החיפוש הניב 125 תוצאות

על ידי שאול
05 מאי 2016, 23:56
פורום: בית המדרש
נושא: השלכת המגרפה
תגובות: 5
צפיות: 1741

Re: השלכת המגרפה

אין לי תמונה על זה, ורבו הדעות והשיטות בנידון אך עפ"י הגמ' בערכין הנ"ל מבואר בברייתא שהייתה 'היא אמה וגבהה אמה וקתה יוצא ממנה ועשרה נקבים היו בה וכ"א מוציא מאה מיני זמר, נמצא כולה אלף מיני זמר' אך בגמ' מבואר דהוא גוזמא. וכתב הרמב"ם דכלי זה נקרא 'מגרפה' מפני שצורתו הייתה כמגרפה. ועל פי זה תצייר הנקבי...
על ידי שאול
05 מאי 2016, 15:32
פורום: דיני ממונות
נושא: השבת אבידה
תגובות: 16
צפיות: 3117

Re: השבת אבידה

לפי מה שהבנתי מהמודעה היה זה אוזניות העשויות לחימום האזנים כך שעד החורף הבא הוא לא ידע מכך
על ידי שאול
05 מאי 2016, 14:22
פורום: דיני ממונות
נושא: השבת אבידה
תגובות: 16
צפיות: 3117

Re: השבת אבידה

אכן אפשר לדונו לכ"ז שמדובר באבידה שאין בה סימן וזכה בה ולפנים משורת הדין נותן לבעלים ארכה של שבוע, אך מצד שני הוי יאוש שלא מדעת ולא הוי יאוש.
לגופו של ענין המודעה הוסרה כך שכנראה המאבד התקשר ותיאם עימו.
על ידי שאול
05 מאי 2016, 09:02
פורום: דיני ממונות
נושא: השבת אבידה
תגובות: 16
צפיות: 3117

Re: השבת אבידה

יאיר כתב:אגב, אצלנו בישיבה אמרו בשם המשגיח, שבחור שעזב ולא בא לקחת חפציו ו/או ספריו תוך חודש, הרי הם הפקר.
לכאו' התם שאני דאם הישיבה מתנה תנאי שרק על דעת כן אפשר להניח חפצים היא יכולה להפקיר
על ידי שאול
05 מאי 2016, 08:51
פורום: דיני ממונות
נושא: השבת אבידה
תגובות: 16
צפיות: 3117

השבת אבידה

היום ראיתי מודעה בבית הכנסת המכריזה על 'אוזניות שנמצאו באוטובוס בחזור מ... ניתן להתקשר ל... באם תוך שבוע לא יבואו לקחתו האוזניות יהיו הפקר'
ואני נשתוממתי, כי אם יש עליך חיוב השבה מי פטרך לאחר שבוע, ובפרט מי התיר לך להפקיר חפץ זה,
האם נהג כהוגן?
על ידי שאול
05 מאי 2016, 08:42
פורום: בית המדרש
נושא: השלכת המגרפה
תגובות: 5
צפיות: 1741

Re: השלכת המגרפה

אכן, אך לא מבואר יותר פרטים כגון מהיכן זרקוהו ולהיכן.
דרך אגב, שיטת הראב"ד שמגריפה זו היא המגריפה שהייתה כלי שיר בביהמ"ק ושהייתה מוציאה אלף מיני זמר (עיין ערכין י"א.) ולשיטתו 'זריקה' זו האמורה כאן אינה אלא נשיפה בעוצמה חזקה. דוק ותשכח
על ידי שאול
01 מאי 2016, 09:18
פורום: עזרה ושיתופי מידע בנושאים כלליים
נושא: אתרים שומרי שבת
תגובות: 9
צפיות: 3699

Re: אתרים שומרי שבת

קו מידע על רשתות ואתרים שומרי שבת:
6324*
על ידי שאול
01 מאי 2016, 09:11
פורום: פסח
נושא: אליהו הנביא בליל הסדר
תגובות: 6
צפיות: 2560

Re: אליהו הנביא בליל הסדר

בסוף שו"ת שתי הלחם למהר"ם חאגיז כתב שאליהו ז"ל בא לכל בית בישראל לראות איך מקיימין מצוות הלילה ולכן משימין לו מטה ושולחן ויעלה לנו השמימה להמליץ טוב בעדינו,עי"ש
על ידי שאול
19 אפריל 2016, 10:06
פורום: דעת דורות
נושא: רב אליעזר בן יעקב
תגובות: 7
צפיות: 2058

