החיפוש הניב 222 תוצאות

על ידי משה הלוי-שחור
12 אוגוסט 2019, 10:33
פורום: ש"ס ודף היומי
נושא: מבחנים על הש"ס
תגובות: 0
צפיות: 118

מבחנים על הש"ס

מי יודע היכן ניתן להשיג מבחנים על הש"ס [גמ' עם או בלי תוס'] או על מסכתות מסוימות?
על ידי משה הלוי-שחור
11 אוגוסט 2019, 17:33
פורום: ענינו של יום
נושא: סיפור החורבן
תגובות: 0
צפיות: 101

סיפור החורבן

האם יש למישהוא תיאור של חורבן בית ראשון או שני או שניהם, בצורה מסוכמת ומובנת להדיוט כמוני.
כמובן משהוא מוסמך.
על ידי משה הלוי-שחור
11 אוגוסט 2019, 17:19
פורום: ד' תעניות, בין המצרים, תשעה באב
נושא: לבכות כמו חצי שעה??? איך בדיוק?
תגובות: 17
צפיות: 504

Re: לבכות כמו חצי שעה??? איך בדיוק?

בספרי ר' שריה דבילצקי כותב הרבה פעמים על מה שכתוב לבכות שאנחנו נעשה "קול בכיי" ולא לרמות /שבוכים באמת, כמדומני שהביא על זה ברכי יוסף.
על ידי משה הלוי-שחור
18 אפריל 2019, 01:29
פורום: פסח
נושא: איך מסבירים לילד (וגם למבוגר)
תגובות: 49
צפיות: 1174

Re: איך מסבירים לילד (וגם למבוגר)

אני נשאלתי ע"י ילד את השאלה לפני כמה שנים, והופתעתי לצערי מהשאלה למעשה התשובה פשוטה - השעבוד התחיל מחמת חטאינו והקב"ה גאלנו למרות שלא עשינו תשובה שלימה. יש בעיה עם תשובה זו? למסוגרים כדאי לראות את הקדמת הגדת שיח יצחק [ר"י מלצן בעל סידור הגר"א אשי ישראל] האם כאשר אברהם אבינו התבשר בברית בין הבתרים ע...
על ידי משה הלוי-שחור
17 אפריל 2019, 20:33
פורום: פסח
נושא: איך מסבירים לילד (וגם למבוגר)
תגובות: 49
צפיות: 1174

Re: איך מסבירים לילד (וגם למבוגר)

גבריאל פולארד כתב:
17 אפריל 2019, 20:19
יעוין בתיקו"ז תיקון לב עו: ותקון לט עט: ובזוה"ח יתרו (זכור לי שיש לפחות ה' מקומות בזוה"ק על שאלה זו).
אשמח אם מישהו יבאר את דברי הזוה"ק שם.
עי' במסמך שהבאתי בהודעה הקודמת
על ידי משה הלוי-שחור
17 אפריל 2019, 20:30
פורום: פסח
נושא: הארות ופירושים בהגדה של פסח - האשכול המרכזי
תגובות: 76
צפיות: 2141

Re: הארות ופירושים בהגדה של פסח - האשכול המרכזי

אולי כל אחד יכתוב את חידושיו/ פירושים שראה ע"ד הפשט כאן בהגדה השיתופית
https://docs.google.com/document/d/1PyS ... sp=sharing
על ידי משה הלוי-שחור
17 אפריל 2019, 20:26
פורום: פסח
נושא: הארות ופירושים בהגדה של פסח - האשכול המרכזי
תגובות: 76
צפיות: 2141

