החיפוש הניב 83 תוצאות

על ידי chagold
22 ינואר 2020, 16:27
פורום: ספרים
נושא: בקשת קבצים מאוצר החכמה ומאגרים נוספים
תגובות: 417
צפיות: 23901

Re: בקשת קבצים מאוצר החכמה ומאגרים נוספים

אם אוכל לקבל בבקשה את ערך יוצא (בעיקר קדשים, אבל אם אפשר את כל הערך) מאנצ"ת.
תודה.
על ידי chagold
22 ינואר 2020, 16:24
פורום: הלכה ומנהג
נושא: בעיה של ריבית בקרן הוכשטיין
תגובות: 14
צפיות: 881

Re: בעיה של ריבית בקרן הוכשטיין

איך מישהו אחר ישלם אם זה יורד מאותו כ"א?
על ידי chagold
07 ינואר 2020, 23:47
פורום: זבחים
נושא: זבחים קד:, בעי ר' ירמיה לינה מהו שתועיל בפרים הנשרפים
תגובות: 6
צפיות: 60

Re: זבחים קד:, בעי ר' ירמיה לינה מהו שתועיל בפרים הנשרפים

ראיתי בשם החזו"א פרה סי' ח אות יח (אינו תח"י) שדייק מדכ' ברמב"ם פרה פ"ד הי"ג ז"ל 'הַפָּרָה אֵינָהּ נִפְסֶלֶת בְּלִינָה לְפִיכָךְ אִם נִשְׁחֲטָה הַיּוֹם וְהִזָּה דָּמָהּ כְּהִלְכָתוֹ וְנִשְׂרְפָה לְמָחָר כְּשֵׁרָה:' וממש"כ וְהִזָּה דָּמָהּ כְּהִלְכָתוֹ משמע שאיכא פסול הקרבן כשהדם לא הוזה היום. והנה ב...
על ידי chagold
06 ינואר 2020, 17:43
פורום: זבחים
נושא: זבחים קד:, בעי ר' ירמיה לינה מהו שתועיל בפרים הנשרפים
תגובות: 6
צפיות: 60

Re: זבחים קד:, בעי ר' ירמיה לינה מהו שתועיל בפרים הנשרפים

שמעיה כתב:
06 ינואר 2020, 17:32
מי כיור לכל הפחות מתקדש בכלי שרת, פרה אדומה - אין בה כל קדושת כלי. ואין פסול לינה בלא קדושת כלי.
העברת את החילוק בין קדו"מז-קדובדה"ב לנתקדש מול מה שלא נתקדש.

שמעיה כתב:
06 ינואר 2020, 17:32
ולא מסתבר ששחטו את הפרה בכלי שרת.
מהי"ת שהיו סכינים נפרדים? ועוד שהסכין מקדש ג"כ את הדם (לכאו' אף להזאה).
על ידי chagold
06 ינואר 2020, 17:22
פורום: זבחים
נושא: זבחים קד:, בעי ר' ירמיה לינה מהו שתועיל בפרים הנשרפים
תגובות: 6
צפיות: 60

Re: זבחים קד:, בעי ר' ירמיה לינה מהו שתועיל בפרים הנשרפים

החילוק חילוק. אבל בלינה לכאו' מצאנו פסולים (אפילו אם כי מדרבנן, ובפשטות יש שסברו שאפי' מדאורייתא) גם בהי"ת שאינו קדשי מזבח. והיינו במי כיור. עריכה: ראיתי מציינים לאהא"ז ביאמ"ק פ"ה הי"ד אות א שכיון שמשמשים לעבודת מזבח חשובים כקרבים על המזבח (לא עיינתי בפנים). עכ"פ ההגדרה אינה מוחלטת קדושת הגוף מול קד...
על ידי chagold
06 ינואר 2020, 01:10
פורום: זבחים
נושא: זבחים קד:, בעי ר' ירמיה לינה מהו שתועיל בפרים הנשרפים
תגובות: 6
צפיות: 60

זבחים קד:, בעי ר' ירמיה לינה מהו שתועיל בפרים הנשרפים

בעי רבי ירמיה לינה מהו שתועיל בפרים הנשרפים ובשעירים הנשרפים מי אמרינן כי מהניא לינה בבשר דבר אכילה אבל הני דלאו בני אכילה נינהו לא או דלמא לא שנא.