Re: רב אליעזר בן יעקב

עפ"י מה שמצאתי ישנם שני ראב"י הראשון תנא בדור הראשון, שראה בעיניו את הבית ותיארו, ועל לשכה אחת אמר: "שכחתי מה היתה משמשת" (מידות פ"ב מ"ה).ו סיפר, שמצאו את אחי אמו (בביהמ"ק) ישן ושרפו את כסותו (שם פ"א מ"ב). והרמב"ם בהקדמתו מונה אותו בדור שראו החורבן. והוא כתב את מסכת מדות (יומא ט"ו ע"א). רבי אליעזר ב...
על ידי שאול
19 אפריל 2016, 00:55
פורום: פסח
נושא: כי מרים הם על כן קרא שמה מרה
תגובות: 7
צפיות: 2045

Re: כי מרים הם על כן קרא שמה מרה

מהכותרת שהענקתי אתה מבין לבד את יחסי אל הדברים, אבל מילתא דבדיחותא יש כאן, וגם יש בנותן טעם לראות כי גם לפני מאות שנים כבר היה כל סוגי האנשים וגם היה להם בית דפוס...
על ידי שאול
19 אפריל 2016, 00:46
פורום: פסח
נושא: כי מרים הם על כן קרא שמה מרה
תגובות: 7
צפיות: 2045

כי מרים הם על כן קרא שמה מרה

כמדומני שעל זה זה ניתן להמליץ כי מרים הם על כן קרא שמה מרה...
על ידי שאול
15 אפריל 2016, 14:37
פורום: דעת דורות
נושא: זמן לידתו של רבי עקיבא
תגובות: 18
צפיות: 3376

Re: זמן לידתו של רבי עקיבא

א"כ מה הראיה מדעבד ליה ר"ע לדביתהו שהאיסור אחר החורבן הוא דווקא לכלה, הא זה היה עוד בזמן ביהמ"ק?
על ידי שאול
15 אפריל 2016, 14:33
פורום: סידור התפילה
נושא: הפיוט "ברוך שאמר"
תגובות: 10
צפיות: 2710

Re: הפיוט "ברוך שאמר"

ט"ז או"ח ס' נא סעיף א:
אומרים ב"ש כו'. - כתוב בתולעת יעקב בשם א"ז שבח זה תקנוהו אנשי כנסת הגדולה ע"פ פיתקא דנפל מן שמיא ומצאוהו כתוב בו ויש בו פ"ז תיבות וקבלו לאומרו מעומד וכו' עכ"ל:
על ידי שאול
14 אפריל 2016, 15:27
פורום: דעת דורות
נושא: זמן לידתו של רבי עקיבא
תגובות: 18
צפיות: 3376

Re: זמן לידתו של רבי עקיבא

בית יוסף אורח חיים סימן תק"ס: ואסרו עטרות לחתנים. משנה בסוף סוטה (מט.) בפולמוס של אספסייאנוס גזרו על עטרות חתנים: ומ"ש ודוקא לחתנים שלא אסרו אלא בעת ריבוי שמחה. כן כתב הרמב"ן בתורת האדם (תורת האדם מהדו' שעוועל עמ' רסב) גבי עטרות כלות וזה לשונו ודוקא לכלה אבל שאר נשים מותר כדתנן (שבת נז.) ולא בעיר של...
על ידי שאול
14 אפריל 2016, 15:08
פורום: דעת דורות
נושא: זמן לידתו של רבי עקיבא
תגובות: 18
צפיות: 3376

Re: זמן לידתו של רבי עקיבא

כבוד שמים כתב:כשרבי עקיבא חזר אחר עשרים וארבע שנה עדיין היה חותנו עשיר ואם כן נולד לפחות ששים וארבע שנה לפני החרבן.
מניין לך שחותנו כלבא שבוע לא נשאר עשיר גם לאחר החורבן?
על ידי שאול
14 אפריל 2016, 09:08
פורום: תנ"ך ופרשת שבוע
נושא: התראת משה רבנו על המכות
תגובות: 2
צפיות: 1499

