הנהלת "פורום לתורה" מאחלת לכל חו"ר שנה טובה ומתוקה, שנת בריאות ושלווה. שימלא ה' לבנו משאלות טובות, וימלא משאלות לבנו לטובה. אכי"ר

החיפוש הניב 22 תוצאות

על ידי שלום על ישראל
10 אפריל 2018, 00:46
פורום: כשרות
נושא: חמץ שעבר עליו הפסח
תגובות: 22
צפיות: 1724

Re: חמץ שעבר עליו הפסח

מ"ב סי' תמ"ז סי"א: (קה) בטל בששים - כ"ז בשנתערב לח בלח או יבש בלח דשיעור בעלמא בנותן טעם אבל אם נתערב יבש ביבש בכל הני גווני שצייר המחבר אפילו חד בתרי בטל מותר לאחר הפסח באכילה. ודע דאופן בתרא שצייר המחבר שנתערב לאחר הפסח ומצריך גם בו ששים זהו ע"פ דעת הטור אבל כמה פוסקים חולקין ע"ז וס"ל דכשנתערב לא...
על ידי שלום על ישראל
04 אפריל 2018, 00:31
פורום: פסח
נושא: מוצרים כשרים לפסח ~למה לא לאכול?
תגובות: 24
צפיות: 1756

Re: מוצרים כשרים לפסח ~למה לא לאכול?

לענ"ד, אחרי שפסק מרן השו"ע להקל, לכאורה אי"צ יותר מזה. אבל האמת, שבדור כמו שלנו שיש בציבור כל מיני חומרות הזויות וכל הסוגיא הזו של חומרות אפופה בחוסר הבנה ויסודיות אמיתית, אני חושב שבנושא הזה זו חומרא בסיסית, ולא משהו רחוק. מאידך גיסא, בדור שלנו שכל המזון מתועש מאוד קשה להחמיר בחוזר וניעור. אין בדיק...
על ידי שלום על ישראל
04 אפריל 2018, 00:19
פורום: פסח
נושא: מוצרים כשרים לפסח ~למה לא לאכול?
תגובות: 24
צפיות: 1756

Re: מוצרים כשרים לפסח ~למה לא לאכול?

האם מישהו מהתלמידי חכמים יכול בבקשה להעלות לי מקורות על החמרה במשהו חמץ שוודאי נתבטל כראוי לפני פסח (לא חששות רחוקים שאולי ימצאו משהו חמץ בעין) מנהג תימן להחמיר בחוזר וניעור בפסח, הן לח בלח והן יבש ביבש, והן טעמו ולא רק ממשו. מנהג זה "חוצה מגזרים" ביהדות תימן ונהגו בו בכל גלילותיה על אף שוני המנהגי...
על ידי שלום על ישראל
03 ספטמבר 2017, 22:53
פורום: הלכות אינטרנט
נושא: "הזמן לי" באינטרנט, האם הוא כמו קנה לי?
תגובות: 3
צפיות: 1466

Re: "הזמן לי" באינטרנט, האם הוא כמו קנה לי?

אבל לגבי השאלה האם הזמן לי הווה כמו קנה לי זה לא עונה, כיון שגם אם לחיצת העכבר הוי מעשה קנין, מ"מ אין מעשה הקנין של השליח מתיחס למשלח בהבא לי מציאה זו, וא"כ גם כאן גם אחרי שהשליח יעשה הקנין הוא יכול להתחרט ולרכוש לעצמו את המוצר ויש לו זמן עד שיבוא ליד המשלח.
על ידי שלום על ישראל
01 ספטמבר 2017, 09:12
פורום: תנ"ך ופרשת שבוע
נושא: כי הוא ראשית אונו - בתר יצירה אזלינון או בתר לידה אזלינן
תגובות: 10
צפיות: 2418

