החיפוש הניב 983 תוצאות

על ידי אלימלך
13 פברואר 2020, 22:36
פורום: בית המדרש
נושא: טעות בהבנה
תגובות: 98
צפיות: 967

Re: טעות בהבנה

אני חושב שכלל אין מקום לעסוק בקבלה בפורום
בכל אופן לתועלת 'המקובלים'.. אני מעלה את דבריו של 'השפע טל' בספר נשמת שבתי הלוי בו הוא מבאר מה בדיוק היתה כונתו באומרו
שהנשמה היא חלק אלוק ממש, וכן קובץ בדעת אדמור"י חב"ד בנושא
נשמת שבתי הלוי.PDF
חסידות מבוארת.PDF
על ידי אלימלך
10 פברואר 2020, 19:53
פורום: בית המדרש
נושא: טעות בהבנה
תגובות: 98
צפיות: 967

Re: טעות בהבנה

נושא זה הוא בכלל "ולא במרכבה ליחיד, אלא אם כן היה חכם ומבין מדעתו" וכשעסקו בזה בצורה עממית הגיעו לע"ז, (עי' ערך ממוצע המחבר, שהוא ע"ז גמורה) נכון מאוד, ודי בשליש מהעולם שמאמין ב.. שורש נשמת הישראלי הוא גבוה מאוד ומגיע מא"ק אבל מ"מ אין זה שייך לעצמותו יתברך ואפ' הספירות שיש להם מעלה על נפש הישראלי ב...
על ידי אלימלך
09 פברואר 2020, 15:38
פורום: אקטואליה
נושא: רציונליות בהשקפה הליטאית - עד כמה?
תגובות: 30
צפיות: 871

Re: רציונליות בהשקפה הליטאית - עד כמה?

ולא נכון ההרגל לומר 'תודה ה'' אלא צ"ל כדרל"ע ולעולם יהיו דבריו של אדם מועטים וכו' ובפרט הדבר בעיתי בדורנו שדרך היא לומר בציניות 'תודה לך' למזיקו, והתינח אם אומר בשמחה אבל אם פולט כן בעצבות וצער ח"ו נראה שמחציף פניו כלפי מעלה ראיתי היום את הגמ' בברכות והיא מביאה את המאמר של כדרל"ע ומיד אחרי זה את הג...
על ידי אלימלך
08 פברואר 2020, 23:33
פורום: בית המדרש
נושא: החיסולים הממוקדים של "פורום לתורה"
תגובות: 45
צפיות: 951

Re: החיסולים הממוקדים של "פורום לתורה"

מה גם שהסכמתי (כהסכמה שבשתיקה) שכל מצווה שאדם נעלה עושה אותה, מפאת קיום המצווה שבה, היא חשובה יותר, כי הוא עושה אותה ביתר שלמות (שהרי לא היה הנידון באשכול על ההברקה הלמדנית כשלעצה - שבזה באמת אין כל הבדל בין קטון לגדול). יש גם מעלה בכך שמחשבת התורה בלב טהור מעבירות ונתקדש במחשבת מצוות על דרך שאמרו ...
על ידי אלימלך
08 פברואר 2020, 23:32
פורום: בית המדרש
נושא: מתוך ג' עברות מה החמור מכולם?
תגובות: 33
צפיות: 287

Re: מתוך ג' עברות מה החמור מכולם?

מאמין כתב:
07 פברואר 2020, 01:59
ברציחה ישנו לאו מיוחד למנוע משום "לא תעמוד על דם רעך"
לפעמים גם בעריות יש לאו זה, אבל אכן חמירא רציחה שיש בה פיקו"נ
על ידי אלימלך
08 פברואר 2020, 23:28
פורום: ברכות
נושא: ברכות לג ע"א - מסירות נפש - במידת החסידות??
תגובות: 6
צפיות: 114

Re: ברכות לג ע"א - מסירות נפש - במידת החסידות??

