החיפוש הניב 989 תוצאות

על ידי אלימלך
12 אוקטובר 2020, 12:50
פורום: בית המדרש
נושא: אין בעיה להיות חבר של גוי!!!
תגובות: 15
צפיות: 195

Re: אין בעיה להיות חבר של גוי!!!

מעניין האם אדרכן התגייר כמו אנטונינוס שלפניו ואונקלוס שלאחריו
ולפי הפשטות שלא רואים מרב שאין איסור לאהוב גוי
על ידי אלימלך
12 אוקטובר 2020, 12:37
פורום: נושאים בפיקוח [הודעות בפורום זה יפורסמו רק לאחר אישור]
נושא: מתי נעלמה התופעה של שדים ורוחות?
תגובות: 216
צפיות: 3030

Re: מתי נעלמה התופעה של שדים ורוחות?

לא הבנתי למה נטפלו דוקא לרב נדל ולדעותיו כאשר מדובר בנידון רחב ששייך בהרבה חכמים שהיה להם דעות זרות כיצד להתיחס אליהם.  נושא זה נידון בביהמ"ד בעיקר  על דברי הרמב"ם  שהמגשים את ה' הרי הוא מין והשיגו הראב"ד ולמה קרא לזה מין וכמה  גדולים וטובים ממנו הלכו בזו המחשבה לפי מה שראו במקראות ויותר ממה שראו בד...
על ידי אלימלך
06 אוקטובר 2020, 18:15
פורום: נושאים בפיקוח [הודעות בפורום זה יפורסמו רק לאחר אישור]
נושא: מתי נעלמה התופעה של שדים ורוחות?
תגובות: 216
צפיות: 3030

Re: מתי נעלמה התופעה של שדים ורוחות?

בענין סיפורים משדים בזמנינו אכתוב בקיצור מעשה מעניין ששמעתי לפני כעשור מאחי שליט"א - יתכן שיש פרטים לא מדויקים מחמת הזמן שעבר פנה אליו ידידו (שהוא חתן אחד החכי"ם החרדיים אבל לא ניתן לכתוב את שמו בלי רשות) ומספר לו כך: לפני חודשים מספר קרובת משפחתו חלתה במחלה בכבד, ונחלקו הרופאים האם כדאי לעשות ניתוח...
על ידי אלימלך
14 יולי 2020, 10:23
פורום: נושאים בפיקוח [הודעות בפורום זה יפורסמו רק לאחר אישור]
נושא: פנחס מול זמרי - שיטת מי השילוח המחודשת
תגובות: 184
צפיות: 2862

Re: פנחס מול זמרי - שיטת מי השילוח המחודשת

אמנם ראיתי בהקדמה לעין התכלת, שטען שגם כוונת מי השילוח לא היה שזמרי צדק. אבל אינו מובן איך להתיישב זה עם מה שכתב שפנחס היה נער ולא הבין. אף במקום שחכמת הקבלה חולקת מפורש על ההלכה אין אנו הולכין אלא אחר ההלכה, והסוד ישאר אצל בעל הסוד. ומי שיעשה מעשה עפ"י הסוד לבטל ההלכה, על זה נאמר בסודם אל תבא נפשי...
על ידי אלימלך
27 יוני 2020, 20:57
פורום: בית המדרש
נושא: לוחות שנה
תגובות: 33
צפיות: 700

לוחות שנה

שלום חברים וידענים
ידידי מפתח אפליקציה שתכיל את זמני היום אולם ישנם סוגי לוחות שונים
ולכן אשאל
א) איזה לוח שנה - או לפחות לוחות שנה- הכי מקובלים בציבור החרדי?
ב) מאן דהו אמר לידידי הנ"ל שלוח שנה של הרב ישראל טננהויז נחשב למאוד מקובל, מי זה הרב הזה והאם יש אמת בדבר?
אשמח מאוד לתשובות
על ידי אלימלך
25 יוני 2020, 17:15
פורום: סוכות, שמחת תורה ושמיני עצרת
נושא: מספרים על הגר"א שכשהיה בבית האסורים בחג הסוכות לא נתן תנומה לעפעפיו
תגובות: 66
צפיות: 1058