Re: הארות ופירושים בהגדה של פסח - האשכול המרכזי

פסח, שהיו אבותינו אוכלים וכו' על שום שפסח הקב"ה על בתי אבותינו במצרים וכו'. ויש לעיין שהרי בכל המכות עם ישראל היו מובדל מהמצרים ולא נפגע, כמו שכתוב בחז"ל גבי מכת דם ששתו בכוס אחד וליהודי היה מים, ולמצרי היה דם, וא"כ מה הרבותא ? במכה זו היה "משחית" מלאך המוות והוא אינו מבחין בין צדיק לרשע, וזה החידוש.
על ידי משה הלוי-שחור
17 אפריל 2019, 20:24
פורום: פסח
נושא: הארות ופירושים בהגדה של פסח - האשכול המרכזי
תגובות: 76
צפיות: 2141

Re: הארות ופירושים בהגדה של פסח - האשכול המרכזי

ברוך המקום ברוך הוא. ראיתי מביאים מהריטב"א ותשב"ץ ושבלי הלקט שזה גדר של ברכות התורה. משהו שמע/ראה כזאת? ולמה תקנו ברכת התורה כאן? באמת כך כתוב בפירושיהם להגדה, והמגיה בהגדת מוה"ק תמה על כך ממ"נ, אם בירך כבר אי"צ עוד לברך ואם לא בירך עדיין צריך לברך ברכה מלאה, ונראה לי לתרץ שחשש מסדר ההגדה שעמי הארצ...
על ידי משה הלוי-שחור
17 אפריל 2019, 20:13
פורום: פסח
נושא: איך מסבירים לילד (וגם למבוגר)
תגובות: 49
צפיות: 1174

Re: איך מסבירים לילד (וגם למבוגר)

אני נשאלתי ע"י ילד את השאלה לפני כמה שנים, והופתעתי לצערי מהשאלה
למעשה התשובה פשוטה - השעבוד התחיל מחמת חטאינו והקב"ה גאלנו למרות שלא עשינו תשובה שלימה.
יש בעיה עם תשובה זו?
למסוגרים כדאי לראות את הקדמת הגדת שיח יצחק [ר"י מלצן בעל סידור הגר"א אשי ישראל]
על ידי משה הלוי-שחור
18 מרץ 2019, 23:19
פורום: דעת דורות
נושא: הגר"ד לנדוי
תגובות: 29
צפיות: 886

Re: הגר"ד לנדוי

מתחזק כתב:
18 מרץ 2019, 14:45
נו, באמת, סך הכל שם משפחה..
רואים שאתה @מתחזק כי מי שמכיר את הגר"ד יודע שמדקדק בכל תיבה היוצאת מפיו לאמרה בדקדוק גדול, ומיוחד הוא בזה.
על ידי משה הלוי-שחור
17 מרץ 2019, 19:29
פורום: פורים
נושא: ליקוטי דברים במעלת לימוד התורה בפורים
תגובות: 4
צפיות: 264

Re: ליקוטי דברים במעלת לימוד התורה בפורים

מהרי"ל הלכות פורים ס"ק יח
ומהר"י סג"ל היה כותב תשובות על שנשאל אליו וכותבם על הסעודה של פורים כשישב בשלחן.
על ידי משה הלוי-שחור
17 מרץ 2019, 17:15
פורום: פורים
נושא: ביאור מצוות השכרות בפורים
תגובות: 0
צפיות: 68

ביאור מצוות השכרות בפורים

מצווה זו צריכה ביאור, ובראשונים מצאתי ב' אופנים, א. שו"ת מהר"ם מרוטנבורג דפוס ברלין סימן רמד (רעב) י"א לפיכך משתכרים שכל הנס בא ע"י שכרות שנהגו ושתו והמן ע"י משתה. וראיתי מביאים מספר מנות הלוי עה"כ והימים האלה נזכרים ונעשים שהביא מדרש משלי שאסתר שיכרה את המן ובזה הצילה את ישראל, ופירש מנו"ה שלכן נפל...
על ידי משה הלוי-שחור
14 ינואר 2019, 00:22
פורום: בית המדרש
נושא: כמה נשים היו נוהגים לשאת בזמן הגמרא
תגובות: 24
צפיות: 835