שמא היה בטוח שיעשה לו נס
בפלא יועץ ערך 'שמירה' כתב שראה במפרשים שאכן נענש אותו חסיד עיי"ש [ובזכרוני כ"כ מקובלים]
תי' נוספים גליון מעדני אשר
מעדני אשר.PDF
על ידי אלימלך
06 פברואר 2020, 21:27
פורום: בית המדרש
נושא: מתוך ג' עברות מה החמור מכולם?
תגובות: 33
צפיות: 287

Re: מתוך ג' עברות מה החמור מכולם?

רוצה להתעלות כתב:
06 פברואר 2020, 14:56
לו יצוייר שיש בידי למנוע יהודי מלעבור רק על א' מג' עברות שהוא הולך לעבור או ג' יהודים כ"א עבירה אחת מה העבירה החמורה ביותר שאצטרך למנוע?

רציחה, לפי שזה פיקוח נפש
על ידי אלימלך
06 פברואר 2020, 14:39
פורום: אקטואליה
נושא: רציונליות בהשקפה הליטאית - עד כמה?
תגובות: 30
צפיות: 871

Re: רציונליות בהשקפה הליטאית - עד כמה?

באלקים בטחתי לא אירא - מדוע לא לירוא? החזו"א עצמו כבר הקשה מקרא "אם תחנה עלי מחנה לא ירא ליבי וגו'" עיי"ש מה שישב ועוד נראה עתה לומר בשיטת החזו"א (אע"פ שהוא עצמו אינו סובר כדלהלן), שענין הבטחון נראה שיהא האדם מוסר עניניו הגשמיים למקום כענין "השלך על ה' יהבך" וכתוב "תמים תהיה עם ה' אלוקיך" פי' רש"י ...
על ידי אלימלך
06 פברואר 2020, 14:26
פורום: בית המדרש
נושא: ב"ח אסור להלוות בעדים
תגובות: 1
צפיות: 58

ב"ח אסור להלוות בעדים

בב"ח חו"מ קכג' ה' כתב שאסור להלוות לחבירו בעדים וצ"ע דבסימן ע' נפסק לא כן (רמזו לזה בהערות)
בח.png
על ידי אלימלך
06 פברואר 2020, 14:08
פורום: בית המדרש
נושא: האם צריך המוצא ללכת למאבד או להיפך
תגובות: 1
צפיות: 58

האם צריך המוצא ללכת למאבד או להיפך

ישנו נידון האם מדין מצוות השבת אבידה שעל המוצא ללכת להשיב למאבד (זה מאוד מחודש והרי אפ' בפריקה אמרה תורה 'עמו' אבל הלך הבעלים וישב ואמר לו הואיל ועליך מצוה פרוק פטור, ואפ' בגזלן אין חיוב השבה לבעלים ואף ששם י"א מפני תקנת השבים מ"מ. ואולי לדעת הש"ך שצריך להשיב למקום הגזילה ישנה סברא שיצטרך להשיב עד מ...
על ידי אלימלך
05 פברואר 2020, 14:56
פורום: בית המדרש
נושא: האם יש ספר שמאגד בתוכו דברי/תוכחות מוסר מהגמרא או מהמדרשים?
תגובות: 6
צפיות: 61

Re: האם יש ספר שמאגד בתוכו דברי/תוכחות מוסר מהגמרא או מהמדרשים?

אוצר מוסרי חז"ל
מלוקט מבבלי וירושלמי, מסודר לפי ערכים.
דוגמא.PDF
על ידי אלימלך
02 פברואר 2020, 00:40
פורום: בא
נושא: ואתם לא תצאו איש מפתח ביתו עד בוקר-ציווי לזקני ישראל -וכן פי' העמק דבר-
תגובות: 12
צפיות: 122

Re: ואתם לא תצאו איש מפתח ביתו עד בוקר - ציווי מיוחד לזקני ישראל בלבד

הדברים אינם נכונים בגמ' ברכות ט' הקשו את קושיתך ותי' וכי בלילה יצאו והלא לא יצאו אלא ביום שנא' ממחרת הפסח יצאו בני ישראל ביד רמה אלא מלמד שהתחילה להם גאולה מבערב לא מובן מה פירושך מישב אם כל בנ"י יצאו בלילה מלבד הזקנים אז מדוע כתוב תדיר שהוציא ה' את בנ"י ביום ובכלל לא ניתן לפרש 'ואתם' שקאי על הזקנים...
על ידי אלימלך
01 פברואר 2020, 22:37
פורום: אקטואליה
נושא: חסידות - מאי משמע?
תגובות: 299
צפיות: 4021

Re: חסידות - מאי משמע?

