות: 6
צפיות: 273

Re: פסח והסתירה לנצרות

שמעיה כתב:
10 אפריל 2019, 15:19
שף ויתיב כתב:
10 אפריל 2019, 12:07
שהנצרות סוגדת לשמש
?
כוונת הדברים שהשמש מרכזית ודומיננטית אצלם, חישוב הלוח שלהם הוא לפי השמש.
על ידי שף ויתיב
10 אפריל 2019, 12:07
פורום: פסח
נושא: פסח והסתירה לנצרות
תגובות: 6
צפיות: 273

Re: פסח והסתירה לנצרות

וכן זמן שחיטת הפסח הוא לקראת בין הערבים זמן שקיעת השמש - שהנצרות סוגדת לשמש ולוח השנה שלה הוא לפי השמש.
על ידי שף ויתיב
10 אפריל 2019, 12:06
פורום: פסח
נושא: פסח והסתירה לנצרות
תגובות: 6
צפיות: 273

פסח והסתירה לנצרות

הנה הנוצרים ימ''ש קדשו לעצמם את חג הפסח ויכנוהו פסחא והם טוענים כי בו היתה סעודתו האחרונה של אותו האיש ימשו''ז ושמעתי ממו''ר הגר''י שוורץ דבר נפלא - שהנה בחז''ל אנו מוצאים (סנהדרין מג ב' - בהשמטות הש''ס) ''והתניא בערב הפסח תלאוהו ליש''ו וכו' ולא מצאו לו זכות ותלאוהו בערב פסח'' הרי שחז''ל מדגישים היט...
על ידי שף ויתיב
07 אפריל 2019, 01:09
פורום: הלכה ומנהג
נושא: קידוש לבנה - ברכת הלבנה
תגובות: 1
צפיות: 170

קידוש לבנה - ברכת הלבנה

שמעתי דבר נחמד ממו"ר הגר"י שוורץ שליט"א, מה שמצוי אצל בני עדות המזרח לומר ברכת הלבנה ולא קידוש לבנה, כי הם באו מארצות הערב הנמשכים אחר הלבנה, וקביעות הלוח שלהם על פי הלבנה, ואין ראוע לייחס קדושה ללבנה, ומשא"כ בני אשכנז שהם מאירופה שהלוח הנוצרי הוא על פי החמה לא היה שייך חשש זה. ובעצם השם 'קידוש לבנה...
על ידי שף ויתיב
05 אפריל 2019, 01:22
פורום: תזריע
נושא: פרשת תזריע - נולדה בת כולם עציבין
תגובות: 9
צפיות: 432

Re: פרשת תזריע - נולדה בת כולם עציבין

כמדומה שאין הכוונה שכולם עציבין, אלא הכוונה לאב (לשון המדרש תנחומא ג' דברעם אין אדם רוצה שיהיו לו ואחד מהם בת בבניו.
בקידוש לבתי תחי' הארכתי בביאור הענין, שבן הוא ממשיך דרך אביו והבת לא, היא הולכת לבית בעלה ושם היא מתחילה חיים אחרים משלה, ולכן נח לאדם בבן מבת
ואכמ"ל עוד.
על ידי שף ויתיב
05 אפריל 2019, 01:20
פורום: ספרים
נושא: ספר אלים
תגובות: 6
צפיות: 581

Re: ספר אלים

אולי הכוונה לספרו של היש"ר מקנדיא
על ידי שף ויתיב
05 אפריל 2019, 01:20
פורום: ספרים
נושא: ספר אלים
תגובות: 6
צפיות: 581

Re: ספר אלים

במבי כתב:
04 אפריל 2019, 22:19
אולי מדובר בספר "אורות אלים" של הפלא יועץ?