ולא הבנתי מ"ש מהא דאיתא בתוספתא פ"ד דפרה 'פרה אינה נפסלת בלינה ואפילו שחטה ושרפה למחר הרי זו כשרה'.
על ידי chagold
29 דצמבר 2019, 11:57
פורום: מנחות
נושא: בלחמי תודה אין קידוש תנור (תוס' מנחות טו: נו., פסחים יב:)
תגובות: 9
צפיות: 109

Re: בלחמי תודה אין קידוש תנור (תוס' מנחות טו: נו., פסחים יב:)

אם כוונתך לסוגי' מז., עב:, זה לגבי שתי הלחם. לא ראיתי לגבי תודה.
על ידי chagold
25 דצמבר 2019, 12:38
פורום: מנחות
נושא: בלחמי תודה אין קידוש תנור (תוס' מנחות טו: נו., פסחים יב:)
תגובות: 9
צפיות: 109

Re: בלחמי תודה אין קידוש תנור (תוס' מנחות טו: נו., פסחים יב:)

HaimL כתב:
25 דצמבר 2019, 07:07
המחלוקת אם תודה צריכה קידוש בתנור, או לא.
היכן?
על ידי chagold
25 דצמבר 2019, 12:37
פורום: מנחות
נושא: בלחמי תודה אין קידוש תנור (תוס' מנחות טו: נו., פסחים יב:)
תגובות: 9
צפיות: 109

Re: בלחמי תודה אין קידוש תנור (תוס' מנחות טו: נו., פסחים יב:)

מבקש אמת כתב:
24 דצמבר 2019, 21:56
לכאורה הבאת לחמי תודה הוי כנסכים, ששניהן מתקדשין בעצם הבאתן, מחמת שנספחים לקרבן (ובתוס' מו,א חילקו להדיא בין מנחה דבהדי זבח למנחה לחודא). וא"כ אין כאן סתירה.

ב' הלחם ג"כ באים עם הזבח (מנחות מז.) ואעפ"כ מתקדשים ללינה בתנור (מנחות עב:)
על ידי chagold
24 דצמבר 2019, 19:44
פורום: מנחות
נושא: בלחמי תודה אין קידוש תנור (תוס' מנחות טו: נו., פסחים יב:)
תגובות: 9
צפיות: 109

Re: בלחמי תודה אין קידוש תנור (תוס' מנחות טו: נו., פסחים יב:)

HaimL כתב:
24 דצמבר 2019, 09:32
למ"ד לחמי תודה צריכים קידוש בתנור, לא יקדשו אלא בתנור. ולמ"ד א"צ קידוש בתנור
לאיזו מחלוקת כוונתך.

אגב, עכשיו אני רואה שכתבתי מנחות נו. במקום מנחות מו.
על ידי chagold
18 דצמבר 2019, 16:17
פורום: זבחים
נושא: מגו דפסלה בלינה פסלה בה מחשבה זבחים לה:, קד:, יומא מח.
תגובות: 11
צפיות: 177

Re: מגו דפסלה בלינה פסלה בה מחשבה זבחים לה:, קד:, יומא מח.

משה נפתלי כתב:
17 דצמבר 2019, 22:06
ומה הטעם? אין זה כי אם בגלל שאין מניעה בהלנת בשר חטאות הפנימיות לשורפם למחר, ולפיכך אין מחשבת חוץ לזמנו מפגלת אותו.
מה הקשר בין 'הלנת חטאות הפנימיות' ל'לשורפם למחר' (אם לינה פוסלת לא משנה למה לן)?
על ידי chagold
17 דצמבר 2019, 16:18
פורום: זבחים
נושא: מגו דפסלה בלינה פסלה בה מחשבה זבחים לה:, קד:, יומא מח.
תגובות: 11
צפיות: 177

Re: מגו דפסלה בלינה פסלה בה מחשבה זבחים לה:, קד:, יומא מח.