Re: כי הוא ראשית אונו - בתר יצירה אזלינון או בתר לידה אזלינן

דין בכור כתוב בתורה "פטר רחם" ופשוט כך גם בבכור בהמה שצריך דווקא הפוטר את הרחם וא"כ משמע שבתר הלידה. ויתכן שראשית אונו הוא שבח ליעקב אבינו ולאו דווקא דין הבכורה של ראובן לא מדובר על יעקב טו כִּי תִהְיֶיןָ לְאִישׁ שְׁתֵּי נָשִׁים הָאַחַת אֲהוּבָה וְהָאַחַת שְׂנוּאָה וְיָלְדוּ לוֹ בָנִים הָאֲהוּבָה ו...
על ידי שלום על ישראל
01 ספטמבר 2017, 01:01
פורום: תנ"ך ופרשת שבוע
נושא: כי הוא ראשית אונו - בתר יצירה אזלינון או בתר לידה אזלינן
תגובות: 10
צפיות: 2418

Re: כי הוא ראשית אונו - בתר יצירה אזלינון או בתר לידה אזלינן

דין בכור כתוב בתורה "פטר רחם" ופשוט כך גם בבכור בהמה שצריך דווקא הפוטר את הרחם וא"כ משמע שבתר הלידה. ויתכן שראשית אונו הוא שבח ליעקב אבינו ולאו דווקא דין הבכורה של ראובן
על ידי שלום על ישראל
01 ספטמבר 2017, 00:58
פורום: הלכות אינטרנט
נושא: "הזמן לי" באינטרנט, האם הוא כמו קנה לי?
תגובות: 3
צפיות: 1466

"הזמן לי" באינטרנט, האם הוא כמו קנה לי?

בגמ בב"מ י: מצינו דאם אמר לחבירו זכה לי במציאה הזו, מרגע שהגביה השליח זכה המשלח. השליח לא יכול לומר שזכה לעצמו, לא יכול לברוח עם המציאה כי זה גזל מהמשלח ועוד. הגמ' מחלקת שאם המשלח אמר "הבא לי מציאה זו" ולא זכה לי, הרי שהמשלח יזכה בה רק כשתבוא לידו, וא"כ השליח יכול לזכות בה לעצמו וללכת. בב"י חו"מ סי'...
על ידי שלום על ישראל
01 ספטמבר 2017, 00:48
פורום: הלכות אינטרנט
נושא: חלות קנין בהזמנה באינטרנט
תגובות: 7
צפיות: 1957

Re: חלות קנין בהזמנה באינטרנט

לכאורה שאלתך מאימי חל עליו מי שפרע, כי וודאי שקנין חל בשעת משיכה או הגבהה.
לגבי להתחרט אם מפורסם באתר תנאי שימוש ויש בהם התיחסות לזה נלפענ"ד שיחול על זה הכל כמנהג המדינה.
על ידי שלום על ישראל
23 אוגוסט 2017, 01:06
פורום: סידור התפילה
נושא: דקדוקים באמירת הלל
תגובות: 9
צפיות: 3015

Re: דקדוקים באמירת הלל

"אריך" אמר: א. בקטע "מה אשיב" יש פעמיים "נדרי לה' אשלם", ופשוט שהפיסוק הוא: נדרי לה', אשלם. לענ"ד אי אפשר להתעלם מהטעמים [טעמי אמ"ת: איוב משלי תהילים], שמורים חד משמעית לקרוא נדרי, לה' אשלם. משום שמילת נדרי בטעם "דחי" שהוא מפסיק [מעין טפחא בתורה הבאה לפני הניקוד של המילה הראשונה] בדרגת "מלך". ואחריו...
על ידי שלום על ישראל
05 אוגוסט 2017, 22:39
פורום: ד' תעניות, בין המצרים, תשעה באב
נושא: מה קודם משיח או בנית ירושלים
תגובות: 8
צפיות: 2242

Re: מה קודם משיח או בנית ירושלים

לענ"ד לא קשיא כלל. הנחת השואל הינה שברכת את צמח מתיחסת למשיח. וממש לא כן היא. הברכה את צמח מבוססת על הפסוק בתהילים "שם אצמיח קרן לדוד ערכתי נר למשיחי". (קל"ב). ובמצודת ציון פירש שהמושג קרן כאן מושאל למלכות, כמו שבעלי הקרניים במלחמה מנצחים כך צמיחות קרן הכוונה שמלכות דוד תתעלה ותנצח. הברכה את צמח דוד...
על ידי שלום על ישראל
05 אוגוסט 2017, 22:30
פורום: סידור התפילה
נושא: ברוך שפטרני מעונשו 'שלזה', או 'של זה'
תגובות: 15
צפיות: 3999

