הנהלת "פורום לתורה" מאחלת לכל חו"ר שנה טובה ומתוקה, שנת בריאות ושלווה. שימלא ה' לבנו משאלות טובות, וימלא משאלות לבנו לטובה. אכי"ר

החיפוש הניב 191 תוצאות

על ידי שואל ומשיב
20 אפריל 2020, 12:17
פורום: הלכה ומנהג
נושא: להבקיאים בנבכי שפת לשון הקודש
תגובות: 23
צפיות: 236

Re: להבקיאים בנבכי שפת לשון הקודש

עיין רש"י חולין לד. ד"ה טומאה.
על ידי שואל ומשיב
20 דצמבר 2018, 11:46
פורום: בית המדרש
נושא: גאונים או ראשונים חולקים על גמרא
תגובות: 38
צפיות: 1402

Re: גאונים או ראשונים חולקים על גמרא

20181220_114401.jpg
20181220_114428.jpg
מצטער, לא הצלחתי להפוך.
על ידי שואל ומשיב
04 דצמבר 2018, 21:53
פורום: הלכה ומנהג
נושא: אסור לשבת על שולחן ?
תגובות: 14
צפיות: 606

Re: אסור לשבת על שולחן ?

א''כ יוצא שמקור האיסור הוא לפני תשעים שנה.
(ד''א ל''מ את דברי הספר חסידים בפנים, ( בהוצאת יפה נוף)
על ידי שואל ומשיב
04 דצמבר 2018, 21:43
פורום: הלכה ומנהג
נושא: אסור לשבת על שולחן ?
תגובות: 14
צפיות: 606

Re: אסור לשבת על שולחן ?

@אוריאל הוא מביא שהמקור מספר חסידים.
על ידי שואל ומשיב
04 דצמבר 2018, 21:25
פורום: הלכה ומנהג
נושא: אסור לשבת על שולחן ?
תגובות: 14
צפיות: 606

Re: אסור לשבת על שולחן ?

ל''מ את היוסף אומץ היכן שציטט @אוריאל,
בסי' קסז סקי''ג כתב המג''א שאין להרוג כינה ע''ג השולחן מטעם שהוא כמזבח.
על ידי שואל ומשיב
04 דצמבר 2018, 21:22
פורום: חנוכה
נושא: עמיידת נשים בהדלקה
תגובות: 3
צפיות: 176

Re: עמיידת נשים בהדלקה

יש בזה לכאו' סתירה בבה''ל תפט ד''ה ומצוה, שם משמע שאינו צריך לעמוד, ובסי' קצז בשעה''צ משמע שצריך לעמוד.
יתכן ובאשתו הדין יהיה אחרת כיוון שאינו מוציאה מצד שומע כעונה אלא מצד אשתו כגופו.
על ידי שואל ומשיב
08 נובמבר 2018, 20:22
פורום: בית המדרש
נושא: אחרונים לא יכולים לחלוק על ראשונים
תגובות: 54
צפיות: 2027

Re: אחרונים לא יכולים לחלוק על ראשונים

הג"ר אלחנן ווסרמן מדבר בנושא בספרו, איני זוכר היכן, עיין שם ותמצא נחת. נדמה לי שנחלקו בזה החזו''א והגר''א וסרמן. באור תורה ומוסר (הגר''א גינזבורג) של השבוע האחרון כתב כעי''ז. מעניין לציין דברי האוה''ח בהקדמתו ובתחילת בראשית, שכתב שאפשר לחלוק אפי' על מדרש, אם אינו נוגע לדין כיוון ששבעים פנים לתורה. ...
על ידי שואל ומשיב
27 אוקטובר 2018, 22:18
פורום: וירא
נושא: פרשת וירא - אשת לוט
תגובות: 30
צפיות: 836

Re: פרשת וירא - אשת לוט

מהמכלול ערך אשת לוט: נוסעים ועולי רגל הצביעו על נציבי מלח שונים באזור הר סדום בתור אשת לוט. בישראל מוכר כ"אשת סדום" נציב מלח שממוקם כמאה מטרים במעלה המדרון המזרחי של ההר, מעל מערת סדום. שלישו העליון סלעי ומגן על המלח מהמשקעים. לפי עמוס פרומקין, נציב זה הוא חלק מקיר מערה שקרסה לפני כ-4000 שנה (לפי תי...
על ידי שואל ומשיב
27 אוקטובר 2018, 21:45
פורום: בית המדרש
נושא: חיפוש מקור
תגובות: 5
צפיות: 1350