לפני שנבין את ענין החסידות והאם כלל היתה לה התנגדות - שומה עלינו להביט אל ענניה המתקדרים של אירופה לפני  קרוב ל300 שנה כאשר סכנת ההשכלה החלה לנבוט במערב, ואילו במזרח אירופה היו הרבה מאוד יהודים אשר בקושי ידעו להתפלל היו נחיתיים בפני עצמם ומרוחקים בליבם מאביהם שבשמים, אילו ההשכלה היתה מגיעה אז למזרח...
על ידי אלימלך
23 ינואר 2020, 22:59
פורום: אקטואליה
נושא: חסידות - מאי משמע?
תגובות: 299
צפיות: 4021

Re: חסידות - מאי משמע?

יש כמה צדדים במש"כ השו"ע 'וקרוב להיות ברכותיו לבטלה' מה כונתו די"א שאין הכונה שברכותיו לבטלה שהרי עושה כתקנת חכמים אלא שלמעשה זה סוג של ברכות שהם לבטלה מצד פנימיות וכונת הענין ויש מוסיפים שדעת השו"ע שזה רק לכתחילה וראיה מזה שמצרפים ישן (לדעתם) כמו כן ישנה מחלוקת האם צריך לכוין כל הברכה או די בסוף לע...
על ידי אלימלך
20 ינואר 2020, 16:50
פורום: אקטואליה
נושא: רציונליות בהשקפה הליטאית - עד כמה?
תגובות: 30
צפיות: 871

Re: רציונליות בהשקפה הליטאית - עד כמה?

ברצוני לדעת מה ההשקפה ה׳מתנגדית׳ או הליטאית לגבי רציונליות. ה. האם להאמין תמיד שהכל כולל הכל לטובה, למשל אם נשברה הרגל- מיד להגיד תודה להשם, או שזה בסדר להיות עצוב? ז. האם מאמינים בצד המיסטי שבקבלה? ח. האם מאמינים שצדיקים יכולים לעשות מופתים מעל הטבע? ט. האם ככל שאדם יותר בוטח בה׳ ומאמין בישועתו - ...
על ידי אלימלך
20 ינואר 2020, 16:00
פורום: סידור התפילה
נושא: עצות לכוונה בתפילה
תגובות: 27
צפיות: 759

Re: עצות לכוונה בתפילה

בשם הגר"א עצה לזה להתפלל מתוך הכתוב, ואמר דרך צחות "עם הספר ישוב מחשבתו הרעה"
ויש שמניחים אצבע על השורה אותה קוראים ומועיל להיסח הדעת
על ידי אלימלך
20 ינואר 2020, 15:49
פורום: ברכות
נושא: ברכות י: לא הפסיד כאדם הקורא בתורה | שם משמעיה
תגובות: 8
צפיות: 97

Re: ברכות י: לא הפסיד כאדם הקורא בתורה | שם משמעיה

בגמ' דף י' ע''ב: הקורא מכאן ואילך לא הפסיד כאדם הקורא בתורה.איכא דאמרי אמר רב חסדא אמר מר עוקבא מאי לא הפסיד שלא הפסיד ברכות תניא נמי הכי הקורא מכאן ואילך לא הפסיד כאדם שקורא בתורה אבל מברך הוא שתים לפניה ואחת לאחריה. בפשטות אין פירושו של רב חסדא בשם מר עוקבא מסתדר עם סיומת המשפט. איך נוכל להסביר א...
על ידי אלימלך
20 ינואר 2020, 15:31
פורום: בית המדרש
נושא: מהו מבנה הנפש על פי היהדות, לפני שקמה תנועת החסידות?
תגובות: 6
צפיות: 128

Re: מהו מבנה הנפש על פי היהדות, לפני שקמה תנועת החסידות?