בדף קד ע"ב (בד"ה 'ושוין') מבאר מהי מחשבת הלינה שאנו דנין בה: חִשֵּׁב לֶאֱכֹל מִבְּשַׂר הַפָּרִים לְמָחָר, אוֹ אִם חִשֵּׁב בַּשְּׁחִיטָה עַל מְנָת לְשָׂרְפָן חוּץ לְשָׁלשׁ מַחֲנוֹת לְמָחָר. אכן. ורק יש להעיר לפי"ז, דמה ס"ד הגמ' (רבא) לישב ספקו דר' ירמיה דמדמחשבה לא פסלה לינה נמי לא פסלה, הא ספקו הוי...
על ידי chagold
15 דצמבר 2019, 21:52
פורום: זבחים
נושא: מגו דפסלה בלינה פסלה בה מחשבה זבחים לה:, קד:, יומא מח.
תגובות: 11
צפיות: 177

מגו דפסלה בלינה פסלה בה מחשבה זבחים לה:, קד:, יומא מח.

רש"י זבחים לה: מדפסלה לינה - פסלה נמי מחשבת לינה וכן יעוי' בזבחים קד: מאי לאו מדמחשבה לא פסלה לינה נמי לא פסלה וברש"י שם קס״ד דאי לינה פסלה מחשבת לינה נמי פסלה (ויעוי' בתוס' שם). ואף כי במסקנא שם ודלמא מחשבה הוא דלא פסלה אבל לינה פסלה. ויעוי' עוד יומא מח. קא סלקא דעתך מדפסל טבול יום פסלה נמי לינה ומ...
על ידי chagold
28 נובמבר 2019, 01:08
פורום: ספרים
נושא: בקשת קבצים מאוצר החכמה ומאגרים נוספים
תגובות: 417
צפיות: 23901

Re: בקשת קבצים מאוצר החכמה ומאגרים נוספים

אני מחפש את ערך 'לינה' (בקדשים) מאנצ' תלמודית.
ייש"כ.
על ידי chagold
16 נובמבר 2019, 22:15
פורום: וירא
נושא: 'דנת מלך גרר בחלום הלילה' - איזה לילה? (פרשת וירא)
תגובות: 7
צפיות: 104

Re: 'דנת מלך גרר בחלום הלילה' - איזה לילה? (פרשת וירא)

הכהן כתב:
16 נובמבר 2019, 22:09
לאורה הפיוט מונה דברים שהיו בלילה ולאו דווקא בליל הסדר
אנא מקור. או לכה"פ הוכחה שהעניינים האחרים שהוזכרו היו ג"כ בלילות אחרים.

 
על ידי chagold
16 נובמבר 2019, 22:06
פורום: וירא
נושא: 'דנת מלך גרר בחלום הלילה' - איזה לילה? (פרשת וירא)
תגובות: 7
צפיות: 104

'דנת מלך גרר בחלום הלילה' - איזה לילה? (פרשת וירא)

רש"י מביא (מהמדרש) שאברהם הלך לגרר אחרי הפיכת סדום (או מפני שם רע שיצא על לוט או מפני שנתמעטו העוברים ושבים). ובמדרש נחלקו אם מעשה דבשורת המלאכים לאברהם היה בפסח ו'כעת חיה למועד הזה' היינו בפסח הבא, או שהיה אחר יו"כ ועכ"פ לידת יצחק הוי' בפסח (כיון שהיתה שנה מעוברת ונולד לז' חדשים. וכ"ה במסכת ר"ה יא....
על ידי chagold
28 ספטמבר 2019, 23:08
פורום: בית המדרש
נושא: בקשה לזיכוי הרבים
תגובות: 2
צפיות: 72

Re: בקשה לזיכוי הרבים

ראש השנה.doc
מצ"ב
על ידי chagold
24 ספטמבר 2019, 18:07
פורום: מנחות
נושא: האם נסכים הבאים בפני עצמן אפשר להביאן בלילה ולמחר כאברים או אפי' עד י' ימים (תמורה יד. ערכין יב. מנחות מד:)
תגובות: 8
צפיות: 119

Re: האם נסכים הבאים בפני עצמן אפשר להביאן בלילה ולמחר כאברים או אפי' עד י' ימים (תמורה יד. ערכין יב. מנחות מד:)