Re: כמה נשים היו נוהגים לשאת בזמן הגמרא

ראיתי באחד העלונים של שיעורו של הרב מזוז שליט"א, שכתב שבדקו ומצאו שלא נזכר בש"ס שהיה תנא או אמורא שהיו לו ב' נשים ביחד.
אבל לא אמר לגבי אנשים פשוטים.
על ידי משה הלוי-שחור
13 ינואר 2019, 17:39
פורום: ש"ס ודף היומי
נושא: מבחנים על גפ"ת
תגובות: 1
צפיות: 163

מבחנים על גפ"ת

האם ידוע לאי מי הכין אני משיג מבחנים טובים [מסכמים] על גפ"ת. כרגע דרוש מסכת קידושין ברכות ושבת.
תודה רבה
על ידי משה הלוי-שחור
13 ינואר 2019, 17:28
פורום: עזרה ושיתופי מידע בנושאים כלליים
נושא: בקרוב - מאגר תורני חינמי מבית אופיס יהודי
תגובות: 33
צפיות: 3177

Re: בקרוב - מאגר תורני חינמי מבית אופיס יהודי

אפשר לנקד על ידו ועוד כמה פונקציות אבל אם רק את זה אז עדיף את עזרים לוורד https://sites.google.com/site/wordaccessories/
על ידי משה הלוי-שחור
19 נובמבר 2018, 14:41
פורום: תנ"ך ופרשת שבוע
נושא: כתב עת חדש לפשוטו של מקרא - "פשטות המתחדשים"
תגובות: 6
צפיות: 586

Re: כתב עת חדש לפשוטו של מקרא - "פשטות המתחדשים"

@פשטות המתחדשים, לכאורה הגליון קצת סוטה מהנושא פשוטו של מקרא, המאמרים אינם תמיד ע"ד הפשט
על ידי משה הלוי-שחור
15 נובמבר 2018, 22:29
פורום: דעת דורות
נושא: לדעת כמה עלים יש בעץ
תגובות: 36
צפיות: 1514

Re: לדעת כמה עלים יש בעץ

במחילה על הזכרת עיתון חולין, אבל בעיתון "זמן" הייתה כתבה לפני כמה שנים על אנשים רגילים שיש להם חוש כזה, וא"כ אי"צ כ"כ רוח הקודש אלא כשרון.
על ידי משה הלוי-שחור
15 נובמבר 2018, 22:25
פורום: דעת דורות
נושא: מי היה הגדול שהיה גוער באנשים כדי לסלק מעליהם הדינים?
תגובות: 27
צפיות: 915

Re: מי היה הגדול שהיה גוער באנשים כדי לסלק מעליהם הדינים?

הרב יברוב כותב[כמדומני בחוברת על חינוך] שהסטייפלר אמר לו שהוא צועק כשמגיעים אנשים שרק רוצים להגיד ולא לשמוע
על ידי משה הלוי-שחור
06 אוגוסט 2018, 07:14
פורום: בית המדרש
נושא: טבילת כלים למיני בר
תגובות: 15
צפיות: 665

Re: טבילת כלים למיני בר

החיבור אינו ממש חיבור אלא רק ע"י כבל חשמל אבל בית הקיבול שלו הוא כלי גם בלי החיבור לקרקע.
על ידי משה הלוי-שחור
05 אוגוסט 2018, 23:53
פורום: בית המדרש
נושא: טבילת כלים למיני בר
תגובות: 15
צפיות: 665

Re: טבילת כלים למיני בר

מתקנן קירור וחימום מים [תמי 4 בלע"ז]
על ידי משה הלוי-שחור
05 אוגוסט 2018, 22:10
פורום: בית המדרש
נושא: טבילת כלים למיני בר
תגובות: 15
צפיות: 665

טבילת כלים למיני בר

מי יכול להביא מקורות למה שמקובל שלא טובלים אותו?
על ידי משה הלוי-שחור
02 אוגוסט 2018, 20:08
פורום: בית המדרש
נושא: מנהג בריסק תפילה במנין
תגובות: 20
צפיות: 937