Re: התראת משה רבנו על המכות

מדרש זה אינו אלא הירושלמי בפסחים שניתן כח בקולו של משה והיה קולו מהלך בכל ארץ מצרים מהלך ארבעים יום, אבל זה לא נאמר על ההתראות אלא שאמר מכאן עד כאן כת אחת בעת הקרבת קרבן פסח
על ידי שאול
31 מרץ 2016, 00:41
פורום: ענינו של יום
נושא: כא אדר יומא דהילולא, תפילתו של הרבי ר' אלימלך
תגובות: 0
צפיות: 1330

כא אדר יומא דהילולא, תפילתו של הרבי ר' אלימלך

כבר הובא בפורום (בימי חורפו) ומוגש שוב לרגל יומא דהילולא בשונה מהנוסח המופיע בסידורים הרגילים, מצוי בסידור ביאלה נוסח ארוך יותר עם עדות נאמנה איש מפי איש עד תלמידו הגה''ק רבי שמעון דייטש זיע''א. תפילה נוראה זו מעוררת לבבות, כוללת ומקיפה כל כך הרבה ענינים. ביום יום לא תמיד זוכים למצוא את המילים איך ל...
על ידי שאול
30 מרץ 2016, 22:24
פורום: הלכה ומנהג
נושא: מים אחרונים
תגובות: 8
צפיות: 2154

Re: מים אחרונים

הרמב"ן ויקרא פרק יז פסוק ז ולכך אמרו רבותינו (חגיגה טז א) ששה דברים נאמרו בשדים, שלשה כמלאכי השרת, ושלשה כבני אדם, שלשה כמלאכי השרת, יש להם כנפים כמלאכי השרת, וטסים כמלאכי השרת, ויודעין מה שעתיד לבא כמלאכי השרת. יודעין סלקא דעתך, אלא אימא שומעין מה שעתיד להיות. שלשה כבני אדם, אוכלין ושותין כבני אדם,...
על ידי שאול
30 מרץ 2016, 22:16
פורום: בית המדרש
נושא: האם שייך שכר בעוה"ב בלי מצוות?
תגובות: 10
צפיות: 2320

Re: האם שייך שכר בעוה"ב בלי מצוות?

ברור שיש נפק"מ בין עולם הבא אחד לחבירו וכמו"ש בתוספות הרא"ש כתובות קג:
"מזומן לחיי העולם הבא. תימה כל ישראל יש להם חלק לעוה"ב, ופירש ה"ר מאיר כל היכא דאיתמר מזומן לחיי העוה"ב היינו בלא דין ובלא יסורין"
ומובן שיש בו דרגות רבות ותינוק שנולד יש לו דרגא פחותא, ואכמ"ל
על ידי שאול
14 מרץ 2016, 22:55
פורום: בית המדרש
נושא: אשכול סימנים לזכור סימני השו"ע
תגובות: 31
צפיות: 5362

Re: אשכול סימנים לזכור סימני השו"ע

אריך כתב:יש גם עמל"ק סימן בבבא בתרא מו, ב. וע"ש ביעב"ץ ותרוה נחת.
אני השפל לא כיוונתי אל דברי היעב"ץ ז"ל, אולי הסימן הוא 'עמולוק' דהיינו בשני שורוק? (הואוי"ם שהוספתי הם לניקוד)
על ידי שאול
14 מרץ 2016, 22:37
פורום: בית המדרש
נושא: זכר לחורבן
תגובות: 9
צפיות: 2542

Re: זכר לחורבן

במטותא, אולי תפרט יותר?
על ידי שאול
14 מרץ 2016, 22:32
פורום: דעת דורות
נושא: יונתן בן עוזיאל - סגולה לזיווג
תגובות: 17
צפיות: 2298

Re: יונתן בן עוזיאל - סגולה לזיווג

ההיפך הוא הנכון! וכי אפשר לדעת אם ההיא שלצידך צנועה או פרוצה?
נ.ב. לאחרונה הייתי שם והמחיצות לאורך הדרך הם למחצה לשליש ולרביע...
על ידי שאול
14 מרץ 2016, 22:28
פורום: בית המדרש
נושא: זכר לחורבן
תגובות: 9
צפיות: 2542

Re: זכר לחורבן

היאך? הכיצד?
על ידי שאול
13 מרץ 2016, 23:27
פורום: סידור התפילה
נושא: ברוך שפטרני מעונשו 'שלזה', או 'של זה'
תגובות: 15
צפיות: 3979

Re: ברוך שפטרני מעונשו 'שלזה', או 'של זה'

עיין ב"ר ס"ג יובאור החיים משפטים כ"ב ה' שאומרים ' ברוך המקום שפטרם מעונש זה' עיי"ש
על ידי שאול
12 מרץ 2016, 22:58
פורום: פורים
נושא: מתנות לאביונים: ע"י קופות הצדקה, זה מהודר?- שליחות.
תגובות: 31
צפיות: 5438

Re: מתנות לאביונים: ע"י קופות הצדקה, זה מהודר?- שליחות.