Re: חיפוש מקור

באמונתו יחיה כתב:עיי' בדרשות הר"ן דרוש ח שכתב ההקדמה הראשונה שחפץ הש"י לקיים מנהגו של עולם בכל מה דאפשר ושהטבע יקר בעיניו לא ישנהו אלא לצורך ההכרחי. וכו'
וכן בדרוש השלישי (הוצ' מוה''ק עמ' קכז)
ובמו''נ ב כח כט.
על ידי שואל ומשיב
14 אוקטובר 2018, 20:11
פורום: תנ"ך ופרשת שבוע
נושא: ארץ - אדמה
תגובות: 19
צפיות: 633

Re: ארץ - אדמה

עי' תפא''י ברכות פ''ו.
על ידי שואל ומשיב
12 אוקטובר 2018, 11:44
פורום: הלכה ומנהג
נושא: האם מי ששר "מכניסי רחמים" עובר על איסור ע"ז?!
תגובות: 9
צפיות: 461

Re: האם מי ששר "מכניסי רחמים" עובר על איסור ע"ז?!

מכל מלמדי השכלתי כתב:תודה לר' @הפקדתי שומרים על הדברים הנפלאים.
מכל מלמדי השכלתי כתב: אני מאמין שעל השאלה העקרונית אם מותר להתפלל למלאכים יש הרבה מקורות. אך האם יש מי שיודע משהו בנידון הזה "הלכה למעשה" מפוסקי דורנו?
זכור לי שבסליחות הוצאת אוריתא (בהקדמה) מביאים מה שעשו הגרש''ז והגריש''א.
על ידי שואל ומשיב
26 ספטמבר 2018, 12:31
פורום: סוכות, שמחת תורה ושמיני עצרת
נושא: תפילה בבית כנסת בסוכות
תגובות: 8
צפיות: 469

Re: תפילה בבית כנסת בסוכות

עיין שו''ע סי' תרלח ד ובמשנ''ב.
(נדמה לי שמקורו בר''מ)
על ידי שואל ומשיב
16 ספטמבר 2018, 07:19
פורום: סידור התפילה
נושא: ראש השנה - זכר ליציאת מצרים
תגובות: 40
צפיות: 1504

Re: ראש השנה - זכר ליציאת מצרים

אפרקסתא דעניא כתב:לענ"ד התקיעת שופר היא זכר לשופר של מתן תורה, וכן משמע בברכת שופרות, ובזה ר"ה הוא זכר ליצ"מ (דכידוע מעמד ה"ס הוא גמר יצ"מ).
אכן, זה אחד מעשרה טעמים שהביא רס''ג.
על ידי שואל ומשיב
14 ספטמבר 2018, 14:55
פורום: כי תבוא
נושא: פר' כי תבוא - והשיבך ה' מצרים באניות
תגובות: 5
צפיות: 347

Re: פר' כי תבוא - והשיבך ה' מצרים באניות

עי' עוד בחזקוני ובשפ''ח.
על ידי שואל ומשיב
14 ספטמבר 2018, 14:18
פורום: סידור התפילה
נושא: ראש השנה - זכר ליציאת מצרים
תגובות: 40
צפיות: 1504

Re: ראש השנה - זכר ליציאת מצרים

מעניין, סברתי שזו היא שאלתו של השואל. הערה קטנה, אני חושב לחלק בין יום הדין במציאות של עצם היום. לבין כך שהוא ניתן לנו, שהמשמעות היא, שאנו נציין את היום הזה. ע"י המצוות המיוחדות ליום הזה. אכן זו היתה שאלתי, אך אני מסתפק במה שיש. לגבי החילוק שהצגת, נדמה לי שבאוה''ח דברים ה (לא עיינתי עכשיו) מחלק חיל...
על ידי שואל ומשיב
14 ספטמבר 2018, 11:12
פורום: כי תבוא
נושא: פר' כי תבוא - והשיבך ה' מצרים באניות
תגובות: 5
צפיות: 347

Re: פר' כי תבוא - והשיבך ה' מצרים באניות

עי' דעת זקנים.
על ידי שואל ומשיב
14 ספטמבר 2018, 11:01
פורום: בית המדרש
נושא: "ילדים זה שמחה" - האומנם?
תגובות: 69
צפיות: 2383

Re: "ילדים זה שמחה" - האומנם?

@יהודה1
גם אדם שיש לו בע''ח צריך לדאוג להם ולהסתובב סביבם,
כך שזה לא מחמת הקללה,
הקללה היא על מה שאין בבע''ח ויש בילדים.
על ידי שואל ומשיב
14 ספטמבר 2018, 01:54
פורום: עזרה ושיתופי מידע בנושאים כלליים
נושא: מכונת גילוח הר' גרוס
תגובות: 0
צפיות: 182

מכונת גילוח הר' גרוס

אני מעוניין לקנות מכונת גילוח של הר' גרוס (שלשה עיגולים),
המעוניין למכור נא יפנה בפרטי.
יתכן וגם מכונה מקולקלת תעזור לי.
תודה.
על ידי שואל ומשיב
14 ספטמבר 2018, 01:13
פורום: סידור התפילה
נושא: ראש השנה - זכר ליציאת מצרים
תגובות: 40
צפיות: 1504

