החיפוש הניב 943 תוצאות

על ידי אלימלך
20 אוגוסט 2019, 19:27
פורום: בית המדרש
נושא: "מי שאינו שומע הלכה זו ידקר בחרב". כך מכריעים הלכה???
תגובות: 23
צפיות: 450

Re: "מי שאינו שומע הלכה זו ידקר בחרב". כך מכריעים הלכה???

נ.ב. להרחבת הענין, ראה בהקדמת הרמב"ם לפרק חלק, ואעתיק מקצת דבריו הנוגעים לעניננו: דברי הרמב"ם כלל לא נוגעים לענינינו הרמב"ם מדבר כאשר נראה מדברי חז"ל שיש בהם סוד ולא כאשר ישנה קושיא שניתן לתרצה לפי פשוטו בקל או אפ' עם מעט דוחק וכבר כתבתי מה שיש לישב וכן ניתן לישב על דרך זו שרק רצה ליראותם מעשית מעש...
על ידי אלימלך
19 אוגוסט 2019, 17:08
פורום: בית המדרש
נושא: "מי שאינו שומע הלכה זו ידקר בחרב". כך מכריעים הלכה???
תגובות: 23
צפיות: 450

Re: "מי שאינו שומע הלכה זו ידקר בחרב". כך מכריעים הלכה???

בפשטות רצה להראות חוזק קבלתו ואולי ר"ל שאם מאן דהו ישמע לסברות דואג המתקבלות על הלב ולא יסמוך על בי"ד של שמואל הרמתי שכן ראוי וצריך לנהוג בו.
היה גיבור ושר צבא אבשלום
על ידי אלימלך
18 אוגוסט 2019, 20:01
פורום: אקטואליה
נושא: הקץ לדברי רוח!
תגובות: 210
צפיות: 3978

Re: הקץ לדברי רוח!

סליחה על החריגה מהנושא הנדון, אבל כל המושג הזה "לצאת נגד" תמוה מאד בעיני. ממה נפשך, אם יש טיעונים תורניים או הגיוניים נגד דבריהם, הרי שיש לפרסם את הטיעונים הללו, והציבור יראה וישפוט . סתימת פיות היא דבר שעשו בברית המועצות, לא אצלנו.   כתבת בעצמך את הסיבה לכך שלפעמים אומרים בלי טעם בלי ראיות וכו' מה...
על ידי אלימלך
18 אוגוסט 2019, 19:48
פורום: סידור התפילה
נושא: תן כבוד לעמך, כבודם של ישראל, מי הם ישראל ומה הקריטריונים?
תגובות: 94
צפיות: 1853

Re: תן כבוד לעמך, כבודם של ישראל, מי הם ישראל ומה הקריטריונים?

יתכן שלא הבנת את כונת דברי לא טענתי שאין לחילונים ערכים של מוסר וצדק ושאינם מתנהגים בצורה נורמטיבית ויש בהם אנשים ישרים ורחמנים וכו', אלא טענתי שערכים אלו שגדלו עליהם אינם מבוססים על השכל אלא לפעמים על החינוך לעיתים על תכונות הנפש שהרי אינם מאמינים בכלום והבאתי ראיה ממליארדים של אנשים ברי דעת שהיו ...
על ידי אלימלך
18 אוגוסט 2019, 19:35
פורום: סידור התפילה
נושא: תן כבוד לעמך, כבודם של ישראל, מי הם ישראל ומה הקריטריונים?
תגובות: 94
צפיות: 1853

Re: תן כבוד לעמך, כבודם של ישראל, מי הם ישראל ומה הקריטריונים?