Re: מספרים על הגר"א שכשהיה בבית האסורים בחג הסוכות לא נתן תנומה לעפעפיו

אבל בשע"ת או"ח תרל"ט ס"ק י"ג כתב דמי שנשאר בסוכה דומה לעבד שמזג כוס לרבו ושפך על פניו ואם יחזור וימזוג, בעה"ב יכעס עלליו יותר כיוון שמסרב ועשה נגד רצונו, וצ"ע אולי סוברים דהוי כמכת מדינה בב"מ ואוי לשכנו של הרשע וממילא מי שיודע בעצמו שהוא צדיק גמור לא בכלל זה אמנם כמו שכתבו למעלה אין בזה מצוה אבל יש...
על ידי אלימלך
14 מאי 2020, 13:45
פורום: נושאים בפיקוח [הודעות בפורום זה יפורסמו רק לאחר אישור]
נושא: אכילת זיתים - שכחה? [ובירור שמועה בשם החזו"א בזה]
תגובות: 131
צפיות: 2664

Re: אכילת זיתים - שכחה? [ובירור שמועה בשם החזו"א בזה]

באופן כללי הדעה הזו שחז"ל טעו הינה אפיקורסות כפי המקובל בידינו, ולכן פשוט שאין לדון בראיותיה או בפירכותיה בפורום.
וכבר קיים פורום אוצה"ח שבו יכולים לדון בענין, ופורום זה הוקם לאלו שאינם חפצים בכך.
על ידי אלימלך
14 מאי 2020, 11:35
פורום: וישב
נושא: איך חשב יעקב שיוסף נטרף ע"י חיה
תגובות: 22
צפיות: 273

Re: איך חשב יעקב שיוסף נטרף ע"י חיה

[font]פרשת וישב[/font] " ויכירה ויאמר כתונת בני היא , חיה רעה אכלתהו , טרוף טורף יוסף ". צ " ע , כיצד חשב כן , הרי אמרינן בשבת קנא : אין חיה שולטת באדם עד שנדמה לו כבהמה , ויוסף היה צדיק יסוד עולם . (השאלה לפי הפשט של חיה רעה) לשון הגמ' שם ומוראכם וחתכם יהיה כל זמן שאדם חי אימתו מוטלת על הבריות כיו...
על ידי אלימלך
13 פברואר 2020, 22:36
פורום: בית המדרש
נושא: חלק אלוה ממעל - פירוש הדברים
תגובות: 270
צפיות: 4522

Re: טעות בהבנה

אני חושב שכלל אין מקום לעסוק בקבלה בפורום
בכל אופן לתועלת 'המקובלים'.. אני מעלה את דבריו של 'השפע טל' בספר נשמת שבתי הלוי בו הוא מבאר מה בדיוק היתה כונתו באומרו
שהנשמה היא חלק אלוק ממש, וכן קובץ בדעת אדמור"י חב"ד בנושא
נשמת שבתי הלוי.PDF
חסידות מבוארת.PDF
על ידי אלימלך
10 פברואר 2020, 19:53
פורום: בית המדרש
נושא: חלק אלוה ממעל - פירוש הדברים
תגובות: 270
צפיות: 4522

Re: טעות בהבנה

נושא זה הוא בכלל "ולא במרכבה ליחיד, אלא אם כן היה חכם ומבין מדעתו" וכשעסקו בזה בצורה עממית הגיעו לע"ז, (עי' ערך ממוצע המחבר, שהוא ע"ז גמורה) נכון מאוד, ודי בשליש מהעולם שמאמין ב.. שורש נשמת הישראלי הוא גבוה מאוד ומגיע מא"ק אבל מ"מ אין זה שייך לעצמותו יתברך ואפ' הספירות שיש להם מעלה על נפש הישראלי ב...
על ידי אלימלך
09 פברואר 2020, 15:38
פורום: אקטואליה
נושא: רציונליות בהשקפה הליטאית - עד כמה?
תגובות: 30
צפיות: 998

Re: רציונליות בהשקפה הליטאית - עד כמה?