Re: ראש השנה - זכר ליציאת מצרים

@מ.א.ה.
אם מצוי תחת ידך גליונות המבשר, זכורני שלפני שנתיים בהמבשר תורני של אחד החגים, היה על נושא זה מספר עמודים, אשמח אם תעלה.
על ידי שואל ומשיב
14 ספטמבר 2018, 01:00
פורום: סידור התפילה
נושא: ראש השנה - זכר ליציאת מצרים
תגובות: 40
צפיות: 1504

Re: ראש השנה - זכר ליציאת מצרים

בדרשות הר''ן הוצאת מוה''ק מציינים בהערה לדרשת תורת ה' תמימה (כתבי רמב''ן ח''א עמ' קנב) ולגבורות ה' פ''ג,
האם מאן דהו יכול להעלותם?
תודה.
על ידי שואל ומשיב
14 ספטמבר 2018, 00:49
פורום: סידור התפילה
נושא: ראש השנה - זכר ליציאת מצרים
תגובות: 40
צפיות: 1504

Re: ראש השנה - זכר ליציאת מצרים

לענ''ד זה הרמב''ן שציינתי.
על ידי שואל ומשיב
14 ספטמבר 2018, 00:46
פורום: סידור התפילה
נושא: ראש השנה - זכר ליציאת מצרים
תגובות: 40
צפיות: 1504

Re: ראש השנה - זכר ליציאת מצרים

עבד עברי שעבד שש עובד עד יוהכ''פ של שנה שישית או עד שמשלים שש?
ואם בעבד נרצע א''כ יוהכ''פ הוא זכר ליציאת מצרים פעם ביובל.
(מאיזה ספר ציטטת והאם הוא מביא מקור?)
על ידי שואל ומשיב
14 ספטמבר 2018, 00:40
פורום: ראש השנה
נושא: דרשו ה' בהמצאו
תגובות: 24
צפיות: 1102

Re: דרשו ה' בהמצאו

הר''מ הל' תשובה פרק ב משמע שמדבר על תשובה וקריעת גז''ד ולא על התפילות הרגילות.
וכן במהרש''א שם.
על ידי שואל ומשיב
14 ספטמבר 2018, 00:36
פורום: ראש השנה
נושא: דרשו ה' בהמצאו
תגובות: 24
צפיות: 1102

Re: דרשו ה' בהמצאו

מה עם י''ג מידות האם תאמר אף ביחיד?
על ידי שואל ומשיב
14 ספטמבר 2018, 00:26
פורום: יד2 - ויד שניה בלבד
נושא: מכונת גילוח הר' גרוס
תגובות: 0
צפיות: 448

מכונת גילוח הר' גרוס

ברצוני לקנות מכונת גילוח (שלשה עיגולים) של הר' גרוס,
המעוניין יצור קשר בפרטי.
גם מקולקלת יתכן ותעזור לי.
תודה.
על ידי שואל ומשיב
14 ספטמבר 2018, 00:24
פורום: סידור התפילה
נושא: ראש השנה - זכר ליציאת מצרים
תגובות: 40
צפיות: 1504

Re: ראש השנה - זכר ליציאת מצרים

שאר לעמו כתב:ר' שו"מ
למה קשה לך רק בראש השנה. ומה עם שבת בראשית, למה היא זכר ליציאת מצרים ?
אה''נ. לכן ציינתי את הרמב''ן שמתרץ, וברצוני היה לדעת תי' נוספים.
על ידי שואל ומשיב
14 ספטמבר 2018, 00:02
פורום: סידור התפילה
נושא: ראש השנה - זכר ליציאת מצרים
תגובות: 40
צפיות: 1504

Re: ראש השנה - זכר ליציאת מצרים

סענדער כתב:כל שביתה ממלאכה הוא זכר ליציאת מצרים.
הא גופא מנ''ל?
על ידי שואל ומשיב
14 ספטמבר 2018, 00:00
פורום: בית המדרש
נושא: "ילדים זה שמחה" - האומנם?
תגובות: 69
צפיות: 2383

Re: "ילדים זה שמחה" - האומנם?

אודה שלא הבנתי דחייתך.
ברכת הטוב והמטיב היא על כל שמחה הבאה לאדם וכלולה בזה אף לידת ילד.
על ידי שואל ומשיב
13 ספטמבר 2018, 23:52
פורום: סידור התפילה
נושא: ראש השנה - זכר ליציאת מצרים
תגובות: 40
צפיות: 1504

Re: ראש השנה - זכר ליציאת מצרים

יהודי כתב:הכלבו מסביר שעבור זה הוצאתנו ממצרים.
תודה.
איה מקומו?

עבור לחיפוש מתקדם