מבקש אמת כתב:
08 אוגוסט 2019, 22:49
ח"ו להסתכל עליהם כמו בהמות
פשוט שאדם אינו בהמה אלא לענין דמיון כדאיתא בחולין
מן הבהמה - להביא בני אדם שדומים לבהמה, מכאן אמרו: מקבלין קרבנות מפושעי ישראל כדי שיחזרו בהן בתשובה, חוץ מן המומר
ועוד שהמעשים כן כמו שאמרו היא עשתה וכו' ואף אורח החיים כענין אדם ביקר וגו' ואני לא אחוס וגו'
על ידי אלימלך
13 אוגוסט 2019, 17:13
פורום: ד' תעניות, בין המצרים, תשעה באב
נושא: חרובי קרתא
תגובות: 8
צפיות: 291

Re: חרובי קרתא

כנראה הם היו רשעים שממיטים סכנה במעשיהם. הם רק עכשיו באו לעיר ניתן לראות על בן אדם מהו ועי' בירושלמי רבי יודן נשייא שלח לרבי חייה ולר' אסי ולר' אמי למיעבור בקירייתא דארעא דישראל למתקנה לון ספרין ומתניינין עלין לחד אתר ולא אשכחון לא ספר ולא מתניין אמרין לון אייתון לן נטורי קרתא אייתון לון סנטורי קרת...
על ידי אלימלך
09 אוגוסט 2019, 16:47
פורום: ד' תעניות, בין המצרים, תשעה באב
נושא: לימוד בדברים הרגילים בתשעה באב במקום דחק
תגובות: 22
צפיות: 613

Re: לימוד בדברים הרגילים בתשעה באב במקום דחק

בפשטות יותר איסור ללמוד דברים האסורים דהוי מצוה הבאה בעבירה ולא רק שאינו מברך אלא אף מנאץ
על ידי אלימלך
08 אוגוסט 2019, 17:18
פורום: סידור התפילה
נושא: תן כבוד לעמך, כבודם של ישראל, מי הם ישראל ומה הקריטריונים?
תגובות: 94
צפיות: 1853

Re: תן כבוד לעמך, כבודם של ישראל, מי הם ישראל ומה הקריטריונים?

יתכן שלא הבנת את כונת דברי לא טענתי שאין לחילונים ערכים של מוסר וצדק ושאינם מתנהגים בצורה נורמטיבית ויש בהם אנשים ישרים ורחמנים וכו', אלא טענתי שערכים אלו שגדלו עליהם אינם מבוססים על השכל אלא לפעמים על החינוך לעיתים על תכונות הנפש שהרי אינם מאמינים בכלום והבאתי ראיה ממליארדים של אנשים ברי דעת שהיו ג...
על ידי אלימלך
08 אוגוסט 2019, 16:58
פורום: סידור התפילה
נושא: תן כבוד לעמך, כבודם של ישראל, מי הם ישראל ומה הקריטריונים?
תגובות: 94
צפיות: 1853

Re: תן כבוד לעמך, כבודם של ישראל, מי הם ישראל ומה הקריטריונים?

הטענה של תינוק שנשבה אינו שייך כלל אצל מי שיודע את היהדות שהרי שגגת תלמוד עולה זדון, אמנם כאשר רבותיו הורהו אינו נידון כמזיד כמובן.
במקום אחר בפורום הארכתי בביאור תינוק שנשבה וענינו ושאינו שייך אצל גויים שעובדים ע"ז.
על ידי אלימלך
08 אוגוסט 2019, 16:57
פורום: סידור התפילה
נושא: תן כבוד לעמך, כבודם של ישראל, מי הם ישראל ומה הקריטריונים?
תגובות: 94
צפיות: 1853

Re: תן כבוד לעמך, כבודם של ישראל, מי הם ישראל ומה הקריטריונים?

החילוק הוא כמה תביעה יש על האדם להבין בשכלו שאין לו להתנהג כך. הדעת נותנת, וכך מקובל אצל כל ברי דעת בעולם, שאדם רשאי להתנהג על פי שיטתו והרעיונות בהם הוא מאמין, אך אין הוא רשאי להזיק לזולתו על בסיס זה. זאת משום שלאנשים יש דעות שונות ומגוונות, ואם כל אחד יכפה או יזיק לזולת בהתבסס על דעותיו הרי אין ק...
על ידי אלימלך
07 אוגוסט 2019, 22:44
פורום: תנ"ך ופרשת שבוע
נושא: לפני עיור - ויראת מאלוקיך
תגובות: 14
צפיות: 401