(שימו לב שמדובר במשחק מילים, על משקל עורות אלים מאדמים, וזאת כדרכו בקודש של הפלא יועץ, שמלהטט ברזי שפתינו הקדושה)
הפלא יועץ היה אחרי החיד"א.
על ידי שף ויתיב
27 מרץ 2019, 14:49
פורום: הלכה ומנהג
נושא: הגיוני שמו"ץ יורה כזה דבר? האם מישהו יכול לאמת את הסיפור דלהלן
תגובות: 43
צפיות: 1891

Re: הגיוני שמו"ץ יורה כזה דבר? האם מישהו יכול לאמת את הסיפור דלהלן

בקשר למה שכתבו כמה מהכותבים הנכבדים, מתוך מאמר של רש"ב גנוט "דרוש גוי של שבת (?!)" ב'אתר השבת': הגאון רבי חיים קמיל זצ"ל, ראש ישיבת אופקים, שאל את מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל האם מותר לקרוא לגוי, כדי שידליק את המזגן, לאחר שהגנרטור "קפץ" והבחורים יושבים בישיבת אופקים וסובלים מהחום הכבד. הגרי"ש אלישיב זצ"...
על ידי שף ויתיב
25 מרץ 2019, 14:02
פורום: פסח
נושא: מזיקין בפסח
תגובות: 0
צפיות: 117

מזיקין בפסח

''לילה המשומר ובא מן המזיקין'' נראה שכידוע חיות השדים הוא מן הוז"ל שנותן חיות למזיקין, וכענינו של אדה"ר המבואר בעירובין יח, ב שכל אותן ק"ל שנים שפרש מאשתו הוליד רוחין שדין ולילין, ונשמות אלו הם נפשות גלות מצרים וכמו שמאריך בשער הפסוקים פרשת שמות. ואם כן ביציאת מצרים היה תיקון ענין זה, ומובן שע"כ בלי...
על ידי שף ויתיב
24 מרץ 2019, 14:37
פורום: פורים
נושא: אם אפשר לקיים משלוח מנות על ידי מקבל שפטור מן המצוות כמו חשו"ק
תגובות: 1
צפיות: 166

Re: אם אפשר לקיים משלוח מנות על ידי מקבל שפטור מן המצוות כמו חשו"ק

תלוי אם הטעם הוא משום שצריך שיהיה לכל אחד צרכי סעודה דאינו מחוייב, אבל אם הטעם הוא להרבות אחוה ורעות גם חשו"ק ראוי להרבות לו אחוה ורעות
על ידי שף ויתיב
24 מרץ 2019, 14:34
פורום: הלכה ומנהג
נושא: דעת הגר"מ שטרנבוך על התכלת - בירור
תגובות: 44
צפיות: 1703

Re: דעת הגר"מ שטרנבוך על התכלת - בירור

נחפשה דרכינו כתב:
24 מרץ 2019, 01:45
מה ששוטים "התלבשו" על זה [תרתי משמע] אינו אומר שזה חיצוני וזול, יש גם ת"חים גדולים שהטילו את זה, כגון הגר"ש דבליצקי שליט"א, הגרמ"מ קארפ שליט"א, ועוד
צר לי לבשרך שהגר"ש דבליצקי כבר שחל"ח..
עכ"פ זה שככה מקדמים ענין (שאמור להיות) כל כך רציני מטיל פקפוק גדול במניעים שמאחורי הפצת התכלת!
על ידי שף ויתיב
24 מרץ 2019, 01:44
פורום: בית המדרש
נושא: גר שהתגיר האם השתייך לאיזהו שבט
תגובות: 10
צפיות: 892

Re: גר שהתגיר האם השתייך לאיזהו שבט

לא מצאנו נחלה מיוחדת לגרים, ומסתמא כל גר שנתחבר לשבט כלשהוא גר עמו, וקבלוהו בכבוד כמצווה ואהבתם את הגר. ולא נתפרש מה היתה המריבה של בן איש מצרי כשבא ליטע אהלו בשבט דן, וכי מה עשו כל הערב רב? אולי היו שרויים בשולי המחנות, והוא בא ליטע אהלו בתוך המחנה. שבט דן היה מאסף לכל המחנות ולכל מי שטעה ואינו יו...

עבור לחיפוש מתקדם