הכל מהאריז"ל, ליתר הרחבה תראה בספר הברית ח"ב ע"פ ספר שערי קדושה.
על ידי אלימלך
16 ינואר 2020, 00:53
פורום: שמות
נושא: ויעש להם בתים = מידה כנגד מידה. (פירוש נאה במיוחד)
תגובות: 41
צפיות: 248

Re: ויעש להם בתים = מידה כנגד מידה. (פירוש נאה במיוחד)

אוי לא שמתי לב שיש שני עמודים של תגובות, ויעיין נא מר ברש"י על אם בן הוא
על ידי אלימלך
16 ינואר 2020, 00:47
פורום: שמות
נושא: ויעש להם בתים = מידה כנגד מידה. (פירוש נאה במיוחד)
תגובות: 41
צפיות: 248

Re: ויעש להם בתים = מידה כנגד מידה. (פירוש נאה במיוחד)

אילו לא גזר על בני לוי למה החביאה יוכבד את משה?
גזירת פרעה כל הבן הילוד היתה מחשש הגואל, ועל כן לא היה מקום לחלק,
על ידי אלימלך
15 ינואר 2020, 22:35
פורום: שמות
נושא: ויעש להם בתים = מידה כנגד מידה. (פירוש נאה במיוחד)
תגובות: 41
צפיות: 248

Re: ויעש להם בתים = מידה כנגד מידה. (פירוש נאה במיוחד)

אח שלך כתב:
15 ינואר 2020, 20:44
מישהו יודע מקור?
הגרי"ד סולבייציק [בן הגרי"ז]
על ידי אלימלך
15 ינואר 2020, 10:04
פורום: שבת קודש
נושא: אשת חיל
תגובות: 55
צפיות: 515

Re: אשת חיל

אנונימי כתב:
13 ינואר 2020, 22:56
האם נכון הדבר שהמנהג לשורר אשת חיל לפני קידוש בליל שבת איננו קשור כלל לאשה שטרחה לכבוד שבת?

לפי מה שהביאו כאן מהאר"י לא, אבל האנשים חושבים שמשבחים בזה את האשה שהיא אשת חיל וסוף סוף זו כונתם
על ידי אלימלך
15 ינואר 2020, 10:00
פורום: בית המדרש
נושא: שאלת גביר: האם יש שכר למפרע
תגובות: 2
צפיות: 110

שאלת גביר: האם יש שכר למפרע

ב"ה דורנו התברך בהרבה עשירים נדיבי לב מכבדי תורה ואוהביה אשר ששים לתרום למען החזקת התורה. קורה, שאדם המשיא את ביתו מבקש עזרה מהם. והנה בד"כ הגבירים [בעיקר בוגרי ישיבות מלבד אלו שהם בגדר שנו ופירשו כמובן] יותר שמחים לתרום לאברכים אשר עניותם היא מחמת התמסרותם לתורה הקדושה מאשר לסתם עני שעניותו מפני שמ...
על ידי אלימלך
15 ינואר 2020, 09:57
פורום: בית המדרש
נושא: האם ההלכה יכולה להשתנות? מצאתי באיזה ספר
תגובות: 19
צפיות: 527

Re: האם ההלכה יכולה להשתנות? מצאתי באיזה ספר

מדוע לא? זה רק מוכיח את העובדה שמקטלגים דעות לפי האומרים ולא לפי המשקל שלהם העובדה הזאת ידועה לכל אחד ואין בה כל חידוש, ואגב היא גם ראויה להיות כן, אם תשמע מילדך הקטן דבר שנראה לך לא נכון לא תיחס חשיבות לדברים ותמהר לפוסלם ואם תשמע אותו הדבר מאדם שאתה מעריכו כחכם ופיקח תתיחס אחרת צריך להיות תם ולא ...
על ידי אלימלך
14 ינואר 2020, 15:31
פורום: הפורום שלנו
נושא: סקר פורום לתורה
תגובות: 18
צפיות: 518