Re: לפני עיור - ויראת מאלוקיך

לכאורה פשוט שלא הו"א שהוא לא עובר על האיסור אם הוא מרמה. אבל זה למנוע את עצת היצה"ר שיאמר לו אף אחד לא רואה בעבירתך, ולכן מזהירה אותו התורה. מסתמא בדרך דרש זה בא ללמד שהעבירה היא בדבר המסור ללב. שלא יאמר אדם אין האיסור אלא במי שעצתו רעה בעצם אבל אם אפשר שזה באמת יועיל לא מהני שהתכווין לרעה שהרי אחר...
על ידי אלימלך
07 אוגוסט 2019, 15:31
פורום: ד' תעניות, בין המצרים, תשעה באב
נושא: לימוד בדברים הרגילים בתשעה באב במקום דחק
תגובות: 22
צפיות: 613

Re: לימוד בדברים הרגילים בתשעה באב במקום דחק

כידוע יש איסור ללמוד בדברים רגילים בתשעה באב, מחמת שפיקודי ה' ישרים משמחי לב, ומותר ללמוד רק בדברים הרעים המציאות היא, אצלי בכל אופן, שבגלל זה נגרם ביטול תורה, כי אמנם יש אפשרות ללמוד דברים שעוסקים בדברים רעים, אבל אין כ"כ חשק לזה, ומה שקורה בעקבות זה שאיני לומד כלל השאלה אם יש מקום להקל ללמוד בדבר...
על ידי אלימלך
05 אוגוסט 2019, 17:28
פורום: אקטואליה
נושא: מה דעת גדולי ישראל בענין החוברת החדשה והמרעישה שהופצה בב"ב.
תגובות: 80
צפיות: 1863

Re: מה דעת גדולי ישראל בענין החוברת החדשה והמרעישה שהופצה בב"ב.

מבקש אמת כתב:
05 אוגוסט 2019, 00:49
רק נבקש ממנו בכל לשון של בקשה, שיואיל בטובו לא לעשות שום מעשה שעלול לפגוע או לסכן אף יהודי

בענין זה גם בדיבורים יש סכנה כידוע
על ידי אלימלך
05 אוגוסט 2019, 13:07
פורום: אקטואליה
נושא: מה דעת גדולי ישראל בענין החוברת החדשה והמרעישה שהופצה בב"ב.
תגובות: 80
צפיות: 1863

Re: מה דעת גדולי ישראל בענין החוברת החדשה והמרעישה שהופצה בב"ב.

לגבי סכנה הביא שאין שעת השמד גדולה מזו ובפרהסיא כי ההתנגדות של הערבים והשלטונות היא מטעמי דת/אנטי דת. וכמו החשמונאים שמסרו נפשם על... העבודה. מדוע בעל החוברת אינו נאה דורש נאה מקיים ויהא החשמונאי הראשון? בימינו החשמונאות היא לא להתגבר על הפחד מהיוונים כי להיפך אנחנו חזקים מהערבים. אלא שאנחנו נרצה. ...
על ידי אלימלך
05 אוגוסט 2019, 13:06
פורום: אקטואליה
נושא: דברי החזו"א על הציונות ואנשי נטו"ק ותשובתו של הגרח"ק בענין
תגובות: 187
צפיות: 4308

Re: דברי החזו"א על הציונות ואנשי נטו"ק ותשובתו של הגרח"ק בענין

תיובתא כתב:
04 אוגוסט 2019, 20:48
פעם שמעתי שיתכן יגלו ע"י שוב מארצם וא"כ אין כאן אפילו התחלה ודאית של קיבוץ גלויות, אומנם זכורני ששמעתי בשם החזו"א, שלא יגלו יותר, (ויש מדרשים כעין זה).