הוספה לנדון: בגמ' תענית ב: איתא 'מה ניסוך המים מאורתא דאמר מר {במדבר כ״ט:י״ח} ומנחתם ונסכיהם אפילו בלילה'. ומבואר דילפי' אפילו על לילה שלפני הניסוך, והוא ודאי לא שייך לאותה ילפו' דהשלמה כמוספין המתייחסת על אחרי הזמן. ולרשב"א גופי' אפל"ב דכשם שמהני קודם היום וכיון שהוא קרבן היום ה"נ מהני אחר היום. אב...
על ידי chagold
24 ספטמבר 2019, 17:20
פורום: בית המדרש
נושא: זאת תורת האדם - כללים בנפש האדם - האשכול המרכזי
תגובות: 121
צפיות: 3470

Re: זאת תורת האדם - כללים בנפש האדם - האשכול המרכזי

רואים את הקולות לא תהא שמיעה גדולה מראיה והיום ידוע שפרסום ללא תמונה הוא חלש מאוד והתורה מעבירה את המסר הנצחי האמיתי של העולם - באופן של המחשה חזותית למרות שאין לו דמות הגוף ספר החינוך רצ"ט מצות קרבן מוסף כל שבעת ימי הפסח  – להקריב קרבן מוסף בכל שבעת ימי הפסח, שנאמר (ויקרא כג ח) והקרבתם אשה ליי שבע...
על ידי chagold
24 ספטמבר 2019, 13:11
פורום: מנחות
נושא: האם נסכים הבאים בפני עצמן אפשר להביאן בלילה ולמחר כאברים או אפי' עד י' ימים (תמורה יד. ערכין יב. מנחות מד:)
תגובות: 8
צפיות: 119

Re: האם נסכים הבאים בפני עצמן אפשר להביאן בלילה ולמחר כאברים או אפי' עד י' ימים (תמורה יד. ערכין יב. מנחות מד:)

המקור לי' ימים הוא הברייתא במנחות טו: וזבחים יד., (וברש"י מנחות טו: מציין המקור לי' ימים מנסכיהם).
נ.ב. ברש"י זבחים מג. ד"ה והנסכים ג"כ מציין רק דמנסכיהם ילפי' דאפשר להביאם למחר ולא מציין את י' ימים.
על ידי chagold
23 ספטמבר 2019, 21:02
פורום: מנחות
נושא: האם נסכים הבאים בפני עצמן אפשר להביאן בלילה ולמחר כאברים או אפי' עד י' ימים (תמורה יד. ערכין יב. מנחות מד:)
תגובות: 8
צפיות: 119

Re: האם נסכים הבאים בפני עצמן אפשר להביאן בלילה ולמחר כאברים או אפי' עד י' ימים (תמורה יד. ערכין יב. מנחות מד:)

אה"נ. אז זו הוספת שאלה, בדמיון הרשב"א הן לאברים דיהני רק בלילה, ומאידך לנסכים דמהני למחר או עד עד י' ימים
על ידי chagold
23 ספטמבר 2019, 18:00
פורום: מנחות
נושא: האם נסכים הבאים בפני עצמן אפשר להביאן בלילה ולמחר כאברים או אפי' עד י' ימים (תמורה יד. ערכין יב. מנחות מד:)
תגובות: 8
צפיות: 119

האם נסכים הבאים בפני עצמן אפשר להביאן בלילה ולמחר כאברים או אפי' עד י' ימים (תמורה יד. ערכין יב. מנחות מד:)

בגמ' מנחות מד: מנחתם ונסכיהם, אפי' בלילה ואפילו למחר ובערכין יב. בספק הגמ' אי נסכים הבאים בפני עצמן טעונים שירה, הביאו ברש"י ותוס' את הגמ' מנחות הנ"ל ובתוס' הוסיף דדרשי' 'ומנחתם עד עשרה ימים' והיינו שאפשר להביא הנסכים אף עד י' ימים. והוא נמי ברש"י תמורה יד. (ד"ה ונסכיהם) שאפשר אפי' מכאן ועד י' ימים ...
על ידי chagold
13 ספטמבר 2019, 01:18
פורום: שבת
נושא: השיר המפורסם: מה זה שמחה של מצוה
תגובות: 3
צפיות: 98

Re: השיר המפורסם: מה זה שמחה של מצוה

הפסוק של תחת אשר לא עבדת את ה' אלקיך בשמחה וכו' מבואר בערכין יא. כשירה
וברש"י שם אין אדם שר שירה אלא מתוך שמחה
על ידי chagold
27 אוגוסט 2019, 23:56
פורום: מנחות
נושא: בלחמי תודה אין קידוש תנור (תוס' מנחות טו: נו., פסחים יב:)
תגובות: 9
צפיות: 109