Re: מנהג בריסק תפילה במנין

ראיתי מובא שהמהרי"ל דיסקין התפלל ביחידות מכיוון שחשש שצואה בפי טבעת במשהוא גם לגבי אחריני, וכאשר כן היא דעת המג"א.
על ידי משה הלוי-שחור
02 אוגוסט 2018, 20:07
פורום: דעת דורות
נושא: סיפור נורא מהרה"ק מבעלזא זיעוכי"א שהיום חל יומא דהילולא
תגובות: 8
צפיות: 452

Re: סיפור נורא מהרה"ק מבעלזא זיעוכי"א שהיום חל יומא דהילולא

אולי הדרגות שאפשר להגיע אליהם בגיל כ"כ צעיר?
אני לא אוחז שם ואני יותר מבוגר מזה... :D :D :D
על ידי משה הלוי-שחור
02 אוגוסט 2018, 20:04
פורום: בית המדרש
נושא: האם מותר להיות טוען רבני?
תגובות: 9
צפיות: 575

Re: האם מותר להיות טוען רבני?

בבקשה
על ידי משה הלוי-שחור
02 אוגוסט 2018, 19:59
פורום: בית המדרש
נושא: האם מותר להיות טוען רבני?
תגובות: 9
צפיות: 575

Re: האם מותר להיות טוען רבני?

ראיתי כמדומני בשיעורי הגרי"ש אלישיב שכיוון שמקבל ממון על כך הוי כקרובו שמותר לו לטעון, אבל הוסיף שמ"מ א"כ אם אדם חשוב הוא אין לעשות כן [כמדומני שהניסוח היה שממילא כל טוען רבני אינו אדם חשוב]
וזה מצאתי בחוקי חיים
על ידי משה הלוי-שחור
02 אוגוסט 2018, 19:48
פורום: בית המדרש
נושא: חיפוש מקור: ציצית לילד קטן מסוגלת לנשמה גבוהה
תגובות: 12
צפיות: 511

Re: חיפוש מקור: ציצית לילד קטן מסוגלת לנשמה גבוהה

עי' בספר הזכרונות למהרח"ו ותראה שהתחלפה נשמתו פעמים רבות, והביא מזה הרב יעקב עדס בספרו התקרבות לה' שלכן שייך שאדם יקבל פתאום כוחות חדשים בעבודת ה' ובלימוד התורה וכידוע מכמה גדולי ישראל שהיו לא כ"כ חכמים ומרוב ביקוש קבלו לפתע כוחות גדולים.
על ידי משה הלוי-שחור
22 יולי 2018, 00:11
פורום: ד' תעניות, בין המצרים, תשעה באב
נושא: איך להתחבר רגשית לתוכן האבל על החורבן
תגובות: 7
צפיות: 687

Re: איך להתחבר רגשית לתוכן האבל על החורבן

מאמר שכתבתי, למי שאין סבלנות לקרא הכל מומלץ לקרא את המסומן בצהוב
על ידי משה הלוי-שחור
15 יולי 2018, 13:49
פורום: דעת דורות
נושא: תולדות חייו של הג"ר שריה דביליצקי זצ"ל
תגובות: 18
צפיות: 1083

Re: תולדות חייו של הג"ר שריה דביליצקי זצ"ל

אני באתי בין ר"ה ליו"כ לשאול אותו על הדסים, פתח לי את הדלת עטור בטו"ת, שאלתי האם אפשר לשאול על הדסים, והרב זצ"ל שכידוע היה שרוי בתענית דיבור מתחילת אלול עד אחרי יו"כ נענע בראשו לשלילה וסגר את הדלת
א. פתח לי בעצמו
ב. לא עירבב עבודת ימים נוראים עם עבודת סוכות
על ידי משה הלוי-שחור
10 יולי 2018, 09:15
פורום: כשרות
נושא: כשרות הרב שוורץ וינה
תגובות: 2
צפיות: 443

Re: כשרות הרב שוורץ וינה

@צבי500?