ככה אמר הגרא"מ שך והוסיף ואמר שאף אחד לא הבטיח לנו שלא תהא שואה נוספת ח"ו לתפ"צ
לא שמעתי על חזו"א כזה
על ידי אלימלך
04 אוגוסט 2019, 12:17
פורום: אקטואליה
נושא: מה דעת גדולי ישראל בענין החוברת החדשה והמרעישה שהופצה בב"ב.
תגובות: 80
צפיות: 1863

Re: מה דעת גדולי ישראל בענין החוברת החדשה והמרעישה שהופצה בב"ב.

בן של רב כתב:
04 אוגוסט 2019, 03:17
לגבי סכנה הביא שאין שעת השמד גדולה מזו ובפרהסיא כי ההתנגדות של הערבים והשלטונות היא מטעמי דת/אנטי דת.
וכמו החשמונאים שמסרו נפשם על... העבודה.

מדוע בעל החוברת אינו נאה דורש נאה מקיים ויהא החשמונאי הראשון?
על ידי אלימלך
01 אוגוסט 2019, 19:56
פורום: בית המדרש
נושא: נסיונות דאיש קשיין משל אשה?
תגובות: 24
צפיות: 650

Re: נסיונות דאיש קשיין משל אשה?

עריות או הוצאת ז"ל?
לא הבנתי את הדיוק מלשון זכר, הרי כל מאמרי חז"ל הם כן כמו כל הכועס..' כל העושה מצוה קנה לו סנגור וכו'
על דרך כלל נשים יותר צדיקות מהגברים ומצאנו בדור המדבר שלא הסכימו לתת נזמיהן ע"כ בזכותן נגאלו ובזכותן עתידין ליגאל, אולם להגיע לדרגה גבוהה לזה האיש מסוגל יותר כמ"ש איש אחד מאלף וגו'
על ידי אלימלך
01 אוגוסט 2019, 15:14
פורום: תנ"ך ופרשת שבוע
נושא: לא ישבו בארצך, האם הטעם מצד הארץ או מצד האדם? והאם זה קיים בימינו?
תגובות: 4
צפיות: 200

Re: לא ישבו בארצך, האם הטעם מצד הארץ או מצד האדם? והאם זה קיים בימינו?

מפורש בפסוק הטעם "פן יחטיאו אותך לי" לדעת רוב הפוסקים האיסור הוא רק בז' עממין, לדעת הרמב"ם גם בשאר עובדי ע"ז ויתכן שזה גם בחילונים לשון היראים "למדנו שריבה כל המחטיאים". לענין ללמוד לגבי האינטרנט זה לא מדויק אולי ניתן ללמוד דברים אלו מהמצוה לנתץ עבודה זרה וכדומה ומאיסור לא יהיה לך בביתך וכו' מענין ...
על ידי אלימלך
01 אוגוסט 2019, 12:01
פורום: אקטואליה
נושא: דברי החזו"א על הציונות ואנשי נטו"ק ותשובתו של הגרח"ק בענין
תגובות: 187
צפיות: 4308

Re: דברי החזו"א על הציונות ואנשי נטו"ק ותשובתו של הגרח"ק בענין

גם מאז שהסטייפלער כתב את דבריו השתנו פה כמה דברים... ואוי לו למי שמבעט בטובה. אנחנו מדברים על שתי נקודות שונות. דברי הסטייפלער הובאו ע"מ להוציא מלב הטועים ואלה ששכלם נמשך אחרי התפעלות ליבם, שאכן ישנה גלות תחת שלטון ישראל. זה שיש שינוי בעוצמת הגלות כל הזמן אין בזה חולק, ואפ' בגלות כאן יש שינויים דינ...
על ידי אלימלך
31 יולי 2019, 10:50
פורום: אקטואליה
נושא: דברי החזו"א על הציונות ואנשי נטו"ק ותשובתו של הגרח"ק בענין
תגובות: 187
צפיות: 4308