ולא נכון ההרגל לומר 'תודה ה'' אלא צ"ל כדרל"ע ולעולם יהיו דבריו של אדם מועטים וכו' ובפרט הדבר בעיתי בדורנו שדרך היא לומר בציניות 'תודה לך' למזיקו, והתינח אם אומר בשמחה אבל אם פולט כן בעצבות וצער ח"ו נראה שמחציף פניו כלפי מעלה ראיתי היום את הגמ' בברכות והיא מביאה את המאמר של כדרל"ע ומיד אחרי זה את הג...
על ידי אלימלך
08 פברואר 2020, 23:33
פורום: בית המדרש
נושא: החיסולים הממוקדים של "פורום לתורה"
תגובות: 49
צפיות: 1402

Re: החיסולים הממוקדים של "פורום לתורה"

מה גם שהסכמתי (כהסכמה שבשתיקה) שכל מצווה שאדם נעלה עושה אותה, מפאת קיום המצווה שבה, היא חשובה יותר, כי הוא עושה אותה ביתר שלמות (שהרי לא היה הנידון באשכול על ההברקה הלמדנית כשלעצה - שבזה באמת אין כל הבדל בין קטון לגדול). יש גם מעלה בכך שמחשבת התורה בלב טהור מעבירות ונתקדש במחשבת מצוות על דרך שאמרו ...
על ידי אלימלך
08 פברואר 2020, 23:32
פורום: בית המדרש
נושא: מתוך ג' עברות מה החמור מכולם?
תגובות: 37
צפיות: 395

Re: מתוך ג' עברות מה החמור מכולם?

מאמין כתב:
07 פברואר 2020, 01:59
ברציחה ישנו לאו מיוחד למנוע משום "לא תעמוד על דם רעך"
לפעמים גם בעריות יש לאו זה, אבל אכן חמירא רציחה שיש בה פיקו"נ
על ידי אלימלך
08 פברואר 2020, 23:28
פורום: ברכות
נושא: ברכות לג ע"א - מסירות נפש - במידת החסידות??
תגובות: 6
צפיות: 128

Re: ברכות לג ע"א - מסירות נפש - במידת החסידות??

שמא היה בטוח שיעשה לו נס
בפלא יועץ ערך 'שמירה' כתב שראה במפרשים שאכן נענש אותו חסיד עיי"ש [ובזכרוני כ"כ מקובלים]
תי' נוספים גליון מעדני אשר
מעדני אשר.PDF
על ידי אלימלך
06 פברואר 2020, 21:27
פורום: בית המדרש
נושא: מתוך ג' עברות מה החמור מכולם?
תגובות: 37
צפיות: 395

Re: מתוך ג' עברות מה החמור מכולם?

רוצה להתעלות כתב:
06 פברואר 2020, 14:56
לו יצוייר שיש בידי למנוע יהודי מלעבור רק על א' מג' עברות שהוא הולך לעבור או ג' יהודים כ"א עבירה אחת מה העבירה החמורה ביותר שאצטרך למנוע?

רציחה, לפי שזה פיקוח נפש
על ידי אלימלך
06 פברואר 2020, 14:39
פורום: אקטואליה
נושא: רציונליות בהשקפה הליטאית - עד כמה?
תגובות: 30
צפיות: 998

Re: רציונליות בהשקפה הליטאית - עד כמה?

באלקים בטחתי לא אירא - מדוע לא לירוא? החזו"א עצמו כבר הקשה מקרא "אם תחנה עלי מחנה לא ירא ליבי וגו'" עיי"ש מה שישב ועוד נראה עתה לומר בשיטת החזו"א (אע"פ שהוא עצמו אינו סובר כדלהלן), שענין הבטחון נראה שיהא האדם מוסר עניניו הגשמיים למקום כענין "השלך על ה' יהבך" וכתוב "תמים תהיה עם ה' אלוקיך" פי' רש"י ...
על ידי אלימלך
06 פברואר 2020, 14:26
פורום: בית המדרש
נושא: ב"ח אסור להלוות בעדים
תגובות: 1
צפיות: 62