Re: סקר פורום לתורה

באופן כללי כמעט בלתי מציאותי לדון בהשקפות מבלי שיובאו דעות שאינם מקובלות בציבור החרדי, ולכן אם רוצים למנוע הבאת דעות אלו זה יתכן רק אם הפורום לא יאפשר כמעט נידונים השקפתיים, או לחילופין שנושאים כאלו יהיו אך ורק בפורום יותר פרטי וכל מי שאינו מעונין או חושש להינזק לפי חינוכו השקפתו מזגו וכו' יהיה לו י...
על ידי אלימלך
14 ינואר 2020, 15:30
פורום: בית המדרש
נושא: האם ההלכה יכולה להשתנות? מצאתי באיזה ספר
תגובות: 19
צפיות: 527

Re: האם ההלכה יכולה להשתנות? מצאתי באיזה ספר

מצאתי באיזה ספר על הגמ' בר"ה דף ג ע"ב דמשמע שם דכורש היה גוי. ונראה לבאר דאין הכי נמי, דהשתא דקיימא לן דגוי הבא על בת ישראל הוולד כשר, שהוא ישראל גמור, הרי קיימא לן השתא דהיינו שבאו חכמים והכריעו בדבר. אבל בזמנו של כורש היו סבורים דהוולד גוי, ובפרט דיש שיטה בראשונים והוא שיטת רש"י ביבמות דהוולד כשר...
על ידי אלימלך
14 ינואר 2020, 12:45
פורום: אקטואליה
נושא: האם אנחנו מאבדים את הנוער?
תגובות: 65
צפיות: 1806

Re: האם אנחנו מאבדים את הנוער?

להסיר את הכתמים מהחליפה לא יפתור את הבעיה, כיון שהחליפה פשוט גדולה עליהם בכמה מידות! אין בדברים ממש, ואפשר שאם תבדוק בעצמך (כדרכם של מבקשי אמת באמת) תגלה שתחילת הגורם להם הוא ניסיון תת מודע להרגיע את המצפון. כמעט כל אחד [למעט בעיות פסיכאטריות] יכול להתמיד בתורה וללמוד כל היום כולו לו רק ירצה בכך, א...
על ידי אלימלך
14 ינואר 2020, 12:07
פורום: אקטואליה
נושא: האם אנחנו מאבדים את הנוער?
תגובות: 65
צפיות: 1806

Re: האם אנחנו מאבדים את הנוער?

משכנות יעקב כתב:
14 ינואר 2020, 01:14
לפני שמדברים מה לתקן בישיבות, דבר ראשון שאני לא מצליח להבין. אנשים שולחים את הבן שלהם ליש"ק או גדולה, ופשוט לא רואים אותו שבוע/חודש, היתכן כדבר הזה ?

לעיתים הילד עלול להרגיש שלא סומכים עליו, או שהוא משונה [במקום שאין האבות נוהגים כן]
על ידי אלימלך
14 ינואר 2020, 11:57
פורום: ברכות
נושא: ברכות י: הרוצה ליהנות יהנה כאלישע
תגובות: 6
צפיות: 82

Re: ברכות י: הרוצה ליהנות יהנה כאלישע

אוריאל כתב:
13 ינואר 2020, 20:41
הרוצה ליהנות יהנה כאלישע. ולכאורה הא אמרו "שונא מתנות יחיה"?
אולי נתינה מועטת לאדם חשוב לא מיקרי מתנה.
על ידי אלימלך
08 ינואר 2020, 20:20
פורום: תנ"ך ופרשת שבוע
נושא: ה' ה' אל רחום וחנון -דרך חיבה - וכעין זה במכתב לחזקיהו - "יה יה בארץ חיים"
תגובות: 52
צפיות: 436

Re: ה' ה' אל רחום וחנון - הכפילות דרך חיבה - וראיה מהאיבן עזרא

איני יודע לאיזה תרבות הכונה, אבל יש את הגמ' הידועה כל המגיס דעתו כלפי מעלה חייב נידוי והביאו על זה את מעשה חוני המעגל שביקש וחזר וביקש ושלח לו שמעון בן שטח וכו' ואמנם כאן מדובר בדבר שונה וגרוע בהרבה כי קריאה בלשון חיבה היא תמיד מצד הגדול לקטן.

עבור לחיפוש מתקדם