בלחמי תודה אין קידוש תנור (תוס' מנחות טו: נו., פסחים יב:)

בתוס' מנחות נו. כ' דבלחמי תודה אין קידוש תנור (ז"ל וסוגיא דפסחים (דף יג:) דסברה דלרבי לא נפקי לחולין כרבא אתיא דלחמי תודה לית להו תנור) ומשו"כ הכריח דהסוגי' פסחים יב: אתי' לרבא וכמבואר בנ"ל. אכן יעוי' בתוס' מנחות טו: ד"ה אפשר לשנותן לזבח אחר דכ' בתחילת דבריו שאי"צ תנור ממש אלא נסכים מתקדשין בעצם הבא...
על ידי chagold
11 יולי 2019, 18:20
פורום: בלק
נושא: לך איעצך אשר יעשה... תרגם אונקלוס איתא אמלכינך, מה הפירוש?
תגובות: 12
צפיות: 423

Re: לך איעצך אשר יעשה... תרגם אונקלוס איתא אמלכינך, מה הפירוש?

התרגום על המקום אומר "איתא אמלכינך" וכותב הרמב"ם בדמאי ג-ב הלוקח ירק מן השוק ונמלך להחזירו... ופירוש נמלך חזר בעצמו תרגום איעצך אמליכנך עכ"ל ובמה מתבטאת חזרת בלעם? נראה לי הכוונה שהיה צריך לומר "אייעצך" כלומר אייעץ לך, איעצך משמע שאביא אותך לייעץ לעצמך, והכוונה כאן שברמזיו גרם לבלק להמלך בדעתו ולהח...
על ידי chagold
09 יולי 2019, 23:44
פורום: ש"ס ודף היומי
נושא: קדושת הגוף בדבר שאינו ברשותו
תגובות: 10
צפיות: 453

Re: קדושת הגוף בדבר שאינו ברשותו

מדברי שניכם נלמד, שאם נגזל ממנו הקן על ידי גזלן חייב בשילוח הקן משום שאינו בכלל מזומן. והאחד בא לגור' חידש שאם מקדישו כשהוא גזול נעשה מזומן. ולענ"ד אינו כן דמזומן הוא כלפי הבעלים ואם גזול אינו נחשב מזומן לא יועיל בזה מה שהקדישו. אלא שבגוף הדין לא נראה לי כן, אלא אף גזול נחשב מזומן ורק הפקר נחשב אינ...
על ידי chagold
09 יולי 2019, 17:28
פורום: ש"ס ודף היומי
נושא: קדושת הגוף בדבר שאינו ברשותו
תגובות: 10
צפיות: 453

Re: קדושת הגוף בדבר שאינו ברשותו

קיבלתי. אכן, הנה התוס' הריטב"א שם דכ' ז"ל 'אלא הכא בשאינן שלו ולהכי אמרינן דלא מצי לאקדושינהו הא אם היה שלו אע״פ שאינ׳ ברשותו יכול הוא להקדישו כל היכא דאידך דהוי ברשותא לא גזלי׳ מיניה דאלו גזלי ההיא שעתא לא מצי לאקדושינהו מדברי יוחנן דאמר גזל ולא נתייאשו הבעלים שניהם אינם יכולים להקדיש' ע"כ. ומבואר ...
על ידי chagold
08 יולי 2019, 22:00
פורום: ש"ס ודף היומי
נושא: קדושת הגוף בדבר שאינו ברשותו
תגובות: 10
צפיות: 453

Re: קדושת הגוף בדבר שאינו ברשותו

בקצה"ח קי"ז ב' כ' בדעת רש"י והביא כן מהריב"ש בשם תוס' הרא"ש דכ"מ דל"מ קדו' בדבר שאינו ברשותו היינו בקדושת דמים אבל בקדושת הגוף חייל. וצ"ע מהגמ' חולין קלט ע"א  ז"ל הני מוקדשין היכי דמי וכו'.. אלא דחזא קן בעלמא ואקדשיה ומי קדוש ( ויקרא כז, יד ) איש כי יקדיש את ביתו קדש אמר רחמנא מה ביתו ברשותו אף כל ...

עבור לחיפוש מתקדם