Re: ברוך שפטרני מעונשו 'שלזה', או 'של זה'

וזה בדיוק מה שהזכירו שבתנ"ך את את המילה של, בעצם יש אבל במילה אחת כמו הנה מטתו שלשלמה, כי זוהי צורתה המקורית.
על ידי שלום על ישראל
05 אוגוסט 2017, 22:29
פורום: סידור התפילה
נושא: סיום גאל ישראל בלחש
תגובות: 12
צפיות: 3324

Re: סיום גאל ישראל בלחש

ולגבי עניית אמן, זו אחריות הציבור לסיים עם הש"צ ואז הם לא יכולים לענות אמן, וכמו שבישיבות ועוד הרבה בתי כנסיות נוהגים שהחזן ממתין לפני הסיום של אוהב את עמו ישראל ואומרים אותו כולם יחד להינצל מזה. לענ"ד ה"מנהג" לסיים בשקט גאל ישראל לא נזכר בפוסקים כלל והוא דבר חדש מקרוב בא, ובהחלט לא שערום כל אבות הק...
על ידי שלום על ישראל
02 אוגוסט 2017, 09:23
פורום: סידור התפילה
נושא: פסוק שלפני יהיו לרצון
תגובות: 6
צפיות: 1814

Re: פסוק שלפני יהיו לרצון

לא כ"כ הבנתי למה הפסוק הנ"ל מעורר דינים, מפירש"י ומצודות לא כ"כ נראה כך. ולא נראה לי שיש סידור שהשקיע כ"כ, על פי רוב זה תלוי בתוכנה שמצאה להם את הפסוקים... [ניתן לראות שבד"כ הפסוק המובא הוא הראשון שבתנ"ך שמתאים ולא לפי סינון כדאיות מסוים]
על ידי שלום על ישראל
20 יולי 2017, 23:56
פורום: תנ"ך ופרשת שבוע
נושא: חומש הפקודים: עטרות ודיבן
תגובות: 5
צפיות: 1496

Re: חומש הפקודים: עטרות ודיבן

בכל אופן עדיין קשה מה פסוק זה מיוחד, יש עוד רבים כאלו, כמו שהקשה באוצרות הש"ס דלעיל
על ידי שלום על ישראל
18 יולי 2017, 01:51
פורום: בית המדרש
נושא: לעולם יתחיל בדבר טוב ויסיים בדבר טוב
תגובות: 9
צפיות: 2005

Re: לעולם יתחיל בדבר טוב ויסיים בדבר טוב

בקהילות בני תימן יע"א מחמירים מאוד בלפתוח בדבר טוב וכו' והרבה עושים מעשה עפי"ז, למשל חלוקת המברכים בתוך הפרשה [שיש לנו בזה מסורת עתיקה שונה מהדפוסים לגמרי ע"פ כל מיני כללים וזה אחד מהם], הוספת פסוקים בשני וחמישי [אע"פ שבד"כ מקצרים להכרח המחויב], בלימוד בביהכנ"ס מקפידים להתחיל ולהפסיק בדבר טוב ועוד, ...
על ידי שלום על ישראל
18 יולי 2017, 01:38
פורום: סידור התפילה
נושא: נוסח תימן
תגובות: 13
צפיות: 4016

Re: נוסח תימן

[quote="אורן"]נוסח הבלדי קדם לנוסח הרמב"ם בתימן עצמה. ההוכחה לכך שישנן הנהגות שיהודי תימן לא נהגו כמו הרמב"ם למרות שהם העריצו אותו וזו באמת טעות גדולה ונפוצה כמו שמשתמע כאן מהשאלה בפתיחת האשכול, שהתימנים נוהגים כמו הרמב"ם, וזו טעות אלא ההיפך, התימנים נוהגים כמו שנהגו תמיד, וזה גם מתאים ביותר לדברי ה...
על ידי שלום על ישראל
13 יולי 2017, 10:43
פורום: כשרות
נושא: הבדלים בין הכשרויות בעופות
תגובות: 52
צפיות: 11501