Re: דברי החזו"א על הציונות ואנשי נטו"ק ותשובתו של הגרח"ק בענין

שכאשר נצליח לייהד את המדינה יהיה מוצדק בדיעבד לקרוא לזה אתחלתא דגאולה וקיבוץ גלויות. לא נכון, כאשר נצליח לייהד את המדינה רק אז זה יהיה אתחלתא דגאולה ולא למפרע לקבוע מה זה 'אתחלתא דגאולה' קשה לקבוע לפני 'הגאולה', אך באופן עקרוני אני מסכים עם דבריך שאין כזה דבר 'למפרע' וכי אם בגרמניה הנצאית היו מחליט...
על ידי אלימלך
25 יולי 2019, 13:26
פורום: בית המדרש
נושא: ציצית - הנהגות מעניינות
תגובות: 14
צפיות: 637

Re: ציצית - הנהגות מעניינות

לא הבנתי את תמיהות האנשים כאן. זה ברור לכולם, שכל רגע מקיימים מצוה ושמורידים לא מקיימים. אז למה להוריד ולהפסיד? והדברים נכונים גם לחומרות ולא רק הפסד מצוות בתור למה לא. וכל הנידונים שיכולים לדבר זה האם נכון שאדם יקח את זה כפרויקט בחייים, שודאי זה יגרום שזה יהיה על חשבון חלקים אחרים ברוחניות, כי אדם...
על ידי אלימלך
25 יולי 2019, 12:55
פורום: בית המדרש
נושא: איך ניתן ללמוד שום דבר מהתורה
תגובות: 26
צפיות: 847

Re: איך ניתן ללמוד שום דבר מהתורה

לכאו' יש לשאול איך אפשר ללמוד שום דבר בענייני השקפה והגדה מדברי חז''ל ולהעתיק אותו לחיינו. כי הרי הדברים משתנים ונתונים בידי החכמים של כל דור ודור להתאימם לדור. וא''כ יש לשאול ממ''נ אם הדבר מתקבל מסברא לחכם א''כ א''צ להיות כתוב בחז''ל ואם רואה שאינו מתאים לדור ואינו מורה כך א''כ לא מהני אפ' שהוא כת...
על ידי אלימלך
23 יולי 2019, 14:49
פורום: ש"ס ודף היומי
נושא: אשה ותפילה
תגובות: 7
צפיות: 324

Re: אשה ותפילה

ובאמת צריך להבין עוד למה אמרו שתפילה תלויה ב"דעת", הלא לכאו' עיקר העבודה היא בלב [ואם נפרש שמ"מ צריך דעת בסיסית, להבין וכד', א"כ כלפי זה בודאי אין הבדל בין איש לאשה]. אכן היא הנותנת, צריכים דעת בשביל לדעת להכיר ריבונו ומאחר שיש לנשים דעת די בכך. אמנם דעתן קלה ונוחות להתפתות אחרי הלב אולם בתפילה ש'ר...
על ידי אלימלך
23 יולי 2019, 13:26
פורום: הלכה ומנהג
נושא: מהו נתקשרו שמים בעבים
תגובות: 11
צפיות: 268

Re: מהו נתקשרו שמים בעבים

רבי לא סתם יעקב , ניכר שאתה בעל כישרון בכתיבה יפה עם יכולת הסברה ומחדש חידושים, אולם יש להיזהר מדבר מצוי -לחדש חידושים מופלגים על סמך איזה דקדוקים מבלי ראיות מראשונים ואחרונים, וכל ראיה חזקה שהיא כנגד לדחוק דחוקים, כי אהבת החידוש מטה הדעת. ברור שלשון נקשרו שמים בעבים מאוד זר לומר שהכונה לליקוי חמה ו...
על ידי אלימלך
14 יולי 2019, 13:27
פורום: הלכה ומנהג
נושא: האם נשים לא יכולות לשתות מכוס של הבדלה
תגובות: 20
צפיות: 444

Re: האם נשים לא יכולות לשתות מכוס של הבדלה

מלמד להועיל כתב:
13 יולי 2019, 21:36
קשה לי בדרך כלל לשתות יין או מיץ ענבים, ובקידוש אני נותן את שתיית הכוס לאחת הבנות בבית,
צריך לשתות רק כמלוא לוגמיו שזו כמות ממש מועטת, וגם בקידוש לכתחילה ישתה בעצמו עיין סי' רעא' סי"ד
על ידי אלימלך
03 יולי 2019, 18:46
פורום: תנ"ך ופרשת שבוע
נושא: מיכה [עובד ע"ז] חי יותר מ-450 שנה?!?
תגובות: 9
צפיות: 322

Re: מיכה [עובד ע"ז] חי יותר מ-450 שנה?!?