ב"ח אסור להלוות בעדים

בב"ח חו"מ קכג' ה' כתב שאסור להלוות לחבירו בעדים וצ"ע דבסימן ע' נפסק לא כן (רמזו לזה בהערות)
בח.png
על ידי אלימלך
06 פברואר 2020, 14:08
פורום: בית המדרש
נושא: האם צריך המוצא ללכת למאבד או להיפך
תגובות: 1
צפיות: 65

האם צריך המוצא ללכת למאבד או להיפך

ישנו נידון האם מדין מצוות השבת אבידה שעל המוצא ללכת להשיב למאבד (זה מאוד מחודש והרי אפ' בפריקה אמרה תורה 'עמו' אבל הלך הבעלים וישב ואמר לו הואיל ועליך מצוה פרוק פטור, ואפ' בגזלן אין חיוב השבה לבעלים ואף ששם י"א מפני תקנת השבים מ"מ. ואולי לדעת הש"ך שצריך להשיב למקום הגזילה ישנה סברא שיצטרך להשיב עד מ...
על ידי אלימלך
05 פברואר 2020, 14:56
פורום: בית המוסר
נושא: האם יש ספר שמאגד בתוכו דברי/תוכחות מוסר מהגמרא או מהמדרשים?
תגובות: 14
צפיות: 306

Re: האם יש ספר שמאגד בתוכו דברי/תוכחות מוסר מהגמרא או מהמדרשים?

אוצר מוסרי חז"ל
מלוקט מבבלי וירושלמי, מסודר לפי ערכים.
דוגמא.PDF
על ידי אלימלך
02 פברואר 2020, 00:40
פורום: בא
נושא: ואתם לא תצאו איש מפתח ביתו עד בוקר-ציווי לזקני ישראל -וכן פי' העמק דבר-
תגובות: 13
צפיות: 337

Re: ואתם לא תצאו איש מפתח ביתו עד בוקר - ציווי מיוחד לזקני ישראל בלבד

הדברים אינם נכונים בגמ' ברכות ט' הקשו את קושיתך ותי' וכי בלילה יצאו והלא לא יצאו אלא ביום שנא' ממחרת הפסח יצאו בני ישראל ביד רמה אלא מלמד שהתחילה להם גאולה מבערב לא מובן מה פירושך מישב אם כל בנ"י יצאו בלילה מלבד הזקנים אז מדוע כתוב תדיר שהוציא ה' את בנ"י ביום ובכלל לא ניתן לפרש 'ואתם' שקאי על הזקנים...
על ידי אלימלך
01 פברואר 2020, 22:37
פורום: אקטואליה
נושא: חסידות - מאי משמע?
תגובות: 299
צפיות: 4821

Re: חסידות - מאי משמע?

לפני שנבין את ענין החסידות והאם כלל היתה לה התנגדות - שומה עלינו להביט אל ענניה המתקדרים של אירופה לפני  קרוב ל300 שנה כאשר סכנת ההשכלה החלה לנבוט במערב, ואילו במזרח אירופה היו הרבה מאוד יהודים אשר בקושי ידעו להתפלל היו נחיתיים בפני עצמם ומרוחקים בליבם מאביהם שבשמים, אילו ההשכלה היתה מגיעה אז למזרח...
על ידי אלימלך
23 ינואר 2020, 22:59
פורום: אקטואליה
נושא: חסידות - מאי משמע?
תגובות: 299
צפיות: 4821

Re: חסידות - מאי משמע?

יש כמה צדדים במש"כ השו"ע 'וקרוב להיות ברכותיו לבטלה' מה כונתו די"א שאין הכונה שברכותיו לבטלה שהרי עושה כתקנת חכמים אלא שלמעשה זה סוג של ברכות שהם לבטלה מצד פנימיות וכונת הענין ויש מוסיפים שדעת השו"ע שזה רק לכתחילה וראיה מזה שמצרפים ישן (לדעתם) כמו כן ישנה מחלוקת האם צריך לכוין כל הברכה או די בסוף לע...
על ידי אלימלך
20 ינואר 2020, 16:50
פורום: אקטואליה
נושא: רציונליות בהשקפה הליטאית - עד כמה?
תגובות: 30
צפיות: 998

Re: רציונליות בהשקפה הליטאית - עד כמה?