ואני בסה"כ רציתי להגיב על דבריך (אמ"א) שהבאת דברי האביעזרי על 'משלוח מנות' ואכן אי"ז קאי אמתנות לאביונים
על ידי שאול
12 מרץ 2016, 22:54
פורום: פורים
נושא: זכר צירי או סגול
תגובות: 25
צפיות: 4445

Re: זכר צירי או סגול

כבוד שמים כתב:א' ממפרשי הגמ' ב"ב מפרש שזו היתה הטעות של יואב שהרג רק את הזכרים.
נראה שהטעות היתה ששמע זכר עם שני קמ"ץ תחת הז' והכ', ואין ענין זה הכא
על ידי שאול
12 מרץ 2016, 22:47
פורום: פורים
נושא: מתנות לאביונים: ע"י קופות הצדקה, זה מהודר?- שליחות.
תגובות: 31
צפיות: 5438

Re: מתנות לאביונים: ע"י קופות הצדקה, זה מהודר?- שליחות.

המשנ"ב מסתפק האם 'ומשלוח' הוא דייקא ע"י שליח, ולא מהני שהוא עצמו יתן, או שהוא עצמו ג"כ מהני, מה לא ברור ולמה צריך הגדרה?
על ידי שאול
12 מרץ 2016, 22:29
פורום: פורים
נושא: מתנות לאביונים: ע"י קופות הצדקה, זה מהודר?- שליחות.
תגובות: 31
צפיות: 5438

Re: מתנות לאביונים: ע"י קופות הצדקה, זה מהודר?- שליחות.

והרבה חולקין על האחיעזר הנ"ל כחת"ס, המשנ"ב בשם הבנין ציון, ועוד דיתכן דאדרבה 'משלוח' דייקא ע"י שליח. חתם סופר גיטין כב: נפקא מיני' היכא שהקפידה תורה שהבע"ד בעצמו יעשה אלא שאנו אומרים שלוחו הוה כמו עצמו. לזה בעי' דין שליחות דאל"ה לא הוה כמותו אבל היכי שאמרה תורה שישלח שליח כגון משלוח מנות זה סגי' אפי...
על ידי שאול
12 מרץ 2016, 22:14
פורום: סידור התפילה
נושא: הפותח בכל יום דלתות שערי מזרח ובוקע חלוני רקיע.
תגובות: 30
צפיות: 5295

Re: הפותח בכל יום דלתות שערי מזרח ובוקע חלוני רקיע.

איש מפי איש כתב: מעתה אולי גבי חמה היצאת ממקומה מתאים 'בקיעה' שהרי היא במקומה הקבוע!!
אבל שוב חזרנו לשאלתך (אחת מתוך...) למה לשמש צריך בקיעה, הלא אף שהיא במקומה הקבוע מ"מ הלא בכל יום היא זורחת שוב וא"כ יעשו לה 'דלת' והכל במובן הגשמי כנ"ל.
על ידי שאול
11 מרץ 2016, 17:13
פורום: ביצה
נושא: ביצה יא: טרחא ביו"ט
תגובות: 3
צפיות: 1265

Re: ביצה יא: טרחא ביו"ט

קושייתי, דגבן אין מחלק בין כמה מליחות לאחת ומשמע שהכל מותר, דאל"כ היה צריך לחלק כאשר חילק לעיל, ואילו לעיל בכיסוי הדם מפליג. ושיטת רב אדא בר אהבה שהבאת מסייעת לקושייתי, דס"ל דמולח כמה חתיכות אבל לא כדרב יהודה דס"ל דאי"צ הערמה, אלא אי בהערמה אין אי לא לא (אבל הם לא חולקים במספר החתיכות אלא האם יש צור...

עבור לחיפוש מתקדם