בסנהדרין קא ע"ב אמרינן "תנא הוא נבט הוא מיכה הוא שבע בן בכרי". נבט - אביו של ירבעם מלך ישראל, היה אותו שבע בן מכרי שמרד בדוד המלך, והיה גם מיכה שמשרע"ה הוציאו מהבנין במצרים ועשה פסל מיכה (כפירש"י שם). יוצא אפוא שמיכה, שהיה מיוצאי מצרים, והיה עדיין קיים בתקופת מלכות דוד המלך, חי יותר מ-450 שנים? אתמ...
על ידי אלימלך
26 יוני 2019, 16:55
פורום: ש"ס ודף היומי
נושא: ערבות בגרים
תגובות: 2
צפיות: 175

Re: ערבות בגרים

אין מבואר בשבועות שחיוב מחאה נובע מערבות, אלא שהעונש על ערבות נובע מכך שהיה להם למחות.
על ידי אלימלך
13 יוני 2019, 13:02
פורום: ענינו של יום
נושא: האם יש מקור לומר שכעת יש 40 יום יותר מיוחדים מאלול - כי בהם מתכוננים לקבלת הלוחות ראשונות.
תגובות: 29
צפיות: 867

Re: האם יש מקור לומר שכעת יש 40 יום יותר מיוחדים מאלול - כי בהם מתכוננים לקבלת הלוחות ראשונות.

ב"ה כעת מצאתי מקור ! נא להתבונן לפני שדוחים על הסף... וכעת נדון רק לפי הטעם הראשון של קבלת התורה. אם ימים אלו אינם בעלי משמעות - יוצא דבר מוזר ביותר - שכל אדם שעבר על התורה בכל אותה תקופה עד יום כיפור ומתן לוחות שניות לא היה חייב מלקות [וכאמור רק להטעם הראשון שזה בגלל מתן תורה שניתנה ב40 יום]. והרי...
על ידי אלימלך
12 יוני 2019, 21:14
פורום: אקטואליה
נושא: 'השקפת בעלי בתים' שורש פורה ראש ולענה
תגובות: 1
צפיות: 200

'השקפת בעלי בתים' שורש פורה ראש ולענה

הערה: אין כונתי כלל למה שמכונה כיום בעלי בתים אלא למה שאכתוב בהמשך מאז ומתמיד היו בכלל ישראל אנשים שחטאו או נפלו, אולם השפעתם בד"כ לא ניכרה כ"כ ושושלת הדורות המפוארת המשיכה מדור לדור כל זה השתנה בדור ההשכלה שאז אותם האנשים נעשו 'בעלי השקפה' נקח את משה מנדלסון כמשל מנדלסון היה אדם מוכשר וחד השכל אשר ...
על ידי אלימלך
12 יוני 2019, 21:11
פורום: ענינו של יום
נושא: האם יש מקור לומר שכעת יש 40 יום יותר מיוחדים מאלול - כי בהם מתכוננים לקבלת הלוחות ראשונות.
תגובות: 29
צפיות: 867

Re: האם יש מקור לומר שכעת יש 40 יום יותר מיוחדים מאלול - כי בהם מתכוננים לקבלת הלוחות ראשונות.

בפרקי דר"א כתוב (והביאוהו כל הפוסקים) שכל עיקר יו"כ והארבעים יום לפניו - הם בזכות ההכנה של ישראל לקבלת לוחות שניות. א"כ לכאורה ק"ו שכעת זה זמן מיוחד - כיון שבכל 40 יום משבועות ואילך התכוננו ישראל לקבלת לוחות ראשונות פשוט שהשתדלותם באלול היתה גדולה הרבה יותר לא מצאנו שהתכוננו ללוחות הראשונות ואם נאמ...