ברצוני לדעת מה ההשקפה ה׳מתנגדית׳ או הליטאית לגבי רציונליות. ה. האם להאמין תמיד שהכל כולל הכל לטובה, למשל אם נשברה הרגל- מיד להגיד תודה להשם, או שזה בסדר להיות עצוב? ז. האם מאמינים בצד המיסטי שבקבלה? ח. האם מאמינים שצדיקים יכולים לעשות מופתים מעל הטבע? ט. האם ככל שאדם יותר בוטח בה׳ ומאמין בישועתו - ...
על ידי אלימלך
20 ינואר 2020, 16:00
פורום: סידור התפילה
נושא: עצות לכוונה בתפילה
תגובות: 27
צפיות: 851

Re: עצות לכוונה בתפילה

בשם הגר"א עצה לזה להתפלל מתוך הכתוב, ואמר דרך צחות "עם הספר ישוב מחשבתו הרעה"
ויש שמניחים אצבע על השורה אותה קוראים ומועיל להיסח הדעת
על ידי אלימלך
20 ינואר 2020, 15:49
פורום: ברכות
נושא: ברכות י: לא הפסיד כאדם הקורא בתורה | שם משמעיה
תגובות: 8
צפיות: 132

Re: ברכות י: לא הפסיד כאדם הקורא בתורה | שם משמעיה

בגמ' דף י' ע''ב: הקורא מכאן ואילך לא הפסיד כאדם הקורא בתורה.איכא דאמרי אמר רב חסדא אמר מר עוקבא מאי לא הפסיד שלא הפסיד ברכות תניא נמי הכי הקורא מכאן ואילך לא הפסיד כאדם שקורא בתורה אבל מברך הוא שתים לפניה ואחת לאחריה. בפשטות אין פירושו של רב חסדא בשם מר עוקבא מסתדר עם סיומת המשפט. איך נוכל להסביר א...
על ידי אלימלך
16 ינואר 2020, 00:53
פורום: שמות
נושא: ויעש להם בתים = מידה כנגד מידה. (פירוש נאה במיוחד)
תגובות: 45
צפיות: 443

Re: ויעש להם בתים = מידה כנגד מידה. (פירוש נאה במיוחד)

אוי לא שמתי לב שיש שני עמודים של תגובות, ויעיין נא מר ברש"י על אם בן הוא
על ידי אלימלך
16 ינואר 2020, 00:47
פורום: שמות
נושא: ויעש להם בתים = מידה כנגד מידה. (פירוש נאה במיוחד)
תגובות: 45
צפיות: 443

Re: ויעש להם בתים = מידה כנגד מידה. (פירוש נאה במיוחד)

אילו לא גזר על בני לוי למה החביאה יוכבד את משה?
גזירת פרעה כל הבן הילוד היתה מחשש הגואל, ועל כן לא היה מקום לחלק,
על ידי אלימלך
15 ינואר 2020, 10:04
פורום: שבת קודש
נושא: אשת חיל
תגובות: 63
צפיות: 827

Re: אשת חיל

אנונימי כתב:
13 ינואר 2020, 22:56
האם נכון הדבר שהמנהג לשורר אשת חיל לפני קידוש בליל שבת איננו קשור כלל לאשה שטרחה לכבוד שבת?

לפי מה שהביאו כאן מהאר"י לא, אבל האנשים חושבים שמשבחים בזה את האשה שהיא אשת חיל וסוף סוף זו כונתם
על ידי אלימלך
15 ינואר 2020, 10:00
פורום: בית המדרש
נושא: שאלת גביר: האם יש שכר למפרע
תגובות: 3
צפיות: 152

שאלת גביר: האם יש שכר למפרע

ב"ה דורנו התברך בהרבה עשירים נדיבי לב מכבדי תורה ואוהביה אשר ששים לתרום למען החזקת התורה. קורה, שאדם המשיא את ביתו מבקש עזרה מהם. והנה בד"כ הגבירים [בעיקר בוגרי ישיבות מלבד אלו שהם בגדר שנו ופירשו כמובן] יותר שמחים לתרום לאברכים אשר עניותם היא מחמת התמסרותם לתורה הקדושה מאשר לסתם עני שעניותו מפני שמ...

עבור לחיפוש מתקדם