Re: הבדלים בין הכשרויות בעופות

בבדיקת צומת הגידין ישנם שני מנהגים. בעדה נוהגים לבדוק ברגל הצהובה. בהכשרים הספרדיים ובשארית [אולי עוד] בודקים בשוק. לגבי פיקוח על הזריקות, שארית לנדאו הרב רובין ועוד הכשרים סומכים על צוות ההזרקות של הרב מחפוד שכידוע מומחה מאוד לזה בפרט. מלימוד ההלכות והתנסות מעשית, אינני יודע אם יש מקום לחומרות בסכי...
על ידי שלום על ישראל
13 יולי 2017, 10:28
פורום: בית המדרש
נושא: תוכנית 'ערבים' כן או לא?
תגובות: 16
צפיות: 2488

Re: תוכנית 'ערבים' כן או לא?

ראשית, אין לך אלא כהן שבימיך. ואני מבין שזה לא טענה מול החזו"א זצ"ל, אבל אם הורו גדולי הדור הם לקחו גם את זה בחשבון. שנית, מה שערבים מבטיחה לכל חבר לסייע למשפחתו בעת צרה זה רק דירבון לעצם ההצטרפות, ולא כמטרה כמו בביטוח. איברא, שכנראה זה תלוי בכוונת המצטרף האם הוא מכוין לטובת משפחתו אם... וכו', או שה...
על ידי שלום על ישראל
05 יולי 2017, 10:15
פורום: תנ"ך ופרשת שבוע
נושא: מחפש ספר מרבי משה זאב זארגער - על הלכות קרבן פסח
תגובות: 6
צפיות: 2311

Re: מחפש ספר מרבי משה זאב זארגער - על הלכות קרבן פסח

האתר שנתנו לך קישור נמצא בחנות בבני ברק מתחת לבית הכנסת הגדול רחוב ר"ע 53 וניתן להשיג הספר שם. הרהמ"ח מתגורר בירושלים ברחוב עזרת תורה 21 ומסתמא ניתן להשיג הספר אצלו בביתו, [בחר את הקרוב אילך...]
על ידי שלום על ישראל
04 יולי 2017, 02:56
פורום: הלכה ומנהג
נושא: שאלה תיאורטית - מוות קליני
תגובות: 12
צפיות: 3317

Re: שאלה תיאורטית - מוות קליני

האדר"ת דן בדבר כהן שמת אם נשאר בקדושתו, למשל אם יצטרכו להקדים לוויתו ללווית ישראל מדין וקישתו. והוא מוכיח דבגמ' בברכות ר' זירא התארח אצל אמורא אחר [אינני זוכר] ובעה"ב הזמינ לברך על הפת ודחהו ר' זירא דבעה"ב בוצע ואח"כ יש דיון בגמ' לגבי אורח מברך ברכמ"ז, מ"מ לא כיבדו את ר' זירא מפני שהיה כהן כדמוכח בכ...
על ידי שלום על ישראל
04 יולי 2017, 02:35
פורום: סידור התפילה
נושא: ברוך שפטרני מעונשו 'שלזה', או 'של זה'
תגובות: 15
צפיות: 3999

Re: ברוך שפטרני מעונשו 'שלזה', או 'של זה'

התימנים עד עצם היום הזה כתבו וכותבים לעולם את המילה "של" מחוברת למילה שאחריה כיון שהיא כלל לא מילה מילה בפני עצמה, כמו שכבר כתבו כאן קודם, ובעצם ה"שלחנוכה" המוזכר בפוסקים הוא מה שנשאר בקהילות האחרות משיגרת הלשון הפשוטה שהיתה נהוגה בימי קדם כמו שג"כ כתבו כאן, הרמב"ם הוא לא חידוש, פשוט ככה אמרו כולם ב...

עבור לחיפוש מתקדם